Page 1

DUNKERSKULTURHUS program juni–augusti 2018 programme June–August 2018


VÄLKOMMEN TILL DUNKERS KULTURHUS

WELCOME TO DUNKER CULTURE CENTER

Under sommaren fortsätter vi att leverera kultur i alla dess former till både helsingborgare och besökare. Här finns intressanta utställningar, spännande lokalhistoria och roliga arrangemang för alla. Dunkers är en kreativ plats för skapande och fritt tänkande, lika böljande och omväxlande som Sundet utanför. Här kan du njuta av kultur och modern arkitektur eller bara vara en stund.

During the summer we will continue to supply culture in all its forms to the residents and visitors in Helsingborg. There are interesting exhibitions, exciting local history and fun events for all. Dunker is a creative space where people can explore their creativity and free thinking. Here you can enjoy culture and modern architecture, or just hang out for a while.

Det är fri entré till alla utställningar för barn och ungdom till och med 18 år. Förutom vissa särskilda arrangemang är det fritt inträde till allt på hela entréplan.

It’s free admission to all exhibitions for children and adolescents up to 18 years old. In addition to certain special arrangements, it is free admission to the entire ground floor.

På dunkerskulturhus.se kan du läsa mer om huset och om evenemangen. Följ oss gärna på Instagram @dunkerskultur eller vår Facebook-sida @dunkerskulturhus för kul inblickar i den dagliga verksamheten.

At dunkerskulturhus.se you can read more about the building and the events. You can also follow us on Instagram @dunkerskultur or our Facebook-page @dunkerskulturhus for fun insights in our daily activities.

Pssst!

Du har också fri entré till våra utställningar med Kulturkortet. För mer info: kulturkortet.se

Foto: Anna Alexander Olsson, Michelle Roy, Jean-Baptiste Béranger, Anna Bank, Ulf Celander, Jonas Becker, Casper Jarmo, CirqueInextremiste-©VMuteau

2


UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS

14 april–12 augusti SHAUN TAN – LOST THINGS Shaun Tan är en av världens främsta illustratörer och en mästerlig visuell berättare. Hans illustrationer är minutiöst detaljerade, fantasieggande och mångfacetterade. Shaun Tan sätter fokus på den lilla människan och hans bildberättande kretsar ofta runt identitetsfrågor och utanförskap, men också om mänsklig kraftfullhet och lågmält mod. Välkommen in i en magisk värld som berör alla oavsett ålder. I vår utställning visas originalillustrationer och målningar ur flera av Shaun Tans böcker liksom den filmanimation av boken The Lost Thing som han erhöll en Oscar för 2011. Samma år tilldelades Shaun Tan utmärkelsen ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), som betraktas som världens mest prestigefyllda pris inom barn- och ungdomslitteratur. Entré: 70 kr

UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS

14th April–12th August SHAUN TAN – LOST THINGS Shaun Tan is one of the world’s leading illustrators and a master visual storyteller. His illustrations are meticulously detailed, imaginative and multifaceted. Shaun Tan focuses on the little man and his storytelling often revolves around questions of identity and alienation, but also about human power and quiet courage. Welcome to a magical world that affects everyone regardless of age. In our exhibition the original illustrations and paintings are displayed from several of Shaun’s books, as well as the film animation of the book The Lost Thing, which he received an Oscar for in 2011. In the same year, Shaun Tan was awarded the ALMA Award (Astrid Lindgren Memorial Award), which is considered to be the world’s most prestigious award in children’s and youth literature. Entrance: 70 SEK

5 maj–21 oktober THE CLIMATE EXPERIMENT – BIGERT & BERGSTRÖM Hur förhåller sig människan till naturen? Vädret påverkar oss ständigt, både fysiskt och psykiskt, och historien hade sett väldigt annorlunda ut utan dess nyckfullhet. The Climate Experiment – Bigert & Bergström är en utställning som visar konstverk vilka tillkommit under en 30-årsperiod och som alla har väder och klimat som gemensamt tema. Konstnärsduon tolkar detta på ett lekfullt vis. På samma gång utmanar de våra sinnen och skapar eftertanke på en plats där människa, natur och konst möts. Entré: 70 kr

5th May–21st October THE CLIMATE EXPERIMENT – BIGERT & BERGSTRÖM How does man relate to nature? The weather is constantly affecting us, both physically and mentally, and history had looked very different without its whimsicality. The Climate Experiment – Bigert & Bergström is an exhibition of works of art which have been added over a 30-year period, but they all have weather and climate as the common theme. The artist duo interprets this in a playful way. At the same time, they challenge our minds and create reflection in a place where people, nature and art meet. Entrance: 70 SEK

Guidad visning: 9 juni 14:00 och 20 juni 13:00

Guided tour: 9th June 14:00 and 20th June 13:00

Missa inte utställningen The Weather War – Bigert & Bergström på Skissernas museum i Lund. För mer information: skissernasmuseum.se

Do not miss the exhibition The Weather War – Bigert & Bergström at Skissernas Museum in Lund. For more information: skissernasmuseum.se

Guidad visning: 16 juni 13:00 Guided tour: 16th June 13:00 Missa inte teaterföreställningen Ankomsten, se sid 9. 4

Do not miss theatre performance The Arrival, more on page 9.


UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS

UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS Basutställning PÅ GRÄNSEN – LOKALHISTORISK UTSTÄLLNING Hur mycket historia finns det att gräva fram om Helsingborg? Nästan hur mycket som helst. I utställningen På Gränsen lyfter vi fram människor, föremål och speciella händelser som berättar om resan från då till nu. I fokus står förstås människan och i utställningen kommer du att få stifta bekantskap med flera intressanta personligheter genom historien. Både de som har fått komma till tals men också de helt okända. I På Gränsen har alla en plats i historien. Entré: Fri entré

6

2 juni–6 januari 2019 MISS LYCKAT BY MUSEUM OF FAILURE Att göra en miss eller att lyckas, det är frågan. Kom och se utställningen som väcker förundran och lockar till skratt. Miss Lyckat är producerad av Dunkers kulturhus och bygger på innovationsforskaren Samuel Wests koncept, MUSEUM OF FAILURE. Här visar vi olika produkter och tjänster, kända och mindre kända, som blivit fiasko av olika anledningar. De må vara knasiga, onödiga, farliga, krångliga eller bara helt enkelt dåliga. Men samtidigt är de alla sprungna ur nyfikenheten. Borde vi istället se dem som nödvändiga (sned)steg i utvecklingen? Entré: 70 kr

2nd June–6th January 2019 MISS LYCKAT BY MUSEUM OF FAILURE To fail or not to fail, that is the question. Come and see the exhibition that evokes wonder and attracts laughter. Miss Lyckat is produced by Dunker Culture Center and is based on the innovation researcher Samuel West’s concept, Museum of Failure. Here we show different products and services, both known and less known, which have failed for various reasons. They might be wacky, useless, dangerous, complicated or just simply bad. But at the same time, they all spring from curiosity. Should we instead see them as necessary (side) steps in development? Entrance: 70 SEK

Vernissage: 1 juni 18:00, fri entré Guidad visning: 9 juni 13:00, 16 juni 14:00 och 20 juni 14:00 Specialvisning av utställningen: 2 juni 13:00 med Emma Having, chef Dunkers utställningar och scenkonst tillsammans med Samuel West, innovationsforskare.

Opening: 1st June 18:00, free admission Guided tour: 9th June 13:00, 16th June 14:00 and 20th June 14:00 Special exhibition tour: 2nd June 13:00 with Emma Having, Head of Exhibitions and Performing Arts together with Samuel West, innovation researcher.

Till och med 23 september HELSINGBORG I KONSTEN Inne i vår lokalhistoriska utställning visas en del av de konstverk med Helsingborgsmotiv som ingår i Helsingborgs museers samling. Motiven och teknikerna är varierade, men de har alla en viktig gemensam nämnare – Helsingborg. De förevigar en gata, en byggnad, en vy men också en känsla av staden. Entré: Fri entré

PÅ GRÄNSEN (ON THE BORDER) – LOCAL HISTORY EXHIBITION How much history is there to dig up on Helsingborg? Just about anything. In the exhibition På Gränsen, we highlight people, objects and special events that tell us about the journey from then to now. Of course, the focus is on man and in the exhibition you will get acquainted with many interesting personalities throughout time. Both those who have had their say, as well as those who are completely unknown. In På Gränsen, everyone has a place in history. Entrance: Free admission Until 23rd September HELSINGBORG IN ART In our local history exhibition, some of the artwork featuring Helsingborg as a theme are included in the Helsingborg’s museums collection. The subjects and techniques are varied, but they all have an important common denominator – Helsingborg. They perpetuate a street, a building, a view, but also a sense of the city. Entrance: Free admission


MUSIK, DANS OCH TEATER / MUSIC, DANCE AND THEATRE

INTROVISNINGAR / INTRODUCTIONS

INTROVISNINGAR AV DUNKERS KULTURHUS Lär dig mer om Dunkers på våra introvisningar. Under 30 minuter visar och berättar vi allt du behöver veta om stadens kulturhus. Visningarna sker på svenska och engelska. För följande språk: arabiska, bosniska, danska, franska, kantonesiska och tyska se tider på vår hemsida. Entré: Fri entré När: Se dunkerskulturhus.se för datum, tid och språk 


8

INTRODUCTION TO DUNKER CULTURE CENTER Learn more about Dunker in our guided introduction tours. In 30 minutes we will show and tell you all you need to know about the Dunker Culture Centre. The tours are in Swedish and English. For the following languages: Arabic, Bosnian, Danish, French, Cantonese and German, see times on our website. Entrance: Free admission When: Visit dunkerskulturhus.se for date, time and language 


4 juni 18:30 SÅNG- OCH DANSFÖRESTÄLLNING It’s showtime. Inled sommaren med en härlig föreställning med eleverna från Kulturskolan. En kreativ kväll med musik, sång och dans. Entré: Fri entré

4th June 18:30 SONG AND DANCE PERFORMANCE It’s showtime. Start the summer with a beautiful show with the students from the School of arts. A creative evening with music, song and dance. Entrance: Free admission

19 och 26 juli, 3–4 augusti 17:00–20:00 DANS PÅ KAJEN MOT SUNDET Får vi lov att bjuda upp till dans? Jo, vi tackar. Under fyra sommarkvällar förvandlas Dunkers sundssida till ett utomhusdansgolv med vacker utsikt över hamnen. En lokal dansförening visar hur kvällens dans går till och därefter är det fritt fram att svänga på benen till musiken. Valsa in på dunkerskulturhus.se för att kolla in de olika dansstilarna samt vilka föreningar som medverkar. Entré: Fri entré Plats: Trapporna mot Sundet

19th and 26th July, 3rd–4th August 17:00–20:00 DANCE ON THE QUAY TO THE STRAIT May we invite you to dance? Yes, thank you. For four summer evenings, the part of Dunker facing the Strait is transformed into an outdoor dance floor with beautiful views of the harbour. A local dance club shows how the dance of the evening goes and then you’re free to shake-a-leg to the music. Waltz on over to dunkerskulturhus.se to check out the various dance styles and participating dance clubs. Entrance: Free admission Place: Steps towards the Strait

27 juli 13:00, 28 juli 13:00 och 17:00 ANKOMSTEN – TEATERFÖRESTÄLLNING Teatergruppen TEATERi har gjort en kritikerrosad föreställning på Shaun Tans bok Ankomsten. Under sommarens gatuteaterfestival Passage, visas föreställningen tre gånger på Dunkers. Efter en lång båtfärd kliver en man i land i en främmande stad. Han saknar sin familj och smått absurda och komiska situationer uppstår medan han lär sig språket, finner ett jobb och träffar nya vänner. Men drömmen om att återvända hem till sin familj finns hela tiden i hans hjärta och den blir starkare och starkare för varje dag (från 10 år). Entré: Fri entré

27th July 13:00, 28th July 13:00 and 17:00 THE ARRIVAL – THEATRE PERFORMANCE The theatre group TEATERi has made a critically acclaimed performance on Shaun Tan’s book “The Arrival”. You can see this performance three times during the street theatre festival, Passage. After a long boat ride, a man disembarks in a bewildering city. He misses his family and finds himself in some absurd yet comical situations while he learns the language, finds a job and meets new friends. But the dream of returning home to his family is constantly in his heart and he yearns for it as it gets stronger and stronger, day by day (from 10 years). Entrance: Free admission

9


RUMETT

SOMMARLOVSAKTIVITETER / SUMMER BREAK

18 juni–13 augusti HISTORISK TIPSRUNDA Gå på rolig tipsrunda i vår lokalhistoriska utställning På Gränsen. För barn i åldrarna 6-15 år. 18–21 juni, 25–29 juni KUL-TUREN Träffa Dunkers kulturhus personal på olika platser i staden. Bygg ditt eget instrument eller ta en historisk selfie och lär dig mer om hur det var att leva i Helsingborg förr i tiden. För mer information om programmet besök dunkerskulturhus.se For more information about the programme in English, visit dunkerskulturhus.se. HELSINGBORGS KULTURSKOLA På Kulturskolan kan barn och unga, mellan 0-19 år, utveckla sin kreativa ådra inom musik, sång, dans, konst, teater och media. Kulturskolan har ett brett program som även riktar sig till stadens skolor och på sommarlovet erbjuder vi ett fullmatat lovprogram.

Psst! Följ oss gärna på Facebook: @helsingborgskulturskola

För mer information om Helsingborgs kulturskola, besök: dunkerskulturhus.se/kulturskolan. HELSINGBORG’S SCHOOL OF THE ARTS Here, children between 0-19 years old can develop their creative talent in music, song, dance, art, theatre and media. During the summer holidays, we offer a full-featured holiday programme. Entrance: free admission For more information in English about Helsingborg’s School of the arts, visit dunkerskulturhus.se/kulturskolan.

Psst! Missa inte RumEtt på turné i sommar.

RUMETT är mötesplatsen för alla unga vuxna där vi ger plats för kreativt skapande. Det är du som är RumEtt. Det är dina idéer och din skaparglädje som får saker att hända på riktigt. Här har du möjlighet att ställa ut med egen konstutställning, stå på scen och framföra din musik, få liv i dina idéer, gå på lärorika föreläsningar, uppleva film eller fika och umgås med vänner. Se var vi befinner oss och ha koll på alla våra aktiviteter under sommaren på RumEtts egen Facebook-sida. Entré: Fri entré RUMETT is the meeting place for all young adults where we provide space for them to explore their creativity. You are RumEtt. It’s your ideas and your creativity that makes things happen for real. This is your opportunity to showcase your own art exhibit, stand on stage and perform your music, breathe life into your ideas, join in discussions, watch movies or have a coffee and hang out with friends. Entrance: Free admission 25–29 juni, 2–6 juli 13:00–18:00 RUMETT C/O HELSINGBORG Under ett par veckor i sommar byter RumEtt adress. Vi tar oss utanför Dunkers för att sprida energi, kreativitet och skapande till alla i Helsingborg. Plats: Gröningen, Helsingborg

10, 17 och 24 juli 15:00–18:00 POKÉMON GO Följ med RumEtt ut i city för att fånga Pokémons. Alla är varmt välkomna. Plats: Start på Dunkers kulturhus, trapporna mot Sundstorget. 12, 19, 26 juli och 2, 9, 16 augusti 16:00–19:00 SOMMARFILM FÖR UNGA VUXNA Action? Drama? Komedi? Vad gillar du? Torsdagar betyder filmvisning i RumEtt under sommaren. Titlarna hittar du på vår Facebook-sida. 13 och 20 juli 14:00–18:00 TECKNARVERKSTAD FÖR UNGA VUXNA Under två tillfällen i sommar plockar vi fram ritblocken för att teckna tillsammans samt för att hjälpa varandra framåt genom att dela med oss av olika tekniker. 27 och 28 juli 13:00–17:00 RUMETT PÅ PASSAGE GATUTEATERFESTIVAL Spana in RumEtts Facebook-sida för info. 3–4 augusti 15:00–20:00 RUMETT PÅ HX-FESTIVALEN Spana in RumEtts Facebook-sida för info. 22 augusti 14:00–20:00 PIANO RE-DESIGN FÖR UNGA VUXNA Workshop där ungdomar re-designar pianon, som sedan kommer att ställas ut under Helsingborg Pianofestival 2018 (30/8-2/9). For more information in English about the programme, visit dunkerskulturhus.se Facebook och Snapchat: @dunkersrumett Instagram: @rumett

10

11


SOMMARENS FESTIVALER / SUMMER FESTIVALS

SOMMARENS FESTIVALER / SUMMER FESTIVALS

27 juli–4 augusti PASSAGE – GATUTEATERFESTIVAL Internationella gatuteaterfestivalen Passage har blivit en riktig sundsklassiker. I 15 år har festivalen arrangerats i Helsingborg och Helsingör och räknas i dag som en av norra Europas största inom sitt slag. Njut av internationella, nationella och lokala teaterakter på gatorna på båda sidor sundet. Passage är ett samarrangemang mellan Dunkers kulturhus och Helsingör Teater. Invigning sker i Helsingborg 27 juli. Entré: Fri entré till det mesta Plats: Helsingborg och Helsingör samt föreställningar i städernas kranskommuner

20–27 juli ARTSTREETHBG 2018 Missa inte när söder i Helsingborg förvandlas till ett enormt utomhusgalleri. Professionella gatukonstnärer målar väggfasader och du kan vara med på workshops samt prata med konstnärerna på plats. ArtStreet 2018 arrangeras med stöd av lokala fastighetsägare. Entré: Fri entré. Plats: Södra Helsingborg För mer information: artstreethbg.helsingborg.se eller via @artstreethbg på Instagram. 20th–27th July ARTSTREETHBG 2018 Do not miss when the southern part of Helsingborg turns into a huge outdoor gallery. Professional street artists paint wall facades and you can attend workshops and talk to the artists on site. ArtStreet 2018 is hosted by local property owners. Entrance: Free admission Place: Southern part of Helsingborg

Passage

För mer information om artister, tider och platser: passagefestival.nu eller Passages tryckta program

3–4 augusti DUNKERS PÅ HX-FESTIVALEN Årets HX-festival går av stapeln 3-4 augusti och självklart kommer Dunkers att medverka och vara en del av händelserna. Vi finns på plats på trapporna mot sundet. Kulturhuset håller extraöppet till 20:00 under festivaldagarna. På dagtid, mellan 10:00-17:00 bjuder vi på en massa roliga aktiviteter med prova på-koncept. Mellan 17:00-20:00 bjuds det upp till dans med lokala dansföreningar. Utställningarna inne i huset håller öppet från 10:00-20:00 under festivalen. Entré: Fri entré på hela entréplan Entré utställningarna på plan tre: 70 kr Plats: Dunkers kulturhus

For more information: artstreethbg.helsingborg.se or at @artstreethbg on Instagram.

Regnig sommar? Kom och häng i atriet. Fritt wi-fi och garanterat varmt och skönt oavsett väder. Fri entré till hela entréplan.

För mer information och komplett festivalprogram: hx.se eller HXs tryckta program

12

ArtStreet

27th July–4th August PASSAGE – STREET THEATRE FESTIVAL For 15 years the international street theatre festival, Passage, has been held in Helsingborg and Elsinore (Helsingør). Today it is considered one of Northern Europe’s largest of its kind. Enjoy international, national and local theatre acts on the streets on both sides of the Strait. Passage is a joint venture between Dunker Culture Center and Helsingør Theatre. Opening takes place in Helsingborg on July 27th. Entrance: Free admission to most Place: Helsingborg and Elsinore (Helsingør) as well as performances in the city’s neighbouring municipalities For more information about artists, times and places: passagefestival.nu or the printed version of the festival programme 3rd–4th August DUNKERS AT THE HX FESTIVAL This year’s HX festival will be held on the 3rd–4th of August and of course Dunker will participate and be part of the event. We will be located on the stairs to the Strait. The culture centre is open until 20:00 during the festival. During the day, between 10:00 and 17:00, we offer a lot of fun activities with a try-it-out concept. Between 17:00 and 20:00 get up and dance with local dance clubs. The exhibitions inside the centre are open from 10:00 to 20:00 during the festival. Entrance: Free admission to the entire ground floor Entrance to exhibitions on 3rd floor: 70 SEK Place: Dunker Culture Center For more information and complete festival program: hx.se or the printed version of the festival programme 13


SOMMARENS FESTIVALER/SUMMER FESTIVALS

30th August–2nd September HELSINGBORG PIANO FESTIVAL 2018 Guest artists at this year’s piano festival are Alice Sara Ott from Germany, David Fray from France, Konstantin Scherbakov from Russia, and Yekwon Sunwoo from South Korea (this year’s winner of the Van Cliburn International Piano Competition). Interesting discussions, entertaining family programmes, master classes and full-featured lunch concerts. As usual, the Helsingborg Piano Festival are held at the highest international standard. Entrance: visit dunkerskulturhus.se Place: Dunker Culture Center For more information: dunkerskulturhus.se or the printed version of the festival programme Alice Sara Ott

30 augusti–2 september HELSINGBORG PIANOFESTIVAL 2018 Årets pianofestival gästas av Alice Sara Ott från Tyskland, David Fray från Frankrike, Konstantin Scherbakov från Ryssland och Yekwon Sunwoo från Sydkorea (årets Van Cliburn International Piano Competition-vinnare). Intressanta föredrag, underhållande familjeprogram, masterclasses och fullmatade lunchkonserter. Helsingborg Pianofestival håller som vanligt högsta internationella klass. Entré: Se dunkerskulturhus.se Plats: Dunkers kulturhus För mer information: dunkerskulturhus.se eller pianofestivalens tryckta program

Med reservation för ändringar i programmet.

14

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ Facebook: @dunkerskulturhus Instagram: @dunkerskultur Twitter: @dunkerskultur

Restaurang och bistro

Restaurang and bistro

MAT MED SALTSTÄNKT UTSIKT En plats att börja på, göra en mellanlandning på eller avsluta besöket med. I Dunkers Bar & Matsalar kan du njuta av allt från lättare fika till sommarluncher och fina middagar med underbar sundsutsikt. På vår meny finns det alltid något från havet, kött samt ett vegetariskt och veganskt alternativ.

FOOD WITH SEASIDE VIEWS A place to start, make a stopover or end your visit with. At Dunkers Bar & Matsalar you can enjoy everything from light snacks to summer lunches and fine dining with wonderful views of the Strait. On our menu, there is always something from the sea, meat as well as a vegetarian and vegan alternative.

För mer information och kontakt: dunkermatsalar.com

For more information and contact: dunkermatsalar.com

Konferens Vi kan konsten med kreativa konferenser.

Conference We know how to create creative conferences.

Kontakta vår bokningsansvarige för mer information: annica.melkersson@helsingborg.se eller via telefon: 042-10 73 92

Contact our booking manager for more information: annica.melkersson@helsingborg.se or via telephone: 042-10 73 92 15


DUNKERS KULTURHUS Besöksadress Visiting address Kungsgatan 11 Helsingborg Postadress Mailing address 251 89 Helsingborg Telefon Telephone +46 (0)42-10 74 00 Öppettider och information Opening hours and information dunkerskulturhus.se Biljetter Dunkers biljettkassa eller på ticketmaster.se Tickets At Dunker ticket office or ticketmaster.se Följ oss gärna på Follow us on Facebook: @dunkerskulturhus Instagram: @dunkerskultur Twitter: @dunkerskultur

På Dunkers kulturhus är alla välkomna och vi är HBTQ-certifierade. At Dunker Culture Center we welcome everyone and we are LGBT certified

Profile for Kultur Helsingborg

Sommarprog dkh2018  

Sommarprog dkh2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded