Page 1

d

un

ns

ia

ist

Kr

4.

m ai 1

20 1

ro

tu

Ku l g rin

gs k­ o n

11

nĂŚ

20 fe

ra n

se n


Kultur- og nærings­ konferansen 2011 Vi har herved gleden av å ønske vel møtt til kultur – og nærings­konferanse i Kristiansund. Kulturnæringene er både i den politiske og faglige debatten, ansett som å være interessante vekstnæringer. Et samarbeid mellom kultur- og næringsliv kan generere en vinn-vinnsituasjon for begge parter. Næringslivet er avhengige av levende lokalsamfunn, og kreative bedrifter kan bidra til dette. Ikke minst med å øke bolysten, spesielt for de unge. Kulturnæringene har mye å lære av næringslivet, når det gjelder forretningsdrift. Denne konferansen ønsker å sette søkelyset på samfunnsregnskapet og på betydningen av kulturbasert næring. Vi håper å samle engasjerte deltakere fra hele landet, og etablere en årlig møteplass, med fokus på kultur- og næringsperspektivet i distrikts-Norge.

Program For den som ønsker å starte dagen tidlig, kan vi anbefale frokostfilm med Nordic light i Caroline kinosenter kl. 08.30 (Gratis)

Møteleder: Esben Hoff, redaktør Kultmag

Onsdag 4. mai 2011 Kl. 10.00 Registrering Kl. 10.30 Åpning

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kl. 10.45 Kulturnæringar i lokalsamfunn - til glede og nytte?

Georg Arnestad, Fou-leiar/avdelingsdirektør, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Initiativtakere og arrangører er Nordmøre Næringsråd og Kom vekst AS. Med oss på laget har vi Forum for Kultur og Næringsliv, Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kl. 11.15 KAFFEPAUSE

Høy kvalitet, interessant tema, topp foredragsholdere, friske diskusjoner, engasjement og en inspirerende sosial ramme er arrangørens målsetting for konferansen. Vi håper på din deltakelse og vel møtt!

Nordmøre Næringsråd v/Monika Eeg

Kom vekst AS v/Christina Hovde

Kl. 11.45 Filmlokasjon – hva tilfører det lokalsamfunnet å bli brukt som lokasjon Sigmund Elias Holm, daglig leder Vestnorsk filmkommisjon

Kl. 12.15 Film til nytte for næringslivet Næringslivet sin bruk av film som informasjonskanal.

Målgruppe:

Lillian Aasheim, Communications Manager, AS Norske Shell

Kl.12.45 LUNSJ

Politikere Offentlig administrasjon Kulturaktører Næringslivsaktører Gründere og ildsjeler

Kl.13.45 Kulturarv og tradisjoner som næring

Komité:

• Carina Stokke, rådgiver Møre og Romsdal fylkeskommune • Sivert Gravem, senior rådgiver Innovasjon Norge • Christina Hovde, avdelingsleder Kom vekst • Ingvild D. Sæter, markeds-og prosjektmedarbeider Nordmøre Næringsråd • Monika Eeg, daglig leder Nordmøre Næringsråd

Jarle Sanden, direktør, Romsdalsmuseet

Kl. 14.15 Kulturnæringa som identitetsbygger - å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrådgiver, Segl AS

Kl. 14.45 KAFFEPAUSE Kl.15.15 Se muligheter – ikke begrensinger

Lars Berg Giskeødegård, markedssjef, Momentium

Kl.15.45 Ikke på grunn av, men på tross av - Studio Hugo Opdal og Moods of Norway Flø

Hugo Opdal, fotograf og galleridriver, Studio Hugo Opdal

Kl.16.15 Avrunding faglig del Kl. 18.00 Sosial nettverksbygging Kl. 21.30 Kveldsarrangement: Ansikt til ansikt med Ole Gunnar Solskjær, Caroline kino


Esben Hoff

Samarbeid mellom kultur og næringsliv Konferansen er lagt til Nordic Light fotofestival, som er et godt eksempel på samarbeid mellom kultur og næringsliv. Nordic Light er også et godt eksempel på hva man kan få til ute i distriktene.

Ottar Brage Guttelvik

Vi spiser middag på Rica Hotel, og får deretter oppleve Ole Gunnar Solskjær ansikt til ansikt med Morten Krogvold. Arrangementet er en del av Nordic Light fotofestival.

Ansikt til Ansikt Sigmund Elias Holm

Konseptet med Ansikt til Ansikt, er å bli nærmere kjent med interessante ­personligheter gjennom Morten Krogvolds samtaler med utvalgte gjester. I kveld er det altså Ole Gunnar Solskjær vi skal bli bedre kjent med, også omtalt som verdens mest kjente nordmann. Solskjær var også gjest hos ­Krogvold for fem år siden, men mye har skjedd siden da.

Nordic Light International Festival of Photography Lillian Aasheim

Nordic Light International Festival of Photography sitt mål er å skape Europas største møtested for fotografi. Nordic Light Event skal bevisst markere seg som et talerør for å fremme fotografering som en positiv, kreativ og meningsfylt fritidsaktivitet. Festivalen foregår fra 3. – 7.mai, og har flere arrangement i perioden. Vi anbefaler den som ønsker å få med seg fotofestivalen å utvide oppholdet sitt i Kristiansund. Nordic Light sine nettsider finner du på www.nle.no

Jarle Sanden

Vi støtter kultur- og næringskonferansen: Synnøve Aabrekk

Lars Berg Giskeødegård

Hugo Opdal


Praktiske opplysninger Kultur- og næringskonferansen 2011 Tid og sted: Onsdag 4.mai, Rica Hotel Kristiansund

Påmeldingsfrist: 28.april 2011

Påmelding: For påmelding se påmeldigsskjema på Nordmøre Næringsråd sine nettsider: www.nnr.no E-post: ingvild@nnr.no Telefon: 71 57 02 80 Postboks 161 6501 Kristiansund

Deltakeravgift: Hele konferansen med kveldsarrangement: kr 2500,- eks mva. Kun konferansen inkl. lunsj: kr 1950,Hotell enkeltrom: kr 950,-

Avbestilling:

www.eggedosis.no

Det gjøres oppmerksom på at påmeldingen er bindene. ­ Avbestillingsgebyr etter 30. April belastes 50 %. Uteblivelse uten avbestilling belastes 100%. Arrangøren tar ­forbehold om endringer i programmet samt «force majeure».

Påmelding til Kultur- og næringskonferansen 4. Mai 2011 q Hele konferansen q Kun konferansen inkl. lunsj q Overnatting 3.- 4. mai

q Overnatting 4.- 5. mai

Etternavn/fornavn.......................................................................................... Firma.............................................................................................................. Adresse........................................................................................................... Postnr/sted...................................................................................................... E-post............................................................................................................. Tlf......................... ............... Ref nr faktura..................................................... Dato..................... Sign ................................................................................. Påmeldingsfrist 28. april 2011. Det gjøres oppmerksom på at påmeldingen er bindene. ­Avbestillingsgebyr etter 30. April belastes 50 %. Uteblivelse uten avbestilling belastes 100%. Arrangøren tar forbehold om endringer i programmet samt «force majeure». Deltakeravgift: 1950,-

/KulturNringskonf-2011  

http://www.kulturognaringsliv.org/assets/KulturNringskonf-2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you