Page 1

Bogyiszlói Hírlap

X. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

1

Bogyiszló község polgárainak lapja

2019. október

Idősek Napja 2019. október 1-én az Idősek Világnapján 17:00 órakor került megrendezésre Bogyiszlón az Idősek Napja, ahol Bodnár Attila és Pap Rita „Szépkorúak” című műsorát hallhatták a jelenlévők, majd a Bogyiszlóért, Kultúráért Egyesület által készített töltött káposztát fogyaszthatták el. A vacsorát kötetlen beszélgetés követte. Hozzávetőlegesen száztíz fő fogadta el az önkormányzat meghívását a rendezvényre.

Október 23. - Miénk e föld! 2019. október 22-én kedden, 17:00 órakor kerül megrendezésre Bogyiszlón az 1956-os forradalomra emlékező ünnepség. A műsort a Bogyiszlói Általános Iskola 8. osztályos diákjai adják a Művelődési Házban, közreműködik a Bogyiszlói Általános Iskola énekkara és Ziegenheim Luca zongorajátékkal. A műsort követően koszorúzás következik a Kossuth utca és

Duna utca kereszteződésénél található Milleneumi Emlékparkban, ahol díszőrséget áll a Tolnai Járás Tartalékos Honvédszázada. Tisztelettel megkérjük a civil szervezeteket, intézményeket, baráti társaságokat, magánszemélyeket, hogy amennyiben koszorúzni kívánnak, jelezzék előre a Művelődési Házban, vagy a 0674/407117-es telefonszámon.

Miniszteri Díjat kapott a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület A Belügyminisztériumban tartották meg a Helyi Önkormányzatok Napját. Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította Szeptember 30-át a Helyi Önkormányzatok Napjának. Pogácsás Tibor helyi önkormányzatokért miniszteri díjat adott át a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesületnek. A díjátadón Streer Tamásné, az egyesület elnöke, és Tóth István polgármester vett részt. Mint kiderült, a díjra Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, és Horváth István országgyűlési képviselő terjesztette fel az egyesületet.


2

Bogyiszlói Hírlap

Interjú Tóth István polgármesterrel Polgármester úr, miért szeretne a jövőben is Bogyiszló polgármestere lenni? -Szeretem csinálni. Annyira összetett feladat, hogy ettől rendkívül izgalmassá és kihívásokkal telivé is válik. A legszebb kihívást a fejlesztések jelentik, de színessé válik attól, hogy az üzemeltetési feladatok mellett kiterjed egészen a rendezvényszervezésig, családi és települési ünnepségekben való közreműködésig. Jó látni, hogy milyen fejlődésen ment át a település, ezt a felfelé ívelést pedig jó lenne eztán is végigkövetni, dolgozni benne és érte. 1990 óta dolgozom a helyi közéletben. Először alpolgármesterként, majd 1993-tól polgármesterként veszek részt tevőlegesen a település fejlesztésében. Végigkísértem és aktív részese voltam ennek a fejlődésnek, egészen onnantól, hogy még gázvezeték, kábel tv vagy szennyvízcsatorna sem volt odáig, hogy manapság ezek már mind biztosítják a lakosság komfortosabb életét Bogyiszlón. Manapság Bogyiszló példaértékű település egész Tolna megyében.

Milyen jövőbeni tervei vannak polgármesterként? -Egy aktuális ügy, hogy legyen egy bölcsődénk, továbbá a következő ciklusban szeretném, ha a település képén meglátszana a csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása és tovább folyna az utak felújítása is. Még több játszóteret is szeretnék a családok számára létrehozni a településen. Nem utolsó sorban, nagyon fontos lenne legnagyobb természeti értékünk, a bogyiszlói Holt-Duna mederkotrása, erre valamikor feltétlenül sort kell keríteni. Sok kisebb léptékű munkával már hozzá lett nyúlva, de a vízminőség javítását ezzel a kotrással lehetne megvalósítani. Szeretném, ha a nemrég átadott sporttelepet „belakná” a lakosság, és újra indulna a sportélet a településen. Talán észrevette

a lakosság, hogy az elmúlt egy évben rendezvények vonatkozásában is mind minőségi, mind mennyiségi javulást indítottunk útjára, ezt a tendenciát tartani és persze fokozni szeretnénk további minőségi rendezvényekkel és az eddigi bevált és kedvelt események megtartásával. Természetesen erősségeink, hagyományőrző tevékenységünk (amin dolgozik a Hagyományőrző Egyesület, illetve a Bogyiszlói Zenekar is – köszönet nekik ezért) támogatásán, továbberősítésén is dolgozni fogunk, olyan értelemben, hogy nem hagyjuk veszni örökségünket, büszke múltunkat. Továbbra is megrendezésre kerül majd a hagyományos disznóvágás, az aratónap, és valamennyi rendezvényen szerepet kap továbbra is identitásunk, népi örökségünk. Summázva azt szeretném, ha egy olyan Bogyiszlón élhetne a lakosság, amely a kor szellemének minden szempontból megfelel. Ahol minden szolgáltatást elér, és jó minőségben meg is kap az itt élő polgár. Ahol jól érzi magát és ahol szeret élni. Fontos, hogy a lakosságnak legyen munkahelye és ne kelljen minden szolgáltatás igénybevételéért a környező településekre utaznia. A Fidesz-KDNP színeiben indul. -Ugyan nem vagyok párttag, de elfogadtam a Fidesz KDNP támogatását, mert úgy érzem, hogy a település többségében is ilyen lélektani hozzáállású, és én magam is nemzeti keresztény neveltetést kaptam, ilyen alapokon gondolkodom. Máskülönben az esküm szövegét még jobban tudom így teljesíteni: „Minden igyekezetemmel Bogyiszló Község javát szolgálom”. Tehát ha szükséges, a község érdekeit szem előtt tartva, a lehető legnagyobb előrelépés érdekében, ilyen szövetségben is részt veszek, hogy maximalizáljam a lehetőségeket, ezért fogadtam el a támogatást. A mindenkori testület eddig úgy vezette a települést, hogy nagy pártpolitikai játékok semmikor sem uralták a bogyiszlói képviselő testületet. Azt remélem, hogy az októberben, a választópolgárok által „összerakott” testület sem ilyen alapon fog majd működni. A képviselők legjobb tudásuk és szándékuk szerint eddig is Bogyiszló javát szolgáló döntéseket próbáltak hozni. Bízom benne, hogy a bölcs bogyiszlói választópolgárok közössége olyan képviselőtestületet szavaz meg, akik tevékenységét ezután is majd az uralja, hogy mit tudunk Bogyiszlóért tenni. Ezt a jó gyakorlatot kellene folytatni a következő ciklusban.


Bogyiszlói Hírlap

3

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek

Csábrák Csaba Hajdú József Tisztelt bogyiszlói lakosok!

Bogyiszló központjában nőttem fel a kultúrház mellett. Mivel a központban laktam, ezért akaratlanul is szemlélője és részben részese voltam a falu minden rendezvényének, legyen az civil vagy önkormányzat által szervezett. Fiatalon beléptem a helyi tánccsoportba, ahol alapjában megismertem a közösség erejét és az összetartás fontosságát. Korábban éltem 4-5 évet Szekszárdon, de visszatértem a falumba, mert itt éreztem és érzem igazán otthon magam. Itt építkeztem és itt alapítottam családot. Nős vagyok, egy 16 éves legény és egy 13 éves nagylány édesapja. 2007 óta az egyik helyi civil szervezet vezetője vagyok. (Dunagyöngye Vt.) Ennél a társaságnál bőven volt alkalmam megfigyelni, hogy milyen erő lehet egy csapatban, aki túl akar élni és fent akar maradni. Itt hozzá tenném, hogy egy társaság vagy egyesület ereje nem csak a vezetőben rejlik, hanem azokban a tagokban, egyénekben, akik akár szabad idejükben is önzetlenül segítik azt a szervezetet, vagy közössé-

get, ahová tartoznak! Az elmúlt években több alkalommal kért fel az önkormányzat különböző segítségekre. Úgy gondolom, hogy ezeket erőmhöz és időmhöz képest maradéktalanul teljesítettem, sokszor a családom segítségével. Ezt a segítséget szeretném továbbra is megadni képviselőként. Természetesen jóval nagyobb léptékben. A helyi közösség életének javítása érdekében is vannak ötleteim és terveim. Azonban még nem ismerem az önkormányzat belső működését, anyagi hátterét és nem látok bele a falut érintő pozitív vagy negatív témákba, addig nem szeretnék olyan ígéreteket tenni, amit később nem tudok, vagy nem lehet betartani. Üdvözlettel:

Hajdú József

Kató Szabolcs Pár szóban bemutatkoznék azoknak akik esetleg még nem ismernek. Kató Szabolcs vagyok, 32 éves. Pár év kihagyással, hogy innen kilépve saját lábamra állva élettapasztalatot szerezzek, Bogyiszlón éltem mindennapjaimat és itt is tervezem a továbbiakban is. Családommal fontos számunkra a hagyománytisztelet, az összetartás, őszinteség és megbízhatóság. Úgy gondolom egy ekkora településen, mint a miénk, sokkal fontosabb, hogy egy képviselő milyen értékeket képvisel mint az, hogy mit mond, ígér a kampány során. Számomra fontos, hogy tetteim, döntéseim után bárki szemébe nyugodt szívvel tudjak tekinteni, még akkor is, ha az adott döntés, tett meghozatala nem volt könnyű, vagy más számára előnyös. Első sorban a helyi fiatalok, fiatal családok érdekeit szeretném képviselni, felkarolni, segíteni, ahogyan már az elmúlt pár évben is erre törekedtem, és igyekeztem szerepet vállalni családommal a közösség életében, közösség építésében.

Lénárt Sándor Tisztelt bogyiszlói polgárok! Lénárt Sándor vagyok, Bogyiszlón élek születésem óta. Számomra mindig is fontos volt Bogyiszló és a benne élő családtagok, rokonok, barátok, kedves ismerősök. Sok szép dolgot, emléket adott ez a falu nekem. És most úgy gondolom, hogy szeretnék törleszteni! Szeretnék tenni Bogyiszlóért és a bogyiszlói emberekért! Szeretnék kapocs lenni az emberek és a falu vezetése közt. Megkönnyíteni az együttműködést. Én nem pártokat, hanem a bogyiszlói embereket akarom képviselni! Úgy érzem jó úton halad kis falunk a fejlődés útján, és ha ebben részt vehetek, az nagy örömöt okoz számomra! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és bizalmukat!


4

Bogyiszlói Hírlap

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek

Mihalovics Zsolt Miklós János Bogyiszlói születésű vagyok. Jelenleg Bogyiszló Község Önkormányzatánál mezőőr és falugazda vagyok, így csak a feladatok végrehajtásában tudtam részt venni. Amennyiben a tisztelt lakosság támogatja a képviselői jelölésemet, megígérem, hogy a választópolgárok igényeit, javaslatait, a falut jobbá, szebbé tevő akaratát keményen fogom képviselni a testületben.

Miklósa Gábor Miklósa Gábor vagyok, független jelöltként a falu életében tevékenyen szeretnék részt venni, mint képviselő. Foglalkozásomat tekintve a Tolnatextnél vagyok üzemvezető helyettes. Mindemellett, fölműveléssel, paprikatermesztéssel foglalkozom.

Paksi Béni 1956-os születésű, tősgyökeres bogyiszlói lakos vagyok, aki 42 éven keresztül a Dunagyöngye MgTSz aktív dolgozója voltam, ezáltal jól ismerem a bogyiszlói embereket, és a falu lehetőségeit. Képviselőjelöltként céljaim közé az alábbiakat sorolom. A falu egészéért felelősséget vállalva képviselni annak lakosainak/ választóinak érdekeit, a képviselői hatáskört testületi üléseken gyakorolva. Tanácskozási joggal való részvétel a képviselő- testület ülésein, önkormányzati ügyekben való felvilágosítás a gazdasági program, és a településfejlesztési eszközök jóváhagyása. Kérem ezúton is a tisztelt szavazókat, támogassanak engem ebben a megmérettetésben, hogy független képviselőként mandátumot nyerhessek.

Tisztelettel: Paksi Béni


Bogyiszlói Hírlap

5

Dr. Szabó Gábor

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek

Dr. Szabó Gábor Tisztelt bogyiszlói Lakosok! Dr. Szabó Gábor vagyok, 42 éves, házas, nemsokára három gyermek édesapja. 2006 óta élek Bogyiszlón, azóta látom el a településen a háziorvosi, iskolaorvosi, valamint gyermekorvosi szolgálatot. Emellett hagyományos kínai orvoslással is foglalkozom, és mentorként részt veszek az orvostanhallgatók és szakorvos jelöltek képzésében is. A település lakóinak bizalmából 2010 óta vagyok Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselőtestületi tagja és a testület Szociális Bizottságának elnöke. Az elmúlt 9 év alatt sikerült elérnünk községünk egészségházának teljes szerkezeti rekonstrukcióját, berendezésének, eszközparkjának megújítását, korszerűsítését. Ezzel nagymértékben emelkedett az egészségügyi ellátás színvonala. A háziorvosi ellátás mellett a fogorvosi- és védőnői szolgálat is korszerűsödött, a település lakóinak legnagyobb megelégedésére. Mint orvos, elsődleges fontosságúnak tartom a lakosság minél nagyobb szintű gyógyító- megelőző ellátását, emellett, szintén ezt a célt szolgáló, szabadidős- és sporttevékenységek fejlesztését, biztosítását. Külön örömmel szolgál számomra, hogy a kormányzati ígéretek szerint a közeljövőben bölcsőde építésére is sor kerül Bogyiszlón, hozzájárulva a fiatalok helyben maradásához és a település élhetőbbé tételéhez. Nem sorolnám fel az egyéb, eddig elért eredményeinket, (például a sportcsarnok építése, a járdák, közutak fejlesztése) egyrészt, mert ez egy csapatmunka eredménye, másrészt még rengeteg a teendő. (Közbiztonság, további infrastrukturális fejlesztések, játszóterek, kulturális és szabadidős programok, időskorúak ellátása- gondozása.) Az elkövetkező önkormányzati ciklusban is kiemelt jelentőségűnek tartom e területek támogatását. Természetesen, ezen időszak pénzügyi keretei, valamint a pályázati lehetőségek még nem ismertek, így felelőtlen ígéreteket nem tennék, de minden tudásommal és jó szándékommal azon leszek, hogy a leendő testülettel ezen forrásokat és lehetőségeket a lehető legszélesebb körben és legjobb hatásfokkal kihasználjuk. Amennyiben céljaimmal egyetértenek, kérem, támogassanak szavazatukkal az október 13-i választáson. Köszönöm megtisztelő bizalmukat: Dr. Szabó Gábor

Szűcs Gáborné Szűcs Krisztián Szűcs Krisztián bogyiszlói lakos vagyok 44 éve, de szerintem sokan ismernek. Akik nem, azoknak egy pár szót magamról: építőipari és földmunkával foglalkozom. Nős vagyok, két gyermek édesapja.

Az elmúlt öt évben képviselő voltam, és szeretném folytatni amit elkezdtem anno. A település fejlődése a kiemelt céljaim között szerepelt, ezért újból megméretettem magam. (Fidesz-KDNP színeiben és támogatásával) Egy pár megvalósult projekt: Új tornaterem építése, az összes belterületi földes út szilárd burkolatot kapott, több kilométer újbóli út aszfaltozása a falun belül, 20 fős turistaszálló a Katolikus Iskolánál, Holt-Duna part rekonstrukciója, játszóterek kialakítása, Boldogság Út betonozása és sorolhatnám még tovább. Úgy gondolom, van még mit csinálni a településen, vannak új lehetőségeink is további fejlődésre az elkövetkező évekre. Párat megemlítenék, amennyiben megválasztanak, ezeket a projekteket támogatom és erősítem az új csapatot: új bölcsőde épület építése az orvosi rendelő melletti területen, a beltéri területeken a csapadékvíz és árok rendszer felújítása, Szekszárdi utca aszfaltozása, mely a közeljövőben el is kezdődik, új járdák építése, terek szebbé tétele környezettudatos gondolkodás, közbiztonság erősítése és persze a távolabbi tervek is szerepelnek a gondolataim között. De kulturális, iskolai, óvodai rendezvények illetve a testvértelepülésekkel való kapcsolat erősebb ápolása és az emberekkel való kapcsolat tartása is fontos lesz a jövőben is. Továbbra is szeretnék a helyi közösség, Bogyiszló életének kényelmesebbé és szebbé tételén dolgozni, ezért kérem támogassa szavazatával személyemet. Hajrá Bogyiszló!

Köszönettel:

Szűcs Krisztián


6

Bogyiszlói Hírlap

Indul a Bogyiszlói Népfőiskola V. évfolyama Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a Bogyiszlói Népfőiskola következő előadásaira: 2019. október 9. (szerda) 18:00 (Művelődési Ház, nagyterem)

2019. október 30. (szerda) 18:00 (Művelődési Ház, nagyterem)

Bogyiszló és a paprika

Az egészséges élet valódi titkai

Előadó: Farkas Sándor

Előadó: Pilisi Tibor

Helyismereti verseny Bogyiszlón—TOTAKIV Hagyományos településismereti versenynek ad otthont Bogyiszló. Az esemény szervezője a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenyének szervezősége. A bogyiszlói emberek sok értéket mentettek meg az utókor számára, amit e verseny keretében is szívesen megmutatnak. A versenyen 2-5 fős csapatok vesznek részt általános iskolás, középiskolás, családi és felnőtt kategóriában. A családi kategóriában feltétel, hogy a csapatnak 14 év alatti vagy 60 év feletti tagja is van. A verseny során Bogyiszlóval kapcsolatos kérdésekre kell megtalálni a választ. A rendezvény honlapján a szervezők elhelyeztek egy a Bogyiszló történetét, kulturális és természeti értékeit összefoglaló rövid anyagot. A kérdések közül néhányat ebből felkészülve meg lehet válaszolni. A kérdések többségére azonban a falu bejárása során szerzett ismeretek segítségével, a település nevezetes helyeit felkeresve lehet megtudni a választ. Minden kérdéshez három válaszlehetőség lesz megadva, ezek közül kell kiválasztani a megfelelőt. A helyes válaszok betűjelét egymás mellé írva értelmes szöveget kapnak a versenyzők. A verseny célja, hogy a térképen jelölt bójákat is érintve minél hamarabb megfejtsék ezt a szöveget, és a négy órás szintidőn belül beérjenek a célba a játékosok. A versenyen lesz labirintus, népi játszótér együttműködést igénylő játékokkal, különleges lábbal hajtott járgányok és szerencsefutam is. A rendezvény honlapja: www.totakiv.fw.hu Verseny időpontja: 2019. október 12. (szombat) Versenyközpont: Sportcsarnok (Hunyadi utca) Nevezés: feherlofiase@gmail.com Nevezéskor kérjük megadni, hogy melyik kategóriában hány csapattal nevezel a verseny-

re. Nagy segítséget jelent, ha a résztvevők várható létszámát is tudod.

Nevezési határidő: 2019. október 11. (péntek) 18:00 óra Nevezési díj: Helyi lakosoknak és hat éves korig nincs nevezési díj. Más esetben, határidőben történő nevezés esetén diákoknak 600 Ft/fő, felnőtteknek 700 Ft/fő, helyszíni nevezés estén diákoknak 700 Ft/fő, felnőtteknek 800 Ft/fő. A nevezési díjat a helyszínen kell fizetni. Díjazás: minden kategória győztes csapata egy serleget vihet haza, valamint az 1-3. helyezett csapatok tagjai érem és a verseny lógójával ellátott póló, valamint tárgyjutalom díjazásban részesülnek. Általános iskolás kategóriában a 4-6. helyezett csapatok tagjai is díjazásra kerülnek a verseny lógójával ellátott pólóval. Szükséges felszerelés: íróeszköz, pohár a teához Információ: Bernáth Zsolt 30/351-3344 A verseny menete: 9:00-9:45 résztvevők megérkezése 9:45-10:00 köszöntő, tájékoztató 10:00-14:00 verseny 14:15-14:45 szerencsefutam 15:00 eredményhirdetés A rendezvény támogatói: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bogyiszló Önkormányzata, Novotransz Kft., Borvidék Félmaraton, Vendi Hungária Kft., Tagex Hungária Kft., Séd Nyomda Kft., Tolna Megyei Természetjáró Szövetség, Elektrolit Kft.

Templomok Éjszakája 2019. szeptember 13-án, pénteken megrendezésre került a Templomok Éjszakája a Református Templomban. Az esemény a Református Egyházközség, valamint Bogyiszló Község Önkormányzatának összefogásában valósult meg. Az eseményen az Alsónyék-Bátaszéki Református Gyülekezet Ifjúsági Zenekara, egészen pontosan a mórágyi zenetábor zenekara muzsikált, valamint a bogyiszlói ifj. Nemes Andrást is felfedezhették köztük a bogyiszlói lakosok. Keresztyén dicsőítő dalokat és egyéb zeneműveket hallhattak a résztvevők a programon. A produkciót követően a Községi Könyvtárban egy kis szeretetvendégség várta a résztvevőket és a fellépőket. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik süteménnyel hozzájárultak a vendéglátáshoz! Fotó: Bogyiszló Község Önkormányzata

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bogyiszlói Református Gyülekezet kiadványa, a Hitélet c. lap egészségügyi okokból október hónapban nem jelenik meg.


Bogyiszlói Hírlap

7

Színes, Ízes, Bogyiszlói Paprikanap Első ízben került megrendezésre a Színes, Ízes, Bogyiszlói Paprikanap 2019. szeptember 7-én, a Bogyiszlói Általános Iskola udvarában, illetve a Református Templom alatti Szabadidőparkban. A rendezvény délelőtt 10:00 órakor kezdődött, ekkor már elérhető volt a helyi termék és kézműves vásár, ahol bogyiszlói hímzett termékeket, kézzel készített ékszereket, paprika mintával és Bogyiszló felirattal ellátott ajándéktárgyakat, virághagymát lehetett vásárolni. Szintén ekkor már működött az állatsimogató, a népi játszópark és Paprika Jancsi Bábszínháza az egész nap elérhető Csúzlizdával. Sajnos az eső egész nap, szinte megállás nélkül esett. A 12:00 órakor kezdődő lecsófőző verseny főzői filagóriákba húzódtak, tizenegy csapat nevezett ízletes lecsókkal édes és bogyiszlói csípős verziókkal. A lecsófőző verseny eredményei: Édes kategória: I. helyezett: Puffin (Kató Szabolcs), II. helyezett: Möcsei csajok (Keményné Ugrai Brigitta), III. helyezett: Tolnai Szabadidő Klub 2., Különdíj: Csernáton (Oláh András). Csípős kategória: I. helyezett: Möcsei csajok (Keményné Ugrai Brigitta), II. helyezett: Puffin (Kató Szabolcs), III. helyezett: Tolnai Szabadidő Klub, Különdíj: BITE (Bogyiszlói Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület). A nagyméretű rendezvénysátornak és a fedett színpadnak köszönhetően az eső nem csapta teljesen agyon a rendezvényt, a vendégek így is jól érezték magukat. 15:00 órakor kezdődő színpadi bemutatkozáson végül testvértelepüléseink közül csak Törökfalu vállalta a fellépést. A törökfalui "Mezei Pacsirta nyugdíjas Egyesület" Örökzöldek énekcsoportja Tisza menti dalokat énekelt, valamint egyik tagjuk, Balla Imre verset szavalt. Ezt követte a lecsófőző verseny eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után a frissen alapult Bogyiszlói Paprikarend

(paprikatermesztők) alapító tagjainak avatása következett, ahol a hat alapító tag (Csábrák Csaba, Görbéné Erdei Éva, Hanol János, Kemény András, Schvébl János, Tóth István) egyenként bemutatkozott, meséltek a paprikával kapcsolatos múltjukról, eredményeikről, jövőbeni terveikről, illetve kiemelték, hogy a bogyiszlói paprika népszerűsítése mindannyiunk érdeke. Végül átvették a tanúsítványt alapító tagságukról. Ezt követően a megyei vonatkozású Electric Soul Zenekar adott koncertet. A nagyfellépő a ManGoRise zenekar volt, illetve lett volna, ugyanis ekkor akkora vihar kerekedett, hogy ugyan a zenekar türelmesen várt, hátha csillapodik a vihar, a villámlás és az égszakadás miatt nem merték az elektromos hálózatra dugni az eszközeiket, így ennek a koncertnek el kellett maradnia. Így a műsor szerint a ManGoRise koncertet követő Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület sem tudott színpadra lépni, mert az értékes népviseletek elázását, a csúszós színpadon való táncot nem lehetett megkockáztatni. A Bogyiszlói Zenekar viszont jó hangulatú táncházat húzott a tánccsoport nélkül, melyre az addigra meggyarapodott vendégsereg a rendezvénysátor alatt mulatott, ahogy az őket követő Party Café zenekar báli muzsikájára is, egészen hajnalig. Összességében a rossz idő ellenére is egy sikeres rendezvényt zártunk, a kitűzött cél, a bogyiszlói paprika népszerűsítése elindult azzal, hogy az először megszervezett program visszhangja nagyon jó. Többektől érkezett visszacsatolás, vidékről érkezőktől is, hogy biztosan visszatérnek még Bogyiszlóra. A rendezvény ideje alatt az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. bogyiszlói vízbázisán nyílt napot tartottak, így reggeltől délutánig falujáró kisvonat közlekedett a településen egészen a vízbázisig. Fotó: Bogyiszló Község Önkormányzata


8

Bogyiszlói Hírlap

Könyvajánló J. D. Robb - Halálos visszhangok Miközben Eve Dallas, a New York-i rendőrség hadnagya és férje, a multimilliárdos Roarke hazafelé tartanak, hirtelen egy zavart, meztelen és véres fiatal nő tántorog a kocsijuk elé. Roarke rátapos a fékre, Eve pedig akcióba lendül. Daphne Strazzát azonnal kórházba viszik, a férjén, dr. Anthony Strazzán viszont már nem segíthetnek. A zseniális ortopéd sebész holtan fekszik kínosan rendezett városi háza hálószobájában. Három széfét feltörték és kifosztották. Daphne értékes szemtanú lehetne, de a rémülettől és a sokktól csak annyit tud újra és újra elismételni a tettesről, hogy „az ördög volt”. Miközben kiderül, hogy dr. Strazza hideg, uralkodó és általában véve közutálatnak örvendő ember volt, ebben az esetben a bizonyítékok nem a feleségéhez vezetnek. Eve és csapata kénytelen belekezdeni a fárasztó rutinmunkába: kihallgatják a gyilkosság előtt rendezett vacsora minden vendégét, a felszolgálókat, a fellépőket, kétségbeesetten keresve a választ a legfontosabb kérdésekre: Igazából hogy néz ki az ördög, és hol fog legközelebb lecsapni?

Becca Prior - Stockholm-szindróma Mikor elrabolják, Brian Hayes pontosan abba az életbe csöppen, amit mindig is szeretett volna elkerülni. Bár apja az alvilág koronázatlan királya, Bry eddig azon volt, hogy ő más emberré váljon, és megfeleljen halott édesanyja egykori elvárásainak. Az élet azonban mindig tartogat meglepetéseket, és a leggondosabb számításba is hiba csúszhat. Briannek fel kell idéznie a gyermekkorában tanultakat, ha túl akarja élni a borzalmakat. Arra azonban nem lehet felkészülni, hogy épp akkor éri utol a szerelem, mikor a puszta léte is veszélybe kerül. Pláne arra nem, hogy a fogvatartója lesz a szíve választottja. Elrablója, Jake Harris egy jelentéktelen alak, aki az öccse életéért cserébe elvállal egy munkát, de arról fogalma sincs, mibe keveredik. Mikor szembesül a zord valósággal, és rájön, hogy nemcsak a testvére, hanem a saját biztonsága is veszélybe kerül, olyan döntést hoz, amivel mindkettejük életét kockára teszi. Csakhogy nincs választása…

Jill Mansell - Ezen múlik minden? Egyrészről, bárcsak ne írta volna meg Essie azt az átkozottul kínos emailt. Micsoda pech, hogy a félvilág olvashatta, mert véletlenül félreütött a gépen, és mindenkinek szerteküldte. Pedig csak a legjobb barátnőjének szánta. Még most is együtt élhetne Paullal, talán már az esküvőjüket is tervezgetnék…

Másrészről (főleg, ha nem ragadták volna el pillanatnyi, és valljuk be, teljesen őszinte női érzelmei), milyen szerencse, hogy mégis megírta a levelet. Akkor most nem kezdhetné újra az életét egy pici tetőtéri lakásban, és soha nem ismerte volna meg a csupaszív Conort. Vagy az őrülten vonzó Lucast… És ami egészen tuti, hogy nem következett volna be: Essie soha nem zúgott volna bele olyan pasiba, akibe szigorúan tilos beleszeretni bármilyen nőnek, akinek egy csepp esze van…

Lakatos Levente- Tomo, az első vakkantás Sziasztok, Ha azt hiszitek egy kutya élete csak csupa játék meg velőscsont, azt kell mondanom, hogy tévedtek. Pedig én még egész jó gazdit választottam. Persze nem kiabálom el, mert még csak az elején járunk ennek az együttélősdinek, de már most elég sok vicces dolog esett meg velünk. Elmesélem, milyen az élet Leventével, és megígérhetem, nem szépítek semmin. Egy jó tanács: soha se éljetek együtt egy íróval! Nektek is ilyeneket kéne hallgatnotok: "Nagyon ügyes kutya ez a Tomóka, olyan bölcs ő már most, mint egy vén róka." Mondjuk, ebben pont igaza van. Na, figyeljetek csak miket vakkantok én nektek!

Leiner Laura - Maradj velem Elérkezett az Iskolák Országos Versenyének hatodik napja, és a piros csapat szétesni látszik. A kezdetben barátságosnak tűnő megmérettetés egyre komolyabbá válik, a feladatok egyre megterhelőbbek, egyre fájóbb a családtagok hiánya, és a négy gyökeresen eltérő személyiségű diáknak egyre nehezebb igazi csapatként együttműködnie. Bizonyos helyzetek még a Szirtes gimi páratlan logikájáról és éles eszéről ismert matekosát, Újvári Hannát is komoly kihívások elé állítják. Vajon a csapat érdekei a fontosabbak, vagy a verseny során kialakult kapcsolatok? Van-e értelme sportszerűnek maradni, ha más is piszkosan játszik? Egyáltalán, lehet-e ez a játék több, mint egy jelentéktelen vetélkedő, amiről még senki sem hallott, és ahol színes ruhás diákok versenyeznek egy műanyag kupáért? És nem mellesleg: okos dolog-e beleszeretni valakibe, aki az egyik rivális csapat öltözékét viseli?


Bogyiszlói Hírlap

9

Közérdekű információk

Felhívás a veszettség elleni védekezésről 1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. 2. A betegség legfőbb terjesztője a róka. 3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992. októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina. 4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. 6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni: A) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség; B) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI! 7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy a legelő állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétket. 8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT. 9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa. 10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.

11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA:

2019. október 09 - október 13.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Sportlehetőség - Toborzás Az átadott sportcsarnokban közös sporttevékenységre invitáljuk a mozogni vágyó lakosságot! A kezdeményező Virág Attila és Sziget György tanár úr. Az akár kosár-, akár röplabda játékokat (megegyezés kérdése) keddi és/ vagy csütörtöki napokon 17:30-kor tartanánk. Kérjük azokat, akiket érdekelne a lehetőség, vegyék fel a kapcsolatot Virág Attilával, Sziget tanár úrral, vagy jelezzék azt a Művelődési Házban. Ne feledjék, megadatott új csarnokunkban a lehetőség a sportolásra, közös kikapcsolódásra! Használjuk ki! Várjuk jelentkezésüket!


10

Bogyiszlói Hírlap

A Bogyiszlói Iskola melléklete Milyen felsősnek lenni? Azért jó, mert közeledik a ballagás. Az alsó évfolyamban töltött 4 év gyorsan eltelt, de nagyon jó az ötödik osztály és ezt még sokszor el is fogjuk mondani. Igazából nem érzünk nagy változást. Nekünk mindenütt jó, csak egy osztály legyünk. Felsőben sokkal nehezebbek a tárgyak, sokkal komolyabban kell venni a tanulást. Kicsit azért furcsa, mert új tanárok és új tantárgyak vannak. Hiányzik Erika és Ági néni, de Mariann nénivel is jó! Nagyon szép és nagy az osztályunk, viszont hiányoznak az alsós dolgok. Rá kellett jönnünk, hogy már komoly felsősök vagyunk, mégis rendszeresen meglátogatjuk volt osztályfőnökünket a volt osztályunkban. (5. osztály)

Nyár végi suliváró 2019. augusztus 30- án SULIVÁRÓ délelőttre várták az első osztályos tanító nénik a kicsiket. A gyerekek a délelőtt folyamán megismerkedtek az iskola épületével, rejtelmeivel, az ott dolgozó felnőttekkel. Sokat játszottak, énekeltek, kézműveskedtek, és persze

már kicsit készültek az iskolára is, amit elmondásuk szerint nagyon vártak. Öröm volt látni a vidám, mosolygó kis nebulókat és az őket támogató szülői közösséget, azt, hogy jól érzik magukat és szinte észrevétlenül eltelt a délelőtt.

Sárkányhajó verseny Domboriban Szeptember 7 – én Domboriban a Magyar Kajak – Kenu Szövetség megrendezte a tizes sárkányhajók versenyét. a Bogyiszlói Általános Iskolát két csapat képviselte. Ők az 5-6. és 7-8. osztályos tanulók voltak. Az esős idő ellenére nagyon nagy versenyhangulat alakult ki. Az ország minden részéről 10 – 10 hajóegység érkezett. Az 5-6. osztályosok hatalmas küzdelemben az előkelő országos harmadik helyet szerezték meg. A 7-8. osztályosok kis különbséggel hetedikként értek célba. Tanulóinkért újra szurkolhatunk szeptember 27 – én, pénteken, mikor is Székesfehérváron mérettetnek meg. Fotók: Bogyiszlói Általános Iskola

Tanulóink írták Nyaralás Ezen a nyáron az óceánnál nyaraltam. A part nagyon szép volt. A pálmafák alatt pihentem. Amikor a vízben úszkáltam, akkor láttam delfineket. Az egyik kis delfin odaúszott hozzám. meg is simogattam. Jó érzés volt. Amerre úsztam, mindenhová követett. Este kikísért a partra és az uszonyával csapkodva köszönt el. Mihovics Emma 4. osztályos tanuló képzeletbeli nyaralása Zenetábor Nyár elején elmentem egy bentlakásos táborba. Nagyon izgultam, hogy kik lesznek a szobatársaim. Szerencsére ismerősök voltak. Sok program volt, köztük vetélkedők is. A zuhanyzás eléggé vicces volt, egyszer hideg jött a melegből, másodszor meg a hidegből jött a melegvíz. Egy kisebb nevetőrohamot kaptunk, de azért még álomba tudtunk merülni. Másnap reggel mindenki izgatott volt, mert Pécsre mentünk az állatkertbe. A fehér tigristől a többi lánnyal nagyon megijedtünk. Gyorsan eltelt a tábor. Várom a következő nyarat, hogy újra elmehessek. Szántó Bella 4. osztályos tanuló nyári élménye


Bogyiszlói Hírlap

11

Tarisznyába való Híreink A nyár folyamán megtörtént az óvoda helyiségeinek fertőtlenítése, csoportszobák díszítése. Nagy örömünkre szolgál, hogy az óvoda használatába került a tornaterem, mely lehetőséget biztosít a gyermekek magasabb fokú mozgásfejlesztéséhez. Szeptemberben megérkeztek az új kiscsoportosok: Pilisi Áron, Vámosi Bettina, Kovács Dániel Lázár, Csere Fanni, Balogh Ferenc István, Bőcs Lana, Sárközi Ármin János, Simon Szabolcs, Varga Boldizsár, Nagy Gabriella Anna, Világh Emília, Zólyomi Sára, Karaszi Dominik, Decsák Noémi. A háziorvos és a védőnő elvégezte a középső- és nagycsoportban az egészségügyi szűrést. Az év folyamán a következő állandó programokon vesznek részt a gyerekek: mesetorna, kutyaterápiás foglalkozás, színházi előadások a Művelődési Házban.

Szente Julianna nyugdíjba vonul Szente Julianna a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda dolgozója 2019 októberétől 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonul. Pedagógus pályáját 1979. augusztus 16-án szülőfalujában Bogyiszlón kezdte, és itt is fejezi be. Az elmúlt évtizedek alatt, a főiskola elvégzése mellett számos továbbképzéssel bővítette szakmai tudását. Kezdeményezője, aktív részese volt a kompetencia alapú program bevezetésének. Országos, regionális, és helyi bemutató foglalkozásokat tartott, melyeken kimagasló szakmai hozzáértését bizonyította. Szeretettel kívánunk boldog nyugdíjas éveket! Az óvodapedagógusi pályán 34 szakmai évet töltött, 12 gyermekcsoportot vitt végig, közel 300 bogyiszlói kisgyermeket nevelt, óvott, tanított az óvodában. Munkája elismeréséül az Emberi Források Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, Bogyiszló község képviselőtestülete Bogyiszló Községért kitüntető címmel ismerte el munkáját. Fotó: Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda


Bogyiszlói Hírlap 12

12 Bogyiszlói Hírlap

Lehetőség, Egészség, Közösség Sallay Fanni megfogalmazta: „Az otthon az, ahol van helye a hosszú, összebújós beszélgetéseknek, a másik véleményét meghallgató vitáknak, a szavak nélküli pusziknak és a simogatásoknak - miközben csak úgy elmegyünk egymás mellett.”

és tapasztalata. A nyugdíjba vonulással jellemzővé válhat a munkahelyi, baráti, családi kapcsolatok elvesztése. Hidat képezhetünk a generációk közötti kommunikációban, lehetőséget kínálva a gondolat és tapasztalatcserére.

A váratlan, hirtelen fellépő élethelyzetekre nyújt megoldást Tolnán nyílt irodánk (L.É.K. néven), ahol mindenkivel személyes Váratlan helyzetek mindig adódnak (mindannyiunk) az életben. beszélgetés után keresünk megoldást. Gondoljunk csak a Bibliára a Szent családnak is adódtak nehézségei: a kis Jézus istállóban születik, menekülniük kell He- A találkozások személyesek és négyszemköztiek, együtt terródes haragja elől. Családok kihívással és nehézségekkel néz- vezzük a további lépéseket és segítünk megtalálni a megoldást. nek szembe. Ma rengeteg benyomás ér bennünket, ami válto- Támogatjuk a mindennapi élet nehézségeinek feldolgozásában zást hoz életünkbe. Ez a változás kisebb vagy nagyobb megolés az önmagunkban rejlő érzések megélésében. Egyéni igény dandó nehézséget szül számunkra (az egyén számára). A vászerint segítséget nyújtunk: személyiségfejlesztésben, sajátos ratlan helyzet megnehezítheti életünket, döntéseinket. Ebben a élethelyzetek kezelésesben, önéletrajz készítésben és akár megváltozott helyzetben próbáljuk megkeresni a helyünket munkahelykeresésben is. (kiutat találni). A társas kapcsolatainkban is keressük helyünket, mert egyedül lenni nem jó, nem erre vagyunk berendezkedve. Szolgáltatásaink mindenki számára ingyenesen elérhetőek. L.É.K. iroda munkatársai várják az érdeklődőket. A rengeteg impulzus a gyerekeinket is érinti. Ebben a mindig Helyszín: Bogyiszló, Művelődési ház (2 hetente) változó világban a fiatalok is próbálják megtalálni a helyüket. A Telefon: 0630/785-7059 korábbi értékrendek, biztos pontot jelentettek a fiatalok számára, ma lazulni látszanak, így ez egy bizonytalanságot is szülhet Az iroda működését a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOPszámukra. Segíteni kell nekik, hogy megtalálják a helyüket a 1.5.2.-16-2017-00027. azonosítószámú, „Lehetőség, Egészség, Közösség” – Komplex világban. térségi felzárkóztatás Tolna és környékén” című Eligazodást jelenhet a fiataloknak egy idős ember bölcsessége

támogatott projekt biztosítja.

Katolikus miserend a Bogyiszlói Jézus Szíve Templomban 2019. október-november Október 13. 11:15 Október 27. 11:15 November 10. 11:15 November 24. 11:15

Felelős kiadó: Bogyiszló Község Önkormányzata, Kossuth u. 28. Tel./Fax: 540-157 Főszerkesztő: Varga Dalma A Szamárfül illetve Talicskába való rovatot az iskola és óvoda pedagógusai szerkesztik. Szerkesztőségi e-mail: kultura.bogyiszlo@gmail.com Tel: 407-117 Nyomdai munkák: Böcz Nyomda, 7100 Szekszárd, Sió u. 2. u. tel.: 74/417-430 megjelent 800 példányban Állandó címlapfotók: Farkas Sándorné, ifj. Nemes András

Profile for kultura.bogyiszlo@gmail.com

Bogyiszlói Hírlap 2019 október  

Bogyiszlói Hírlap X. évfolyam 10. szám

Bogyiszlói Hírlap 2019 október  

Bogyiszlói Hírlap X. évfolyam 10. szám

Advertisement