Page 15

Falland i Søndre Land Billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf kjøpte småbruket Falland, beliggende på Fall i Søndre and Kommune i Oppland Fylke, i 2012. Eiendommen er på 4,5 mål, inneholder et hovedhus, en låve, et kombinert drivhus og hønsehus, et andehus og en stadig voksende frukt- og grønnsakhage. Falland har en flott utsikt over Randsfjorden. Dang og Samkopfs intensjon med Falland er å etablere egne hensiktsmessige helårs arbeidsstudioer for sitt arbeid innen henholdsvis billedkunst og musikk. I tillegg ønsker de å gjøre Falland til en møteplass for kunstnere og kunstinteresserte, samt et sted for permakultur og permakulturinteresserte. Fjelldansen i Aurdal Fjelldansen, regionalt kompetansesenter for dans, ønsker å skape møtesteder og nye, internasjonale muligheter for lokale kunstnere og gi utenlandske kunstnere innblikk i Valdres-kulturen, FRIKAR og danser Hallgrim Hansegårds kunstneriske univers. Prosjektet har også ambisjon om å inspirere innbyggerne i Valdres og områdene rundt til å skape og oppleve dansekunst. FRIKAR har bygd om gamle Aurdal skule til en residensplass (SMIA) omringa av sauejorder på sommerstid og skiløype på vinterstid. Overnatting, mat og bruk av studio er dekket i tillegg til reise og noe honorar. Det de ønsker tilbake er et verksted med lokale dansetalent eller en offentlig visning og kunstnerisk samtale med publikum. Glasslåven kunstsenter på Gran Glasslåven kunstsenter på Granavollen, Gran, er et samlokaliseringsprosjekt for utøvende kunstnere. Glasslåven kunstsenter inviterer utøvende kunstnere innen billedkunst, scenekunst (dans og teater), litteratur, kunsthåndverk, akustisk musikk og komponister til å søke residens. Låven er fra 1880 og er satt i stand etter økologiske prinsipper. Glasslåven huser kunstnere som leier fast eller prosjektbasert og har cirka tolv produksjonsrom og et stort scenerom, i tillegg til et felles verksted, galleri, kjøkken, dusj og toaletter. Gjester kan søke om residens i et mindre produksjonsrom (ca. 17 m2) for opphold på en til to måneder, eller et stort scenerom (ca. 100 m2 og ca. 10 meter høyt under taket) for opphold i 14 dager. Det er mulig for residenten å bruke galleriet og scenerommet for presentasjon av arbeidet i forbindelse med residensen. Harpefoss hotell i Sør-Fron Harpefoss hotell er et flerkunstnerisk produksjons- og visningssted med særlig vekt på utstillinger, kunst i offentlige rom-prosjekt, arrangementer, poesifestival og artist-in-residence program. Artist in Residency (A-i-R Harpefoss) ble igangsatt med nyrenovert leilighet og prosjektrom i 2013, og har i perioden 2014 -2016 mottatt støtte fra Oppland fylkeskommunes gjestekunstnerordning. Programmet har lagt grunnlaget for kunstneriske prosesser, verkstedsamlinger og stedsspesifikke produksjoner i regionen, og resultert i en rekke utstillinger, bestillingsverk (musikk, litteratur og kunst), publikasjoner, filmproduksjoner, foredrag og kunstnerpresentasjoner. Fokusområder er i hovedsak kunst, musikk og litteratur, men også prosjekter og samarbeid innen performance, arkitektur og design.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland

15

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Advertisement