Page 1

OGROMNY POSTĘP W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W CENTRALNYCH STERYLIZATORNIACH Nowy, rewolucyjny system do maszynowego przygotowania narzędzi chirurgicznych

Cleaner. Safer. Healthier.


PRZEDSTAWIAMY NOWY SOLIDSAFE™ SYSTEM Opracowany, aby pomóc dostosować się do zasad najlepszej praktyki

Znaczne ułatwienie pracy personelu CSSD Niezakłócona praca, redukcja ilości zmian opakowań i większa wydajność pracy Potężna redukcja kosztów magazynowania i transportu Brak wycieków i rozchlapywania - bezpieczniejsze podłogi, brak ekspozycji na środki chemiczne Ograniczenie ilości pustych opakowań, mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego

Brytyjski Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) rekomenduje: „dokonywać zamiany na bezpieczniejsze produkty chemiczne" 1

Jedna kapsuła produktu MetalClean technologii SolidSafe™

LITRÓW

LITRÓW

LITRÓW

LITRÓW

Ilość koncentratu w postaci płynnej Całkowita waga netto

SolidSafe™ to opatentowana technologia wysokiej koncentracji produktów chemicznych. Technologia SolidSafe™ obejmuje produkty myjące i neutralizator i jest oferowana w połączeniu z unikalnym systemem dozowników wyłącznie przez Ecolab.


INNOWACJA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW System SolidSafe™ znacząco obniża ryzyko wypadków i urazów SolidSafe™ został opracowany z myślą o obniżeniu a nawet całkowitym wyeliminowaniu głównych źródeł niebezpieczeństw, na jakie narażony jest personel centralnych sterylizatorni.

PRZENOSZENIE CIĘŻARÓW Obecne ryzyko: Przenoszenie ciężarów powoduje ryzyko urazów szkieletowo-mięśniowych 3

Rozwiązanie Systemu SolidSafe™: Lekkie, wysoce wydajne kapsuły zmniejszają ilość przenoszonych ciężarów 16-to krotnie 2

POSTAWA Obecne ryzyko: 40% zadań wykonywanych jest w pozycji kucznej; 40% z plecami wygiętymi w szkodliwy sposób 4

Rozwiązanie Systemu SolidSafe™: 90% czynności wykonywanych jest w pozycji wyprostowanej 4

WYCIEKI I ROZCHLAPANIA Obecne ryzyko: Rozchlapane produkty mogą prowadzić do poślizgnięcia, urazu i bezpośredniego kontaktu z chemikaliami

Rozwiązanie Systemu SolidSafe™: Brak ryzyka rozchlapania produktu w postaci stałej, wykorzystującego zamknięty system dozowania

ZAGROŻENIA CHEMICZNE Obecne ryzyko: Wystawienie skóry na działanie chemikaliów może powodować podrażnienia lub oparzenia, a wdychanie prowadzić do narażenie drogą oddechową

Rozwiązanie Systemu SolidSafe™: Ograniczone ryzyko kontaktu z produktem w postaci stałej, połączonego z systemem dozowania


POŁĄCZENIE BEZPIECZEŃSTWA I WYDAJNOŚCI System SolidSafe™ zapewnia wiele korzyści w zakresie wydajności Już samo zwiększenie bezpieczeństwa, stanowi o wzroście wydajności, jednak System SolidSafe™ oferuje wiele dodatkowych zalet zwiększających efektywność i ułatwiających zarządzanie centralną sterylizatornią (CS).

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

LEPSZA WYDAJNOŚĆ PRACY

Zużycie produktów (kg) jest zredukowane o 96%, odpadów plastikowych do 99%.

Czas zużyty na wymianę kapsuły MetalClean jest o 3 razy krótszy niż na wymianę środka w postaci płynnej. 2

SolidSafe™ to poważne korzyści 2 dla środowiska naturalnego. Odpady plastikowe

Wydajność pracy

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Transport zredukowany o ponad 97% - jedna ciężarówka z MetalClean zapewnia ilość produktu dostarczaną przez 27 transportów ciężarówek z ładunkiem w postaci płynnej. Powyższe obliczenia nie obejmują ilości odpadów produkowanych przy środkach w postaci płynnej.

Obniżone koszty transportu i przechowywania przy wykorzystaniu Systemu SolidSafe™ gwarantują zdecydowanie niższe wydatki energetyczne i oszczędności

ciężarówek z załadunkiem

Nakłady na transport

godz. / rok

EKONOMICZNOŚĆ Znaczące skrócenie czasu przeznaczonego na obsługę produktu pozwala pracownikom na wykonywanie innych, bardziej pożytecznych zadań i wzrost wydajności pracy Pozostałe korzyści obejmują: mniejszą liczbę wypadków i urazów = mniej urlopów chorobowych brak konieczności instalowania centralnych systemów dozujących, oszczędność miejsca i nakładów niższe koszty szkoleń i inwestycji w sprzęt oraz jego utrzymanie oszczędność do 96% powierzchni magazynowej niższe koszty usuwania odpadów

2

10,7

u urlop gość nego ia dłu średn owego jed nej b cz choro nika publi w ia praco by zdrow służ ku gu ro ią c w

Ekonomiczność

7*

koszty / rok

kg / rok

Zdecydowana redukcja powierzchni magazynowej - zaledwie 5% miejsca potrzebnego na magazynowanie środków w postaci płynnej. 2

System to nie tylko łatwiejszy transport, przechowywanie czy podnoszenie, lecz również zmniejszenie ilości zadań wykonywanych przez personel (16 razy !) tylko podczas czynności związanych z wymianą produktu. 2

* Przeliczenia bazują na pracy czterech 40-litrowych myjni dezynfektorów pracujących w trybie 10 cykli dziennie, 250 dni w roku, przy średnim dozowaniu koncentratu 5 ml /l i rocznym zużyciu na poziomie 2 000 litrów koncentratu w postaci płynnej.


JAK UŻYWAĆ SYSTEMU SOLIDSAFE™ System został zaprojektowany, jako system inteligentny, co czyni go wyjątkowo prostym w obsłudze. Przedstawiony poniżej cykl ilustruje pięć podstawowych kroków produkcji koncentratu SolidSafe™ oraz zaopatrzenia myjni w koncentrat. LEGENDA ciało stałe

woda

koncentrat

mieszanka

Instalacja kapsuły SolidSafe™ ogranicza się do jej włożenia do urządzenia i zamknięcia od góry pokrywy (wieczka dozownika).

zasobnik wewnętrzny (opcja A) Gdy kapsuła systemu SolidSafe™ zostaje całkowicie opróżniona rozlega się dźwięk alarmu. Praca myjni przebiega niezależnie, korzystając z zapasu koncentratu zgromadzonego w zasobniku.

Do myjni-dezynfektora dozowana jest odpowiednia ilość koncentratu z zasobnika - czujnik poziomu kontroluje utrzymywanie stałego poziomu koncentratu.

czujniki pomiarowe

Natryskiwana dyszami woda rozpuszcza skoncentrowaną pastę solid i spływa do zasobnika znajdującego się poniżej, aż do momentu, gdy mieszanka osiągnie prawidłowy stopień stężenia właściwy dla koncentratu.

czujniki pomiarowe

Koncentrat jest pompowany do zintegrowanego z systemem SolidSafe™ wewnętrznego zasobnika (opcja A) lub do zasobnika zewnętrznego (opcja B).

zasobnik zewnętrzny (opcja B)

DOZOWNIK SOLIDSAFE™ Dzięki innowacyjnemu projektowi dozownik SolidSafe™ jest łatwy w instalacji wszędzie tam, gdzie jest dostęp do wody i prądu. Pomocy przy instalowaniu udzieli serwisant z firmy Ecolab. KORZYŚCI SYSTEMU SOLIDSAFE™ SĄ OCZYWISTE Testowany i walidowany przez niezależne instytucje = udowodniona niezawodność Inteligentna konstrukcja = łatwość obsługi Raporty zużycia, kontrola serii = potwierdzona precyzja dozowania 8 System zamknięty = brak wycieków i rozchlapań Wysoka koncentracja produktu = oszczędność miejsca Alarm braku produktu i czujniki poziomu w zbiornikach = zapewnienie nieprzerwanej dostawy koncentratu Opróżnione, wypłukane wodą kapsuły = bezpieczne, łatwe usuwanie odpadów

KAPSU KODO ŁY WANE KO I RÓŻN LOR E KSZ TAŁY uniem pomyle ożliwiają nie pro co zwię duktów, bezpie ksza czeństw o


ZAPEWNIENIE SERWISU W standardzie oferujemy instalację, obsługę techniczną i szkolenia

Zainstalujemy u Państwa System SolidSafe™ i przeprowadzimy szkolenie personelu w zakresie jego obsługi. Udostępniamy kompletne materiały szkoleniowe wraz ze wskazówkami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracowników. Ponadto, składamy Państwu regularne wizyty serwisowe i przedstawiamy raporty okresowe w celu potwierdzenia precyzji dozowania urządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Łagodny, alkaliczny środek myjący przeznaczony do mycia maszynowego delikatnych instrumentów medycznych np. z aluminium (anodyzowanego). Jedna kapsuła dostarcza 80 l środka w postaci płynnej.

Alkaliczny środek myjący przeznaczony do maszynowego mycia instrumentów medycznych kompatybilnych ze środkami alkalicznymi. Jedna kapsuła dostarcza 40 l środka w postaci płynnej.

Środek neutralizujący oparty na kwasie cytrynowym do stosowania po myciu alkalicznym zarówno z użyciem AlkalineClean, jak i MetalClean. Jedna kapsuła dostarcza 40 l środka w postaci płynnej.

Produkt

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie zbiorcze

Kod produktu

1. Brytyjski Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) S2000, COSHH: Szkodliwy w kontakcie ze skórą lub oczami, 04/06 2. Badania porównawcze postaci stałej (MetalClean) i płynnej, 2009/10 3. Szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy. Ergonomika zapobiegania urazom układu mięśniowo-szkieletowego. AFS 19981 4. Porównanie napięcia mięśniowo-szkieletowego z chemii środków płynnych i stałych w środowisku szpitalnym. Instytut zdrowia i higieny pracy DGUV, marzec 2010 5. Roczna suma średnich czasów spędzonych na wykonaniu zadania w badaniu 4, pomnożona przez ilość zmian obliczonych w badaniu 2 6. Przegląd NHS Health and Wellbeing, 2009 7. Roczna suma oparta o średni koszt magazynowania w szpitalu. F. Weekers, MD, PhD Restrukturyzacja CS Szpitala Klinicznego: Metodologia i analizy, 2006, zużycie 2000 L z zapasem bezpieczeństwa 80 L 8. Dieter Reifig, Georg Theissen, HYBETA Ltd, Ecolab Healthcare - Solid Dispenser. Walidacja koncentratu & FMEA, 2009

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z KONSULTANTEM ECOLAB LUB DZIAŁEM MARKETINGU: TEL.: +12 261 61 63 Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen © JANUARY 2011 Ecolab Inc. All rights reserved.

Ecolab Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków www.ecolab.pl


MYCIE MASZYNOWE

Łagodnie alkaliczny, wysoce skoncentrowany preparat myjący

PROSTY REWOLUCYJNY BEZPIECZNY MetalClean stanowi element składowy wyjątkowego systemu SolidSafe, który rewolucjonizuje automatyczne przygotowanie instrumentów medycznych. Łączy bezpieczeństwo pracy personelu i niezwykłą wydajność z doskonałymi właściwościami myjącymi.


MYCIE MASZYNOWE

Łagodnie alkaliczny, wysoce skoncentrowany preparat myjący

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

WŁAŚCIWOŚCI

KORZYŚCI

Unikalna kombinacja alkalicznych substancji myjących i związków kompleksujacych, zapewniająca nie pieniącą formułę preparatu.

Doskonałe mycie zapewniające najwyższą jakość procesu.

Wysoka kompatybilność materiałowa.

Ochrona cennych instrumentów.

Wysoce skoncentrowana pasta. Poręczne opakowanie - 4 kg kapsuła.

Stanowi ekwiwalent 80 l płynnego koncentratu, mniejsza waga, łatwiejsza obsługa i transport, mniejsza powierzchnia magazynowa, mniej odpadów.

Wbudowany wskaźnik (alarm) niskiego poziomu produktu oraz zintegrowany zbiornik dzienny.

Zachowana ciągłość pracy w razie opróżnienia kapsuły oraz podczas jej zmiany.

System zamknięty, powiązany ze zintegrowanym dozownikiem.

Brak wycieków oraz zabezpieczenie przed rozchlapywaniem produktu z kanistrów czy beczek. Brak konieczności wymiany zabrudzonych rur oraz lanc ssących.

Kodowane kapsuły – odpowiednio do dozownika.

Brak możliwości pomylenia preparatów.

Całkowite wypłukanie (opróżnianie) kapsuły Solid.

Obniżenie kosztów usuwania odpadów. Opakowania można usuwać jak zwykłe odpady. Brak odpadów chemicznych.

Produkt nie zawiera fosfatów, ani EDTA i NTA.

Środek alkaliczny do maszynowego mycia instrumentów medycznych wielokrotnego użytku. Produkt został przygotowany z myślą o kompatybilności z metalami, a w szczególności z aluminium i aluminium anodyzowanym.

SPOSÓB UŻYCIA Wskazówki dotyczące użycia: MetalClean służy do maszynowego mycia instrumentów medycznych takich jak, instrumenty chirurgiczne, instrumenty chirurgii małoinwazyjnej, osprzęt anestezjologiczny, osprzęt z tworzyw sztucznych wykorzystywany w ginekologii i urologii. Dozowanie: Około 3-5 ml/l roztworu otrzymywanego z dozownika SolidSafe zostaje automatycznie dozowane przez zasadoodporne pompy dozujące myjnidezyfektora. Należy wybrać program zgodnie z instrukcją producenta urządzenia myjącego. Proszę również uwzględnić zalecenia producenta instrumentów.

SKŁADNIKI Wodorotlenek sodu, związki kompleksujące, substancje pomocnicze.

Produkt przyjazny dla środowiska, wyższe bezpieczeństwo użytkownika.

OPAKOWANIA HANDLOWE MetalClean Solid Kapsuła

2 x 4 kg

3058170

PRZECHOWYWANIE Kapsuły przechowywać w chłodnym, suchym, nienasłonecznionym miejscu. Więcej na stronie: www.ecolab.pl

Kapsuła MetalClean 4 kg

Dozownik SolidSafe

Ecolab Healthcare Cleaner. Safer. Healthier. Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen © JANUARY 2011 Ecolab Inc. All rights reserved.

Ecolab Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków www.ecolab.pl


MYCIE MASZYNOWE

NeutraPlus Środek neutralizujący na bazie kwasów: cytrynowego, fosforowego oraz sulfamidowego

PROSTY REWOLUCYJNY BEZPIECZNY NeutraPlus stanowi element składowy wyjątkowego systemu SolidSafe, który rewolucjonizuje automatyczne przygotowanie instrumentów medycznych. System SolidSafe oferuje bezpieczeństwo, zapewniając doskonałą wydajność w zakresie mycia maszynowego.


MYCIE MASZYNOWE

NeutraPlus Środek neutralizujący na bazie kwasów: cytrynowego, fosforowego oraz sulfamidowego

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

WŁAŚCIWOŚCI

KORZYŚCI

Wyjątkowe połączenie kwasów: cytrynowego, fosforowego oraz sulfamidowego. Przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym z wykorzystaniem systemu SolidSafe.

Zapewnia doskonałą skuteczność neutralizacji.

Środek do neutralizacji w procesie maszynowego mycia instrumentów medycznych po myciu środkami alkalicznymi, jak np. Solid AlkalineClean lub Solid MetalClean.

Kompatybilność materiałowa.

Ochrona cennych instrumentów.

SPOSÓB UŻYCIA

Wysoce skoncentrowana pasta. Poręczne opakowanie – w 4 kg kapsułach.

Stanowi ekwiwalent 40 l płynnego koncentratu – mniejsza waga, łatwiejsza obsługa i transport, mniejsza powierzchnia magazynowa, mniej odpadów.

Wbudowany wskaźnik (alarm) niskiego poziomu produktu oraz zintegrowany zbiornik dzienny.

Zachowana ciągłość pracy w razie opróżnienia kapsuły oraz podczas jej zmiany.

System zamknięty, powiązany ze zintegrowanym dozownikiem.

Brak wycieków oraz zabezpieczenie przed rozchlapywaniem produktu z kanistrów czy beczek. Brak konieczności wymiany zabrudzonych rur oraz lanc ssących.

Kodowane kapsuły – odpowiednio do dozownika.

Brak możliwości pomylenia preparatów.

Całkowite wypłukanie (opróżnianie) kapsuły Solid.

Obniżenie kosztów usuwania odpadów. Opakowania można usuwać jak zwykłe odpady. Brak odpadów chemicznych.

Wskazówki dotyczące użycia: NeutraPlus służy do neutralizacji instrumentów medycznych po procesie mycia alkalicznego, takich jak instrumenty chirurgiczne, instrumenty chirurgii małoinwazyjnej, osprzęt anestezjologiczny, tworzywa sztuczne wykorzystywane w ginekologii i urologii. Dozowanie: Około 1-3 ml/l roztworu otrzymywanego z dozownika SolidSafe zostaje automatycznie dozowane przez odporne na działanie kwasu pompy dozujące myjni-dezyfektora. Należy wybrać program zgodnie z instrukcją producenta urządzenia myjącego. Proszę również uwzględnić zalecenia producenta instrumentów.

SKŁADNIKI Kwas cytrynowy, kwas fosforowy, kwas sulfamidowy, środki konserwujące, substancje pomocnicze.

OPAKOWANIA HANDLOWE NeutraPlus Kapsuła

2 x 4 kg

Więcej na stronie: www.ecolab.pl

Kapsuła NeutraPlus 4 kg

Dozownik SolidSafe

Ecolab Healthcare Cleaner. Safer. Healthier. Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen © JANUARY 2011 Ecolab Inc. All rights reserved.

Ecolab Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków www.ecolab.pl

3058800


MYCIE MASZYNOWE

AlkalineClean Alkaliczny, wysoce skoncentrowany preparat myjący

PROSTY REWOLUCYJNY BEZPIECZNY AlkalineClean stanowi element składowy wyjątkowego systemu SolidSafe, który rewolucjonizuje automatyczne przygotowanie instrumentów medycznych. Łączy bezpieczeństwo pracy personelu i niezwykłą wydajność z doskonałymi właściwościami myjącymi.


MYCIE MASZYNOWE

AlkalineClean Alkaliczny, wysoce skoncentrowany preparat myjący

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

WŁAŚCIWOŚCI

KORZYŚCI

Unikalna kombinacja alkalicznych substancji myjących i związków kompleksujacych, zapewniająca nie pieniącą formułę preparatu.

Doskonałe mycie zapewniające najwyższą jakość procesu.

Wysoka kompatybilność materiałowa.

Ochrona cennych instrumentów.

Wysoce skoncentrowana pasta. Poręczne opakowanie - 4,5 kg kapsuła.

Stanowi ekwiwalent 40 l płynnego koncentratu, mniejsza waga, łatwiejsza obsługa i transport, mniejsza powierzchnia magazynowa, mniej odpadów.

Wbudowany wskaźnik (alarm) niskiego poziomu produktu oraz zintegrowany zbiornik dzienny.

Zachowana ciągłość pracy w razie opróżnienia kapsuły oraz podczas jej zmiany.

System zamknięty, powiązany ze zintegrowanym dozownikiem.

Brak wycieków oraz zabezpieczenie przed rozchlapywaniem produktu z kanistrów czy beczek. Brak konieczności wymiany zabrudzonych rur oraz lanc ssących.

Kodowane kapsuły – odpowiednio do dozownika.

Brak możliwości pomylenia preparatów.

Całkowite wypłukanie (opróżnianie) kapsuły Solid.

Obniżenie kosztów usuwania odpadów. Opakowania można usuwać jak zwykłe odpady. Brak odpadów chemicznych.

Produkt nie zawiera fosfatów, ani EDTA i NTA.

Produkt przyjazny dla środowiska, wyższe bezpieczeństwo użytkownika.

Do maszynowego mycia instrumentów i akcesoriów medycznych np. narzędzi chirurgicznych, sztywnych endoskopów, instrumentów chirurgii małoinwazyjnej, narzędzi i osprzętu wykorzystywanych w anestezjologii oraz na oddziałach chirurgii i urologii.

SPOSÓB UŻYCIA Alkaliczny preparat myjący do myjnidezynfektorów w obszarze medycznym. Dozowanie: 3–5 ml/l koncentratu AlkalineClean z dozownika SolidSafe Dispenser. Możliwość stosowania niezależnie od stopnia twardości wody. a) do narzędzi chirurgicznych, innych instrumentów medycznych i oprzyrządowania, które może być dezynfekowane termicznie w temp. 93°C. Do neutralizacji należy użyć 1-3 ml/l preparatu NeutraPlus lub Sekumatic FNP bądź FNZ b) do instrumentów termolabilnych przygotowywanych w temperaturze od 45°C do 60°C w procesie chemicznotermicznym. Do dezynfekcji użyć 10 ml/l preparatu Sekumatic FD w temp. 60°C. Do neutralizacji należy użyć 1-3 ml/l preparatu NeutraPlus lub Sekumatic FNP bądź FNZ. Do płukania końcowego zalecane stosowanie wody zdemineralizowanej. Nie stosować do narzędzi z aluminium i tytanu. Bezwzględnie zapoznać się z opisem i instrukcją obsługi produktu przed użyciem. Skonsultować się z producentem instrumentów odnośnie ewentualnych dodatkowych wymagań związanych z ich reprocesowaniem.

SKŁADNIKI Wodorotlenek sodu, związki kompleksujące, substancje pomocnicze.

OPAKOWANIA HANDLOWE AlkalineClean Solid Kapsuła 2 x 4,5 kg Kapsuła AlkalineClean 4,5 kg

Dozownik SolidSafe

© FEBRUARY 2011 Ecolab Inc. All rights reserved.

PRZECHOWYWANIE Kapsuły przechowywać w chłodnym, suchym, nienasłonecznionym miejscu.

Ecolab Healthcare Cleaner. Safer. Healthier. Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen

3058190

Więcej na stronie: www.ecolab.pl

Ecolab Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków www.ecolab.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Produkt

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie zbiorcze

Kod produktu

Nowy, rewolucyjny system do maszynowego przygotowania narzędzi chirurgicznych

INFORMACJE TECHNICZNE

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z KONSULTANTEM ECOLAB LUB DZIAŁEM MARKETINGU: TEL.: 12 261 61 63

Ecolab Europe GmbH Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen

Ecolab Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków www.ecolab.pl

© JANUARY 2011 Ecolab Inc. All rights reserved.

Cleaner. Safer. Healthier.

Teczka prospektowa

Ecolab | Katalog Solid Safe System  
Ecolab | Katalog Solid Safe System  

Ecolab | Katalog Solid Safe System

Advertisement