__MAIN_TEXT__

Page 21

LOKALPRODUCENTEN

PÅ VEJ I JORDEN De små rødgraner er klar til at komme i jorden. Gerner Olsen vil helst plante om efteråret, for hvis man planter om foråret, risikerer man, at træerne går til, hvis de ikke får noget regn. Dette års tørke tog livet af mange af Gerners nyplantede træer.

BEGYNDELSEN Gerner Olsen startede stille og roligt ud med plantagen, hvor han plantede en halv tønde land med træer. Det var egentlig planen, at det skulle være vegetation, som passede til råvildt, så Gerner kunne gå derop en gang imellem og skyde et stykke råvildt og fasaner. “Harerne og råvildtet begyndte at gnave i knopperne på træerne, og de blev meget grimme, og det irriterede mig,” siger Gerner. Han havde på det tidspunkt fundet ud af, at han egentlig godt kunne tænke sig at lave lidt juletræer. Dengang dyrkede Gerner også korn og roer. Lige så stille begyndte Gerner at bruge mindre tid på fritidslandbruget og mere tid på juletræsplantagen.

FARVEN VISER PRISEN De forskellige farver på sedlerne indikerer prisen på træerne. Gerner Olsen går rundt mellem træerne og ser dem an, og de dårligste får en gul seddel. Han har også en målepind med. Den bliver brugt til at prissætte træerne med. Jo højere og flottere, jo dyrere er træet.

FRA SOLVANG TIL GRÆKENLAND Salget af juletræer foregår ved, at opkøbere kommer forbi og køber træerne. “De første træer, vi solgte, blev faktisk solgt til Grækenland, fordi der tilfældigt kom en græker forbi og så på træerne. I Grækenland har de et andet syn på, hvordan et juletræ skal se ud, så grækerne ville gerne have de træer, vi ikke vil have, nemlig de store, buskede træer,” forklarer Gerner Olsen.

December 2018 | Kulør 21

Profile for Kulør

Kulør december 2018  

Kulør december 2018  

Profile for kuloer
Advertisement