Page 1


TERVETULOA WELCOME

KANSAINVÄLINEN E INTERNATIONAL FE

Näillä festareilla monikulttuurisuus on tavallinen juttu. Kol-

ollenkaan? Esitys tuodaan Suomeen yhteistyössä Pohjoismai-

matta kertaa järjestettävä INTERKULTfest käsittelee

sen kulttuuripisteen ja Suomalais-tanskalaisen kulttuurira-

interkulttuurisuutta eri taiteen muodoin rohkeasti ja kantaa-

haston kanssa. INTERKULTyouth -kouluyhteistyö ja työpaja-

ottaen. Tekijät ovat nuoria, jotka näyttävät, että näyttämö

toiminta järjestetään yhteistyössä Monihelin kanssa.

kuuluu kaikille sosiaalisesta, etnisestä tai muusta taustasta huolimatta!

Perjantai-iltana 23.9. Stoassa nähdään rinta rinnan nuorten urbaanin musiikin tekijöiden ikärajaton ja ilmainen

Festivaalin avaa kahtena ensimmäisenä iltana nähtävä

INTERKULTbeats ja viereisessä salissa venäläistä nykytanssia

INTERKULTacts ja saksalaisesitys ArabQueen. Yhteistyössä

esittelevä INTERKULTperforms. Pietarilaisen Guild Dance

Goethe-Institutin kanssa ensimmäistä kertaa Suomeen saa-

Companyn fyysinen, neliosainen The Myth of a Woman

puva berliiniläinen Heimathafen Neukölln on tunnettu mo-

käsittelee erilaisin näkökulmin naiseutta, patriarkaalisuutta

nipuolisesta ohjelmistostaan ”kansan teatterina”. ArabQueen

ja sukupuolten valtasuhteita. Esitys on kotimaassaan saanut

kertoo musliimitaustaisen nuoren Mariaman kaksoiselämästä.

ristiriitaisen vastaanoton rohkeasta esiintulostaan nostaa

Güner Yasemin Balcin novelliin ja tositarinaan perustuva näy-

hiljennetty aihe pöydälle. Esitys tuodaan Suomeen yhteis-

telmä on osa Neuköllnin kaupunginosaan sijoittuvaa trilogiaa.

työssä Cultura -säätiön kanssa.

Festivaalin toisen päivän 21.9. käynnistää aiemmilta

Viimeisen festivaalipäivän 24.9. käynnistää INTERKUTkids ja

vuosilta tuttu INTERKULTseminar, jossa tänä vuonna etsitään

Sanna Karlsson-Sutisna Companyn Kuu ja Joutsen. Esitykses-

kannustimia maahanmuuttajanuorten hakeutumiseksi

sä Hassu Kuuklovni matkaa ympäri maailman yrittäessään

taiteen korkeakouluopintoihin. Seminaarissa tartutaan

pelastaa joutsenen. Interaktiivinen esitys on sukellus elämän

oppilaitosten vastuuseen vähemmistöjen ja maahanmuut-

rikkauteen, eri maanosien traditionaalisiin tansseihin ja niiden

tajanuorten tavoittamiseksi sekä siihen onko kaikille taattu

upeisiin pukuihin. Samaan aikaan järjestetään Itäkeskuksen

yhdenvertainen mahdollisuus taiteen kieleen. Seminaarissa

kirjaston Lasten lauantai, joten Stoassa on luvassa muutakin

pyritään tarkastelemaan kiinnostavien puhujavieraiden joh-

lapsille suunnattua ohjelmaa.

dolla nuoren koulutuspolkua peruskoulusta lähtien. INTERKULTfest 2016 päättyy Vuotaloon ja päätösklubiin, Festivaalitorstaina 22.9. Stossa järjestetään festivaalin yleisö-

jossa tänä vuonna juhlitaan stereotypioita cabaret-hengessä.

työn ja kouluyhteistyön päättävä tapahtumapäivä

Ágnes Kászasin emännöimä täysin ennakoimaton Celebration

INTERKULTyouth. Inside Job Agencyn suunnittelemana Stoan

of STEREOtypes lupaa ainakin stand upia, burleskia ja drag

ympäristön ja Puhoksen ostoskeskuksen valtaa kaupunki-

kingejä...INTERKULTclub on festivaalin ainoa K-18 -ilta, sillä

peli, minkä jälkeen koululuokilla on mahdollisuus seurata

Vuosalin baari on auki koko esityksen ajan.

tanskalaisen Black Box Dance Companyn 100 likes -esitystä. INTERKULTmovesin alla nähtävä esitys tarttuu riippuvuuteen

Voit lukea lisää esityksistä, esityksiin liittyvistä keskustelutilai-

sosiaalisesta mediasta ja jatkuvasta pyrkimyksestä tulla huo-

suuksista ja muusta oheisohjelmasta myös kotisivuillamme

mioiduksi ja nähdyksi. Mitä, jos et saakaan yhtään tykkäystä?

www.kassandra.fi/interkultfest, jonne päivittyvät tämän

Jos et ole sosiaalisessa mediassa, oletko olemassa

esitteen painoon menon jälkeiset ohjelmalisäykset. Nähdään festareilla!

1


ESITTÄVÄN TAITEEN FESTIVAALI ESTIVAL OF PERFORMING ARTS

INTERKULTfest 2016

At this festival multiculturalism is a normal thing!

Finnish-Danish Cultural Foundation. INTERKULTyouth-

INTERKULTfest, organized by the third time, deals with intercul-

collaboration with schools and workshops is organized in

turalism through different performing arts in a courageous way

cooperation with Moniheli.

and takes a stand. The artists are youngsters who show that the stage belongs to anyone regardless of their social, ethnic or

On Friday during the night at Stoa there will be shoulder to

other background.

shoulder urban music makers at the - free and without age limit - event INTERKULTbeats, and in the next hall there will be

The festival is opened on two nights by INTERKULTacts, presen-

Russian contemporary dance presented at INTERKULTperforms.

ting the German performance ArabQueen. With the collabora-

The Guild Dance Company from Saint Petersburg performs

tion of Goethe Institute, Heimathafen Neukölln, a theatre from

The Myth of a Woman, which combines physical theatre and

Berlin known for its diverse repertoire and called “the theatre of

contemporary dance throughout its four parts. The performan-

the people”, performs for the first time in Finland. ArabQueen

ce focuses on various perspectives of womanhood, patriarchy

tells the story of Muslim backgrounded young Mariam’s double

and power relationships between genders. The performance so

life. Based on a true story and on the novel by Güner Yase-

far got a mixed reception since it has bravely brought up to the

min Balci, the performance belongs to a trilogy based on the

table such a muted subject. The performance will be brought to

neighbourhood of Neukölln.

Finland in collaboration with Cultura foundation.

The second day of the festival will start with the familiar

The last festival day will be kicked off by INTERKULTkids and

INTERKULTseminar, on which this year we’ll try to find incentives

Sanna Karlsson-Sutisna Company’s Moon and Swan. In the

for immigrant backgrounded youngsters to apply to higher

performance the Funny Moon Clown travels around the world

education studies in the arts’ field. The seminar will also touch

trying to save a swan. This interactive performance is a dive into

on the matter of the responsibility of schools in targeting

the rich life of our world, into the traditional dances of different

minorities and immigrant backgrounded youngsters, and if it

continents and their fabulous costumes. At the same time at

is guaranteed the equal opportunity in gaining access to the

Itäkeskus’ library it will be organized the Children’s Saturday

language of art. On the seminar we’ll try to examine the school

event, so there will be a lot of activities for children at Stoa.

path undertaken by youngsters starting from primary school,

INTERKULTfest 2016 ends at Vuotalo with the final club of the

through a discussion with interesting invited speakers.

event, where this year we’ll celebrate the stereotypes in a cabaret atmosphere. Ágnes Kászas hosts the unpredictable

On Thursday at Stoa it will be organized an audience deve-

Celebration of STEREOtypes, which promises to combine at

lopment one-day event, INTERKULTyouth, which will end the

least stand up, burlesque and drag kings … INTERKULTclub will

collaboration with schools. Planned by the Inside Job Agency,

be the only festival event with an age limit of 18, since the bar

an urban game takes over cultural centre Stoa’s area as well as

of Vuosali will be open during the whole performance.

Puhos shopping centre, after which the participating classes will watch the performance 100 LIKES by Danish Black Box Dance Company. Under INTERKULTmoves, the performance focuses on the personal dependency on social media and the continuous pursuit to be seen and recognised. The performance is brought

You can read more about the performances, talks related to the performances and other side events also from our website www.kassandra.fi/interkultfest, where will be updated other new programme details which are not on this paper version.

to Finland in cooperation with the Nordic Culture Point and the See you at the festival!

2


INTERKULTacts

ARABQUEEN

HEIMATHAFEN NEUKÖLLN , SAKSA / GERMANY TI 20.9.2016 klo 19, STOA TEATTERISALI TUE 20.9.2016 AT 7PM, STOA THEATRE HALL KE 21.9.2016 klo 19, STOA TEATTERISALI WED 21.9.2016 AT 7PM, STOA THEATRE HALL

Mariam on saanut tiukan tiukan kotikasvatuksen muslimivanhemmiltaan. Kasvettuaan naimaikään vanhemmat pyrkivät suojelemaan tytärtään entistä tarkemmin perheyhteisön ulkopuolisilta kiusauksilta. Perhe on kuitenkin tietämätön Mariamin viettämästä kaksoiselämästä. Kadulla tottelevainen tyttö muuttuu itsevarmaksi ArabQueeniksi. Valheiden kautta Mariam löytää reitin vapauteen. Hän livahtaa tapaamaan saksalaista ystäväänsä Lenaa, käy diskossa ja jopa tapaamassa vieraita miehiä liberaalin tätinsä luona. Kaikkien teinityttöjen tavoin Mariam koettelee rajojaan ja maailmaansa rajoittavia sääntöjä. Pian hän kohtaa rajapyykin, jossa hänen on tehtävä koko loppuelämäänsä määrittävä päätös. Güner Yasemin Balcin romaani ArabQueen perustuu tositarinaan nuoresta naisesta, joka monen muun länsimaissa asuvan musliminaisen tavoin tasapainoilee perinteen ja nykyajan, uskonnon ja länsimaisen elämäntavan vaatimusten kuin perhevelvollisuuksien ja henkilökohtaisen vapaudenkin välillä.

3


Mariam has grown up in a strict Muslim household. Now a young woman of marriageable age, her parents want to protect her from the dangers and temptations lying in wait for her beyond the confines of the protected family space. But her parents are unaware that Mariam is leading a double life. At home, she is the obedient daughter, on the street the self-confident ArabQueen. Through lies she surreptitiously obtains small freedoms in order to chat with strange men at the house of her liberal aunt Hayat, to meet her German girlfriend Lena, or to go to the disco. Like every teenage girl, Mariam tests the limits of the world in which she lives by circumventing the rules. But very quickly she comes up against the final limit: she must make a decision that will determine the course of the rest of her life. Güner Yasemin Balci’s novel ArabQueen is based on the true story of a young woman who, like many Muslim women in Germany, has to cope with a constant tightrope act: between tradition and modernity, between the demands of religion and of Western society, between family obligation and personal freedom.

KÄSIKIRJOITUS / AUTHOR GÜNER YASEMIN BALCI (ArabQueen or The Other Life) OHJAUS / DIRECTOR NICOLE ODER DRAMATURGIA / DRAMATURGY ELISABETH TROPPER APULAISOHJAAJA / ASSISTANT DIRECTOR JULIE MERCIER ESIINTYJÄT / PERFORMERS TANYA ERARTSIN, INKA LÖWENDORF, SASCHA Ö. SOYDAN PUVUSTUS / COSTUMES WIEBKE MEIER MUSIIKKI / MUSIC HEIKO SCHNUTPEL VALOSUUNNITTELU / LIGHT DESIGN RICARDA KÖNEKE ÄÄNISUUNNITTELU / SOUND DESIGN BASTIAN ESSINGER KIERTUEMANAGERI / TOUR MANAGEMENT ANDREA TIETZ IKÄSUOSITUS / AGE RECOMMENDATION 13ESITYKSEN KIELI / LANGUAGE SAKSA, TEKSTITYS ENGLANNIKSI / GERMAN, SUBTITLES IN ENGLISH ESITYKSEN KESTO / DURATION 1H 50MIN LIPUT / TICKETS 13/9 €

4


INTERKULTmoves

100 LIKES

BLACK BOX DANCE COMPANY, TANSKA / DENMARK TO 22.9.2016 klo 17, STOA TEATTERISALI THU 22.9.2016 AT 5PM, STOA THEATRE HALL

100 LIKES kertoo haavoittuvaisuudesta ja sosiaalisen median riippuvuudesta ja jatkuvasta pyrkimyksestä tulla nähdyksi ja huomioiduksi. Mitä, jos et saa yhtään ”TYKKÄYSTÄ”? Oletko olemassa, jos et ole Facebookissa tai Instagramissa? Nykytanssia ja katutanssin eri tyylejä yhdistelevä Mari Carrascon tanssiteos on huumorin ja ironian värittämä. Esityksen keskiössä ovat nuoret itse.

What happens if you do not get any ”LIKES”? If you do not exist on Facebook, Instagram - do you then exist? 100 LIKES focuses on young people’s vulnerability and their dependence on social medias and everlasting pursuit to be seen. Choreographer Mari Carrasco creates with speed, energy, humor and irony one choreographic world where young people are at the center.

KOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY MARI CARRASCO IDEA JA KONSEPTI / IDEA AND CONCEPT MARIE BROLIN-TANI MUSIIKKI / MUSIC HENRIK MUNCH TEKNINEN TOTEUTUS / TECHNICIAN SEBASTIAN KOCK THULIN ESIINTYJÄT / PERFORMERS LIONEL AS-SOU, MARCO RICCI, EMMY LOUISE THOMSEN IKÄSUOSITUS / AGE RECOMMENDATION 10ESITYKSEN KESTO / DURATION 60 MIN SIS. YLEISÖKESKUSTELU / INCL. A TALK WITH THE AUDIENCE LIPUT / TICKETS 13/9€

5


KIERRÄTYSTAIDEGRAFFITI KOKO FESTIVAALIVIIKON AJAN STOAN PIHALLA / GRAFFITI OF RECYCLING ART DURING THE WHOLE FESTIVAL WEEK AT THE YARD OF STOA Festivaaliviikon alussa Stoan sisäänkäynnin viereen rakentuu rautalangasta ja muovipusseista taiteilija Macoumba Ndiayen suunnittelema graffititeos. Mukana teosta rakentamassa ovat Helsingin Diakonissalaitoksen turvapaikanhakijanuoret. In the beginning of the festival week by the entrance of Stoa there will be constructed with wire and plastic bags a graffiti work designed by Macoumba Ndiaye. Together constructing the piece will be underage asylum seekers from Diakonissalaitos.

6


INTERKULTperforms

THE MYTH OF A WOMAN GUILD DANCE COMPANY - VENÄJÄ / RUSSIA PE 23.9.2016 klo 18, STOA TEATTERISALI FRI 23.9.2016 AT 6PM, STOA THEATRE HALL

Neliosainen tanssiteos vallasta ja naiseudesta. The Myth of a Woman (Myytti naisesta) syntyi vuonna 2014 neljän koreografin yhteistyönä venäläisen nykytanssin tilaa käsitelleen Nischebrodsky –festivaalin ympärille. Pietarilaisen The Guild Dance Companyn seitsemän tanssijaa taiteellisen johtajansa Ivan Belozertsevin johdolla saivat kotimaassaan ristiriitaisen vastaanoton rohkeasta esiintulostaan nostaa hiljennetty aihe naisen asemasta julkiseen keskusteluun.

Four-part dance piece about power and womanhood. The Myth of a Woman was created in 2014 with the cooperation of four choreographers for the festival Nischebrodsky, which dealt with the condition of contemporary dance. The seven dancers of The Guild Dance Company from Saint Petersburg with artistic direction by Ivan Belozertsev got a mixed reception since it has bravely brought up to discussion such a muted subject as the status of women.

7


1. OSA TYTTÖ. NAINEN. PUU. 1. PART GIRL. WOMAN. TREE. KOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY LILIA BURDINSKAYA MUSIIKKI / MUSIC MEREDITH MONK, OLAFUR ARNALDS FEAT. BJÖRK, PLASTIKMAN ESIINTYJÄT / PERFORMERS VICTORIA MAKSAKOVA, NADEZDA GRANKINA, ALEXANDRA SHIBAEVA 2. OSA ROTU 2. PART BREED KOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY ANTON VDOVICHENKO MUSIIKKI / MUSIC ESIINTYJÄT / PERFORMERS IVAN BELOZERTSEV, KSENIA SEMENOVA 3. OSA NAINEN ESINEENÄ 3. PART WOMAN AS AN OBJECT KOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY TATIANA PRIYATKINA-WEINSTEIN MUSIIKKI / MUSIC SOLOMON, HAUSKA, JOANNA NEWSON, LITTLE HAT JONES, CHEMICAL BROTHERS ESIINTYJÄT / PERFORMERS VICTORIA MAKSAKOVA, NADEZDA GRANKINA, NIKOLE AINA, KSENIA SEMENOVA, ALEXANDRA SHIBAEVA 4. OSA ENNEN KAIKKEA 4. PART FIRST OF ALL KOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY OLGA VASILYEVA MUSIIKKI / MUSIC ROY ORBISON, RYOJI IKEDA, PLASTIKMAN, GUI BORATTO, MAYA BEISER, LOSCIL, MARI BOINE, LELE MARCHITELLI ESIINTYJÄT / PERFORMERS VICTORIA MAKSAKOVA, ANTON VDOVICHENKO, IVAN BELOZERTSEV TAITEELLINEN JOHTO / ARTISTIC DIRECTOR IVAN BELOZERTSEV VALOSUUNNITTELU JA LAVASTUS / LIGHT AND SET DESIGN IGOR FOMIN IKÄSUOSITUS / AGE RECOMMENDATION 18ESITYKSEN KESTO / DURATION 120 MIN SIS. KOLME N. 15 MIN TAUKOA OSAESITYKSIEN VÄLILLÄ / INCL. THREE 15 MIN INTERMISSIONS BETWEEN THE PIECES LIPUT / TICKETS 13/9 €

8


OHJAUS, KÄSIKIRJOITUS JA KOREOGRAFIA / DIRECTOR, WRITER AND CHOREOGRAPHER SANNA KARLSSON-SUTISNA ESIINTYJÄT / PERFORMERS KAROLIINA TURKKA (Kuuklovni / Moon Clown) SANNA KARLSSON-SUTISNA (Joutsen / Swan) DJOMBA KOROUMA (Vyötiäinen / Armadillo) KATRIINA KANTOLA (Ilmojen Impi / The virgin spirit of the air) TIINA MANKKI VALOSUUNNITTELU / LIGHT DESIGN Ainu Palmu ANIMAATIO / ANIMATION Jaakko Luukanen PUVUSTUS / COSTUMES Erja Kalliokuusi, Sanna Karlsson-Sutisna sekä traditionaaliset aidot tanssiasut Balilta ja Afrikasta / and traditional costumes from Bali and Africa IKÄSUOSITUS / AGE RECOMMENDATION 3ESITYKSEN KIELI / LANGUAGE SUOMI / FINNISH ESITYKSEN KESTO / DURATION 40 MIN LIPUT / TICKETS 5 €

9


INTERKULTkids

KUU JA JOUTSEN MOON AND SWAN SANNA KARLSSON-SUTISNA COMPANY, SUOMI / FINLAND LA 24.9.2016 klo 14 STOA, TEATTERISALI SAT 24.9.2016 at 2pm STOA, THEATRE HALL Hassu Kuuklovni steppaa rytmin huumassa maailman ympäri! Hän haluaa pelastaa joutsenen ja saa avukseen Ilmojen Immen ohjeet. Seikkailu eri maissa saa kaikki tanssimaan; värit, prinsessat, soturit, kaikki yhdessä – ehkä sinäkin haluat olla mukana? Tarinalle kehkeytyy kommellustenkin jälkeen yllättävä loppu ja pelastava salaisuus paljastuu. Esitys on samalla sukellus maapallon elämän rikkauteen, eri maanosien traditionaalisiin tansseihin ja niiden upeisiin pukuihin. Taidepuistosta esitykseen eksyneellä vyötiäisellä katsoja saa esityksen lopuksi ratsastaa. Funny Moon Clown tap dances around the world to a frenzied rhythm! She wants to save a swan, and gets instructions from Ilmojen Impi, virgin spirit of the air. The adventure through different countries gets everything to dance: colours, princesses, warriors, all together – maybe you also want to take part? A surprising ending to the story blossoms even after a few misfortunes and the saving secret is revealed. The performance is at the same time a dive in the world’s rich life, in the traditional dances of different continents and their fabulous costumes. In the end of the performance an armadillo, who has lost his way from the art garden, can be ridden by the audience.

10


INTERKULTbeats

BENTALITY, LOASTEEZE & CO PE 23.9.2016 klo 19, STOA MUSIIKKISALI FRI 23.9.2016 AT 7PM, STOA MUSIC HALL Beats INTERKULTfestin nuorten itse alusta loppuun itse suunnittelema osatapahtuma! Urbaanin musiikin tekijöiden iltaa isännöivät Bentality ja Loasteeze. Illan line up päivittyy festivaalin kotisivuille – luvassa musiikkia ja muuta meininkiä INTERKULT- henkisellä twistillä. Tapahtumaan on vapaa pääsy! This is a side event planned and produced from beginning to end by youngsters! The evening of urban music makers is hosted by Bentality and Loasteeze. The line-up of the evening will be updated in the website – there will be music and other vibes with a twist of INTERKULT. The event has free admission! IKÄSUOSITUS / AGE RECOMMENDATION IKÄRAJATON / NO AGE LIMIT ESITYKSEN KESTO / DURATION N. 120 MIN LIPUT / TICKETS VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRANCE

HAUKKUMASANOJEN KAATOPAIKKA / DUMPSTER OF INSULTS KE-TO 21.-22.9.2016 klo 12-19 STOAN AULA WED-THU 21-22.9.2016 AT 12-7PM STOA LOBBY Tule silppuamaan sinua loukanneet sanat vastalauseena vihapuheelle! Kevään 2016 aikana eri tapahtumia kiertänyt kaatopaikka on vastaanottanut satoja eri-ikäisten ihmisten viestejä. Festivaalin aikana tuhoamme sanat lopullisesti. Come and dump words that have offended you as a protest against hate speech!

11


INTERKULTyouth

YLEISÖTYÖ AUDIENCE DEVELOPMENT KOULUYHTEISTYÖ JA INTERKULTYOUTH-TAPAHTUMAPÄIVÄ COOPERATION WITH SCHOOLS AND INTERKULTYOUTH TO 22.9.2016 klo 12–15, STOA, PUHOS THU 22.9.2016 at 12-3pm STOA, PUHOS

Festivaalin yleisötyö keskittyy yhteistyökoulussa ennen festivaaliperiodia järjestettäviin työpajakokonaisuuksiin sekä osana festivaaliviikkoa järjestettävään INTERKULTyouth -tapahtumapäivään. Yhteistyökouluissa järjestetään työpajojen sarjoina eri esittävän taiteen muotoihin keskittyviä pajoja, joissa taiteen tekemisen ohessa pureudutaan nuorista nouseviin teemoihin, kuten koulukiusaamiseen, rasismiin, toiseuteen tai identiteettiin. Tapahtumapäivänä nuoret osallistuvat Inside Job Agencyn kanssa yhteistyössä Stoan ja Puhoksen ympäristöön rakennettavaan live-kaupunkipeliin. Päivä päättyy Stoan teatterisaliin, jossa nuoret pääsevät seuraamaan tanskalaisen Black Box Dance Companyn 100 LIKES –tanssiteosta. Festivaalin yhteistyökouluja vuonna 2016 ovat Suomalais-venäläinen koulu, Latokartanon peruskoulu ja Maunulan yhteiskoulu. Työpajoja järjestetään lisäksi alaikäisille turvapaikanhakijoille yhteistyössä Diakonissalaitoksen kanssa.

The festival’s audience development focuses on the art courses to be organized at partner schools, as well as on the one-day event INTERKULTyouth. At the collaborating schools will be organized a series of workshops representing various forms of the performing arts. The workshops will deal with themes which have come straight from the youngsters such as bullying, racism, otherness or identity. During the one-day event, the youngsters will participate on a live city game constructed with the collaboration of Inside Job Agency in the surroundings of Stoa and Puhos shopping centre. The day will end at Stoa’s theatre hall, where the youngsters will watch the dance performance 100 LIKES by Black Box Dance Company. The schools cooperating with the festival this year are Latokartano’s primary school, Maunula’s mixed school and Finnish-Russian school.

12


INTERKULTclub

CELEBRATION OF STEREOTYPES LA 24.9.2016 klo 19 VUOSALI, VUOTALO SAT 24.9.2016 at 7pm VUOSALI HALL, VUOSAARI HOUSE Festivaaliklubi lupaa ennakoimatonta stereotypioiden juhlaa! Näyttelijä Ágnes Kászasin emännöimä sekopäinen cabaret hämmentää marssittamalla näyttämölle burleskia, stand uppia ja drag kingejä. Klubi järjestetään Vuosalissa, jossa on avoinna koko illan anniskeluoikeuksilla varustettu baari. Klubi on festivaalin ainoa K18 –tapahtuma.

The festival club promises an unpredictable party of stereotypes! The actress Ágnes Kászasin will be hosting a crazy cabaret featuring burlesque, stand up and drag kings. The club will take place at Vuotalo hall with the bar open during the whole event. The club is the only event of the festival with an age limit of 18. ”In everyone of us there is a little racist inside.” - Ágnes Kászas –

IDEA JA KONSEPTI / IDEA AND CONCEPT ÁGNES KÁSZAS, LIDIA BÄCK ESIINTYJÄT / PERFORMERS TBA IKÄSUOSITUS / AGE RECOMMENDATION K18 ESITYKSEN KIELI / LANGUAGE ENGLANTI / ENGLISH ESITYKSEN KESTO / DURATION 120 MIN SIS. VÄLIAIKA / INCL. INTERMISSION LIPUT / TICKETS 13/9 €

13


INTERKULTseminar

INTERKULTTUURINEN NUORISOTYÖ INTERCULTURAL YOUTHWORK KE 21.9.2016 klo 12-17, STOA, MUSIIKKISALI WED 21.9.2016 AT 12-3PM, STOA, MUSIC HALL This year’s edition of the seminar, which always focuses on the cultural youth work, looks for incentives for immigrant backgrounded youngsters to apply for art studies. The seminar will also touch on the matter of the responsibility of schools in targeting minorities, and if it is guaranteed an equal opportunity in gaining access to the language of art. How many youngsters are incentivated to become art makers as well as part of the audience? Are they all offered things to identify with in an equal manner? On the seminar we’ll try to examine the school path undertaken by youngsters starting from primary school, through a discussion with interesting invited speakers. At the seminar there will be speakers from the Finnish National Festivaalin kulttuuriseen nuorisotyöhön keskittyvä semi-

Board of Education, University of the Arts, specialized high

naariosuus etsii tänä vuonna kannustimia maahanmuutta-

school, primary school and Heimathafen Neukölln –theatre

januorten hakeutumiseksi taiteen korkeakouluopintoihin.

from Germany. It will be arranged a panel discussion where

Seminaarissa tartutaan oppilaitosten vastuuseen vähem-

youngsters will bring forward their own views on the matter;

mistöjen tavoittamisessa sekä siihen onko kaikille taattu

what kind of support the youngsters need when deciding what

yhdenvertainen mahdollisuus taiteen kieleen. Kuinka nuoria

to study? And what kind of thoughts the students from the

kannustetaan niin tekijöiksi kuin kokijoiksikin? Tarjotaanko

university can share? The seminar is open to all interested on

kaikille yhdenvertaisesti samaistuttavia asioita? Seminaaris-

the subject.

sa pyritään tarkastelemaan kiinnostavien puhujavieraiden johdolla nuoren opintopolkua peruskoulusta lähtien. Mukana näkemyksiään jakamassa ovat edustajat opetushallituksesta, taideyliopistosta, erikoislukiosta, peruskoulusta sekä Heimathafen Neukölln –teatterista Saksasta. Seminaarin nuorten paneeli keskustelee asiasta nuorten näkökulmasta; millaista tukea tarvitsevat valintapaikassa olevat nuoret? Entä minkälaisia ajatuksia korkeakoulujärjestelmän läpikäyneet voisivat jakaa? Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

KIELI / LANGUAGE ENGLANTI / ENGLISH ILMOITTAUTUMINEN / REGISTRATION festival@kassandra.fi 16.9.2016 MENNESSÄ Seminaariin mahtuu rajallinen määrä osallistujia. Ilmoitathan ilmoittautumisesi yhteydessä mahdollisen taustaorganisaatiosi. festival@kassandra.fi BY 16.9.2016 The seminar can take only a limited number of participants. Please when enrolling mention your organization. LIPUT / TICKETS VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRANCE KATSO SEMINAARIN OHJELMA JA PUHUJAT / LEARN MORE www.kassandra.fi/interkultfest/seminar

14


FESTIVAALIN TAKANA:

KULTTUURIYHDISTÄMÖ INTERKULT KASSANDRA INTERKULT KASSANDRA (Kassandra ry) on vuonna 2000 perustettu valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää interkulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Eri taiteen muotoja hyödyntäen mahdollistamme eritaustaisten ihmisten tasavertaisen kohtaamisen. Toiminnassamme interkultturisuus ja monikulttuurisuus ovat tavallisia asioita, normeja nykypäivän yhteiskunnassa. Koska yhä useammalla nuorella on nykyään maahanmuuttajatausta, on fokuksemme entistä vahvemmin lapsissa ja nuorissa.

Kulttuuriyhdistämön perustoimintaa vuosittaisen INTERKULTfest –esittävän taiteen festivaalin ohessa ovat taidetyöpajat, joita viedään mm. kouluihin, päiväkoteihin, leikkipuistoihin, kirjastoihin, vastaanottokeskuksiin sekä taide-, nuoriso- ja asukastaloihin. Interkult Kassandra järjestää sekä maksullisia yhteisöihin tilattavia työpajoja ja pajapäiviä että avustuksin rahoitettuja vastaanottajalle ilmaisia työpajakokonaisuuksia. Työpajoissa käsitellään kohderyhmästä lähtöisin olevia teemoja kunkin ohjaajan kulttuuritaustasta ja taideosaamisesta ammentaen. 80 % Kulttuuriyhdistämön ohjaajista on maahanmuuttajataustaisia ammattitaiteilijoita. Työpajat järjestetään kaikissa tapauksissa yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa, jotta ne tavoittaisivat parhaiten kohderyhmänsä sekä ihmiset, joita vastaava kulttuuritoiminta ei muuten tavoittaisi.

Lue lisää toiminnastamme ja tilaa taidetyöpaja yhteisöllesi www.kassandra.fi.

15


BEHIND THE FESTIVAL:

CULTURE HUB INTERKULT KASSANDRA THERE’S NO KULT LIKE INTERKULT!

INTERKULT KASSANDRA (Kassandra association) is a nationwide culture hub founded on 2000 which aims to promote interculturalism through art and culture. Through it’s activities Interkult Kassandra enables encounters between people and cultures and promotes intercultural understanding and tolerance.

The basic activities of the culture hub comprehend art workshops, that are organized for schools, kindergartens, libraries, elderly homes as well as for art, youth and resident houses. Interkult Kassandra either finance these workshops itself through grants and offer them free of charge to the participants or mediates with reasonable prices to various organizations. 80 % of the workshop directors working together with the culture hub have another cultural background than Finnish and are all professional. Through cooperation with different actors it is possible to reach the target groups of the workshops. Learn more about our activities www.kassandra.fi

16


INTERKULTfest 2016 OHJELMA PROGRAMME ELO-SYYSKUU 2016

Kouluyhteistyö: työpajat koululaisille - Workshops for schools

19.-25.9.2016

Macoumba Ndiayen kierrätystaideteos - Macoumba Ndiaye’s wo STOAN PIHA,STOA YARD, VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRANCE

TIISTAI - TUESDAY 20.9.2016 klo 19.00

INTERKULTacts: ArabQueen, Heimathafen Neukölln (Germ

KESKIVIIKKO - WEDNESDAY 21.9.2016 klo 12.00-17.00

INTERKULTseminar: Interkulttuurinen nuorisotyö - Intercultu

KESKIVIIKKO - WEDNESDAY 21.9.2016 klo 19.00

INTERKULTacts: ArabQueen, Heimathafen Neukölln (Germa

KESKIVIIKKO ja TORSTAI - WEDNESDAY and THURSDAY

Haukkumasanojen Kaatopaikka / Dumpster of Insults

21.-22.9.2016 klo 12.00-19.00 TORSTAI - THURSDAY 22.9.2016 klo 17.00

STOAN AULA, STOA LOBBY, VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRANCE

TORSTAI - THURSDAY 22.9.2016 klo 12.00-15.00

INTERKULTyouth -tapahtumapäivä koululaisille - one-day eve

PERJANTAI - FRIDAY 23.9.2016 klo 18.00

INTERKULTperforms: The Myth of a Woman, Guild Danc

PERJANTAI - FRIDAY 23.9.2016 klo 19.00

INTERKULTbeats: Bentality, Loasteeze & co, Urban mu

LAUANTAI - SATURDAY 24.9.2016 klo 14.00

INTERKULTkids: Kuu ja joutsen, Sanna Karlsson-Sutisna Co

LAUANTAI - SATURDAY 24.9.2016 klo 19.00

INTERKULTclub: Celebration of STEREOtypes, Crazy c

STOA, TEATTERISALI / THEATRE HALL, LIPUT / TICKETS 13/9 €

STOA, MUSIIKKISALI / MUSIC HALL, VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRA STOA, TEATTERISALI / THEATRE HALL, LIPUT / TICKETS 13/9 €

INTERKULTmoves: 100 likes, Black Box Dance Company (De STOA, TEATTERISALI / THEATRE HALL, LIPUT / TICKETS 13/9 €

STOA, PUHOS, VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRANCE (ENNAKKOILMOITTA STOA, TEATTERISALI / THEATRE HALL, LIPUT / TICKETS 13/9 €

STOA, MUSIIKKISALI / MUSIC HALL, VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRA STOA, TEATTERISALI / THEATRE HALL LIPUT / TICKETS 5 € VUOTALO, VUOSALI LIPUT / TICKETS 13/9 €

YHTEISTYÖKUMPPANIT IN CO-OPERATION WITH HEI HEI MEDIA HELSINGIN KULTTUURIKESKUS / CITY OF HELSINKI CULTURAL OFFICE; STOA, VUOTALO HELSINGIN DIAKONISSALAITOS / HELSINKI DEACONESS INSTITUT INSIDE JOB AGENCY KULTTUURIA KAIKILLE / CULTURE FOR ALL OPETUSHALLITUS / FINNISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION PLAN SUOMI TAIDEYLIOPISTO / UNIVERSITY OF ARTS HELSINKI

17

HELSINGIN MATEMATIIKKALUKIO HELSINGIN YHTEISLYSEO KALLION LUKIO LATOKARTANON PERUSKOULU MAUNULAN YHTEISKOULU SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU

TUKIJAT

HELSING

CULTUR

GOETHE

JENNY JA

MONIHE

SUOMA

TAITEEN

POHJOIS


Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään. All rights to programme changes reserved.

TAPAHTUMAPAIKAT VENUES

ork of art made of recycled materials

many)

ural youthwork

STOA

Teatterisali / Theatre Hall Musiikkisali / Music Hall Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Helsinki www.stoa.fi

ANCE

any)

enmark)

ent for schools AUTUMINEN VAADITAAN / PRE-ENROLLMENT REQUIRED)

VUOTALO VUOSAARI HOUSE Vuosali

Mosaiikkitori 2, Vuosaari, Helsinki www.vuotalo.fi

LIPUT TICKETS

ce Company (Russia)

usic takeover hosted by young music makers

ANCE

ompany (Finland)

cabaret hosted by Ágnes Kászas (Finland)

AT SUPPORTED BY

Ennakkolipunmyynti Lippupisteessä ja Helsingin kulttuurikeskuksen lipunmyyntipisteissä. Advance ticket sale at Lippupiste and Helsinki City Cultural Center’s box offices. Huom. Lippupisteen toimipisteissä sekä verkkokaupassa hintaan lisätään palvelumaksu. Ilman palvelumaksua lippuja voi ostaa Helsingin kulttuurikeskuksen lipunmyyntipisteistä Stoassa, Vuotalossa, Kanneltalossa, Savoy-teatterissa ja Malmitalossa.

GIN KULTTUURIKESKUS / HELSINKI CITY CULTURAL OFFICE

RA -SÄÄTIÖ / CULTURA FOUNDATION

E-INSITUT FINNLAND

A ANTTI WIHURIN RAHASTO / JENNY AND ANTTI WIHURI FOUNDATION

ELI MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTO / NETWORK OF MULTICULTURAL ASSOCIATIONS

ALAIS-TANSKALAINEN KULTTUURIRAHASTO / THE FINNISH-DANISH CULTURAL FOUNDATION

N EDISTÄMISKESKUS / ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND

SMAINEN KULTTUURIPISTE / KULTURKONTAKT NORD

18


KulttuuriyhdistämÜ | Culture Hub | Kulturplattform Interkult Kassandra Bulevardi 23-27, FI -00180 HELSINKI

www.kassandra.fi

Facebook /interkultkassandra Instagram /interkultkassandra Twitter / interkultkassandra

INTERKULTfest 2016  
INTERKULTfest 2016  
Advertisement