Page 1

Rapportskjema (KLADD!)   KRIBLEMIDLER  

En støtteordning  i  Den  kulturelle  skolesekken  i  Oppland:  

HVEM Søker: I  samarbeid  med:  (Involverte  kunstnere/institusjoner/skoler)   Alderstrinn,  hvor  mange  elever  vil  nås  i  prosjektet:  

HVA Prosjektets tittel:   Beskrivelse  av  gjnnomføring  av  prosjektet  og  kunstnerisk  ide     Kunstnerisk  uttrykk  involvert  i  prosjektet:  (Kryss  av  et  eller  flere)     Musikk     Film     Scenekunst   Visuell  kunst     Litteratur     Kulturarv     Annet    

HVORFOR Mål for  prosjektet  og  måloppnåelse   Beskrivelse  av  samarbeidet  mellom  kultur  og  skole.   Hvordan  henger  prosjektet  sammen  med  skolens  øvrige  arbeid/læreplan.   Sted  og  arenaer  for  gjennomføring:  

HVORDAN Prosjektstyring og  ledelse   Elevmedvirkning  i  prosjektforberedelsene  og  gjennomføringen  


NÅR Prosjektets omfang/  antall  dager:   Framdriftsplan  med  datoer  (Forarbeid  –  produksjonsarbeid  –  prosjektstart  og  slutt):  

SØKERINFORMASJON: Navn på  prosjektansvarlig:   Adresse   Telefon   E-­‐post   Bank  –  Kontonummer:   ___________________________________________________________________________  

BUDSJETT: (Både inntekter  og  utgifter  skal  synliggjøres.  Alle  ferdigutfylte  felter  skal   kostnadsberegnes.  Også  dersom  beløpet  er  lik  null).  

Kostnader 1 Honorarer (kr.  3000 x antall dager) 2 Reise,  diett,  overnatting   3 Innkjøp  av  materiell   4 5 6 Diverse   7 Utgifter totalt: Inntekter 8 Kommunal  støtte   9 Skolen  andel   10 Annen  støtte   11 Søknadsbeløp  fra  Oppland  fylkeskommune   12 13 14 Inntekter totalt: Vedlegg:  Prosjektbeskrivelse   o (Bakgrunn,  innhold,  oppbygging,  framdrift)   Presentasjon,  evt.  CV  til  kunstnere  som  deltar   Vurderinger  av  hvordan  prosjektet  bidrar  til  realisering  av  læringsmålene  og  utvikling  av  


kunstnerisk/kulturell kompetanse  i  skolen.   Andre  vedlegg  (der  rapportskjemaet  ga  for  lite  plass  eller  ikke  var  utfyllende).       PS:  Rapporten  lastes  opp  på  Kriblemidlersiden  på  Kulturnett  Oppland  (se  eget  dolument  med   veiledning)  På  prosjektsiden  på  Kulturnett  Oppland  legges  det  også  ved  (lastes  opp)  bilder,   eventuelle  lydfiler,  video  etc..        

Rapportskjema kriblemidler  

Rapportskjema rapportering Kriblemidler Den kulturelle skolesekken Oppland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you