Page 14

2. Kort om residensene Siden oppstarten i 2013, har til sammen 13 residenser fått støtte fra Oppland fylkeskommune. Disse er lokalisert til store deler av Oppland fylke, med et unntak for de nordøstlige delene (Figur 2).

Figur 2: Kart over kunstnerresidensenes geografiske plassering. (Kilde: www.oppland.no)

Det er viktig å påpeke at de ulike kunstnerresidensene alle er nokså ulike, f.eks. med tanke på produksjon, antall gjesteopphold, hvor viktig residensdelen er av den totale virksomheten osv. Vi presenterer derfor de 13 kort: Elephant, lokalisert på Lillehammer Elephant Kunsthall er et uavhengig ikke-kommersielt visningssted for internasjonal moderne kunst lokalisert i Lillehammer sentrum. Det er Mads Andreas Andreassen som driver stedet. Gjestekunstnere ved Elephant må ha fullført master i billedkunst, eller ha tilsvarende erfaring innen billedkunstfaget. Som gjestekunstner får man tilgang på det 70 m2 store atelieret med eget treverksted og malerom. Her har man mulighet til å produsere kunst, fordype seg og bruke tid, som man så forplikter seg til å stille ut i kunsthallen.

14

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Advertisement