Page 7

Paus Pausen är ungefär en halv timme lång. Under pausen kan du avnjuta drycker med små tilltugg i Konserthusets foajé. Du kan även beställa pausserveringen på förhand, och får då ett färdigdukat reserverat bord.

Blommor och konsertens slut Efter symfonikonserten brukar man tacka de uppträdande med blommor. Om applåderna är extra kraftiga, blir solisten ibland ivrig och spelar ett extra nummer. Ifall du tycker att konserten har varit speciellt fantastisk kan du ropa ”Bravo!”, eller ”Brava!” ifall det är en kvinnlig artist. Man kan även resa sig för att visa de uppträdande speciell uppskattning.

HJÄLP, när applåderar man? Applådera när: - orkestern och konsertmästaren kommer in på scenen - dirigenten kommer in på scenen - solisten kommer in på scenen - ett stycke är slut (Obs! Ett stycke kan ha flera satser) - resten av publiken applåderar!

TFO Taputin  
TFO Taputin