Page 1

10 KULTUR

Onsdag 25. august 2010

KULTURSPONS. Denne uken forhandler Statoil om hvorvidt de fortsatt skal dele ut sitt årlige kjempestipend på musikkbransjetreffet by:Larm. For norsk musikks skyld, la oss håpe de gjør det.

Musikernes oljeeventyr Kommentar JOACIM LUND, kommentator UNDER SLAGORDET «Vi støtter fremtidens helter» har Statoil de siste tre årene delt ut 800 000 kroner årlig til en ung musikkartist på musikkbransjetreffet by:Larm. Det første året fikk Ida Maria stipendet, året etter gikk det til Mathias Eick, og i år var det Ingrid Olava som trakk det lengste strået. Enkelte artister har imidlertid flagget at de ikke under noen omstendighet ville tatt imot «oljetilgrisede penger», og ber Statoil pelle seg ut av by:Larm. Det er ikke umulig at Statoil følger oppfordringen. Treårsavtalen har gått ut, og akkurat nå forhandles det om hvorvidt stipendet skal videreføres. Selvsagt kan man argumentere for at Statoils virksomhet ikke er miljøvennlig, og oljekjempens motivasjon for å dele ut penger er åpenbar. Slagordet «Vi støtter

«Kaster vi et blikk bakover i historien, fremstår Statoils kulturspons som like uselvisk som Mor Teresa»

Da Ingrid Olava mottok Statoil-stipendet på 800 000 kroner under by:Larm i februar i år, kan det ha vært siste gang stipendet ble delt ut. F.v.: Morten Ramm, Ingrid Olava, juryformann Magne Furuholmen og markedssjef i Statoil, Oddvar Høie. FOTO: ANDRÉ LØYNING giver Maecenas opptrådte som velgjører morgendagens helter» er ment å gi gode for poeter og forfattere, den gangen med assosiasjoner, men den harde motstanstrenge krav om at de skulle hylle keiseden gjør det nok mindre lystbetont å ren i sitt liv og virke. Statoil krever ingen opptre som mesen i populærmusikken. hyllest. Det eneste artistene forplikter Hore og madonna. Én ting er miljøseg til, er å spille på neste års utdeling, aspektet. En annen ting er prostitusjons- samt to konserter som de attpåtil får full beskyldningene. Stipendmottagerne selhyre for, ifølge de som har sett kontrakger seg til pengemakten, hevdes det, anten. Og vi om snakker kirkekonserter og givelig med en haug forpliktelser overfor friluftskonserter, ikke bedriftsledelsens oljeselskapet. julebord. Det er imidlertid ikke stipendmottaBørs og katedral. Etter hvert ble kirgerne, men motstandernes argumenter ken kunstens fremste mesen. Om Statsom spriker. Kaster vi et blikk bakover i oils virksomhet er kritikkverdig, kan historien, fremstår Statoils kulturspons man trygt si at den katolske kirkens virksom like uselvisk som Mor Teresa. Mesomhet til tider har vært det. Fakta er at sen-begrepet kan dateres tilbake til før vår tidsregning, da keiser Augustus’ råd- mange av historiens største kunstnere

ikke ville hatt råd til å utvikle seg uten mesener i kirken og det private næringslivet. Uten kulturspons ville det ikke vært noen Rafael, Da Vinci eller Michelangelo, eller Mozart for den saks skyld. Da Mathias Eick mottok Statoil-stipendet i fjor, påpekte han at man strengt tatt må takke nei til ganske mange mye dersom man skal følge kritikernes tanke helt ut. Det meste her i landet er til syvende og sist finansiert av oljepenger uansett. John Erik Riley og Mikkel Bugge streifer innom det samme i siste utgave av det amerikanske litteraturtidsskriftet McSweeney’s Quarterly Concern. De skriver om en nasjon som pumper oljepenger inn i kulturlivet, og sørger for at norske kunstnere får en mulighet til å eksperimentere på en måte som et så lite marked normalt ikke ville tillate. Belønningen kommer i form av kvalitet, og ikke minst anerkjennelse og oppmerksomhet fra resten av verden.

Olje og vann. Moralens voktere blant norske musikere må derfor gjerne anse sin virksomhet og oljepenger som like uforenlig som olje og vann. Men det vil altså bety et farvel til alle statlige støtteordninger, til spillejobber på festivaler og klubber som mottar offentlig støtte, til turnéstøtte, innspillingsstøtte og Navpenger. Det vil bety den siste olje for alle som en. Når Statoil og by:Larm setter seg til forhandlingsbordet denne uken, håper jeg derfor at de blir enige om å gjøre det de har lovet – å støtte morgendagens heljoacim.lund@aftenposten.no ter.

NYE ROLLER. Den nye kunstneriske lederen for Dansens Hus, Un-Magritt Nordseth, iscenesetter en oppsiktsvekkende Nora i Beijing.

Den ultimate Nora Kommentar INGER-MARGRETHE LUNDE danse- og teateranmelder

I TIDEN som kommer skal det vises mange Nora`er. I forbindelse med Ibsenfestivalen er det premiere på Et dukkehjem på Amfi på Nationaltheatret 27. august, og på den internasjonale Ibsen konferansen i Skien. 8. september vises det tolkninger fra Norge, Tyrkia og Egypt. De to siste mottok fjorårets Skiens stipend til utvikling av Ibsen relatert teater. I oktober spiller Kinas fremste danser Nora i Beijing.

Kinas beste. Under festivalen Julidans i Amsterdam i år ble det vist en mektig forestilling, The China Project. Den satte kjønn, makt og språk på prøve. Forestillingen ble etterfulgt av en selvbiografisk dokumentarfilm om koreografen, danseren, skuespilleren og, ikke minst, kvinnen som gjennomgikk en kjønnsoperasjon i 1996. Jin Xing (1967) ble som 9-åring tatt opp i Folkets frigjøringshær. I tillegg til den militære skoleringen gikk hun på

Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering – Nytt hovedopptak MODUL 1 Høst 2010 Innføring i menneskerettigheter

(15 studiepoeng)

Nasjonalt, regionalt og internasjonalt vern om menneskerettighetene, kjønn og menneskerettigheter, barns rettigheter, vern mot rasisme og tortur m.m.

Anerkjente foredragsholdere fra kompetansesentre i Norge og utlandet. Studiet fortsetter med modul 2 Det flerkulturelle samfunn (vår 2011), modul 3 Konflikthåndtering og konfliktbegrensning (høst 2011) og modul 4 Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnede konflikter (vår 2012). Undervisningen foregår i Drammen, 4 helgesamlinger med oppstart 24. september 2010. I løpet av studiet vil studentene kunne delta på studietur til tidligere traumatiserte samfunn som f.eks. Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Midtøsten. Studieavgift kr 9.500,- (ekskl. studietur). Fortløpende opptak. Kontakt: Høgskolen i Buskerud, tlf. 32 86 95 00 /www.hibu.no

www.hibu.no

militærets danseakademi. Som 17-åring ble hun kåret til Kinas beste danser. Hun studerte og danset i USA og Europa. I 1996 gjennomgikk hun en kjønnsoperasjon som holdt på å gjøre henne lam. Tre år senere etablerte hun det første private dansekompaniet i Kina, i Shanghai. I dag har hun tre adopterte barn og ektemann.

den norske koreografen og instruktøren Un-Magritt Nordseth har première med Jin Xing og hennes kompani på en av Beijings største teatre i oktober, må man vel si at det er det «ytterste» av Nora`er vi kan få. Jin Xing spiller ikke sitt kjønnsskifte, men hun spiller Nora fordi hun, obersten, bestemte seg for å bli kvinne. Hun inkarnerer så å si kjernen i Nora, motet til å handForpliktelse. Det oppleves le. Hun nær sagt overflødiggjør stadig oftere mer meningsfullt å Nora og hennes spede, men vikse Et dukkehjem i en ikke-vestlig tige forsøk. Jin Xing skal ha taksammenheng. Om ikke skuespil- ket ja til å delta i samarbeidsprolet i betydelig grad er manipulert sjektet, initiert av Ibsen Intereller teatralisert, som tilfelle var national, med følgende begrunnmed den karnevalsaktige versjo- else: «Helmer er Kina, derfor vil nen av Mabou Mines` Dollshouse jeg spille Nora.» Perspektivet er (New York), som ble vist på Iblike slående som det er drastisk senfestivalen i 2004. Der manns- besnærende. rollene ble spilt av dverger. At At Un-Magritt Nordseth er klassikeren settes opp igjen og blitt den nye kunstneriske ledeigjen, virker mer som en forren for Dansens Hus, gir også pliktelse, noe «kjent og kjært», signaler om at spennende ting tross alt. Modellen til Ibsens No- kan skje her i Oslo. Nationalthera, den norsk-danske forfatteren atret har ikke vist interesse for Laura Kielers sterke liv, fremstår Jin Xing `s Nora-versjon. Vi får nå som langt mer urovekkende håpe at hun en dag dukker opp og interessant enn Nora-skikkel- på Dansens Hus. sen på vestlige breddegrader. Inger-Margrethe Lunde har Men Nora har stadig noe å gi. skrevet biografien om Laura Og særlig der hvor kvinnefrigjø- Kieler, Mitt navn er ikke Noringen har en lang vei frem. Når ra.

Musikernes oljeeventyr  

KULTURSPONS. Denne uken forhandler Statoil om hvorvidt de fortsatt skal dele ut sitt årlige kjempe- stipend på musikkbransjetreffet by:Larm....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you