Page 28

5 4,5

4,3

4 3,3

3,5

3,0

2,8

3 2,2

2,5 2

1,3

1,5

2,4

2,4

Vestre Toten

Gran

2,0 1,6

1 0,5 0 Lillehammer

Dovre

Sel

Sør-Fron

Øyer

Kunstnertetthet

Østre Toten

Søndre Land

Nord-Aurdal

Kunstnertetthet Forventet

Figur 4: Kunstnertetthet (antall kunstnere per tusen innbyggere) i de 10 utvalgte kommuner i 2013 samt forventet kunstnertetthet.

5

4,5

4,5 4 3,5

2,9

2,8

3

2,9

2,6 2,2

2,5

2,2

2,2

2,0

1,7

2 1,5 1 0,5 0 Lillehammer

Dovre

Sel

Sør-Fron

Øyer

Kunstnertetthet

Østre Toten

Vestre Toten

Gran

Søndre Land

Kunstnertetthet Forventet

Figur 5: Kunstnertetthet (antall kunstnere per tusen innbyggere) i de 10 utvalgte kommuner i 2014 samt forventet kunstnertetthet.

28

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland

Nord-Aurdal

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Advertisement