Page 1

KulturnĂŚringer sett fra regionalenhetens perspektiv

Trond Carlson Oppland fylkeskommune Granavollen 24.4 2018


Kulturnæringer i Oppland    

Hva er kulturnæring Litt om kulturnæring i nye regionale planer Litt om prosjekter som vi har vært med på Hvordan ser vi på utviklingen framover


Kulturnæring i Oppland 

I ulike sammenhenger har begrepene kreative næringer, kulturbaserte næringer, kulturnæringer, opplevelsesnæringer og opplevelsesindustri blitt brukt. Sysselsatte i kulturnæringer 2014 1766 2016 1557


Reiselivet i Oppland 

    

Oppland er landets største reiselivsfylke for ferie/fritidsmarkedet Ca 3 mill kommersielle overnattinger i hotell, hytte, fjellstuer og camping 75% nordmenn, 25% internasjonalt marked Snart 50 000 fritidsboliger med et totalt forbruk per år på ca 2 mrd Til sammen en verdiskaping på ca 4,5 mrd i året Sysselsetter ca 10 % av total sysselsetting


Kulturnæring i regionale planer 

 

5 regioner har med produkter basert på kultur, natur og historiske opplevelser som tema i forhold til hva slags verdiskaping en ønsker framover Verdiskaping: Omforming av ressurser til produkter som direkte eller indirekte kan dekke behov Handlingsmål: Sikre utvikling og nyskaping av attraktive kultur- og naturbaserte helårsopplevelser i samarbeid med FoU-miljøer FoUI strategien for Oppland prioriterer forskningsinnsats for blant annet kreative næringer


Kulturnæringsprosjekter de senere år  

  

   

VINK Glasslåven Fabrikken, Lillehammer Musikkregion Gjøvik Musikkopplevelser Røykenvikoperaen Kunst langs E-6 Tankeplassprosjektet Tilskudd infrastruktur på museer


Sikre utvikling og nyskaping av attraktive kultur- og naturbaserte helårsopplevelser i samarbeid med forskningsmiljøer, utviklingsaktører og næringsnettverk 

Prioritere satsing på ikoner (eksisterende og nye) i hver region Prioritere satsing på autentisitet, kulturarv, historiefortelling, kultur og natur som konkurransefortrinn


Kongeveien over Filefjell og Dovrefjell

Glasslåven seminar trond carlsenglasslåven 244 4 2018  

Trond Carlsen regionl utvikling OFK

Glasslåven seminar trond carlsenglasslåven 244 4 2018  

Trond Carlsen regionl utvikling OFK

Advertisement