Page 1

MORGENDAGENS KUNSTSAMLERE Et samarbeid mellom Forum for Kultur og Næringsliv og Blomqvist Kunsthandel.

Ønsker du å kjøpe ditt første kunstverk, eller bare lære litt mer om samtidskunst? Våren 2010 kjørte vi piloten av Morgendagens Kunstsamlere med stor suksess - nå kan vi gledelig invitere til en ny og utvidet runde. Sted: Blomqvist Kunsthandel, Tordenskioldsgate 5, Oslo.

Del I - 13. oktober kl.16:30-18:30 Kræsjkurs i samtidskunst. Blomqvists kunsteksperter gir deg omvisning og forteller om kunstverkene. Kunstnermøte med Morten Viskum. Forfriskninger på Galleri Rod Bianco etterpå. Del II - 19.oktober kl.17:15-21 Vi inviterer til auksjon! Kom og observer, eller delta om du vil, på auksjon hos Blomqvist. 17:15 Kunstekspert hos Blomqvist Eivind Torkjelsson ønsker velkommen til auksjon. Introduksjon av jusprofessor og kunstsamler Viggo Hagstrøm. 18:00-21:00 Auksjon hos Blomqvist. Forfriskninger Del III - 26. oktober kl.16:30-18:30 Hvordan blir man kunstsamler? Vi møter de unge kunstsamlerne Johan Alstad Øhren og danske Kristian Roland Larsen, samt den etablerte samleren Rolf Hoff. Auksjonsprosessen. Vi får råd fra Blomqvists eksperter om auksjonsprosessen og diskuterer erfaringer fra auksjonen 19.oktober. Faglig feiring på Rod Bianco med øl og sushi. Med forbehold om endringer i programmet

Priser per kurs (gjelder 13. og 26.oktober. Auksjonen har gratis inngang): 300 kr / 150 kr for student

Meld deg på innen 11.okt til pamelding@kulturognaringsliv.org

Oppdatert program Morgendagens Kunstsamlere  
Oppdatert program Morgendagens Kunstsamlere  

Oppdatert program Morgendagens Kunstsamlere

Advertisement