Page 1

2011

TO MÅL - TO MIDLER // Framtida for den frie scenekunsten

GRA TIS Rammevilkårene for det frie scenekunstfeltet er i endring. Kulturrådet er i endring, og fra 2011 overtok det en rekke ansvarsområder som tidligere lå under Kulturdepartementet. I Kultur-Norge er det usikkerhet om hva disse endringene innebærer. I 2010 la Donatella de Paoli fram rapporten ”To mål – to midler”, om virkemidlene i kulturnæringene. Fungerer samspillet mellom sentrale aktører i kulturlivet på en formålstjenlig måte? Hva må til for at det frie scenekunstfeltet skal få gode rammevilkår og utviklingsmuligheter de neste åra?

Vi utfordrer Anne Aasheim, direktør i Norsk Kulturråd, Harm-Christian Tolden, direktør i Norsk Publikumsutvikling, Donatella de Paoli, 1.amanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for kommunikasjon – kultur og språk og Tove Bratten, leder for Danse- og teatersentrum til debatt. Samtalen ledes av Alfhild Skaardal, direktør for Norsk Bergverksmusum på Kongsberg og nestleder i Statens utvalg for Stipend og garantiinntekter for kunstnere. Arr.: PIT i samarbeid med Springer Kulturstudio

23. JUNI, KAFÉ K, KL 11.00 -14.00 HOVEDSPONSOR GRENLAND FRITEATER

OFFENTLIGE STØTTESPILLERE

GRENLAND FRITEATERS VENNER

Herøya Næringspark

FESTIVALLAUGET 2011

/PITflyerTo-ml-to-midler  

http://www.kulturognaringsliv.org/assets/PITflyerTo-ml-to-midler.pdf

/PITflyerTo-ml-to-midler  

http://www.kulturognaringsliv.org/assets/PITflyerTo-ml-to-midler.pdf

Advertisement