Page 1


Nysa

Nysa 19.03.2012 r.

Prudnicka 3

77 433 07 65

b i u r o @ v e k t o r. c o m . p l

w w w. v e k t o r. c o m . p l

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik Sz. P. Janina Janik - dyrektor ul. Wałowa 7 48-300 Nysa

DOTYCZY: Wezwania do zaniechania naruszeń praw autorskich Odpowiadając na Pani pismo z dnia 05.03.2012 r. wzywające prowadzone przeze mnie przedsiębiorstwo pod firmą VEKTOR Studio Adam Zelent z/s w Nysie, ul. Prudnicka 3, do zaniechania naruszeń praw autorskich z przykrością informuję, że nie jestem w stanie uczynić zadość Pani żądaniu. Pragnę wyjaśnić, że osobiście bardzo wysoko cenię dbałość o przestrzeganie praw autorskich – tym bardziej, że sam od lat jestem twórcą różnego rodzaju utworów. Nigdy wręcz nie przyszłoby mi na myśl, by móc w swojej pracy wykorzystywać utwory innych podmiotów w formie ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci. Mało tego, tego rodzaju praktyki wzbudzają zawsze moją daleko idącą dezaprobatę. W rozważanym przez Panią w piśmie z 05.03.2012 r. przypadku nie sposób mówić o jakimkolwiek rozpowszechnianiu przeze mnie za pośrednictwem internetu materiałów audiowizualnych autorstwa Nyskiego Domu Kultury, a w mojej ocenie, mogła Pani zostać przez kogoś wprowadzona w błąd w zakresie dotyczącym rzekomego rozpowszechniania przeze mnie Waszych materiałów audiowizualnych. Uprzejmie informuję, że na posiadanej przeze mnie domenie internetowej „www.nysa.tv” nigdy nie zamieszczałem bez zgody autora jakichkolwiek utworów, a wystosowane przez Panią wezwanie prawdopodobnie odnosi się do zamieszczonych na tej stronie linków (tzw. odsyłaczy) do utworów zamieszczonych przez sam Nyski Dom Kultury na stronie „www.youtube.pl”, a zatem utworów, które zostały przez NDK udostępnione publicznie. Sam jednak tych utworów nigdy nie rozpowszechniałem, a umieszczone przez użytkowników domeny internetowej „www.nysa.tv” linki – odsyłające do Waszych materiałów audiowizualnych – nie stanowią rozpowszechniania – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Stosując upraszczającą ten temat analogię do utworów literackich można porównać wręcz moje działania do zachowania osób, które publicznie informują na przykład o tym, że daną pozycję książkową można wypożyczyć w danej bibliotece bądź zapoznać się z nią w konkretnej czytelni publicznej (w rozważnym przypadku można mówić o odesłaniu zainteresowanych do strony „www.youtube.pl”). Rozważając niniejsze zagadnienie od strony prawnej warto zauważyć, że nie jest działaniem bezprawnym publiczne zamieszczanie przez kogokolwiek informacji o lokalizacji utworu już udostępnionego przez samego twórcę publicznie, a zatem utworu już rozpowszechnionego (w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych). Inaczej mielibyśmy do czynienia nie tyle z niezrozumiałym, co wręcz z kuriozalnym zakazem informowania o tym, gdzie można się z danym utworem zapoznać, a to już z pewnością wypaczałoby nawet istotę ustawowej ochrony przewidzianej dla twórców.


Nysa

Prudnicka 3

77 433 07 65

b i u r o @ v e k t o r. c o m . p l

w w w. v e k t o r. c o m . p l

W realiach rozpatrywanego zagadnienia warto również zwrócić uwagę także i na to, że działanie w ramach „odsyłania do publicznie dostępnego utworu” nie może być nawet traktowane jako korzystanie z tzw. prawa cytatu (o którym mowa w art. 29 ust.1 Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych”), albowiem w ramach informacji podawanych na stronie „www.nysa.tv” użytkownicy nie zamieszczają nawet najmniejszych urywków materiałów audiowizualnych dostępnych na stronach „www.youtube.pl”. Mając na względzie powyższe okoliczności ufam, że działania podejmowane przeze mnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą w przyszłości rozumiane w oderwaniu od intencji i celów mi przyświecających – tym bardziej, że jako osoba od wielu lat angażująca się w krzewienie kultury pośród społeczności lokalnej, a także będąc samemu twórcą, nigdy nie pozwoliłbym sobie na jakąkolwiek ingerencję w cudze prawa autorskie. Licząc na dobrą współpracę z Nyskim Domem Kultury pozostaję

z poważaniem

mgr inż. Adam Zelent VEKTOR Studio

Odopwiedź VEKTOR Studio  

Wydawca portalu KULTURA i NYSA.TV publikuje odpowiedź na pismo z Nyskiego Domu Kultury dotyczące „wezwania do zaniechania praw autorskich”....

Odopwiedź VEKTOR Studio  

Wydawca portalu KULTURA i NYSA.TV publikuje odpowiedź na pismo z Nyskiego Domu Kultury dotyczące „wezwania do zaniechania praw autorskich”....

Advertisement