Page 1

III 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny

PROJEKT:

PO KLucz do biznesu

WYWIAD:

Życie to nie jest bajka

-13-

USŁUGI:

-6-

-5-

TEMAT NUMERU:

Starsi nie gorsi Już za 20 lat większość mieszkańców powiatu nyskiego będzie miała więcej niż 50 lat -3-

PROJEKT:

Oferty pracy

Paszport do eksportu Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę

-14-

Praca za granicą -10-

Zwrot kosztów

-15-


-2- AKTUALNOŚCI FELIETON:

Cała władza w ręce systemu… W bieżącym roku urząd pracy ma jedynie około 8 milionów złotych na pomoc dla osób bezrobotnych i pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy („jedynie”- gdyż jeszcze 2 lata temu tych pieniędzy było blisko 35 milionów, czyli ponad czterokrotnie więcej). Dysponując tak zmniejszoną kwotą środków publicznych musimy szczególnie dbać o to, aby nasza pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących. Czy jednak taka formuła wsparcia jest możliwa do realizacji w systemie, który funkcjonuje niemal w całej Polsce i na pewno w powiecie nyskim? W ubiegłym roku realizowaliśmy program specjalny adresowany do osób pozostających bez pracy powyżej roku. Po zakończeniu udziału w programie gwarantowaliśmy każdemu uczestnikowi pracę… Myliłby się jednak ten, który uważał, że chętni do udziału w projekcie będą do nas przychodzić „drzwiami i oknami” – wprost przeciwnie – po pierwszych dniach intensywnych zajęć blisko 100 osób przyniosło zwolnienia lekarskie (wyglądało to na nagły atak epidemii w powiecie), ponad 100 kolejnych udowadniało nam, że ma lepsze zajęcia od szukania pracy (twierdząc, że nie po to rejestrują się jako bezrobotni, aby szukać pracy), kilkadziesiąt innych osób kontynuowało udział w programie z obawy o utratę zasiłków z OPS-u, czy zawieszenie darmowego ubezpieczenia zdrowotnego (należącego się niestety każdemu zarejestrowanemu bezrobotnemu). Spośród 350 długotrwale bezrobotnych osób, faktycznie zainteresowanych pracą było jedynie… 28! Nie piszę tego, aby utyskiwać nad naturą ludzką – oczywistym jest, że człowiek jest stworzeniem wygodnym i umiejącym liczyć, dlatego przeważnie wybiera życie lżejsze i przyjemniejsze. Tej swoistej degrengoladzie społecznej, którą obserwujemy w Polsce, winny jest przede wszystkim system, który swoją inercją i brakiem wizji preferuje kombinatorstwo i nihilizm. red.

Czytaj więcej na str. 13 KONKURS:

Z REGIONU:

Ucieczka z Opolszczyzny Obserwujemy ostatnio niebezpiecznie duży odpływ młodych ludzi do ościennych województw, przede wszystkim do Wrocławia – alarmuje prof. Romuald Jończy. Skorzystaj z oferty Globalnego Funduszu Badawczego

Pieniądze dla pasjonatów i odkrywców National Geographic rozdziela granty finansowe na badania związane z ochroną przyrody i dziedzictwem narodowym. Można się starać o blisko 100 tysięcy złotych. National Geographic wspólnie ze Swedish Postcode Lottery utworzyły Globalny Fundusz Badawczy, z którego może skorzystać większość europejskich państw, w tym Polska. Przy rozdzielaniu dotacji preferowane będą projekty

o solidnych podstawach naukowych, innowacyjne i takie, które będzie można wykorzystać w skali globalnej. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w toku dwuetapowej rekrutacji. W pierwszym etapie należy złożyć droga elektroniczną tak zwaną preaplikację, a po

zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu (decyzja następuje w ciągu 2 miesięcy) wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Szczegóły i kontakt: http://nationalgeographic. com/gef/northerneurope red.

Miesięcznik: Biuletyn Informacyjny Powiatego Urzędu Pracy w Nysie Redakcja: Zespół pracwoników PUP Nysa Kolpotraż: Własny Zasięg: Powiat Nyski

Wydawca: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa tel. 77 448 99 11 fax. 77 448 99 17 redakcja@pup.nysa.pl www.pup.nysa.pl

Projekt, skład, druk: VEKTOR Studio ul. Prudnicka 3 48-304 Nysa tel. 77 433 07 65 biuro@vektor.com.pl www.vektor.com.pl

Zdaniem prof. Romualda Jończego, eksperta m.in. ds. demografii, Opolszczyznę można demograficznie podzielić na dwie zasadnicze części. – Pierwszą jest część regionu zamieszkała przez ludność pochodzenia miejscowego, autochtonów, spośród których w przeszłości bardzo dużo osób wyjechało i pracuje za granicą. W tej grupie obserwujemy aktualnie tendencję do powrotów. Drugą częścią jest natomiast reszta województwa: od Głubczyc przez Nysę, aż do Namysłowa, skąd sporo osób wyjechało za granicę po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ta druga część będzie teraz jeszcze bardziej podatna na wyludnienie – tłumaczy prof. Jończy. Działania zapobiegawcze przy takich problemach z demografią powinny mieć charakter długoterminowy, jednak w polityce większości samorządów bierze się pod uwagę jedynie decyzje,

W 2011 roku z powiatu nyskiego w poszukiwaniu pracy wyjechało ponad 700. osób w wieku poniżej 25 lat! których konsekwencje będą odczuwalne jak najszybciej, czyli w czasie najbliższych wyborów. Według badań, ponad połowa opolskich maturzystów zamierza studiować poza Opolszczyzną. Większość z nich deklaruje, że po studiach raczej nie wróci do naszego regionu. (źródło: Radio Opole)

red.


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

AKTUALNOŚCI

-3-

TEMAT NUMERU:

Starsi nie gorsi Masowa ucieczka młodzieży z powiatu nyskiego oznacza, że przyszłość gospodarcza regionu w coraz większym stopniu zależy od aktywności pokolenia 50+. Taki rozwój sytuacji jest jak najbardziej możliwy... Człowiek – najlepsza inwestycja. To hasło wykorzystywane w kampaniach promocyjnych funduszy unijnych wskazywało, że inwestowanie w kapitał ludzki jest jednym z ważniejszych zadań menadżerów od zasobów ludzkich. Jednocześnie coraz więcej przedsiębiorców zaczyna dostrzegać, że podstawą dobrze funkcjonującej firmy jest personel. Dlatego tworzą programy sprzyjające aktywności zawodowej osób po 50 roku życia zdając sobie sprawę z faktu, iż doświadczenie i wiedza pracowników są niezwykle cennym kapitałem firmy. Przyjęcie do pracy nowego pracownika stwarza przed każdą firmą wiele wyzwań organizacyjnych i merytorycznych. W zależności od specyfiki stanowiska przygotowanie nowego pracownika do samodzielnej pracy niesie za sobą określone koszty związane ze szkoleniem stanowiskowym. Często są to koszty liczone w tysiącach złotych. W skali firmy doświadczenie pracowników to atut konkurencyjny. Istotą polskiego rynku pracy z lat 90 był fakt poszukiwania do pracy jak najmłodszych adeptów zawodu. Pracodawcy stawiali głównie na entuzjazm, otwarcie na nowe technologie, mobilność. Obecnie można zaobserwować trend wskazujący na zainteresowanie pracodawców pracownikami z doświadczeniem zawodowym i życiowym. W wielu przypadkach osoby z pokolenia 50+ są lepszymi pracownikami od „młodych wilków”. Coraz lepiej posługują się nowymi technologiami, są bardziej mobilni, mają mniej zobowiązań oraz cechują się większą

Ludność wg płci i wieku w latach 2010 i 2035 w powiecie nyskim

starannością i skrupulatnością przy wykonywaniu obowiązków pracy. Dobre praktyki. W powiecie nyskim trudno na chwilę obecną szukać przedsiębiorców, którzy prowadziliby politykę kadrową zorientowaną na utrzymanie w aktywności zawodowej pięćdziesięciolatków oraz wykorzystanie ich doświadczenia. Tym którzy są zainteresowani wdrożeniem w swojej firmie polityki zarządzania wiekiem przedstawiamy 3 rozwiązania, które już funkcjonują na świecie i w Polsce. Czasami warto skorzystać z gotowych rozwiązań. Jak to się robi w IKEA? Firma zamierza przyciągnąć i utrzymać pracowników 50+ oraz wykorzystać ich doświadczenie i wiedzę w edukacji młodych pracowników. W ramach przygotowanego programu 50+ zaplanowano m.in.: - benefity uzależnione od stażu pracy,np. zniżkę na zakupy w sklepach firmy, dofinansowanie opieki medycznej, - zachęcanie osób 50+ do podjęcia zatrudnienia w IKEA, np. poprzez opatrywanie ofert pracy w firmie logiem „OFERTA TEŻ DLA 50+”, czy też umieszczanie w internecie historii pracowników 50+ zatrudnionych w firmie, - stosowanie elastycznych formy pracy, - możliwość uzyskania przez osoby 50+ pakietu medycznego oraz ubezpieczenia grupowego, - komunikację wewnętrzną (intranet, read me, IKEA inside, historie IKEA) pokazującą pracowników zróżnicowanych pod względem wieku, płci, narodowości, - zapewnienie wszystkim pracownikom takiego

W wielu przypadkach osoby z pokolenia 50+ są lepszymi pracownikami od „młodych wilków”. Coraz lepiej posługują się nowymi technologiami, są bardziej mobilni, mają mniej zobowiązań oraz cechują się większą starannością przy wykonywaniu obowiązków w pracy. Już za 20 lat większość mieszkańców powiatu nyskiego będzie miała więcej niż 50 lat Żródło: Urząd Statystyczny w Opolu

samego dostępu do szkoleń i możliwości rozwoju, - promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez dofinansowanie korzystania z centrów sportowych na terenie całego kraju. Celem wprowadzenia polityki przyjaznej pracownikom 50+ jest przede wszystkim budowanie wizerunku IKEA, przy czym nie chodzi tylko o zatrudnianie osób 50+, ale przede wszystkim o zatrzymanie w firmie tych osób. IKEA zamierza w najbliższej przyszłości w pełni wdrożyć instrumenty zaplanowane strategii 50+, a także poszerzać je i wprowadzać nowe rozwiązania, między in-

Nyskie 5 groszy w polityce 50+ W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizował program specjalny adresowany do 20 bezrobotnych w wieku 50+. Zastosowane w ramach programu działania zyskały uznanie Fundacji Rozwoju Filantropii, która w konkursie “Zysk z Dojrzałości” przyznała PUP w Nysie tytuł Instytucji Rynku Pracy Przyjaznej Osobom 50+. red.

nymi stworzenie programów medycznych skierowanych głównie do osób 50+, bezpłatne porady diabetologa, refundacja kosztów zakupionych leków do pewnej wysokości, przyznaniu dodatkowego, płatnym dniu wolnym z tytułu urodzenia się wnuka. Hiszpański sposób na 50+ Cristalerías de Mataró zajmuje się produkcją wyrobów ze szkła dmuchanego i prasowanego. Zarządzanie wiekiem w firmie odbywa się poprzez odpowiednie szkolenie kadr, mentoring, integrację starszych pracowników, a także poprzez zatrudnianie osób 50+ z lokalnego rynku pracy. Porozumienie z władzami Katalonii i z miejscowym urzędem pracy pozwoliło na zatrudnienie tych osób. Każda z nich przeszła szkolenia integracyjne, a także przygotowujące do nowych zadań. Pracownicy 50+ biorą także udział w procesie szkolenia i oceny młodszych kolegów. Pracują razem z nimi, wykonują podobne zadania, nadzorując je jednocześnie. Pozwala to na transfer doświadczenia

i wiedzy. Podjęte inicjatywy wpływają na pozytywne stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami, a także pomiędzy starszymi i młodszymi osobami w zespole. Firma dbając o transfer wiedzy zapewnia sobie zawsze dobrze wyszkoloną, doświadczoną załogę a starsi pracownicy są doceniani ze względu na ich wiedzę. Bułgarzy swoje wiedzą Ostatnim przykładem jest Stmboliiski - bułgarski producent papieru zatrudniający ok. 900 osób w tym blisko 25% w wieku 50+. Starsi pracownicy w firmie są wysoko cenieni przez kierownictwo za wiedzę i doświadczenie zawodowe. Główna inicjatywa firmy polega na sporządzaniu umów o pracę czasową dla pracowników na stanowiskach kierowniczych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Okresy te mogą wynosić do 6 miesięcy dla ekspertów

oraz do 3 miesięcy dla wykwalifikowanych pracowników. Pomysł opiera się na tradycji firmy zmierzającej do maksymalizacji wiedzy starszych pracowników oraz wspierania przekazywania tej wiedzy młodszym pracownikom. Ze starszymi pracownikami opracowywane są także długoterminowe programy praktyk dla młodych pracowników, a przeprowadzane już w okresie emerytury tych osób. Jak widać z powyższych przykładów pracownik 50+ stanowi nieocenione źródło wiedzy i doświadczenia, które umiejętnie wykorzystywane przez pracodawcę może prowadzić do podnoszenia jakości pracy. Ponadto polityka prowadzenia międzypokoleniowych zespołów roboczych pozwala na kształtowanie postaw ukierunkowanych na wzajemny szacunek międzypokoleniowy oraz utrwalanie wizerunku jako firmy odpowiedzialnej społecznie. red.


-4- AKTUALNOŚCI PORADY:

WYWIAD:

Korzyści z zatrudniania osób 50+ Dojrzali ludzie są bardzo wartościowymi pracownikami, atrakcyjnymi dla wielu firm. Ich największym atutem jest posiadanie zdobywanego przez lata doświadczenia zawodowego, kontaktów i wiedzy. Osoby po 50 roku życia cieszą się również opinią pracowników dokładnych, stabilnych i pracowitych. Jak twierdzi Robert Gwiazdowski, były przewodniczący rady nadzorczej ZUS i szef Centrum im. Adama Smitha: „osoby po czterdziestce to najlepsi pracownicy, bo nie wyjadą do Londynu i nie pójdą na urlop macierzyński”. Z zatrudnienia osób po 50 roku życia, korzystają nie tylko oni, ale także pracodawca oraz całe społeczeństwo. Po pierwsze mniej chorobowego do wypłaty Pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni chorobowej niezdolności do pracy, przypadającej w danym roku kalendarzowym. W przypadku, gdy pracownik ukończył 50 lat, obowiązek wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę ulega znacznemu zmniejszeniu do 14 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego. Od 15 dnia zwolnienia pracownika 50+ przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie mu wypłacał zasiłek chorobowy. Po drugie prace interwencyjne 50+ W przypadku zatrudnienia osób po 50 roku życia w ramach prac interwencyjnych przewidziane są różne ulgi dla pracodawców, którzy zdecydują się zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Tacy bezrobotni zaliczani są do znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, więc pracodawcy zatrudniając taką osobę w ramach prac interwencyjnych mogą otrzymać refundację części kosztów poniesionych na jej wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Starosta może dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty za co drugi miesiąc zatrudnienia osób 50+. Refundacja jest przyznawana w wysokości do 80%

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli osoby spełniają warunki do nabycia świadczenia przedemerytalnego. W pozostałych przypadkach refundacja przyznawana jest w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Po trzecie 12 miesięcy bez składki na FP i FGŚP Stopy procentowe składek na oba Fundusze określa ustawa budżetowa. Zarówno w roku 2011, jak i w 2012, wysokość składek na FP wynosi 2,45%, a składek na FGŚP - 0,10% podstawy wymiaru. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych za pracownika, który ukończył 50. rok życia, jeżeli w okresie 30 dni przed jego zatrudnieniem pozostawał on w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o pracę. Po czwarte bezterminowe zwolnienie ze składek na FP i FGŚP Takie zwolnienie przysługuje bezterminowo w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę kobiet, które ukończyły co najmniej 55 lat, mężczyzn, którzy ukończyli co najmniej 60 lat. red.

TAKT: > KONTAKT:

Marcin in ela Kardela Specjalista ds. programów

II piętro, pok. 20 77 448 99 05 m.kardela@pup.nysa.pl

Dominik Jałoszyński – 31 letni nyski przedsiębiorca zatrudniający 10 osób.

Warto zaufać Rozmowa z Dominikiem Jałoszyńskim - nyskim przedsiębiorcą, który wziął udział w projekcie realizowanym przez nasz urząd pracy, adresowanym do osób w wieku powyżej 50 lat. Jest pan młodym przedsiębiorcą, który biznes rozpoczynał już w realiach wolnorynkowych. Trudno jest prowadzić własną firmę w dzisiejszych czasach? - Nie jest trudno prowadzić firmę, liczą się chęci i operatywność. Z drugiej strony jest coraz większa konkurencja, więc ważne jest, z jakim pomysłem startujemy i czy znajdziemy na niego odbiorców. Najczęstszym błędem, jaki popełniają młodzi przedsiębiorcy, który decyduje o fiasku przedsięwzięcia jest brak cierpliwości. Efekty finansowe chcieliby widzieć już po dwóch, trzech miesiącach, gdy tymczasem, tzw. rozruch może trwać rok albo i dłużej. I na to trzeba być przygotowanym i przetrwać ten najtrudniejszy czas, w którym głównie wkłada się pieniądze, a nie konsumuje.

Co dziś przeszkadza w prowadzeniu firmy? - Utrudnieniem w prowadzeniu firmy w dzisiejszych czasach jest zbyt dużo biurokracji, zbyt wysokie podatki, koszty pracy, niespójne i nieczytelne przepisy prawa zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają działalność. Do ubiegłego roku, żeby założyć firmę, trzeba było pójść do czterech urzędów i instytucji. Do urzędu statystycznego po numer REGON, do urzędu skarbowego po NIP, do banku, żeby założyć osobne konto (nawet dla jednoosobowej firmy) i do ZUS, żeby zgłosić siebie oraz zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia społecznego. Na kwity z wszystkich tych urzędów trzeba czekać dwa do trzech miesięcy. Wziął pan udział w realizowanym przez urząd pracy projek-

cie adresowanym do osób w wieku powyżej 50 lat. Jak pan ocenia dojrzałych pracowników i ich przydatność w pracy? - Bardzo dobrze. Są sumienni, obowiązkowi i można na nich polegać. Praca rzeczywiście jest dla nich ważna, znacząco wpływa na ich samopoczucie oraz na jakość ich życia. Wiele zależy od rodzaju pracy są zawody/ zajęcia, w których bardzo dobrze sprawdzają się pracownicy 50+ oraz takie, w przypadku, których lepiej radzą sobie osoby młodsze. Wszystko zależy od firmy, wymagania w stosunku różnych grup są różne. Co pana zdaniem należałoby zrobić aby pracodawcy chętniej zatrudniali osoby po 50-tce? Zmniejszyć koszty pracy, przyznać ulgi, do-

Najczęstszym błędem, jaki popełniają młodzi przedsiębiorcy, jest brak cierpliwości. tacje firmom, które zatrudniają pracowników powyżej 50-tego roku życia. Potrzebna jest też przemyślana, długofalowa strategia działań państwa. W tych działaniach szczególną rolę powinni odgrywać pracodawcy, z którymi należy poszukiwać racjonalnych, a nie tylko moralnych argumentów do zatrudniania osób powyżej 50 lat. red.


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

PROJEKT:

PROGRAMY

-5-

USŁUGI:

Szansa dla osób w wieku 50+ Masz ukończone 50 lat? Od ponad roku nie możesz znaleźć pracy? Weź udział w projekcie „Doradca na 5”. Właśnie dla Ciebie PUP przygotował atrakcyjne wsparcie. Od 1 marca 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie rozpoczyna realizację projektu pn. „Doradca na 5”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 50-64 lata, zamieszkujące na terenie powiatu nyskiego, zarejestrowane w PUP w Nysie jako długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, posiadające wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe. Każdemu uczestnikowi projektu zapewniamy: Poradnictwo zawodowe – w ramach którego objęty zostanie pomocą osobistego doradcy. Doradca zaplanuje odpowiednią drogę rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika w postaci Indywidualnego Planu Działania (IPD). Partnerski Klub Wsparcia – Klub będzie zrzeszał uczestników projektu celem ich integracji, możliwości wymiany spostrzeżeń oraz wspólnego rozwiązywania problemów związanych z zaistnieniem na rynku pracy. Cykl szkoleń rozwijających kompetencje kluczowe: Szkolenie z autoprezentacji – szkolenie wyjazdowe (5 dni). Szkolenie swym zakresem obejmie m.in. „formy i zasady prezentacji”, „asertywność”, „radzenie sobie ze stresem”. Szkolenie „Szukam pracy” – uczestnicy zapoznają się z aktualną sytuacją na rynku pracy, będą oceniali swój potencjał, zainteresowania i kwalifikacje w stosunku do potrzeb i uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne, nabędą umiejętności związane z autoprezentacją oraz odpowiednim zachowaniem podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Poznają źródła, z których mogą korzystać szukając pracy; Szkolenie z kompetencji informatycznych - ma na celu nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych. Szkolenia zawodowe - szkolenia zostaną dostosowane do indywidual-

W trakcie stażu osoba bezrobotna będzie otrzymywać stypendium w wysokości 913,70 zł brutto. nych potrzeb uczestników zgodnie z określoną w IPD ścieżką. 6-miesięczne staże u pracodawcy połączone z utrwalaniem/adaptacją uczestników w miejscu pracy. Uczestnicy projektu zostaną skierowani na staże do pracodawców zgodnie z kierunkami ukończonych szkoleń zawodowych. W trakcie stażu osoba bezrobotna będzie otrzymywać stypendium w wysokości 913,70 zł brutto. W ramach utrwalania/adaptacji istotnym będzie aby uczestnik potrafił utrzymać się w miejscu stażu/pracy na zajmowanym stanowisku. W czasie tego działania zarówno pośrednicy pracy jak i doradcy zawodowi będą wspierać klienta: - w przystosowaniu do miejsca pracy, - we wzmocnieniu jego motywacji i skuteczności w wykonywaniu obowiązków, - w budowaniu prawidłowych relacji z pracodawcą i współpracownikami. Na ten cel PUP w Nysie pozyskał blisko 400 tys. złotych. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 31.08.2013 roku. Już dziś zapraszamy do udziału w projekcie. red. T: > KONTAKT:

Ewa Gola Specjalista ds. programów

II piętro, pok. 22 77 448 99 28 e.gola@pup.nysa.pl

Złóż wniosek o zwrot kosztów za dojazd do pracy

Zwroty kosztów Jeśli poniosłeś koszty związane z dojazdem do Urzędu Pracy, zakwaterowania lub opieki nad dzieckiem do 7 lat sprawdź jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać ich zwrot WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów dojazdu do pracy musi złożyć w Urzędzie Pracy wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi jej zatrudnienie i zaświadczeniami o wysokości osiągniętego dochodu za okres, którego zwrot miałby dotyczyć. Jakie warunki musisz spełniać: - posiadać skierowanie z Urzędu Pracy, - Twój miesięczny dochód nie może przekroczyć 3000 zł brutto (200% minimalnego wynagrodzenia za pracę), - miesięczny koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy musi wynosić co najmniej 120 zł, - powinieneś mieć konto bankowe. Refundacja dokonywana jest po każdym przepracowanym miesiącu, przez okres do 12 miesięcy. Jeśli dojeżdżałeś do pracy PKS, PKP lub innym prywatnym przewoźnikiem O zwrot możesz starać się, jeśli dojeżdżałeś do pracy publicznym środkiem transportu, tj. PKS, PKP lub innym przewoźnikiem prywatnym. Po przedstawieniu zakupionych biletów jednorazowych, biletu miesięcznego lub faktury wystawionej przez przewoźnika dokonywana jest refundacja w wysokości 100% poniesionych kosztów.

Jeśli dojeżdżałeś prywatnym środkiem transportu Jeśli dojeżdżałeś do pracy prywatnym środkiem transportu, otrzymasz częściowy zwrot kosztów pod warunkiem, że posiadasz prawo jazdy oraz środek transportu własny lub użyczony od najbliższych członków rodziny. Ze zwrotu wyłączone są koszty poniesione na przejazd autobusami MZK. Nie obejmuje on również osób, które do miejsca pracy były dowożone. WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów zakwaterowania, podobnie jak w przypadku zwrotu kosztów dojazdu, musi złożyć w Urzędzie Pracy wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi jej zatrudnienie i zaświadczeniami o wysokości osiągniętego dochodu za okres którego zwrot miałby dotyczyć. Dodatkowo konieczne jest przedstawienie umowy najmu w przypadku zwarcia takowej oraz potwierdzenia dokonania płatności za dany lokal. Potwierdzeniem może być faktura, rachunek wystawiony przez wynajmującego, bądź wyciąg z rachunku bankowego, na którym będą znajdowały się dane najemcy, kwota płatności, okres za który dokonywana jest płatność, a w tytule płatności dokładne określenie przedmiotu, tj. np.: „opłata za wynajem pokoju”.

Jakie warunki musisz spełniać: - posiadać skierowanie z Urzędu Pracy, - Twój miesięczny dochód nie może przekroczyć 3000 zł brutto (200% minimalnego wynagrodzenia za pracę), - czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania musi wynosić łącznie ponad 3 godziny dziennie. Refundacja dokonywana jest po każdym przepracowanym miesiącu, przez okres do 12 miesięcy. WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 musi złożyć w Urzędzie wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi poniesienie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem np. rachunek z przedszkola, żłobka albo umowę podpisaną z nianią. Ważne jest, aby umowa z nianią była umową zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym. Dodatkowo do wniosku konieczne jest załączenie aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu potwierdzającego fakt, że osoba, która stara się o taki zwrot, jest osobą samotnie wychowującą dziecko. Do wniosku należy załączyć również umowę o pracę w celu potwierdzenia zatrudnienia, bądź umowę cywilno – prawną, zawartą na podsta-

wie skierowania z Urzędu, a także zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów uzyskanych przez wnioskodawcę, za miesiąc którego dotyczy refundacja. Jakie warunki musisz spełniać: - posiadać skierowanie z Urzędu Pracy, - Twój miesięczny dochód nie może przekroczyć 1500 zł brutto (100% minimalnego wynagrodzenia za pracę), - jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko do lat 7. Refundacja dokonywana jest po każdym przepracowanym miesiącu, przez okres do 6 miesięcy. Zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy w celu rozliczenia skierowania Każda osoba bezrobotna, która została skierowana przez pracownika Urzędu na wizytę do potencjalnego pracodawcy, a siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem jego zamieszkania, może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów dojazdu bez względu na to czy efektem tej wizyty będzie podjęcie zatrudnienia. red. TAKT: > KONTAKT:

Marcin in ela Kardela Specjalista ds. programów

II piętro, pok. 20 77 448 99 05 m.kardela@pup.nysa.pl


-6- AKTUALNOŚCI WYWIAD:

Życie to nie jest bajka... - Nie oczekiwałam prowadzenia za rękę. Nie jesteście po to, aby podawać pracę na talerzyku - opowiada Nyskiemu Rynkowi Pracy - Teresa Podfigórna Dlaczego tak długo nie mogła Pani znaleźć pracy? Przede wszystkim ze względu na wiek, ale też małe doświadczenie no i też brak dojazdu. Jeśli chodzi o wiek – to moim zdaniem osoby po 45 roku życia, które pomimo pewnych braków związanych z np. nowinkami technicznymi i tak biją o głowę nie jednego młodzieniaszka. Mamy podkręconą motywację do pracy a tym samym jesteśmy bardziej rzetelnymi pracownikami. Nie ma już obowiązków związanych z wychowywaniem rodziny – czyli jesteśmy dyspozycyjni. No i przede wszystkim mamy coś czego nie mają inni... doświadczenie, wiedzę życiową, która w połączeniu z tym co mamy wykonywać w pracy stanowi niesamowitą mieszankę. Powinno to być wykorzystane np. do funkcji uczenia i kierowania innymi ludźmi. W Polsce, aby poprawić choćby trochę aktywność zawodową osób 45+ potrzebne są działania legislacyjne, w szczególności w sferze ubezpieczeń społecznych, ale także w kodeksie pracy. Z trwogą obserwuję to co nam serwują rządzący na chwilę obecną, nie o takich zmianach powinno się mówić. W kwestii rozwiązań związanych z wiekiem emerytalnym cza-

sami mam wrażenie, że tam na górze rządzący naszym krajem mają trochę uwstecznione myślenie. Opierają się na jakichś danych liczbowych, suchych statystykach. A przecież – dzisiejsi 40 czy 50-latkowie to grupa o zupełnie innej charakterystyce niż 15 lat temu. Dlatego też warto podejmować działania na rzecz utrzymania ich aktywności zawodowej. W jaki sposób znalazła pani pomoc? Kiedy jeszcze istniał Punkt Obsługi Bezrobotnych w Głuchołazach, odbywały się tam spotkanie grupowe z pracownikiem urzędu pracy. Najpierw spotkanie grupowe jednodniowe, potem indywidualne z pośrednikiem pracy, który wysłał mnie na zajęcia w Klubie Pracy w Nysie Stamtąd trafiłam do doradcy zawodowego, a dalej już poszło... Czyli w odpowiednim momencie trafiłam do odpowiednich ludzi. Jakiej pomocy Pani oczekiwała? Nie oczekiwałam prowadzenia za rękę. Nie jesteście po to aby podawać pracę na talerzyku, czy właśnie prowadzić za rączkę. Zależało mi na tym aby zajął się mną ktoś kto będzie potrafił pokierować i tak na chłopski

Urzędnik to człowiek, który jest dla ludzi – nigdy odwrotnie. rozum wszelkie kwestie wyjaśnić. Wiem też, że ode mnie samej też sporo zależało. Oczekiwałam pomocy, poprowadzenia, nawet zwykłe wygadanie się dużo daje. Niby prozaiczne a jednak ważne jest móc wyrzucić z siebie to co siedzi w nas bezrobotnych, głęboko i zatruwa – jak choroba. Na mojej drodze stanęły takie osoby. Kiedy już to wszystko dostałam, nadszedł czas na kolejny ruch i tu znów potrzebowałam pomocy. Co było tym kolejnym krokiem? Czy z perspektywy czasu potrafi Pani powiedzieć co okazało sie najbardziej przydatne? Znalazłam się w takim momencie życia, że potrzebowałam najpierw porozmawiać o problemach, znaleźć źródło własnych niepowodzeń. Potrzeba mi było podpowiedzi jak odszukać ścieżkę z konkretnym celem na końcu, który mam osiągnąć. Potem w sumie

Teresa Podfigórna Wiek: Rodzina: Edukacja: Determinacja:

Dojrzała czyli około 45 lat Matka trójki dzieci Tuż przed 40–ką skończyła… ogólniak Po znalezieniu pracy w jednym z nyskich sklepów przeniosła się z Biskupowa do Nysy

bardzo przydatne było dla mnie osobiście przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Spotkałam w swoim życiu osoby, które boją się przyznać, że nie potrafią sobie takich dokumentów sporządzić. Teraz jak pracuję i wiem co wymagają pracodawcy, uważam, że jest to niezbędne. Pierwszy mój kontakt z pracodawcą opierał się przede wszystkim na omówieniu mojego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, które napisałam w swoim CV. Czy poleciłaby pani współpracę z doradcą zawodowym innym?

KONKURS:

Sięgnij po ministerialne pieniądze Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 3 konkursy na programy aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zachęcamy gminy, ośrodki pomocy społecznej i instytucje sektora ekonomii społecznej do aplikowania o wsparcie inicjatyw w ramach konkursu. Wnioski można składać w następujących konkursach: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - program oferuje wsparcie gmin w realizowaniu zadań w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, które korzystają ze

świadczeń opieki społecznej, na jego realizację MPiPS przeznaczyło 2 mln zł. Targi Aktywnych Form Pomocy - program oferuje wsparcie instytucjom, które tworzą centra i kluby integracji społecznej na organizację targów. Na realizację konkursu przeznaczono 80 tys. zł.

Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - w ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie projektów aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, na realizację wszystkich wyło-

nionych w konkursie projektów Ministerstwo przeznaczy kwotę 1,4 mln zł. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2012 roku. Wnioski należy złożyć w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS w Warszawie. red.

Z tego co się zdążyłam zorientować to jesteście dość specyficzną grupą pracowników urzędu pracy. Waszym zadaniem jest głębsze wejście w sytuację każdego bezrobotnego. Odpowiadając od razu na Pani pytanie to oczywiście, że poleciłabym każdemu współpracę z doradcą zawodowym. Może nawet w pewnym momencie jej nadużyłam, wysyłając innych swoich najbliższych. Ale miałam tą pewność, że się uda, co było dla mnie bardzo ważne. W moim przypadku potrzebny był mi ktoś kto spojrzy na moje problemy związane z trudnościami w szukaniu pracy tak z boku, z innej perspektywy. Nie chciałam też trafić na kogoś kto mnie ocenia czy też rozlicza z błędów lub niepowodzeń. Nie ocena jest ważna a okazana pomoc, indywidualne podejście. Niby każdy mówił, owszem pomożemy ale ostatecznie, kiedy dochodziło do tego momentu, że pomoc była potrzeba, ludzie się wycofywali. Prawdziwy doradca zawodowy powinien mieć taką cechę, która sprawia, że wczuje się w sytuację bezrobotnego i zaangażuje się na tyle aby szukać rozwiązania wszystkich problemów, nawet tych domowych, które niestety mają wpływ na to czy szukamy pracy czy też nie.

Czy jest coś, jakieś działania, które można by zmienić aby ta współpraca na linii bezrobotny – urząd pracy, była jeszcze bardziej konkretna? Zmiany powinny dotyczyć obu stron – zarówno urzędników jak i samych bezrobotnych. Nie odniosę się do praktycznych rozwiązań – bo nie czuję się odpowiednią osobą do tego. Rozwiązań szukać musicie sami. Uważam, że osoba bezrobotna też musi chcieć coś w sobie zmienić, samo podejście czy też nastawienie. Wtedy na pewno znajdą się ludzie chętni pomoc. Co mogłaby pani doradzić osobom dojrzałym, które mają problem ze znalezieniem pracy? Po pierwsze nie bać się nauki – nawet w naszym, późnym aczkolwiek pięknym wieku. Jak już wcześniej wspomniałam, zdecydowałam się zdać maturę – no i przydało się. Zmiany nie są takie straszne. Bałam się, jednakże wytłumaczyłam sobie, że do odważnych świat należy i w żaden sposób wiek tutaj w niczym nie przeszkadza. Korzystajmy z tego co jest nam proponowane no i umiejętnie to wykorzystujmy... red.


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

PROJEKT:

EURODESK

-7-

PROJEKT:

Wymiana młodych Polaków i Rosjan Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza do składania wniosków o wsparcie projektów wymiany młodzieży, poświęconych pogłębianiu wiedzy o obu krajach, ich historii i kulturze. Każdy projekt powinien obejmować dwie wizyty: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona. O dofinansowanie mogą starać się projekty poświęcone następującej tematyce: - Europa Napoleona w oczach Polaków i Rosjan, - Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, odkrywcy, budowniczowie, żołnierze, twórcy, emigranci, - Europa w literaturze polskiej i rosyjskiej, - Architektura w Polsce i Rosji w drugiej połowie XIX wieku. – inspiracje, wpływy, oddziaływania, podobieństwa i różnice, - Transgraniczne szlaki historyczne i kulturalne w strefie małego ruchu granicznego – konkurs na pro-

jekty wspólnie opracowanych szlaków. W wymianach mogą wziąć udział minimum 10-, a maksimum 20-osobowe grupy młodzieży w wieku 13-26 lat, uczęszczającej do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych. W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego. Wnioski o dofinansowanie zgłaszać mogą fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Dotacje przyznawane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w szczególności na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80 proc. budżetu projektu. Termin składania wniosków: 30 marca 2012 r. Wymiana nie może być rozpoczęta wcześniej niż 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków. red.

Więcej informacji: www.cprdip.pl/main/index.php?id =wymiana-mlodziezy-i-studentow

KONKURS:

Praca w internecie? Wymyśl jak szukać pracy przez internet i zgarnij nagrody Pokaż, jak umiejętność korzystania z internetu i nowych technologii może ułatwić znalezienie pracy, pobudzić innowacje lub kreatywność. Weź udział w konkursie „Project Passion”, organizowanym z okazji Tygodnia e-Umiejętności 2012. W rywalizacji mogą wziąć udział wszyscy Europejczycy w wieku od 18 do 26 lat. Ich prace oceniane będą w trzech kategoriach: e-Umiejętności i ja, e-Umiejętności: praca przyszłości oraz Kreatywne

e-umiejętności. Akceptowane będą wszystkie rodzaje mediów: nagrania muzyczne i filmowe, ilustracje, projekty cyfrowe, plakaty oraz inicjatywy wykorzystujące media społecznościowe, urządzenia przenośne i tablety. Do konkursu można się zgłaszać na Twitterze, portalach Tumblr i YouTube oraz wszelkich innych platformach wybranych przez uczestników. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 4 marca 2012 r. red.

Więcej informacji: www.digitaleurope.org/ESkillsWeek2012.aspx

Propozycje zgłoszone przez obywateli Unii mogą dotyczyć dowolnej dziedziny, w której Komisja Europejska ma prawo proponować przepisy

Zmieńmy UE! Już od 1 kwietnia 2012 r. mieszkańcy Starego Kontynentu będą mogli występować z Europejską Inicjatywą Obywatelską. To nowy sposób oddziaływania na decyzje organów Unii Europejskiej. Europejska Inicjatywa Obywatelska to szansa dla mieszkańców UE na bezpośredni udział w procesie podejmowania decyzji. Propozycje zgłoszone przez obywateli Unii mogą dotyczyć dowolnej dziedziny, w której Komisja Europejska ma prawo proponować przepisy – np. środowiska naturalnego, rolnictwa, transportu czy zdrowia publicznego. Urzędnicy Komisji będą musieli zająć się problemem, jeśli inicjatorzy zbiorą milion podpisów poparcia. Korzystanie z prawa do Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej nie jest skomplikowane. Najpierw musi zebrać się komitet, składający się z co najmniej 7 osób pochodzących z siedmiu różnych krajów UE. Komitet musi zarejestrować swoją inicjatywę na specjalnej stronie internetowej – od tego momentu Komisja Europejska ma dwa

miesiące na to, by ocenić, czy propozycja komitetu spełnia obowiązujące wymagania. Gdy rejestracja inicjatywy zostanie potwierdzona, komitet może zacząć zbierać podpisy poparcia – co najmniej milion w nie dłużej niż rok. Osoby popierające projekt muszą mieszkać w co najmniej siedmiu różnych krajach UE, a ich podpisy można zbierać również za pośrednictwem internetu – Komisja Europejska udostępniła nawet w tym celu specjalne oprogramowanie. Jeśli pod Europejską

Inicjatywą Obywatelską uda się zebrać milion podpisów, Komisja ma trzy miesiące na jej przeanalizowanie i podjęcie odpowiednich kroków: przedstawienie aktu prawnego, rozpoczęcie badań lub innych działań. Jakąkolwiek decyzję Komisja podejmie, jej powody musi publicznie wyjaśnić. Propozycje zmian prawnych muszą trafić pod obrady Rady Unii Europejskiej lub (w większości przypadków) Parlamentu Europejskiego. Po zatwierdzeniu stają się obowiązujące. red.

Więcej o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej na stronie http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/gui

KONKURS:

Popraw swoje miejsce pracy Masz pomysł na poprawę warunków pracy? Weź udział w konkursie! Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już po raz 40. jest realizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Jego celem jest włączenie pracowników oraz pracodawców w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych roz-

Urzędnicy Komisji Europejskiej będą musieli zająć się problemem, jeśli inicjatorzy zbiorą milion podpisów poparcia

wiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób zatrudnionych. Konkurs składa się z dwóch kategorii: Kategoria A obejmuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce. Kategoria B obejmuje prace

badawcze, które dopiero zostaną wykorzystane. Zgłoszenia w Kategorii A należy przysyłać w terminie

do 31 maja 2012 r. do terenowych Rad Naczelnej Organizacji Technicznej. Zgłoszenia w Kategorii B należy składać w terminie do 30 czerwca 2012 r. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 15 grudnia 2012 r. Sekretariat Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. red.

Więcej informacji: www.ciop.pl/konkurs-bhp


-8- HISTORIA

W oparciu o starą recepturę niemiecka firma cukiernicza do dziś produkuje nyskie pierniki (źródło www.rabbel.de)

HISTORIA:

Piernikowa tradycja Nyskie tradycje cukiernicze sięgają XVI wieku. Warto w tym miejscu wspomnieć o nyskich piernikach czyli popularnych przed wojną „Hönigkuchen”. Nasze miasto słynęło z wypieku tych właśnie korzennych przysmaków, oferowanych pod nazwą „Neisser Konfekt”, a przygotowywanych według oryginalnej receptury, zawierającej m.in. specjalną mieszankę przypraw. Historia wypieku tych miodowych placków sięga XVI wieku, warto tu wskazać, iż w nyskiej bazylice znajdują się XVI- i XVIIwieczne epitafia mistrzów piernikarzy, świadczące o wpływach jakimi cieszyli się przedstawiciele tego zawodu. Przed wybuchem drugiej wojny światowej działało w Nysie 12 wytwórni pierników, do najsłynniejszych należy zaliczyć „Hönigkuchen-Fabrik Franz Springer” powstała w 1789 roku fabryka, z siedzibą na te-

Do dzisiaj można nabyć słynne „Nyskie Konfekty” – niemiecka firma Rabbel produkuje je według oryginalnej nyskiej receptury. renie obecnych „Cukrów Nyskich” oraz posiadająca sklep firmowy na Rynku, „Paul Buchwald Conditorei und Kaffe, Hönigkuchen-Fabrik” mieszcząca się przy ulicy Prudnickiej oraz „Paul Kunisch Hönigkuchen und Waffelfabrik” mieszcząca się

Przepis na Nyskie Pierniki

przy ulicy Ligonia. Wypiekane w nich pierniki, przygotowywane często według ponad 300-letniej receptury cenione były także za granicą. Oprócz pierników w przedwojennej Nysie istniała niezliczona liczba cukierni i kawiarni oferujących swoje oryginalne produkty. Każdy liczący się producent słodkości prowadził własną kawiarnię. Jedną z największych i najsłynniejszych była „Caffee Irmer” znajdująca się na rogu ulic Ligonia i Krzywoustego. Niestety po 1945 roku nyskie tradycje piernikowe zniknęły wraz z przedwojennymi mieszkańcami naszego miasta. Może uda się kiedyś przywrócić je do życia? Przy opracowaniu artykułu wykorzystano materiały z forum.nysa.pl oraz Das Buch der Stadt Neisse.

red.

HISTORIA:

Caffee Irmer – jedna z największych kawiarni w przedwojennej Nysie (źródło: forum.nysa.pl)

Nysa „ojczyzną” krówek i…. pierników Czy wiecie kto wynalazł cukierki „krówki”? Z pewnością nigdy się nad tym nie zastanawialiście, a krówki z chęcią wcinacie. My wiemy i z przyjemnością podzielimy się z Wami naszą wiedzą. Składniki: 500 g miodu 500 g cukru 1 łyżeczka cynamonu 1 łyżeczka goździków 1 łyżeczka kardamonu 1 kg mąki 250 g migdałów lub orzechów 50 g cykaty 2 jajka 15 g potażu rozpuszczonego w 4 łyżkach stołowych wody 250 g cukru pudru na zrobienie lukru 60 g cukru pudru i białko jaja na zrobienie glazury

Receptura: Dodając wody, wymieszać z mąką wszystkie składniki, w tym rozdrobnione migdały (orzechy) i pociętą w kostkę cykatę i urobić z tego ciasto, dodając mąki, aż przestanie się kleić. Z rozwałkowanego na pół centymetra ciasta wycina się różne wzory pierników, które po upieczenie polewa się lukrem, zdobi, czasem także czekoladą. (źródło: Regiopedia.pl)

Thomas Mollinari pierwszą recepturę miękkich kremowych karmelków mlecznych (nazywanych w Polsce krówkami) przygotował pod czujnym okiem matki (Dagny Molinari). Po I wojnie światowej Thomas osiadł w Nysie, gdzie kontynuował działalność cukierniczą. Jego mały zakład cukierniczy przy ulicy Neustadterstrasse funkcjonował przez wiele lat. W zakładzie tym wylewano i rozsmarowywano mleczną masę karmelkową na pięknych, marmurowych stołach.

Siermiężne czasy PRL wytworzyły wśród konsumentów pogoń za jakimikolwiek słodyczami. Na początku lat osiemdziesiątych Wedel sprzedawał nyską krówkę pod własnym znakiem firmowym. Krówka Wedla była w tych latach jednym z najbardziej popularnych słodyczy w Polsce. Do dziś krówkę z Nysy charakteryzuje tradycyjny smak i jakość, której nie powstydziłyby się najbardziej ekologiczne produkty w Europie. red.

Przed wojną działała w Nysie Fabryka Pierników tzw. „Nyskich Konfektów” przy Alei Wojska Polskiego 9. Budynki wybudowane w 1924 roku przystosowane były do produkcji wyrobów cukierniczych. Obiekt był własnością rodziny Franza Springera. Po wojnie obiekt stał się główną siedzibą Cukrów Nyskich.


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

HISTORIA

-9-

USŁUGI:

Praktyki absolwenckie Jeśli wciąż nie masz pracy, nie skończyłeś 30 lat i brak ci doświadczenia zawodowego to skorzystaj z możliwości jakie dają praktyki absolwenckie. Także pracodawca, który cię przyjmie może liczyć na wiele ulg i oszczędności. Płatna lub nieodpłatna praktyka może się odbywać praktycznie u każdego pracodawcy (także u osoby fizycznej). W przypadku praktyki płatnej należy pamiętać, że wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z praktyki absolwenckiej, która może trwać nie dłużej niż 3 miesiące u jednego pracodawcy może skorzystać każdy kto nie ukończył 30 lat i ma co najmniej wykształcenie gimnazjalne. Umowa absolwencka powinna określać w szczególności : 1. Rodzaj pracy. 2. Okres odbywania praktyki. 3. Tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki. 4. Wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie. Umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej. Korzyści dla pracodawcy (organizatora praktyk absolwenckich): - w przypadku odpłatnej praktyki zwolnienie z opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

Czas na dolinę słodyczy?

- wynagrodzenie praktykanta może być wliczone w koszty prowadzenia działalności, - możliwość poznania umiejętności praktykanta bez obowiązku nawiązania stosunku pracy. Korzyści dla praktykanta: - uzyskanie doświadczenia i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy - uzyskanie zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki - w trakcie praktyki nie traci się statusu osoby bezrobotnej - w trakcie praktyki zachowuje się prawo do zasiłku w sytuacji, gdy wynagrodzenie z praktyk nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009r. Nr 127, poz. 1052). red. > KONTAKT: NTAKT:

Agnieszka Sidzina Specjalista ds. programów

II piętro, pok. 27 77 448 99 22 a.sidzina@pup.nysa.pl

PROJEKT:

PUP w Nysie pozyskał blisko 200 tysięcy złotych na realizację projektu INNOWACYJNA NYSA

W Nysie i powiecie nyskim funkcjonuje kilkanaście znaczących zakładów produkcyjnych z branży spożywczej (słodycze). Po tegorocznym zakończeniu inwestycji realizowanej przez firmę Dagny łączny poziom zatrudnienia w tych firmach przekroczy 2 tysiące osób. Oznacza to, że już wkrótce co 5 pracujący w powiecie nyskim będzie pracownikiem branży spożywczo – cukierniczej. Pokuśmy się zatem o stworzenie w naszym regionie czegoś na wzór „doliny krzemowej” – niechaj u nas będzie to „dolina słodyczy”. To może być prawdziwa, a nie wyimaginowana lokomotywa rozwoju gospodarczego… red.

PROJEKT:

Pomysł na biznes Konkurs na najlepszy pomysł na biznes – można wygrać laptopa! W konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają ciekawy pomysł na własny biznes lub przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż rok na dzień 1 lutego 2012 roku. Konkurs został podzielony na trzy etapy: I Etap Należy zarejestrować się do bezpłatnej, internetowej gry „St@rt up”, gdzie uczestnicy konkursu będą mogli sprawdzić się w roli wirtualnych przedsiębiorców. Gra dostępna jest pod adresem: www.gra.wszia.opole.pl II Etap Każda zainteresowana osoba przesyła na adres startup@poczta.wszia.opole.pl do końca marca 2012 roku maksymalnie jedną stronę opisu pomysłu na biznes lub opisu prowadzonej już działalności gospodarczej w dowolnej formie. Prace zostaną ocenione przez komisję składającą

się z pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz studentów zarządzania. Wybranych zostanie 10 najlepszych pomysłów ocenianych pod względem pomysłowości i rentowności danego przedsięwzięcia a wyniki konkursu ogłoszone zostaną 06.04.2012 roku na stronie projektu www.startup.wszia.opole.pl III Etap Autorzy 10 najlepiej ocenionych pomysłów wezmą udział w drugim etapie gdzie przedstawią szerzej komisji konkursowej swój pomysł na biznes lub opowiedzą o prowadzonej już działalności gospodarczej a z całej 10 wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody w postaci laptopów. Zapraszamy na stronę internetową projektu: www. startup.wszia.opole.pl red.

KOMUNIKAT

Powstanie rada gospodarcza

Głównym celem projektu jest „przewidywanie i zarządzanie zmianą gospodarczą”. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni min: przedstawiciele pracodawców, samorządów, stowarzyszeń, fundacji, PWSZ oraz osoby fizyczne. Najwybitniejsze umysły naszego regionu utworzą swoisty „think tank” tzw. „radę gospodarczą”, której głównym celem będzie wspieranie

Aby wziąć udział w projekcie należy zarejestrować się do gry „St@rt up” i wcielić się w wirtualnego przedsiębiorcę

rozwoju gospodarczego powiatu nyskiego. red. AKT: > KONTAKT:

Maciejj ik Krzysik Specjalista ds. s. programów

II piętro, pok. 22 77 448 99 28 m.krzysik@pup.nysa.pl

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie Informujemy, że zwrot kosztów dojazdu do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie przysługuje wyłącznie osobom bezrobotnym (spoza miasta i gminy Nysa), które zostały zaproszone lub wezwane przez Urząd. Uwaga: koszty związane z rejestracją w Urzędzie Pracy nie są zwracane Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu (poza złożeniem wniosku z udokumentowanym poniesieniem kosztu dojazdu – uwaga: zwracamy koszty do wysokości najtańszego biletu komunikacji publicznej) jest także posiadanie przez Urząd Pracy takich danych osoby bezrobotnej jak: - aktywny numer telefonu i/lub aktywny adres e-mail - numer konta bankowego W przypadku braku w/w danych, które w praktyce uniemożliwiają kontakt z osobami bezrobotnymi koszty dojazdu niestety nie będą zwracane. Jednocześnie zapraszamy do korzystanie z usług Urzędu Pracy świadczonych drogą elektroniczną poprzez platformę www.pup.nysa.pl lub poprzez bezpłatną infolinię 800 800 277. Aby załatwić swoją sprawę w Urzędzie Pracy nie musisz przyjeżdżać do Nysy. Poprzez Internet lub telefon możesz załatwić: - zgłoszenie podjęcia pracy, otwarcia działalności gospodarczej - złożenie oświadczenia u uzyskanych dochodach - złożenie wniosku o wydanie dowolnego zaświadczenia - i inne Potrzebne Ci zaświadczenia otrzymasz od nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Korzystaj także z: rejestracji on–line, serwisu sms, newslettera.

Bezpłatna infolinia: 800 800 277


-10- PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PROJEKT:

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA PO IG 2007-2013 DZIAŁANIE 6.1 „Paszport do eksportu” O dofinansowanie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium RP, którzy w ostatnim zakończonym roku obrotowym przed złożeniem wniosku posiadali udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%.

Przedsiębiorstwo Marcina Tatarucha z Łambinowic od lat produkuje torby ozdobne i reklamowe, papiery, rozety, folie i inne artykuły dekoracyjne

Paszport do eksportu Mamy ambitne plany. Zamierzamy starać się o 200 tys. zł na uczestnictwo w targach gospodarczych w Niemczech, Ukrainie i Rumunii - opowiada Marcin Tataruch z Łambinowic. Szansa dla gospodarki Polscy przedsiębiorcy rozpoczynający i prowadzący działalność eksportową mają problemy ze znalezieniem wiarygodnych partnerów biznesowych oraz nie radzą sobie z odmiennymi regulacjami prawnymi. Szansą dla nich są fundusze unijne, w szczególności tzw. „Paszport do eksportu” - działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rozwijając swoją firmę, wielu przedsiębiorców dochodzi do wniosku, że nadszedł właśnie czas na eksport produktów i usług tworzonych przez własne przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji znalazł się biznesmen z Łambinowic - pan Marcin Tataruch. Historia firmy - Rosa to firma rodzinna. W 1997 założył ją mój brat. Zaczynaliśmy w 60 metrowej klitce, teraz prowadzimy działalność na 1100 metrowej powierzchni – opowiada pan Marcin. Przedsiębiorstwo od lat produkuje torby ozdobne i reklamowe, papiery, rozety,

folie i inne artykuły dekoracyjne. Firma zatrudnia 10 osób na podstawie umowy o pracę oraz około 20 na podstawie umowy zlecenie. Pan Marcin sukcesywnie poszerza ofertę firmy oraz powiększa swój udział na rynku. Od niedawna eksportuje swoje towary do Włoch, Czech, Litwy, Bułgarii i Niemiec. Sukcesywnie uczestniczy w krajowych oraz zagranicznych targach branżowych nawiązując nowe kontakty, co zazwyczaj owocuje nowymi zamówieniami. - W bieżącym roku zdążyłem już wziąć udział w targach Rema Days 2012 w Norymberdze oraz PAPERWORLD 2012 we Frankfurcie – opowiada pan Marcin. W zeszłym roku uznał, że musi jeszcze bardziej rozwinąć eksport i postanowił skorzystać z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”). Dofinansowanie Zamierzamy złożyć dokumenty o dofinansowanie w ramach II etapu Działania 6.1 na dofinansowanie wdro-

Polscy przedsiębiorcy rozpoczynający i prowadzący działalność eksportową mają problemy ze znalezieniem wiarygodnych partnerów biznesowych oraz nie radzą sobie z odmiennymi regulacjami prawnymi. Szansą dla nich są fundusze unijne, w szczególności tzw. „Paszport do eksportu”.

żenia naszego planu rozwoju eksportu. Zamierzamy starać się o 200 tys. zł na uczestnictwo w targach gospodarczych w Niemczech, Ukrainie i Rumunii, plany mamy ambitne – opowiada. Gdzie szukać informacji Oczywiście eksporter może nie tylko liczyć na pomoc udzielaną ze środków unijnych. Więcej informacji na temat instrumentów finansowych oraz pozafinansowych promocji eksportu mogą państwo znaleźć na portalu internetowym Ministerstwa Gospodarki: www.eksporter.gov.pl oraz kontaktując się z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. red. AKT: > KONTAKT:

W ramach powyższego działania dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane w ramach dwóch kolejnych etapów: Etap I obejmuje przygotowanie Planu rozwoju eksportu (PRE) poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Realizacja tego etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy to 10 000 PLN (do 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych). Etap II polega na realizacji PRE przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych (czas trwania to maksymalnie 24 miesiące). Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana na tym etapie to 200 000 PLN (do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Wydatki kwalifikowane: Etap I – wydatki związane z zakupem zewnętrznych usług doradczych na przygotowanie PRE. Etap II – wydatki związane z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, misjach za granicą, wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku docelowym, z uzyskaniem niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny, doradztwem w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej czy doradztwem w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym. Wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 składamy do Regionalnych Instytucji Finansujących współpracujących z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W 2012 roku przewiduje się 3 rundy naboru wniosków: I.runda - przewidywany temin ogłoszenia naboru - marzec 2012 r. II.runda - przewidywany termin ogłoszenia naboru - 18 czerwca 2012 r. III.runda - przewidywany termin ogłoszenia naboru - 15 października 2012 r.

Dodatkowe informacje: www.poig.gov.pl, www.poig.parp.gov.pl

Przydatne adresy: Regionalna Instytucja Finansująca Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, tel.: 77 454 25 97, 77 423 28 80, fax: 77 454 56 10, e-mail: frssek@fundacja.opole.pl, www. fundacja.opole.pl Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul. Spychalskiego 1 a, 45-716 Opole, tel.: 77 40 33  616, 77 40 33 648, fax: 77 40 33 609, e-mail:eksport@ocrg.opolskie.pl, www.ocrg.opolskie.pl Informatorium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerami telefonów: 022 432 89 91 do 93 oraz 0 801 33 22 02, e-mail:info@parp.gov.pl, www.parp.gov.pl

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska nr 19, 48-300 Nysa, tel.: 77 44 82 586, fax 77 44 82 586, e-mail:lpi@pup.nysa.pl, www.pup.nysa.pl

Piotr yn Chomyn Inspektor Lokalny Punktt Informacyjny

III piętro, pok. 27 77 448 25 86 lpi@pup.nysa.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

TRZECI SEKTOR

-11-

WYWIAD:

Aby żyć trzeba być aktywnym... Uniwersytety Trzeciego Wieku mają na celu włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego by mogli oni aktywnie żyć. Nyski Rynek Pracy rozmawia z Elżbietą Pacyniak - prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie Prowadzimy m.in.: zajęcia sportowe, organizujemy rajdy piesze i rowerowe do ciekawych, bogatych w historię miejscowości naszego regionu. Co roku organizujemy spartakiadę sportową. Ponadto organizujemy szkolenia z obsługi komputera, języka angielskiego i niemieckiego, oraz języka migowego w zależności od zapotrzebowania naszych słuchaczy. Ze spotkań organizowanych przez nasz Uniwersytet mogą korzystać i korzystają również osoby bezrobotne nie będące naszymi słuchaczami, gdyż nasze spotkania otwarte kierowane są do całego społeczeństwa. Pod względem aktywności zawodowej seniorów Polska jest na ostatnim miejscu w Europie. W jaki sposób można wykorzystać potencjał i doświadczenie starszych osób? Wysoki stopień bezrobocia w Polsce jest jednym z czynników, które powodują, że osoby przechodzące na emeryturę nie znajdują możliwości dalszego zatrudnienia. Często zmęczenie i różnego rodzaju dolegliwości stwarzają problem w pracy na pełny etat i osoby spełniające wymogi formalne podejmują decyzję o przejściu na emeryturę. Posiadają one jednak bardzo duży zasób wiedzy i doświadczenie, które mogłyby zostać wykorzystane dla dobra następnego pokolenia. Uważam, że powinna powstać agencja pracy dla seniorów ułatwiająca kontakt pomiędzy emerytami deklarującymi chęć podjęcia różnych form zatrudnienia a pracodawcami zainteresowanymi ich ofertą. Emeryci i renciści stanowią znaczny procent naszego społeczeństwa. Zasadnym więc wydaje się aby przy organizacjach samorządowych powstała Rada ds. Seniorów, która powinna doradzać jak rozwiązać problemy ludzi starszych, a także pomóc w ich aktywizacji.

W większości krajów Europy ludzie przechodzą na emeryturę później niż w Polsce. Można więc powiedzieć, że Polska posiada rezerwę zdolności do pracy we wczesnych emerytach, którzy mogą w mniejszym lub większym stopniu służyć swoją wiedzą i umiejętnościami. Aby to wykorzystać potrzebne jest zainteresowanie władz i stworzenie mechanizmów ułatwiających kontakt zainteresowanym stronom. Rok 2012 został ogłoszony przez Parlament Europejski rokiem aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Co to oznacza dla dojrzałych mieszkańców naszego powiatu? Rok 2012 ustanowiony jako rok aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej realizowany jest poprzez nawiązanie współpracy między naszym Uniwersytetem a szkołami, oraz organizacjami seniorów działającymi w naszym regionie. Celem tych wszystkich spotkań jest: - budowanie więzi międzypokoleniowej, wzajemnego zrozumienia i nawiązywanie kontaktu przez umiejętności komunikowania się między osobami starszymi a osobami znacznie młodszymi, - wyrabianie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i poszanowanie jego poglądów, - nauki szacunku dla osób starszych, - przekazywanie wartości patriotycznych i tradycji narodowej. Współpraca międzypokoleniowa odpowiednio motywuje zarówno młodego człowieka, jak i dojrzałego człowieka do poszerzania swojej wiedzy i stawiania sobie nowych celów. Współpraca międzypokoleniowa powinna nabierać rozpędu i dalej się rozwijać. To są wymagania współczesnego świata.

Aktywni seniorzy Rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Będzie to okazja do tego, by uświadomić sobie, że w Europie żyjemy dziś dłużej i że cieszymy się dobrym zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, oraz bliżej przyjrzeć się możliwościom, jakie z tego wynikają. Dla pokolenia wyżu demograficznego i pokoleń wkraczających w wiek dojrzały aktywne starzenie się oznacza: - możliwość przedłużenia aktywności zawodowej i dzielenia się swoim doświadczeniem, Elżbieta Pacyniak – prezes Uniwersytetu III wieku wraz z asystentką Edytą Bednarczyk

Polska posiada rezerwę zdolności do pracy we wczesnych emerytach, którzy mogą w mniejszym lub większym stopniu służyć swoją wiedzą i umiejętnościami. Potrzebne jest zainteresowanie władz i stworzenie mechanizmów ułatwiających kontakt zainteresowanym stronom.

Jak może pani zachęcić ludzi dojrzałych wiekowo do aktywności społecznej i zawodowej? Obserwuje się proporcjonalnie małe zaangażowanie osób starszych w życie społeczne środowiska, w którym żyją – tymczasem praca dla innych umożliwia pozytywne wykorzystanie własnego czasu wolnego, pozyskania nowych doświadczeń i umiejętności, daje możliwości utrzymania kontaktu z innymi ludźmi, odczuwania osobistego zadowolenia. Aktywność człowieka starszego jest wskaźnikiem jego jakości życia i jego wartości, gdyż aby żyć, trzeba być aktywnym. W innym przypadku życie przekształci się w trwanie i czekanie końca. Pracować można w różnych dziedzinach: praca w Stowarzyszeniu Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora, w grupach pomagających najuboższym, pomoc osobom niepełno-

sprawnym, pomoc dzieciom w świetlicach szkolnych w odrabianiu lekcji, opieka nad dziećmi, korepetycje, spotkania – odwiedziny pensjonariuszy domów społecznych, odwiedziny w szpitalach, domach dziecka itp. Ludziom starszym należy stwarzać okazję do sensownej aktywności, która może być czasem substytutem pracy zawodowej. Każdy z nas czuje się dobrze, kiedy jego rytm życia uzupełniają praca i wypoczynek. Praca seniorów ma szansę zmienić wizerunek starości i łamania negatywnych stereotypów. „Człowiek, jeśli nie poświęci jakiejś cząstki swojego czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem” Jan Paweł II. red.

Kontakt: utwnysa@wp.pl

- przedłużenie aktywnego udziału w życiu społecznym, - więcej czasu na to, by cieszyć się dobrym zdrowiem i realizować swoje marzenia. Niezwykle istotne jest również utrzymanie solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta. Politycy i inne zainteresowane strony skupią swoje wysiłki na zapewnianiu warunków sprzyjających aktywności osób starszych, tak by mogły one dłużej pozostać samodzielne. W tym celu podejmowane będą działania w dziedzinie polityki zatrudnienia, opieki zdrowotnej, usług społecznych, programów szkolenia dorosłych, wolontariatu, dostępu do mieszkań, technologii informacyjnych i transportu. Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej będzie upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem. Przede wszystkim jednak obchody te mają zachęcić władze i inne zainteresowane podmioty do wyznaczania własnych celów i podejmowania konkretnych kroków w ramach ich realizacji. Rok 2012 powinien być dla nas okazją, by przejść od słów do czynów.

red.


-12- STATYSTYKA

TEMAT NUMERU:

Pokolenie 50+ Ludzie w wieku powyżej 50 lat – stracone pokolenie? Wcale nie musi tak być… Rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Będzie to okazja do tego, by jednoznacznie uznać, że jesteśmy zbyt biednym krajem i regionem, aby pozwolić sobie na spychanie starszych osób poza rynek pracy. Niezwykle istotne jest również utrzymanie solidarności międzypokoleniowej w naszym społeczeństwie, w którym liczba osób starszych szybko wzrasta. Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w grudniu 2011 roku wyniosła 18,9% (8599 zarejestrowanych osób bezrobotnych). Znacznie przewyższyła stopę wojewódzką (13,3%) oraz krajową (12,5%). 2296 osób bezrobotnych to osoby po 50 roku życia, czyli 26,7% ogółu osób bezrobotnych (o 0,9% więcej aniżeli w całym województwie opolskim). Mężczyźni stanowili w tej grupie wiekowej aż 65%, natomiast kobiety były mniejszością i stanowiły 35% (tabela 1., tabela 2., wykres). Osoby w tym wieku znajdują się z zasady w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Głównymi powodami takiego stanu są: wiek, problemy zdrowotne, niegospodarny system polityki społecznej, wysokie bezrobocie i stereotypowe podejście pracodawców do zatrudniania osób starszych. Gdy dochodzi do tego jeszcze długi okres pozostawania bez pracy, sytuacja tych osób staje się bezna-

dziejna. Nikt nie pamięta o tym, że osoby starsze mają ogromny bagaż doświadczeń i stanowią znaczący kapitał społeczny. Ludzie ci przejawiają szacunek do pracy, dyspozycyjność, życiowe doświadczenia. Niechęć do zatrudniania starszych pracowników i stereotypowe myślenie to codzienność, a duże bezrobocie sprzyja takiemu podejściu, daje pracodawcom możliwość nieograniczonego wyboru, selekcji. Ta grupa osób bezrobotnych bezwzględnie wymaga wsparcia i pomocy w pokonaniu wszystkich mnożących się barier na drodze do pozyskania zatrudnienia. My – Powiatowy Urząd Pracy jesteśmy po to, by im pomagać, ale największą uwagę i środki musimy przeznaczać na tych, których sytuacja na rynku pracy jest skrajnie trudna, którzy bez naszej pomocy nie mają żadnych perspektyw, nie są w stanie sobie poradzić. W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Tabela 1. Stopa bezrobocia

Tabela 2. Liczba osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat oraz ich udział do ogółu osób bezrobotnych

zamierza pozyskać dodatkowe pieniądze na pomoc osobom bezrobotnym po 50 roku życia. Jednak wydając publiczne pieniądze musimy mieć pewność, że wydajemy je sensownie i efektywnie. Dlatego będziemy kierować ją tylko do tych, którzy tej pomocy potrzebują i którzy wykazują chęci zmiany swojej sytuacji. Tylko oni docenią i uszanują okazane im wsparcie i pomoc poprzez

szacunek do pracy, którą dzięki temu wsparciu otrzymają. Pozyskane doświadczenie, czy zdobyte kwalifikacje albo podwyższenie wykształcenia, pozwoli im na znalezienie zatrudnienia i co za tym idzie, wiarę w siebie, we własne możliwości, da im perspektywę na lepsze i bardziej przewidywalne jutro oraz świadomość niezależności i kontroli nad własnym życiem. red.

Powiatowe ciekawostki • ponad 3/4 bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat zakończyło edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub zawodowej • ponad 100 bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat w całym życiu nie przepracowało więcej niż pół roku • blisko połowa osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

WARTO WIEDZIEĆ

-13-

PORADY:

Powrót na rynek pracy - część I Słyszałeś zapewne opowieści o osobach, które szukały pracy. Wiesz, że jednym nie udaje się ta sztuka przez długi czas a inni bez problemów znajdują pracę. Czy zastanawiałeś się dlaczego tak jest? Owszem, zdarza się, że w grę wchodzi wsparcie ze strony rodziny czy znajomych, albo po prostu szczęście - jednak szukanie pracy, to tak naprawdę ciężka praca... Jak skutecznie szukać pracy? Musisz od początku przyjąć trzy założenia: - poświęcasz na to odpowiednio dużo czasu, - będziesz działał systematycznie i konsekwentnie, - wykorzystasz wszelkie dostępne ci sposoby. Zanim jednak zaczniesz rozglądać się za pracą, przemyśl jeszcze dwie sprawy: - co tak naprawdę umiesz? Chodzi o takie umiejętności, które mogą być przydatne dla potencjalnego pracodawcy. Z jednej strony będą to konkretne kwalifikacje potrzebne np. w sprzedaży, naprawianiu urządzeń, z drugiej zaś – cenne dla firm cechy osobowości, np. umiejętność współpracy w zespole, zdyscyplinowanie, odporność na stres i zmieniające się warunki, kreatywność. - oraz gdzie i jako kto chciałbyś pracować? Chodzi o branżę, specjalizację firmy lub instytucji, jej wielkość, formę własności (państwowa czy prywatna), a nawet miejscowości, do której ewentualnie mógłbyś dojeżdżać. Kiedy to określisz, spróbuj stworzyć sobie listę kilkunastu firm, które mogą „wchodzić w grę”. Kiedy zorientujesz się już w tym wszystkim, będziesz mógł zabrać się za poszukiwanie pracy. Gdzie szukać pracy? Teraz ważne będzie, gdzie znaleźć informacje o wolnych miejscach pracy. Źródeł takiej wiedzy jest wiele. Najlepiej jednak, żebyś zaczął od krewnych i znajomych. Powiedz im, jaka praca cię interesuje. Poproś o dostępne dla nich a nie dostępne dla ciebie informacje. Oni przecież często wiedzą o wakatach w swoich firmach lub o planach rekrutacyjnych swoich pracodawców. Wymieniają się też taką wiedzą ze swoimi znajomymi. Taki łańcuch ludzi dobrej woli może znakomicie pomóc w

realizacji twoich zamierzeń. W dodatku, ktoś z bliższej czy dalszej rodziny, albo sąsiedzi, mogą okazać się dla ciebie doskonałym źródłem informacji o upatrzonej firmie, o wymaganiach, jakie stawia się tam kandydatom do pracy. Mogą cię też zarekomendować u pracodawcy. Nie bój się posądzenia o wykorzystywanie znajomości. I tak raczej będziesz musiał przejść przez całą procedurę kwalifikacyjną. W wielu firmach nie ukrywają jednak, że chętniej przyjmują ludzi poleconych przez swoich pracowników, ponieważ mają zaufanie do ich opinii. Nie bój się Internetu Bardzo popularnym medium z ogłoszeniami o pracy – zarówno wśród pracodawców i pracowników jest Internet. Takie oferty zamieszczają ogólne portale, portale ogłoszeniowe i witryny firm rekrutacyjnych a także portale niektórych gazet. Internet stwarza też jeszcze jedną bardzo przydatną możliwość. Jest nią udział w dyskusjach na specjalnie temu poświęconych stronach. Są i takie, na których ludzie wymieniają się wiedzą o pracodawcach, płacach, radzą sobie nawzajem w sprawach związanych z poszukiwaniem pracy. A jeśli nie masz w domu komputera z dostępem do sieci? Nie załamuj rąk. Możesz skorzystać z niego za darmo w urzędzie pracy. W urzędzie pracy spytaj także o oferty szkoleń i kursów. Znajdziesz tam również ogłoszenia o pracy, gazety ogłoszeniowe, darmowy dostęp do telefonu itp. Możesz również skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, który z pewnością poradzi ci, jak skutecznie i sprawnie poszukiwać zatrudnienia. cdn... red.

NTAKT: > KONTAKT:

Alicja a icka Głębicka Starszy lider Klubu Pracy

Klub Pracy 77 448 99 21 a.glebicka@pup.nysa.

PROJEKT:

PO KLucz do biznesu! Już w marcu PUP w Nysie rozpoczyna realizację projektu „PO KLucz do biznesu!2”. Uczestnicząc w nim możesz uzyskać 40.000 zł na własną firmę

Dotacje na założenie własnej firmy w wysokości do 40.000 PLN, doradztwo zawodowe i finansowe oraz wsparcie finansowe w wysokości 700 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy – taką pomoc na „starcie” własnej działalności gospodarczej otrzymają przyszli przedsiębiorcy. O wsparcie w ramach tego projektu będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP minimum 3 miesiące, (mieszkańcy powiatu nyskiego), które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

Uczestnikom projektu zapewniamy: - doradztwo zawodowe i finansowe, - jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój nowopowstałej działalności w kwocie do 40.000,00 zł, - podstawowe wsparcie pomostowe polegające na wsparciu finansowym przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (do 700,00 zł miesięcznie) na pokrycie obligatoryjnych opłat (np. składki ZUS oraz inne opłaty stałe). Osoba, która otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będzie miała obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej

Dotacje w wysokości do 40.000 PLN, doradztwo oraz wsparcie w wysokości 700 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy – tyle mogą otrzymać przyszli przedsiębiorcy.

przez okres minimum 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (zarejestrowania) działalności gospodarczej. Jednak preferowane będą te przedsięwzięcia, które będą rokowały szanse na jak najdłuższe funkcjonowanie na rynku. red.

NTAKT: > KONTAKT:

Patrycja Sałęga Specjalista ds. programów

II piętro, pok. 25 77 448 99 19 p.salega@pup.nysa.pl

Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia 1. Zasiłek dla bezrobotnych: Podstawowy (100%) - w okresie pierwszych 3 miesięcy - 761,40 - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 597,90 Obniżony - w okresie pierwszych 3 miesięcy - 609,20 - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 478,40 Podwyższony - w okresie pierwszych 3 miesięcy - 913,70 - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 717,50 Zasiłki przyznawane są na okres 6 miesięcy. Osoby z w wieku powyżej 50 lat i z co najmniej 20-letnim stażem pracy zasiłki mają przyznane na 12 miesięcy. 2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania: - szkolenia – 120% zasiłku - przygotowania zawodowego dorosłych – 120% zasiłku - stażu – 120% zasiłku - kontynuowania nauki – 100% zasiłku - studiów podyplomowych – 20% zasiłku - premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych za każdy pełny miesiąc programu

- 913,70 - 913,70 - 913,70 - 761,40 - 152,30 - 442,70

3. Dodatek aktywizacyjny – 50% zasiłku (dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku podjęły zatrudnienie lub inną prace zarobkową)

- 380

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – do 50% zasiłku (dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych)

- 380

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych

- 7,30 zł/h

6. Wynagrodzenia i stawki: - minimalne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenia w IV kw. 2011 - składka na Fundusz Pracy - składka na FGŚP - składka na ubezpieczenie zdrowotne

- 1.500 - 3.586,75 - 2,45% - 0,10% - 9%


-14- PRACA

Oferty pracy

KOSMETYCZKA wykształcenie min. Średnie kosmetyczne, min. półroczny staż pracy, umiejętność wykonywania zabiegów kosmetycznych, miejsce pracy Ziębice, tel. 77 448 99 02 DORADCA TECHNICZNY W DZIALE HANDLOWYM wykształcenie min. średnie techniczne, dyspozycyjność, zdolność logicznego myślenia, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 02 SZWACZKA wykształcenie zawodowe, min. 1 rok stażu pracy, obsługa stebnówki, miejsce pracy Prusinowice, tel. 77 448 99 09 ELEKTRONIK wykształcenie min. średnie, doświadczenie w serwisowaniu komputerów, mile widziane prawo jazdy kat. B, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 13 LIDER MAGAZYNU WYSYŁKOWEGO wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe na stanowisku magazynier, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, obsługa komputera, miejsce pracy Włostowa, tel. 77 448 99 42 SZWACZKA wykształcenie b/z, doświadczenie zawodowe min. 5 miesięcy ze szczególnym uwzględnieniem pracy na stebnówce, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 42 STOLARZ MEBLOWY wykształcenie b/z, minimum 2 letni staż pracy na ww. stanowisku, doświadczenie przy produkcji mebli kuchennych, miejsce pracy Głuchołazy, tel. 77 448 99 42 ZARZĄDCA ADMINISTRATOR mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, wykształcenie średnie budowlane, wiedza na temat szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami, miejsce pracy Paczków, tel. 77 448 99 42

SPRZEDAWCA ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ ]wykształcenie rolnicze, mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku, miejsce pracy Paczków, tel. 77 448 99 41

KIEROWCA AUTOBUSU wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz osób i rzeczy, doświadczenie zawodowe min. 1 rok. tel. 77 448 99 42

LAKIERNIK SAMOCHODOWY wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie w lakierowaniu pojazdów oraz poszczególnych elementów, miejsce pracy Nysa. tel. 77 448 99 41

SPRZEDAWCA wykształcenie średnie, wymagane doświadczenie, obsługa komputera, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 02

GRAFIK KOMPUTEROWY wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku pracy, znajomość programu Corel Draw, miejsce pracy Nysa. tel. 77 448 99 14

ELEKTROMECHANIK wykształcenie min. średnie techniczne, staż pracy min. 2 lata, wymagana obsługa komputera oraz prawo jazdy kat. B, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 41

DIETETYK wykształcenie kierunkowe, staż pracy b/z, wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna, miejsce pracy Korfantów. tel. 77 448 99 38

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wykształcenie średnie, staż pracy min. 5 lat, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 41

PRACOWNIK BIUROWY wykształcenie wyższe ekonomiczne, obsługa komputera, biegła znajomość języka czeskiego, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 14

SPRZEDAWCA wykształcenie średnie, staż pracy mile widziany, obsługa komputera, prawo jazdy kat.B, komunikatywność, znajomość motoryzacji, miejsce pracy Stary Paczków. tel. 77 448 99 09

MECHANIK SAMOCHODOWY wykształcenie zawodowe, min. 2 lata stażu pracy na ww. stanowisku, miejsce pracy Nysa. tel. 77 448 99 41

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH wykształcenie techniczne, staż pracy min. 3 lata na ww. stanowisku, dobra znajomość rysunku technicznego, miejsce pracy Nysa. tel. 77 448 99 42

SPAWACZ wykształcenie zawodowe, staż pracy min. 6 miesięcy na ww. stanowisku, umiejętność spawania metodą 135 i 136, aktualny certyfikat, miejsce pracy Wrocław. tel. 77 448 99 42

TECHNIK RADIOLOG wykształcenie średnie, wymagany dyplom technika radiologa, obsługa komputera, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miejsce pracy Nysa. tel. 77 448 99 14 PIELĘGNIARKA wykształcenie średnie, wymagany dyplom pielęgniarki, obsługa komputera, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 14


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

PRACA

-15-

Praca za granicą

ASYSTENT/KA ADMINISTRACJI Kraj: Wielka Brytania, Wykształcenie: średnie, Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym. Wynagrodzenie: 7.50 £/h. Wymagane dokumenty: cv. Kontakt:natalia.jozefiak@247staff.com. Termin składania aplikacji: do odwołania

PRACOWNIK W METALU Kraj: Austria, Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, Wymagania: doświadczenie w branży metalurgicznej i znajomość języka niemieckiego w stopniu zadowalającym, Wynagrodzenia: 1680 EURO netto. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy, cer-

tyfikatów, dyplomów, referencje przetłumaczone na język niemiecki. Kontakt: Judyta Ragiel, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75-75-45-179, fax. 75-75-45-190 e-mail: judyta. ragiel@dwup.pl. Termin składania aplikacji: do odwołania.

SZWACZKA PRZEMYSŁOWA SZYCIE OBUWIA Kraj: Wielka Brytania Wykształcenie: bez znaczenia, Wymagania: doświadczenie mile widziane jako szwaczka obuwnik, znajomość angielskiego w stopniu zadowalającym. Wynagrodzenie: 6.80£/h, Wymagane dokumenty: cv. w języku angielskim. Kontakt: zbigniew.kowalski@euroforceltd.com


-16- AUTOPROMOCJA

Nyski Rynek Pracy  

Biuletyn wydawany przez PUP w Nysie

Advertisement