Page 1

Satsing pĂĽ kreativ nĂŚring Anne-Mette Iversen Innovasjon Norge


Innovasjon Norges rolle er ĂĽ realisere verdiskapende nĂŚringsutvikling

Foto: CC by KaVass

2


Innovasjon Norge har 42 oppdragsgivere fem departementer, fylkeskommunene og fylkesmennene


Flere oppdrag med egne premisser 1. Distriktsoppdraget – eller næringsutvikling i distriktene 2. Innovasjons- og internasjonaliseringsoppdraget – eller næringsutvikling gjennom innovasjon og internasjonalisering 3. To store sektoroppdrag – Landbruksbasert næringsutvikling (det største) og – Næringsutvikling ved å profilere Norge som reisemål

Pål Innovasjon Bugge, Innovasjon Foto: PålFoto: Bugge, Norge Norge


Vi har kontor i alle fylker og i 30 land


Våre tre overordnede delmål 1

2

3

Flere vekstkraftige bedrifter

Flere gode gründere 2a

1a More born globals with high growth potential

3a More international growth companies

2b

1b

More cooperation oriented companies 3c

2c More attractive to be an entrepreneur STØLSVIDDA Valdres

Innovative, dynamic and internationally oriented clusters

3b More innovative companies

More viable start-ups 1c

Flere innovative næringsmiljøer

Increased productivity and profitability in companies DOLPHITEC Raufoss

Foto hentet fra Stolsvidda.com, Oppland Arbeiderblad; Heidner.no

Innovative regions with capacity for growth ARENA HEIDNER Hamar


Innovasjon Norge sine virkemidler


Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift?

Profilering

Kompetanse

RĂĽdgivning

Nettverk

Finansiering


Finansielle virkemidler Lün og garantier Tilskudd Miljøteknologi Innovasjonskontrakter Skattefunn Bioøkonomiordningen Etablerertilskudd Distriktsrettede virkemidler

Finansiering


Bærekraft: tredelt bunnlinje

Miljø

«En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner får dekket sine behov»

Bærekraftig

FNs definisjon

Sosialt

Økonomi


For alle finansieringsordningene vektlegger vi: Verdiskaping i Norge Bærekraft Markedsaksept og vekstpotensial Nyhetsverdi/Innovasjonshøyde Gjennomføringsevne (Menneskelige og økonomiske ressurser) Om IN er utløsende for prosjektet


Oppdrag på kreativ næring


Historisk satsing på kulturell og kreativ næring! Som en oppfølging av gode resultater fra satsing på kulturnæringen i 20132016, og som en del av regjeringens nye satsing på kulturell og kreativ næring, har Kulturdepartementet gitt Innovasjon Norge oppdrag om tiltak rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring. Satsingen innebærer et samarbeid mellom Norsk Kulturråd v/Kreativt Norge, Norwegian Arts Abroad og Innovasjon Norge.


Målgruppen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Arkitektur Avis & magasin Bok Dataspill Design Film Musikk Reklame og event TV og radio Utøvende virksomhet (teater, dans, orkestre…) Visuell virksomhet (kunst, museum, kulturarv)


Hvorfor kreativ næring? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Profileringssterk Kunnskapsbasert Tidlig digitalisert Bærekraftig og grønn Meningsbærende for skapere og publikum/konsumenter Bidrar til offentlighetens infrastruktur, demokrati og ytringsmangfold Ung og urban = fremtiden Anne-Britt Gran, på Drømmeløftet Kultur 2014


Innovasjon Norges oppdrag skal forsterke vår innsats for bedrifter innen kulturell og kreativ næring og bidra til: • Økt investering i og omsetning av kulturelle og kreative produkter og tjenester • Flere vekstkraftige bedrifter innen kulturell og kreativ næring • Økt kunnskap om kultur som næring • www.innovasjonnorge.no/no/kreativ-naering/


Vår vurdering av næringens behov: • Kommersielt fokus: verktøy + tankesett (Realisere kunsten )

• Kobling mot andre bransjer og næringer: hjelpe å synliggjøre potensialet som ligger i å bruke kreative næringer i utviklingsarbeid • Mobilisering og modning til samarbeid (bedriftsnettverk)


Innovasjon!

Bransje X

Z

Bransje Y


Tiltak for 2018 1. Bygg Bedrift (utfases) 2. Forprosjekt bedriftsnettverk 3. Forprosjekt klynger 4. Eksportprogram 5. Investorprogram Angel Challenge 6. LĂĽn og garanti 7. Powered by culture (utlysing 20/4)


Kreative næringer er en nøkkel for å løfte frem merkevaren Norge ute!


Bygg Bedrift - forretningsutvikling for kulturbedrifter 360 bedrifter har gjennomført, 34 program over hele landet, med toppscore Samarbeid Lean Business, landets kreative hubber og IN distriktskontor - utfases


13 nye bedriftsnettverk etablert 2017 mote, publikumsutvikling, musikk, film, design, kunst & opplevelse


5 kreative klynger i Norge av 36 Design Arena Norwegian Fashion Hub Norwegian Rooms NCE Media Arena Oslo – the Smart Event City


3 eksportprogram

Spill ut i verden – 8 bedrifter - NFI Arkitektur ut i verden – 7 bedrifter – DOGA Litteratur ut i verden – utlysing 23. mars - NORLA


Creative Industries www.angelchallenge.com


Vixel: VR inn i Raufoss-klynge effektiviserer/styrker opplĂŚring


Making view: VR løfter bedrifter pü reiseliv mm.


www.innovasjonnorge.no Designprosjekt har løftet hundrevis av lokale bedrifter;

eks. Visuell identitet for Volden i Valdres ga stort løft og nye arbeidsplasser i distrikt i 2016


eks. Visuell identitet og navnebytte Discover Norway (neste side) – løft for strategisk viktig område på reiseliv (bookbare ferdigpakkede opplevelser i hele landet)


Tusen takk! www.innovasjonnorge.no

Innovasjon norge seminar granavollen  
Innovasjon norge seminar granavollen  
Advertisement