Page 1

Axel Munthe Oskarshamnaren som blev v채rldsmedborgare


Axel Munthes liv i årtal 1857

1876

1880

1890

1892

1895

I Oskarshamn 18 år gammal Slutför sina Öppnar privat Kronprinsessan Köper på föds den tar Axel medicinläkarpraktik Victoria blir Capri det hus 31 oktober medicinskstudier i vid Spanska patient. som ska bli Axel som filosofisk Paris med en Trappan i Villa San tredje barnet examen i doktorsRom. Michele. i familjen Uppsala. Gör avhandling Munthe. resor till Neapel om ”lifmoderoch Capri. blödning efter förlossning”.


Munthe hedrades med staty på sin 155-årsdag

L

äkare, författare, filantrop, arkitekt och dessutom en man med en speciell relation till drottning Victoria. Samtidigt en person som fungerade som skyddsling för fattiga och sjuka människor, men också för djuren. Oskarshamnsfödde Axel Munthe har satt avtryck i historien på många sätt. Lagom till sin 155-årsdag hedrades han i sin hemstad genom att en staty av honom avtäcktes i Kråkerumsbacken, mitt emot det hus där han föddes 1857, inte långt från den plats där det sedan lång tid tillbaka finns en minnessten. Statyn är signerad av konstnärinnan Annette Rydström, Nässjö, och den blev verklighet tack vare Elajos grundare Alf Josefsson, som nu på ytterligare ett sätt har bidragit till utsmyckningen av Oskarshamn. Axel Munthe är utan tvekan en av historiens mest färgstarka svenskar. Han var en mångsidig och utvecklad person som reste mycket och hade kontakter i alla olika samhällsklasser. Munthe gjorde

sig känd för sina ibland kontroversiella åsikter kring bland annat döden och kärleken. Han visade mod under tider av krig och kris. I hans villa på Capri fick han besök av många av samtidens framstående konstnärer, musiker, politiker och kungligheter. Hans lite mystiska förhållande med drottning Victoria är också något som fascinerat generation efter generation. Upprinnelsen till att den vackra statyn av Munthe numera kan upplevas i centrala Oskarshamn är att Byteatern satte upp pjäsen Lockfågeln av Lars Sonnesjö, en pjäs som handlar om Axel Munthes förhållande till drottning Victoria. I samband med det väcktes tankarna på en utställning om den berömde läkaren. Tack vare finansiellt stöd från bland annat Alf Josefsson blev utställningen en succé. Och redan vid premiären av Lockfågeln hade Josefsson planerat för att med hjälp av Annette Rydström hedra världsmedborgaren med en staty. Resten är historia.

1907

1929

1930

1943

1949

Gifter sig med Hilda Pennington Mellor. Får sönerna Peter och Malcolm.

Utger vid 72 års ålder ”Boken om San Michele”, den mest sålda svenska boken i utlandet under 1900-talet!

Kronprinsessan Victoria dör.

Kommer tillbaka till Sverige. Återser aldrig mer sitt älskade Capri.

Dör på Stockholms slott.


Entreprenören brinner för sitt Oskarshamn

A

lf Josefsson är entreprenören som med två tomma händer byggt upp Elajokoncernen som har över 1 000 anställda och Oskarshamn som huvudort. Alf har genom åren visat sin tacksamhet till sin och Elajos hemort genom att sponsra olika kultur- och näringslivsprojekt. I samband med Axel Munthes 155-års dag ville Alf Josefsson passa på att ge mer uppmärksamhet till dennes fascinerande liv. Därför skänkte han kommunen en bronsstaty i helfigur, föreställande Axel Munthe. En staty som avtäcktes den 31 oktober 2012.

”Intresset för konst och kultur har alltid varit mycket stort och Alf har alltid värnat om sin hemstad.” Intresset för konst och kultur har alltid varit mycket stort och Alf har alltid värnat om sin hemstad. Privat och genom Elajo har han hjälpt till att stödja lokala förmågor inom sport, kultur och näringsliv. Exempel på sponsrade projekt är vattenfallet i Oskarshamns stadspark, allsångskvällarna med Lasse Berghagen, uppbackningen av IK Oskarshamn och stipendium till årets entreprenör i Oskarshamn. Därför var det inte så konstigt

att han först var med och finansierade utställningen om den Oskarshamnsfödde världsmedborgaren – innan han såg till att hemstaden fick ytterligare ett konstverk i form av en staty av Munthe i Kråkerumsbacken. Alf Josefsson föddes 1930 i Finsjö utanför Oskarshamn där han växte upp med sina morföräldrar. Morfadern var distriktsmontör på Sydkraft och Alf fick tidigt lära sig mycket om det elektriska. Redan vid 5 års ålder hade han bestämt sig för att bli elmontör och som 16-åring började han sin karriär inom elbranschen som elektrikerlärling. Under ett antal år arbetade Alf på olika elföretag samtidigt som han läste på Hermods. En dröm om att starta eget började gro. Med 5 000 kronor och mycket hårt arbete som insats startade så Alf 1958 elinstallationsföretaget Elajo. Företagsnamnet kommer från hans eget namn Erik, Lennart, Alf Josefsson i Oskarshamn. I dag mer än 50 år senare är Elajo ett av Sveriges ledande el-, teknik- och energiföretag med huvudkontor i Oskarshamn och verksamhet på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Sedan starten 1958 har det lilla företaget vuxit till en koncern med över 1 000 anställda. Dessutom ingår Oskarshamnsbaserade utbildningsbolaget Elajo Technical Education Center sedan 10 år tillbaka i koncernen. År 2008 tilldelades Alf Josefsson Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersmedalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv.


Nu är Munthe tillbaka i sin vackra födelsestad

D

en äventyrlige unge Munthe, läkaren, filantropen och djurvännen, har för ett ögonblick stannat upp i tiden. Han betraktar platsen för sitt födelsehem, minnen från barndomen och familjen väcks för ett ögonblick till liv. Fadern apotekaren Fredrik, modern Aurora, storebror Arnold och systern Anna passerar förbi på en inre filmduk, medan hunden Puck sitter trofast vid hans sida och känner av husses sinnesrörelse. Så beskriver konstnärinnan Annette Rydström sin staty av Axel Munthe, som numera pryder Kråkrumsbacken. Hon fortsätter: Hans kläder är Capriinspirerade, sjömansmössan ”Vegakepsen” är långt neddragen för att skydda känsliga ögon mot solen. Kepsen är ett signum för hans stora seglarintresse, längtan till havet och hans stora frihetsbehov. Läkarväskan symboliserar hela hans läkargärning där han fanns till för alla människor, rika som fattiga. Han betraktade sitt yrke som ett heligt kall. Vid hans sida finns hans mest omtalade och älskade följeslagare, den stora hunden Puck. Namnet Puck fick stå som pseudonym till många av Munthes böcker och tidningsartiklar.” Annette Rydström är född i Nässjö men är uppväxt i Eksjö, där hon hade sin

första utställning som barn. Senare i livet öppnade Annette en keramikateljé i en av Nässjös äldsta byggnader Ambjörngården. Hon genomgick ett antal kortare kurser och utbildningar inom konstens område på bland annat Konstfack, Bild och Form och Högskolan i Jönköping.

”Min största inspirationskälla är naturens mysterier, som alltid intresserat, fascinerat och inspirerat mig.” Annette Rydström

I egen ateljé i gamla pinnstolsfabriken i Nässjö har hon fortsatt att utveckla sitt konstnärskap och hennes skapande har tagit sin form i olika tekniker och material främst i form av skulpturer och konstmedaljer. Annette har deltagit i internationella medaljutställningar i Europa och USA, däribland kan nämnas British Museum, National Galleriet i Budapest, Beelde aan Zee Haag, Holland och Kungliga myntkabinettet i Stockholm. Hennes statyer finns som offentliga utsmyckningar på flera ställen i Småland och hon är även representerad med sina konstmedaljer både i Sverige och utomlands. För sin medaljkonst har hon erhållit svenska och internationella priser och stipendier.


”Är du deprimerad – Gå ut och vandra i naturen! Lider du av ensamhet – Skaffa dig en hund! Är du orolig – Lyssna på musik!”

Läkaren E fter studier och examen 1876 i medicinsk filosofi i Uppsala studerar han vidare i Montpellier i Frankrike. Han slutför sina medicinstudier på rekordtid och blir den yngste diplomerade gynekologen någonsin i Frankrike, bara 22 år gammal. Han doktorerar senare i Paris med avhandlingen ”Om lifmoderblödning efter förlossning”. Trots att han är gynekolog arbetar han under hela sitt liv som allmänläkare och han betraktar sitt yrke som ett kall. Han slår sig ned i Paris i en fashionabel stadsdel – valet av rätt adress är viktigt för en doktor. Vid den här tiden har Axel gjort slut på sitt arv. För att kunna öppna praktik får han en revers på 2 000 kronor av sin bror Arnold. En av Norges främsta statsmän är Georg Sibbern. Hans hustru är reumatikersjuk och Munthe blir hennes läkare. Det blir början på en lång vänskap mellan Munthe och Sibbern. Ekonomiskt blir också Sibbern ett stort stöd. Munthe blir ofta anlitad av patienter från överklassen, främst kvinnor, som lider av sjukdomar orsakade av psykisk ohälsa. Han får ett gott rykte och blir alltmer anlitad. Eftersom han också

Munthe, 35 år gammal.

använder sig av hypnos betraktas han som begåvad med övernaturliga krafter. Samtidigt som han använder sig av vanliga läkemedel ger han också sina patienter alternativa läkemedel: ”Är du deprimerad – Gå ut och vandra i naturen!”, ”Lider du av ensamhet – Skaffa dig en hund!” Är du orolig – Lyssna på musik!”. 1890 öppnar han sin läkarpraktik vid Spanska Trappan i Rom. Genast drar


1903 utnämner Oscar II Axel Munthe till Kronprinssesan Victorias kungliga livmedikus.

Kronprinssesan Victoria med pudlarna Tom och Pussy, som hon fått i present av Munthe.

han till sig den tidens högsta societet, som gärna lägger ner mycket pengar för att få vara hans patient. Axel Munthe har alltid haft svårt att ta betalt för sina tjänster men

hans välbärgade patienter betalar honom gärna rikligt och han blir en förmögen man. Tack vare detta kan han behandla fattiga patienter utan att ta betalt.


Munthe arbetar under första världskriget i Flandern för det Brittiska Röda Korset.


”Morgonen på kolerasjukhuset i stället för promenader i skogen, förmiddagen på liköppningar och jagt efter kolerabakterier i stället för cigaretten efter kaffet.”

Filantropen F

ilantropen Axel Munthe griper in där det behövs. 1881 är Munthe på grannön Ischia för att hjälpa till efter en jordbävning. När det utbryter en tyfusepidemi på Capri beger han sig dit. Ön har bara tre läkare på nästan 5 000 invånare och Munthes insatser är mycket välkomna. Att han inte tar betalt gillas förstås och han blir med tiden nästan betraktad som ett helgon. 1884 drabbas Neapel av kolera och i sju veckor arbetar Munthe som frivilligläkare. I ett brev till Sigrid von Mecklenburg skriver han. ”Morgonen på kolerasjukhuset i stället för promenader i skogen, förmiddagen på liköppningar och jagt efter kolerabakterier i stället för cigaretten efter kaffet...” Under första världskriget blir Munthe vittne till hur ett tyskt bombplan fäller bomber i Paris bara 50 meter ifrån honom och han ser en liten flicka med bortslitna ben. Det påverkar honom drastiskt. Han far till fronten och blir ansvarig för narkosen vid en ambulansenhet.

Efter flytten till Rom ordnar han med insamlingar till de fattiga. När han med tiden blir en rik man ger han omfattande donationer till välgörenhet. Pengarna går till barn och orkeslösa, flyktingar från Finland och Estland, småfåglarnas vänner, djurskyddet med mera. Även släktingar och vänner får vid olika tidpunkter ekonomisk hjälp. En lite udda välgörenhet är att varje jul bjuda ”gubbarna” i Gamla Stan på öl. För intäkterna från ”Boken om San Michele” köper han Knisa Mosse norr om Borgholm för att kunna skapa ett fågelreservat. Den tyska baronessan Gudrun von Uexküll blir hans allt i allo de sista åren på Capri och översätter boken till tyska. Enligt testamentet går äganderätten till boken till henne. I sitt frikostiga testamente ger han bland annat 100 000 kronor till djurskyddet i Sverige. Det motsvarar närmare 2 miljoner kronor i dagens värde. Den största donationen är nog ändå själva San Michele, som han testamenterar till svenska staten.


”Jag har till exempel aldrig tråkigt i en snäll hunds sällskap, även om jag inte alls känner honom och inte han mig.”

Naturälskaren M

unthe älskar djur. Som barn samlar han paddor, ormar, råttor och möss i sitt sovrum. Hans försök att ruva på insamlade fågelägg uppskattas dock inte av hushållet! Mest av allt älskar han hundar. Den mest kända är nog ulmerdoggen Puck, vars namn han använder som pseudonym när han skriver reseskildringar i Svenska Dagbladet. Under en alpvandring 1888 dör hans älskade Puck. ”När man talat med en människa i en kvarts timme har man i regeln haft nog, icke sant? Jag åtminstone känner då

Munthe matar en åsna på Capri vid Torre di Materita. Bilden har förmodligen tagits av drottning Victoria 1902.

vanligen lust att gå min väg, och jag är alltid förvånad över att den jag talar med ej sökt komma undan långt förut. Men jag har till exempel aldrig tråkigt i en snäll hunds sällskap, även om jag inte alls känner honom och inte han mig.” I sitt hem på Capri omger han sig med många djur. Ett av dessa är Billy, en alkoholmissbrukande babian, som älskar att plocka löss från hundarna. Under våren stannar otaliga fåglar till på Capri under sin flytt från Afrika till Norden. Överallt på ön sätter man upp fångstnät för att fånga dessa ”delikatesser”, som ska serveras på flotta restauranger i Paris. För att kunna göra en fristad för åtminstone en del av fåglarna köper han 1904 berget Barbarossa. Han lyckas också få fågeljakten förbjuden på ön till fågeljägarnas ilska. I sin bok ”Brev & skisser” skriver han 1909: ”När fåglarna fick vingar, fick människorna fantasi; ofta gläntar jag på buren och låter tanken flyga dit ner till mitt kära Italien, och glömsk av all dagarbetets tunga lever jag en stund bland solljus och fröjd”.


Munthe med sch채ferhunden Gorf som han fick som g책va av kung Gustaf V.


Författaren U nder de sju veckor som Munthe arbetar som frivilligläkare i Neapel börjar han skriva brev. Han skriver inte bara till privatpersoner utan också till Stockholms Dagblad. Där publiceras de som ”Bref från Napoli”. Kanske har han länge velat skriva och koleran blir det som får honom att sätta igång. Själv menar han att han behöver pengar. Han får bra recensioner men August Strindberg sågar honom i ett brev till Verner von Heidenstam.”Det var den avskyvärdaste mest hycklande bok jag läst! Hvilket as till karl! Fy Fan!

Munthes hund Puck. Foto från 1887.

Han är själv osäker på sin egen skrivarförmåga men upptäcker att skrivandet lugnar hans nervositet. 1887 utges hans samling resebrev från kolerans Neapel –”Letters from a Mourning City” och flera andra böcker. Under första världskriget publicerar han ett bittert angrepp på tyskar i boken ”Red Cross & Iron Cross”. Den genomsyras av hat mot allt tyskt. Munthe är starkt Englandsvänlig. Senare skriver han reseskildringar i Svenska Dagbladet under pseudonymerna Puck och Puck Munthe. Puck är namnet på en av hans älskade hundar. Boken om San Michele utkommer 1929 och blir en enorm succé. Boken är både en roman och en resebok men också en biografi över hans liv på Capri. Munthe skriver den på engelska och översätter den sedan själv till svenska. Den utges i miljonupplagor på ett fyrtiotal språk. Än i dag räknas den som en av de främsta svenska boksuccéerna utomlands. När den utges är Munthe 72 år gammal. I förordet till den första svenska upplagan 1930 skriver han: ”Jag har sålt mitt


Arbetsrummet med det antika Medusa-huvudet som Munthe hade hittat på havsbottnen utanför Capri.

manuskript till den högstbjudande, jag har sålt mig själv… Boken som räddade deras (fåglarnas) liv denna vår på klippön i Medelhavet, när faran var som störst.” Med tiden blir Munthes syn allt sämre. Det är sviter efter scharlakansfebern, som han hade som ung, samt åldersstarr. Handikappet gör det svårt för honom att skriva för hand och han lär sig i stället att skriva på maskin.

. Munthe efter en ögonoperation 1934


Munthe och Gustaf V p책 Solliden, augusti 1931.


ers Zorn Munthe i Torre OVAN: Påsken 1912 besöker And ng hos Axel Munthe Göri ann Herm di Materita. HÖG ER: t Munthe eftersom på Capri 1937. Göring har kontakta av honom. han ville köpa Villa San Michele

Kosmopoliten M unthe har starka åsikter om politik och religion. Han kan vara kontroversiell men även mycket tolerant. Han tar till exempel emot Oscar Wilde och hans vän när de kastats ut från ett hotell. Rättegången mot Wilde hade varit skamlig enligt Munthe. Han har ett öppet tolerant sinne, uppfattas som intressant, givmild, originell och full av fantasi. Kvinnorna dras till honom och på Capri dyrkas han nästan som ett helgon. Hans läkarpraktik i Rom och umgänget med kronprinsessan Victoria för honom in i Europas överklass och aristokrati. Han dras till dem och de dras till honom. Munthe tycker om att vara i händelsernas

centrum. Mestadels lever han ensam men har alltid sällskap. Han träffar och umgås med en blandning av kungligheter, författare, skådespelare, politiker, konstnärer, upptäcktsresande och musiker. Av den tidens ”kändisar” träffar han bland annat: Carl Larsson, Carl Snoilsky, Prins Eugen, Greta Garbo, Anders Zorn, Kejsar Wilhelm, Sven Hedin, August Strindberg, Björnstjerne Björnson, Oscar Wilde, Guy de Maupassant, Hermann Göring, Ernst Josefsson, Mussolini, Gustav Adolf och prinsessan Margareta, Hugo Alvén, Marie och Sören Kröyer, konstnärerna i Grey sur Loing och sist men inte minst kronprinsparet Gustav och Victoria, sedermera kung Gustav V och drottning Victoria.


Scanna QR-koden för att se en film från Villa San Michele.

Villa San Michele, utsikt från pergolaterrassen.

Byggherren P raktiken i Rom genererar mycket pengar och 1895 köper Munthe ett gammalt hus i Anacapri, det som ska bli Villa San Michele. Han deltar själv aktivt i ombyggnaderna. Vid arbetet med att gräva grunden till loggian träffar han på gamla romerska murar, mosaikgolv och andra rester från antiken. De två huvudbyggnaderna – villan och kapellet förbinds med en pergola och en cypressallé. Kapellet är uppkallat efter ärkeängeln Mikael (San Michele). Berömd är den egyptiska sfinxen, som är placerad så

att ingen kan se dess framsida. Villa San Michele ligger i ett mycket ljust område, alltför ljust för Munthes känsliga ögon och därför köper han fastigheten Torre di Materita, som ligger på en skuggigare del av ön och där bosätter han sig. San Michele hyr han ut under långa tider. Han köper också två medeltidstorn, Torre della Guardia, som han inreder och lånar ut till vänner som kommer på besök och Torre Damecuta. 1906 ber Victoria att han ska hjälpa henne att köpa ett hus i


Villa San Michele som den ser ut i dag.

Interiören av kapellet där Munthe brukar musicera, ibland i sällskap av drottning Victoria.

”Huset var litet och rummen få, men där var gott om terrasser, från vilka man kunde se solen, havet och molnen – själen behöver mer utrymme än kroppen.” närheten av Torre Materita. Det blir Casa Caprile, bara ett stenkast därifrån. När Victoria ska uppföra ett hus på Öland anlitas arkitekten Torben Grut, men hans ritningar revideras ständigt och Munthe blir den som hjälper henne med såväl exteriör som interiör. Den färdiga villan, Solliden, får därmed en mycket italiensk karaktär med drag från San Michele. Vid Siljans strand i Leksand uppför han en stor stenvilla som kommer att kallas Stengården. Den har betecknats som en

morgongåva till hustrun Hilda och hon blir den som kom att vistas där mest. I dag kallas villan Hildasholm. Permanent bor Munthe på Capri i drygt 40 år, från 1901 till 1943. Sverige besöker han sällan så länge Victoria lever, men efter hennes död 1930 tillbringar han varje sommar i sitt gamla hemland. När han 1943 ska fara tillbaka till Capri är det fullt krig i Syditalien och han blir kvar i Sverige. Han kommer aldrig mer att återse sin kära ö.


Kvinnorna K vinnorna har en mycket stor betydelse i Munthes liv. Det är till honom kvinnorna vallfärdar för att bli botade, det är till honom de dras. Ändå lever han mestadels ensam. Första kvinnan i hans liv är naturligtvis modern Lovisa Aurora. Hon är född i Mörlunda och härstammar från en av Smålands mest kända prästsläkter, Meurlings i Kristdala. Sin konstintresserade syster Anna har han under hela livet en god relation till. I 20-årsåldern träffar han sitt unga livs kärlek, den fem år äldre Sigrid von Meck-

Sigrid von Mecklenburg.

lenburg. Hon är gift och har barn. Att hon nog är förälskad i Munthe kan skönjas hos en av hennes beundrare som skriver: ” Jag har länge, länge vetat hvad du djupt i hjertat bär, jag har sett på dina ögon, att du har en annan kär.” Gifter gör han sig emellertid 1880 med Ultima Hornberg från Örnsköldsvik. Kanske är det bra för en doktor i Paris att ha en hustru? Äktenskapet upplöses dock åtta år senare utan att ha fullbordats. Ultima gifter om sig, får barn och dör sedan i barnsäng. När Munthe med tiden får problem med synen behöver han någon som kan hjälpa honom. En rik engelska, Hilda Pennington kommer i hans väg och 1907 gifter de sig. Hon är klok och god och en riktig lady, men någon passionerad kärlek är det nog inte från hans sida. Redan på bröllopsdagen lämnar han henne för att resa till Baden. Han får nämligen besked om att drottning Victoria är sjuk. Hilda föder honom två söner, Peter och Malcolm, men tolv år efter bröllopet tröttnar hon, tar sönerna med sig och lämnar honom. Rosina och Giovannina, de två tjänsteflickorna som hjälpt honom i Anacapri och sedan följer med honom till kliniken i Rom betyder mycket för honom. Till Rosina


Kronprinssesan Victoria på Capri. Foto troligtvis taget av Munthe 1903.

skriver han hösten 1945: ”Jag tänker på er hela tiden och är mycket olycklig över att vara så långt borta från er alla. Adjö kära Rosina och hela familjen på Materita.” 1892 möter han kronprinsessan Victoria för första gången och en livslång vänskap etableras. Båda är intelligenta, kreativa och har kulturella intressen. Genom deras brevväxling kan man ana mer än bara vänskap. Sina sista ord ”Come soon” riktar hon till Munthe, ej till sin man. Dagen före sin död tar Victoria löfte av Munthe att följande tillägnan ska stå kvar oförändrad i ”Boken om San Michele”: Till Drottningen de förtryckta djurens beskyddare alla hundars vän.

Hilda Pennington Mellor.


För den rastlöse Munthe blir musiken en källa till stillhet och ro.

Musikälskaren M unthe växer upp med mycket musik omkring sig. Båda föräldrarna är konstnärligt lagda. Fadern är vissångare som sjunger Bellman och Gluntarne, modern sjunger psalmer och andliga visor för barnen. Familjen Munthe deltar ofta i de musikaliska soaréer som en släkting i Stockholm anordnar i sitt hem. I det hemmet har sångerskan Jenny Lind sin konsertflygel och hon vistas där regelbundet.

Musikintresset följer Munthe genom livet. Han blir en duktig pianist och gitarrist och har en vacker barytonröst. Sitt stora musikintresse delar han med Victoria. Hon är också en duktig pianist och i det privata umgänget på Capri händer det att hon sätter sig vid flygeln i kapellet på Villa San Michele och Munthe står i dörröppningen och sjunger. Båda tycker om att lyssna på Franz Schubert, Richard Wagner och Franz Liszt. Victoria har i sin ungdom till och med vänt blad åt Liszt när han spelade.


När Munthe vistas på Capri händer det då och då att han tjänstgör som organist i församlingskyrkan Santa Sofia i Anacapri.

”När man är nedstämd skall man spela och sjunga. Musiken och sången är till för pessimisterna och de trötta; för dem som inte kan sova. Lär människorna det.” När Munthe vistas på Capri händer det då och då att han tjänstgör som organist i församlingskyrkan Santa Sofia i Anacapri. Under vistelserna i London besöker Munthe ofta operahuset i Covent Garden. För den rastlöse Munthe blir musiken en källa till stillhet och ro. Han rekommenderar ofta sina patienter samma ”medicin”. Till en journalist som frågar Munthe om hans hobby svarar han: ”Att sjunga Schubert för mig själv.”

i Anacapri. Församlingskyrkan Santa Sofia


Väl vårdat minne

A

xel Munthe var en synnerligen intressant människa som fortfarande, långt efter sin död, förmår att ge inspiration. Men det finns två aktörer som mer än andra har vårdat minnet av ”Mannen som levde oförskräckt och litade på livet”: Stiftelsen San Michele och Sällskapet San Micheles Vänner. 1950 grundades stiftelsen San Michele med syftet att förvalta den egendom som Axel Munthe donerade till svenska staten. Stiftelsen drivs huvudsakligen med intäkter av den egna verksamheten. Intentionen är att dels visa upp anläggningen men också att bedriva ett gästhem för stipendiater och gynna de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Italien, intentioner helt i Munthes anda. I Sverige verkar sedan lång tid tillbaka Sällskapet San Micheles Vänner med ordföranden Bengt Jangfeldt i spetsen. Vänföreningens huvuduppgift är att stödja Villa San Michele ekonomiskt. På senare

år har föreningen bland annat sponsrat renoveringen av konstföremål och en bevakningsanläggning. Inför Axel Munthes 150-årsdag 2007 var också vänföreningen med och betalade upprustningen av villan.

Ett stort tack till

Text: Ing-Marie Aaltio, Josefine Josefsson, Annette Rydström Källor: ”En osalig ande”, ”Drömmen om San Michele” och ”Munthes Capri” av Bengt Jangfeldt. ”Boken om San Michele” och ”Brev & Skisser” av Axel Munthe. www.villasanmichele.eu Foto: Fondazione Axel Munthe Villa San Michele, Bengt Jangfeldt, Ingalill Snitt, Tullia Rizzotti, Peter De Ru

www.krepart.se Tryck: Risbergs 2012/11

• Alf Josefsson, som finansierat statyn. • Annette Rydström, som skapat statyn. • Bengt Jangfeldt och stiftelsen San Michele, som lånat ut bilder.

Axel Munthe  

Broshyr om Oskarshamnsfödde Axel Munthe.