Page 5

Försening Om du blir försenad släpps du vanligen in i konsertsalen under de första applåderna.

I konsertsalen När du har hittat din egen plats i salen kan du luta dig tillbaka och stänga av din telefon eller sätta den i flygläge. Endast under våra Twitterkonserter är det tillåtet att använda mobiltelefonen i konsertsalen, och då endast på speciella platser. Därefter kan du, din bänkgranne och resten av publiken i lugn och ro koncentrera er på musiken.

Förbedelser Orkestern kommer in på scenen, och därefter stämmer musikerna sina instrument under ledning av konsertmästaren. Då instrumenten blivit stämda, väntar orkestern på dirigenten och den eventuella solisten. De välkomnas med applåder.

Applåder Under konserten applåderar man endast när ett stycke tar slut. Ett stycke kan innehålla många satser – du hittar dem i programbladet. Då satsen byts är orkestern en stund tyst, då brukar man inte applådera. Stressa inte över om du applåderar vid rätt tidpunkt. Om du är osäker är det lättast att följa med vad resten av publiken gör!

TFO Taputin  
TFO Taputin