Page 26

lett å slå fast at disse tallene er nokså usikre. De kan likevel gi noe informasjon. Som kontrollgruppe har vi valgt 10 kommuner som likner de ti Opplandskommunene på strukturelle områder som folketall, demografi, etc. Disse kaller vi sammenlikningskommuner (se Tabell 1). Vi ser dessuten de ti opp mot gjennomsnittsverdien i Oppland og i hele landet. I tillegg til sammenlikningskommuner tar vi med en ytterligere kontrollgruppe som vi kaller forventet. Forventningsverdiene regnes ut fra alle norske kommuner som er sammenlignbar (dvs. har samme «Strukturelle» forutsetninger) med kommunen den speiler. Tabell 1: De ti residenskommunene i Oppland med sammenlikningskommuner Sted

Sammenligningskommune

Dovre

Rennebu

Gran

Verdal

Lillehammer

Oppegård

Nord-Aurdal

Vestnes

Østre Toten

Vennesla

Øyer

Radøy

Sel

Gloppen

Søndre Land

Austevoll

Sør-Fron

Lund

Vestre Toten

Førde

3.3.1 Kunstnertetthet Ser vi på kunstnertetthet i de ti Opplandskommunene som har kunstnerresidenser sammenliknet med Oppland som helhet, landet som helhet og de ti sammenlikningskommunene i 2015, kan man gjøre seg følgende tanker: Med unntak av Sel, Øyer, Vestre Toten og Gran, ligger de ti Opplandskommunene høyere, og til dels signifikant høyere, enn sine sammenlikningskommuner på kunstnertetthet. Halvparten av de ti ligger likevel under gjennomsnittet for Oppland fylke som helhet. Alle de ti, med unntak av Lillehammer, ligger dessuten godt under gjennomsnittet for hele landet. Man kan videre legge merke til at de ti «residenskommunene» ser ut til å score godt på å kunstnere fra et mangfold av kunstsjangre i sin kunstnerpopulasjon.

26

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Advertisement