Page 1

MORGENDAGENS KUNSTSAMLERE Et samarbeid mellom Forum for Kultur og Næringsliv og Blomqvist Kunsthandel.

Ønsker du å kjøpe ditt første kunstverk, eller bare lære litt mer om samtidskunst?    Våren 2010 kjørte vi piloten av Morgendagens Kunstsamlere med stor suksess ‐ nå kan vi  gledelig invitere til en ny og utvidet runde.     Sted: Blomqvist Kunsthandel, Tordenskioldsgate 5, Oslo.   

Del I ‐ 13. oktober kl.16:30‐18:30   Kræsjkurs i samtidskunst. Blomqvists kunsteksperter gir deg omvisning og forteller om  kunstverkene.  Kunstnermøte med Morten Viskum.  Forfriskninger på Galleri Rod Bianco etterpå.    Del II ‐ 19.oktober kl.17:40‐21   Vi inviterer til auksjon! Kom og observer, eller delta om du vil, på auksjon hos Blomqvist.   17:40‐18:00 Behind the scenes hos Blomqvist. Kunstekspert Eivind Torkjelsson gir oss en kort  introduksjon til auksjonen.  18:00‐21:00 Auksjon  Forfriskninger    Del III ‐ 26. oktober kl.16:30‐18:30   Hvordan blir man kunstsamler? Vi møter den unge kunstsamleren Johan Alstad Øhren og den  etablerte samleren Rolf Hoff.  Auksjonsprosessen. Vi får råd fra Blomqvists eksperter om auksjonsprosessen og diskuterer  erfaringer fra auksjonen 19.oktober.  Faglig feiring på Rod Bianco med øl og sushi.  Med forbehold om endringer i programmet   

Priser per kurs (ikke auksjonen):  300 kr / 150 kr for student       

Meld deg på innen 8.okt til  pamelding@kulturognaringsliv.org   

 

  

Morgendagens Kunstsamlere  

Morgendagens Kunstsamlere - et samarbeid mellom Forum for Kultur og Næringsliv og Blomqvist.

Advertisement