Issuu on Google+

F a g l u n s j 2 8 . j a n u a r K a r r i e r e mu l i g h e t e r i k u l t u r l i v e t P r o g r a m 1 1 : 0 0 Ni l l eG . S t o r mo e n J o b b e r f r i l a n s me d e v e n t e r , f e s t i v a l e r o ga r r a n g e me n t e r i fi l mb r a n s j e n . Ma r e nB l o ms t e r e n gB e r g e t –ma r k e d s k o n s u l e n t p åNa t i o n a l t h e a t r e t D a v i dP e d e r s e n–i n t e r n a s j o n a l p r o moma n a g e r i Un i v e r s a l Mu s i c No r g . J e a n Y v e s G a l l a r d o , k o mmu n i k a s j o n s s j e f p åNa s j o n a l mu s e e t . Hv as e r a r b e i d s l i v e t e t t e r n å r d ea n s e t t e r . 1 2 : 0 0 L u n s j 1 2 : 2 0 I n f o r ma s j o no mk a r r i e r e p o r t a l e nv e dJ u d i t hHo l t e r f r aK a r r i e r e s e r v i c e 1 2 : 3 0 E l i nB ær l a n dh o l d e r k u r s o mB e v i s s t g j ø r i n gi j o b b s ø k i n g . " K j e n nd i nme r k e v a r e " 1 3 : 3 0 S t y r e t t a r b i l d e r t i l b r u ki k a r r i e r e p o r t a l e nf o r d es o mø n s k e r d e t .


Faglunsj BI Kultur og ledelse