Page 1

Kultur og Næringsliv  Tema: Kultursamspill i sosiale medier Høyskolelektor Cecilie Staude, Institutt for markedsføring,  Handelshøyskolen BI

13.04.2011

1


Hvem er jeg ? • Høyskolelektor Cecilie Staude, Institutt for markedsføring  • Utdannelse.  • Master of Management fra BI • Bachelor i markedskommunikasjon fra USA • Partisipated learning Harvard  • Arbeidserfaring • Informasjonsrådgiver i Geelmuyden Kiese, GCI Monsen og Monsen og  Woldsdal  • Undervisning • Bachelorstudiet i markedskommunikasjon • Bachelorstudiet i varehandelsledelse • Master i Flermedial ledelse  • Master i Publikumsutviklling  • Bedriftsinterne programmer

Tilgjengelighet: mail cecilie.staude@bi.no, sms, tlf.464 10 190 13.04.2011

2


13.04.2011

3


13.04.2011

4


Hvorfor sosiale medier  ?  • Kommunikasjonsvanene våre er i ferd med å  endres • Aldri har så mange engasjerte mennesker gitt  utrykk for egne tanker, synspunkter og  holdninger på nett som i dag • Aldri har vi brukt nettet hyppigere for å finne ut  hva andre mennesker mener, når vi selv ønsker å  holde oss orientert  • Ulike målgruppers direkte innvirkning på en  virksomhets eller et produkts omdømme har  heller aldri vært større.  13.04.2011

5


13.04.2011

6


13.04.2011 13.04.2011

7 7


Customer oriented marketing philosophy: • Consumptions: fra å  motta til å delta • Creations: brukergenerert innhold • Connections: deling av  innhold  • Control: brukermakt 13.04.2011

8


13.04.2011

9


• Å skape verdi,  såkalt produktledelse ,  • Å kommunisere verdi,  såkalt  merkevareledelse  • Å levere verdi, såkalt  salgsledelse 

13.04.2011

10


Falling in love 2.0 ”Only by earning the trust  of their friends will brands get  recommended by those friends, and only by investing time  and energy in listening and building that relationship will  there be a loving relationship to enjoy”

Kilde: Falling in Love 2.0: Relationship marketing for the Facebook generation, Danny Meadows‐Klue,  Received: 29 October 2007

13.04.2011

11


• Sosiale medierskiller seg  fra tradisjonelle medier: • Ikke  avsenderkontrollert • Mer uformelle og  brukerstyrte • Beskrives gjerne som  massenes medium  der skillet mellom  produsent og   konsument er visket  ut • Den største endringskraften drevet fram av det sosiale 

aspektet ved nettet:  • Den endrer måten innhold skapes på,  • Den endrer distribusjonsformene  • Den endrer måten innhold konsumeres på   13.04.2011

12


Det sosiale publikum  • Konsumerer informasjon på nye måter • kunnskap og informasjon via sosiale  nettverk • Ønsker verdiøkning gjennom deltagelse i  nettverk  • Forventer at kulturinstitusjoner og  merkevarer er der kundene er • Forventer dialog og  påvirkningsmuligheter • Forventer å bli engasjert 

13.04.2011

13


GROUNDSWELLS KOMMUNIKASJONSMANTRA: o Listening (LYTTE ‐ RESEARCH) o Talking (SNAKKE ‐ MARKETING) o Energizing (BEGEISTRE ‐ SALES) o Supporting (STØTTE ‐ SUPPORT) o Embracing (INVOLVERE  ‐ DEVELOPMENT)

13.04.2011

14


Særtrekk: brukere i sosiale medier • 4,5 millioner brukere • Såkalt ”Facebook‐brukeren”:  Sosialisering og  underholdning • Twitter/linkedIn‐brukeren: nettverksbygging,  informasjonssøking og deling • Kilde: Anders Husa (2010) Master Thesis: Norske brukeres holdning til interaksjon med  bedrifter i sosiale medier

13.04.2011

15


13.04.2011

16


13.04.2011

17


13.04.2011

18


13.04.2011

19


Strategisk forankring er avgjørende 

• Hvem man ønsker å nå  ?  • Hvilke oppgaver skal sosiale medier løse • Hva skal du oppnå?  • Hva skal være målet med tilstedeværelsen • Hvordan bruke plattformene?  13.04.2011

20


• People • Hvordan engasjere kunden basert  på hva de allerede gjør i SoME (Soc.Tech. Profile) • Objective • Mål med tilstedeværelsen  • Strategy • Hvordan vil du at forholdet til  kundene dine skal endre seg? ‐ bli bedre ambassadører ‐ mer engasjement/hjelp til  innovasjon  • Technology • Hvilke plattformer er aktuelle? 

13.04.2011

21


North America Technographics online  survey Q2 2010

13.04.2011

22


90‐9‐1 prinsippet • 90% av brukerne er kikkere som aldri  bidrar • 9 % av brukerne bidrar fra tid til annen • 1% av brukerne står for nesten alt  innholdet • ”The social technographics ladder” : • ‐ skaperne utgjør de 1 % av svært aktive  bidragsytere  • ‐ kritikere utgjør de 9% av mindre  bidragsytere • ‐ samlere, ”joiners” og tilskuere er de  resterende 90% av leserne.  • Samme person kan ha flere roller i  ulike nettsamfunn.

13.04.2011

23


Sosiale medier: To hovedfunksjoner • Informasjonsinnhenting • Deltagelse 

13.04.2011

24


13.04.2011

25


De mest brukte sosiale mediene: 

13.04.2011

26


13.04.2011

27


Videreformidle  ‐ dele informasjon  

13.04.2011

28


Jeg ”liker deg” på Facebook 

Kilde: Hill & Knowlton brukerundersøkelse oktober 2010    13.04.2011

29


Social networking ……

”Det er ikke nødvendigvis er antallet venner eller forbindelser man har i  sosiale medier som har betydning for graden av innflytelse, men snarere  personens egenskaper og ”kvaliteten” på forbindelsene som avgjør hvorvidt  man faktisk har en reell innflytelse eller ikke, Professor Michael Kearns ved  University of Pennsylvania, USA

13.04.2011

30


• Fordeler: • Ekstremt hurtig • Svært effektivt i  nettverksbygging • Passer godt med andre typer  tiltak • Lite men mektig publikum 

13.04.2011

• • • • •

31

Ulemper: 140 tegn  Vanskelig språklig sjargong Lett å bli misforstått Uoversiktelig og stort 


13.04.2011

32


Spredning av informasjon 

13.04.2011

33


13.04.2011

34


Spredning av informasjon 

13.04.2011

35


13.04.2011

36

Cecilie Staude - sosiale medier 6.april - del 1  

Cecilie Staude - sosiale medier 6.april - del 1