Page 1

Biuletyn Powiatowy 2011: SamorzÄ…d Inwestycje Projekty Realizacje


Słowo wstępne Przedstawiamy Państwu publikację opracowaną przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nysie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych - „Biuletyn Powiatowy 2011”. Chcemy przekazać Państwu informacje o tym, czym zajmuje się Powiat Nyski i jakie sprawy są rozpatrywane w Starostwie Powiatowym. Jest również okazja, aby przedstawić radnych powiatowych, których Państwo obdarzyliście w ostatnich wyborach samorządowych mandatem zaufania. Ważnym celem wydawnictwa jest pokazanie naszych sukcesów, tego co udało się zrobić w Powiecie Nyskim w ostatnim roku. W wielu dziedzinach widać bardzo wyraźne ożywienie. Władze powiatu, starają się w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby mieszkańców i sprostać oczekiwaniom zewnętrznych klientów. Mamy 17. powiatowych placówek oświatowych. Nasze powiatowe szkoły odzyskują swój blask. Piszemy o tym w części dotyczącej inwestowania w infrastrukturę oświaty powiatowej. Prawie wszystkie nasze placówki oświatowe zyskały nowy wizerunek, mają nowe dachy, okna, elewacje. Zabytkowy budynek oraz barokowa aula nyskiego Carolinum odzyskały świetność. W powiecie mamy Domy Pomocy Społecznej w Korfantowie, Kopernikach oraz dwa w Nysie. Spełniają one standardy w zakresie warunków ich funkcjonowania. W celu poprawy waruków pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych utworzony został w 2011 roku przez powiat drugi Dom Dziecka w Jasienicy Górnej. W skład Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Paczkowie wchodzą: Dom Dziecka w Paczkowie dla 30. dzieci, Dom Dziecka w Jasienicy Górnej dla 28. dzieci oraz Pogotowie Interwencji Społecznych w Nysie dla 14. dzieci. W Powiecie Nyskim funcjonują dwa szpitale powiatowe w Nysie i Głuchołazach. Od wielu lat powiat przeznacza bardzo duże środki finansowe na rozbudowę, remonty oraz nowoczesne wyposażenie tych szpitali. Największą inwestycją w historii powiatu jest wybudowanie nowego budynku szpitala w Nysie z lądowiskiem dla helikopterów na jego dachu. Budynek szpitala w Głuchołazach ma nowy dach, okna i elewację. Niestety mimo olbrzymich wysiłków Powiatowego Urzędu Pracy w pozyskiwaniu środków na szkolenia i realizację programów aktywizacji zawodowej, sytuacja na powiatowym rynku pracy jest trudna Bezrobocie jest wysokie, to ważny problem i trudny problem nie tylko Powiatu Nyskiego. O współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami piszemy w tekście „Przekraczamy granice”, a najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, turystycznych, sportowych na terenie powiatu przeczytamy w tekście „Międzynarodowa ranga imprez”. Sukcesywnie przeznaczane są duże środki finansowe własne oraz pozyskiwane z zewnatrz na inwestycje i remonty infrastruktury drogowej. W powiecie mamy 600 km dróg powiatowych. Dla mieszkańców ważną i pocieszająca informacją jest fakt, że powstają bądź są remontowane drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Nowe ronda poprawiają bezpieczeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych. Nie zawsze wiemy kto jest gospodarzem danej drogi i kto zleca prace czy: minister – drogi krajowe, marszałek - drogi wojewódzkie, starosta – drogi powiatowe czy też burmistrz na drogach gminnych. Ulega zmianie estetyka miejscowości tam gdzie wykonywane są roboty na drogach czy chodnikach. Niestety mimo potężnych środków przeznaczanych na drogi potrzeby są nadal ogromne. Bardzo ważną częścią naszego biuletynu jest Poradnik klienta. Pokazaliśmy w nim wszystkie sprawy, które rozpatrywane są w Starostwie Powiatowym w Nysie. Chcemy aby nasi klienci byli coraz lepiej poinformowani o działaniach Starostwa. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego biuletynu. Chcemy bowiem w 2012 roku wydawać biuletyn w formie kwartalnika. Państwa uwagi będą niezwykle cenne i pozwolą nam sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Zapraszamy również do korzystania z strony internetowej powiatu - www.powiat.nysa.pl. W biuletynie zostały wykorzystane zdjęcia naszych pracowników i osób współpracujących ze Starostwem. Z życzeniami wielu sukcesów w Nowym 2012 Roku. Zdzisław Baran sekretarz powiatu

2

Spis treści: Rozwijamy Powiat

3

Powiat Nyski - górskie pojezierze

4

Rada Powiatu

6

Komisje Rady Powiatu

8

Przekraczamy granice

9

Międzynarodowa ranga imprez

11

Rewolucja na drogach

14

Grunt to zdrowie

15

Dbają o nasze bezpieczeństwo

19

Raport o bezrobociu

20

Szkoły odyskują blask

22

Pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym

23

Dom Dziecka w Jasienicy Górnej

24

Przewodnik dla klienta

25

Kalendarium

29

Odnowa Wsi

30

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Moniuszki 9-10, Parkowa 2a – 4 48-300 Nysa telefon: telefon: fax:

77 408 50 00 - centrala 77 408 50 29 - sekretariat 77 408 50 70

e-mail: starostwo@powiat.nysa.pl internet: www.powiat.nysa.pl


Rozwijamy Powiat Rozmowa z Adamem Fujarczukiem, starostą powiatu nyskiego Starostwo w Nysie jest liderem w realizacji inwestycji drogowych. Dlaczego tak wiele uwagi poświęcacie drogownictwu? Położenie powiatu w pobliżu autostrady, rozległa sieć dróg krajowych i wojewódzkich oraz ponad 600 km dróg powiatowych determinują nasze działania. Dobra jakość dróg to podstawa przy pozyskiwaniu inwestorów dla naszego regionu. Dlatego co roku przeznaczamy duże środki na realizacje inwestycji drogowych. W tym roku kontynuowaliśmy przebudowę drogi Zwanowice – Kałków – Otmuchów za 2,4 mln zł, przebudowaliśmy ulicę Chełmońskiego za blisko 4 mln zł oraz skrzyżowanie ulic Szlaku Chrobrego, Ujejskiego i Kościuszki w Nysie za 2,6 mln zł. Ponadto remontom podanych zostało kilka dróg, chodników i przepustów drogowych za ponad 1,3 mln zł. W powiecie nyskim funkcjonują dwa szpitale w Nysie i Głuchołazach. Jak Starostwo dba o podległe mu placówki medyczne? Od wielu lat samorząd powiatu przeznacza na ich modernizację i rozbudowę duże środki finansowe. Najlepszym przykładem jest zakończona w 2011 roku budowa nowego budynku szpitalnego w Nysie wraz z pierwszym w Polsce lądowiskiem dla helikopterów na dachu szpitala. To była nasza największa inwestycja w historii powiatu, na którą przeznaczyliśmy prawie 10 mln złotych. Patrząc na podlegające wam placówki oświatowe nie można zauważyć, że przykładacie dużą wagę do poprawy ich wizerunku. Tak to prawda. Powiat angażuje również bardzo duże środki finansowe w poprawę infrastruktury placówek oświatowych. Prawie wszystkie podległe nam szkoły maja nowe elewacje, dachy i okna. Na remonty i inwestycje oświatowe przeznaczyliśmy w tym roku ponad 3 mln zł. Pragnę jeszcze dodać, że powiat systematycznie poprawia standard w podległych nam placówkach pomocy społecznej. W tym roku został utworzony Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w skład, którego wszedł nowy Dom dziecka w Jasienicy Górnej. Jak widać zostało zrobione wiele, ale zapewniamy naszych mieszkańców, że plany powiatu na kolejne lata są równie ambitne.

Rozmowa z Mirosławem Aranowiczem, przewodniczącym Rady Powiatu nyskiego Od roku pracuje Rada Powiatu czwartej kadencji. Patrząc na układ sił w radzie wydaje się jakby nic się nie zmieniło od poprzedniej trzeciej kadencji. Zmiany są kosmetyczne. Zarówno w zarządzie powiatu jak i prezydium rady wymieniono po jednym radnym. Do zarządu wszedł za Tadeusza Rzepskiego Artur Rolka a w prezydium rady Krzysztofa Kowalczyka zastąpił Paweł Szymkowicz. Natomiast wzmocniła się koalicja. Obecnie liczy 20. radnych gdzie w poprzedniej radzie było ich 17. Brak większych zmian to wynik dobrej pracy samorządowców powiatu w poprzedniej kadencji. Często dla wzmocnienia swojej siły ugrupowania i partie polityczne tworzą kluby. Jak to wygląda w obecnej radzie? W tej chwili mamy cztery kluby. Najliczniejszy jest klub Forum Samorządowego i PSL, który liczy 10. radnych, po 5. radnych ma PO i SLD. Natomiast opozycja skupiona jest w klubie PiS i Liga Nyska i liczy 7. radnych. Jak postrzega Pan zachowanie opozycji w skład, której wchodzi PiS i Liga Nyska? Opozycja jest konstruktywna a nie destrukcyjna. Co na pewno jest nietypowe na sytuację panującą w Polsce. W wielu sprawach wspiera wnioski zarządu podczas głosowań na sesji. Głównie, jeżeli wnioski dotyczą spraw budżetowych. Natomiast sprzeciwiają się lub wstrzymują od głosu przy na przykład reorganizacji oświaty. Jednak wyraźnie chcę zaznaczyć, że nie jest to działanie na zasadzie nie, bo nie. Podczas obecnych obrad sesji można zauważyć istotną zmianę w sposobie pracy radnych. Nie przeglądają leżących przed nimi papierowych dokumentów tylko patrzą w monitory laptopów. Jako pierwsi w województwie postanowiliśmy zakupić dla radnych laptopy. To bardziej usprawnia prace i daje oszczędności. Nie musimy już marnować kilogramów papieru. Radni dostają dokumenty pocztą elektroniczną lub zapisane na dyskach pamięci. W takiej sytuacji odpada produkcja dziesiątków kilogramów papieru, jaki zużywaliśmy podczas sesji czy komisji, a ponadto nie ma już kosztów korespondencji dokumentów do radnych, do której byliśmy zobowiązani.

3


Niekwestionowanym atutem Ziemi Nyskiej są, pełniące również funkcje turystyczno -rekreacyjne, jeziora retencyjne: Nyskie, Otmuchowskie i Paczkowskie (złożone z dwóch zbiorników – Kozielno i Topola). Dwa pierwsze wyposażone są w infrastrukturę turystyczną niezbędną do uprawiania sportów wodnych.

Powiat Nyski - górskie pojezierze Powiat Nyski leży w południowo - zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Teren Powiatu Nyskiego cechuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Góry Opawskie z ich najwyższym szczytem i jednocześnie najwyższym szczytem Opolszczyzny - Biskupią Kopą (890 m n.p.m.) stanowią przedgórze leżących już po stronie czeskiej gór Jeseników (Pradziad 1491 m n.p.m.) i są znakomitym zapleczem do uprawiania turystyki górskiej. Pozostała część terenu powiatu to pagórkowate tereny Przedgórza Paczkowskiego i wzgórz Strzelińskich oddzielonych od siebie Obniżeniem Otmuchowskim (w zachodniej części powiatu) oraz Równina Niemodlińska i Płaskowyż Głubczycki (w północno-wschodniej części powiatu). Najniższym punktem na terenie powiatu jest Dolina Nysy Kłodzkiej (poniżej 200 m n.p.m.) z czterema zbiornikami retencyjnymi – Nyskim, Otmuchowskim, Kozielnem i Topolą. Od południa powiat

4

graniczy z Republiką Czeską na odcinku ok. 70 km. Administracyjnie w skład powiatu wchodzi 9 gmin: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Korfantów, Kamiennik, Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce. Jest największym pod względem liczby ludności i drugim pod względem obszaru powiatem na Opolszczyźnie. Jego powierzchnia wynosi 1224 km2, a liczba mieszkańców ok. 144 tys. Niekwestionowanym atutem Ziemi

Nyskiej są, pełniące również funkcje turystyczno-rekreacyjne, jeziora retencyjne: Nyskie, Otmuchowskie i Paczkowskie (złożone z dwóch zbiorników – Kozielno i Topola). Dwa pierwsze wyposażone są w infrastrukturę turystyczną niezbędną do uprawiania sportów wodnych. Piaszczyste i trawiaste plaże (Nyska Riwiera), przystanie żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu turystycznego oraz baza noclegowo - gastronomiczna tworzą dobre warunki do aktywnego wypoczynku. Rejon


jezior ze względu na swe malownicze położenie uznany został Otmuchowsko-Nyskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Centrum handlowo-usługowym dla tego obszaru jest miasto Nysa – stolica Powiatu Nyskiego, zwana też „Śląskim Rzymem” ze względu na bogactwo zabytków architektury, szczególnie sakralnej. Na ziemi nyskiej w porównaniu z innymi powiatami Opolszczyzny znajduje się największa liczba kościołów wpisanych do rejestru zabytków. Ważnym elementem architektonicznym stanowiącym atrakcję turystyczną są fortyfikacje pruskie, które krok po kroku przywracane są do dawnej świetności i udostępniane turystom. Kolejnymi atrakcjami oferowanymi turystom są dwa obiekty muzealne – Pałac biskupi, w którym znajduje się muzeum powiatowe oraz gotycka dzwonnica przy Kościele św. Jakuba i św. Agnieszki, zwana „Skarb-

cem św. Jakuba”, w którym zgromadzone są wykonane ze złota i srebra naczynia i przybory liturgiczne. Na uwagę turystów zasługuje również zabytkowe centrum Otmuchowa oraz górujący nad nim średniowieczny, później przebudowywany, zamek biskupi będący teraz bazą noclegowo-gastronomiczną. Natomiast zabytkowe centrum Paczkowa okalają prawie w całości zachowane średniowieczne obwarowania miejskie z 19. basztami. Ten dobrze zachowany kompleks obronny sprawił, że Paczków zwany jest „Polskim Carcassonne”. W Paczkowie znajduje się unikatowe Muzeum Gazownictwa. Innym ważnym i jednocześnie niezwykłym pod względem walorów krajobrazowych oraz unikatowej fauny i flory obszarem turystycznym jest obszar Gór Opawskich, gdzie w 1988 r. powstał Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz

trzy rezerwaty przyrody. Na terenie Gór Opawskich można aktywnie wypocząć, uprawiając turystykę pieszą na oznakowanych szlakach i ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych, a także turystykę rowerową na oznakowanych trasach dla rowerów turystycznych i górskich. Na uwagę zasługują relikty kopalnictwa złota, które zwiedzać można podążając oznakowanym „szlakiem złotych górników”. W części zdrojowej miasta odnowiony został park zdrojowy, nawiązując do tradycji uzdrowiskowych Głuchołaz (Bad Ziegenhals). Pozostały obszar Powiatu może stanowić uzupełnienie dla dwóch wymienionych wyżej obszarów, zwłaszcza wysunięte na północ powiatu lasy należące do Borów Niemodlińskich, w których można aktywnie wypocząć zbierając runo leśne (grzyby, jagody) podczas długich, leśnych wędrówek pieszych i rowerowych. Bazę noclegową dla pozostałego obszaru Powiatu stanowią hotele we Frączkowie i Łambinowicach oraz gospodarstwa agroturystyczne. Obiektem wartym odwiedzenia na tym obszarze jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Infrastrukturą turystyczną wspólną dla całego Powiatu Nyskiego jest także ok. 390 km oznakowanych tras rowerowych, które przebiegając przez teren całego powiatu nyskiego oraz łącząc się z trasami rowerowymi po stronie czeskiej, tworzą sieć tras rowerowych pogranicza nysko-jesenickiego i umożliwiają poznanie ciekawych zakątków regionu. Najnowszą oznakowaną trasą rowerową jest „Szlak Czarownic” biegnący na terenie powiatu od granicy (Zlate Hory) przez Głuchołazy, Nysę, Otmuchów do Paczkowa. Interesującą propozycją dla turystów jest oznakowany „Samochodowy szlak turystyczny Powiatu Nyskiego” przebiegający od Głuchołaz przez Nysę i Otmuchów do Paczkowa, umożliwiający zmotoryzowanym turystom poznanie najciekawszych miejsc Powiatu Nyskiego. Przez teren powiatu przebiegają również międzynarodowe szlaki kulturowo – historyczne tj.: Nyska Droga św. Jakuba, opolski Szlak Cysterski, Szlak Romański oraz regionalne szlaki turystyczne: Szlak Martyrologii Jeńców Wojennych i Szlak Kopernikowski. Ciekawą propozycją dla turystów jest miejski szlak historyczny „Śladami błogosławionej Marii Merkert” oraz „Szlak Josepha von Eichendorffa”. Na górskim pojezierzu nie może także zabraknąć szlaków kajakowych, które występują na Nysie Kłodzkiej oraz Białej Głuchołaskiej. Nieodłącznym elementem górskiego pojezierza Opolszczyzny są organizowane tu imprezy cykliczne, a wśród nich Dni Twierdzy Nysa, otmuchowskie Lato Kwiatów, turniej żniwowania, Jarmark Jakubowy, festiwal piosenki turystycznej, rajdy kolarskie, regaty i wiele innych, podczas których każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

5


Rada Powiatu Prezentujemy Radnych Powiatu Nyskiego IV kadencji 2010 - 2014 (kolejność alfabetyczna) oraz klubu ugrupowań politycznych

6

Mirosław Aranowicz Platforma Obywatelska Wiek 52, Nysa

Zbigniew Augustyn Prawo i Sprawiedliwość Wiek 45, Bodzanów

Czesław Biłobran Polskie Stronnictwo Ludowe Wiek 56, Otmuchów

Adam Fujarczuk Forum Samorządowe 2002 Wiek 56, Nysa

Wincenty Galla Sojusz Lewicy Demokratycznej Wiek 62, Nysa

Ryszard Jamiński Liga Nyska Wiek 52, Nysa

Kalikst Orłowski Forum Samorządowe 2002 Wiek 72, Otmuchów

Jan Pachota Sojusz Lewicy Demokratycznej Wiek 62, Głuchołazy

Daniel Palimąka Platforma Obywatelska Wiek 34, Nysa

Janusz Sanocki Liga Nyska Wiek 57, Nysa

Jan Stępkowski Prawo i Sprawiedliwość Wiek 50, Otmuchów

Zbigniew Surowiecki Polskie Stronnictwo Ludowe Wieki 46, Biechów

Janusz Wójcik Forum Samorządowe 2002 Wiek 47, Kuźnica Ligocka

Damian Wylężek Prawo i Sprawiedliwość Wiek 38, Kamiennik

Janusz Zapiór Forum Samorządowe 2002 Wiek 62, Głuchołazy


Jacek Chwalenia Prawo i Sprawiedliwość Wiek 47, Nysa

Jerzy Dunaj Forum Samorządowe 2002 Wiek 58, Sławniowice

Włodzimierz Figiel Sojusz Lewicy Demokratycznej Wiek 65, Łambinowice

Tadeusz Jamróz Polskie Stronnictwo Ludowe Wieki 55, Biała Nyska

Janusz Jaskot Forum Samorządowe 2002 Wiek 51, Kamiennik

Bożena Lewińska Polskie Stronnictwo Ludowe Wiek 56, Łambinowice

Stanisław Połosak Sojusz Lewicy Demokratycznej Wiek 60, Nysa

Artur Rolka Platforma Obywatelska Wiek 34, Paczków

Kazimierz Rozumek Prawo i Sprawiedliwość Wiek 67, Nysa

Jacek Suski Platforma Obywatelska Wiek 63, Nysa

Paweł Szymkowicz Platforma Obywatelska Wiek 41, Głuchołazy

Piotr Woźniak Sojusz Lewicy Demokratycznej Wiek 34, Otmuchów

Kluby w Radzie Powiatu Forum Samorządowe 2002 Polskie Stronnictwo Ludowe: 10 radnych (6 z Forum i 4 z PSL), przewodniczący - Adam Fujarczuk Platforma Obywatelska: 5 radnych, przewodniczący - Jacek Suski Sojusz Lewicy Demokratycznej: 5 radnych, przewodniczący - Stanisław Połosak Prawo i Sprawiedliwość Liga Nyska: 7 radnych (5 z PiS i 2 z LN), przewodniczący - Jacek Chwalenia

7


Komisje Rady Powiatu Prezentujemy składy komisji i ich kompetencje oraz członków zarządu

Komisja zdrowia i opieki społecznej: 1. Bożena Lewińska - przewodnicząca 2. Kazimierz Rozumek 3. Ryszard Jamiński 4. Tadeusz Jamróz 5. Jerzy Dunaj 6. Janusz Zapiór 7. Tadeusz Jamróz 8. Jan Pachota 9. Jacek Suski Komisja działa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Komisja bezpieczeństwa, porządku publicznego, transportu i dróg, urbanistyki i gospodarki nieruchomościami: 1. Piotr Woźniak - przewodniczący 2. Ryszard Jamiński 3. Adam Fujarczuk 4. Kalikst Orłowski 5. Daniel Palimąka Komisja działa w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiato-

8

wego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, transportu zbiorowego i dróg publicznych, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Komisja rozwoju wsi, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska: 1. Tadeusz Jamróz - przewodniczący 2. Jan Stępkowski 3. Adam Fujarczuk 4. Zbigniew Surowiecki 5. Włodzimierz Figiel Komisja działa w zakresie: gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Komisja finansów, budżetu, spraw statutowych i regulaminowych: 1. Włodzimierz Figiel - przewodniczący 2. Zbigniew Augustyn 3. Jacek Chwalenia 4. Janusz Sanocki 5. Mirosław Aranowicz 6. Czesław Biłobran

7. Wincenty Galla 8. Artur Rolka Komisja działa w zakresie działalności finansowej i budżetu powiatu, spraw organizacyjnych, ochrony praw konsumenta, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komisja edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i promocji: 1. Stanisław Połosak - przewodniczący 2. Paweł Szymkowicz 3. Damian Wylężek 4. Czesław Biłobran 5. Jerzy Dunaj Komisja działa w zakresie: edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocji powiatu, kultury fizycznej i turystyki. Komisja rewizyjna: 1. Janusz Wójcik - przewodniczący 2. Piotr Woźniak 3. Jacek Chwalenia 4. Jacek Suski 5. Zbigniew Surowiecki


W uroczystościach udział wzięli (od lewej) Jakub Wawrzyniak - Wicekonsul, Joachim Mertes - Prezydent Landtagu Kraju Związkowego Nadrenia - Palatynat i Przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstwa Kraju Związkowego Nadrenia - Palatynat i Województwa Opolskiego, Adam Fujarczuk – Starosta Nyski, Antoni Konopka - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Jolanta Roża Kozłowska - Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii, Claus Schick – Starosta Mainz–Bingen, Mirosław Aranowicz – Przewodniczący Rady Powiatu.

Przekraczamy granice Od dziesięciu lat Powiat Nyski współpracuje ze swoim odpowiednikiem w Niemczech. Pierwszym zagranicznym partnerem naszego regionu.

Umowa partnerska z niemieckim Powiatem Mainz–Binen (kraj związkowy Nadrenia–Palatynat) była pierwszą międzynarodową umową o współpracy podpisaną przez Powiat Nyski (2001 rok). Umowa ta zakłada współpracę w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych, rozwoju życia społecznego, kulturalnego oraz oświaty. Już pięć miesięcy po podpisaniu umowy doszło do pierwszego wyjazdu przedsiębiorców z Powiatu Nyskiego do Powiatu Mainz–Bingen. Dodatkowo nawiązane zostały bezpośrednie kontakty pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Nysie a Szkołą Specjalną z Nieder–Olm, co zaowocowało

nawiązaniem stałej współpracy między szkołami, które rokrocznie organizują wymiany młodzieży i nauczycieli. Młodzież rozszerza współpracę Priorytetem, trwającej już 10. lat, polsko-niemieckiej współpracy stała się wymiana młodzieży, i to zarówno uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Ci ostatni od roku 2003 regularnie uczestniczą w finansowanych przez Starostwo Powiatowe Mainz–Bingen kursach językowych na Uniwersytecie Gutenberga w Mainz. Odbywają też praktyki studenckie w samym Starostwie oraz zakładach pracy (np. w firmie farmaceutycznej Boehringer

Ingelheim). W 2004 roku miała miejsce pierwsza polsko-niemiecka wymiana młodzieży, która z inicjatywy Powiatu Mainz– Bingen mającego partnerstwo z włoską Prowincją Verona, przekształciła się w roku 2006 w trójstronną - polsko-niemiecko-włoską a w roku 2007 w czterostronną – polsko-niemiecko-włosko-ukraińską. Tegoroczną wymianę młodzieży pod hasłem „Świat wirtualny – czy można nim zastąpić realną przyjaźń?” zorganizował Powiat Mainz-Bingen. Trzydzieścioro młodych ludzi przez siedem dni wspólnie poznawało historię i kulturę naszych niemieckich partnerów a także dyskutowało nad współczesnymi problemami młodzieży.

> 9


>

Przekraczamy granice

Nyska Sala Ważnym wydarzeniem dla obu partnerskich powiatów był udział delegacji Powiatu Nyskiego w obchodach 40-lecia istnienia Powiatu Mainz – Bingen, które miało miejsce w roku 2009. Podczas uroczystości przedstawiciele Powiatu Nyskiego wręczyli Staroście Powiatu Mainz–Bingen, Clausowi Schickowi nadany przez Radę Powiatu w Nysie Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego „PROMEREOR”. Partnerzy z Niemiec uhonorowali nasz powiat nadając jednej z sal posiedzeń w siedzibie Starostwa Ingelheim imię „Sali Nyskiej”, a na specjalnym stoisku regionów partnerskich prezentowane były materiały informacyjno-promocyjne oraz wyroby cukiernicze nyskich firm. Współpraca w zakresie pomocy społecznej Motywem przewodnim roku 2010 w naszej współpracy była pomoc społeczna. We wrześniu Starostwo Powiatowe w Nysie zorganizowało przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej konferencję na temat możliwości współpracy obu regionów w zakresie pomocy społecznej. Oprócz referatów wygłoszonych przez przedstawicieli obu powiatów, delegacja niemiecka odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach.

Jubileuszowe podsumowanie Rok 2011 był rokiem podsumowania 10 lat partnerstwa pomiędzy Powiatem Nyskim a Powiatem Mainz – Bingen. Główne obchody jubileuszu odbyły się w czerwcu, w Powiecie Mainz – Bingen. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele szkół i instytucji z terenu Powiatu Nyskiego współpracujących z podobnymi w Powiecie Mainz Bingen oraz przedstawiciel Gminy Nysa, mającej partnerstwo z Ingelheim, miastem leżącym na terenie Powiatu Mainz – Bingen i będącym siedzibą Starostwa Powiatowego. W uroczystościach oprócz delegacji z Powiatu Nyskiego udział wzięli także Członek Zarządu Województwa Opolskiego - Antoni Konopka, Prezydent Landtagu Kraju Związkowego Nadrenia - Palatynat i Przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstwa Kraju Związkowego Nadrenia - Palatynat i Województwa Opolskiego - Joachim Mertes oraz Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii - Jolanta Roża Kozłowska. Uroczystości jubileuszowe zakończył odczyt fragmentów książki Steffena Möllera „Viva Polonia - als deutscher Gastarbeiter in Polen” w wykonaniu znanego aktora niemieckiego Volkera Metzgera. Wspólne obchody jubileuszu były także okazją do omówienia głównych kierunków współpracy na następne lata. W Muzeum w Nysie w ramach wymiany młodzieży

10

Kierunek Ukraina i Włochy Kolejną umowę partnerską Powiat Nyski zawarł w roku 2006 z ukraińskim Rejonem Radziechowskim (Województwo Tarnopolskie). Polsko-ukraińska współpraca to przede wszystkim wymiana doświadczeń na płaszczyźnie samorządowej, wymiana kulturalna oraz wymiana młodzieży. W ramach polsko-ukraińskiego partnerstwa Powiat Nyski przekazał Stowarzyszeniu Odnowy Kościoła w Łopatynie fundusze na renowację łopatyńskiego kościoła. Ważnym elementem współpracy jest także wymiana kulturalna i tutaj warto wspomnieć np. o występach zespołu artystycznego szkoły muzycznej z Radziechowa podczas obchodów Święta Powiatu Nyskiego – Imprezy Herbowej. Radziechowska młodzież regularnie gości także w Powiecie Nyskim w ramach czterostronnej wymiany młodzieży. Rozwijająca się międzynarodowa współpraca i jej wymierne efekty zachęciły władze Powiatu Nyskiego do poszukiwań kolejnych zagranicznych partnerów. W dniu 14 czerwca 2008 r. w Muzeum w Nysie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu z udziałem przedstawicieli regionów już współpracujących z Powiatem Nyskim - Powiatu Mainz – Bingen oraz Rejonu Radziechowskiego. Jednak najważniejszym punktem sesji było podpisanie aktu partnerstwa z włoską Prowincją Campobasso, na którym swe podpisy złożyli Starosta Nyski Adam Fujarczuk, Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Mirosław Aranowicz a w imieniu Prowincji Campobasso Prezydent Nicolino D’Ascanio. Partnerzy promują nasz powiat Współpraca zagraniczna Powiatu Nyskiego to liczne spotkania samorządowców, przedsiębiorców, młodzieży, konferencje, wymiana kulturalna ale także pomoc humanitarna. W 2007 roku Powiat Mainz–Bingen przekazał jednostce OSP w Śliwicach (Gmina Otmuchów) samochód strażacki a w latach poprzednich do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie trafiły meble szkolne oraz komputery. Warto podkreślić, że nawiązanie kontaktów partnerskich pomiędzy Powiatem Nyskim a Powiatem Mainz– Bingen i wspólne inicjatywy zainicjowały nawiązanie kolejnych kontaktów pomiędzy instytucjami z obu regionów, w tym szkół i instytucji kulturalnych. Warto tu wspomnieć o dużej aktywności Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, który wspólnie z Berufsschule z Ingelheim rokrocznie organizuje, wspierane finansowo także przez Starostwo Powiatowe w Nysie, wymiany młodzieży i praktyki zawodowe. Ważnymi partnerami Powiatu Nyskiego są także samorządy, instytucje i stowarzyszenia czeskie, z którymi realizuje projekty unijne mające na celu promocję pogranicza polsko-czeskiego. Wspólne wydawnictwa, konferencje, imprezy sportowe, kulturalne przyczyniają się do rozwoju turystycznego i promocji naszego regionu.


Warsztaty taneczne, fireshow, gry na didgeridoo i djembe. Koncerty, sound system, jam session - goście i artyści z całej Polski, Czech i Senegalu. Spacer po wodzie, ogniska, pokazy ognia i niesamowity klimat Muszli Leśnej w Głuchołazch. Rytmy „Drum Djemboree” ściągają tłumy turystów.

Międzynarodowa ranga imprez Powiat Nyski organizuje oraz współorganizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i promocyjnych o charakterze ponadregionalnym.

Sztandarowym wydarzeniem promocyjnym jest organizowane w czerwcu dwudniowe Święto Powiatu Nyskiego - które odbyło się w 2011 roku po raz dziewiąty, stanowiące połączenie prezentacji dorobku kulturalnego gmin powiatu z wydarzeniami sportowymi. W imprezie rokrocznie uczestniczą nie tylko mieszkańcy regionu ale także goście i turyści z poza powiatu. W roku 2011 impreza współorganizowana była przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, które w ramach Święta przygotowało imprezę integracyjną dla osób niepełnosprawnych pn. „Inne Światy” oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, która obchodziła swoje 10-lecie istnienia.

Piłka i rowery Kolejnym cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Powiat była VIII. edycja Turnieju Piłki Nożnej Seniorów o „Puchar Starosty Nyskiego”, której obsługę logistyczną zapewnił Podokręg Piłki Nożnej w Nysie. Celem organizowanego w lipcu Turnieju jest popularyzacja piłki nożnej na terenie powiatu nyskiego oraz zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania tej dyscypliny sportu, jak również wyłonienie mistrza powiatu w piłce nożnej. Starostwo Powiatowe wspólnie z PTTK Nysa jest także organizatorem stosunkowo nowej imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń turystycznych w regionie - Jesiennego Rajdu Rowerowego,

organizowanego w tym roku już po raz drugi. Pierwsza edycja Rajdu odbyła się w ramach realizacji projektu „Zdobądź szlak czarownic”, kiedy to została ustanowiona regionalna kolarska odznaka turystyczna „Szlakiem czarownic” oraz odbył się wspomniany rajd. W związku z dużym zainteresowaniem cyklistów tym wydarzeniem, w roku 2011 Powiat zrealizował drugi projekt „Na rowerze po pograniczu nysko-jesenickim”, w ramach którego zorganizował kolejną edycję Jesiennego Rajdu Rowerowego oraz poszerzył ofertę informacyjną dla aktywnych cyklistów wydając przewodnik „Trasy rowerowe pogranicza nysko-jesenickiego”.

> 11


>

Międzynarodowa ranga imprez

Drum Djemboree i piłka prądowa W roku bieżącym Powiat Nyski także wspierał organizację licznych imprez oraz wydarzeń promocyjnych, realizowanych przez instytucje i stowarzyszenia naszego regionu, przeznaczając na ten cel kwotę 27. tys.zł. Wśród nich wymienić należy Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej „Wasserball” - nawiązujący do przedwojennej zabawy strażaków z Przechodu i polegający na wbiciu piłki strumieniem wody do bramki za pomocą pomp ręcznych.W Nysie w czasie odpustu św. Jakuba corocznie odbywa się Jarmark Jakubowy nawiązujący do średniowiecznych trady-

Widowiskowe wydarzenie na jeziorze nyskim: Festiwal Ognia i Wody

cji jarmarków i kiermaszy. Dużym powodzeniem cieszy się Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu „Drum Djemboree” w Głuchołazach skupiający rokrocznie wielbicieli afrykańskiej muzyki, podczas którego odbywają się warsztaty bębniarskie i taneczne prowadzone przez mistrzów „czarnego” kontynentu. Imprezami współfinansowanymi przez Starostwo były także: Święto Gór Opawskich - impreza plenerowa, promująca pogranicze polsko-czeskie poprzez prezentacje dzieł lokalnych twórców, występy artystyczne, organizację gier i zabaw nurtem z obu stron granicy, Paczkowski Festiwal Filmowy dla Dzie-

ci „Zaczarowany Ekran” - wydarzenie, podczas którego najmłodszej widowni prezentowane są projekcje filmowe kina polskiego i czeskiego oraz prowadzona jest akcja profilaktyczna „Bezpieczna Droga do Kina”, Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga „Muzyka ponad granicami” - impreza uznana za jedną z siedmiu wizytówek kulturalnych opolszczyzny, przybliżająca życie i twórczość urodzonego w Lisich Kątach Moritza Brosiga kompozytora muzyki sakralnej oraz innych twórców muzyki poważnej, a także Festiwal Ognia i Wody – widowiskowe wydarzenie od-


bywające się na plaży Jeziora Nyskiego, połączone z pokazami ratownictwa wodnego, rejsem po jeziorze i koncertami, Międzynarodowy Wakacyjny Kurs Big-bandów – plenerowe koncerty muzykującej młodzieży z kilku krajów pod kierownictwem wybitnych instrumentalistów z Polski i zagranicy, czy Wieczór Cypryjski – wydarzenie przybliżające kulturę Cypru wraz z jej walorami i atrakcjami turystycznymi. Wspieranymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie w roku 2011 było również ponad 80. wydarzeń sportowych i turystycznych, dofinansowanych na łączną kwotę ok. 75. tys. zł., a wśród

nich m.in. zawody jednokadłubowych jachtów żaglowych pn. Regaty Żeglarskie „O Błękitną Wstęgę Jeziora Nyskiego”, odbywające się na wodach Jeziora Nyskiego „Zawody Motorowodne „O Złota Śrubę Jeziora Nyskiego” - stanowiące jednocześnie widowiskowe pokazy łodzi motorowodnych czy Ogólnopolskie Biegi Crossowe z okazji Święta Niepodległości – impreza sportowa, w której udział biorą zawodnicy z terenu całego województwa opolskiego, Polski i zagranicy. Wśród większych imprez o charakterze sportowym i turystycznym wymienić także należy Zawody Łucznicze o „Złotą Strzałę Starosty”, Zawody

Strzeleckie „Złote Muszkiety Starosty”, Ogólnopolski Rajd Kolarski „Zdobywamy Pradziada”, Regaty Żeglarskie „Puchar Starosty Powiatu Nyskiego”, Rajd Kolarsko-Pieszy „Babie Lato w Górach Opawskich” czy Spływ kajakowy Nysą Kłodzką z Kłodzka do Nysy. Uczestnikami tych i innych imprez oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i turystycznych współorganizowanych przez Powiat były osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Prowadzona była także promocja w mediach, prasie, na stronach internetowych czy w materiałach wydawanych na potrzeby imprez.

Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej „Wasserball” nawiązujący do przedwojennej zabawy strażaków z Przechodu


Rewolucja na drogach Powiat Nyski od lat inwestuje w poprawę infrastruktury drogowej. Podobnie było w tym roku. Na przebudowę i remonty dróg, skrzyżowań, chodników oraz przepustów w 2011 roku wydano ponad 10 mln złotych. Najważniejsze inwestycje to przebudowa skrzyżowania ulic Szlaku Chrobrego, Ujejskiego i Kościuszki w Nysie, przebudowa drogi Zwanowice – Kałków – Otmuchów oraz przebudowa Chełmońskiego w Jędrzychowie. Ponadto remontom podanych zostało kilka dróg, chodników i przepustów drogowych za ponad 1,3 mln zł. Zrealizowane zadania: Przebudowa drogi na odcinku Zwanowice – Kałków – Otmuchów – IV etap, remont nawierzchni jezdni na odcinku Kałków – Otmuchów. W ramach zadania zrealizowano: nową nawierzchnię jezdni z mieszanki

SMA na długości 5,8 km, utwardzenie poboczy mieszanką kruszyw kamiennych, oznakowanie poziome i pionowe, odtworzenie rowów przydrożnych, ustawienie barier energochłonnych, malowanie i montaż balustrad mostowych. Koszt: 2,4 mln zł. Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Nysie. W ramach zadania zrealizowano: nową konstrukcję nawierzchnię jezdni na długości 1,2 km, chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy, zatoki postojowe, oznakowanie poziome i pionowe, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, ustawienie barier zabezpieczających, kanalizację deszczową. Koszt: 3,9 mln zł.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Szlak Chrobrego, Ujejskiego, Kościuszki. W ramach zadania zrealizowano: przebudowę skrzyżowania skanalizowanego na rondo spiralne z nową konstrukcją nawierzchni jezdni z SMA, chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowę oświetlenia ulicznego, ustawienie ekranów dźwiękochłonnych, kanalizację deszczową. Koszt: 2,6 mln zł. Remont nawierzchni: - Piłsudskiego, rondo Mickiewicza-Prudnicka w Nysie. W ramach zadania zrealizowano: ułożenie krawężnika be-

Rozbudowa skrzyżowania ulic - Szlak Chrobrego, Ujejskiego, Kościuszki.W ramach zadania zrealizowano: przebudowę skrzyżowania skanalizowanego na rondo spiralne z nową konstrukcją nawierzchni jezdni z SMA, chodniki oraz ciąg pieszorowerowy, zatoki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowę oświetlenia ulicznego, ustawienie ekranów dźwiękochłonnych, kanalizację deszczową.

14


Droga Zwanowice – Kałków – Otmuchów. Przed przebudową i po przebudowie.

Ulica Chełmońskiego w Nysie. Przed przebudową i po przebudowie.

tonowego na długości 196,5m, wykonanie nawierzchni z SMA na powierzchni 2 866,0 m 2, wykonanie oznakowania poziomego. - nawierzchni ulicy Pocztowej w Paczkowie. W ramach zadania zrealizowano: wykonanie nawierzchni z SMA na powierzchni 2202, m2 - nawierzchni ulicy 22 Lipca w Łambinowicach. W ramach zadania zrealizowano: wykonanie nawierzchni z SMA na powierzchni 1925,0 m2 - skrzyżowania w miejscowości Kamiennik. W ramach zadania zrealizowano: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2 313,0 m2, wykonanie oznakowania poziomego, - nawierzchni drogi w miejscowości Prusinowice. W ramach zadania zrealizowano: wykonanie nawierzchni

z betonu asfaltowego na powierzchni 1 815,0 m2. Łączny koszt: 643 tys. zł. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi. Koszt: 481 tys. zł. Remonty przepustu drogowego w miejscowości Gryżów (Gmina Korfantów). W ramach zadania zrealizowano: naprawę uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, montaż rury stalowej karbowanej w korpusie przepustu wraz z jej obetonowaniem, montaż barier energochłonnych, wykonanie ścianki czołowej. Koszt: 49 tys. zł. Remonty przepustu drogowego miejscowości Rączka (gmina Korfantów). W ramach zadania zrealizowano:

wykonanie korpusu przepustu z rur żelbetowych typu Wipro, montaż barier energochłonnych, wykonanie ścianki czołowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej na przepuście. Koszt 39 tys. zł. Remonty przepustu drogowego w miejscowości Gierałcice (gmina Głuchołazy) wraz z robotami towarzyszącymi W ramach zadania zrealizowano: wykonanie korpusu przepustu z rur żelbetowych typu Wipro, wykonanie ścianki czołowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej na przepuście. Koszt: 75 tys. zł. Roboty towarzyszące: naprawa uszkodzonej skarpy (Nowy Las), odmulenie przepustów (Niwnica, Hajduki Nyskie), montaż krawężnika (Wyszków Śląski).

15


Pierwsze w Polsce lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” usadowiono na dachu szpitala.

Grunt to zdrowie Region nie zadłużonych szpitali i wielomilionowych inwestycji w ochronę zdrowia. Największą jest oddanie do użytku rozbudowa szpitala poprzez dobudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego. W tym roku oddano do użytku 5. kondygnacyjną część szpitala w Nysie z 2. i 4. osobowymi salami chorych z pełnym węzłem sanitarnym. Wartość projektu wynosi 16.2 mln zł. Powiat Nyski na ten cel udzielił dotacje w wysokości 9,3 mln zł.


Zakończona w 2011 roku budowa nowego budynku szpitalnego w Nysie to nasza największa inwestycja w historii powiatu, na którą przeznaczyliśmy prawie 10 mln złotych.

>


>

Grunt to zdrowie

Inwestycja pozwoliła na przeniesienie oddziałów szpitalnych oraz części diagnostycznej, znajdujących sie poza budynkiem głównym do jednego centrum zapewniającego całość diagnostyczną i hospitalizacyjną oraz leczenie operacyjne. W nowej części funkcjonuje diagnostyka obrazowa, laboratoryjna wraz z pracownią bakteriologiczną i pracowniami ednoskopowymi. Budynek jest połączony z budynkiem głównym szpitala łącznikiem wielopoziomowym. Dla usprawnienia akcji ratunkowych powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego wybudowano na dachu szpitala

lądowisko dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To pierwsza tego typu instalacja wyniesiona w Polsce. Projekt ten Powiat Nyski wsparł kwotą blisko 200 tys. zł. Ponadto samorząd Powiatu w Nysie udzielił miejscowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej dotację w wysokości 180 tys. zł na realizację zadania pn. „Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej Szpitala w Nysie”. Przedmiotem projektu był zakup i montaż wyposażenia wraz z oprogramowaniem pozwalającego na tworzenie cyfrowych obrazów badań radiologicznych, elektroniczną rejestrację i zlecenia, udostępnianie wyni-

ków poprzez przeglądarkę internetową (teleradiologa), centralną archiwizację wyników w postaci cyfrowej. Działalność prozdrowotna W roku 2011 równie aktywnie jak w latach poprzednich współdziałano z instytucjami i stowarzyszeniami w celu realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji i ochrony zdrowia. Zorganizowano konferencje i akcje prozdrowotne prowadzone lub wspierane przez Powiat Nyski. Najlepszym przykładem jest promocja spacerów z „kijkami” czyli Nordic Walking, które czynnie wspiera Starostwo.

Ucyfrowienie: dzięki wsparciu Powiatu możliwe stało się tworzenie cyfrowych obrazów badań radiologicznych, elektroniczną rejestrację i zlecenia

18


Ważnym ogniwem systemu zabezpieczenia regionu są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które regularnie ćwiczą swoje umiejętności

Dbają o nasze bezpieczeństwo Podczas całodobowych dyżurów prowadzony jest nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności

Starosta realizuje zadania w zakresie: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności oraz bezpieczeństwa publicznego. W ramach przygotowania się do realizacji zadań w dziedzinie ochrony ludności, organy administracji rządowej i samorządowej zobowiązane są do prowadzenia przedsięwzięć planistycznych, szkoleniowych i logistycznych. Obejmują one: opracowywanie planów, tworzenie systemu wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. Ponadto przygotowanie pracowników administracji publicznej do wykonywania zadań w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych, organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń. Corocznie opracowywany jest na podstawie wytycznych Wojewody Opolskiego “Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego“ oraz “Plan szkolenia obronnego powiatu Nyskiego”,

w których ujęte są zadania i terminy ich realizacji. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym znowelizowano Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Co to jest PCZK? W Starostwie Powiatowym w Nysie funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. PCZK funkcjonuje, jako całodobowasłużba dyżurna Starosty Nyskiego, celem utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji, podporządkowana bezpośrednio Staroście (telefon całodobowy: 77 40 85 064, 603 64 70 55). Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzi w skład Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nysie. Realizuje zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Współdziała z Centrami Za-

rządzania Kryzysowego organów administracji publicznej wojewody, sąsiednich powiatów i gminami powiatu nyskiego. Ponadto pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. Realizuje zadania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. W 2010 roku powstała strona internetowa PCZK w Nysie, na której mieszkańcy mogą zapoznać się z zadaniami PCZK, z sygnałami alarmowymi, aktami prawnymi regulującymi tematykę zarządzania kryzysowego oraz możliwość wystąpienia zagrożeń na terenie powiatu nyskiego. Na bieżąco można śledzić prognozę pogody, komunikaty, ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne. Ważnym ogniwem systemu zabezpieczenia regionu są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które regularnie ćwiczą swoje umiejętności na wypadek wystąpienia zagrożenia życia mieszkańców.

19


Raport o bezrobociu Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we wrześniu 2011 roku wyniosła 17,9% i była wyższa od stopy bezrobocia wykazanej we wrześniu 2010 roku o 0,8%.

W ośmiu z dziewięciu gmin powiatu nyskiego odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych, największy w gminach: Paczków (o 160. osób) i Nysa (o 99. osób). Jedynie w gminie Głuchołazy zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych (o 84. osoby). Dynamika spadku bezrobocia w tej gminie wyniosła 4,99%. Na wykresie przedstawiono wybrane kategorie osób bezrobotnych oraz ich udział w bezrobociu w powiecie nyskim we wrześniu 2011 roku oraz dokonano porównania w stosunku do stanów wykazanych we wrześniu 2010 roku. Z zestawienia wynika, że w większości kategorii odnotowano wzrost udziału w bezrobociu ogółem. Największy wzrost wystąpił w kategorii „długotrwale bezrobotni”, a następne w kolejności, w kategoriach „osoby bez kwalifikacji zawodowych” i „osoby bez wykształcenia średniego”. W pięciu kategoriach odnotowano spadek udziału w bezrobociu ogółem, największy w kategorii „osoby bez doświadczenia zawodowego. We wrześniu 2011 roku do PUP w Nysie wpłynęło ogółem 322. oferty pracy.

20

W stosunku do września 2010 roku liczba ofert pracy ogółem zmalała o 211. Znacznie mniejsza ilość środków przeznaczonych na walkę z bezrobociem znalazła odzwierciedlenie w powyższym zestawieniu. Dla porównania liczbę osób objętych wybranymi programami rynku pracy /algorytm/ na koniec września 2010 i 2011 roku. W prawie wszystkich ujętych programach liczba osób nimi objętych uległa znacznemu zmniejszeniu. Wyjątek stanowi jedynie przygotowanie zawodowe dorosłych gdzie odnotowano wzrost. Do końca września 2011 roku programami rynku pracy finansowanymi ze środków EFS lub Funduszu Pracy objęto: 2385. osób. Na koniec września 2010 roku takich osób było 5288. Różnica wynika ze znacznie ograniczonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych przeznaczonych na realizację programów rynku pracy. Międzynarodowe Targi Pracy Na nyskie targi przyjechało ponad 40. wystawców, którzy poszukiwali pracowni-

ków do pracy w Niemczech lub Austrii. Targi zorganizowane zostały w nowej, dotychczas niespotykanej w naszym regionie formule. Zainteresowanie targami było ogromne. Przerosło najśmielsze oczekiwania wystawców. W zgodnej opinii wystawców, osób poszukujących pracy oraz organizatorów, targi były niezwykle udaną imprezą, która przyniosła wszystkim wymierne korzyści. Międzynarodowe Targi Pracy Perspektywy 2011 były współfinansowane z grantu EURES-T Beskydy. Przyszłość Żaka 2011 W maju w Muzeum w Nysie odbyły się, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Opolską Wojewódzką Komendę OHP Targi Edukacji i Pracy „Przyszłość Żaka 2011”. Targi były doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oraz przedstawicielami uczelni. Pracodawców reprezentowały zarówno agencje pracy, jak i lokalni pracodawcy oferujący miejsca pracy dla młodzieży. Podczas targów zaprezentowane zostały oferty edukacyjne, zasady naboru oraz wymogi rekrutacyjne


do szkół wyższych. Młodzież oraz osoby bezrobotne, poszukujące pracy mogły na miejscu zorientować się w ofercie wielu szkół i porozmawiać z ich przedstawicielami oraz znaleźć dla siebie atrakcyjne oferty pracy. Partner 2011 Z kolei w czerwcu, również w Muzeum w Nysie odbyły się, organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, Targi Pracy „Partner 2011”. Była to już 14. edycja targów. W tym roku na targach gościli lokalni pracodawcy oferujący wolne miejsca pracy oraz firmy i agencje poszukujące pracowników do Niemiec. W ofercie targów były również prace sezonowe, oferty szkoleniowe oraz oferty kształcenia zawodowego w Niemczech i wolontariat. Ogólnopolski Tydzień Kariery Powiatowy Urząd Pracy w Nysie corocznie uczestniczy w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Każdego roku PUP w Nysie w partnerstwie z PWSZ organizuje Dni Kariery, imprezę adresowaną do młodzieży planującej swoją przyszłość zawodową. W podsumowaniu ogólnopolskiej akcji, które odbyło się 8 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie został wyróżniony za zorganizowaną imprezę w ramach OTK. Impreza odbyła się w Collegium Atrium i miała wymiar transgraniczny. Oprócz szkół średnich i wyższych z Powiatu Nyskiego oraz terenu Śląska w Dniach Kariery uczestniczyły też szkoły z Jesenika

oraz Ostrawy. Ponadto w imprezie uczestniczyli także pracodawcy, którzy oferowali pracę na stanowiskach związanych z wysokimi technologiami. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w dniach 17 i 18 października 2011 roku ponownie zorganizował imprezę w ramach OTK. Była to już trzecia edycja. Co to jest CAZ? Od lipca osoby bezrobotne z powiatu nyskiego są obsługiwane wyłącznie przez pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej w Nysie. Zmiany jakie niesie powstanie CAZ: • Brak konieczności comiesięcznych wizyt osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy. • Uruchomienie platformy SEPI (przeszkoleni pracownicy OPS mają wgląd do bazy danych PUP oznacza to, że osoby bezrobotne korzystające z pomocy OPS nie będą musiały jeździć do Nysy po zaświadczenia. Odpowiedni dokument otrzymają w najbliższym OPS) – ok. 75% osób bezrobotnych zainteresowanych jest głównie „darmowym” ubezpieczeniem zdrowotnym i otrzymywaniem pomocy z OPS. • Możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu do CAZ Nysa. • Osoby bezrobotne będą zapraszane do CAZ na konkretną godzinę (pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kolejek i frustracji). • Osoby bezrobotne „z prawem do zasiłku” zobowiązane były dotychczas do osobistego potwierdzania „braku uzyskania dodatkowych dochodów” – od 1 lipca wystarczy przesłać pocztą (osoby mające podpis elektroniczny e-mailem) do PUP Nysa odpowiednie oświadczenie. • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o ofertach pracy i innych

Do końca września 2011 roku programami rynku pracy finansowanymi ze środków EFS lub Funduszu Pracy objęto: 2385. osób. Na koniec września 2010 roku takich osób było 5288. Różnica wynika ze znacznie ograniczonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych przeznaczonych na realizację programów rynku pracy. ofertach aktywizacyjnych mogą takie informacje otrzymywać również poprzez: sms, e-mail/ newsletter, telefonicznie (call center), infolinię. • Indywidualna obsługa osób bezrobotnych (każda zarejestrowana osoba bezrobotna będzie miała swojego „opiekuna”, którego głównym celem będzie znalezienie pracy dla swojego klienta). • Rejestrację i zgłaszanie podjęć pracy poprzez internet. • Profilowanie / segmentację osób bezrobotnych (pozwoli to wyeliminować z ewidencji urzędu pracy osoby niezainteresowane pracą czy inną formą aktywizacji zawodowej).

21


I LO „Carolinum” w Nysie. Przed i po remoncie.

Zespół Szkół Technicznych w Nysie. Przed i po remoncie.

Szkoły odzyskują blask W 2011 roku na remonty szkół Starostwo wydało ponad 3 mln zł

Renowacja „Carolinum” pochłonęła 1.8 mln zł. W ramach zadania prowadzono prace konserwatorskie auli, bramy wjazdowej oraz kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie na elewacji budynku „B”. Realizowane zadanie jest dofinansowane

22

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Nowej elewacji doczekał się Zespół Szkół Technicznych w Nysie. Z 255 tys. zł przeprowadzono remont elewacji budynku polegający na oczyszczeniu cokołu kamien-

nego, pomalowaniu obiektu oraz wymianie systemu rynnowego. Pozostałe inwestycje w szkolnictwo ponadgimnazjalne kosztowały Powiat ponad milion złotych. Łącznie do listopada tego roku wydano na nie 3,3 mln zł


Pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie na brak zajęcia nie może narzekać

Tylko w tym roku miejscowy PCPR poza statutową działalnością (patrz poniżej) przeprowadził cały szereg akcji, konkursów i szkoleń dla mieszkańców potrzebujących pomocy ze strony państwa. Doskonałym przykładem jest przeprowadzenie akcji pomocy ofiarom przestępstw. W jej ramach pracownicy świadczyli nieodpłatne porady w Sądzie Rejonowym w Nysie. Ponadto współpracowali z miejscowym Zakładem Karnym gdzie prowadzili bezpłatne prelekcje dla osób tam osadzonych. Dzięki takim konkursom jak „Wsparcie na starcie”, „Grunt to RODZINA” czy „Samo-DZIELNI” można było w ramach funduszy europejskich zrealizować program poszukiwania nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających pomocy. I tak

usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, w weekendowych warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz racjonalnego gospodarowania czasem wolnym i posiadanymi zasobami finansowymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy zawodowe - kelner-barman, kosmetyczny z elementami wizażu, podstawy obsługi komputera z internetem w pracy biurowej, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, spawacza, prawa jazdy kat. B i C i obsługi wózków widłowych. Dla osób niepełnosprawnych zorganizowano 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne z kursem komputerowym, treningiem radzenia sobie ze stresem i warsztatami poszukiwania pracy.

>

W powiecie nyskim funkcjonuje: • Powiatowy Zespół Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych • Dom Dziecka w Paczkowie, • Pogotowie Interwencji Społecznej • Dom Dziecka w Jasienicy Górnej • Dom Pomocy Społecznej w Nysie • Dom Pomocy Społecznej w Nysie • Dom Pomocy Społecznej

w Kopernikach • Dom Pomocy społecznej

w Korfantowie • Warsztat Terapii Zajęciowej w Nysie • Warsztat Terapii Zajęciowej

w Głuchołazach

Impreza integracyjna „Inne Światy”

23


>

Pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym

Wymienione projekty zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tegoroczna impreza integracyjna „Inne Światy” zgromadził blisko 400 osób niepełnosprawnych z terenu całego powiatu.

- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wnioski na realizację tego zadania przyjmowane były zgodnie z przepisami do 30 listopada roku poprzedzającego realizację. Zawarto 14 umów na kwotę 34 tys. zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuje zadania z zakresu:

- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Złożono 529 wniosków na kwotę 563 tys. zł. Zrealizowano 359 wniosków na kwotę 271 tys. zł Zrealizowane wnioski dotyczyły dofinansowań do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków

- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Wpłynęło 437 wniosków /łącznie z opiekunami/ o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON. Przyznano dofinansowanie dla 275 osób na kwotę 177 tys. zł.

pomocniczych tj. wózków inwalidzkich, kul, materacy, aparatów słuchowych, pieluchomajtek, cewników, obuwia ortopedycznego i innych. - Zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowano ze środków PFRON działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 65. niepełnosprawnych uczestników w wysokości 721 tys. zł. - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zostało złożonych 128 wniosków na kwotę 703 tys. zł. Zawartych zostało 26 umów na kwotę 154 tys. zł.

Dom Dziecka w Jasienicy Górnej. Przed i po remoncie.

Dom Dziecka w Jasienicy Górnej 31 stycznia 2011r. Starosta Nyski decyzją Wojewody Opolskiego uzyskał zezwolenie na prowadzenie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie na czas nieokreślony. Warunkiem uzyskania pozwolenia było zmniejszenie ilości dzieci w już funkcjonujących placówkach, to jest w Pogotowiu Interwencji Społecznych w Nysie oraz Domu Dziecka w Paczkowie. W tym celu zaadaptowano budynek byłej Straży Granicznej w Jasienicy Górnej na Dom Dziecka. Placówka

24

została zasiedlona w dniu 15 lutego 2011r. W tym roku w palcówce kontynuowano remont i tak wykonano wymianę pokrycia dachu na budynku głównym przy zastosowaniu dachówki ceramicznej z dociepleniem więźby dachowej od wewnątrz wraz z zastosowaniem foli wiatroizolacyjnej oraz

przeprowadzono wymianę stolarki okiennej na poddaszu. Dokonano również wymiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym przy zastosowaniu dachówki ceramicznej. Koszt tegorocznych prac to 160 tys. zł.


Przewodnik dla klienta Jakie sprawy można załatwić w Starostwie Powiatowym?

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 77 408 50 20 • udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, • udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, • przyznawanie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, • wydawanie decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji, • udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, • ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, • ustalenie w drodze decyzji linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych, • wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, • ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno-meteorologicznych i hydrogeologicznych, • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 na rok, • zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych, • zgłoszenie projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, • przyjmowanie dokumentacji geologicznej, • udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, • zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytwórców odpadów nie prowadzących instalacji i wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie, • przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla wytwórców odpadów niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie albo

powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne nie prowadzących instalacji, • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, • prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów, zwolnionych z posiadania zezwoleń, • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów, • zatwierdzanie w drodze decyzji instrukcji eksploatacji składowiska, • przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, • wydawanie decyzji o zamknięciu składowiska, • rejestrowanie przetrzymywanych zwierząt przez posiadacza lub prowadzącego hodowlę, podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, • udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy, • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody na wodach płynących nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych, • wydawanie zezwoleń na stawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie, • rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb, • wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej, • wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny, • wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców, • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, • przyznawanie dotacji z budżetu państwa na zalesienia gruntów, • przyznawanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przebudowy drzewostanu, • wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, • legalizacja drewna pozyskiwanego w lasach

nie stanowiących własność Skarbu Państwa oraz drewna pozyskanego na podstawie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, • wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny, • wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, • wydawanie zezwoleń (pozwoleń, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji, • wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków, • wydawanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji), • przedłużanie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Wydział Architektury i Budownictwa tel. 77 408 52 15 • wydawanie pozwoleń na budowę obiektów i robót budowlanych, • przyjmowanie zgłoszeń na budowę i prowadzenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia z jednoczesną możliwością nałożenia, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonywanie niektórych obiektów i robót budowlanych w określonych ustawą przypadkach, • nakładanie na inwestorów obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego, • wydawanie pozwoleń i przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę określonych obiektów, • określanie warunków i wymagań oraz nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, • wydawanie, w drodze decyzji, zmiany warunków pozwolenia na budowę lub jego uchylenia, • przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, • wydawanie stosownych decyzji w stosunku do obiektów zabytkowych i chronionych, • prowadzenie rejestracji oświadczeń kierowników budowy oraz wydawanie dzienników budowy, • wydawanie decyzji na wejście do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

> 25


>

Przewodnik dla klienta

• przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej uprawnionej osoby, • uczestniczenie w opiniowaniu projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz gmin powiatu, • wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania, • potwierdzanie spełnienia wymagań o samodzielności lokali mieszkalnych dla celów ustanowienia odrębnej własności tych lokali, • potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domów jednorodzinnych dla dodatku mieszkaniowego, • poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonania robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług, • uzgadnianie (opiniowanie) projektów budowlanych w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do stref ochrony konserwatorskiej, z wyłączeniem strefy „A” ochrony konserwatorskiej oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek właściwego zarządcy drogi, • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi oraz przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, • wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, • wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Wydział Promocji, Sportu i Turystyki tel. 77 408 50 45 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, • wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych Powiatu Nyskiego, • prowadzenie Polsko-Czeskiego Centrum Informacyjno-Doradczego Przygranicznej Współpracy Gospodarczej, • realizacja projektów europejskich w zakresie promocji i turystyki. Wydział Finansowo-Budżetowy tel. 77 408 50 35 • fakturowanie z tytułu czynszów lokali, dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich, windykacja należności (czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie). Wydział Organizacyjno-Prawny tel. 77 408 50 39 • przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków, • prowadzenie spraw rzeczy znalezionych, • prowadzenie spraw kadrowych, • organizowanie przyjęć interesantów zgłasza-

26

jących się do starosty, wicestarosty, członka zarządu, • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do starostwa oraz bezpośrednio od interesanta, • obsługa Rady Powiatu w Nysie , Komisji Rady oraz obsługa Zarządu Powiatu. Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich tel. 77 408 50 77 • kierowanie osób do zakładów opiekuńczo–leczniczych, • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, • prowadzenie bazy danych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz zarejestrowanych w KRS działających na terenie Powiatu Nyskiego, • prowadzenie ewidencji fundacji działających na terenie powiatu, • wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę. Wydział Edukacji i Kultury tel. 77 408 50 27 • współpraca ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną w organizacji imprez kulturalnych i innych form propagowania kultury, • przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nyski, • prowadzenia ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Nyskiego (wpis do ewidencji, wpis zmiany do ewidencji, odmowa wpisu, wykreślenie z ewidencji), • wydawania decyzji w sprawie nadania oraz cofania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej, • wydawania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną, • kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, na podstawie postanowienia sądu, • wydawanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych, • zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych i orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania, • dotowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz niepublicznych placówek, o których mowa, w ustawie o systemie oświaty oraz określania szczegółowych zasad udzielania ww. dotacji, • przyznawania stypendium za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,

• rozpatrywanie wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, • organizowanie lub współorganizowania imprez kulturalnych, • ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami. Referat Zarządzania Kryzysowego tel. 77 408 50 68 • prowadzenie postępowania sprawdzającego w związku z upoważnieniem osób do dostępu do informacji niejawnych, • współpraca z organizacjami kombatanckimi na terenie powiatu, • organizowanie uroczystości kombatanckich, • pełnienie całodobowych dyżurów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 77 4085064, • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu, • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, • współpraca ze służbami, inspekcjami, strażami i organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, • analiza stanu zagrożeń, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych, • analiza stanu zagrożeń, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych, • współpraca ze służbami, inspekcjami, strażami i organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, • organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu, • organizowanie szkoleń osób funkcyjnych biorących udział w rozwinięciu akcji kurierskiej, • przeprowadzanie corocznie treningu akcji kurierskiej w starostwie lub przy współudziale wytypowanych gmin, • organizacja szkoleń o tematyce obronnej. Wydział Komunikacji i Transportu tel. 77 408 50 63 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, • prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, • wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych, • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, • sprawowania nadzoru nad szkoleniem kierowców, • prowadzenie ewidencji instruktorów, • wyznaczanie jednostki uprawnionej do usuwania z


drogi pojazdów, wyznaczanie parkingu strzeżonego na umieszczanie pojazdów, • powoływanie komisji egzaminacyjnej i wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, • udzielanie, odmowa udzielania, zmiana, cofanie licencji oraz przeniesienie wynikających z niej uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego, • wydawanie, zmiana, stwierdzenie wygaśnięcia i cofnięcie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, • wydawanie i odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne, • prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy oraz warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych ponadgminnych przebiegających na obszarze jednego powiatu, • dokonywanie rejestracji pojazdu, • dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu, • przyjmowanie zawiadomień o: nabyciu lub zbyciu pojazdów, zmianach stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie w karcie pojazdu wpisów dokumentujących te zdarzenia, • wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek właściciela w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, • wydawanie międzynarodowego prawa jazdy, • wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, • przyjmowanie zawiadomień o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych, • wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem oraz przyjmowanie dokumentów w razie odzyskania utraconego dokumentu, • kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do ich kwalifikacji oraz na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, • kierowanie na badania lekarskie, kierujących pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia, • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, decyzji o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, • wydawanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej,

>


>

Przewodnik dla klienta

• ustalanie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dot. zmian organizacji ruchu, • zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, • opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych, • prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu, • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy), • opiniowanie przebiegu tras, na której ma się odbyć impreza. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tel. 77 408 52 00 Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków: W ramach prowadzonego operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali, aktualizowanego na bieżąco na podstawie dokumentów geodezyjnych, ostatecznych decyzji organów administracji państwowej i samorządowej, aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów dzierżaw zawartych na okres 10 lat w trybie przepisów KRUS i innych dokumentów można uzyskać odpłatnie informacje dotyczące: • gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty, • budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych, • lokali - ich położenia, funkcji użytkowych, • właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, • miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 4, • informacje o wpisaniu do rejestru zabytków, • wartość nieruchomości. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: • wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, • wyrysów z mapy ewidencyjnej (do celów prawnych), • kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, • plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, • usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe

28

podmiotów, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie: • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis, • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis, • innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają i udokumentują swój interes prawny w tym zakresie. Osoby nie będące właścicielami lub nie posiadające interesu prawnego mogą uzyskać informacje wymienione w ust. I pkt 1, 2, 3. Dokumentacja uzyskana z operatu ewidencji gruntów i budynków może stanowić podstawę do: uregulowania ksiąg wieczystych, sprostowania deklaracji podatkowych, otrzymania dopłat z ARiMR zawarcia aktu notarialnego, umów dzierżawnych, ustalenia stron w postępowaniach administracyjnych między innymi z zakresu prawa budowlanego, nadzoru budowlanego, planowania przestrzennego i innych. Oddział Gospodarki Nieruchomościami • administrowanie, wynajmowanie, sprzedaż, dzierżawa, użyczanie, przekazywanie w trwały zarząd i nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa, • ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa, • przekształcanie na wniosek podmiotów prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa, • wyrażanie zgody na wniosek podmiotów na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa w przypadku prowadzonej inwestycji, • wydawanie na wniosek podmiotów decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów rolnych pod inwestycje, • wydawanie na wniosek podmiotów decyzji dotyczących wykonania rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, • wydawanie na wniosek podmiotów decyzji dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów, • prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe na rzecz Giny, Skarbu Państwa lub Powiatu, • wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie gospodarstw rolnych do ZUS-u i KRUS-u, • nadawanie w formie decyzji: na wniosek podmiotów- działek stanowiących deputat gruntowy, na wniosek podmiotów działek pod zabudowaniami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności na których w/w zabudo-

wania są położone ( dotyczy nieruchomości z tytułu przekazania gospodarstw rolnych bez zabudowań na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę), • prowadzenie postępowań dotyczących scaleń i wymian, regulacja ksiąg wieczystych z tytułu przeprowadzonych w/w postępowań. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej • sprzedaż map zasadniczych i ewidencyjnych do celów prywatnych, do wykonania inwestycji na zgłoszenie, do otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i innych celów (mapy zakupione w PODGiK nie są mapami do celów projektowych, powyższe mapy klient na własny koszt zamawia w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego), • udostepnianie odpłatnie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej • Uzgadnianie odpłatnie na wniosek inwestora projektowanych sieci, przyłączy, budowli – uzgodnienia niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Referat Programowania Rozwoju i Programów Europejskich tel. 77 408 50 78 • opracowywanie dokumentów planistycznych z zakresu rozwoju powiatu ze szczególnym uwzględnieniem jego strategii i wieloletniego programu inwestycyjnego, • gromadzenie informacji o potrzebach i możliwościach inwestycyjnych powiatu, • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć, • przygotowanie projektów, ich realizacja i rozliczenie w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych powiatu, • koordynowanie i monitorowanie - planowania i realizacji wszelkich projektów w ramach programów pomocowych, • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej, • współpraca z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie: • pozyskiwania dofinansowania z funduszy, • przygotowania i koordynowania projektów wspólnych dofinansowywanych ze środków pomocowych, • sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych raportów z realizacji projektów, których beneficjentem końcowym jest Powiat Nysa we współpracy z jednostkami organizacyjnymi współpracującymi przy realizacji projektów, • monitorowanie i archiwizacja informacji o przygotowanych projektach ukazujących się w mediach, • monitorowanie założeń i efektów po realizacji projektu.


Kalendarium Ważniejsze wydarzenia w Powiecie w 2011 roku

Listopad 2010 • I Sesja Rady Powiatu, złożenie przez Radnych ślubowania oraz wybór Przewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu • Konferencja podsumowująca projekt „Strategia rozwoju turystycznego i promocji pogranicza nysko-jesenickiego na obszarze powiatu nyskiego“. Grudzień 2010 • Delegacja przedstawicieli Zgromadzenia Ustawodawczego Kraju Krasnodarskiego w Powiecie Nyskim. • Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Powiatu Nyskiego. • Przekazanie dla Domu Dziecka w Paczkowie 8-osobowego samochodu marki Mercedes Benz • Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Malerzowice Wielkie”. • I Konwent Starosty, Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nyskiego nowej kadencji.

Bolesnej w Nysie oraz posadzenie symbolicznych dębów dla upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej. • Wizyta partnerska w Rejonie Radziechowskim na Ukrainie.

Styczeń 2010

Maj 2011

• Przystąpienie do realizacji projektu „Równamy do najlepszych“, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

• Uroczystość oddania do użytku nowej części pięciokondygnacyjnego bloku łóżkowego wraz z diagnostyką laboratoryjną i obrazową Szpitala w Nysie. • Udział Powiatu Nyskiego w Targach FLORA w Ołomuńcu. • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nyskiego. • Uroczystości z okazji Dnia Strażaka. • Udział Powiatu Nyskiego w XI Międzynarodowych Targach Turystyki „W Stronę Słońca“ w Opolu.

Luty 2011 • Zakończenie realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013: „Interaktywny Powi@t Nyski” oraz „Przebudowa drogi w miejscowości Jasienica Dolna”. • Przywrócenie szpitalowi Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach nazwy im. św. Józefa.

Lipiec 2011 • Obchody Święta Policji.

Listopad 2011

Wrzesień 2011

• Remont nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza-Prudnicka-Piłsudskiego w Nysie oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu. • Narodowe Święto Niepodległości. • Wizyta przedstawicieli partnerskiego Rejonu Radziechowskiego na Ukrainie w Powiecie Nyskim.

Czerwiec 2011

Kwiecień 2011 • Uroczystość odsłonięcia obelisku wraz z tablicą pamiątkową w parku Matki Bożej

Październik 2011 • Ćwiczenia w zakresie działania podmiotów ratowniczych w ramach ćwiczeń „Zapora 2011“. • Uroczysta akademia z okazji „Dnia Edukacji Narodowej“ połączona z przekazaniem do użytku nowo odrestaurowanej auli szkolnej. • II Jesienny Rajd Rowerowy zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Nysie oraz PTTK Oddział „Ziemi Nyskiej”. • Udział Powiatu Nyskiego na Targach Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu. • Odbiór odcinka drogi powiatowej - ulica Chełmońskiego w Nysie.

Marzec 2011 • Udział Powiatu Nyskiego w targach turystycznych INFOTOUR CYKLOTURISTIKA w Hradec Králové oraz w XVII Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach. • Uroczyste otwarcie Domu Dziecka w Jasienicy Górnej, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie.

hasłem „Marsz po zdrowie”. • „Medal 60-lecia PTTK na Opolszczyźnie“ dla Adama Fujarczuka - Starosty Nyskiego, Anatola Bukały - Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nysie, Pawła Szymkowicza - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nyskiego i Naczelnika Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. • Wernisaż wystawy fotograficznej w ramach realizacji projektu pn. „Pogranicze nysko - jesenickie w fotografii“.

• Obchody 10-lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Nyskim i Mainz-Bingen. • IX edycja Święta Powiatu Nyskiego.

• Uroczyste otwarcie wyremontowanej sali sportowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. • Dożynki Powiatu Nyskiego i Gminy Kamiennik. • Otwarcie lądowiska na dachu szpitala w Nysie. • Pożegnanie Wakacji z Nordic Walking pod

29


Odnowa Wsi Realizacja zadań przez Powiat Nyski w ramach programu „Odnowa Wsi” w roku 2011.

30


31


Powiat Nyski  
Powiat Nyski  

Biuletyn informacyjny wydawany przez powiat nyski