Page 1

ØKONOMI

Fredag 11. mars 2011

13

Snart utsolgt på Fornebu

Nedgang i erstatninger

39 av 47 leiligheter ble solgt allerede på første salgsmøte i siste trinn av Obos’ Piloten-prosjekt på Fornebu. Boligprosjektet har bestått av tre trinn, og siste trinn ble lagt ut for salg denne uken. – Vi hadde det første salgsmøtet tirsdag denne uken der 89 møtte frem. Her solgte vi 39 av 47 leiligheter til en samlet verdi av 128,5 millioner kroner. Etter det er det avtalt ytterligere to salg og fire reservasjoner så da er vi forhåpentligvis snart utsolgt! sier prosjektsjef Jonny Solbakken (t.v.) til Budstikka. Her sammen med konserndirektør for boligutvikling, Arne Baumann.

I 2010 sank erstatningene etter boliginnbrudd i Asker og Bærum med 50 prosent. Det viser tall fra Gjensidige. I Asker og Bærum ble det for forsikringsbransjen samlet utbetalt erstatninger for over 20 millioner kroner viser en beregning fra selskapet. På landsbasis var nedgangen på 20 prosent, og skjer etter en kraftig oppgang de to foregående årene. – 2010 viser en god utvikling i Asker og Bærum og utviklingen på landsbasis er også gledelig, sier informasjonsrådgiver Bjørn Arnesen i Gjensidige.

POSITIV RINGVIRKNING: Banksjef Arild I. Pedersen (t.v.) i Nordea delte i går ut prisen «Årets Bedrift» til Bærum Kulturhus ved daglig leder Morten Walderhaug. FOTO: JOHANNE THORSETH

«Årets Bedrift» Kåring. Bærum

muner med et viktig kulturliv, påpeker Walderhaug.

Kulturhus ble i går kåret Komplett tilbud til «Årets Bedrift». Walderhaug forteller at de har Juryen mener fokus på å gi befolkningen et komkulturhuset gjør plett tilbud. – Det gjør vi gjennom våre kommunen mer mange scener og arenaer. Ikke attraktiv. bare i selve kulturhuset, men Kulturhuset får prisen av flere årsaker. I juryens begrunnelse blir det lagt stor vekt på at et godt kulturtilbud gjør kommunen attraktiv, og at dette igjen gjør sitt til at næringslivet ønsker å etablere seg i kommunen. Det slås også fast at: «Produktet Bærum Kulturhus har vært en suksess hvor både lokale artister og verdensstjerner får slippe til. 500 arrangementer og mer enn 80.000 besøkende taler sitt klare språk». Stedet gir Bærum kommune et ansikt og bidrar til positiv markedsføring og setter kommunen på kartet, heter det i begrunnelsen. Daglig leder Morten Walderhaug er svært glad for anerkjennelsen. – Det har ikke vært i min tanke at vi kunne være kvalifisert til noe slikt. Dette er en fantastisk inspirasjon for oss alle. Prisen kan også sees som en anerkjennelse av hele kulturlivet i Bærum og til vårt publikum som så varmt følger oss. Selv om kulturfeltet kan virke marginalt mener jeg jo vi fyller en viktig samfunnsrolle. Det er gjort forskning på at næringsliv etablerer seg i kom-

også på Musikkflekken, Sandvika Teater, Lille Scene og Skiltverkstedet. Noe av det vi er opptatt av er at både amatører og profesjonelle skal kunne bruke samme scene, det gjør oss spesielle. Og vi er nødt til å ha så god kvalitet at folk velger å komme hit fremfor hele tiden å skulle dra til Oslo, påpeker han. Institusjonen er opptatt riktig miks i programmet. Utgangspunktet tas i hva det lokale kulturtilbudet leverer i form av teater, dans, konserter med mer. Dette kompletteres så med profesjonelle utøvere som kommer og leier scenen, og med egenproduksjon. Bærum Kulturhus har også oppnådd å bli bemerket nasjonalt som konsertscene og for sin strategiske og svært bevisste satsning på dans. Det nye billettsystemet avdekker at folk i økende grad kommer langveisfra for å oppsøke stedet.

Genererer omsetning Juryen påpeker også at alt besøket til kulturhuset er med og genererer omsetning til det lokale næringslivet. «Man kan nøkternt anslå at Bærum Kulturhus indirekte har generert en meromsetning på

KULTUR-JUBEL: Morten Walderhaug, daglig leder ved Bærum Kulturhus jubler over at institusjonen er blitt kåret til «Årets Bedrift». FOTO: KARL BRAANAAS rundt 150 millioner kroner til næringslivet i Bærum gjennom de siste fem årene». Walderhaugs visjon fremover er å gjøre mer av det samme som har gjort kulturhuset til en suksess. Konkret håper han også snarest mulig å få etablert den lenge ønskede nye kjellerscenen. Marit Helland marit.helland@budstikka.no

fakta Bærum Kulturhus

Dette er Årets Bedrift

■ Kulturhuset er 100 prosent eid av

■ «Årets Bedrift» er en pris som

Bærum kommune. ■ Hadde om lag 11 millioner

i billettomsetning i 2010. ■ Kulturhuset har 22 ansatte. ■ Cirka 60 prosent av totaltilbudet

er forestillinger i regi av det lokale kulturlivet, cirka 20 prosent i regi av Bærum Kulturhus og de siste 20 prosentene er kjente eksterne leietagere, som musikk- og underholdningsartister. ■ Mål om økonomisk balanse, ikke størst mulig overskudd. ■ Blant fjorårets høydepunkter: En av verdens fremste Chopin-pianister, kinesiske Yundi Li.

hvert år deles ut av Nordea. ■ Formålet med prisen er å gi

anerkjennelse til bedrifter eller institusjoner som siste år har gjort en ekstra innsats for å fremme næringslivet i Bærum. ■ Blant kriteriene er blant annet at: «prisvinneren har utviklet og produsert et produkt eller tjeneste som vekker oppmerksomhet» og at «prisvinneren gjennom nytenkning har bedret forholdene for næringslivet i Bærum».

/arets-bedrift  

http://www.kulturognaringsliv.org/assets/arets-bedrift.pdf

/arets-bedrift  

http://www.kulturognaringsliv.org/assets/arets-bedrift.pdf

Advertisement