Issuu on Google+

13.04.2011

1


Fremstå som spennende og fargerik 

13.04.2011

2


Fremstå som spennende og fargerik 

13.04.2011

3


13.04.2011

4


13.04.2011

5


13.04.2011

6


Flickr

13.04.2011

7


13.04.2011

8


• I England trekker sjefen, for BBC  Global News, Peter Horrocks frem  viktighetens av å lytte til flere  stemmer ‐ det gjør journalistikken  bedre.  • Gillmors (2004):  Fremhever at  framtidens journalistikk vil bli mer  inkluderende ‐ noe alle kan delta i og  være med på å forme, blant annet  gjennom blogg ‐ et fenomen han mener  delvis blir en trussel mot og noe som  kan ta over for det vi forbinder med  tradisjonell journalistikk

13.04.2011

9


13.04.2011

10


13.04.2011

11


Demokratisering gjennom involvering 

13.04.2011

12


13.04.2011

13


Innovasjon og nyskapning 

13.04.2011

14


Skape engasjement

13.04.2011

15


Roller: Hvem er jeg på nett?  

13.04.2011

16


Roller: Hvordan du fremstår..

Å leke med initiativ i sosiale medier som står i strid med  merkevarens identitet kan være svært risikofylt (Sørdal 2009) 

13.04.2011

17


13.04.2011

18


13.04.2011

19


Retningslinjer 

• Vær troverdig:  Opptre nøyaktig, rettferdig, grundig og oversiktlig  • Vær konsekvent Oppmuntre til konstruktiv kritikk og diskusjoner.  Vær imøtekommende, ærlig og profesjonell til  enhver tid  • Vær lydhør og del Når du mottar verdifull kunnskap, kompetanse og  innsikt, del den der det passer.  • Vær integrert Koordiner aktivitet og kommunikasjon på nett  med aktiviteter og kommunikasjon på andre  plattformer  • Vær en ambassadør for virksomheten Du er en ambassadør for organisasjonen, og vil bli  oppfattet slik av omgivelsene. Vær derfor åpen om  din rolle og posisjon i virksomheten så langt det er  mulig og hensiktsmessig

13.04.2011

20


13.04.2011

21


Tap av kontroll…… 

13.04.2011

22


Tap av kontroll…… 

13.04.2011

23


13.04.2011

24


Tap av kontroll…… 

13.04.2011

25


13.04.2011

26


Overv책kning

13.04.2011

27


Kun en ny ”utkanal”

13.04.2011

28


13.04.2011

29


13.04.2011

30


13.04.2011

31


Facebook • Hvis du blir tatt i å bryte Facebook sine regler kan  dette føre til utestengelse og karantene tid  • Uavhengige tester har vist: • Ca 77% av alle konkurransene på Facebook er  ulovlig arrangert (93 av 121) • Ca 1 av 100 ”skummer” igjennom Terms &  Conditions uansett hvilket medium.

13.04.2011 13.04.2011

32 32


13.04.2011

33


13.04.2011

34


13.04.2011

35


13.04.2011

36


13.04.2011

37


13.04.2011

38


• For å kunne knytte meningsfulle relasjoner i sosiale medier, hvor ikke verbale  sosiale indikasjoner er knappe, må vi kompensere ved å avsløre litt av hvem  13.04.2011 39 vi er, vi må tørre være private i full offentlighet


Tusen takk for meg! Cecilie Staude, høyskolelektor Institutt for markedsføring Handelshøyskolen BI  Mob: + 47  4641 0190 Mail: cecilie.staude@bi.no  Homepage: http://www.bi.no  Blogg: http://ceciliestaude.blogspot.com/ Twitter:http://twitter.com/ceciliestaude Linkedin: http://www.linkedin.com/in/cstaude 

13.04.2011

40


Cecilie Staude - sosiale medier 6.april - del 2