__MAIN_TEXT__

Page 58

helse: xxxxxx

Jens Chr Holm

DrHolmApp.dk DrHolmApp.dk giver patienten/brugeren dig en skræddersyet DrHolmApp.dk giver et behandlingsplan der fjerner skyld og skam skræddersyet varigt vægttab der fjerner skyld og skam Vægttabskurser giver en nyder oggiver vigtigdig forståelse Kurser til fagprofessionelle en ny af og baner vejen for et varigt vægttab ogovervægt værdig sundhedspædagogik Det er afgørende atgiver forstå kroppen er i Behandler-licenser enat behandlerinstitution stand til aktivt atservice forsvare bevare tidsforbrug en professionel derog mindsker fedtmassen. Når man forstårmed det vægttab ikke bareog og giver effektive resultater handler om bliver detkomplikationer muligt at reduktion afmotivation, overvægtsrelaterede følge en behandling der fjerner skyld og skam DrHolmApp.dk er ikke på App Store eller Google Play, gå ind på www.DrHolmApp.dk

Profile for Kulør

Kulør december 2018  

Kulør december 2018  

Profile for kuloer
Advertisement