{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

FAMILIE OG FRITID

NÅR SK ÆRMEN TAGER OVER

Sådan får I gode skærmvaner i familien Børnene spiller på iPad’en, du tjekker Facebook, din mand scroller gennem nyhederne på mobilen, og ingen snakker med hinanden. Lyder det lidt for bekendt? Så få gode råd til at skrue ned for skærmen og op for familiehyggen. Tekst Lea Hammersholt Malmos Foto Colourbox

D

et flyder med store og små skærme i mange hjem. Fjernsyn, smartphones, tablets og computere brummer og bimler om kap og får hurtigt hænder til at gribe efter de lysende skærme og samtaler til at gå i stå. Hvis du også oplever, at I lidt for ofte sidder i samme rum med hver jeres skærm og ikke taler sammen, kan der være gode grunde til at overveje, om I skal indføre nogle skærmregler. “Hvis man i familien hele tiden kigger på skærmen i stedet for på hinanden, så går man glip af meget. Vi glemmer at se og lytte til hinanden, høre om de ting, der fylder, og pleje fællesskabet. Derfor kan den dyrebare intimitet og nærhed være truet af skærmene, hvis vi ikke tænker over, hvordan vi bruger dem,” siger Helene Haugaard, som chefkonsulent ved Center for Digital Dannelse. Især er det vigtigt at tage fat om problemet, hvis der begynder at vise sig nogle faresignaler. Eksempelvis at børnene altid vælger skærmen frem for fysiske aktiviteter, eller at I ofte bliver uvenner, når skærmen skal lægges væk.

VÆR KLAR PÅ KONFLIKTER Der findes ingen officielle anbefalinger for skærmtid, og hos Center for Digital Dannelse kan de heller ikke give et bud på universelle skærmregler. “Der er intet timeantal, som giver mening for alle. For de voksne er der en del praktiske hensyn, man ikke kan se bort fra, mens der for mange børn tilsvarende er nogle sociale og læringsmæssige hensyn, hvor man er nødt til at bruge en skærm,” siger Helene Haugaard. Derfor er det også vigtigt ikke kun at se på, hvor meget skærmen bliver brugt, men hvordan den bliver brugt. Bruger man skærmen

til at betale regninger og spille spil, hvor man lærer at regne? Eller sidder man og ser videoer med folk, der smadrer ting, på YouTube i fire timer? Hvis iPad’en bliver brugt lidt for meget til sidstnævnte, er det måske tid til at lave nogle regler. Men det er ikke nemt at sætte grænser i en familie, hvor de lysende skærme allerede fylder for meget. “Det kan være svært, fordi børnene bliver sure, mens de voksne kan have svært ved at overholde reglerne. Men det er samtidig vigtigt at sætte nogle regler, hvis I kan mærke, skærmene har taget overhånd,” siger Helene Haugaard. På næste side får du konkrete råd til at få sunde skærmvaner i familien.

34  Kulør | Februar 2020

Kildeil

Profile for Kulør

Kulør Februar 2020  

Kulør Februar 2020  

Profile for kuloer
Advertisement