Page 2

Tittel:

Katalysator, refugium, møteplass

Undertittel:

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland

TF-rapport nr.:

400

Forfatter:

Ola K. Berge

Dato:

10.10.2017

ISBN:

978-82-336-0070-9

ISSN:

1501-9918

Pris:

200,- (Kan lastes ned gratis fra www.telemarksforsking.no)

Framsidefoto:

Videostill, Fiona Crisp, 2015. Madstun, Jon Balke / Tone Myskja.

Prosjekt:

Kvalitativ evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland

Prosjektnr.:

20170610

Prosjektleder:

Ola K. Berge

Oppdragsgiver:

Oppland fylkeskommune

Spørsmål om denne rapporten kan rettes til: Telemarksforsking Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf.: +47 35 06 15 00 www.telemarksforsking.no

Ola K. Berge er kulturviter (PhD) med utdanning frå Høgskolen i SørøstNorge. Han disputerte i 2017 på si doktorgradsavhandling innan internasjonal kulturpolitikk, der han har studert norsk utanrikskulturell verksemd med fokus på UDs kulturpolitiske ansvar og praksis. Berge har jobba ved fagområde for kulturforsking ved Telemarksforsking sidan 2009. Faglege interesser er i tillegg til utanriks kulturpolitikk og generelle kulturpolitiske spørsmål, forsking i grenseland mellom populærkultur, kunstsosiologi og musikologi. Han har publisert ei rad vitskaplege artiklar og forskingsrapportar med utgangspunkt i desse interessene, m.a. om UDs kulturpolitiske praksis, norsk og nordisk kulturpolitikk, samt nasjonale og internasjonale endringstendensar og opphavsrettsspørsmål på musikkfeltet.

2

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Advertisement