Page 1

29

NR. 21 – FREDAG 5. JUNI 2009 – UKEAVISEN LEDELSE

«Strategisk lederskap dreier seg om å posisjonere, mobilisere og levere.»

krever dilemmaledelse ofte den faglige selvgodheten som utvikler det ypperste innen medisin, forskning, undervisning og kunst. Det er vanskelig å håndtere den klan og kollegiale kultur som former sykehusene, universitetene og kunstinstitusjonene. Når politikerne prøver å oversette økonomenes, statsviternes og juristenes lærebøker om styring til den medisinske, akademiske og kunstneriske virkelighet, blir resultatet ofte ikke det en forventer. Politikerne er ikke blitt så strategiske og sykehusene er ikke blitt så utviklingsorienterte som Tore Tønne ønsket med sykehusreformen. Erfaring viser at det er vanskelig å implementere politiske reformer som ikke er forankret i de institusjonene som skal levere resultatene. Vi ser derimot at det er de er gode teaterregissører som skaper god scenekunst, det er de gode forskningsledere som får forskergrupper til å publisere og det er de gode avdelingsledere som får helsearbeidere til å samarbeide og til å ta pasientene på alvor. Et langt liv i grense-

landet politikk, styring og ledelse har lært meg at godt lederskap er avgjørende for at denne typen institusjoner innfrir sine samfunnsoppdrag. Derfor er det så viktig å rekruttere gode ledere til denne typen institusjoner

Strategisk lederskap Strategisk lederskap dreier seg om å posisjonere, mobilisere og levere. Det er i samspillet mellom myndigheter som fastsetter forutsigbare rammebetingelser og organisasjoner som rekruttere strategiske ledere vi setter sykehus, universiteter og kulturinstitusjoner i stand til å håndtere sine samfunnsoppdrag. på en god måte. Å lede kloke hoder vil si å tilpasse seg særpreget, kommunisere forutsigbarhet og legge til rette for at en organisasjons kompetanse, kreativitet og energi stimuleres. Ledere i kunnskapsorganisasjoner må ha faglig autoritet og ha evnen til å få individuelt orienterte kunnskapsarbeidere til å jobbe i team.

Det er gjennom den uformelle makten som ligger i å ha autoritet (uten å være autoritær), ledere får makt som kan brukes i nettverk, både i og utenfor organisasjonen. Enhver leder må utvikle sin lederskapsfilosofi og beherske både det faglige, det økonomisk/administrative og det personlige og ha interesse for mennesker og glede seg over å få til ting sammen. med andre. I praksis vil ledelse dreie seg om å håndtere usikkerhet, konflikter og tvetydigheter. De ansatte skal håndteres med tydelighet, verdighet og empati. Paradokser, dilemmaer og konflikter bør være konstruktive spenninger som ikke kan elimineres. Tvert imot kan de gjennom dialog og god kommunikasjon føre til læring og utvikling.

Av Jan Grund, professor i helseledelse og rektor ved Høgskolen i Akershus E-post: Jan.Grund@hiak.no

g

– Jeg arbeider med å finne nye og bedre behandlingsformer av hjernesvulst. Forskningspengene jeg har fått fra Kreftforeningen gjør det mulig å få gode resultater enda raskere.

Martha Chekenya Enger er en av flere hundre kreftforskere som har fått støtte fra Kreftforeningen til sine forskningsprosjekt. I 2009 gir vi 125,9 millioner kroner slik at forskerne kan fortsette innsatsen for å nå vårt store felles mål – at færre skal få kreft, at flere skal overleve og bli friske, og at de som må leve med sykdommen skal få et best mulig liv.

Kampen mot kreft koster

Martha Chekenya Enger: Forsker ved Universitetet i Bergen

Forskningsfadder er en enkel måte for små og store bedrifter å støtte kampen mot kreft. Se www.kreftforeningen.no/ forskningsfadder

http://www.kulturognaringsliv.org/assets/jangrundartikkel2  

http://www.kulturognaringsliv.org/assets/jangrundartikkel2.pdf