Page 1

Gratis magasin

JUNI 2018 Nr. 149

Tættere på dig

TI L D IG FR A D IN LO KA LE SPA RKØ BM A N D

Kogebogsforfatter

Nadine Levy Redzepi om Noma, dåsetomater og kærligheden til sin mand 3 GRILLEDE GODBIDDER

Få de lækreste opskrifter til hverdag og weekend JEG ER SÅ GLAD FOR MIN CYKEL Oplev hele Danmark fra sadlen

Sommerens sprødeste bebuder Hvide, grønne, korte og lange. Intet smager helt så dejligt som årets første asparges DANSKE RÅVARER

OPSKRIFTER

FAMILIE

SUNDHED

BOLIG

KREATIVITET

KRYDSORD


LÆSERTILBUD LÆSERTILBUD LÆSERTILBUD

mall Small Danish Small Danish Hotels Danish Hotels er Hotels er mange mange er forskellige mange forskellige forskellige kroer, kroer, hoteller, kroer, hoteller, hoteller, slotte slotte og slotte og herregårde, herregårde, og herregårde, derder der er oser af af charme, oser charme, af charme, nærvær nærvær nærvær og og varme. varme. og Fælles varme. Fælles for Fælles for dem dem for alle alle dem er, er, at alle at deer, de lægger at lægger de lægger vægt vægt påvægt på på nden personlige personlige den personlige betjening betjening betjening og og detdet gode oggode det værtskab. gode værtskab. værtskab.

 Bov BovKro Bov Kro Kro

Sønderjylland Sønderjylland Sønderjylland

PrisPrpisr. ppr. Prpis pr. p ers.eri s. i ers. i dbl.dbvæ bre l.-væ l.-værels redls e ls freafra e fra

11111 001 000 ,-,-0,SPSAPRA2 S4P2A4R 24 R %% %

Kroophold Kroophold Kroophold i idet det i det sønderjyske sønderjyske sønderjyske

DuDufår: Du får:får:

en Den kongeligt kongeligt privilegerede privilegerede Bov Bov Kro Kro byder byder velkommen velkommen tiltil ægte, ægte, Den kongeligt privilegerede Bov Kro byder velkommen til ægte, ønderjysk sønderjysk krostemning krostemning ogog dejlig dejlig mad. Kroen Kroen er er etet oplagt sønderjysk krostemning og mad. dejlig mad. Kroen eroplagt et oplagt dgangspunkt udgangspunkt forfor enen udflugt udflugt med med billig billig shopping shopping i Flensborg, i Flensborg, som somsom udgangspunkt for en udflugt med billig shopping i Flensborg, gger ligger kun kun 10kun 10 minutters minutters kørsel kørsel derfra. derfra. Andre Andre gode godegode ligger 10 minutters kørsel derfra. Andre dflugtsmuligheder udflugtsmuligheder er er Frøslevlejren Frøslevlejren ca.ca. 3 km 3ca. km fra kroen, kroen, udflugtsmuligheder er Frøslevlejren 3 fra km fra kroen, endarmstien Gendarmstien – den – den i–alt i alt 74i74 kmkm berømte berømte spadserespadsereogog delvis delvis Gendarmstien den alt 74 km berømte spadsereog delvis ykelrute cykelrute frafra Padborg Padborg tiltil Høruphav Høruphav finder finder dudu kun kun 1 km 1 km fra kroen kroen –– – cykelrute fra Padborg til Høruphav finder du kun 1 fra km fra kroen gog endelig endelig er er derder kun kun ca.kun ca. 2020 kmkm tiltil Gråsten Gråsten Slot. Slot.Slot. og endelig er der ca. 20 km til Gråsten

llæg Tillæg kr. Tillæg kr. 100,100,kr.pr. 100,pr. person person pr. person frafra 6.5.-13.5. 6.5.-13.5. fra 6.5.-13.5. samt samt fra samt fra 17.6.-16.9.2018. 17.6.-16.9.2018. fra 17.6.-16.9.2018. nkomst Ankomst Ankomst alle alle dage dage alle frem dage frem tilfrem til 16.12 16.12 til2018. 16.12 2018.2018.

  Montra Montra Montra Hotel Hotel Hotel Sabro Sabro Sabro Kro Kro Kro

• • • • •

•2 x2overnatning x• overnatning 2 x overnatning i delt i delt dobbeltværelse i delt dobbeltværelse dobbeltværelse (ankomst (ankomst (ankomst frafra kl.kl. 15) fra15) kl. 15) •2 x2morgenbuff x• morgenbuff 2 x morgenbuff etet inkl. inkl. etmorgenbitter inkl. morgenbitter morgenbitter •1 x12-retters x• 2-retters 1 x 2-retters middag middag middag ee er er kokkens e kokkens er kokkens valg valg påvalg på ankomstdagen ankomstdagen på ankomstdagen •1 x13-retters x• 3-retters 1 x 3-retters middag middag middag ee er er kokkens e kokkens er kokkens valg valg påvalg på dag dag på 2 2dag 2 •Der Der •er er Der kaff kaff eerpå ekaff på kanden ekanden på kanden påpå ankomstdagen ankomstdagen på ankomstdagen frafra kl.kl. 15-17. fra15-17. kl. 15-17.

Priskode: Priskode: Priskode: L63g L63gL63g

  Sabro SabroSabroHotel Hotel Hotel Thinggaard Thinggaard Thinggaard

22112 771 557 ,-,-5,-

Michael Michael Michael Falch Falch Falch går gårgår solo solo solo

Hurup Hurup Thy Hurup Thy Thy

PrisPrpisr. ppr. Prpis pr. p ers.eri s. i ers. i dbl.dbvæ bre l.-væ l.-værels redls e ls freafra e fra

PrisPrpisr. ppr. Prpis pr. p ers.eri s. i ers. i dbl.dbvæ bre l.-væ l.-værels redls e ls freafra e fra

SPSAPRA1 S4P1A4R 14 R %% %

Rabatkode: Rabatkode: Rabatkode: 2422 24222422

99999 009 ,-,-0,Naturoplevelser Naturoplevelser Naturoplevelser ogogluksus og luksus luksus

SPSAPRA2 S0P2A0R 20 R %% %

Du Du får:får:Du får: Hotel Hotel Thinggaard Hotel Thinggaard Thinggaard tilbyder tilbyder dig tilbyder dig muligheden muligheden dig muligheden for for at at for at DuDu nDen nu nu 61-årlige Den 61-årlige nu 61-årlige Michael Michael Falch Michael Falch harhar Falch gennem gennem har gennem får: får: Du får: ene årene udviklet årene udviklet sig udviklet sig til et til fænomen, sig et fænomen, til et fænomen, derder gårgårder går• •2 x 2overnatning kombinere kombinere kombinere luksus luksus ogluksus og afslapning afslapning og afslapning med med storslåede storslåede med storslåede• •1 flaske x•overnatning 2 x overnatning 1 flaske • 1vin flaske vin på på værelset vin værelset på værelset esine egne egne sine vejeveje egne i dansk i dansk vejerock i dansk rock vedved konstant rock konstant ved konstant at at at naturoplevelser. naturoplevelser. naturoplevelser. Du Du kankan komme Dukomme kanhelt komme helt tættæt helt på på naturen tæt naturen på inaturen i ved i ved ankomst ankomst ved ankomst • •1 x 13-retters x•3-retters 1 x koncertmenu 3-retters koncertmenu koncertmenu fredag fredag aen fredag aen aen riere variere sitvariere sit kunstneriske kunstneriske sit kunstneriske udtryk. udtryk. I foråret udtryk. I foråret og I foråret og og Nationalpark Nationalpark Thy,Thy, derder ligesom Thy, ligesom der Limfjorden ligesom Limfjorden Limfjorden og og detdetog det• •2 x2overnatning • •Intimkoncert Intimkoncert • Intimkoncert medmed Michael Michael medFalch Michael Falch fredag fredag Falch kl. fredag 21 kl. 21 kl. 21Nationalpark x• overnatning 2 x overnatning eråret eeråret e 2018 eråret 2018 gælder gælder 2018det gælder det igenigen hans dethans igen hans buldrende buldrende buldrende Vesterhav Vesterhav Vesterhav kun kun ligger ligger kun 5 km ligger 5 km fra fra hotellet. 5 km hotellet. fra hotellet. looptrædener, solooptrædener, solooptrædener, derder gennem gennem der 20 gennem 20 år er år blevet er 20blevet år er blevet • •1 x 13-retters x•3-retters 1 x menu 3-retters menu lørdag lørdag menu aen lørdag aen aen • •2 x2morgenbuffet x• morgenbuffet 2 x morgenbuffet Sydthy Sydthy Kurbad, Sydthy Kurbad, kun Kurbad, kun 2 minutters 2 kun minutters 2 minutters gang gang fra fra gang hotellet, hotellet, fra hotellet, er er er rømmede berømmede berømmede for for deres deres for vekslen deres vekslen mellem vekslen mellem mellem • •2 x 2Stor x•Stor morgenmadsbuff 2 morgenmadsbuff x Stor morgenmadsbuff et et et • • 2 x 2 2-retters x • 2-retters 2 x 2-retters middag middag middag vægende bevægende bevægende livshistorier livshistorier livshistorier og og løssluppen løssluppen og løssluppen lig lig med med rendyrket ligrendyrket med rendyrket luksus, luksus, velvære luksus, velvære og velvære og forkælelse. forkælelse. og forkælelse. • •1 x 1AarhusCard x•AarhusCard 1 x AarhusCard gældende gældende gældende i 24i timer 24 timer i(gratis 24(gratis timer (gratis ensitet intensitet intensitet i sange. i sange. Michael i sange. Michael Falch Michael Falch harhar Falch aldrig aldrig har aldrig adgang adgang tiladgang mere til mere end tilend mere 20 museer 20end museer 20ogmuseer attraktioner, og attraktioner, og attraktioner, æret været bedre, været bedre, lyder bedre, lyder detdet lyder allealle steder detsteder alle fra. steder fra. fra. Ankomst Ankomst Ankomst søndag søndag –søndag torsdag – torsdag – indtil torsdag indtil 1.12.2018, indtil 1.12.2018, 1.12.2018, dogdog ingen ingen dog ankomst ingen ankomst ankomst søndag søndag isøndag perioden i perioden i perioden gratis gratis transport transport gratis transport medmed busbus imed Aarhus i Aarhus busog i Aarhus hele og heleog hele indtil 1.5.18 indtil 1.5.18 samt 1.5.18 samt frasamt fra 1.10.-1.12.2018. 1.10.-1.12.2018. fra 1.10.-1.12.2018. Tilbuddet Tilbuddet Tilbuddet kankan ikke ikke kan benyttes benyttes ikke benyttes i flg. i flferier: g. ferier: i flg.Kr. ferier: Kr. Kr. chael Michael Falch Michael Falch gæster gæster FalchMontra gæster Montra Hotel Montra Hotel Sabro Hotel Sabro KroSabro Kro - - Kro -regionen, regionen, regionen, inkl.inkl. lulu havnsbusser inkl. havnsbusser luhavnsbusser og Letbanen, og Letbanen, og Letbanen,indtil komst ankomst ankomst fredag fredag den fredag den 12.12. oktober den oktober 12. oktober 2018. 2018.2018. rabat Himmelfartsdag Himmelfartsdag Himmelfartsdag (10.-11.5.) (10.-11.5.) (10.-11.5.) samt samt i e… samt i erårsferie e…erårsferie i e…erårsferie (15.-22.10.) (15.-22.10.) (15.-22.10.) 2018. 2018.2018. rabat på shopping) på rabat shopping) på shopping)

iskode: Priskode: Priskode: L206f L206fL206f

Rabatkode: Rabatkode: Rabatkode: 2422 24222422 Priskode: Priskode: Priskode: L8a L8a L8a

Bestil Bestil Bestil nu nunu på påpå tlf. tlf. tlf. 7080 7080 7080 6506 6506 6506 eller eller eller www.smalldanishhotels.dk/kuloer www.smalldanishhotels.dk/kuloer www.smalldanishhotels.dk/kuloer

Rabatkode: Rabatkode: Rabatkode: 2422 24222422

Ingen Ingen ekspeditionsIngen ekspeditionsekspeditionsog og afbestillingsgebyr. afbestillingsgebyr. og afbestillingsgebyr. Forbehold Forbehold Forbehold forfor udsolgte udsolgte for udsolgte datoer datoer og datoer og trykfejl. trykfejl. og trykfejl. Begrænset Begrænset Begrænset antal antal værelser antal værelser værelser til til rådighed. rådighed. til rådighed. Alle Alle priser priser Alleerpriser oplyst er oplyst erpr.oplyst pr. pers. pers. pr. i delt pers. i delt dbl.værelse idbl.værelse delt dbl.værelse

Kan Kan ikke Kan ikke bestilles ikke bestilles bestilles direkte direkte direkte ved ved kroen ved kroen kroen ogog hotellerne. hotellerne. og hotellerne.


DET KAN DU LÆSE

EN AF DE LOKALE Vi besøger Grenaa. Læs mere på side 19.

44 Vi har spottet de fineste badeanstalter i Danmark.

Indhold Juni 2018 FORDYBELSE

10 Tæt på maden Hvide eller grønne – vi elsker vores asparges! De er sunde, fyldt med kostfibre og vitaminer, og så smager de fantastisk 19 En af de lokale Bliv klogere på Grenaa Havn 20 Ismejeriet Der er noget, der gærer i Grenaa – kom med på gærfabrik 28 På tomandshånd Mød Nadine Levy Redzepi til en snak om Noma, René Redzepi og familieliv 38 Familiebrevkassen Få svar på, hvornår din teenager skal være hjemme om aftenen 41 Sund familie Få familiens ældste i form hjemme på stuegulvet 64 Min tradition Mandehørm i Amsterdam

FORBRUG

14 God appetit Lækkerier på grillen

51

23 Købmanden Mød købmanden fra Grenaa 25 5 mest nødvendige Med disse fem ingredienser på dåse kan du altid klare aftensmaden

Kom med indenfor i en fransk idyl i Nordsjælland.

35

Inviter familien på en sommerlig cykeltur.

26 Torvedage Kom til festlige Torvedage hos din lokale SPAR købmand

56

Skab selv den franske landstil

FORNØJELSE

44 Gemte perler Vi har været landet rundt og fundet de fineste badeanstalter til dig 35 Familie & fritid Bliv inspireret til skønne cykelture for både store og små 32 Sund shopping Så hurtigt kan du blive klar til sommer 51 Kom indenfor Bliv inspireret af et provencalsk drømmehus i Nordsjælland

HVER MÅNED 04 Velkommen 07 Spar tid og penge 48 Månedens kultur 62 Krydsord

59 Den kreative Giv trækassen nyt liv, og nyd din nye opbevaringskasse med masser af personlighed 66 Historisk nedslag Hut-li-hut! Kom med til EM i 1992

Juni 2018 | Kulør 3


VELKOMMEN

SOL, SOMMER OG SKØNNE DANMARK

D

et begynder efterhånden at dufte så småt af sol og sommer. Efter hvad der har føltes som verdens længste, koldeste og grå vinter, er solens komme og udsigten til snarlig sommerferie særligt velkommen. Sidste år holdt jeg sommerferie i Danmark. Det viste sig at være en rigtig dum idé, for vejret var mildt sagt deprimerende. Og jeg fik slet ikke det skud sol og sommer, som jeg higede efter. Så i år var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at destinationen på ferien ville blive syd for Gedser. Men det er egentlig også lidt trist at rejse væk fra Danmark, når vejret herhjemme i sommerperioden rent faktisk er det tidspunkt, hvor det er udholdeligt. For hvis bare vejret arter sig og holder sig over 22 grader med lidt solskin, så er de hjemlige breddegrader jo det mest fantastiske sted at opholde sig. I denne udgave af Kulør kun du lure lidt på nogle af de skønne ting, som Danmark kan byde på. For hvorfor ikke tage på en fantastisk cykeltur med hele familien? Danmark har nemlig mere end 11.000 kilometer med skiltede cykelruter, hvor cykelstier og småveje leder til nogle af de smukkeste steder i landet. Hvis varmen virkelig skulle blive så gennemtrængende, at sveden pibler frem, er der også et væld af smukke badeanstalter,

UDGIVES I SAMARBEJDE MED

En af de lokale REDAKTION Ansvarshavende chefredaktør Pernille Kleding / pkl@allercp.dk Redaktør Nya Vecht / nkv@allercp.dk Artdirector Annette Lindahl / al@allercp.dk Bolig og kreativ redaktør Lone Elmehøj Journalister Maria Præst, Stine Troense, Jytte Bach, Carsten Bundgaard, Nanna Fløjborg, Pia Buusmann, KathrineSara Rasmussen. Korrektur Korrekturfabrikken.dk

gamle såvel som nye, der alle er åbne for offentligheden om sommeren. Aftenen skal da sluttes af med grill i baghaven eller på terrassen, så lad dig inspirere af de skønne og anderledes grillopskrifter, som du også kan finde i dette Kulør. Rigtig god fornøjelse!

ANNONCESALG DG Media Produktchef Birgitte Vindeløv / birgitte.v@dgmedia.dk Tlf. 7234 1224 Sælgere Anni Gettermann, Gitte Kastrup og Nanna Endahl PRODUKTION OG TRYK Aller Tryk Oplag: 95.000 Læsertal gallup 2. halvår 2017: 86.000 Distribution 6 gange årligt i SPAR – første mandag i måneden i lige måneder UDGIVER Aller Client Publishing Postboks 420, 0900 København C Tlf. 7234 1200 / red@kuloer.dk / kuloer.dk

Nya Vecht Redaktør

Hvordan vil du allerhelst bruge din sommerferie?

Kulør udkommer seks gange årligt. Kulør tager forbehold for trykfejl. Artikler i Kulør må citeres, når det sker med tydelig angivelse af Kulør som kilde samt angivelse af måned og år. Tillige skal citatreglerne overholdes. For manuskripter, der indsendes uopfordret, påtager Kulør sig ikke noget ansvar. Aller Client Publishing (ACP) er et content marketing-bureau i Aller Media. ACP leverer content til alle platforme, og vores kundeportefølje tæller bl.a. Næstved Storcenter, Lederne, BabySam, SEAS NVE, Danske Bank og Det Danske Spejderkorps. Derudover er ACP partner på flere af landets mest læste gratismagasiner: LIME i Netto, SKØN i Matas og Kulør i SPAR, som tilsammen når ud til over 513.000 læsere. Læs mere på allercp.dk FORSIDEFOTO Peter Kam

Pernille Kleding Chefredaktør

Annette Lindahl Artdirector

Birgitte Vindeløv Produktchef

Ida Elisabeth Sganzerla Projektleder

“Sammen med min familie. I år skal min mand, søn, svigerdatter og jeg til New York. Derudover er det ikke rigtig sommer uden et smut til Fyn.”

“Jeg vil helst være tæt på havet – enten i Danmark eller sydpå – så jeg kan surfe, bade og gå ture langs vandet. Og allerhelst sammen med min kæreste.”

“At sidde ved strandkanten i Nice med stråhat og en drink i hånden, mens solen bager ned, vil nok være min favorit-sommerferie i år.”

“Jeg elsker sol og varme. Derfor vil jeg helst sydpå – gerne Italien. Ned til de gode vine, oste og masser af pasta. Og allerhelst sammen med min mand og mine børn.”

4 Kulør | Juni 2018

FOTOS AF REDAKTION Nellie Møberg og privat FIND KULØR PÅ FACEBOOK facebook.com/magasinetkuloer


ANNONCE

MIN HISTORIE Søvn er en fysiologisk nødvendighed. Kvaliteten af din søvn har afgørende betydning for dig. Mangel på søvn påvirker dit humør og din krop.

Modelfoto

Nu sover jeg som en drøm

Birthe kender kun alt for godt følelsen af at vågne og føle, at hun havde sovet dårligt. Det var Birthes hverdag i mere end 5 år. – Hver morgen når jeg vågnede, følte jeg mig træt og uoplagt og kunne næsten ikke overskue hverdagen. Efter jeg er begyndt på Melissa Dream™, vågner jeg glad og frisk.

Birthe bor i en lille forstadsby nær Vejle. Sammen med sin mand driver hun en mindre tømrevirksomhed, hvor hun står for at lave regnskab. VAR I DÅRLIGT HUMØR

–Vi har haft et godt liv med mange glæder. Desværre blev alt dette overskygget af, at jeg for snart 5 år siden begyndte at sove uroligt og vågne midt om natten. Det påvirkede mig meget. Jeg var ofte i dårligt humør, og jeg var træt hver eneste dag. Jeg begyndte, at trøstespise, fordi jeg syntes det gav mig mere energi. Det betød blot at jeg voksede ud af alt mit tøj, og blev endnu mere ked af det. FIK ANBEFALET HELSETABLETTEN MELISSA DREAM

–En dag stod jeg og talte med min nabo om det. Hun anbefalede mig at prøve Melissa Dream™ tabletten, som hun havde hørt meget godt om. Jeg spurgte efter dem i Matas, hvor de fortalte mig, at Melissa Dream hjælper med at bevare en rolig nattesøvn; samtidig virker de afslappende, men ikke sløvende og støtter nervefunktionerne. Jeg købte en pakke og gik hjem fuld af forventning.

Sammenhæng mellem søvn og vægt Mennesker, der sover for lidt, har tilbøjelighed til at være mindre opmærksomme, være irritable, og have ringere helbredstilstand med tendens til overvægt. Langtidsstudier viser, at de af os, der sover for dårligt, ofte tager på i vægt Det gode råd gør forskellen med øget risiko for at udvikle fedme. Hvis du forsøger at gå ned i vægt, er det www.matas.dk derfor en naturlig konklusion, at sørge for at få en god og rolig nattesøvn. Din lokale

helsekost Det gode råd gør forskellen

www.newnordic.dk

Online Store

NU SOVER JEG ROLIGT HVER NAT

–Det er en fantastisk følelse at gå i seng om aftenen og vide, at jeg kan sove roligt hele natten. Det giver mig ro! Jeg er glad igen og jeg føler, jeg har fået mit liv tilbage. HVOR KAN DU KØBE MELISSA DREAM ?

Melissa Dream kan købes i Matas, Helsam, Helsemin og andre helsekostbutikker. Fås også på udvalgte apoteker eller køb online på www.newnordic.dk. Har du spørgsmål, så ring til New Nordic på telefon 46 33 76 00. 


SPAR I HVERDAGEN

SPAR TID 3 hurtige til håret Hvis tiden om morgenen er knap, vil disse tre tips effektivisere din morgenrutine i en ruf.

1

Tekst Nya Vecht Foto iStock Kilder tv2.dk, mainlifestyle.dk, jyllands-posten.dk

Hurtigt hår Træt af morgenens hårvask? Spray hårrødderne med tørshampoo om aftenen. Arbejd det lidt let ind i håret, lad nattens bevægelser gøre resten, og vågn med hår, der føles friskt og nyvasket.

Gå offline

Tillad dig selv at være offline. Sluk for mail og telefon, og nyd at kunne være fuldt koncentreret. Verden falder ikke sammen, fordi du ikke er tilgængelig hele tiden. Tværtimod stiger din effektivitet med op til 50 procent, når du kun gør én ting ad gangen.

2

Hold det hele på plads Hvis du er træt af, at dine hårnåle glider ud af håret eller ikke sidder godt nok fast, skal du blot spraye hårspray på dem inden brug. På den måde holder de håret helt på plads.

3

Sovende krøller Har du ikke tid til at finde krøllejernet frem, kan du flette dit hår om aftenen og vågne op til de smukkeste bølger i håret, når du løsner elastikken om morgenen.

FÅ STYR PÅ MOBILTIDEN

Hvor meget tid bruger du på din mobil hver dag? Ved du det ikke, så kan appen ‘Moment’ hjælpe dig med at få syn for sagen. Så snart du har installeret ‘Moment’, tracker den helt automatisk, hvor meget tid du bruger på din iPhone eller iPad, og hvilke apps du bruger mest. Appen holder øje med dit forbrug i løbet af dagen og giver dig et samlet resultat, når dagen er omme. Herefter kan du nemt sætte en daglig grænse for din brug af mobilen og få en påmindelse, når du overskrider den. Du kan endda tvinge dig selv til at gå helt af telefonen, hvis du overskrider din fastsatte grænse. Fås til iPhone i App Store

Perfekt mad uden besvær

Du har sikkert hørt om “sous vide”, som ganske enkelt betyder, at maden tilberedes under vakuum i vand, der holder en jævn temperatur i lang tid. Den jævne temperatur gør, at hele maden får samme temperatur og ikke bliver overkogt. Kød, fisk, fjerkræ og æg er velegnet til sous vide, og du slipper for at skulle tage hensyn til, at kogepladen hælder, eller at ovnen pludselig rammes af kold luft. Den er desuden udstyret med en timer, så du kan roligt lave noget andet, mens middagen bliver klar. KitchPro Epicuré Sous Vide-Maskine, 599 kr., coolstuff.dk

30 %

Så meget forøgede den gennemsnitlige dansker sit forbrug af video og tv på telefonen fra 2016 til 2017. Juni 2018 | Kulør 7


SPAR I HVERDAGEN

SPAR PENGE

De flotte møbler og vaser er fra Søstrene Grenes 2018 kollektion.

på din indretning Hvis hjemmet skal opgraderes lidt, behøver det ikke at koste en bondegård. Der er nemlig flere butikker, som har smukt design til små penge.

1

TIP!

2

Det kan snildt koste en tusindlap at gå til frisøren, men på de 18 frisørskoler rundtomkring i landet kan du faktisk blive klippet og farvet meget billigt. Se mere på frisorjob.dk

H&M Home H&M’s linje til hjemmet, Home, byder både på smukke puder, nips, gulvtæpper og køkkenudstyr med priser, der starter fra 20 kroner. hm.com

GLØDENDE KREDITKORT

Ellos Webshoppen Ellos kan mere end kun at give dig dit fashionfix. Deres boligsektion bugner af lamper, møbler og smukke tekstiler til alle rum i huset, og der er noget for enhver smag. ellos.dk

3

Spar på vandet

Vi danskere køber cirka 120 millioner liter flaskevand om året. Først og fremmest er det noget miljøsvineri, og så er det rigtig mange penge at bruge på noget, som du har et sundere – og gratis – alternativ til i din vandhane. En liter vand fra vandhanen koster 5,8 øre, mens en liter flaskevand i gennemsnit koster 15,30 kroner. Samtidig er vandhanevand friskere og har færre bakterier end flaskevand. Så gør det til en god vane at tage en drikkedunk med i tasken, så du bare kan fylde den op, når tørsten melder sig. Nuance Termoflaske, 300 kr., nuance-scandinavia.dk 8 Kulør | Juni 2018

Er du en impulsshopper, der får kreditkortet til at gløde? Prøv at hæve månedens budget, og del pengene ud i kuverter på ugebasis. At bruge fysiske mønter og sedler frem for at køre dankortet igennem giver en mere håndgribelig opfattelse af at bruge penge og kan være med til at sætte en dæmper for lysten.

App: Genbrug til ungerne

Reshopper.com er vejen til børnegenbrug inden for allernærmeste rækkevidde. På appen kan du søge specifikt på mærker, størrelser og varetyper – og finde de brugere, der inden for en radius af alt fra 1 til 20 kilometer sælger lige nøjagtig det, du leder efter. Det betyder, at du lynhurtigt kan se, om voksiposen eller det næste fastelavnskostume måske blot er en cykeltur væk. Du kan tilmed slå et unikt filter til, der for eksempel lyder “pige, 3-4 år, vinterstøvler”, som sørger for, at du kun ser de varer, der matcher netop dine søgeord. Fås både til iPhone og Android

Tekst Nya vecht Foto sostrenegrene.dk Kilder nordjyske.dk, finans.dk

Søstrene Grene De driftige søstre har smukke og klassiske ting til dit hjem, blandt andet hylder, stole og puffer i smukke nuancer, der kan pifte stuen op. Find butik på sostrenegrene.com


Med Happydays får du specialrabat på kør selv-ferier.

rejseklubben .nu Oplys rejsekoden kulor ved bestilling og få op til 200,- i rabat pr. person. 9,4 af 10

ser med g ej

®

rejseklubben

de læ

R

Kør selv-ferie med

de læ

jser med g Re

.nu jser med g Re

de læ

.nu

®

rejseklubben rejseklubben

.nu ®

.nu jser med g Re

rejseklubben rejseklubben

de læ

®

de læ

jser med g Re

®

Evigt populære Gardasøen .nu ®

Hotel Marco Polo i Garda by ved Gardasøen, Italien

3 nætter fra 1.199,5 nætter fra 1.949,-

• 7 overnatninger inkl. morgenbuffet

Pris med rejsekode

3.399,-

Gardasøen har været et kendt og elsket feriemål for italienerne i århundreder. Siden vi dans- • 7 x 3-retters middag inkl. salatbar kere endelig opdagede magien ved denne perle, er Gardasøen næsten blevet folkeeje – og • Værelse med balkon eller terrasse pr. person i dbl.vær. kombinationen af bjerge, krystalklart vand og bagende sol over maleriske landsbyer og pano- • 4 vinsmagninger og 3 guidede Pristillæg 7.7.-24.8.: 450,ramaudsigter fra hårnålesving fortryller stadig. Ved Gardasøens sydøstlige bred i byen Garda REjs 22.9.-26.10.: kuN 2.699,rundvisninger + rabat på køb ligger Hotel Marco Polo i et dejligt, grønt område med udsigt over søen– og I bor i gåafstand fra på lokale vingårde 2 børn 0-5 år gratis. både centrum (1 km) og søen (500 m). I Garda er der et rigt cafeliv og forskellige butikker med 2 børn 6-11 år ½ pris. alt fra souvenirs til modetøj, og på promenaden langs søen kan I nyde en is i sommervarmen. Valgfri ankomst t.o.m. 20.10.2018. Maks. 2 børn pr. værelse. 3 nætter fra 1.399,7 nætter fra 3.149,-

nYHed

All inclusive i Sydtyskland Hotel Karoli HHH i Waldkirchen

Bo på panoramahotel med udsigt over Bayerns bløde bjerglandskab, hvor familien forkæles med servering hele dagen og har gratis entre til byens store badeland, Karoli-Welt (600 m). Ankomst søndage t.o.m. 21.10.2018.

5 nætter 2.199,-

1 barn 0-6 år gratis. i Born kr. 2 børn 7-14 år 70 % rabat. Opred. fra 15 år fra 1.349. Maks. 2 børn i alt. Pris med rejsekode

1.849,-

• 4 nætter inkl. morgenbuffet pr. person i dbl.vær. Pristillæg 3.-27.6. og • 4 x kaffe & kage 2.9.-3.10.: 250,-. 15.7.-29.8.: 400,-. • 4 x frokostsuppe/snacks • Værelse m. balkon/terrasse • 4 x 4-retters middag/temabuffet + salat • Ad libitum: Sodavand/kaffe/te kl. 10-22, vin/lys øl kl. 12-22 og spiritus kl. 18-22

Gæstebedømmelse 4,7 af 5

1 barn 0-2 år gratis. 2 børn 3-12 år ½ pris.

Gæstebedømmelse 4,4 af 5

Sommer i Jyllands hjerte 1.299,Hotel Pejsegården HHHH i Brædstrup pr. person i dbl.vær Pris med rejsekode

Her er der plads til hele familien og vejrsikre faciliteter som swimmingpool, bowlingcenter og spillehal. I bor midt i det naturskønne søhøjland mellem Silkeborg og Horsens, hvorfra udflugterne går legende let til Himmelbjerget (21 km), Givskud Zoo (29 km) og Legoland (54 km).

billeder KuLor og se flereap pydays.nu Brug rejsekoden ilb w.h ww på a ud i Europ

3 nætter 1.699,5 nætter 2.849,-

iet Find mange flere fer

Kulturarven i Stralsund

Hotel Castel HHHH i Ischgl, Østrig

Den mondæne bjergby Ischgl er et paradis for alle, som elsker smuk natur og friluftsliv. I disse skønne omgivelser er jeres moderne hotel med skøn wellnessafdeling det perfekt udgangspunkt for uforglemmelige oplevelser i naturen – f.eks. på vandring ad den populære Paznauer Höhenweg.

Pris med rejsekode

3.499,-

pr. person i dbl.vær.

• 7 nætter inkl. morgenbuffet • 7 x 3-retters middag + salat • Oplevelseskort med fri entre til friluftsbad, bjergbaner, børneklub m.m. Valgfri ankomst 24.6.-20.8.2018.

Pris med rejsekode

Nordtysk ferieforkælelse

Pris med rejsekode

3.599,-

Hotel La Ferme du Pape HHH i Frankrig pr. person i dbl.vær. 5 nætter og 4 x 3-retters middag samt 3 nætter 2.149,4-retters gourmetmenu på den tidligere vingård ved den gamle middelalderby Equisheim.

999,-

Peters Genusshotel HHH 2 nætter og en 3-retters middagsoplevelse pr. person i dbl.vær. 3 nætter 1.399,på historisk hotel 90 km vest for Hamburg – med den anerkendte kok Claus Peter ved roret.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat gælder ved 2 voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 99,Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift.

1.449,-

pr. person i dbl.vær. 4 nætter fra 1.899,-

Det mest alsaciske Alsace

Brug rejsekoden KULOR for at få din ferie til specialprisen

Bestil på

Pris med rejsekode fra

arcona Hotel Baltic HHHH i Tyskland 3 nætter og 2 x 2-retters middag midt i hansestaden Stralsund – inkl. rabat på entre, greenfee, havnerundfart m.m.

1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-11 år ½ pris.

Eldorado for friluftsfolket

• 3 nætter inkl. morgenbuffet • 1 x 2-retters middag/buffet Valgfri ankomst t.o.m. 17.8.2018.

Åbent hverdage kl. 9-17 Weekend og helligdage kl. 10-14

TaG en over

na

TninG under på den lange vejs køretur fra ku n 269,se vores stop -over-hotelle r på www.happyda ys.nu


Smagen af den danske sommer Det er tid til nye danske asparges – i både den hvide og grønne udgave. Sæsonen er kort, men intens, så spis alle dem, du kan få fat i. De er sunde, fyldt med kostfibre og vitaminer, og så smager de fantastisk. TEKST Maria Præst FOTO Kam & Co.

M

mm, friske danske asparges er en rigtig forårsbebuder, og det er lige nu, de sprøde stængler er mest lækre. “De er allerbedst i sæsonen, som desværre er ret kort. De første asparges dukker op i starten af maj, og så slutter festen igen allerede omkring sankthans. Asparges er noget, vi bør kigge meget mere efter, da de er rigtig gode og vokser lokalt i Danmark mange steder, hvor jorden er rigtig god at dyrke asparges i,” forklarer professor ved Københavns Universitet Ole G. Mouritsen, der er centerleder i Smag for Livet, hvor han er ansvarlig for hovedområdet Gastrofysik. Det er altså nu, du skal ud at have fat i de friske skud i supermarkedet eller gårdbutikkerne. Men er det de hvide eller grønne, du skal gå efter?

HVIDE ELLER GRØNNE?

GOD SMAG Uanset om du er til de grønne eller hvide asparges, får du en knasende sprød grøntsag, der er fuld af smag. “Asparges er en grøntsag, vi især spiser på grund af den gode smag. Der er ikke så meget næring i. Det er smagsoplevelsen, det handler om – specielt hvordan de smager på tungen og føles i munden,” forklarer Ole G. Mouritsen. Det, som mange især sætter pris på, er den sprødhed, friske asparges har, men en af hans kæpheste er umamismagen. “Det er på grund af umamismagen, at hvide asparges er så gode i stuvninger, som for eksempel tarteletter med høns i asparges. Der er mere af det stof, der giver umamismagen, i de hvide asparges end de grønne,” forklarer han og kommer med et godt fif, når du skal udvælge de hvide asparges: “Gå efter de asparges, der er lige så tykke som medisterpølser. Det er de sprødeste.”

Asparges er en grøntsag, vi især spiser på grund af den gode smag. Der er ikke så meget næring i.

De hvide og grønne asparges kommer fra samme plante. De hvide asparges vokser under jorden, mens de grønne vokser over. “Så længe aspargesstænglen er under jorden, er den bleg og hvid eller svagt violet. Når skuddene kommer op over jorden i lyset, bliver de grønne. De grønne asparges høstes altid over jorden, mens de hvide dyrkes i jordvolde og høstes som underjordiske skud,” forklarer Ole G. Mouritsen. Det gælder altså om at være hurtig på aftrækkeren og få høstet de hvide asparges tidligt om morgenen, inden skuddene kommer for langt 10 Kulør | Juni 2018

over jorden. De hvide asparges er en særlig nordeuropæisk ting, som man slet ikke bruger sydpå. Asparges stammer helt tilbage fra oldtidens Grækenland og Rom og er formentlig kommet til Danmark omkring 1800-tallet. Hvor vi dengang hovedsagelig spiste hvide asparges, har de grønne vundet stadig større indpas i det danske køkken siden 1960’erne.


TÆT PÅ MADEN

Tips til asparges Sådan opbevarer du dem: Sæt de afskårne asparges i en fem til 10 procent sukkeropløsning, så holder de sig friske og saftige. Når du har skrællet hvide asparges, lægger du skrællerne tilbage oven på aspargesene, indtil de skal tilberedes. Det holder dem sprøde og saftige! Sådan koger du dem: Det er vigtigt kun at koge dem i ultrakort tid. Du kan faktisk ikke koge dem for lidt. Den ultimative måde at koge hvide asparges på er følgende: Skræl aspargesene, læg skrællerne i letsaltet, kogende vand, og sluk for varmen. Lad skrællerne trække i kogevandet i 10 minutter, og sigt dem så fra. Kog nu vandet op igen, og brug det til at koge aspargesene i. Kilde smagforlivet.dk

Juni 2018 | Kulør 11


TÆT PÅ MADEN

Sjov med asparges Asparges får din urin til at lugte Det skyldes, at asparges indeholder asparagus-syre, så du udskiller ildelugtende svovl, når du tisser efter at have spist dem. Det er dog kun cirka halvdelen af os, der rent faktisk kan lugte det. Asparges har smukke aner Den er nemlig i familie med liljekonvallen – en af forårets smukkeste blomster herhjemme. Ich liebe dich Tyskerne elsker asparges. Der findes tyske aspargesmuseer, aspargescykelruter, aspargesfestivaler og restauranter med særlige aspargesbuffeter. Grøn medicin De tidlige nordamerikanske indianere tørrede asparges for at lave medicin. Asparges blev blandt andet brugt som middel mod blære- og nyreproblemer.

Derfor skal du spise asparges Kostfibre Asparges er gode for din fordøjelse, da de er fyldt med kostfibre, der gør dine tarme stærke og modstandsdygtige. Vitaminbombe Asparges er rige på C-vitaminer, folinsyre og andre B-vitaminer.

TIP! 12 Kulør | Juni 2018

Kaloriefattig Asparges indeholder næsten ingen fedt eller kalorier. Kun cirka 20 kcal og 0,1 gram fedt per 100 gram.

Hæld ikke kogevandet ud, når du har kogt asparges. Det indeholder masser af smag, så brug det som smagsgiver til sovs.

Smag Og så smager de fantastisk!

Kilde madforlivet.dk

Sund lever Asparges fremmer kroppens dannelse af glutathion – et stof, der er afgørende for en effektiv leverafgiftning.


Nordtyskland, Plön

Besøg Plön Slot

Hotel Plöner See Minipris til Plön See 3 dage inkl.

Spar op til

Fra

501,-

679,Inklusiv 4-retters menu!

2 overnatninger 2 x morgenbuffet 2 x 3-retters menu/buffet 1 x velkomstdrink Gratis parkering

Gammelt byhotel fra 1778

Vanvittig udsalgspris!

Spar op til

117,-

Fra

1.279,-

Fra

779,-

512,-

Sjælland, Næstved

Hotel Europa Aabenraa

Hotel Vinhuset

Forårspris til Aabenraa

Centralt i Næstved

3 dage inkl.

2 overnatninger m. morgenbuffet 1 x 3-retters menu (Rest. No. 10) 1 x 2-retters menu (Fox & Hounds) 1 x eftermiddagskaffe og kage Kaffe efter middagen

3 dage inkl.

• • • • •

2 overnatninger 2 x morgenbuffet 2 x 2-retters menu/buffet 1 x kaffe m. sødt 1 velkomstdrink

WEEKENDOPHOLD, MINIFERIE og SOMMERFERIE, så tag et kig på Risskov Bilferies nye hjemmeside!

risskov-bilferie.dk

Spar op til

Spar op til

Jylland, Aabenraa

• • • • •

• • • • •

70 22 77 17

Ring og hør nærmere i hverdage 9-17 lør. og søn. 10-15

kulør Rejsearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. vær.

Fra

621,-

579,Jylland, Aars

Aars Hotel

Oplev Himmerland 3 dage inkl.

• • • • •

2 overnatninger 2 x morgenbuffet 2 x 2-retters menu/buffet Gratis internet og parkering Inklusiv miljøtillæg


GOD APPETIT

Frem med grillen! Det er sagt før, men det tåler en gentagelse: Sommertid er lig med grilltid. Så tænd op i grillen, og prøv disse lækre opskrifter til weekend, hverdag og hyggetid med ungerne.

Chilikrydret kylling med avocadoappelsinsalsa 4 personer

Tilberedning: 20 minutter Grilltid: 8-12 minutter Det skal du bruge: Salsa 2 appelsiner, skrællede og delt i både, hver båd skåret over 4 dl umoden mango, skrællet og skåret i små terninger 1 stor avocado, i små terninger 2 dl rødløg, skåret i små tern og skyllet under koldt vand i en fintmasket sigte 1 dl rød peberfrugt, skåret i små terninger ½ dl friskpresset limesaft 1 tsk. finthakket jalapeñochili ¼ tsk. flagesalt Rub 2 spsk. rent chilipulver 1 tsk. flagesalt ¼ tsk. friskkværnet sort peber 4 halve kyllingebryster uden skind og ben a ca. 180 g 1 spsk. ekstra jomfruolivenolie

Den gode til hverdag!

TIP!

14 Kulør | Juni 2018

Grill eventuelt et par asparges som ekstra tilbehør.

Sådan gør du: Bland omhyggeligt men nænsomt alle ingredienserne til salsaen sammen i en mellemstor skål, der kan tåle syre. Lad den stå ved stuetemperatur. Klargør grillen til direkte middel varme (175-225 °C). Bland alle ingredienserne til rubben sammen i en lille skål. Pensl kyllingebrysterne let på begge sider med olie, og krydr dem derefter jævnt med rubben. Børst grillristen ren. Grill kyllingebrysterne, først med den glatte side nedad (der, hvor skindet har siddet) over direkte middel varme, så vidt muligt med låget lukket, i 8-12 minutter, indtil kødet er fast og hvidt hele vejen igennem. Vend dem en gang eller to undervejs. Tag kyllingebrysterne af grillen, og lad dem hvile i 3-5 minutter. Servér kyllingebrysterne varme sammen med salsaen.


GOD APPETIT

e Ta' ungern med i køkkenet!

Grillede grønne asparges med basilikumlimesauce 4-6 personer

Tilberedning: 15 minutter Grilltid: 6-8 minutter Det skal du bruge: Sauce 2½ dl mayonnaise 2 spsk. finthakkede friske basilikumblade Fintrevet skal af 1 usprøjtet lime 2 tsk. friskpresset limesaft 1 fed hvidløg, finthakket ⅛ tsk. cayennepeber 900 g grønne asparges 2 spsk. ekstra jomfruolivenolie ½ tsk. flagesalt ½ tsk. friskkværnet sort peber Sådan gør du: Pisk alle ingredienserne til saucen sammen i en lille skål. Klargør grillen til direkte middel varme (175-225 °C). Tag én asparges ad gangen, og bøj den forsigtigt, indtil den knækker på det sted, hvor den træede ende begynder – cirka en tredjedel fra enden. Kassér de træede ender. Pensl aspargesene på alle sider med olie, og krydr med salt og peber. Børst grillristen ren. Grill aspargesene over direkte middel varme med låget lukket i 6-8 minutter, indtil de har fine grillstreger og er sprøde og møre. Tag dem af grillen. Servér de varme asparges sammen med saucen.

Juni 2018 | Kulør 15


GOD APPETIT

Ingefærflanksteak med asparges 4 personer

Forberedelse: 25 minutter Marinering: 3-4 timer Grilltid: 14-18 minutter Det skal du bruge: Marinade 1 dl + 1 spsk. sojasauce 3 spsk. risvineddike 2 spsk. sukker 2 spsk. ristet sesamolie 1½ spsk. skrællet, revet ingefær 1½ spsk. sambal oelek 1 spsk. finthakket hvidløg 2½ dl finthakkede forårsløg ½ dl hakket frisk koriander Rub 1 flanksteak på ca. 675 g, 2 cm tyk ½ dl sesamfrø 1 tsk. havsalt

e til Den lækr en! weekend

16 Kulør | Juni 2018

 50 g grønne asparges 4 1 spsk. ekstra jomfru­olivenolie ½ tsk. flagesalt 2 spsk. hakkede korianderblade Sådan gør du: Pisk sojasauce, vineddike, sukker, sesamolie, ingefær, sambal oelek og hvidløg sammen i en lille skål, indtil sukkeret er opløst. Rør forårsløg og koriander i. Læg kødet i et ovnfast fad af glas, og vend det med marinaden. Dæk fadet til, og sæt det i køleskabet i 3-4 timer. Vend kødet en gang eller to undervejs. Tag kødet ud, og lad det stå ved stuetemperatur i 15-30 minutter, inden det skal på grillen.

Klargør grillen til direkte middel varme (175-225 °C). Rist sesamfrøene på en slip-let-pande over lav varme i 2-3 minutter, indtil de er gyldne og begynder at poppe. Ryst panden hele tiden. Hæld frøene over på en tallerken, og lad dem køle af i 10 minutter. Hæld frøene i en morter sammen med havsalt, og stød det sammen til en grov blanding (det skal ikke være helt pulveriseret). Pensl aspargesene med olie, og krydr med flagesalt. Børst grillristen ren. Grill kødet over direkte middel varme med låget lukket, indtil det er tilberedt, som du kan lide det

– efter 8-10 minutter er det rødt. Vend det en enkelt gang undervejs. Tag kødet af grillen, og lad det hvile i 3-5 minutter. Grill imens aspargesene over direkte middel varme med låget lukket i 6-8 minutter, indtil de har lette grillstreger og er sprøde og møre. Vend dem en kvart omgang for hver 1-2 minutter. Tag dem af grillen. Skær kødet i tynde skiver på tværs af kødfibrene. Servér kødet og aspargesene varme, toppet med koriander og lidt af sesamfrø-saltblandingen. Resten af blandingen kan holde sig i et lufttæt glas i køleskabet i op til to måneder.

‘Webers største hits’ af James Purviance, 300 kr., Lindhardt og Ringhof.


Idéer til

HJEMMELAVET IS

Find inspiration til lækre is-opskrifter på oetker.dk

Skab din egen yndlings-is! Lav hjemmelavet is uden ismaskine, klar til at nyde efter 4 timer i fryseren. Du kan blande lige netop din yndlings-is med vores to ismix varianter: Basis Bourbon-Vanilla og Basis Chocolate. Ispulveret skal kun blandes med mælk og piskes i 3 minutter indtil massen er stor og luftig. Tilsæt alt det du bedst kan li’ og sæt derefter den piskede Ismix i fryseren – så er din yndlings-is klar til servering.

Kvalitet er den bedste opskrift. Dr. Oetker Danmark A/S • Sydvestvej 15 • DK-2600 Glostrup • www.oetker.dk


HUNDREDVIS AF

SOMMERFUGLE

Kom og oplev smukke, farverige sommerfugle svĂŚve frit omkring dig. Vi har sluppet dem fri i Sydamerikakuplen og de vil holde sig i nĂŚrheden af deres yndlingsblomster ved Mayatemplet ... har vi i hvert fald aftalt med deres oversommerfugl.

regnskoven.dk


EN AF DE LOKALE

OMRÅDET

Grenaa

Velkommen til havnen Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervsog industrihavne med en kajlængde på 2.500 meter og et imponerende areal på 1.425.000 m2. Tekst Nya Vecht Foto visitdjursland.com

Grenaa er en gammel by. Faktisk kan byen dateres helt tilbage til beretninger fra Saxo og Snorri Sturluson. Ifølge begge eksisterede der i 1000- og 1100-tallet en by ved Djurså, hvilket sandsynligvis er det nuværende Grenaa. Og fra cirka 1250 kan det siges med sikkerhed, at selve købstaden Grenaa var etableret. En af de ting, som gjorde Grenaa til et vigtigt handelscentrum, var placeringen lige ved udløbet af Djurså, hvorigennem det var muligt at sejle helt op til Grenaas bymidte. Byen og havnen var i middelalderen et vigtigt handelsknudepunkt,

hvor der blandt andet blev udskibet korn til Norge. Regnbueørred og vejsalt Havnen er i flere omgange blevet renoveret, men forfaldt efterhånden i 1700-tallet og stod mere eller mindre ubrugt. I 1813 blev den første egentlige havn anlagt i Grenaa, men den blev afløst af en ny havn anlagt ved Kattegats kyst i perioden 1874-79. I 1934 blev færgeruten Grenaa-Hundested indviet i 1934, og i 1960 blev det muligt at tage et smut til Sverige, da færgeruten til Varberg åbnede. I 2000 blev havnen lavet til et aktieselskab, og i de seneste

år har flere store virksomheder, specielt inden for energisektoren, etableret sig på havnen. Blandt de mest transporterede varegrupper på Grenaa Havn er korn og foderstoffer, træflis og -piller, kemikalier, sand og grus, vejsalt samt skrot. I 2013 kunne Grenaa Havn også bryste sig af en overflod af regnbueørreder. Et stort udslip af regnbueørreder gjorde havnebassinerne til en overfyldt regnbueørredsuppe, hvor man frit kunne fiske. Det lokkede mange lystfiskere til området, og der blev fanget store mængder regnbueørreder. Ørrederne er efter sigende for længst trukket væk fra området.

Vidste du, at …

der er helt op til 11 meter vanddybde på de dybeste steder i Grenaa Havn? Juni 2018 | Kulør 19


EN AF DE LOKALE Grenaa

Det gærer i Grenaa På De Danske Gærfabrikker i Grenaa bobler det lystigt i fermenteringstankene, når vores alle sammens uundværlige bageingrediens, gær, skal produceres. Tekst & foto Carsten Bundgaard

150.000 LITER GÆR Tankene, hvor gæren vokser i, hedder fermentorer, og de er hver især 16 meter høje og kan rumme 150.000 liter. Gær elsker sukker, og som sukkerkilde bruges melasse, hvilket er et biprodukt fra sukkerproduktionen. I Nakskov og Nykøbing bliver der lavet sukker, og det er blandt andet herfra, melassen kommer. Det bliver sejlet med skibe til Grenaa Havn, og derfra bliver det leveret til fabrikken. På fabrikken skal de på nuværende tidspunkt bruge 40.000 tons melasse for at kunne fodre den sultne gær.

LAD GÆRFLØDEN FLYDE Sådan ser det færdige produkt ud, når det kommer ud af tankene, og det kaldes gærfløde. Gærfløden bliver brugt i de store industribagerier. For at det skal blive til traditionelt bagegær, som vi kender det fra butikkerne, skal det køres igennem et vakuumfilter, der skiller overskydende vand fra og koncentrerer det. I sidste ende får vi den pastalignende substans, vi alle kender som gær.

GÆRSTAMMER FRA CANADA De danske gærfabrikker er en del af et canadisk firma, der hedder Lallemand, og de rene gærstammer bliver hentet ovre i Montreal. På fabrikken bliver der brugt 50 til 70 forskellige gærstammer, og det er ikke kun bagegær, der bliver lavet på fabrikken. 20 Kulør | Juni 2018


LOKALPRODUCENTEN

TOPKVALITET Der foretages løbende kontrol af gæren for at sikre, at kvaliteten er i top, og at der ikke er noget til stede i gæren, som ikke skal være der. Det foregår på laboratoriet, som er en vigtig del af gærfabrikken.

60 ÅR GAMLE FORME Gæren bliver formet i firkanter ved de gamle maskiner, som det er foregået i årtier. Nogle af pakkemaskinerne er helt op til 60 år gamle.

HØJTEKNOLOGISK GÆR Meget af det, der foregår på fabrikken, sker inde i stålrør og lukkede systemer. Inde fra kontrolrummet sidder procesoperatørerne og holder øje med, at gæren har de optimale betingelser for at formere sig.

SUKKER, ILT OG VITAMINER Fabriksdirektør Rune Engell-Hansen kigger ned i en af de mange fermenteringstanke på gærfabrikken. Tanken stikker op igennem gulvet og er cirka 16 meter høj. Nede i tanken bobler det – ikke fordi det koger, men fordi der bliver blæst luft op igennem tanken. For at formere sig skal gæren bruge sukker, ilt, vitaminer og mineraler.

Juni 2018 | Kulør 21


LOKALPRODUCENTEN

RIDDERLIGE DYDER Malteserkorset, der er på gærpakkerne, symboliserer renhed, og de fire arme i korset repræsenterer de fire kardinaldyder: forsigtighed, mådehold, retfærdighed og styrke. De otte spidser står for de ridderlige dyder: et roligt sind, godhed, anger, tålmod, retfærd, barmhjertighed, oprigtighed og standhaftighed.

70’ERMASKINERI

IKKE KUN BAGEGÆR En kasse med 12 kilo på vej ud til supermarkederne og derefter forbrugerne. Det er ikke kun bagegær, der bliver lavet på fabrikken, for den del af produktionen udgør kun cirka 15 procent. Ud over bagegær laver De Danske Gærfabrikker i Grenaa vingær, gærekstrakter og inaktiv gær, og det bliver alt sammen eksporteret. Der er stor efterspørgsel på varerne, og det er svært at følge med, så derfor skal produktionen over de kommende år fordobles.

Den måde, bagegæren bliver lavet på, har ikke ændret sig særlig meget, siden fabrikken blev bygget i 1973, og en del af maskinerne fra dengang er stadig i brug den dag i dag. På værktøjstavlen er der styr på værktøjet, så man kan finde værktøjet til vedligeholdelse af både de nye og gamle maskiner.

SENDT I RØR FRA CANADA Bagegæren står på paller og er nu klar til distribution. De rene gærkulturer bliver sendt fra Canada i nogle små rør, og herfra flyttes de over i toliters flasker med næring, der skal fodre gærcellerne, så de kan vokse. Efter et par dage bliver det hældt over i 500-liters-tanke, hvor gæret får plads til at vokse i et døgn. Herefter skal gæren have mere plads og flyttes over i 12.000-liters-tanke, hvor det står en dag mere, inden det ryger over i en 150.000-liters-tank. Herfra deles det så i eksempelvis seks portioner, og efter cirka en uges tid er de bittesmå gærstammer, der i starten kunne være på et knappenålshoved, pludselig blevet til 30.000 kilo gær, eller hvad der svarer til to millioner pakker bagegær.

HÆVEPRØVE MED SNOBRØDSDEJ Carsten Schmidt laver en såkaldt hæveprøve, hvor han laver en traditionel snobrødsdej, som får lov at hæve inde i den gamle maskine. Herved bliver gæren testet for at se, om den har den korrekte hævekraft, så den kan bruges som bagegær. Det er et meget gammelt og robust maskineri, der har været på fabrikken lige så længe, som den har eksisteret.

22 Kulør | Juni 2018


EN AF DE LOKALE

KØBMANDEN

Grenaa

“Jeg er overrasket over mængden af bland selv-slik, vi kan sælge herude” Bær, danske varer og kilovis af slik ryger gerne hen over disken hos SPAR i Grenaa. Købmand Rasmus Johansen fortæller om favoritterne både i butikken og hjemme i hans eget køleskab. Tekst Mette Sofie Gervig Foto Privat

d Hvilke varer hitter i juni? På vores kanter er bær og vindruer et stort hit. Vi ligger i et turistområde, så i juni måned har vi mange kunder, der bor på campingpladser. Hos dem hitter alt til grillen og box-vine. Rosévin og lækre oste sælger vi også mere af, når vi kommer tættere på sommeren. Turisterne køber typisk lidt dyrere produkter end vores lokale kunder. d Hvilke varer sælger I flest af i butikken? Vores kunder vil rigtigt gerne købe danske varer, så hvis der står ”dansk” på, så køber de næsten hvad som helst. Har vi tilbud på smør, kaffe, sodavand, øl eller smør, så er vi sikre på at, parkeringspladsen bliver fyldt. Vi sælger også mange øl i kasser og Harboe sodavand. d Er der varer, som sælger overraskende godt? Ja! Jeg er overrasket over mængden af bland selv-slik, vi kan sælge herude. 250 kg kan der ryge igennem kasselinjen på en helt almindelig fredag. Det er rigtigt meget for en forretning på vores størrelse. d Har I varer fra lokalområdet? Jeg får kaffe fra et lokalt risteri der hedder Kama Kaffe. Det ligger i Grenaa, og bliver efterspurgt af nærmest alle mine kunder. Vi har også flere aftaler med lokale bondemænd om forskellige sæsonvarer, for eksempel jordbær. d Hvad har du altid i dit eget køleskab? Jeg har altid morgen-æg, og så kan jeg godt lide vores egen Gestus-juice i 1 liters kartoner. Jeg sørger også altid for at have dåsecolaer og dåseøl på køl. Der er også altid økologisk mælk og lidt forskelligt pålæg, enten fra Tulips og vores egen Gestus. Jeg er på ingen måde øko-fanatiker, men prøver at smage på det meste.

Juni 2018 | Kulør 23


ANNONCE ANNONCE

Vejentil tilvarigt varigtvægttab vægttab Vejen Næsten alle, af og til på er på slankekur, Næsten alle, derder af og til er slankekur, genkender mønstret: Man er standhaft genkender mønstret: Man er standhaft ig ig og disciplineret under selve kuren, men og disciplineret under selve kuren, men efterfølgende sætter kiloene atter efterfølgende sætter kiloene sigsig atter på på si- sidebenene et eft er et. Sådan kan man debenene - et efter et. Sådan kan man leveleve med jojo-vægt gennem flere år uden med en en jojo-vægt gennem flere år uden at at opnå et varigt vægttab. opnå et varigt vægttab. danske forskere knækket koden NuNu harhar danske forskere knækket koden til,til, hvad der skal til, for at vægttabet kan vare hvad der skal til, for at vægttabet kan vare ved, uden at livet være konstant ved, uden at livet skalskal være en en konstant kamp mod overfl ødige kilo. kamp mod overfl ødige kilo.

Hold vægten et år Hold vægten i eti år undersøgelse Københavns UniEnEn ny ny undersøgelse frafra Københavns Universitet viser, at hvis en overvægtig person versitet viser, at hvis en overvægtig person opretholde vægttabet et år, så vil kankan opretholde vægttabet i eti år, så vil kroppen have accepteret vægt kroppen have accepteret denden nyenye vægt og og derfor ikke længere kæmpe imod, hvilket derfor ikke længere kæmpe imod, hvilket ellers er normalt, man i kalorieunellers er normalt, nårnår man er ierkalorieunderskud. derskud.

Vægttab uden Vægttab uden sultsult Er det så godt eller dårligt nyt? Er det så godt nytnyt eller dårligt nyt? DeDe fl este vil nok tænke, at det er godt at vide, fleste vil nok tænke, at det er godt at vide, hvad til for at gøre vægttabet Find Fibramin hvad derder skalskal til for at gøre vægttabet va-va- Find Fibramin på på rigt. Samtidig vil mange nok mene, at et år www.wellvita.dk rigt. Samtidig vil mange nok mene, at et år www.wellvita.dk er lang at skulle overholde er lang tidtid at skulle overholde en en kur.kur.

Danske forskere knækket koden hvad Danske forskere harhar knækket koden til,til, hvad der skal til, for at et vægttab kan vare ved der skal til, for at et vægttab kan vare ved – uden skal være kronisk kamp – uden at at detdet skal være enen kronisk kamp mod vægten: Kan man holde vægten mod vægten: Kan man holde vægten kroppen vænnet i eti et år,år, harhar kroppen vænnet sig til den nye vægt. sig til den nye vægt.

abab tttt gg ææ VV su ensu ltlt en dd uu ManMan kankan kunkun tabetabe sig,sig, hvishvis manman forbrænder fl ere kalorier forbrænder flere kalorier endend manman ind-indtager. Sådan er det. Fibramin hjælper tager. Sådan er det. Fibramin hjælper med at indtage mindre mad, digdig med at indtage mindre mad, endend du du plejer. dermed spise samme plejer. Du Du kankan dermed spise detdet samme slags mad, plejer, i mindre slags mad, somsom du du plejer, barebare i mindre mængder. i forbindelse med mængder. HvisHvis du du i forbindelse med Fibramin-kuren samtidig lægger kosten Fibramin-kuren samtidig lægger kosten og begynder at dyrke motion, omom og begynder at dyrke motion, gårgår vægttabet naturligvis hurtigere. vægttabet naturligvis hurtigere.

Kosttilskuddet Fibramin er en effektiv Kosttilskuddet Fibramin er en effektiv hjælp at opnå dette mål. tager hjælp til til at opnå dette mål. NårNår dudu tager Fibramin, fyldes en del af maven med Fibramin, fyldes en del af maven med fibre, bliver mindre plads mad. fibre, så så derder bliver mindre plads til til mad. Derved opnår naturlig mæthedsDerved opnår dudu en en naturlig mæthedsfornemmelse, som sætter lysten fornemmelse, som sætter lysten til til at at spise stand-by. Derved bliver mespise på på stand-by. Derved bliver detdet meget lettere både at gennemføre, og også get lettere både at gennemføre, og også at overholde, vægttabet – indtil kroppen at overholde, vægttabet – indtil kroppen accepteret vægt. Metoden harhar accepteret dindin nyenye vægt. Metoden er er godkendt af EU. godkendt af EU.

e n r e s e l n e r t e is s l r e f t å is t r s f d MMoodstå

TagførerførerTag trøjenpå påi idit dit trøjen vægttab vægttab

Mad Mad

Mad Mad

UDEN FIBRAMIN UDEN FIBRAMIN En mavesæk med En mavesæk fyldtfyldt med mad uden hjælp fra mad uden hjælp fra Fibramin. Fibramin.

Fibramin Fibramin

MED FIBRAMIN MED FIBRAMIN En mavesæk med meget En mavesæk med meget mindre mad. Fibramin mindre mad. Fibramin fylder og mindsker fylder og mindsker sulten. sulten.

Vægttabuden udensult sult Vægttab indtager Fibramin tabletterne sammen med et stort vand. DuDu indtager Fibramin tabletterne sammen med et stort glasglas vand. I maven opløses tabletterne, og fi brene suger vandet, som derved I maven opløses tabletterne, og fibrene suger vandet, som derved fylder i mavesækken. mave noget at arbejde med, fylder i mavesækken. Så Så fårfår dindin mave noget at arbejde med, og du får en naturlig mæthedsfornemmelse. Derved spiser og du får en naturlig mæthedsfornemmelse. Derved spiser du du automatisk mindre, lettere styre, hvor mange automatisk mindre, og og så så kankan du du selvselv lettere styre, hvor mange kilo, du vil smide. Metoden er godkendt af EU. kilo, du vil smide. Metoden er godkendt af EU. Fibramin købes Wellvita, koster Fibramin kankan kunkun købes hoshos Wellvita, og og detdet koster kr. kr. 199199 forfor en måneds forbrug. Tabletterne kan bestilles på www.wellvita.dk en måneds forbrug. Tabletterne kan bestilles på www.wellvita.dk eller eller på på tlf. tlf. 82 82 30 30 30 30 40 40


5 MEST NØDVENDIGE

Tryl din konserves til lækker aftensmad Sørg for at have en af disse fem konservesdåser i køkkenskabet, så har du (næsten) aftensmaden på plads de dage, hvor det virkelig brænder på.

Kilder opskrifter.coop.dk, anna-mad.dk, lofoloco.dk

Tekst Maria Præst

1

Tadaaa … tunsandwich! Du tager en dåse tun … og så er aftensmaden reddet. Tun er en sand proteinbombe, og du kan hurtigt fremtrylle en velsmagende sandwich med tunsalat. Mos tunen med en gaffel, rør lidt mayonnaise i, og smag til med citron, salt og peber. Servér for eksempel tunsalaten på et stykke ristet franskbrød.

2

Tomatsuppe i et snuptag En dåse med hakkede, flåede tomater er en sand livredder på travle dage. Vælg eventuelt en variant tilsat basilikum, hvidløg eller chili, og gør det endnu nemmere. Tilsæt blot lidt olivenolie, hakkede løg og bouillon, og smag til med salt, peber og oregano, så har du en sund tomatsuppe på ingen tid.

3

Svaret på dine bønner Kidneybønner smager skønt og bugner af proteiner og kostfibre – og har du dem på dåse, er de klar til brug med det samme. Hæld lagen fra bønnerne, og bland dem med olivenolie, citronsaft og lidt salt. Bland derefter bønnerne med finthakket mynte og rødløg, og smuldr til sidst lidt fetaost henover.

4

Smagen af Tyrkiet Kikærter har en fast konsistens og en nøddeagtig smag, og med en dåse kikærter i hånden er der ikke langt til, at aftensmaden er serveret. Blend blot kikærterne med lidt olivenolie, et par fed hvidløg, citronsaft og salt, og så har du en cremet og smagfuld hummus. Servér med noget lækkert brød og grøntsagsstænger.

5

Højtbelagt hygge Med en dåse makrel i tomat er det hurtigt og nemt at kreere et traditionelt dansk stykke smørrebrød. Du skal bare bruge et par skiver rugbrød. Ud over klassikeren med en stribe mayonnaise og citron kan du også prøve at servere makrelfileten oven på et par salatblade og en skefuld hytteost.

Juni 2018 | Kulør 25


Kom til hyggelig

Torvedag i SPAR

Når du er en af de lokale, holder du selvfølgelig byfest sammen med alle naboerne. Det gør i hvert fald din SPAR-købmand lørdag den 9. juni, når han inviterer hele lokalområdet til festlig Torvedag foran butikken. Kom, og mød dine naboer og din købmand. Smag på sommeren, og test dine vinderchancer på lykkehjulet. Vi glæder os til at se dig! Tekst Redaktionen Foto iStock

L

ørdag den 9. juni skinner solen forhåbentlig fra en skyfri himmel, når pladsen foran din lokale SPAR bliver omdannet til den hyggeligste markedsplads. Her kan du møde dine naboer, genboer, kammerater og kollegaer. Her vil der være rig mulighed for at hygge sammen, snakke, smage på lækkerier fra grillen og deltage i sjove aktiviteter for børn og voksne. Vi håber, at du vil være med og fejre dit lokale fællesskab.

EN AF DE LOKALE Det er tredje år i træk, at SPAR holder Torvedage. Det gør vi, fordi vores SPAR-købmand (ligesom dig) er en af de lokale, og fordi butikken mange steder er lokalområdets centrum med plads til at samles om en hyggelig dag i fællesskab. Netop fordi hele Torvedagen har lokal forankring, er det også op til din lokale SPAR, hvad der skal ske på dagen. Men vi kan godt røbe, at der vil blive tændt op i grillen og serveret smagsprøver til

TIP!

Se åbningstiderne for din lokale Torvedag i din SPAR-butik.

På SPARs Torvedag er børnene også meget velkomne.

26 Kulør | Juni 2018

alle, vin til de voksne og saftevand og is til børnene. Da Torvedagen er en lokal markedsdag, kan du også roligt gøre dig klar til markedsstemning uden for butikken med gode tilbud, lokale råvarer og aktiviteter for både store og små.

TEST DINE VINDERCHANCER En af årets sjove og ”mavekildrende” aktiviteter er vores lykkehjul. Foran alle SPAR-butikker bliver der opstillet et rigtigt lykkehjul, som du kan komme forbi og dreje på. Måske er du den heldige vinder af en lækker kurv fyldt med skønne sager fra Gestus til en værdi af 250 kroner. Når du deltager, er du automatisk også med i lodtrækningen på landsplan om et gavekort på 5.000 kroner til din lokale SPAR. Og kan du ikke vente med at dreje på lykkehjulet til Torvedagen, så tyvstart allerede nu på spar.dk, hvor du frem til den 9. juni kan dreje på hjulet én gang per dag. Held og lykke!


TORVEDAGE

Glæd dig til gode tilbud og lokale lækkerier.

Vi tænder op i grillen, og du får lov at smage.

Kom og hyg dig med din købmand og dine naboer.

Vind!

Prøv lykken på vores lykkehjul, der er opstillet foran SPAR-butikken på Torvedagen. Du kan også tyvstarte med at teste dine vinderchancer på spar.dk. Her kan du nemlig spinne lykkehjulet én gang hver dag frem til den 9. juni og deltage i konkurrencen om fem Gestus-gavekurve til 250 kroner. Eller du kan gå efter hovedpræmien, som er et gavekort til din lokale SPAR på hele 5.000 kroner.

Juni 2018 | Kulør 27


God mad er min største luksus Kogebogsforfatter Nadine Levy Redzepi er vild med sin hverdag. Den begynder med hård fysisk træning og rundes af omkring spisebordet med hendes tre døtre – og mor. Midt på dagen kan Nadine veksle et par ord og måske et kys med sin mand, kokken René Redzepi fra restaurant Noma i København. Tekst Stine Troense Foto Peter Emil Witt, PR

H

jemme hos familien Redzepi på Christianshavn begynder dagen klokken syv. På husets førstesal tager 32-årige Nadine sit træningstøj på. Så vækker hun Arwen på 10, Genta på syv og Ro på næsten fire år. Den eneste mand i huset, René Redzepi, er bagud på søvn og får lov at sove lidt længere. Efter morgenbordet går de ældste piger i skole. Ro sætter sig til rette i Nadines ladcykel, og sammen ræser de ind til byen, hvorfra Ro skal videre til sin udflytterbørnehave. Når Nadine har vinket farvel til bussen, går turen tilbage over Knippelsbro til Christianshavn, hvor hun og familien har boet i tre år. “Det er som regel også mig, der henter Ro. Det passer mig fint, at jeg skal ind til byen flere gange om dagen. Jeg behøver ikke have en radius på 500 meter til alting,” siger Nadine. Hun hentyder til, at restaurant Noma, hvor både hun, hendes mand og mor har deres daglige gang, ligger på Refshaleøen i forlængelse af Christianshavn. Og at restauranterne Barr og 108, som også er en del af den succesfulde familievirksomhed, ligger i Strandgade. På Christianshavn. I øjeblikket sidder vi netop på Barr, hvor Noma tidligere havde adresse, og stadig har kontor. Nadine drikker dagens tredje kop kaffe, mens hun veloplagt fortæller om sin hverdag og nye kogebog. Hun smiler meget og griner indimellem lidt af sig selv. For eksempel da hun fortæller om dengang, hun overvejede at tage en kokkeuddannelse, selv om hun egentlig ikke var særlig interesseret i at lære at lave mad. I hvert fald ikke til andre end hende selv og de allernærmeste. Eller om dengang, hun ikke turde servere en ret med dåsetomater for René Redzepi og derfor valgte friske tomater. Med det resultat, at retten blev ødelagt, og han morede sig over hendes præstationsangst (men spiste op med velbehag). Nadine er stolt af sin kogebog, ‘Downtime’, som udkom i oktober. Den består af delikate hverdagsretter, hun er vokset

28 Kulør | Juni 2018

op med, og som hun ofte laver til sin egen familie. Nadine håber, at bogens opskrifter og hendes egen madglæde inspirerer andre til at gå (mere) i køkkenet eller få en mere positiv tilgang til madlavning. Samtidig er hun bevidst om, at det nok er de færreste af os, der kan skrue et arbejds- og familieliv sammen på den måde, hun kan: “Jeg skal ikke belære nogen om, hvordan deres hverdag skal se ud. Det ville virke plat. Jeg har min mor boende, en personlig træner og så videre.”

VILD MED AT TRÆNE Klokken ni mandag til fredag træner Nadine, hendes mand og en håndfuld kolleger fra Noma en blanding af gymnastik og funktionel træning som crossfit i ejerforeningens fællesgård. Det har de gjort i tre år. I al slags vejr, året rundt. “Det er en totalt fed måde at starte dagen på. Klokken 10 har jeg allerede udrettet noget. Det er også megafedt at mærke, at jeg bliver stærkere og stærkere. Også mentalt,” siger Nadine, der har trænet, siden Ro var fem måneder. Efter træningen inviterer Nadine hele banden indenfor til et bad, kaffe og morgenmad: “Så kommer jeg af med resterne fra aftensmaden. Det er perfekt. Når de andre går, har jeg huset for mig selv. Det er dejligt, for det sker ikke supertit på andre tidspunkter. Jeg fyrer op for musikken, går i bad og skynder mig på arbejde.” På Noma fungerer Nadine Levy Redzepi som en slags altmuligkvinde på kontoret, men af og til tager hun en tjeneruniform på: “På det nye Noma (der åbnede i februar, red.) har jeg også været i service. Det er godt for Renés og mit forhold. Nogle gange kommer han hjem klokken 22, andre gange klokken fire om morgenen. Dét er jeg forberedt på, for jeg er en del af det hele.”


PÅ TOMANDSHÅND

BLÅ BOG Nadine Levy Redzepi, 32 år, Autodidakt kok. Aktuel med ‘Downtime. Deliciousness derhjemme’ fra Gyldendal. Kogebogen udspringer af en gammel notesbog med Nadines yndlingsopskrifter tiltænkt børnene. Arbejder på restaurant Noma. Født i Portugal, opvokset i Portugal og Frankrig. Kom til Danmark som femårig. Hendes far er englænder, hendes mor portugiser. Bor i hus på Christianshavn, Kbh. Gift med kokken René Redzepi, der blandt andet står bag den verdensberømte og prisbelønnede danske restaurant Noma. Mor til tre piger i alderen tre til 10 år.

Juni 2018 | Kulør 29


PÅ TOMANDSHÅND

MOR SOM 22-ÅRIG Ud på eftermiddagen er det atter tid til at vende ladcyklen mod byen. “Når min arbejdsdag er ovre, begynder min downtime. På cyklen tænker jeg over, hvad jeg har lyst til at købe ind og lave til pigerne, min mor og jeg til aften. Downtime er et andet ord for hygge, og for mig er hygge altid forbundet med mad og drikke,” siger Nadine, der køber ind hver dag. “Jeg har sjældent lyst til at spise den samme ret to dage i træk, og så nyder jeg at købe ind. For mig er det ikke noget røvsygt, der bare skal overstås – et kryds, der skal sættes i en kasse. Det lyder forkert at sige, at jeg blev gravid, fordi jeg Min indkøbstur begynder ofte kedede mig, men jeg var træt af at med, at jeg køber en cappuccino gå i byen og ville hellere hygge hos The Coffee mig derhjemme med god mad, Collective. Kaffen mens René var på arbejde. tager jeg med rundt, når jeg gør mine andre indkøb.” René Redzepi er knap otte år ældre end Nadine. De mødtes på Noma, da hun var 19 år og var medhjælper på restauranten, fordi hun ikke vidste, hvad hun skulle lave efter gymnasiet. Nadine kendte ikke noget til Noma på det tidspunkt og da slet ikke noget til restaurantens ejer og chefkok. Men da René Redzepi tilbød at vise hende, hvor servietterne lå, spurgte hun, hvor længe han mon havde arbejdet på Noma? En måned senere kyssede de på et værtshus i forbindelse med en personalefest. Og ja, siden er det gået slag i slag for parret. “Da vi havde været kærester i et år, sagde René, at han var klar til børn, når jeg var. Han lagde ikke pres på mig, men gav udtryk for, at han ikke ville vide, hvornår jeg var klar. Det skulle ligesom bare ske, når det skete. Det lyder forkert at sige, at jeg blev gravid, fordi jeg kedede mig, men jeg var træt af at gå i byen og ville hellere hygge mig derhjemme med god mad, mens René var på arbejde. Så opstod tanken, at jeg jo lige så godt kunne have en baby ved min side. Og tage hul på alt babyhalløjet og få det overstået, inden jeg blev 30,” siger Nadine. Siden Arwen, der kom for 10 år siden, har Nadine og René Redzepi udvidet familien med en pige to gange hvert tredje år. Trip, trap, træsko.

AFTENSMÅLTIDET ER DEN BEDSTE TID PÅ DAGEN Tilbage til hverdagen. Når indkøbene er klaret, henter Nadine Ro. Og så går turen tilbage til huset på Christianshavn. “Ro finder altid noget spiseligt i indkøbsposerne, som hun sætter til livs på hjemturen. Det kan være en pose pinjekerner, oliven eller tre bananer. Det er et nyere problem, jeg skal have fundet en løsning på,” griner Nadine. Vel hjemme går hun i køkkenet, ofte assisteret af Genta eller Ro. Arwen er også med i køkkenet, men hun læser ofte lektier, indtil de skal spise. “At sidde rundt om bordet om aftenen er min absolutte yndlingsbeskæftigelse. Så når jeg tager ud for at handle, leder det op til, at vi skal samles om bordet. At lave maden med pigerne er også en del af det, jeg kalder downtime. Downtime er 30 Kulør | Juni 2018

vores måde i vores familie at slappe af på og være sammen på,” forklarer Nadine, der selvsagt også elsker at spise god mad. “Det er min største luksus! Jeg vil hellere spise rigtig god mad hver dag end spise mindre god mad og have flere eller dyrere sko og tasker. Jeg elsker også at se mine børn spise god mad, der gør dem godt. Det bedste eksempel på det er, hvis de kommer ned til morgenbordet og er sure og trætte. Så går de i gang med at spise den her lækre, varme biodynamiske havregrød, jeg har kogt til dem. Og så får de liv i øjnene, farve i kinderne og begynder at snakke.” Børnene i familien Redzepi er måske ikke helt så eventyrlystne udi mad, som deres forældre måske kunne ønske sig. Men de er bestemt heller ikke kræsne. Eller tilbageholdne. “Vi udfordrer pigerne ved at sige, at de skal smage på maden, når de er på Noma. For eksempel på 10 fermenterede ting. Det, synes de, er sjovt. Og jeg har hørt fra både skolen og børnehaven, at vores børn går og smager på tissemyrer!”

DAGEN GÅR PÅ HÆLD Ofte går Nadine Levy Redzepi ud, når hun har kæmmet for lus, læst, sunget og puttet sine piger. Det kan lade sig gøre, fordi hendes egen mor også bor i huset og har gjort det i al den tid, de selv har boet der. “Jeg har altid været supertæt med min mor, hun er meget cool. Og alt, hvad der nu kunne være af negative ting, er ingenting sammenlignet med den store frihed, det giver mig og René, at hun også bor her. René arbejder rigtig meget, og jeg sidder ikke og bliver bitter herhjemme, fordi jeg igen er alene med alle børnene. Jeg kan gå ud når som helst, også spontant, hvis en veninde ringer og inviterer på kaffe eller et glas vin. At min mor er en del af familien, er også en stor fordel, hvis René pludselig kan se på det hele, at han kan gå tidligt, så vi kan tage ud at spise. Bare ham og mig,” siger Nadine Levy Redzepi og fortsætter: “Hvis vi ikke havde min mor eller Renés mor, der bor 10 minutter væk og også er nært knyttet til os og pigerne og meget hjælpsom og fleksibel, så ved jeg ikke, hvordan vi ville klare det hele. Så ville vi nok have en au pair. Eller to.”

Nadine i køkkenet med børnene.


Flotte og friske ben Cosborg Pretty Legs creme er den naturlige løsning til pleje af hudbristninger og misfarvninger, så huden på benene fremstår flottere og mere ensartet. Samtidig fjernes træthed og tyngdefornemmelse i underbenene, som mange kender til, når man står og går meget. De naturlige aktive ingredienser, som ekstrakt af hestekastanje, troldnød og kæmpenatlysolie, virker opstrammende og modvirker og plejer hudspændinger og misfarvninger. Tillige virker planteekstrakterne sammentrækkende og genopbyggende, så huden ikke så let giver efter og danner mørke pletter.

Cremen påføres de aktuelle hudområder i et tyndt lag 1-2 gange dagligt.

✔ Reducerer fine åreudtræk på benene ✔ Medvirker til genopbyggelse af huden ✔ Modvirker hudbristninger og misfarvninger ✔ Fjerner træthed og tyngdefornemmelse i underbenene

Forhandles hos Matas, på apoteket samt i helsekostforretninger. Udviklet og produceret i Danmark. Læs mere på www.cosborg.dk


ANNONCE

GIV DINE HÆLE NYT LIV PÅ UNDER 7 DAGE

Sprukne hæle er ikke så kønne i sandaler, men det er heldigvis et af de problemer, du selv let kan afhjælpe. Cosborg Hælcreme er sikker hudpleje mod tørre, sprukne og ru hæle med dobbelt virkning. Cosborg HælCreme indeholder Urea i en særlig formulering samt Allantoin, der hurtigt fjerner smertefulde hælrevner og fremmer hudens naturlige helingsproces, så hælens hårde, tørre hud erstattes med blød, smidig og sund hud. Cremen er desuden uden farvestoffer og parabener. Læs mere på cosborg.com. Cosborg Hælcreme, fra 129 kr. Forhandles hos Matas, på apoteket samt i helsekostforretninger.

Bliv brun uden sol

Hvis juni-vejret ikke lige makker ret her på vores kølige breddegrader, så må vi jo snyde lidt for at få solkyssede kinder. Her kan en selvbruner være en god ven. Prøv Vita Liberata Ten Minute Tan, der er en selvbruner-lotion, som du kan bruge “pre-shower”. Det vil sige, at du bare kan smøre den på din hud og massere den godt ind – og let skylle den af 10 minutter efter. Når du har skyllet den af, skal du bare vente 4-6 timer, og så har du en gylden, naturlig og flot glød – helt uden solens skadelige stråler. Vita Liberata Ten Minute Tan, 249 kr. For nærmeste forhandler: Tlf. 7589 2880

Skøn & klar til

sommer Kom sommeren i møde med brune ben, sund mave og velplejede fødder. Tekst Redaktionen Foto PR

SUND MAVE I SOMMEREN

Smuk sommerhud Din hudpleje skal først og fremmest gøre din hud smukkere, men må også gerne dufte dejligt. Denne opfriskende og milde tonic fra Mellisa gør begge dele. Den er uden alkohol og gør huden blød samt smidig. Desuden befrier den huden for det hårde kalkholdige vand i renseprocessen. Mangoekstrakt virker revitaliserende, opfriskende samt fugtgivende, og kronblade fra roser styrker, blødgør, genopbygger samt stimulerer cellefornyelsen i huden. Denne opfriskende mist og ansigtsspray med rosenrod klarer skærene uanset tid og sted. Mellisa Skintonic, 200 ml, 119 kr. Forhandles hos Matas og i helsebutikker

32 Kulør | Juni 2018

Sommerferien er lige om hjørnet, og derfor er det vigtigt at sørge for gode mavebakterier, så din mave også får en god ferie. Wild Biotic™ indeholder en mangfoldighed af 100 levende bakteriestammer fra vilde planter. Bakteriestammerne er ikke dyrket i et laboratorium, men kommer direkte fra råmaterialerne; honning, gele royal, honningdug-honning og frisk pollen. Alle råvarerne stammer fra vilde planter i de franske alper. Den kendte bakterie Lactobacillus kunkeei findes naturligt i produkter fra bier og er en central del af produktet. Wild Biotic™ er omgivet af syreresistente kapsler, så de opløses dermed ikke i mavesækken, men først i tarmen. Med Wild Biotic™ fodrer du dit eget økosystem og giver en naturlig mikrobiodiversitet i tarmen. Wild Biotic™, 295 kr. Newnordic.dk

Tør du vise dine fødder frem?

Sommertid er sandaltid, men det kan godt være en lidt grænse­ overskridende sag at sætte vinterfødderne ud i det fri. Det er derfor allerede nu, du skal begynde at få styr på dine tørre fødder. Prøv Baby Foot Easy Pack, hvor du bare skal tage et par sokker på, og så er det farvel til tør hud og goddag til lækre fødder. Med frugtsyre og plan­teekstrakter fjerner de skånsomt døde og tørre hudceller. Du skal bare sidde med sokkerne på i en time, og efter en uges tid vil de døde hudceller falde af. Du kan også forkæle dine fødder med en fugtgi­vende fodmaske, Baby Foot Foot Mask, så det flotte resultat holder. På kun 10-15 minutter vil dine fødder føles så bløde som babyhud. Baby Foot Easy Pack og Baby Foot Foot Mask, fra 119 kr., matas.dk


FORVENT MERE AF DIN HUDPLEJE FORVENT MERE AF DIN HUDPLEJE

STAY STAY

EFFEKTIVE OG LUKSURIØSE SOLCREMER EFFEKTIVE OG LUKSURIØSE SOLCREMER OG AFTERSUN TIL ANSIGT OG KROP. OG AFTERSUN TIL ANSIGT OG KROP. INDEHOLDER BÅDE AKTIVE INGREDIENSER INDEHOLDER BÅDE AKTIVE INGREDIENSER OG HØJ SOLBESKYTTELSE. OG HØJ SOLBESKYTTELSE.


CANADA & USA

Rejser 100% tilpasset dine ønsker Få et uforpligtende tilbud på din rejse

Canada eller USA i autocamper Hvis du holder ferie i en autocamper, så har du mulighed for et kør-selveventyr med 100% frihed til selv at bestemme. Canada og USA er ideelle lande til en sådan ferie. Vejene er gode, udvalget af campingpladser stort og naturen spektakulær, lige meget om du rejser til Yellowstone, det vestlige USA, det vestlige Canada eller Alaska og Yukon. I en autocamper har du friheden til selv at bestemme ruten og tempoet. Og så skal du ikke bekymre dig om at finde hoteller, men kan i stedet bruge tiden på de sjove oplevelser undervejs. Rejser i autocamper egner sig godt til både par, børnefamilier og venner, der sætter pris på naturen. Hvor turen i autocamper går hen, er helt op til dig. Du har i Canada og USA 26 byer, hvorfra turen kan begynde og slutte. 20 dage fra kr. 7.500 Pris pr. person, når 2 voksne og 2 børn rejser sammen. Fra kr. 9.900 ved 2 voksne. Tillæg i højsæson fra kr. 5.000.

Du får flyrejse, første nat på hotel, leje af autocamper, udstyrspakker og 2.400 km. Ekstra dage og km kan tilkøbes.

Australien

New Zealand

Sydafrika

70 12 50 11

MyPlanet Talks Til et rejseforedrag hos MyPlanet får du inspiration til din Canada eller USA rejse og information om, hvordan det er at holde ferie i en autocamper. Ligesom du til vores VIP-møder får hjælp til planlægningen af din rejse. Vi deler ud af vores viden og fortæller om de bedste oplevelser. Se tid og sted på www.myplanet.dk/R Tag os med på råd Uanset om du elsker mudder på vandrestøvlerne, lyden af bølgeskvulp eller storslåede naturfænomener, så kan en rejse åbne op for nye oplevelser. Hos MyPlanet ved vi, at en rejse til Canada eller USA kan være en stor beslutning, og at store beslutninger træffes bedst i samråd. Vi lytter til dine rejselængsler og deler gerne de helt specielle steder med dig.

Canada

www.myplanet.dk

USA


FAMILIE OG FRITID

Fantastiske cykelture for hele familien Sommeren er over os, og det danske sommerland byder på masser af gode muligheder for en familiecykeltur. Så sving dig i sadlen sammen med ungerne, og sus ud på nye, fælles eventyr. Tekst Maria Præst Foto PR & iStock

Pakkeliste til turen Når I skal på cykeltur, gælder det som hovedregel om at pakke så let og så lidt som muligt – og så ellers købe, hvad I får brug for undervejs.

V

i bor i et supergodt cykelland. Danmark har nemlig mere end 11.000 kilometer med skiltede cykelruter, hvor I kan lade cykelstier og småveje føre jer til nogle af de smukkeste steder i landet. Nyd vinden i håret, duften af knaldgule rapsmarker og den særlige fred og ro, der hersker uden for byerne. I slipper stort set for biltrafik, og der er ingen uoverstigelige bjerge, så selv små cykelben kan være med. Når ungerne skal med på familiecykeltur, gælder det først og fremmest om at vælge det rette ambitionsniveau og holde masser af pauser undervejs, så det ikke bliver surt for de små. Et barn på omkring otte år kan cykle omkring 30 kilometer på en dag. Har I mindre børn, skal turen måske være lidt kortere, eller I må have en cykelstol eller anhænger bagpå. Ellers er en halvcykel også

Husk hjelmen Ingen cykeltur uden at passe på både store og små hoveder.

en god idé. Det er en halv barnecykel, der spændes efter en voksencykel, så barnet også selv kan trampe i pedalerne. Har I ikke været på en længere familiecykeltur før, kan I starte med en endagstur for at teste formen og humøret. Find en spændende cykelrute, pak taskerne, og så er det ellers bare af sted. Har I mod på mere, er der masser af overnatningsmuligheder i Danmark, der passer perfekt til cykelturister. Camping er for eksempel en meget børnevenlig måde at bo på, fordi der også er gode chancer for at møde nye venner, men det kræver selvfølgelig lidt ekstra oppakning. Orker I ikke at cykle rundt med telt, liggeunderlag og soveposer, kan I vælge den lidt mere magelige løsning med en campinghytte eller et vandrerhjem. Uanset hvad I vælger, venter der masser af gode oplevelser for hele familien derude.

Til far Nutcase Black Zone er diskret og funktionel, 499 kr.

Til mor Bell Strut er specialdesignet til kvinder, 599 kr.

Disse ting er gode til endagsturen: Vandtæt cykeltaske eller rygsæk Cykelkort over ruten Lappegrej Unbrako- og svensknøgle Cykelpumpe Solcreme Vandflasker Snacks til pauserne Lille førstehjælpskit Behageligt tøj at cykle i Ekstra sæt tørt tøj Regntøj Badetøj Hvis I tager en overnatning på vandrerhjem/campinghytte: Toilettaske Sengetøj Håndklæde

Til de små Crazy Safety kombinerer sjove dyr og sikkerhed, 279 kr.

Juni 2018 | Kulør 35


FAMILIE OG FRITID

5 RASKE RUTER

FALSTER

I skovens grønne stilhed (29 km)

1

NORDJYLLAND

Bølgeskum og brede sandstrande (27 km)

På denne tur cykler I gennem bølgeskum og klitter på de brede sandstrande ved Blokhus. I kan være heldige at se toppen af et skibsvrag, der er gemt under sandet, og opleve græssende får på markerne i Saltum, der er kendt som “Uldens By”. Rute: Blokhus-Saltum-Hune

Her cykler I gennem tre af Falsters store, flotte skove, som danner et flot grønt tag over jer og gemmer på sagnomspundne gravhøje og små skjulte oaser, hvor I kan nyde skovens unikke stilhed. Rute: Nykøbing Falster-Hannenov Få mere n om informatio panorama på e rn te u lr cyke MARIELYST dk k. ar vistdenm

Sjov i pedalerne (24 km)

36 Kulør | Juni 2018

TIP!

Husk at holde masser af pauser undervejs, hvor ungerne kan få tanket op med lidt at spise og drikke. Så bliver det hele lidt sjovere.

Tag ungerne med på en cykeltur, hvor der venter sjove overraskelser om hvert eneste hjørne. Kør om kap på gokarts, sving jer i megagyngerne på den store naturlegeplads, og få luft under vingerne på supertrampolinerne i Marielyst. Rute: Marielyst-Væggerløse

3

2

MØN

4

På opdagelse med familien (29 km)

Denne rute fører jer igennem en historisk middelalderport, følger Sansestien gennem en skov af flotte, krogede træer og lader jer gå på opdagelse i landsbyen Nyords små, bilfrie gader. Til sidst kan I finde smukke strandskaller på stranden mod øst. Rute: Stege-Udby-Nyord-Ulvshale

THY

Dyrenes paradis (44 km)

5

Denne rute er lidt længere, end hvad de mindste børn på egen cykel kan klare. Til gengæld byder den på et sandt paradis for dyr. I Nationalpark Thy gemmer der sig oddere i vandkanten, mens kronhjorte betragter jer fra deres skjul. Stå af cyklerne, og gå på opdagelse i dyrenes spor. Rute: Nørre Vorupør-Stenbjerg-Hundborg


ieni i dferfer y N n ie lser NNuyykddkefer neivlsieer g ie om sm ssmmuukkkkeeom omggivivelser

CAMPINGPLADS CAMPINGPLADS CAMPINGPLADS Wellnessafsnit med dampbad,

FERIEPÅ PÅBORNHOLM BORNHOLM FERIE FERIE PÅ BORNHOLM

Camping og Feriehytter med skøn havudsigt, direkte til vandet – tæt på Gudhjem Camping og Feriehytter med skøn havudsigt, direkte til vandet – tæt på Gudhjem Camping og Feriehytter med skøn havudsigt, direkte til vandet – tæt på Gudhjem

sauna og udendørs jacuzzi Wellnessafsnit med dampbad, Wellnessafsnit medjacuzzi dampbad, sauna og udendørs Bo i smukke omgivelser sauna og udendørs jacuzzidirekte vandet omgivelser – tæt på Gudhjem Botil i smukke direkte by i smukke omgivelser direkte tilBo vandet – tæt på Gudhjem hullers– Adventure mini­by til18 vandet tæt på Gudhjem by – for hele mini­ familien 18 golfpark hullers Adventure 18 hullers Adventure mini­ golfpark – for hele familien golfpark – for hele familien

Direkte til vandet Direkte Direktetiltilvandet vandet Minivandland Minivandland Minivandland

SkoleferieSkoleferieSkoleferiepriser priser priser find dem på find finddem dempå på familiecamping.dk familiecamping.dk familiecamping.dk BOOK NU! BOOK BOOKNU! NU!

Hytteferie Hytteferie Hytteferie

Campingferie Campingferie Campingferie SUPER SOMMERPRISER

ALT DET ALT DETT TE FÅR I ALT DETTE FÅR I E FÅR I NY LUKSUSHYTTE NY LUKSUSHYTTE Stor terrasse m. havudsigt NYterrasse LUKSUSHYTTE Stor m. havudsigt • Opterrasse til 4 personer i 1 uge Stor m. havudsigt * 3.295,* 3.295,3.295,STOR BJÆLKEHYTTE

*

STOR BJÆLKEHYTTE med bad, toilet og havudsigt STOR med bad,BJÆLKEHYTTE toilet og havudsigt • Opbad, til 4 personer i 1 uge med toilet og havudsigt • Op tilpersoners 4 personer i 1 uge • 4 hytte bad og toilet • Op til 4 personer i 1m. uge • 4•personers hytte m. bad og toilet Bil med færgen uge • 4 personers hytte m. 1bad og toilet • Bil Ystad-Rønne med færgen t/r 1 uge fra kr. •Ystad-Rønne Bil med færgen 1 uge t/r fra kr. Ystad-Rønne t/r fra kr. SKØN BJÆLKEHYTTE

I egen campingvogn/autocamper. 2 voksne + 2 børn for familien i skolesommerferien I egen campingvogn/autocamper. 2 voksne + 2 børn uge I egen campingvogn/autocamper. 2 voksne + 21børn ● inkl. natfærge fra kr. Køge – Rønne t/r 11uge ● inkl. natfærge uge ●Køge inkl. –natfærge fra kr. Rønne t/r fra kr. Køge – Rønne t/r 1 uge ● inkl. natfærge 1 uge fra Ystad – Rønne t/r 1 uge kr. ● inkl. natfærge ●Ystad inkl. natfærge fra kr. – Rønne t/r kr. 1fra uge – Rønne t/r ●Ystad inkl. dagfærge 1 uge fra Ystad – Rønne t/r 1 ugekr. ● inkl. dagfærge ●Ystad inkl. dagfærge fra kr. – Rønne t/r fra kr. Ystad – Rønne t/r

4.300,4.300,4.300,3.700,3.700,3.700,5.600,5.600,5.600,-

TELTFERIE TELTFERIE VED HAVET TELTFERIE VED HAVET i skolesommerferien HAVET i VED skolesommerferien

* 2.695,* 2.695,2.695,*

2 voksne + 2 børn i eget telt i •skolesommerferien • 2•voksne + 2 børn i eget teltt/r Dagfærge • 2 voksne + 2Ystad-Rønne børn i eget telt • Dagfærge Ystad-Rønne t/r 1 uge • Dagfærge Ystad-Rønne t/r 1 uge Fra kr. 1 uge Fra kr. Fra kr.

SKØN BJÆLKEHYTTE med toilet og havudsigt SKØN med toiletBJÆLKEHYTTE og havudsigt

• 2 personer i 1 uge med toilet og havudsigt • 2•personer i hytte 1 ugem. toilet 3-4 pers. • 2 personer i 1 uge • 3-4 m. toilet Bilpers. medhytte færgen 1 uge • •3-4 pers. hytte m. toilet • Bil Ystad-Rønne med færgen t/r 1 uge fra kr. •Ystad-Rønne Bil med færgen 1 uge t/r fra kr. Ystad-Rønne t/r fra kr. * I perioden: 3/9 - 21/10

* IInkl. perioden: - 21/10 egen bil3/9 med færgen Ystad-Rønne t/r. * I perioden: 3/9færgen - 21/10 Inkl. egen bil med Tillæg på udvalgte færgeafgangeYstad-Rønne t/r. Inkl. egen bil med færgen Ystad-Rønne t/r. Tillæg på udvalgte færgeafgange Tillæg på udvalgte færgeafgange

* 2.295,* 2.295,2.295,*

Der tages forbehold for fejl, ændringer og udsolgte perioder/hytter. Lime/Kulør. Der tages forbehold for fejl, ændringer og udsolgte perioder/hytter. Lime/Kulør. Der tages forbehold for fejl, ændringer og udsolgte perioder/hytter. Lime/Kulør.

• Op til 4 personer uge Komfort som i iet1i 1sommerhus • •Op til 4 personer uge • Komfort som i et sommerhus Bil med som færgen 1 uge • •Komfort i et sommerhus • Bil Ystad-Rønne med færgen t/r 1 uge fra kr. •Ystad-Rønne Bil med færgen 1 uge t/r kr. Ystad-Rønne t/r fra fra kr.

SUPER SOMMERPRISER for familien i skolesommerferien SUPER for familienSOMMERPRISER i skolesommerferien

3.985,3.985,3.985,Bestil familiens ferie nu – vi giver

Vi fejrer Bestil familiens ferie nu – vi giver 30%familiens RABATferie I UGE Bestil nu – 27 vi giver Vi Vifejrer fejrer 30% RABAT I UGE 27 Tag fx børnebørnene med 30% RABAT I UGE 27 fx børnebørnene med års Tag SPAR Gælder pakkepriserne når du Tag fxmed børnebørnene med års rejser pakkepriserne egen campingvogn, SPAR Gælder når du års jubilæumrejser SPAR Gælder når autocamper, ellerdutelt. medpakkepriserne egenteltvogn campingvogn, rejser med egen campingvogn, jubilæum autocamper, teltvogn eller telt. jubilæum autocamper, teltvogn eller telt.

30 30 30

Sannes Familiecamping og Feriepark Sannes Familiecamping og Sannes ogFeriepark Feriepark Tlf.: 56Familiecamping 48 52 11 • sannes@familiecamping.dk Tlf.: 56 48 52 11 • sannes@familiecamping.dk

Tlf.:vores 56 48ferietilbud 52 11 • sannes@familiecamping.dk Se alle på www.familiecamping.dk Se alle vores ferietilbud på Se alle vores ferietilbud påwww.familiecamping.dk www.familiecamping.dk

30% 30% 30%


SPØRG FAMILIETERAPEUTEN

Sur teenager og eksmandens nye kæreste Læs her, hvad du kan gøre ved teenagere, der kommer sent hjem om aftenen, eller hvis din eks’ nye kæreste blander sig i børneopdragelsen.

Hjemme før eller efter 24?

K

ære KatherineSara Jeg har en datter på 15 år, og vi er virkelig ramt af hormonerne herhjemme. Et af vores største problemer er, hvornår det er passende at komme hjem om aftenen. Vi bor i en større by, og vi lader hende tage med sine venner i byen, men i modsætning til hendes venner, der ikke lader til at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter, vil vi gerne have, at hun kommer hjem senest klokken 24. Hun får enten penge til en taxa, eller også tilbyder vi at hente hende. Men hun er rasende over det, og hun mener selv, at der ikke burde være et bestemt tidspunkt, hvor hun skal være hjemme. Det er vi lodret uenige i – hun er trods alt kun 15. Hvad er egentlig ret og rimeligt i denne konflikt?

38 Kulør | Juni 2018

Bedste hilsner Liselotte

Kære Liselotte Det, du beskriver, er et klassisk eksempel på en af de typiske udfordringer, vi kan komme ud for, når vores børn bliver teenagere, hvor vores holdninger bliver afprøvet, og vores autoritet som voksne svækkes. Fra at være den person, der ved alt, og som vores børn har været dybt afhængige af, bliver vi nu mere tydelige som de personer, vi også er, med alle vores fejl og mangler. Dette sker, i takt med at vores børn bliver mere bevidste om sig selv og begynder at løsrive sig fra os. Men fordi denne periode er en overgangsfase, er det afgørende for en vellykket proces,

at den unge ikke føler sig svigtet og forladt i sit forsøg på at finde sig selv. Her er håndteringen af forældreopgaven af stor betydning. Som teenager er det vigtigt at få plads til at udforske sig selv og tilværelsen, samtidig med at man har en sikker base i form af klare rammer at agere ud fra. De klare rammer skal I som forældre sørge for at sætte ved at melde ud, hvad I vil og ikke vil være med til. Hvis I bliver usikre på, hvad I egentlig vil acceptere, gælder det om at mærke efter, hvordan I har det, og undersøge, hvad jeres tvivl eller usikkerhed handler om. Har I eksempelvis mistillid til jeres barn, eller er I mere bekymrede, end I behøver at være? I jeres konkrete tilfælde vil jeg foreslå jer at gøre følgende for at afdække jeres situation: Tal med nogle af de andre forældre til jeres datters venner, og hør, hvad de mener og praktiserer med deres børns færden om aftenen. Her kan I måske blive enige om nogle fælles retningslinjer og bakke hinanden op. Det kan også være, at flere af kammeraterne heller ikke må være ude til senere end klokken 24. Tag den berømte – men ikke mindst vigtige – samtale med jeres datter. Sig til hende, at I har brug for at føle jer trygge ved at sende hende i byen, og at I derfor gerne vil have nogle klare aftaler med hende om, hvordan det skal foregå, så det er OK for både hende og jer. I hele denne proces er det vigtigt at huske på, at I som forældre skal “give magten fra jer”, men at jeres datters tiltagende frihed også indebærer, at hun begynder at tage ansvar for sin rolle i fællesskabet.

Tal med nogle af de andre forældre til jeres datters venner, og hør, hvad de mener om deres børns færden om aftenen.

Kærligst KatherineSara


FAMILIEBREVKASSEN SKRIV TIL OS! Hver måned svarer Kulørs familieterapeut på spørgsmål fra jer læsere om udfordringer i familien. Det kan være spørgsmål om parforhold, børn, svigerfamilie eller andet, og alle emner er velkomne. Har du et spørgsmål, du gerne vil have svar på, så skriv til red@kuloer.dk

Eksmandens kæreste blander sig

K

ære KatherineSara Min eksmand og jeg blev skilt for fem år siden, og vi har to drenge på henholdsvis seks og otte år. Vores skilsmisse gik egentlig så gnidningsfrit, som den slags kan, men nu begynder det at knage mellem os. Sagen er den, at min mands kæreste gennem to år, som han bor sammen med, er begyndt at blande sig lidt for meget i vores børns opdragelse ifølge mig. Hun mener, at det er hendes ret at opdrage på dem, når de er hos hende og deres far. Hvor meget de skal spise ved bordet, hvilket tøj de skal have på, hvor meget PlayStation de må spille, og hvem de må lege med efter skole. Jeg synes, at den slags skal bestemmes af min eksmand og mig, men min mand kan simpelthen ikke mande sig op til at tale med hende om det, og jeg er ved at være træt af at være høflig over for hende i denne situation. Hvad skal vi gøre? Mvh. Stine Kære Stine Hvor er det bare ærgerligt, når de voksnes uoverensstemmelser kommer til at gå ud over børnene. Og i dit tilfælde kan jeg godt forstå, at det kan være svært at opleve, at en person, der ikke er forælder til dine børn, begynder at blande sig i, hvordan de skal opdrages. Her er det vigtigt, at du og din eksmand tager jeres ansvar for jeres børn alvorligt og taler sammen om, hvordan I sikrer deres trivsel bedst muligt. Det kan være OK, at der er forskellige regler og normer hos mor og far, for det kan børn godt skelne imellem. Så længe rammerne er forudsigelige, og børnene kan genkende det miljø, de befinder sig i, giver det tryghed. Sagen er den, at uoverensstemmelserne mellem dig og din eksmand kan gøre dine

børn langt mere utrygge end forskellen på, hvad de må hos jer hver især. Vores børn er eminente til at mærke stemninger og sanser lynhurtigt, hvis der er “noget galt”, også selv om vi siger, at alt er OK. Derfor er det vigtigt, at du får talt med din eksmand. Der kan være mange ting, der ligger til grund for, at han ikke har lyst til at sige noget til sin kæreste, men for jeres børns trivsels skyld er det afgørende, at han byder ind og giver sin mening til kende over for hende. Samtidig er det fint, hvis du kan tale med kæresten om dine holdninger til børneopdragelse, men hvis kommunikationen imellem dig og hende bliver problematisk, er det din eksmand, der må tage ansvar for dialogen. Jeg vil anbefale at invitere din eksmand til en snak om, hvordan I sammen får skabt de bedste betingelser for jeres børn. Det, der i første omgang er vigtigst for børnene, er ikke, at I har de samme regler for bordskik og PlayStation, men at I hjælper hinanden med at være de gode og ansvarlige forældre, som jeres børn har brug for.

Vores børn er eminente til at mærke steminger og sanser lynhurtigt, hvis der er “noget galt”.

OM FAMILIE­ TERAPEUTEN KatherineSara Rasmussen er uddannet psykoterapeut og parterapeut og har sin egen praksis, hvor hun blandt andet hjælper familier og par med deres udfordringer. Læs mere om hende på katherinesara.dk

Kærligst KatherineSara Juni 2018 | Kulør 39


Jeg passer godt på mine muskler og led med VitaePro

ANNONCE

Før jeg blev pensioneret arbejdede jeg som sygeplejerske. Et arbejde, som til tider var fysisk krævende. Det blev helt tydeligt for mig, da kroppen føltes mere og mere øm, jo ældre jeg blev. Jeg elsker at gå i haven og være på skovture, og så danser jeg folkedans, og ville ikke have at ømme muskler skulle forhindre mig i mit aktive liv. Da jeg så for nogle år siden beklagede mig til min søn, kom vendepunktet. Han havde hørt sine kollegaer tale positivt om VitaePro, og syntes derfor at jeg skulle give det et forsøg. At jeg tog mig sammen til at prøve VitaePro, fortryder jeg ikke et sekund. Kroppen føles komfortabel, og jeg føler mig mere veloplagt. Det er helt fantastisk!

ET AF NORDENS MEST ANVENDTE KOSTTILSKUD

FRI FRAGT

70 80 81 81

VitaePro® – Et godt valg til dine muskler og led

Lokal DK-takst

HJEMMELEVERING

INGEN FORUDBETALING

SMS AKTIV 22 til 1961

www.vitaepro.dk

Alm. SMS-takst

For online bestilling

MED ASTAXANTHIN, LUTEIN, ZEAXANTHIN, BOSWELLIA SERRATA, OMEGA-3, SELEN, VITAMIN C, D OG E. LED Boswellia serrata er med til at holde leddene komfortable. IMMUNSYSTEM Mineralet selen samt vitamin C og D bidrager til immunsystemets normale funktion. HJERTE Omega-3-fedtsyrerne DHA og EPA bidrager til hjertets normale funktion (ved 250 mg DHA/EPA pr. døgn). REDUCERER TRÆTHED Vitamin C bidrager til at reducere træthed og udmattelse. BESKYTTER CELLERNE Antioxidanten selen og vitamin C og E bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.

Ja tak! Jeg ønsker at bestille de første 2 mdrs. forbrug af VitaePro® til halv pris for kun 169 kr.

Herefter modtager du 1 æske VitaePro® hver anden md. for kun 338 kr. (169 kr./md.). Der er ingen bindingsperiode eller købsforpligtelser knyttet til dit abonnement og altid fragtfri hjemmelevering med vedlagt girokort. Du har 14 dages fortrydelsesret. Din opsigelse træder i kraft øjeblikkeligt. SKRIV TYDELIGT – BRUG BLOKBOGSTAVER

NAVN: ADRESSE: POSTNR./BY:

169 kr. d første to me dr.

TELEFONNR:

UNDERSKRIFT:

E-MAIL:

(For personer under 18 år kræves forældres/værges underskrift)

NutraQ ApS | Livjægergade 17B | 2100 København Ø CVR: 33 07 25 03 | info@vitaelab.dk Kundeservice tlf.: 70 80 81 81, man.-fre.: 08.30-16.30

VPPRKRA2517D

50% INTRO-RABAT

Livjægergade 17B, 2100 København Ø

MUSKLER Vitamin D bidrager til at opretholde en normal muskelfunktion.

NutraQ ApS + + + 23033 + + + 0892 Sjælland USF P


SUND FAMILIE

Træn effektivt hjemme på stuegulvet Børnene skal hentes, der skal handles, eller arbejdet kræver, at du lige bliver et par timer til. Der kan være mange årsager til, at det kan være svært at nå ned i træningscentret. Men du kan sagtens komme i en fremragende form hjemme på stuegulvet. Tekst Nanna Fløjborg Foto iStock

Om træningsprogrammet Lav programmet som et cirkeltræningsprogram, så du bruger et minut på hver øvelse og derefter går direkte videre til den næste øvelse uden at holde pause. Du har lavet en runde, når du er igennem alle øvelserne. Er du let øvet, så start med tre runder i træk, og sæt antallet af runder op, i takt med at du kommer i bedre fysisk form.

T

ræningen er timet og tilrettelagt, og du ved præcis, hvornår du skal være i centret. Desværre er hverdagen fuld af uforudsigelige hændelser, og derfor kan du have planlagt nok så meget, men alligevel sidde søndag aften og ærgre dig over, at du ikke nåede af sted til træning i denne uge – igen. Hjemmetræning kan være et rigtig godt alternativ til de tidspunkter, hvor du har for travlt til center eller løbeture. Og så kan hele familien være med til øvelserne på stuegulvet.

VANDFLASKER, ELASTIKKER ELLER HÅNDVÆGTE Det behøver ikke være dyrt eller besværligt at rykke din træning ind i stuen, og du kan

sagtens træne hjemme ved blot at bruge din egen kropsvægt i øvelserne. Vil du udfordres lidt mere, kan du købe forskellige træningsredskaber, der kan gøre din hjemmetræning endnu mere effektiv. Både håndvægte, elastikker og bolde er gode redskaber til at variere din hjemmetræning. En elastik eller håndvægte er for eksempel gode til ryg- og bicepsøvelser, da det giver musklerne ekstra belastning. Uanset hvad du helst vil træne med, så er én ting dog altafgørende: Kvalitet er vigtigere end kvantitet. Vær opmærksom på din holdning og på at spænde ordentligt op i din core, når du laver øvelserne. Det går ikke ud på at lave så mange som muligt, men at lave dem så godt og korrekt som muligt. Juni 2018 | Kulør 41


SUND FAMILIE

Liggende kropshævninger

God for den midterste del af rygmuskulaturen, skuldermuskulaturen, coremuskulaturen og biceps.

Lunges/Udfald

God for lårmuskler, ballemuskulatur, hasemuskler og lægmuskler. Sådan gør du: 1. Stå oprejst med skulderbredde mellem fødderne og hænderne i siden. 2. Løft højre ben, og tag et stort skridt frem. Når foden rammer gulvet, bremses bevægelsen ved at bøje i knæleddet, indtil der dannes en 90-graders vinkel i leddet. Vær opmærksom på, at knæ og fødder peger i samme retning, og at knæet ikke bevæger sig ud over tåspidsen. Hold samtidig overkroppen ret under hele øvelsen. 3. Skub derefter fra igen med højre ben, så du skubber dig selv tilbage til udgangsstillingen. Gentag øvelsen med modsatte ben.

Sådan gør du: 1. Find et bord, du kan hænge i uden det tipper eller går i stykker. 2. Læg dig strakt på ryggen under bordet, så din brystlinje flugter med bordkanten. Hold hælene i gulvet. 3. Tag fat i bordkanten, og spænd i mave og baller, så du laver en planke. 4. Træk dig selv op, således at dit bryst kommer op og rører ved bordkanten. Vær opmærksom på at holde spændingen omkring mave og hofte igennem hele øvelsen. 5. Hold spændingen hele vejen ned til udgangsstillingen igen. Gør øvelsen lettere: Træk benene ind under dig selv ved at bøje knæene lidt. Det stiller mindre krav til din coremuskulatur, og du skal heller ikke løfte så meget af din egen kropsvægt. Gør øvelsen sværere: Nedsæt tempoet i øvelsen, så du eksempelvis tæller til fire på vej op og på vej ned i øvelsen. Du kan også gøre din håndstand bredere.

Firefodsstående diagonalt løft

God for ballemuskler, brystmuskler, skuldermuskler, den lige rygstrækker og coremuskulaturen. Sådan gør du: 1. Stå på alle fire på knæ og hænder. 2. Træk navlen ind mod rygsøjlen, så du spænder godt op i coren. 3. Løft højre arm og venstre ben fra gulvet samtidig, så du laver et diagonalt løft igennem kroppen. Vær opmærksom på at holde spændingen i coren under hele øvelsen, og at du holder hovedet i forlængelse af rygsøjlen. 4. Sænk langsomt arm og ben igen, således at du kommer tilbage til den firefodsstående udgangsstilling. Gentag herefter øvelsen. Gør øvelsen lettere: Lig på maven med armene strakt over hovedet. Løft herefter igen diagonalt. Hold hovedet i forlængelse af rygsøjlen. Fordi du nu ligger på maven, kræver denne variation af øvelsen ikke samme fokus på at spænde op i coremuskulaturen.

Gør øvelsen lettere: Øvelsen bliver nemmere, hvis du gør den mindre dynamisk. Tag derfor et skridt frem, og bliv der, mens du gå op og ned ved at bøje og strække i knæleddet. Gør det i 30 sekunder, og skift så til det andet ben. Gør øvelsen sværere: Når du laver øvelsen, så stå i udgangsstillingen på kun ét ben. Går du eksempelvis frem på højre ben, så lad kun højre fod røre gulvet, når du bremser bevægelsen og støder fra igen. Resten af tiden skal du altså kun stå på ét ben.

Gør øvelsen sværere: Stå på hænder og fødder, som hvis du skulle lave pushups, og lav så øvelsen. Denne variation stiller store krav til din balance og til at kunne holde spændingen i coremuskulaturen, således at hoften ikke “tabes”.

Situps

Sådan gør du: 1. Lig på ryggen med fødderne i gulvet og bøjede knæ. 2. Stræk armene, så de peger direkte op mod loftet. 3. Lav en mavebøjning ved at bøje i hoften og “sætte dig op”, men hold armene vertikale under hele bevægelsen. Vær opmærksom på at holde nakken i en naturlig position, og forsøg at holde fødderne i gulvet under hele øvelsen. 4. Sænk langsomt arm og ben igen, og gentag øvelsen med modsatte arm og ben. Gør øvelsen lettere: I stedet for at holde armene i en vertikal position, så læg dem på låret. Når du laver øvelsen og sætter dig op, lader du håndfladerne glide langs låret, indtil dine håndflader ligger på knæskallen. Stop øvelsen der, og kom tilbage til udgangsstillingen igen. Gør øvelsen sværere: Tag for eksempel en fyldt vandflaske, og hold den i de vertikale, strakte arme. Det giver en større belastning, og dermed bliver øvelsen hårdere at udføre.

42 Kulør | Juni 2018

Kilder sundhedsguiden.dk, videnskab.dk

God for den lige bugmuskel og hoftebøjerne.


ToTalT ToTalTlugTfri lugTfri sved svedii55dage dage

55

-også -også -også selvom selvom selvom dudu du bader bader bader ogog og vasker vasker vasker dig! dig! dig!

Days Days Days DEO DEO DEO

glultufgrgit,ftrfir,i, u l e e e k k k k k k i i i llelrleler r LuLgLutufgrgitfterfirieepøprpgøøsrgrmgsåsmlmeååtlelet t dedtdeeetrteser rss aLagaL!Lgg! ! - D-I-TDDIvTITvv

DEKLARERET DEKLARERET DEKLARERET I SAMARBEJDE I SAMARBEJDE I SAMARBEJDE MED MED MED

Astma-Allergi Astma-Allergi Astma-Allergi Danmark Danmark Danmark Forhandles Forhandles Forhandles i i i

5Da5D 5D aDys aEys ys DD EeO ErOvu O ererd rvuvu erd et re etire rerd tit ltirø lt“G l “G “G rø nrøko nlb nkoeko lb e”e” ”lb

wwwww w.kw w .k.k ew eilum epm m ilpuilepunp.d epnek.d n.d kk

Se videoen SeSevideoen videoen medmed Kim medKim Bodnia KimBodnia Bodnia på www.5daysdeo.dk påpåwww.5daysdeo.dk www.5daysdeo.dk

Kamilleshop.dk Kamilleshop.dk Kamilleshop.dk Billigvoks.dk Billigvoks.dk Billigvoks.dk made4men.dk, made4men.dk, made4men.dk, .se, .no .se, .se, .no.no

5days 5days 5days DEO DEO DEO International International International - Helsingør - -Helsingør Helsingør DKDK -DK TLF.: - -TLF.: TLF.: 26 24 262641 242455 4141-55www.5daysdeo.dk 55- -www.5daysdeo.dk www.5daysdeo.dk - Email: - -Email: Email: b@britteilskov.dk b@britteilskov.dk b@britteilskov.dk


4

7 fine badeanstalter

3

6

AT BADE ER AT LEVE

5

1

De gamle badeanstalter er mere populære end nogensinde. Drømmer du også om at blive en del af fællesskabet, der kaster sig ud i de kolde bølger både sommer og vinter, får du her syv bud på fine træforter ved havet. Tekst Maria Præst Foto VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, Visit Thy

KASTRUP

7

2

2

ÆSTETISK ARKITEKTUR

Midt ude i Øresund ligger det smukke, konkylieformede Kastrup Søbad, som også bliver kaldt Sneglen. For at komme ud til badeplatformen skal du bare følge en træmole inde fra stranden. Søbadet er åbent for alle hele året rundt, hvor du kan hoppe i vandet fra forskellige niveauer og nyde den fantastiske udsigt samtidig. Vil du gerne vinterbade sammen med andre, har den lille, hyggelige Kastrup Søbadere med cirka 70 medlemmer eksisteret siden 1975 og tager gerne imod nye medlemmer. Kastrup Søbad, Amager Strandvej 301, 2770 Kastrup

AARHUS

KLASSISK BADEANSTALT MED SMUK UDSIGT

CHARLOTTENLUND

1

DET MEST EFTERTRAGTEDE SØBAD

Lige ved Strandvejens mylder af biler, cyklister og rulleskøjteløbere nord for København ligger Charlottenlund Søbad som en skøn oase midt i al virvaret. Søbadet er et af Danmarks ældste og lyser op med sit turkisgrønne- og hvidmalede træ bygget på pæle i vandet. I sommermånederne er her åbent for alle bade- og solglade, mens du om vinteren skal være medlem af søbadets klub for vinterbadere. Søbadet er så eftertragtet, at der lige nu står flere end 1.000 personer på venteliste. Kommer du gennem nøglehullet, kan du til gengæld glæde dig over en iskold dukkert i Øresund efterfulgt af en tur i den varme sauna. Charlottenlund Søbad, Kystvejen 2, 2920 Charlottenlund 44 Kulør | Juni 2018

Neden for Riis Skovs høje skrænter ligger den gamle badeanstalt Den Permanente, der blev opført i 1933 med en fantastisk udsigt over Aarhusbugten. Her er åbent for alle om sommeren, mens du fra 1. september skal være medlem af Vikingeklubben Jomsborg for at kunne nyde et koldt gys – og blive varmet igennem i en af de fire forskellige saunaer bagefter. Du skal desuden være frisk på at bade nøgen, da det er en fast tradition i klubben. Med 9.500 medlemmer er Jomsborg lukket for nye medlemmer i denne sæson, men du kan måske være heldig at sikre dig en plads i den nye sæson. Den Permanente, Salonvejen 1, 8240 Risskov

3


GEMTE PERLER

DRAGØR

GAMMELDAGS SØBAD I SMUKKESTE STIL

AALBORG

4

Dragør Søbad er et af de fine, gamle træforter med direkte adgang til Øresund, der har eksisteret i forskellige versioner på forskellige steder siden 1890. I dag ligger det ved en skøn, børnevenlig sandstrand lige syd for Dragør Havn. Om sommeren er her åbent for alle. Søbadet har bevaret sin traditionelle dame- og herrefløj, hvor det er tilladt at bade og solbade nøgen. I fællesbassinet skal du dog have badetøj på. Fra oktober til maj skal du være medlem af De Dragør Vandhunde for at bade. Den populære badeklub har lige nu 600 medlemmer og optager ikke nye medlemmer lige nu. Vil du gerne ind i kulden, kan du skrive dig på venteliste til den nye sæson. Dragør Søbad, Batterivej 15, 2791 Dragør

5

HOP I VANDET MIDT I BYEN

Aalborg Havnebad er en af de nyere badeanstalter. Den blev bygget i 2011 og ligger centralt i byen, så du altid lige kan tage en svømmetur i Limfjorden. Havnebadet er en del af den nye, flotte havnefront og består af en flydebro med fire forskellige bassiner. Her er åbent for alle om sommeren, mens det i vinterperioden er Vinterbadeklubben Lillebjørn, der hører hjemme i havbadet. Kribler det i kroppen, behøver du ikke at tøve, for klubben tager gerne imod nye medlemmer. Du skal blot møde op til et af informationsmøderne. Da havnebadet er en del af bybilledet, er badetøj en selvfølge. Aalborg Havnebad, Jomfru Ane Parken 6, 9000 Aalborg

THISTED

VESTERHAVETS VILDE VOVER

GRENAA

BAD MED SÆLERNE!

6

I Grenaa finder du en lidt utraditionel badeanstalt. Hvis du er med i Kattegatcentrets vinterbadeklub, kan du hver tirsdag og fredag fra oktober til april gøre ligesom sælerne og starte dagen med en smuk solopgang, bølgeskvulp og et koldt gys. Klubben sætter lanterner med stearinlys frem på badebroen, hvorfra du kan springe i vandet lige ved siden af anlægget, hvor centrets tre sæler bor. Bagefter er der mulighed for et varmt bad og varm kaffe. Du kan melde dig ind i klubben eller møde op og prøve et enkelt dyp for 30 kr. Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500 Grenaa

I Nørre Vorupør blev landets første havbad anlagt i 2014. Her kan du bade i Vesterhavets havvand uden at bekymre dig om høje bølger eller farlige understrømme. Badet er indrettet med promenader, trapper og ramper, der adskiller det fra Vesterhavet, så du trygt kan svømme, lege, dykke eller sejle i havkajak, mens du er omgivet af Thys unikke, barske og storslåede natur. Havbadet er åbent for alle om sommeren, og kan du ikke få nok af det friske saltvand, mødes vinterbader-foreningen Hop i Havbadet hver morgen kl 8.30 for at få et koldt gys – og der er plads til nye medlemmer. Havbadet i Nørre Vorupør, Vesterhavsgade, 7700 Thisted

7

Juni 2018 | Kulør 45


Ring på 7021 6022 eller læs om xxxxxx

Sensommerdage i solen

Med & rejseleder r udflugte

Forlæng sommeren med oplevelser, afslapning og godt selskab under varmere himmelstrøg. Vi har udvalgt vores sensommer-favoritter til Syditalien, Andalusien og Portugal – alle a 8 dage og med dygtig dansk rejseleder.

Se flere rejser på nilles.as


ANNONCE

Costa de Almería

Som porten mellem Europa og Afrika er Andalusien rig på en historie, der spænder over tusindvis af år og omfatter talrige kulturer. Den historie dykker vi ned i på denne indholdsrige rejse til det sydøstlige hjørne af den spanske region. I selskab af rejselederen oplever vi eventyrlig arabisk arkitektur og Unescofredede monumenter og tager os også god tid til at nyde Costa de Almerías vidunderlige sandstrande og den fantastiske sydspanske mad.

Madeira

Året rundt prydes Madeira af vilde og farvestrålende planter, sirlige blomsterparker og urgamle laurbærskove, som har givet øen tilnavnet “den flydende have”. Ud over sin smukke flora kan Madeira bryste sig af den liflige Madeiravin, som dyrkes på bjergskråningerne. Kom hele øen rundt med den danske rejseleder, som bl.a. tager dig med til Funchals farverige marked og de mange storslåede, naturrige vidundere, som Madeira byder på.

4 dejlige sensommerrejser Rom-Sorrento-Amalfi

8 dage fra 7.995 kr. pr. pers. Afrejse: August-oktober

Rom – Sorrento – Amalfi

Italiens største og smukkeste seværdigheder forenes på denne fantastiske rundrejse. I Rom mærker vi storbyens puls, mens sporene af fordums storhed er allestedsnærværende. Tempoet daler i Syditalien, hvor vi tager os tid til at nyde kystregionernes enestående landskaber med fortryllende smukke klippestrækninger, velduftende citruslunde og fantastisk mad.

Costa de Almería

8 dage fra 5.895 kr. pr. pers.

Afrejse: Oktober-november Lissabon-kysten

8 dage fra 7.995 kr. pr. pers. Afrejse: August-oktober Madeira

8 dage fra 7.995 kr. pr. pers. Afrejse: Oktober

Med i prisen: Fly fra/til Aalborg 7 nt. på gode hoteller Mange måltider inkluderet Spændende udflugter Dansk rejseleder NILLES har mange flere rejsemål – også i Italien, Spanien og Portugal. Se dem alle på www.nilles.as, eller ring til os på 7021 6022

Lissabon-kysten

Gule sporvogne, der kommer skramlende rundt om hjørnet, maleriske mosaikker og saftige sardiner på grillen – vi skal opleve Portugals lune hovedstad med alt, hvad byen har at byde på! Vi bor på et dejligt hotel i Estoril på den portugisiske riviera, knap 25 kilometer uden for Lissabon, og besøger også den befæstede middelalderby Obidos samt kongebyen Sintra – berømt for sine pastelfarvede slotte.

Kulør Kulør ii samarbejde samarbejde med med

Juni 2018 | Kulør 47


OPLEV

DRABELIGE RIDDERE OG SKØNNE MØER

UDSTILLING På Middelaldercentret i Nykøbing Falster kan du og din familie opleve storslåede ridderturneringer, kanoner, blidekast og soldater, der slås. Men du kan også møde håndværkeren, torvekonerne og købmanden, der alle er i gang med dagens sysler og arbejde. Der er desuden mulighed for at tale med borgerne og dufte, se og røre ved ting, du normalt kun ser i glasmontrer på museerne. Og hvis der er nogen, som har en lille ridder gemt i maven, kan også denne drøm udleves. Se mere på middelaldercentret.dk

Vikingedrama i Ulvedalene

TEATER Denne juni kommer vikingeeventyret ‘Røde Orm’ til Ulvedalene i Dyrehaven i Klampenborg, så endnu flere får mulighed for at opleve den storslåede forestilling. I en eventyrlig og heroisk fortælling følger vi den unge vikingehøvding Røde Orm, der hvirvles ind i religiøse og verdslige magtkampe. Han når både at blive en af den danske kong Haralds mest trofaste støtter – og tronarvingen Svend Tveskægs værste fjende. Og med Ulvedalene i Dyrehaven som baggrundstæppe er der lagt op til en storslået aften. ‘Røde Orm’ spiller fra 23. maj til 30. juni. Se mere på kglteater.dk

Månedens

Kultur JUNI 2018

Hygge for hele familien

Den succesfulde Robin har hele livet foran sig, da han bliver lammet af polio. Eksperter og læger ønsker at påbegynde behandling og holde ham på sygehuset, men hans hustru Diana nægter at lytte til lægernes råd og beslutter at tage ham med hjem. Hun formår at skabe rammerne om et liv, hvor Robins handicap bliver en naturlig del af deres forhold og dagligdagen. En smuk kærlighedshistorie baseret på en sand historie om, hvordan man skal leve sit liv, som om hvert et åndedræt var det sidste. Filmen ‘Breathe’ har premiere 31. maj. FILM

48 Kulør | Juni 2018

Sommergys BOG Dannie Lind er lidt af en neurotiker og en enspænder, og hun er i krise. Hun er netop blevet suspenderet fra sit job som præst, hendes kæreste er gået fra hende, og et af de få lyspunkter er den spredte kontakt til ekskærestens syvårige søn Louis. Da hendes søster Sophie kontakter hende fra St. Andrews i Skotland og beder hende komme hurtigst muligt, er det derfor en kærkommen lejlighed til at rejse væk. Men da Dannie ankommer, er Sophie forsvundet. ‘Savas vidner’ er en sindsoprivende psykologisk thriller om kærlighed og dæmoner, om middelalderens hekseprocesser, og om den kampplads familien også kan være. ‘Savas vidner’ af Sara Bouchet, 300 kr., Lindhardt og Ringhof

Tekst Nya Vecht Foto David Bering & Morten Fauerby, PR

En smuk kærlighedshistorie

KONCERT Marked i Parken er Aarhus’ nye, hyggelige og kreative pop-up-marked i hjertet af centrum. På pladsen mellem Musikhuset og Aros vil der over fire søndage blive præsenteret lækker livemusik, Aros udfordrer med spændende kunstindslag, og Flagstang Markeder ruller ud med knap 100 loppestande – alt sammen udendørs og med fri adgang. Lad børnene lege i parken eller ved markedets aktiviteter, nyd musikken, de smukke kunstinstallationer, og gør et fund på loppemarkedet. Fra 27. maj til 19. august. Se mere på musikhusetaarhus.dk


MAGISKE OPLEVELSER BLANDT ALVERDENS EKSOTISKE DYR

Ree Park Safari • Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft • Tlf. +45 86 33 61 50

TJEK REEPARK.DK


ANNONCE

Få masser af

sjove sommeroplevelser

1

Pak familiebilen, og tag på en skøn køretur rundt blandt landets seværdigheder. Her kan du komme i nærkontakt med næsehorn, klappe bondegårdsdyr eller gyse til hårrejsende lynshow. Tekst Redaktionen Foto PR

DET SLÅR GNISTER

Lyn er som regel noget, du oplever på stor afstand og bag vinduesglas, men i Niels Bohr Tårnet på Energimuseet kan du hver dag opleve lynshow. Her kan du på nært hold opleve både store og små elektriske gnister – uden fare for liv og lemmer. Med sine 15.000 m2 byder Energimuseet på et væld af oplevelser, så uanset om du er pilfinger, nysgerrig, nørdet eller nostalgisk, er der noget for dig. Læs mere på energimuseet.dk

3

TAG PÅ SAFARI

Kom helt tæt på næsehorn, giraffer, zebra, gnuer og strudse ude på den store savanne i Ree Park Safari, den store safaripark på Djursland. Her kan du også tage på togtur med Amerika Expressen, som tager dig med over den nordamerikanske prærie, hvor arktiske ulve, sortbjørne og de store bisoner nysgerrigt kigger på. Kom også med til alle fodringer, og hør om dyrenes fascinerende verden. Se mere på reepark.dk 50 Kulør | Juni 2018

2

DUS MED DYRENE

Du skal ikke længere end til Randers for at opleve den varme, fugtige regnskov. I trækronerne over dig springer aber rundt og leger, mens flagermus og dovendyr får sig et lille hvil. Mød også to fantastiske jaguarer, der nyder sommeren i et lækkert anlæg med pool. Børn og barnlige sjæle kan også boltre sig på den store naturlegeplads og klappe alle de søde bondegårdsdyr. Læs meget mere på regnskoven.dk

4

FARVEL TIL KØRESYGEN

Når familien skal på sommerferie, giver bilen stor frihed og fleksibilitet – og rummer en del mere end kufferten. Desværre er der mange børn, der lider af køresyge, men her er der heldigvis (medicinfri) hjælp at hente. Kroppen har nemlig sit eget forsvar mod kvalme, som kan aktiveres ved at trykke de helt rigtige steder på håndleddet. Det klarer de smarte håndledsbånd fra Seaband for dig. Båndet kan købes på apoteket og i Matas. Se mere på seaband.dk


KOM INDENFOR

Franske fornemmelser

Det dansk-franske par Rikke Hultgren og Georges Trad har selv tegnet og bygget et ægte provencalsk drømmehus i Nordsjælland. Og parrets hus er udelukkende lavet med byggematerialer fra Frankrig. Tekst & Foto Jytte Boch, All Over Press

E

fter at have boet og arbejdet flere år i Luberon-området i Provence tog parret Rikke Hultgren og Georges Trad tilbage til Danmark i 1997 og lejede sig ind på et husmandssted ved Hørsholm med god udenomsplads. Her startede de firmaet Luberon og begyndte at importere gamle franske jern- og træmøbler. Lige fra begyndelsen blev møblerne revet væk, og efterhånden som efterspørgslen steg, importerede parret både byggematerialer og alt til hjemmet og haven fra Frankrig. Rikke og Georges havde en drøm om at bygge deres eget hus på grunden, og det skulle selvfølgelig være et hus i ægte fransk landstil. Så hver gang de besøgte

Frankrig, tog Rikke masser af billeder af gamle franske landhuse. “Jeg samlede også udklip fra alle de franske boligmagasiner, jeg kunne komme i nærheden af, for at studere byggestil og materialer. Og så tegnede jeg huset, som vi gerne ville have det til at se ud,” fortæller Rikke. I 2004 fik de endelig lov til at købe ejendommen, de boede til leje i, og straks efter hyrede de en arkitekt til at lave detailtegninger efter Rikkes skitser – og byggeriet kunne gå i gang.

Jeg tegnede huset, som vi gerne ville have det til at se ud.

MATERIALER FRA FRANKRIG For at huset kunne bygges i den autentiske franske Juni 2018 | Kulør 51


KOM INDENFOR

Her bor ... det dansk-franske par Rikke Hultgren og Georges Trad, der står bag butikken Luberon med importerede jern- og træmøbler, byggematerialer, klinker, badeværelsesudstyr, porcelæn og lysekroner med mere fra Frankrig. Tingene bliver solgt fra deres butik i Hørsholm. I huset bor også parrets to børn, de to granddanois-hunde Romulus og Daisy samt to franske vædderkaniner. Huset er et selvbygget hus i rustik fransk landstil på 350 m2, beliggende i Hørsholm i Nordsjælland. Stilen er præget af jordfarver og rå materialer som sten, træ og jern. Læs mere på luberon.dk

Stenvæggen i spisestuen er pudset groft op og beklædt med kampestensflager. De gamle alterstager af bronze er 200 år gamle.

52 Kulør | Juni 2018


Farverne i opholdsstuen harmonerer smukt.

Æblekassen er i virkeligheden en gammel kirsebærkasse fra Frankrig.

Den skønne franske stemning krydres af to gigantiske, velopdragne granddanois-hunde.

Familien tilbringer det meste af sommeren i den specialbyggede sofa.

landstil, fik parret hjælp af franske håndværkere, og alle byggematerialer blev naturligvis købt i Frankrig og bragt til Hørsholm. Tagstenene er franske munk-nonne-sten, der changerer i alle brændte farver, præcis som de smukke tage, man ser på ferieturene til Middelhavet. Husets tykke gulvplanker er forskellige i bredden, da de er skåret op af store egetræer, der har ligget flere år til tørring. De gamle, originale hoveddøre blev fragtet fra Frankrig sammen med klinker, vinduer og tykke tagspær. Eneste danske element er de udvendige mursten, som alligevel skulle pudses over – med facadepuds, som også blev importeret til huset sammen med fransk fugemasse til de store marmorklinker i stuerne. For at bevare noget af det oprindelige husmandssted byggede parret det nye hus uden om det gamle, inklusive et nyt, meget dybt fundament. De færdiggjorde først den ene ende af huset, så de havde et sted at bo, mens den anden del blev lavet.

Vi elsker den rustikke franske landstil med rå pudsede vægge i jordfarver.

INDRETNING MED KONTRASTER Rikke og Georges har indrettet huset i samme middelhavsstil som de ting og møbler, de henter i Frankrig. Juni 2018 | Kulør 53


KOM INDENFOR

Fine franske flasker.

Farverne i opholdsstuen harmonerer smukt.

Stenvæggen i spisestuen er pudset groft op og beklædt med kampestensflager. De gamle alterstager af bronze er 200 år gamle.

“Vi elsker den rustikke franske landstil med rå pudsede vægge i jordfarver, så vi har næsten kun valgt materialer som sten, jern og træ. Men for at skabe kontraster har vi brugt gamle franske lysekroner og smukke alterstager, så der også er noget feminint i indretningen,” fortæller Rikke. Spisebordene er af massive gamle planker, og de franske senge og jernsofaer er lavet på mål, så de passer præcist ind i rummene. Køkkenet, som Rikke selv har tegnet, er lavet af palisander. Både køkken og alle opholdsrum ligger i åben forbindelse med hinanden, og højden på vinduer og glasdøre er nøje udregnet efter solindfaldet i rummene, så der kommer masser af lys ind i huset. Spisestuen har synlige franske tegl med ovenlysvinduer, og på tre af siderne er der glasdøre, som kan åbnes til haven, og en rå murstensvæg mod nord. “Mit yndlingsrum er nok førstesalen, som vi har lavet til ét stort opholdsrum med tykke, synlige bjælker og højt til loftet. Herfra kan man se ned gennem trappeforløbet til spisestuen og følge med i alt, hvad der foregår i huset, og så sover børnene jo tæt på,” fortæller Rikke. Soveværelserne er indrettet over hinanden med en trappe op til børnenes lukkede hems på anden sal. Rikke og Georges opkøber gamle badekar i Frankrig til butikken, så selvfølgelig skulle badeværelset på første sal have badekar med løvefødder, indfarvet, så det passer til væggene.

Mit yndlingsrum er nok førstesalen, som er lavet til ét stort opholdsrum.

Rikke og Georges har selv lavet køkkenet, som Rikke har tegnet.

SKØNNE UDERUM

Sengen er lavet af gamle franske jerngavle. Æblekassen under sengen bruges til opbevaring.

54 Kulør | Juni 2018

Ganske som det er skik og brug i Frankrig, har Rikke og Georges etableret forskellige uderum, der benyttes fra forår til sent efterår. Uden for spisestuen står et fransk langbord til udendørs spisning, og op ad huset er der lavet et overdækket areal med flydesofa, hvor familien opholder sig det meste af sommeren. Et af Rikke og Georges’ fremtidige projekter er at udvide arealet og i den forbindelse lave et udekøkken med vask og stor pizzaovn.


KOM INDENFOR

Rikke har stof og sygrej gemt i kurven.

Juni 2018 | Kulør 55


KOM INDENFOR

Gulvtæppe, House Doctor, 90 x 200 cm, 1.899 kr.

Metaldåser, Bloomingville, Ø: 11 x H: 14 / Ø: 15 x H: 19,5 cm, sæt a to, 249 kr.

Vægur, House Doctor, Ø: 30 cm, 550 kr.

FÅ STILEN Er du også vild med rustik fransk landstil, hvor jordfarver og rå materialer dominerer indretningen, så hent mere inspiration her. Tekst Lone Elmehøj Foto PR, Jytte Boch

Cafebord i marmor og jern, Nordal, 2.800 kr.

Puder i strik, Strikaholic, 50 x 50 cm, 359 kr.

Stol i genbrugstræ, Madam Stoltz, 719 kr.

56 Kulør | Juni 2018

Kurv i naturmaterialer, Nordal, 500 kr.


Giv dine hæle nyt liv på under 7 dage! Cosborg HælCreme er sikker hudpleje mod tørre, sprukne og ru hæle med dobbelt virkning Cosborg HælCreme indeholder urea i en særlig formulering samt Allantoin, der hurtigt fjerner smertefulde hælrevner og fremmer hudens naturlige helingsproces, så hælens hårde tørre hud erstattes med blød, smidig og sund hud.

FØR

EFTER

Cosborg HælCreme med 2-i-1 effekt 1. Afhjælper hurtigt tørre, sprukne og ru hæle – også hælrevner. 2. Tilfører huden næring og fugtighed, der hurtigt fremmer genopbyggelse af huden.

Udviklet og produceret i Danmark Cosborg HælCreme forhandles hos Matas, på apoteket samt i helsekostforretninger

Se mere på

www.cosborg.dk

FØRSTEHJÆLP MOD KØRESYGE HURTIG HJÆLP TIL EN BEDRE TUR Sea-Band virker mod transportsyge Medicinfri og virker efter få minutter Sea-Band tages på lige inden turen Anvendes igen og igen Læs, se film mm. uden ubehag Lange køreture føles kortere SEA-BAND FÅS PÅ APOTEKET OG I MATAS – WWW.SEABAND.DK

Sea-Band Danmark giver ubetinget tilbagekøbsgaranti Fremstillet under EU-kvalitetskontrol


IGIG DVIVÆ GÆKVKÆK M RMØDD DDRRØDØM MED MED MED

Til TilTil sommersommersommerogogferietid og ferietid ferietid

åGå ikke ikke Gå glip glip ikke af af disse glip disse aftopcharmerende disse topcharmerende topcharmerende romaner romaner romaner frafra den den fra britiske britiske den britiske bestsellerforfatter bestsellerforfatter bestsellerforfatter nny Jenny Colgan Jenny Colgan Colgan om om unge unge omkvinder unge kvinder kvinder der der tager tager derlivet tager livet i deres ilivet deres iegen deres egen hånd egen hånd og hånd og realiserer realiserer og realiserer eres deres drømme. deres drømme. drømme.


DEN KREATIVE

Gør det selv

Giv trækassen nyt liv En gammel trækasse er dekorativ i sig selv, men du kan også vælge at peppe den lidt op. Tryl for eksempel et gammelt bælte om til hank, og lav fine dekorationer med stencil. Voila – du har en ny opbevaringsKlip ud, og gem. Instruktion kasse med masser af personlighed. Tekst Pia Buusmann Foto Jes Buusmann Regi Broste Copenhagen og Panduro Hobby

på modsatte side.

Juni 2018 | Kulør 59


DEN KREATIVE

1 Sådan gør du Det skal du bruge: 1 gammel, kraftig trækasse Grundrens Lyseblå maling Lille skål Stencil 1 stykke af en grydesvamp Fugtig klud 1 gammelt læderbælte Saks Boremaskine 2 skruer med et hoved på 8 mm og en længde på 4-5 cm Hvid trælim

4

3

2

TRIN 1 Vask kassen af med grundrens, og lad den tørre. Kom lidt maling i en lille skål. Placér stencilen på kassen, dyp svampen i ganske lidt maling, og dup hen over stencilen. Hvis du gerne vil give kassen et lidt slidt look, skal du ikke mætte alle hullerne på stencilen med maling, men kun bruge ganske lidt. Når dette er gjort, tørrer du stencilen af med en fugtig klud og gentager på den modsatte side af kassen. TRIN 2 Nu skal bæltet passes til, så hanken får den rette størrelse. Sørg for, at det lukkede bæltespænde kommer til at være i midten. Klip det overskydende bælte af i begge sider, og klip herefter to spidser i kanterne. TRIN 3 Bor skruen gennem bæltet og ganske lidt ind i kassen. Kom en pæn klat lim ind under bæltet tæt ved skruen.

60 Kulør | Juni 2018

TIP!

Den rustikke trækasse kan rumme lidt af hvert og bruges både inde og ude.

TRIN 4 Bor nu skruen helt fast i kassen, så bæltet sidder helt plant på kassen. Gentag på den modsatte side. Lad limen tørre – herefter er kassen klar til brug.


BØRN GRATIS ADGANG (under 18 år)

Oplev ARoS Aarhus Kunstmuseum Kunst på alle etager Oplev den store skulptur Boy, gå en runde i Your rainbow panorama, besøg niveau 0 med installationskunst, samt museets øvrige 5 gallerier og særudstillinger. Se program på aros.dk.

ARoS Studio Besøg også ARoS Studio hvor vi arbejder med skiftende temaer og sjove opgaver for børn og unge. Hele sommeren er der masser af oplevelser for hele familien. Åbent dagligt i skoleferier og weekender kl. 11.00-16.00. Værkstedsbillet kr. 25 pr. barn.

Mad og drikke I ARoS Wine & Food niveau 4 og 8 kan nydes en friskbrygget kop kaffe eller en lækker frokost og i ARoS Shoppen er der rig lejlighed for shopping.

Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 10-17, onsdag kl. 10-22, mandag lukket

Børnemenu:

Hjemmebagt bolle, smør, ost, dagens frugt /grønt og en drik kr. 55

www.aros.dk


KRYDSORD

d n i V

Løs månedens voksenkryds, og deltag i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner, så du kan fylde indkøbsvognen med lækkerier fra din lokale SPAR.

Månedens voksenkryds

Sjov for børn

April voksenkryds løsning: Kalenderur

KRYDS & QUIZ MAGASINET  Nr. 6 · 2018

3

26,95 Kr.  Nr. 6 · 2018

fødselsdagschancen: 1 X 1.000 KR. + 10 X 200 KR.

KRYDSORD

PRÆMIE: 200 KR.

Konkurrencen løber over 5 uger og startede i sØNDAG nr. 20. Find ugens nøgleord. sammen med FØDsELsDAGs-KRYDs i nr. 24, bringer vi en indsendelseskupon, hvor du skal skrive samtlige 5 nøgleord fra konkurrenceugerne. så deltager du i lodtrækningen om ekstrapræmierne.

!

fødSElSdAGSkRydS

SMS OG K R O S T U E VIND TV Quiz

HUN FIK EN BODIL FOR SIN HOVEDROLLE I "EN KÆRLIGHEDSHISTORIE" FRA 2001. 44 ÅR DEN 1/6. UDBRUD

VEJ

HASTIGT

RØG

VIRKSOMHED

REDIND- SÆRSKAB ORDNET PRÆGET

1

FURE

HUN BLEV BERØMT MED ROLLEN SOM "TOMB RAIDER"HELTINDEN LARA CROFT. 41 ÅR DEN 4/6 SKJU- PARA. LER

DISET

N E S T E N G A D E O D Å N D E N Ø D T E PSudoku-Sjov I L E N G L E L A V A R T E G N S S V Æ L G L E E F I R T I F I R E 22 E G O K E V I N R R A T R E L A T I V B A K F O L L E T T K A N O T U A L G I E R E J E S T E D O R B E R E D E R O DOPGAVER E P I L S M I B R A G E D E L I i alle N sværhedsgrader! E A L G A R G E F E L E F I K L L E J O R D B I S G I E T O V J A V S N U U M E T R O B E H Ø R I M I S S E D E R Å L A M U R E N A S T R E J F E T M E T A N G A S R U T E J E N S F A N Ø D E L T K R I M I R S Ø R E J S E N M A R I E F R E D R I K S S O E N E T R Æ T T E V I E L S F Ø D S E L S DAG S - K RYD S A E R T R O K N A L T V E B O P Ø S P O

TUNG TING

BILLEDE

FYSISK PROBLEM

VÆSNER OPHIDSEDE

2

DART

NOBELPRISTAGER POSTYR

VÆVER

DYR

BIBELBJERG

3

GRINE KAFFETILBEHØR

AFGRUND

"FRU ANDERSEN" PÅ "BADEHOTELLET" DER I 1999 FIK EN BODIL FOR HOVEDROLLEN I "IDIOTERNE". 55 ÅR DEN 3/6.

4

MIDT I APRIL TON

Den Lett

COSTNER

FORHOLDSVIS DIREKBY TION

JORDSTYKKE

FORTJE- NORNE NESTE

Ø

HOVEDSTAD LAND

5

HANS

SNAGE

SARKASME KNALDEDE GANG

40

REDSKAB VIOLIN

INSTRUMENT KRUMMER

FORBITREDE

MODTOG TRIST

VIRK- 7 SOMHED

INSEKT

DREVEN

BOMULD

SEJLADS FORORDNING

TITEL

DEN WALISISKE FORFATTER AF BL.A. HOVED"JORDENS SØJLER", STAD DER I 2010 BLEV TIL EN TV-SERIE. BANE 67 ÅR DEN 5/6.

TONE

EFTERNAVN

ANTAL SERVICE

JEG PÅ NOTA

UKOGT

KENDEMÆRKE STEDORD

TONE

PROFET

e

S T I U R L K A S F O V I M I K T R Å A R A K E N

BEHOLDER

LOKALE

6

DRAGT

KR 26,95

DAMP OMRÅDE

ENS

FLOD

REB

GODBID

LIKØR

MASSE

UNGER ORGANISATION

UBD

I M A G E

RETURUGE 25

PASSENDE LØGNER

8

U R D LOOK

19.05.18-17.06.18

Ø

ANTAL

BANE

RØST

DRIK VANDLØB

KRYDS & QUIZ Magasinet 40 spændende opgaver i alle sværhedsgrader. 26,95 kr. GLIPPEDE

9

TONE

SNAVSEDE

REB

TANGERET MÅLER

LUFTART LEDT

SOLDAT FLEMING

VEJ

ROMAN

Ø OMRÅDE

TONE

DEN SVENSKE SANGERINDE DER UDGØR HALVDELEN AF DUOEN "ROXETTE", SOM HUN DANNEDE I 1986 MED PER GESSLE. VÆKST 58 ÅR DEN 30/5.

STAND

STRYGER

Nøgleord 3

10

REGNEDE VÆKST

CRUISET

LOD HOVEDFALDE STAD

SKÆR

CEREMONI RETNING

STRID

BOTANISK UDTRYK

12

LOYAL

LYD

FORFATTER

SPAND

GODE

E G N E D E

11

NØGLEORD:

SDH22.indd 59

19-05-2016 10:00:51

FAMILIE QUIZ  Nr. 6 · 2018

Nr. 6 · 2018  26,95 Kr.

SMS OG VIND!

&

D S K R Y

OPGA TIL HEVER FAMI LE LIEN!

SÅDAN GØR DU: Skriv månedens voksenkrydsløsning på et åbent kort til Kulør, Aller Client Publishing, Postboks 420, 0900 København C. Mærk kortet “Krydsord­februar”, eller send løsningen på mail senest 5. juli 2018 til konkurrence@kuloer.dk. Vinderen får direkte besked.

62 Kulør | Juni 2018

FYLDT MED SPÆNDENDE OPGAVER I ALLE SVÆRHEDSGRADER!

KR 26,95

UBD

28.05.18-24.06.18

RETURUGE 26

Familie QUIZ Opgaver til hele familien i alle sværhedsgrader. 26,95 kr.


ANNONCE

VIDSTE DU, AT ... Arnica Montana-planten bliver 30-60 cm høj og også er kendt under navnene Volverlej og Guldblomme?

Den gule healer i din hudpleje

MELLISA Arnicasalve, 50 ml, 109 kr. Fås på matas.dk

Naturen er et skatkammer af helende og nærende ingredienser, som din hud elsker. En af de mest populære er den fine, gule Arnica-plante, som kan udrette lidt af hvert – og mere til. Snus til den her.

FOTO Xxxxxxx

H

brugt til at dulme alt fra smerter, hævelser vis du nogensinde støder og ømme muskler til at hele sår og rifter. på Tusindfryds gule kusine ude i naturen, er du heldig, for den smukke Arnica EN KL ASSIKER BLEV FØDT Montana-plante er en sjælden gæst i I dag har kosmetikindustrien taget den Danmark. Arnica trives allerbedst i bjerggule plante til sig, og ekstrakter af Arnica ene på solrige og fugtige skråninger, og i har da også for længst fået en fornem mange hundrede år har den især prydet plads på ingredienslisten i salver, cremer Nordeuropas alpine og geler. Det er faktisk landskaber. Det var da 30 år siden, at den danPSST! også bjergbestigere, ske hudplejeproducent Mellisas produkter er baseret på aktive, som efter sigende Mellisa skabte deres økologiske, certificerede råvarer og inopdagede Arnicas helende, rensende og deholder hverken parabener eller andre helende egenskaber nærende Arnicasalve, hormonforstyrrende stoffer. i 1500-tallet, for de som er 100 procent brugte den vildtvokvandfri, og klassikeren sende plante på sår, hvis de faldt og kom er still going strong. Ud over ekstrakt af til skade. Plantens gode rygte spredte friske Arnica-blomsterhoveder har ekssig sidenhen, og efterhånden som den trakter fra kamille, morgenfrue, abrikos alternative behandlingsform homøopati og solsikke i tre årtier været opskriften på blev mere og mere udbredt i det 19. åren universalsalve, der umiddelbart kan hundrede, var Arnica Montana selvfølgelindre alle former for irritation – hvorfor lig at finde blandt de mange populære den naturligvis er blevet en uundværlig lægeplanter, hvor udtræk af planten blev salve, der altid er god at have ved hånden. SKØN 39

Derfor er Mellisas Arnicasalve så effektiv. Den… • heler skadet hud ved eksempelvis solskoldninger og hudafskrabninger • mindsker rødme efter barbering og voksbehandlinger • giver ekstra fugtboost til udsatte områder som læber, albuer, hænder og fødder • plejer flossede neglebånd • danner en beskyttende hinde om ømme brystvorter ved amning • forebygger og heler frostskader og er et must til kinderne på skiferien • får hurtigere blå mærker til at forsvinde • hjælper din hud med at holde på fugten, når du bruger den over din natcreme

TIP! Du finder også Arnica i Mellisas Dagcreme til normal og sensitiv hud, hvor den har en sammentrækkende effekt på de små blodkar, så de bliver mindre synlige.


MIN TRADITION

Hver måned giver vi ordet til en eller flere personer, der har en særlig sjov, anderledes eller sød tradition, de gerne vil fortælle om. Er det dig? Så skriv om din tradition til os på red@kuloer.dk

Mandehørm i Amsterdam

Hvert år på den nationale festdag Koningsdag i Holland drager Morten, Per, René, Max og endnu en Per til Amsterdam. Og den tradition har de fem herrer haft uden pauser i mere end 30 år. Tekst Nya Vecht Foto Privat

Det startede med, at vi var fem fyre, som enten tog sammen på interrail eller mødtes nede i Europa, fra vi var 18 år. Et af stoppene på ruten var Amsterdam, og vi blev så glade for byen, at vi fortsatte med at tage til Amsterdam, da vi blev for gamle til at kunne tage på interrail. Nogle gange blaffede vi derned, og så var der en af gutterne, som fik en Skoda, og så røg vi fem mand ind i den og kørte til Amsterdam. Senere fik en af os en større bil, og så kunne vi ligge omme bagi og drikke øl og

64 Kulør | Juni 2018

spille kort hele vejen derned. Nu er vi gamle og magelige, så vi flyver. Vi bor altid på et stort hotelværelse alle sammen, og det kan være lidt af en udfordring at finde et, der er stort nok, men det lykkes altid. Vi tager altid derned en fast weekend om året, så det falder sammen med den hollandske festdag Koningsdag, for i den weekend er der kæmpe gadefest i hele Amsterdam med musik, tusindvis af partybåde på kanalerne, og folk er klædt i orange. Vi har et fast vandingshul, der hedder Susies og ligger i Red Light District. Der

kan man finde hinanden, hvis man bliver væk fra hinanden i gademyldret, for der sidder altid nogle fra gruppen. Vi bruger også timevis på de flippermaskiner, man stadig kan finde masser af steder i Amsterdam. Det er lykkedes os at komme af sted hvert år, selv om der selvfølgelig har været en enkelt, der et år har måttet aflyse grundet familiemæssige ting, eller hvis man lige er blevet far. Men ellers rydder det alt i kalenderen. Vi startede jo det her længe før, vi kom i faste forhold og fik børn. Konceptet

er stadig det samme, som da vi startede: Vi skal bare ned og have det sjovt, drikke øl, spille kort, spise junkfood og storme rundt i byen. Vi har aldrig været på museer eller set andre kulturelle ting dernede. Vi har haft et år, hvor der var nogle, der missede flyveren hjem, der har været glemte pas, og vi har også været lige ved at miste et fly derned, fordi vi hang for længe i lufthavnsbaren. Og så er mottoet – og har altid været det: “What happens in Amsterdam, stays in Amsterdam.”


10 2012 marts · Kulør 55


HISTORISK NEDSLAG

DENGANG

EM I FODBOLD 1992

Den 26. juni 1992 vandt det danske landshold sensationelt EM i fodbold, og den magiske sommeraften står stadig skarpt i manges hukommelse. Tekst Maria Præst Foto All Over Press

Med på et afbud

Og det var Daaaaanmark

19 minutter inde i første halvleg brager John “Faxe” Jensen bolden i mål og bringer Danmark foran 1-0. Tyskerne lægger massivt pres på danskerne, men Peter Schmeichel laver den ene klasseredning efter den anden. I det 79. minut af kampen afslutter Kim Vilfort med et skud, hvor bolden klistrer sig mod højre stolpe, og der er mål! Den 26. juni kl. 22.00 lyder slutfløjtet, Danmark er europamestre!

Hut-li-hut

Finalen mellem Danmark og Tyskland blev kommenteret af Flemming Toft og Preben Elkjær, og flere af deres kommentarer er gået over i historien som symbol på Danmarks sejr. Da Kim Vilfort scorer Danmarks andet mål, udbryder Toft begejstret: “… og der Kim Vilfort. Jaa, ja, ja, ja, hut-li-hut! Nej, nej, nej, nej, det er løgn, Preben. Det passer ikke. Gu gør det så. Danmark er foran 2-0!”

66 Kulør | Juni 2018

Vejen til finalen

Danmark havnede i en svær indledende gruppe med England, Sverige og Frankrig, og efter de første to kampe, som endte uafgjort mod England og med et 0-1-nederlag til Sverige, lignede det en hurtig exit for de danske feriedrenge. Men med en 2-1-sejr over Frankrig var Danmark pludselig videre til semifinalen, hvor de frygtindgydende hollændere ventede. Semifinalen endte 2-2, og man måtte ud i en nervepirrende straffesparkskonkurrence, hvor alle fem danskere satte kuglen i nettet. Danmark var i finalen!

37.800

Så mange tilskuere var på plads på Nya Ullevi i Göteborg, da den største kamp i dansk fodboldhistorie, EM-finalen mod Tyskland, blev sat i gang.

Genoplev sejren

I 2015 udkom filmen ‘Sommeren ‘92’, der er et sportsdrama om et lille lands overraskende triumf, der samlede en hel nation, og samtidig en hyldest til Danmarks mest succesrige fodboldtræner, Richard Møller Nielsen, der døde i 2014.

Kilder: jp.dk, danmarkshistorien.dk, spilxperten.com

Faktisk havde Danmark slet ikke kvalificeret sig til EM, men kom med på et afbud. Jugoslavien var sluttet bedre, men blev udelukket fra slutrunden på grund af borgerkrigene i landet. Afbuddet kom så sent, at de fleste danske landsholdsspillere var taget på sommerferie, så de måtte fluks rejse sig fra liggestolene og hoppe i fodboldstøvlerne.


GODE PRISER PÅ POPULÆRE HOTELLER

Afrejser fra: KØBENHAVN BILLUND HAMBORG

C� ta Brava:

SOMMERENS DEJLIGSTE FERIE Nyd sol, strand og rolige omgivelser på et af vores dejlige hoteller på Costa Brava nord for Barcelona.

Hotel for voksne

Santa Susanna / Malgrat de Mar

Hotel for familier

Calella

Aqua Hotel Silhouette & Spa

Aparthotel Miami Park

Aqua Hotel Silhouette & Spa er et nyrenoveret og super moderne voksenhotel (min 16 år), og et ideelt valg for kærestepar eller venner. Hotellet er beliggende i Malgret de Mar, blot 250 meter fra stranden samt tæt på promenaden, hvor du finder både restauranter, butikker og barer.

Et familievenligt lejlighedshotel beliggende i Calella, blot 700 meter fra stranden samt 200 meter fra byens centrum med hyggelige restauranter, caféer og butikker. Fra hotellet er der ca. 1 times køre- eller togtur til Barcelona, så du dermed nemt kan kombinere ferien med en tur til storbyen.

Pris fra:

5.145 kr. per person/v 2 personer

Prisen inkluderer fly t/r samt 1 uge i Designværelse m. halvpension Afrejse fra København d. 5/7

SE MERE PÅ BEACHTOURS.DK ELLER RING TIL OS PÅ 4445 1551 Vi er medlem af rejsegarantifonden (reg. 2655)

Pris fra:

3.975 kr. pr. person/ v 2 voksne & 2 børn

Prisen inkluderer fly t/r samt 1 uge i Junior Suite Afrejse fra København den 12/7


PERSONLIG HUDPLEJE INA

L QU

AL

TE

U

UA Y G RAN

V IA

IG

IT

ED BY EX

På vores autoriserede Exuviance-klinikker møder du en kosmetolog, som er professionelt uddannet i Exuviance hudplejesystem. Første klinikbesøg indledes med en hudanalyse, og du får et skræddersyet hudplejeprogram, som tager højde for dine særlige behov og ønsker. Hvad enten du har et hudproblem eller er på udkig efter en vitaliserende, foryngende effekt, så sammensættes behandlingen, så det passer til din hud. Kombinér effektive klinikbehandlinger med videnskabeligt udviklede hudplejeprodukter fra Exuviance. Du får altid et strålende resultat!

NCE O R

Lad en Exuviance-ekspert tage sig kærligt af din hud

EKSPERTER I HUDPLEJE Pas godt på din hud – køb dine Exuviance-produkter hos en autoriseret forhandler. www.exuviance.dk | Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic Der er ca. 1.200 autoriserede Exuviance-klinikker i Norden. Find den, der er nærmest dig, på www.exuviance.dk

1 998

20 1 8

Kulør juni  
Kulør juni  
Advertisement