Page 1

Nr. 8

K U LT U R E L L E O P L E V E L S E R I J A M M E R B U GT KO M M U N E

www.kulturblad.dk

Sep-okt | 2015

Spændende oplevelser i og med natu ren hele ef teråret

STORE KONCERTOPLEVELSER

ILDSJÆLE HOLDER KULTURLIVET KØRENDE

MANGE SPÆNDENDE KUNSTNERE ER BOSAT I JAMMERBUGTEN

8 Koncerter 14 Udstillinger 18 Foredrag 19 Natur 24 For børn 25 Øvrige


LEDER

AT LØFTE I FLOK... Det er fantastisk at vi i Jammerbugt Kommune har et KULTURBLAD – det bekræftes fra mange sider – igen og igen… Mange andre steder i Nordjylland og resten af landet er det ikke lykkedes at få noget lignende op at stå. Men KULTURBLAD er her kun i kraft af den store opbakning. Både fra alle jer der indtaster arrangementer, fra jer der bruger bladet og fra de foreninger og arrangører der bidrager til finansiering af KULTURBLAD og ikke mindst fra jer der tegne annoncer i KULTURBLAD. Det er vigtigt at KULTURBLAD afspejler alle publikumsøgende kulturarrangementer i Jammerbugt kommune. Derfor er det også vigtigt at du som arrangør holder øje med deadlines og indtaster dine arrangementer på www.kulturblad.dk - det koster ikke noget… Jeg indkaldte i juni til et statusmøde omkring KULTURBLAD, hvor rigtig mange af Jammerbugt Kommunes kulturinstitutioner, foreninger og andre kulturaktører deltog. Et rigtig godt møde, hvor der både blev snakket og hygget og hvor der kom mange konstruktive forslag og kommentarer. En af de ting der var på mødets dagsorden var økonomien bag KULTURBLAD. Det er ikke nogen hemmelighed at KULTURBLAD kun kan lade sig gøre når vi løfter i flok. KULTURBLAD er ikke kun et kommunalt blad – det er et blad som hele det kulturelle institutions- og foreningsliv har ejerskab til og kun fordi mange bidrager til bladets økonomi og indhold, kan det lade sig gøre. Princippet er at alle bidrager til økonomien efter evne – altså det solidariske princip. Det betyder at nogen betaler

meget mens andre betaler mindre. Helt afhængig af hvor god den enkelte forenings eller institutions økonomi er. Dem der yder mest, betaler ca. kr. 25.000 om året og dem der yder mindst ca. kr. 1.000 om året – og så ellers alle beløb der i mellem. Alt stiger i pris og selv om vi sparer alle de steder det er muligt, trænger KULTURBLADs økonomi til et boost. Så min opfordring som redaktør af KULTURBLAD er at du og din forening vurderer KULTURBLADs værdi og i den forbindelse overvejer og beslutter af indgå som medbidragsyder, så vi fortsat kan have et KULTURBLAD i Jammerbugt kommune. Alle beløbstørrelser og alle sponsorater og annoncetegninger er velkomne. Tag beslutningen i din bestyrelse og lad mig høre fra jer hurtigst muligt. Gode hilsner Karsten Højen, Redaktør

KULTURBLAD FINANSIERES MED: ca 40% fra Jammerbugt Kommune. ca 35% fra arrangører og foreningsliv. ca 25% fra annoncører og sponsorer

FAKTA OM KULTURBLAD HAR DU ET SPÆNDENDE KULTURELT ARRANGEMENT? – så er du velkommen til at lægge det på www.kulturblad.dk. For at komme med i det trykte blad skal indtastning inkl. foto i god kvalitet ske inden nedenstående datoer for deadline. SMÅNYHEDER Pressemeddelelser og smånyheder samt andre forslag til redaktionen kan sendes til kulturblad@mediecenter.dk VEJLEDENDE UDGIVELSESPLAN Kulturblad nr. 9 husstandsomdeles uge 41, 2015. Deadline søndag 13/9-15 Kulturblad nr. 10 husstandsomdeles uge 2 2016. Deadline søndag 13/12 -15 Ændringer kan forekomme.

2 | www.kulturblad.dk

BOR DU UDEN FOR JAMMERBUGT KOMMUNE? KULTURBLAD husstandsomdeles i hele Jammerbugt Kommune, men bor du udenfor Kommunen kan du modtage KULTURBLAD, så send en mail til kulturblad@mediecenter.dk med navn og adresse. Det er indtil videre gratis. KULTURBLAD Udgives af: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt i samarbejde med Jammerbugt Kommune og Jammerbugt kommunes kulturliv. Redaktør: Karsten Højen Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Søparken 2, 9440 Aabybro, kulturblad@mediecenter.dk

Oplag: 22.000 Annoncer: Der er mulighed for i begrænset omfang at købe annonceplads i KULTURBLAD. Kontakt redaktøren. Layout: Hanne Boelt Baggesen Tryk: Skive folkeblad rotation Ansvar: Kulturblad kan ikke gøres ansvarlig for trykfejl, programændringer og mangelfulde informationer fra arrangørerne. BRUG FOR FLERE BLADE? Har du brug for flere eksemplarer af Kulturblad til kunder, klienter, turister m.m., så bestil flere på tlf. 9824 2500 eller kulturblad@mediecenter.dk


Tænk aT kunne gi’

en vifte af oplevelser

gI’ E

T

TUR

OPL

EVE

LSE

K AVE ET g gI´

UL NK

IL E

ORT

RT T

O VEK gA

T

P

URO

ULT

NK IL E

SE -

EL LEV

Køb et gavekort i vores billetkontor, og få det pakket smukt ind. Du kan også købe og indløse gavekort på akkc.dk Læs mere på: akkc.dk/gavekort Billetkontoret har åbent alle hverdage kl. 12-17 • Tlf. 9935 5566 • mail: billet@akkc.dk


ILDSJÆLENE, EN VIGTIG RESSOURCE TEKST: Grethe Rolle. | FOTO: Torben Agersted

I de seneste år har Blokhus gennemgået en positiv udvikling, og det skyldes ikke mindst Blokhus Grundejerforening, der i samarbejde med Jammerbugt Kommune har stået for bl.a. genopførelsen af Sømærket og Redningsstationen, Strandhuset og Fiskernes hus, Gateway Blokhus og senest genetableringen af Blokhus Bæk som led i bestræbelserne på at forskønne byen og gøre den mere attraktiv som turistmål. 4 | www.kulturblad.dk


Væsentlig betydning har det også haft, at private investorer som Verner Bach og senere John Andersen har set byens potentiale og har stået for renovering og opførelse af ejendomme og butikker, så Blokhus i dag fremtræder som ”den hvide by med de røde tage”. Det er også John Andersens fortjeneste, at den tidligere Hune Skole i dag er blevet til et moderne kulturhus med bl.a. koncertsal, restaurant, galleri, rockmuseum og sandskulpturfestival og træskulpturer, alt sammen medvirkende til at forbinde Hune og nabobyen ved havet. Blandt de oprindelige initiativtagere til udviklingen var Harald Klitgaard, der stadig er aktiv i foreningen. Men han har ikke stået alene, og vi har mødt Karl Korfits, der er én af de engagerede ildsjæle og medlem af bestyrelsen for Spillestedet Blokhus og Blokhus Grundejerforening. Karl Korfits er tidligere lærer og hans forbindelse til Blokhus startede for 10 år siden, da han og hustruen, Birgit, købte hus i Blokhus. De boede og bor stadig i Gistrup syd for Aalborg, men har tidligere drevet fritidslandbrug i Flamsted, og det var ønsket om en fortsat kontakt til naturen, der fik parret til at se sig om efter en fritidsbolig. At valget faldt på Blokhus var tilfældigt. - Vi kunne ligeså godt have slået os ned i Øster Hurup eller Løkken, men vi har ikke fortrudt vores beslutning, for vi er faldet rigtig godt til, siger Karl Korfits. MUSIK – IKKE BARE I SOMMERLANDET - Blokhus står ikke stille, og næsten hvert år byder på nye aktiviteter og events. Jeg husker, da Birgit og jeg netop var flyttet hertil. På vore aftenture konstaterede vi, at det var småt med liv på Torvet, og musikscenen blev sjældent brugt til sit formål. Ganske vist var der sat midler af til musik, men der var uenighed om, hvordan pengene skulle bruges. Det ændrede sig, da TV2Nord og Jammerbugt Kommune indgik samarbejde om sommerkoncerterne på Torvet, som er blevet et tilløbsstykke uden lige. Koncerten tirsdag aften bliver sendt i TV2Nord om torsdagen, og udover underholdningen er det en god reklame for Blokhus. Desuden har vi musik på Torvet torsdag og søndag, hvor jeg er med til at sammensætte programmet. Her præsenterer vi primært nordjyske talenter i alle aldre og indenfor alle genrer. Jeg spiller selv saxofon på amatørbasis, og derfor kender jeg betydningen af også at spille for et publikum. De mange koncerterne kan ikke afvikles uden hjælp af de mange frivillige, og to af dem, jeg gerne vil nævne, er lydtekniker Thomas Mølgaard og Kenneth Abel, der ligesom jeg sidder i Spillestedets bestyrelse.

Her i området behøver man ikke køre langt efter musikalsk underholdning. Udover koncerterne på Torvet er der hver ondag sommeren igennem koncerter i Musikladen på Lars Liensvej arrangeret af Kurt Malmberg. Hele året arrangerer Spillestedet koncerter i Kulturhuset, hvor der tilmed er mulighed for spisning, og Galleri Munken har ligesom Futten en mangeårig tradition for traditionelt jazz. Endelig er der mange fine koncerter i områdets kirker, og både Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt i Aabybro og Skovsgaard Hotel tiltrækker kendte og spændende navne, så rent musikalsk er Jammerbugt Kommune rigtig godt dækket ind. SAMARBEJDE BETYDER ALT FOR UDVIKLINGEN Blokhus er et ressourcestærkt område, og i dag er det ikke svært at samle frivillige kræfter omkring nye projekter. Det er en kendt sag, at mange ældre vælger at slå sig permanent ned i Blokhus, når arbejdslivet er lagt bag. Det betyder ikke et inaktivt liv, for mange har både tid og lyst til at påtage sig opgaver bl.a. i foreningslivet, til glæde for både dem selv og lokalsamfundet. - Uden de frivillige, var der ikke meget, der lod sig realisere, siger Karl Korfits. Eksempelvis kan jeg nævne ”Blokhus som badeby”, vores store sommerevent i anledning af 150 året for byens første badegæst. Her var brug for alle kræfter. Bl.a. skulle 250 badebolde pustes op og placeres i lygtepælene hele vejen gennem byen. Bagefter skulle de tages ned igen, og hvordan klarer man den opgave uden bistand fra engagerede mennesker? Da vi flyttede hertil, nåede vi at opleve, hvordan indbyrdes strid mellem de handlende satte en bremse for udviklingen. Siden er det bevist, hvad man opnår ved at stå sammen og løfte i flok, og én af dem, der er gået forrest, er Harald Klitgaard. Gennem sine bøger og hele sit virke har han vist, at det er gennem positivt samarbejde, resultaterne bliver skabt, slutter Karl Korfits.

Birgit og Karl Korfits er medlemmer af Kanonlauget, hvis medlemmer på skift fyrer den gamle blokhuskanon af hver aften kl. 21 i turistsæsonen.

Blandt de nyeste initiativer er diskotek på Torvet, så der også er musik, der direkte henvender sig til de unge. Dog behøver beboerne i midtbyen ikke være nervøse for deres nattesøvn, for arrangementerne slutter klokken 20.45.

www.kulturblad.dk | 5


FILM I FJERRITSLEV KINO

INDERST INDE

SOMMEREN ‘92

DANMARKSPREMIERE I KINO FRA DEN 27. AUG. Ser du nogle gange på en person og tænker over hvad der foregår i deres hoved? Disney Pixar’s nye film “Inderst Inde” begiver sig nu ind i hjernen for at løse det mysterium. I Hovedkvarterets kontrolcenter, inde i den 11 årige Rileys hoved, arbejder de 5 følelser hårdt, under ledelse af den ukuelige optimist GLÆDE, hvis mission er at sikre at Riley er lykkelig. FRYGT er ansvarlig for sikkerhed, VREDE sikrer at alt er fair, og AFSKY sørger for at Riley ikke bliver forgiftet af dårlig mode eller broccoli! TRISTE er ikke helt sikker på hvad hendes rolle er, og der er der faktisk heller ikke andre der er.

I KINO FRA DEN 10. SEPT Landstræner Richard Møller Nielsen kæmper en ulige kamp med et splittet hold, der nægter at spille efter hans taktik. Ingen forstår, hvad han vil, hverken spillerne eller pressen – kun hans kone Jonna forstår ham. Han er Danmarks mest udskældte mand, og det ser sort ud. Men i sommeren ’92 får Richard en uventet chance, og pludselig er holdet på vej til EM i Sverige. Med i bagagen følger de interne konflikter, uenighederne og de personlige udfordringer, men Richard er overbevist om, at de sammen kan gøre det umulige. ”Sommeren ’92” er en film om en mand, der mod alle odds samler et hold og en nation.

Da Riley og hendes familier flytter en ny og ukendt by, kommer de fem følelser på hårdt arbejde, men ivrige for at hjælpe Riley gennem den store omvæltning. Men da GLÆDE OG TRISTE ved et uheld bliver suget dybt ind i Rileys underbevidsthed, sammen med nogle af hendes dybeste minder, så er FRYGT, VREDE og AFSKY efterladt til at styre Riley helt alene. GLÆDE og TRISTE må kæmpe sig igennem ukendte områder, som Langtidshukommelsen, Fantasiland, Abstrakte Tanker og Drømmeland, i et desperat forsøg på at komme tilbage til hovedkvarteret og Riley. Instrueret af Oscar® vinder Pete Docter ("Monsters, Inc.", "Op"), produceret af Jonas Rivera, p.g.a. ("Op"), Assisterende instruktør Ronnie Del Carmen (“Op”) og med original musik af Michael Giacchino ("De Utrolige”, " "Ratatouille," "Op").

PROGRAM 27. aug.-2. sept. (også lørdag) kl. 16.30 Inderst Inde (3D) 27. aug.-2. sept.

kl. 19.15 Irrational Man

3.-9. sept. (også lørdag)

kl. 19.15 Inderst Inde (3D)

10.-16. sept.

kl. 19.15 Sommeren ‘92

17.-23. sept.

kl. 19.15 Krigen

24. sept.-4. okt. (også lørdag) kl. 19.15 Klovn forever 5.-7. okt.

kl. 19.15 Victoria

Der spilles alle dage undtagen lørdage, medmindre andet er nævnt. Ret for ændringer forbeholdes. For ydeligere og aktuele informationer se www.fjkino.dk 6 | www.kulturblad.dk

KLOVN FOREVER DANMARKSPREMIERE I KINO FRA DEN 16. APRIL Fem år er gået siden sidst, og Casper og Frank står ved en skillevej. Hvad er det de vil? Og hvad betyder de egentlig for hinanden, når det kommer til stykket? Venskabet sættes på den ultimative test, og undervejs udsætter Casper og Frank sig selv og hinanden for deres livs prøvelser - både i trygge omgivelser herhjemme og tværs over Atlanten i Drømmenes By, Los Angeles. Her flytter Casper hen for at forfølge sin karriere, men for at redde venskabet sætter Frank efter ham… I sidste ende må de to venner stille sig selv spørgsmålene: Eksisterer der overhovedet sådan noget som "venner for evigt"? Og hvad skal man hævne, og hvad skal man tilgive her i livet? Én ting er sikkert... Nu er det alvor!


sa)

( T e x a s, U d n Ba s e u ) l B s aho, Usa e d i ( n o d J C arvin hn németh Banues Band (s) Bl Jo Gerfast a r s (dK)

I VA L

ST

295,-

kr. Billetpris 00 lg: . 9824 25 n) f l a t s r t e l e l e l ge Bil r.dk diecente sælges ved indgan e .m w w w er de billett øparken: S l (resteren e t o H abo atning på ntrets nærmeste n n r e v o k e Boo – kulturc 7 7 5 4 4 2 8 tlf. 9

all st n e s e G d (dK) n l au a B a r d ok the frie

& BL UES

gle a CRO to Oplev no navne i Aabybro. s tival med e s u e l f b e im k t s dan ille in al er en l er helt tæt på... iv t s e f s e m blu or du kom v h – r e n sce

Jan

CROSSROAD AABYBRO

B

OO

E

ival t s e f s e al blu n o i t a n lland og y i n te r j d r o tionale t af n i hjerte f de bedste interna SSROAD

GI E

F

Søparken 2, Aabybro www.kulturblad.dk | 7


KONCERTER

THE MULESKINNERS I MUSIKLADEN/HUNE Så kommer de igen - En af landets ypperste repræsentanter for American Folk befinder sig i Nordjylland, nærmere betegnet Aalborg. TID: ONSDAG D. 26. AUGUST KL. 20.00 Sted: Lars Liensvej 15, Hune pr. Blokhus Pris: 100 kr. Arrangør: Musikladen

MUSIK I HAN HERRED: BASIM I TORSLEV KIRKE Selv om Basim er vokset op med Koranen, har han nu valgt at slå pjalterne sammen med Bibelselskabet. Et samarbejde, der er blevet til i håbet om at skabe dialog mellem forskellige religioner. Hans nye sang hedder "Count to ten" og er blevet til efter et kig på De ti Bud. TID: ONSDAG D. 26. AUGUST, 19.30 Sted: Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Brovst Pris: Gratis Arrangør: Torslev-Ø. Svenstrup Pastorat

LASSE & MATHILDE - 40 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT MED TOPBAND 40 år med meget mere end musik... For godt 40 år siden udgav Lasse & Mathilde deres første album sammen. I 2014 udsendte de deres seneste: "Verden Venter", produceret af Bo Stief som også betjener bassen. Alex Riel er bag trommerne og på guitar møder vi Ole Fick. TID: FREDAG D. 4. SEPTEMBER KL. 20 Sted: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, Søparken 2, Aabybro Pris: 220 kr. Billetsalg: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, 98 24 25 00, www.mediecenter.dk Arrangør: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt

FOLKEMUSIKAFTEN PÅ VILDMOSEPORTEN Kom og få en hyggelig aften på Vildmoseporten med spisning og efterfølgende folkemusik underholdning. Kl. 18.30 Spisning (Skipperlabskovs) Kl. 20.00 Underholdning i laden med: De Galvaniserede Leoparder, der har specialiseret sig i Irsk og Skotsk Folkemusik – og så på vendsysselsk! Underholdning der passer til gylden whisky og sort øl. TID: FREDAG D. 28. AUGUST KL 18.30 Sted: Vildmoseporten, Biersted Mosevej 277, Aabybro Pris: 250 /* 225 kr. ekskl. spisning 150 /* 125 kr. *medlemspris Billetsalg: Vildmoseporten, 29 63 55 88 www.vildmoseporten.dk Arrangør: Vildmoseporten 8 | www.kulturblad.dk

BLUES & ROCK KONCERT MED THE DEEPERS The Deepers er et af Danmarks mest unikke og samspillede blues- og root-inspirerede bands. De leverer en stemningsmættet lyd, som man sjældent hører på den danske bluesscene. Samtidig udstråler de den rå energi og urkraft fra 20’erne og 30’ernes spæde bluesbegyndelse blandet med en opmærksomhed på detaljer og klange, der er enestående for netop denne konstellation af musikere. De 4 garvede musikere i bandet er: David Kampmann (vokal, guitar), Jimmy Krogsgaard (bas), Dan Hemmer (hammondorgel) og Morten Sidenius (trommeslager). TID: LØRDAG D. 5. SEPTEMBER KL. 20 Sted: Skovsgård Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgård Pris: 160 kr. Billetsalg: Skovsgård Hotel, 9823 0400, www.brovstmusik.dk (evt. resterende billetter sælges ved indgangen Arrangør: Brovst Musikforsyning


KONCERTER

JOHANNES ANDERSEN & THE OVERHEADS Gribende musik og skæve historier. Johannes Andersen & The Overheads spiller sange med tekstmæssigt bid og masser af varieret musikalitet, fra insisterende americana til pop og rock’n roll. Præsenteret med gode historier og et godt grin. Der spilles numre fra Johannes Andersens nye plade, Mellem skyernes skygger (2014), der musikalsk og tekstmæssigt søger hverdagens udfordringer, stemninger og grænser. Der spilles numre fra Johannes Andersens forrige plade, Natten er nær - Bob Dylan på dansk (2012). Begge plader fornemt anmeldt, med bl.a. 4 stjerner i Gaffa. TID: FREDAG D. 11. SEPTEMBER KL. 20 Sted: Kulturhuset Blokhus, Vesterhavsvej 6, Hune Pris: 100 kr. Billetsalg: www.booking.visitnordjylland.dk, www.spillestedetblokhus.dk Arrangør: Spillestedet Blokhus

IB GRØNBÆK & BAND - 30 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT GRØNBECH IS BACK! Ib Grønbech & Band vælter ganske enkelt koncertstederne, dels med hans og bandets sublime musikalske evner, og dels med Ib's uforlignelige humor manden er simpelthen genial, og han placerer sig blandt de allerstørste komikere, vi har i Danmark. Den kombination sælger billetter! TID: FREDAG D. 18. SEPTEMBER KL. 20 Sted: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, Søparken 2, Aabybro Pris: 275 kr. Billetsalg: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, 9824 2500, www.mediecenter.dk Arrangør: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt

KONCERT OG FORTÆLLING: NÅR MAN BLIVER EN GAMMEL MAND

CARLS CAFE´ - KRÆN WEST Carls Cafè byder på Irsk aften med folkemusiktrioen KRÆN WEST, der siden år 2000 har optrådt rundt om i Danmark med stor succes. Repertoiret er irsk folkemusik, blandet med gode danske viser, hvoraf nogle er egne kompositioner. Medlemmerne af bandet består af Jens Memphis (De Gyldne Løver), Jens Ole Jensen og Peter Sørensen. De er bidt af Irland og dens kultur og spiller derfor den irske folkemusik af hele hjertet. TID: TORSDAG D. 17. SEPTEMBER KL. 20 Sted: Skovsgård Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgård Pris: 120 kr. Billetsalg: Skovsgård Hotel, 9823 0400, www.brovstmusik.dk (evt. resterende billetter sælges ved indgangen), Arrangør: Brovst Musikforsyning og Skovsgård Hotel

I løbet af en god times tid synger, spiller og funderer sanger og sangskriver Søren Severin sammen med pianisten Martin Jønsson over temaet „Når man bliver en gammel mand.“ Søren Severin skriver sange på baggrund af sine egne oplevelser gennem et langt liv. Her sættes fokus på livets små og store øjeblikke og det faktum, at vi alle kun er her på jorden et begrænset antal år. TID: ONSDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 20 Sted: Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter, Strandvejen 143, Tranum Pris: 100 kr. - medlemmer 80 kr. Arrangør: Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter

www.kulturblad.dk | 9


KONCERTER

KONCERT MED THYHOLM ALLSTARS Musik med humør og glæde - fx "Paradiso", "Blueberry Hill" og "Everybody loves Saturday Night" - udørt af ni musikere på piano, guitar, banjo, trommer og med blæsergruppe. TID: ONSDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 19 Sted: Oxholm Kirke, Vestre Skovvej 1, Øland, Brovst Pris: Gratis Arrangør: Øland-Langeslund Pastorat

SING4JOY PÅ BRATSKOV 30 sangere fra Jammerbugten leverer moderne Gospel, under ledelse af Annemarie Jensen TID: TORSDAG D. 24. SEPTEMBER KL. 19.30 Sted: Herregården Bratskov, Fredensdal 8, Brovst Pris: medlemmer 75 kr. /ikke medlemmer 100 kr. Arrangør: Bratskov Turist- og Kulturforening

SOUVENIRS Sofie Bonde er af flere blevet kaldt det kvindelige svar på Niels Hausgaard. Med jysk lune og pokerfjæs snakker hun om emner som overproduktion af ørevoks, reinkarnation og spiselige insekter. Og tingene tager sig anderledes ud fra en kvindes synspunkt, end vi er vant til at høre dem. Souvenirs har en lang række albums bag sig med sange som “Han tog et nattog”, “Jeg troed’ du var hos Mikael”, “I et sommerhus” og “Jeg hader Susanne”. Duoen slog igennem i 1994 med mundrette, sært socialsurrealistiske tekster på dansk. TID: FREDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 20 Sted: Kulturhuset Blokhus, Vesterhavsvej 6, Hune Pris: 100 kr. Billetsalg: www.booking.visitnordjylland.dk, www.spillestedetblokhus.dk Arrangør: Spillestedet Blokhus 10 | www.kulturblad.dk

CROSSROAD – AABYBRO BLUES- & BOOGIE FESTIVAL International bluesfestival med nogle af de bedste internationale og skandinaviske bluesnavne. CROSSROAD bluesfestival præsenterer fantastiske bluesnavne fra to scener til en lille intim festival - helt tæt på...Et sandt indtog af nogle af USA's og Danmarks bedste bluesmusikere og solister danner grundlag for festivalen. Lineup: Carvin Jones Bluesband (Texas, USA), John Németh Band (Idaho, USA), Jan Gerfast Bluesband (S), Laugesen All Stars (DK), The Fried Okra Band (DK) TID: LØRDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 19 Sted: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, Søparken 2, Aabybro Pris: 295 kr. Billetsalg: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, 9824 2500, www.mediecenter.dk Arrangør: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt

VIDSTE DU AT... - du altid kan hente en datomæssig oversigt på kulturblad.dk? På kulturblads hjemmeside er alle arrangementer sorteret efter dato, og du kan saml alle i en pdf-fil, der er lige til at printe. Hvis du ønsker kun at samle efter en bestemt kategori, kan det også lade sig gøre.


Johannes Andersen & Overheads Fredag den 11. september 2015 i Kulturhuset Blokhus Fra insisterende Americana til pop og rock’n’roll. Koncert kl. 20.00: Entré kr. 100.- / Tilkøb - kl. 18.00: Koncert Buffet kr. 200.-

Souvenirs Fredag den 25. september 2015 i Kulturhuset Blokhus Sofie Bonde, Nils Torp og Klaus Pindstrup leverer jysk lune og legendariske hits. Koncert kl. 20.00: Entré kr. 100.- / Tilkøb - kl. 18.00: Koncert Buffet kr. 200.-

Peter Viskinde Torsdag den 15. oktober 2015 i Kulturhuset Blokhus Akustisk solokoncert. Koncert kl. 20.00: Entré kr. 175.- / Tilkøb - kl. 18.00: Koncert Buffet kr. 200.-

Bent Fabricius-Bjerre & de Græd Fredag den 23. oktober 2015 i Kulturhuset Blokhus Gæstesolist: Trine Pallesen. En stor musikalsk oplevelse! Dinnerkoncert kl. 18.00 inkl. koncertmenu - ialt kr. 395.- (ingen medlemsrabat).

Rugsted & Kreutzfeldt med band Lørdag den 14. november 2015 i Kulturhuset Blokhus Repertoire af de kendte gamle hits samt flere nye sange. Koncert kl. 20.00: Entré kr. 250.- / Tilkøb - kl. 18.00: Koncert Buffet kr. 200.-

Julefrokost med dans Fredag den 4. december 2015 i Kulturhuset Blokhus Glæd dig til en festligt og glad aften med god mad og god dansemusik. Billetpris inkl. stor julefrokostbuffet kr. 395.- (ingen medlemsrabat).

Billetsalg via www.spillestedetblokhus.dk KULTURHUSET BLOKHUS Vesterhavsvej 6, Hune, 9492 Blokhus Tlf. 70 23 17 56 . www.kulturhusetblokhus.dk

Kontakt til SPILLESTEDET BLOKHUS Tlf. 20 60 36 40 info@spillestedetblokhus.dk www.kulturblad.dk | 11


FLEMMING D M U SI K AL S K I L R N A E A DSJÆ L I SKOVSG Med sine knap 900 indbyggere er Skovsgaard langt fra nogen storby, til gengæld har byen et kulturliv, som kan vække misundelse i mange meget større byer. TEKST: Grethe Rolle. | FOTO: Torben Agersted Det kulturelle omdrejningspunkt er Skovsgaard Hotel. Her findes nemlig den sjæl og atmosfære, man ikke kan købe sig til. Flemming Kristiansen er formand for Brovst Musikforsyning, foreningen, der hvert år står bag ca. 30 professionelle koncertarrangementer. Vi møder ham i hotellets restaurant, der lige nu er stille, bortset fra en familie, der er mødt op, for at aftale fest. - Det er en drøm for en forening som vores, at vi har Skovsgård Hotel som base, siger Flemming. Her kan vi afvikle koncerter i omgivelser, der passer til arrangementet, Carls Café i restaurantens intime rammer, og større arrangementer i salen, hvor vi også har frokostjazz med spisning. For et par år siden startede vi en ny tradition i hotellets hyggelige have, hvor vi hver torsdag eftermiddag i ferieperioden har haft stor succes med at præsentere globalt musik til det vi kalder Global Garden Party. Hotellet er også et stort aktiv, fordi køkkenet tilbyder spisning i forbindelse med arrangementerne, og de optrædende musikere sætter pris på at kunne slappe af efter koncerten, fordi de kan overnatte i værelserne på første sal. Gennem nogle år stod Brovst Musikforsyning også bag de 12 | www.kulturblad.dk

udendørs sommerkoncerter ved henholdsvis Kokkedal Slot og Herregården Bratskov. Koncerterne var en succes i mange år, men for et par år siden dalede besøgstallet. Vi besluttede derfor at holde en pause. En dag dukker der nok nye idéer op, og så er vi parate til igen at tage udfordringerne op. Det er ingen hemmelighed, at danske musikere er blevet for dyre, og de efterhånden mange spillesteder er ude i så hård konkurrence, at nogen måske bliver nødt til at lukke. Men jeg er glad og stolt over, at det er lykkedes Brovst Musikforsyning at skabe et spillested, der tiltrækker så mange mennesker, at vi ofte må vi melde udsolgt. Men det sker også, at vi går nye veje, som kan være en økonomisk satsning. F.eks. til en en heavy-metal koncert sidste år, kom der kun ca. 20. De havde en fest, men økonomisk hang det naturligvis slet ikke sammen. Brovst Musikforsyning og Skovsgård Hotel er statsgodkend som honorarstøttet spillested og det giver visse forpligtelser med hensyn til repertoirevalg og genrespredning. Det forpligter os også til at være villige til at eksperimentere og vi føler en stor kulturel forpligtelse i forhold til Jammerbugt kommune og kommunens borgere. Foreningen har heldigvis en økonomi, der også giver plads til eksperimenter af og til. Brovst Musikforsyning er en af landets ældste spillestedsforeninger og er kendt og respekteret landet over. Mit personlige engagement i Brovst Musikforsyning skyldes først og fremmest min interesse i afviklingen og logistikken omkring arrangemen-


terne, men selvfølgelig kan jeg også lide musik. Jeg har aldrig selv spillet, men nyder stemningen og oplevelsen af fællesskab, når musikken spiller. Oplevelsen af en fyldt sal, hvor stemningen og præstationerne fra scenen er helt i top, bærer lønnen i sig selv. Og når vi så oplever at folk går fra koncerterne med et helt specielt lys i øjnene, så har vi nået vores mål… Det er vigtigt, at vi som arrangører finder et fælles fodslag, og det synes jeg er lykkedes. Det duer ikke, hvis vi forud for hvert arrangement skal diskutere, hvem der gør hvad og hvordan, for så bliver de personlige omkostninger for store. Vi er heldige i bestyrelsen, for vi er ikke alene om at få arrangementerne til at lykkes. Samarbejdet med Bofællesskabet, Råd og Dåd og Købmandsgården omkring hotellet og arrangementerne er uvurderligt, og vi kan til gengæld tilbyde de frivillige et unikt samarbejde og betydningen af at alle udfylder en vigtig funktion. Foreningsarbejdet kræver en helhjertet indsats af alle involverede, det gælder også familien og baglandet. Og når det lykkes så godt som her i Skovsgaard, kan vi kun være stolte og tilfredse, slutter Flemming Kristiansen.

KONCERTER DOBBELTKONCERT MED HENRIK STRUBE SOLO + ARNE WÜRGLER MED DANSK/CUBANSK BAND Henrik Strube var en markant guitarist i Røde Mor. Siden fulgte solokarriere med hits som Hold om Mig, Himlen kan vente, Der føler jeg mig hjemme og mange flere. Arne Würgler blev i 70'erne en af de samlende frontfigurer, ikke mindst i sit guldbryllupslange samarbejde med Benny Holst. Han kommer med et fem mands stort dansk/cubansk band. Begge kunstnere har ofte bragt sit kunstneriske arbejde ind i et samfundsengagement. TID: FREDAG D. 2. OKTOBER KL. 20 Sted: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, Søparken 2, Aabybro Pris: 250 kr. Billetsalg: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, 9824 2500, www.mediecenter.dk Arrangør: Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt

Global Garden Party i Skovsgård Hotels hyggelige have

MOONJAM - TRIPLE X Flemming Kristensen i Skovsgård hotels foyer - Wall of Fame

Moonjam Triple X er i virkeligheden Moonjam i den “ægte” oprindelige form. Deres live-side har aldrig været større, også selv om, man sammenligner med deres storhedsperiode dengang tilbage i 80-90'erne, hvor det hele startede. Nogle af de største hits: "Sarai", "Gennem ild og vand", "Bag de blå bjerge", "Annabella", "Østen for solen", "Shaida", "Midsommernat", "Belisa", "Salsa Olympia" er med på sætlisten denne aften. TID: LØRDAG D. 3. OKTOBER KL. 20 Sted: Skovsgård Hotel, Hovedgaden 26, Skovsgård Pris: Kr. 250 kr. Billetsalg: Skovsgård Hotel, 9823 0400, www.brovstmusik.dk (evt. resterende billetter sælges ved indgangen) Arrangør: Brovst Musikforsyning www.kulturblad.dk | 13


SANG/MUSIK

UDSTILLINGER

HANBOKORETS KORSTART Koret starter igen korøvelser. Hanbokoret starter sin 42. sæson 2/9 2015 på Skovsgårdskolen. Nye sangere er velkomne, der kan rettes henvendelse til formanden Gurli Mose Pedersen tlf. 2064 1146 eller dirigenten Ida Leding Larsen, 2276 1919 TID: ONSDAG D. 2. SEPTEMBER KL. 19 Sted: Skovsgårdskolen, Hovedgaden 69-71, Skovsgård, 9460 Brovst Pris: Ukendt Arrangør: Hanbokoret

SØNDAGSCAFÉ Harmonikagruppen "Det grå guld" underholder TID: SØNDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 14-16 Sted: Kultur / Senior centret, Fjerritslev Pris: kr. 30 kr. Arrangør: Ældre Sagen - Fjerritslev

"CARL NIELSEN" I SALTUM KIRKE Til fejring af 150 året for Carl Nielsen, er der koncert med Klokkerholm Koret og Hvetbokoret . En aften fyldt med Carl Nielsens dejlige melodier. Klokkerholm Koret ledes af Line Marie Gaaei Jensen, og Hvetbokoret af Lisbeth Nymark Sørensen. TID: ONSDAG D. 16. SEPTEMBER KL. 19.30 Sted: Saltum kirke Pris: Gratis Arrangør: Saltum kirke

ROCK & ROLL UDSTILLING Kom og se den store Rock & Roll udstilling med tusinder af effekter indenfor musikkens verden gennem mere end 50 år. Se samtidig den nye mini biograf med skønne mindeværdige film og meget mere. TID: 23. MAJ - 25. OKT. KL. 10-17 Sted: Kulturhuset Blokhus, Vesterhavsvej 6, Hune Pris: Voksne 60 kr. og børn 25 kr. Arrangør: Kulturhuset Blokhus

POLISH ART Moderne maleri og grafik af Andrzej Kasprzak, Ola Gieraga og Anna Zadros Hansen. TID: 1. AUG. - 6. SEPT. ONSD.-SØND. KL. 11-17 15.00 Sted: Galleri Munken, Munkensvej 11, Ingstrup Pris: Gratis Arrangør: Galleri Munken

HØSTFEST Ældre Sagens høstfest er med en 3 retters menu, kaffe, høsttale og musik ved Martin TID: LØRDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 18-23 Sted: Kultur / Senior centret, Fjerritslev Pris: 200 kr. Arrangør: Ældre Sagen - Fjerritslev

SØNDAGSCAFÉ Den ungarnske gruppe DYVOHRAY kommer og spiller. Musikerne er konservatorieuddannede og spiller meget forskelligt musik. TID: SØNDAG D. 4. OKTOBER KL. 14-16 Sted: Kultur / Senior centret, Fjerritslev Pris: 30 kr. Arrangør: Ældre Sagen - Fjerritslev

14 | www.kulturblad.dk

SENSOMMERUDSTILLING 4 kunstnere udstiller: Karin Wilsøe Kajberg, Majken Bilgrav Sørensen og Lene Palm Larsen, malerier og Anne Louise Mølgaard, jernkugler. TID: 8. AUG. - 13. SEPT. LØRDAGE 14-17, SØNDAGE 11 - 17 Sted: Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter, Strandvejen 143, Tranum Pris: Gratis Arrangør: Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter


UDSTILLINGER PIA BIRKHOLM UDSTILLER MALERIER I BLOKHUS Pia Birkholm er udannet på Askov Jensens Tegneskole, Glyptoteket, Århus Amt, Det jyske Kunstakedami hos Hassse Juul TID: 28. AUG. - 20. OKT. I RESTAURANTENS ÅBNINGSTIDER Sted: Restaurant Nordstjernen, Blokhus Pris: Gratis Arrangør: Kunstforeningen Hvetbo

LONE HENRIKSEN UDSTILLER KERAMIK Bibliotekerne i Aabybro og Pandrup byder i september og oktober måned 2015 på en keramisk udstilling med Lone Henriksen. Lone Henriksen bor i Biersted og startede allerede som teenager med at lære at dreje keramik. Hun elsker at bruge fritiden på kreative sysler og idag modellerer Lone sine keramikting og hun kan på den måde fremtrylle en masse finurligheder i det færdige resultat. TID: 1. SEPT. - 30. OKT. I BIBLIOTEKETS ÅBNINGSTID Sted: Aabybro Bibliotek, Elmevej 2, Aabybro

Pandrup Bibliotek, Lundbakvej 3a, Pandrup

Pris: Gratis Arrangør: Kunstforeningen Hvetbo

EFTERÅRSUDSTILLING - TRANUM STRANDGAARD 4 kunstnere udstiller malerier. Christina Kjelsmark, Hans Christian Petersen, Øssur Mohr og Pia Amdi TID: 19. SEPT. - 18. OKT. LØRDAGE 14-17, SØNDAGE 11-17 Sted: Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter, Strandvejen 143, Tranum Pris: Gratis Arrangør: Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter

ØLAND MESSEN 2015 Virksomheder, foreninger, klubber m.m. på Øland udstiller, demonstrerer hvad de laver. Forskellige arrangementer i løbet af eftermiddagen. Kaffebord med hjemmebagt kage. TID: LØRDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 13-17 Sted: Øland Medborgerhus Pris: Gratis Arrangør: Øland Medborgerhus

KUNST PÅ ØLAND Øland Medborgerhus er rammen om en stor kunstudstilling med en stor bredde af kunstnere. Maleri, akvarel smykker, bronze skulpturer, lys skulpturer, silkemaleri, keramik, glas. Fernisering fredag d. 2.10. kl. 18 TID: 2. OKT. - 4. OKT. FREDAG KL. 18-21 LØRDAG-SØNDAG KL. 11-17 Sted: Øland Medborgerhus Pris: Gratis Arrangør: Øland Medborgerhus

VILDMOSEKARTOFFELFESTIVAL

KVINDERNE PÅ BARRIKADERNE. Margrethe Christensen og Jane Mikolajewicz TID: 10. SEPT. - 10. NOV. WEEKEND KL. 11-17 FERNISERING 10. SEPTEMBER Sted: Galleri Munken, Munkensvej 11, Ingstrup Pris: Gratis Arrangør: Galleri Munken

Kom i god tid til dette fantastiske arrangement, hvor vi bl.a. kårer årets Vildmosekartoffelambassadør. Der er råvaremarked, veterantræf, maskinudstilling, folkedans underholdning og I kan købe spændende mad i det store telt og dagen slutter med det store lagkagebord TID: LØRDAG D. 10. OKTOBER KL. 9.30 - 15 Sted: Vildmoseporten Biersted Mosevej 277, Aabybro Pris: 50/20 kr. Arrangør: Vildmoseporten www.kulturblad.dk | 15


MULTIKUNSTNEREN

PIET ART P Piet Art Pedersen er ikke som de fleste. Hans dybe engagement i livet, det indre som det ydre, afspejles i billederne, og er man i tvivl, sætter han også ord på for at sikre, at budskabet bliver forstået. TEKST: Grethe Rolle. | FOTO: Torben Agersted HAN ER EN ÆGTE KUNSTNER! I kældergalleriet i Fjerritslev er der kunst overalt. Store, farverige malerier, ladet med symboler, akvarel og fine små tuschtegninger, keramiske fade og skåle og finurlige skulpturer i drivtømmer. - Jeg laver ”det hele”, hvis jeg kan komme til det. Og så skriver jeg også digte, lyder det fra kunstneren, der trods det lidt fremmedartede navn kommer fra Fredericia. Her fortæller han lidt af sin historie: SMÅ BILLEDER FIK STOR BETYDNING - Jeg er i virkeligheden et produkt af danske institutioner. Allerede som fireårig kom jeg på Skansen i Fredericia og to år senere på Breidablik i Vejen. Jeg vendte aldrig rigtig tilbage til mine forældre. Breidablik var et rart sted, skabt af gode mennesker. Her var det pudsigt nok ikke én af pædagogerne, men en kontordame der sansede, at jeg var en lille, bedrøvet fyr, der havde brug for opmærksomhed. Hendes mand samlede på frimærker, og de, der ikke havde samlerinteresse, fik jeg, det var typisk eksotiske billeder af landskaber, dyr og blomster især fra Østen. En helt ny billedverden åbnede sig for mig, og jeg fik lyst til selv at tegne. Jeg var tilmed så heldig, at én af pædagogerne tog mig med på besøg hos Henry Heerup, og det var et uforglemmeligt møde med en spændende kunstner, der også gjorde indtryk, fordi han tog imod i undertøj. TIL VANDS OG TIL LANDS… Som ung stak Piet til søs, senere gik han i land og tog kørekort til lastbil for at tilbringe nogle år på landevejen. En dag blev hans tegninger bemærket af en medarbejder ved den daværende EFG-uddannelse i Århus. - Hun foreslog, at jeg søgte ind på Grafisk Linje, hvilket jeg indtil da havde anset for umuligt på grund af min omtumlede fortid. Men hun insisterede, og resultatet blev, at vi samlede alle mit livs dårlige fortællinger og sendte en ansøgning, og efter et omskolingsforløb kom jeg ind på Seriegrafisk Linje. 16 | www.kulturblad.dk

Piet Art Pedersen har fået en god ”legekammerat”. Da keramikeren, Anna Johansdottir, bød på samarbejde, var Piet ikke længe om at sige ja.

Her var jeg landet i mit rette element, jeg fik mulighed for at eksperimentere. Blandt andet designede jeg brevpapir, kuverter og visitkort, som jeg delte ud til relevante virksomheder, i håb om at få en læreplads som grafiker. DET LYKKEDES! Ét af stederne cyklede jeg ud til en søndag. Heldet var med


mig, for allerede dagen efter blev jeg tilbudt en læreplads. Indehaveren havde vel ræsonneret, at en fyr, der havde et vist mål af talent og tilmed gad cykle den lange tur på en søndag, måtte der være noget ved! Jeg blev udlært skiltemaler og lærte gammeldags reproteknik, hvor vi skar emner ud i folie med håndkraft. Det var før computerteknologien holdt sit indtog, og selv om det ikke længere er min beskæftigelse, kan jeg stadig male skilte. VEJEN GIK VIA KLIM KALKOVN At Piet havnede i Jammerbugt Kommune skyldes først og fremmest en invitation til at udstille i Klim Kalkovn. - Her lærte jeg Eva Christensen og Sonja Bartolomæussen at kende, fordi de stod for udvælgelsen af kunstnere til den årlige påskeudstilling. Senere blev Sonja desværre syg og døde, og så påtog jeg mig at hjælpe. Udstillingerne er siden flyttet fra Klim Kalkovn til Bådhuset ved Slettestrand, - et år forsøgte vi at lave udstillinger begge steder, men det opgav vi, for det duer ikke at sprede sig.

I det religiøse hjørne finder vi bl.a. Madonna med barnet, en kvindelig Jesus og et korsfæstelsesbillede.

Udstillingerne og de mennesker, jeg kom i kontakt med, betød, at jeg besluttede at flytte permanent til Fjerritslev. Det er ikke ligefrem nemt at leve som kunstner i dag, men ved at supplere med lidt undervisning, klarer jeg mig. Jeg har dog måttet erkende, at mine pædagogiske evner ikke rækker til at undervise børn i større grupper. Opstår der konflikter er jeg ikke så god til at dæmpe gemytterne, og det kan sikkert tilskrives min egen turbulente barndom. INSPIRATIONEN Piets billeder er ladet med symboler og fantasier - mange er inspireret af bl.a. Noahs Ark og naturen. De klare farver, frodige kvinder og de vilde dyr, ofte i pudsige situationer, taler direkte til både børn og voksne. Men billederne maner også til alvor og eftertænksomhed, for i alt det glade og muntre ligger også et budskab. Piet er ikke kun ”maleren med de glade farver”, han har meget på hjerte og elementære, men vigtige budskaber til mennesker, der giver sig tid til at lytte.

Næsehorn tegnet med tusch. Det er i øvrigt Piet, der har illustreret bogen, ”Hver fugl synger” med fortællinger fra Jammerbugten.

Jeg elsker tanken om, at folk tror på noget, der giver dem glæde og fantasi. Men religiøs tro kan også føre til en fastfrossethed, og jeg bliver ked af det, når mennesker bare bliver passive i troen.

Piet er “huskunstner” til sommerens Global Garden Party arrangementer i Skovsgård Hotels have og maler hver gang et stemningsfyldt maleri der afslutningsvis sælges på auktion.

www.kulturblad.dk | 17


FOREDRAG DEN INDRE VERDENSMESTER V/ TINA LUND ANDERSEN Bliv inspireret til at finde Den Indre Verdensmester - gemt i os alle. Hvad er det der gør, at nogen mennesker er født til succes og andre har rigtig svært ved at finde vejen? Hvad er det der gør, at nogle bare springer ud i forandringsprocesserne, mens andre er tilbageholdende, bekymrede og ser farerne? Få viden, indsigt og redskaber til hvordan DU kan "knække koden til din indre verdensmester". TID: TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER KL. 19-20.30 Sted: Aabybro Bibliotek, Elmevej 2, Aabybro Pris: 50 kr. Arrangør: Jammerbugt Bibliotekerne

HØJSKOLEFORMIDDAG: CARL ERIK LUNDGAARD - "FRA POLIOPATIENT TIL PROFESSIONEL MUSIKER" Da Carl Erik Lundgaard som 3-årig blev lam i højre arm og skulder, stod der ikke skrevet, at han skulle blive professionel harmonikaspiller, turnere i den halve verden og blive studielektor på Det Fynske Musikkonservatorium. Historien, som bliver suppleret med musik på 4 små håndbyggede træ-harmonikaer, er både overraskende, akavet, alvorlig, stærkt humoristisk, almenmenneskelig og billeddannende. TID: ONSDAG D. 16. SEPTEMBER KL. 10 Sted: Brovst Sognegård, Kirkegade 75, Brovst Pris: 40 kr. inkl. kaffe/the til medbragt brød Arrangør: Brovst Pastorat

NÆSTE KULTURBLAD ER ET EFTERÅRS/JULE NUMMER HUSK DEADLINE 13. SEPTEMBER - hvis du har kulturelle tilbud som skal med i næste nummer.

18 | www.kulturblad.dk

KUNSTEN AT VÆRE EN FAMILIE Hvad kan vi gøre for at opretholde et sundt familieliv, hvor børnene udvikler selvværd gennem vores samspil i familien og hvor der er plads til os selv - foredragsholder Tine Simone Olesen TID: TORSDAG D. 17. SEPTEMBER KL. 19-21 Sted: DGI-huset, Jens Møllersvej 3, Aabybro Pris: 75 kr. Arrangør: LOF Jammerbugt

100 ÅRET FOR KVINDERNES VALGRET Foredrag ved cand. mag. Ketty Johansson, der har stor indsigt i de forhold, som i over et halvt århundrede efter demokratiets indførsel holdt kvinderne udenfor politisk indflydelse. TID: TORSDAG D. 17. SEPTEMBER KL. 14 Sted: Egnssamlingens sal, Søndergade 6, Saltum Pris: Gratis Arrangør: Egnssamlingen, Saltum

EN TRAVL HVERDAG - UNDGÅ STRESS GENVIND DIT OVERSKUD Hvornår bliver hverdagen for meget og bliver til stress? Når stress rammer dig kan det få alvorlige konsekvenser for din hverdag. Mindfulness er et godt redskab til at undgå stress og få et større overskud. Foredagsholder Rikke Braren Lauritzen TID: TORSDAG D. 24. SEPTEMBER KL. 19-21 Sted: DGI-huset, Jens Møllersvej 3, Aabybro Pris: 85 kr. Arrangør: LOF Jammerbugt

MØNSTERBRYDEREN FRA MORS Peter Kristensen fortæller den hårrejsende historie om at være barnegidsel i et socialt system og hvordan han tog kampen op og har fået et godt liv. TID: TORSDAG D. 8. OKTOBER KL. 19-21.30 Sted: Fjerritslev Bibliotek, Danmarksgade 1, Fjerritslev Pris: 50 kr. Arrangør: Jammerbugt Bibliotekerne


NATUR

GUIDET AFTENTUR I STORE VILDMOSE Du møder op i egen bil og vi kører rundt i Store Vildmose og ser på natur, kultur og historie og besøger de nye formidlingssteder TID: TORSDAG D. 27. AUGUST, KL. 18 - 21 Sted: Vildmoseporten, Biersted Mosevej 277, Aabybro Pris: 60/30 kr. Arrangør: Vildmoseporten

NATURENS DAG

SVAMPETUR FOR HELE FAMILIEN Tag med naturvejleder Svend Møller Nielsen ud i Fosdalen og lær om spiselige og ikke mindst IKKE spiselige svampe. Medbring selv drikkelse, så kommer Havekredsen med kage. Arrangementet er gratis for børn op til 16 år. TID: SØNDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 13 Sted: Mødested. Naturcenter Fosdalen, Fosdalvej 69, 9460 Brovst Pris: 25/50 kr. for medl./ikke medl. af Haveselskabet Arrangør: Jammerbugt Havekreds

Se nærmere i ugeaviser. TID: SØNDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 10-14 Sted: Vildmoseporten, Biersted Mosevej 277, Aabybro Pris: Ukendt Arrangør: DN Jammerbugt

SVAMPEDAG Kl. 11-13: Svampetur. Kl. 14-15.30 Udstilling af svampe på Naturcenter Fosdalen. Fra kl.14 vil det være muligt at få bestemt medbragte svampe. Du kan deltage i hele arrangementet, eller den del du har lyst til. TID: SØNDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 11-13 + 14-15.30 Sted: Grønne plads ved Lerup Kirke Pris: Gratis Arrangør: Naturcenter Fosdalen

BRUNST, BRØL OG BÅLKAFFE Vi mødes denne fuldmåneaften og går en tur i det flotte område. Ved mørkets frembrud vil der blive serveret bålkaffe på gårdspladsen og vi vil høre en af naturens store oplevelser. Glæd jer til denne spændende aften. Turleder: Eva Kristensen TID: MANDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 20-22 Sted: Barkærvej 62, ved Vester Thorup/Vust, 9690 Fjerritslev Pris: Gratis Arrangør: DN Jammerbugt

LESLÅNING VED AABY BJERG I samarbejde med Naturplejenetværket for Nordvestjylland skal vi fjerne de uønskede vækster, så som græsser og ørnebregner på Aaby Bjerg, så der bliver plads til hedeplanter, som den sjældne guldblomme. DN Jammerbugt er vært for en bid brød og kaffe/te TID: LØRDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 9.30-13 Sted: P-plads ved Trædestenene ved Aaby Bjerg, Aabybro Pris: Gratis Arrangør: DN Jammerbugt

STORE ÆBLEPRESSE DAG PÅ GJØL HAVN Kom på Gjøl Havn med familiens æbler og få dem omsat til dejlig most. Vi har udstyret parat og hjælper gerne til. Husk flasker til den gode most TID: SØNDAG D. 4. OKTOBER KL. 10-14 Sted: Gjøl Havn Pris: Gratis Arrangør: Natur og Kulturcafé Gjøl Havn www.kulturblad.dk | 19


Ikke mange steder finder man så varieret natur som i området omkring Fosdalen. Her kan man finde alverdens planter, et rigt dyre-og fugleliv, og svampemæssigt er området helt enestående.

NATURCENTER FOSDALEN TEKST: Grethe Rolle. | FOTO: Torben Agersted

Mens de fleste er henvist til at dyrke naturen i ferie og fritid, er Svend Møller Nielsen privilegeret. Gennem 18 år har han nemlig haft sit ønskejob som naturvejleder i Naturcenter Fosdalen. Svend bor tilmed på sin arbejdsplads, i stuehuset til den trelængede gård, der i dag danner ramme om kommunens eneste naturskole med udstilling, undervisningsog overnatningsfaciliteter, og den store samling af de dyr, fortrinsvis fugle, man kan møde i området.

20 | www.kulturblad.dk


Fuglesamlingen udgør 3–400 eksemplarer, hvoraf de fleste er skænket af tidligere dommer Munk-Petersen, Hjørring. De øvrige stammer henholdsvis fra tre skoler i den tidligere Brovst Kommune og Han Herred Naturcenter i Fjerritslev. Det gælder om at have øjnene med sig når man færdes i naturen, for mange dyr er så godt camoufleret i pels eller fjerdragt, at de falder helt i med naturen. Men erfaringen har lært Svend om de enkelte dyrs færden, og han får god hjælp af lokalbefolkningen, der gerne fortæller om observationer i naturen, uanset om det gælder en speciel svamp, en flok traner eller skestorke. - Folk i området har taget rigtig godt imod mig. Jeg føler mig hjemme og regner med at blive her, når jeg går på pension. Jeg nyder stilheden og friheden, og jeg trives godt med en flydende arbejdstid, for det er ikke et 8 til 16 - job. Jeg er stort set altid til rådighed og vejleder folk, der kommer forbi og stiller spørgsmål, og i det daglige klarer jeg alle opgaver selv, kun bistået af en rengøringshjælp. KURSER OG UNDERVISNING Jeg kan tage en fridag, når jeg har brug for den, til gengæld arbejder jeg måske hele weekenden, når vi har kurser af den ene eller anden art. Det kan være en botanisk forening fra en anden del af landet, der kommer et par dage, eller en tysk svampeforening, der har valgt at fejre jubilæum med en uges ophold til oktober. Det er kommet i stand via et svampeinteresseret tysk ægtepar, som er kommet her i området gennem tyve år, og jeg synes, det er spændende, og på sådan et kursus lærer jeg som regel også noget. Det er væsentligt, at børn lærer både at færdes i og kende naturen. Da jeg startede, var det fast praksis, at eleverne i den tidligere Brovst Kommunes skoler kom herud allerede i 2. klasse med 2 gratis overnatninger fulgt op af besøg i 4. og 8. klasse. Efter kommunesammenlægningen blev besøgene reduceret til én nat i 4. klasse, for senere helt at bortfalde. Det er ærgerligt, for børn er videbegærlige. Antallet af børn og voksne, der benytter Naturskolen fordeler sig med ca. halvdelen af hver, både fra lokalområdet og resten af Danmark. NATURENS SPISEKAMMER I øjeblikket er der fokus på alt det, man kan spise i naturen, og selv om det af og til virker lidt overdrevet, synes jeg det er i orden, at folk lærer hvilke planter og svampe, der er spiselige. Det er da noget, jeg også vil gøre mere ud af, selv

Svend Møller Nielsen er en habil naturfotograf, og han står bl.a. bag den nu udsolgte bog, ”Ved Fos og Li – naturen omkring Fosdalen” og flotte, informative plakater, med bl.a. natravnen.

om jeg ikke er den, der sætter myrer på spisekortet, - de er i øvrigt giftige, hvis man spiser mange på en gang. Det er ligesom snaps. En enkelt eller to er udmærket, men drikker man hele flasken får det konsekvenser. En sjov historie: Ramsløg er vældig oppe i tiden, men jeg har ladet mig fortælle, at der tidligere var elever i skolen, der ikke ville sidde ved siden af dem, der skød genvej gennem Ølandskoven, fordi de stank af hvidløg. Om historien passer, ved jeg ikke, men det siger noget om, hvordan holdninger ændrer sig. Spørger nogen, hvad Svend får tiden til at gå med om vinteren, er svaret: En del tid går med at sætte 45 cykler i stand og reparere 25 stereolupper, fuglene skal ses efter og tørres af. Lidt vedligeholdelse er der også, selv om lokalerne ikke er blevet renoveret siden indvielsen i 2001.

Nutidens pædagoger er generelt flinke til at tage børn med i naturen, og især de mindre børn er meget videbegærlige. Men jeg har også præsenteret børn for underkæben af en hest, hvor de foreslog, at den var fra en dinosaur. Kæben er fra et dansk dyr, oplyste jeg så, hvorefter én foreslog: giraf!

www.kulturblad.dk | 21


Den sidst lørdag i september præsenteres der for anden gang top nationale og internationale koncertnavne indenfor blues genren i Aabybro, til en festival der forventes at trække publikum fra store dele af landet. CROSSROAD Blues & Boogie Festival er en international bluesfestival med nogle af de bedste internationale og skandinaviske bluesnavne. CROSSROAD bluesfestival præsenterer fem fantastiske bluesnavne fra to scener til en lille intim festival. Og et sandt indtog af nogle af USA's, Skandinaviens og Danmarks bedste bluesmusikere og solister danner grundlag for festivalen i Aabybro lørdag den 26. september.

"Det bliver en lille og intim festival, hvor publikum kommer helt tæt på de fantastiske musikere," siger Karsten Højen, der sammen med kulturlivet i Jammerbugt kommune er initiativtager til festivalen. "Fem bands og solister - to fra USA, et fra Sverige og to fra Danmark - fordeler deres blå toner over to scener, hvorfra der spilles på skift. Og det bliver intimt - der bliver kun solgt 250 billetter..." fortsætter Karsten Højen. BLUESMUSIKKENS RØDDER LÆGGER NAVN TIL Festivalens navn “CROSSROAD” stammer fra en gammel myte og sang forfattet af en af bluesmusikkens fædre, Robert Johnson, der døde som 27 årig i 1938. Robert Johnson, der var fra Mississippi i Sydstaterne, skrev og indspillede en lang række sange, som efterfølgende har udgjort en stor del af det, man kan kalde bluesmusikkens grundstamme. Numrene er sidenhen indspillet af en lang række yngre bluesmusikere - bl.a. Eric Clapton, Rolling Stones, Elmore James m.fl. Myten om sangen Crossroad refererer til, at Robert Johnson i et "vejkryds" solgte sin sjæl til fanden og fik sit store musikalske talent i bytte. Ingen ved forøvrigt med sikkerhed, hvordan Robert Johnson døde. Men overleverede historier fortæller at Johnson var en kvindebedårer og at det var en jaloux ægtemand der forgiftede ham gennem whisky. Og Jammerbugt og Aabybro er jo netop et ”crossroad” (vejkryds), hvor man skal vælge om man vil rejse

Jan Gerfast fra Sverige kan opleves i Aabybro til september. Han optræder med sit svenske blues band.

22 | www.kulturblad.dk


John Németh fra Idaho i USA er et af Crossroad festivalens hovednavne.

videre mod Thisted, mod Aalborg, mod Vildmosen/Brønderslev eller mod Løkken. AMBITIONER OG FREMTIDSVISIONER I Jammerbugt kommune er der et velfungerende samarbejde mellem spillesteder, koncertforeninger og andre arrangører – ikke mindst på grund af Kulturblad. CROSSROAD Blues & Boogie Festival er et festivalprojekt der er udviklet til på sigt at sprede sig over hele kommunen og bl.a. også omfatte f.eks. gospelkoncerter i kirkerne, streetartists i hovedbyerne m.m. På sigt håber arrangøren bl.a. følgende “steder” vil være en del af festivalen: Skovsgård Hotel, Brovst Musikforsyning, kirkerne, Munkens Jazzklub, Spillestedet i Blokhus, Tranum Strandgaard, Gjøl HavneCafe, MusikCompagniet i Fjerritslev, handelsstandsforeningerne i kommunens fire hovedbyer m.fl. Festivalen er baseret på foreningsniveau og frivillighed og ud over det lokale samarbejde, er der samarbejde med de fleste af landets bluesforeninger og –festivaler og en lang række agenter og organisationer indenfor området, både nationalt og internationalt. ”Vi er enige om at det er vigtigt at få projektet skudt i gang på en måde så navnet på festivalen bliver kendt og rigtig mange går fra festivalen med gode oplevelser. Derfor har vi valgt at konsolidere projektet på en enkelt adresse indtil videre. Og der hvor der er de bedste forhold og ressourcer er i Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt” – siger Karsten Højen

Carvin Jones fra Texas, USA

Robert Johnson: ophavsmand til sangen "Crossroad"

”CROSSROAD – Blues & Boogie Festival kan blive noget virkelig stort, men kun hvis der er opbakning omkring de svære opstartsår. Vi har fået startet rigtig godt ud og vil gerne holde fast i succesen...” – slutter Karsten Højen, der er initiativtager til festivalen. Festivalen støttes bl.a. af Kultur Styrelsen, Region Nordjylland og af Jammerbugt Kommune. Billetsalget er i fuld gang på www.mediecenter.dk.

www.kulturblad.dk | 23


FOR BØRN

MINECRAFT Kom og spil Minecraft med dine venner. Tobias Palludan fortæller, hvordan han har været med fra starten, og nu instruerer i flere verdener som han selv har bygget. TID: LØRDAG D. 12. SEPTEMBER KL. 10-12 Sted: Fjerritslev Bibliotek, Danmarksgade 1, Fjerritslev Pris: Gratis Arrangør: Jammerbugt Bibliotekerne

SCIENCE SHOW MED CEMIRA Videnskab og Narrestreger med Cemira - Velkommen til Cemiras Laboratorium. Hun laver et sejt børneshow, hvor børn og voksne lærer, hvordan man med helt almindelige ingredienser kan udføre de sejeste og sjoveste eksperimenter. TID: LØRDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 10-11 Sted: Aabybro Bibliotek, Elmevej 2, Aabybro TID: LØRDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 13-14 Sted: Brovst Bibliotek, Rotfeldsvej 11, Brovst Pris: Gratis Arrangør: Jammerbugt Bibliotekerne

BAMSEHOSPITALET Jammerbugt Bibliotekerne får igen besøg af Bamsehospitalet fra Aalborg Sygehus. Bamsehospitalet arbejder med at behandle tilskadekomne bamser i fællesskab med børn. Bamsehospitalet er et lærerigt projekt i børnehøjde, hvor engagerede medicinstuderende tager imod patienter i form af bamser, som børn kommer ind med. TID: LØRDAG D. 19. SEPTEMBER, KL. 10 - 13 Sted: Pandrup Bibliotek, Lundbakvej 3a, Pandrup Pris: Gratis Arrangør: Jammerbugt Bibliotekerne

NÆSTE KULTURBLAD ER ET EFTERÅRS/JULE NUMMER HUSK DEADLINE 13. SEPTEMBER - hvis du har kulturelle tilbud som skal med i næste nummer. På www.kulturblad.dk kan du som arrangør annoncere dit kulturtilbud. Skal det med i det næste blad skal det ske inden d. 13. september. 24 | www.kulturblad.dk

MONSTER BUSTER Er du bange for monstre, zombier eller uhyrer? Så mød Jacinta fra Monster Buster på biblioteket, som kommer og tegner dit monster. TID: LØRDAG D. 3. OKTOBER KL. 11-12 Sted: Pandrup Bibliotek, Lundbakvej 3a, Pandrup TID: Sted:

LØRDAG D. 3. OKTOBER KL. 13.30-14.30 Fjerritslev Bibliotek, Danmarksgade 1, Fjerritslev

Pris: Gratis Arrangør: Jammerbugt Bibliotekerne


ØVRIGE SLÆGTSFORSKNING - WORKSHOP For begyndere og øvede. Vi hjælper og støtter hinanden i vores egen slægtsforskning. - Vi lærer gotisk skrift og bliver informeret om nye muligheder på nettet. TID: 24. AUG - 30. NOV. 2 MANDAGE OM MÅNEDEN KL. 9-12 Sted: Egnssamlingen, Fårupvej 3, Saltum Pris: Medlemsskab Arrangør: Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred

HAVENS DAG I PARKEN VED BRATSKOV Kom til plantemarked i Parken ved Bratskov. Der er mulighed for at erhverve sig sjældne planter og spændende ting og sager til haven. TID: LØRDAG D. 12. SEPTEMBER KL. 10-15 Sted: Parken ved Bratskov, Brovst Pris: Gratis Arrangør: Jammerbugt Havekreds

FOLKEDANS - AABYBRO Prøveaften i folkedans hver mandag TID: MANDAGE 14. SEP. - 7. MARTS KL. 20-22 Sted: Aabybro skole vest Pris: Ukendt Arrangør: Aabybro Folkedanserforening

FOLKEDANS - TRANUM Vi danser hver mandag aften fra kl 19.30 - 22.00. 11 gange i efteråret og 10 gange i foråret. Kom og prøv de første 2 gange er uden beregning. Husk dansesko og kaffe til pausen. TID: MANDAG D. 14. SEPTEMBER KL. 19.30-22 MANDAG D. 21. SEPTEMBER KL. 19.30-22 MANDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 19.30-22 MANDAG D. 5. OKTOBER KL 19.30-22 Sted: Tranum Skole - hallen Pris: 250 kr. for 10 gange Arrangør: Tranum Folkedanser

SLÆGTSFORSKNING - INFORMAITONSAFTEN Du er velkommen til at besøge os denne aften for at høre, hvad vi laver i foreningen. Du er velkommen, uanset om du har lyst til at begynde at slægtsforske, eller du har slægtsforsket i korte eller længere tid. TID: MANDAG D. 14. SEPTEMBER KL. 19-21.30 Sted: Egnssamlingen, Fårupvej 3, Saltum Pris: Gratis Arrangør: Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred

MAL DIG GLAD MED PIA MESTERTON GRAAE Har du lyst til at udfordre dine kreative evner og opleve glæden ved at skabe kunst. Så tilmeld dig et af disse kurser. Tilmelding vagnogbirthe1@live.dk TID: 25. SEP.-27. SEP. + 2. OKT.- 4. OKT. FREDAG KL. 14-17/LØR-SØNDAG 10-16 Sted: Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter, Strandvejen 143, Tranum Pris: 650 kr. - enkeltdage 280 kr. pr. dag Arrangør: Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter

RUNDVISNING PÅ AALBORG KLOSTER Vi besøger Aalborgs ældste og bedst bevarede bygninger Helligåndsklosteret. Rundvisningen tager ca. 1½ time og efterfølgende vil der være mulighed for frokost i Jens Bangs Stenhus TID: LØRDAG D. 3. OKTOBER KL. 10.30-12 Sted: Aalborg Kloster Pris: 75 kr. for rundv. 214 kr. incl frokost Arrangør: LOF Jammerbugt

FOLDEDE BØGER Oplev den kreative workshop FOLDEDE BØGER, der afholdes af indretningsarkitekt og genbrugsspecialist Gitte Lacarriere. Du vil lære at folde bøger til diverse skulpturer og former. De kan bruges til dekoration i hjemmet, ophæng, opbevaring og meget andet. Materialer er gratis, så mød op og tag plads til nogle kreative timer. TID: ONSDAG D. 7. OKTOBER KL. 19-21 Sted: Aabybro Bibliotek, Elmevej 2, Aabybro Pris: 50 kr. Arrangør: Jammerbugt Bibliotekerne www.kulturblad.dk | 25


FISKEØRN OVER RYÅ Jammerbugt Kommune er et fantastisk sted, når det drejer sig om fuglekiggeri. Rigtig mange rejser hertil fra nær og fjern for at observere fugle – både dem på træk og dem der yngler i vores kommunes skønne naturområder. TEKST: Karsten Højen Der bliver observeret mange sjældne fugle – både i Ulvedybsområdet, i Bygholms Vejler området, i Store Vildmose og i hele strækningen langs Limfjorden. I flæng kan det nævnes at der de senere år har været besøg af sjældne fugle som den langbenede stylteløber, hedehøgen der har ynglet i området og lige for øjeblikket er der besøg af mange skestorke i både Ulvedybet og i Vejlerne. Rigtig mange rørhøge og blå kærhøge yngler i vores kommune og det er ikke sjældent at der er besøg af havørn og vandrefalk. Men Jammerbugt kommune – nærmere bestemt Kytterne og Østerkær ved Ryå´s udmunding i Limfjorden, får hvert år besøg af et større antal fiskeørne, og er faktisk Nordjyllands bedste sted til at observere denne fantastiske fugl. Den karakteristiske rovfugl med et vingefang på op til 175 cm. og den hvide underside og pande ses ofte ”muse” højt oppe over Ryås udmunding for pludselig at styrtdykke ned i vandet og komme op med en fisk i sine fangere. Derefter flyver den som regel i lav højde ud mod Østerkær, hvor den fortærer byttet på en stor sten i fjorden. Det er et fantastisk syn. Fiskeørnen kommer som regel i slutningen af august og bliver i vores område hen til midten af september – altså lige nu hvor dette nummer af Kulturblad er på gaden. De fiskeørne der kan ses ved Ryå´s udmunding, er formentlig årets 26 | www.kulturblad.dk

yngel fra Finland og Sverige, som rester på deres vej til syd for Sahara, hvor de overvintre. Det største antal jeg har observeret på en gang, er 11 stk. Men det mest almindelige er 4 til 8 ørne. Med det blotte øje kan man observere dem fra Vejlen på Haldagersiden af Ryå, når de muser og dykker efter fisk. Vil man observere dem når de fortærer byttet eller hviler, kræver det en god kikkert og det gøres bedst fra Kytterne eller Østerkær nærmere Gjøl.

Kytterne er et helt unikt naturområde- og et fantastisk sted at observere fugle.


KIRKELIGE ARRANGEMENTER - Man skal ikke tage fejl - folkekirken er en af de helt store kulturbærere i Danmark - og ikke mindst i Jammerbugt Kommune. Du kan i KULTURBLADs kalender finde mange fantastiske og spændende kulturarrangementer rundt i kommunens kirker og menighedshuse. Også mange arrangementer af socialkulturel karakter, og dem har vi forsøgt at samle på denne side. Gå bare på jagt... Karsten Højen, Redaktør AFTENGUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE HISTORISK FORTÆLLING. Efter aftengudstjenesten fortæller sognepræst John Kristensen om den kristne kirkes første tid i Danmark. Tid: Søndag d. 30. aug. kl. 19 Sted: Lerup Kirke, Fosdalvej 34, Lerup, 9460 Brovst Pris: Gratis Arrangør: Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

og så fortæller aktivitetsudvalget lidt om, hvad der venter os i den kommende sæson. Peter Andersson sidder klar ved flyglet og sognepræst Birgit Lundholm leder slagets gang. Tid: Onsdag d. 2. sep. kl. 19.30 Sted: Kirkeladen i Hune, Kirkevej 9, Hune Pris: Gratis Arrangør: Hune Kirke

SANGAFTEN I BROVST Kom og syng sammen. Vi synger sammen fra både højskolesangbogen og salmebogen, og der er indslag fra kirkens sanger og organist. Tid: Tirsdag d. 1. sep. kl. 19.30 Sted: Brovst Sognegård, Kirkegade 75, Brovst Pris: Kaffe og kage á 25 kr. Arrangør: Brovst Pastorat AFTENSANG Salmesang, orgelmusik v. organist Kristian Stange, samt refleksioner over kirkens alterbillede ud fra Arne Haugen Sørensens erindringsbøger v. sognepræst Benthe Jeppesen. Tid: Onsdag d. 2. sep. kl. 19.30 Sted: Vedsted Kirke, Hjorthsvej 16, 9440 Aabybro Pris: Gratis Arrangør: Vedsted Kirke

SENSOMMERSANG I HUNE Årets første sogneaften, og det bliver en aften med snak, hygge og ikke mindst sang. Det er 150 år siden Carl Nielsen blev født, og det fejrer vi ved at synge nogle af de sange, den store komponist har sat musik til. Et par medlemmer af menigheden vil præsentere ”deres højskolesang”,

KIRKE OG KÅL På denne oktoberaften mødes vi til gudstjeneste i Hune Kirke, hvor sognepræst Birgit Lundholm står for liturgi og prædiken. Efter gudstjenesten gå vi over i Kirkeladen og hygger os med stuvet hvidkål, frikadeller og – ikke at forglemme – rødbeder. Vi slutter aftenen med en kop kaffe. Der bliver selvfølgelig også tid til en hyggelig snak og en sang eller to. Maden er gratis. Øl og vand kan købes i Kirkeladen. Tid: Onsdag d. 7. okt kl. 18 Sted: Hune Kirke, Kirkevej 9, Hune Pris: Gratis Arrangør: Hune Kirke FORMIDDAGSKAFFE OG FÆLLESSANG Formiddagskaffe og fællessang fra bl.a. Højskolesangbogen. Tid: Torsdag d. 17. sep. kl. 9.30 Sted: Vedsted sognegård, Hjorthsvej 12, Birkelse, 9440 Aabybro Pris: 15 kr. Arrangør: Vedsted Kirke MENIGHEDSMØDE Efter gudstjenesten kl. ca. 11.30 det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortæller om årets der gik. Og vi ser på fremtiden i Aaby sogn.

MORGENSANG Formiddagskaffe og hyggeligt samvær med fællessang fra bl.a. Højskolesangbogen.

Tid: Søndag d. 20. sep. kl. 11.30 Sted: Aaby sognegård Pris: Gratis Arrangør: Aaby Kirke

Tid: Torsdag d. 3. sep. kl. 9.30 Sted: Aaby sognegård Pris: 15 kr. Arrangør: Aaby Kirke

SALME-BOBLERE - AABYBRO KIRKE Salmedigteren Iben Krogsdal, født 1967 på Mors, synger sine egne salmer med os.

Tid: Torsdag d. 8. okt. kl. 9.30 Sted: Aaby sognegård Pris: 15 kr. Arrangør: Aaby Kirke

Tid: Torsdag d. 24. sep. kl. 19.30 Sted: Aaby kirke Pris: Gratis Arrangør: Aaby Kirke

SPAGHETTIGUDSTJENESTE Kort gudstjeneste for de små i familien. Gudstjeneste kl. 17 efter ca. ½ time i kirken er der aftensmad og lidt hygge i sognegården. Tilmelding dagen før af hensyn til maden tlf. 24 87 54 46.

SKÆLD UD PÅ GUD - SOGNEAFTEN "Alting kan blive bedre", siger man med største selvfølgelighed. Men det er ikke rigtigt. Meget kan blive bedre - men det er ikke alting, der kan blive bedre. Tidligere sogne- og hospicepræst fra Vejle, Preben Kok, vil til denne sogneaften uddybe, hvordan vi har den bedste medicin mod stress og udbrændthed, når vi kan lægge det i Guds hånd, som vi ikke selv kan magte. Preben Kok har bl.a. udgivet bogen "Skæld ud på Gud" Tid: Onsdag d. 7. okt. kl. 19.30 Sted: Aaby sognegård Pris: Gratis Arrangør: Aaby Kirke

Tid: Tirsdag d. 15. sep. kl. 17 Sted: Aaby kirke Pris: 30 kr. 0-12 år gratis Arrangør: Aaby Kirke

www.kulturblad.dk | 27


Jammerbugt - kurser efterår 2015

AOF Jammerbugt bestyrelse Ole Larsen ..............4219 2698 Jane Nørgaard ........2398 1893 Gerda Nielsen ........2481 1681 Jytte Albrektsen ......3011 5918 Ove Albrektsen.......4068 5918

Jette Sørensen .........2422 6492 Kai Pilgaard ............2821 0456 Jette Christensen ....5180 9166 AnneKaren Olesen .2383 5807

Hæklekursus

Træning i varmtvand

Efter kurset er du ”klædt på” til selv at finde en opskrift og gå i gang med dit ønskeprojekt. Du skal medbringe garn og hæklenål der passer sammen. Tag gerne to farver med så du lærer at skifte farve. 849-1525 Lørdag kl. 09:00 - 15:25 Start 03-10-2015 Aabybro Skole, Helle Eline Juul 14 lekt./2 gange - Kr. 490

Har du smerter i muskler og led, er det nænsomt at træne i det varme vand. Det er ikke nødvendigt at kunne svømme - alle kan bunde. Kontakt underviser Palle W. Hansen på tlf. 24 64 64 22 for yderligere oplysninger. 849-1531 Mandag kl. 08:00 - 08:55 Start 31-08-2015 849-1532 Mandag kl. 09:00 - 09:55 Start 31-08-2015 849-1533 Mandag kl. 10:00 – 10:55 Start 31-08-2015 Jetsmarkshallen, Palle W. Hansen 14 lekt. - Kr. 1050

Akrylmaling

Allergi-venlig madlavning

- begynder og let øvede Her lærer du de helt grundlæggende teknikker indenfor maleriet. Vi maler med akryl efter ting eller foto. Se hvilke materialer du skal medbringe på www.aofnord-aftenskolen.dk 849-1526 Lørdag kl. 10:00 - 13:00 Søndag kl. 10:00 – 13:00 Start 26-09-2015 Aabybro Skole, Helle Schack 6 lekt./2 gange - Kr. 210 849-1527 Mandag kl. 19:00 - 21:45 Start 14-09-2015 Aabybro Skole, Helle Schack 36 lekt./12 gange - Kr. 1260 849-1528 Onsdag kl. 19:00 - 21:45 Start 16-09-2015 Brovst Skole, Helle Schack 36 lekt./12 gange - Kr. 1260

Grøntsagsbaseret madlavning uden brug af kød, mælk, æg og gluten. Vi kommer igennem både mindre retter, store måltider, desserter og tilbehør. Materialeudgifter er ca. 60-80 kr. pr gang. 849-1536 Onsdag kl. 17:00 - 20:00 Start 04-11-2015 Aabybro Skole, Johanne Mosgaard 9 lekt./3 gange - Kr. 315

Kunstmaling/billedkunst

Litteraturkursus

med olie og akryl Medbring malergrej, staffeli, lærred eller plader samt kaffekrus. Grundkursus i farvelære og læren om lys og skygge. 849-1529 Onsdag kl. 10:00 - 13:40 Start 16-09-2015 Tranum Strand, Vita Pedersen 24 lekt./6 gange - Kr. 840

Nogle af verdens brændpunkter skildret i litteraturen samt fremmede stemmer, der kommer til syne i dansk litteratur. 849-1539 Tirsdag kl. 09:50 - 12:50 Start 08-09-2015 Skovsgaard Hotel, Dunne Plenge 30 lekt./10 gange - Kr. 590

- og kampen for stemmeret Det har været en sej kamp at følge op på vore forgængeres kamp gennem mere end 100 år, det fulde demokrati kommer ikke af sig selv, derfor skal der fortsat arbejdes for en verden med lige rettigheder for begge køn, og det har været min mission og er det stadig. 849-1538 Torsdag den 08-10-2015 kl. 19:00 - 21:30 Bratskov, Inge Skjoldager Kr. 100

T.R.E

Besøg og se Trip Trap nisserne

Ryst dig fri af spændinger og stress. Kurset består af en række øvelser, som åbner kroppen og derved får den til at ryste. Når kroppen ryster, kan gamle spændinger og stagneret energi blive forløst. 849-1534 Onsdag kl. 19:00 - 22:00 Start 26-08-2015 Tranhøj, Pia Rosenkrantz, Karoline Sørensen 9 lekt./3 gange - Kr. 315

Foredrag med Etly Klarborg Etly Klarborg vil fortælle om, hvordan hun kom i gang med at lave nisserne og frem til nu, hvor det er en rimelig stor virksomhed. Hun vil også gå længere tilbage og fortælle om tidligere arbejder og vise os nogle af de ”gamle tegninger”. Der er mulighed for at stille spørgsmål, få en rundvisning og køb af varer i butikken. 849-1541 Onsdag den 25. november kl. 19:00 - 21:30 Klarborg, Rødhusvej 201, Moseby, 9490 Pandrup 50 kr.

Møbelpolstring Det er helt utroligt, hvilke fine resultater, du kan opnå, når du får sagkyndig hjælp til at skifte fjedre eller sætte nyt betræk på. Møblerne kan blive stående på skolen indtil de er færdige 849-1530 Lørdag kl. 10:00 - 14:35 Start 14-11-2015 Skovsgård Skole, Lilli B. Sønnichsen 30 lekt./6 gange - Kr. 1050

Aabybro Seniordaghøjskole På Biersted Aktivitetscenter 8 gange fra august - december Start 25. august Tirsdage kl. 9.30 - 12.00 med pause For alle 8 gange kr. 400,Kaffe/brød kr. 20 kr. pr. gang Ring Anita Rokkedal, tlf. 29 61 77 22

Det grønne køkken Grøntsagsbaseret madlavning, uden brug af animalske produkter. Sund og farverig mad der giver energi og velvære for krop og sind. Materialeudgifter ca. 80-100 kr. pr gang. 849-1537 Onsdag kl. 17:00 - 20:00 Start 21-10-2015 Aabybro Skole, Johanne Mosgaard 6 lekt./2 gange - Kr. 210

Jagt og våben Kurset til dig, som ønsker at gå op til den obligatoriske jagtprøve. Kurset veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning i bl.a. jagtlov og vildtkendskab. Materialeudgifter til bøger og gebyr til jagtprøve må påregnes. 849-1535 Torsdag kl. 19:00 - 21:45 Start 22-10-2015 Aabybro Skole, Martin Hansen 60 lekt./20 gange - Kr. 2100

Syng julen ind Vi synger julen ind med Petra Westra og Per Iversen. Vi synger julesalmer/julesange/ vintersange i en skøn blanding og vi har teksterne klar til deltagerne så alle kan synge med. 849-1540 Mandag den 30-11-2015 kl. 19:00 – 21:00 Bratskov Kr. 50 incl. kaffe/brød

Foredrag: Kvinders frigørelse

Foredrag med Nis Boesdal i uge 9, 2016

Yderligere oplysninger og tilmelding på tlf. 72 13 23 01 eller på www.aofnord-aftenskolen.dk

28 | www.kulturblad.dk

Kulturblad nr. 8 Sep-okt 2015  

Se hvad der sker i Jammerbugt Kommune i september og oktober 2015

Advertisement