Page 1

Kultur 2013 en kartl채ggning av stockholmarnas kulturella vanor


Kulturaffischering på elskåp och byggplank har hög kännedom – framförallt bland yngre (83%) och medelålders 62%), samt hög- och mellanutbildade (70%). [Andel som lagt märke till reklam på elskåp]

66% 900 000

Totalt

Kön

Man 63%

Ålder

16-34 år 83%

Utbildning

Låg 56%

Kvinna 68%

35-64 år 62%

Medel 71%

65-79 år 36%

Hög 68%


Realia ! ! ! !

       

Målgrupp: boende i Stockholms län, 16-79 år Datainsamling: Cints webbpanel Antal intervjuer: 1 774 Fältperiod: 26 februari – 03 mars, 2013

!   Undersökningen beställd av OpusEtt AB – en mediebyrå med specialkunskaper om och stort intresse för kultur, nöje och evenemangsmarknadsföring

Studie av kännedom kulturaffischering vår 2013  
Advertisement