Page 1

! R A L L U R T DE Det rullar när Nätverket Dissektion KulturKompetens (DKK) är på plats på Göteborgs kulturkalas. Öppen verkstad 18 augusti 12-18.30 i cirkustältet på Bätespännarparken. Kom och var med! Träffa konstnärer, ungdomar och skapa själv något som rullar! Tomma skateboards (”blanks”) och annat material finns till självkostnadspris. Du kan också ta med egen cykel, vagn eller annat som rullar! Möt oss på scen vid Göteborgshjulet kl 19.20 och var med och utse den rullande vinnaren. Mer info på kulturkompetens.org och “Dissektion Kulturkompetens” på Facebook.

Arrangörer:

VÄLKOMMEN!

Autonomi i Andra Rum

Action Park Göteborg

onsorer: STORT tack till våra sp

Flyers för DKK på Kulturkalaset  

Flyer inför DKK på Kulturkalaset. Mer info på www.kulturkompetens.org.

Flyers för DKK på Kulturkalaset  

Flyer inför DKK på Kulturkalaset. Mer info på www.kulturkompetens.org.

Advertisement