Page 66

HISTORISK NEDSLAG

DENGANG

DA REVSELSESRETTEN BLEV AFSKAFFET

Tanken om at slå sine børn virker helt galimatias, men faktisk er det ikke mere end godt 20 år siden, at retten til at lægge hånd på sine børn blev afskaffet ved lov.

28. maj 1997

Det var datoen, hvor Folketinget afskaffede revselsesretten. Siden da har det ved lov været forbudt at udøve nogen form for fysisk vold mod børn.

Politisk modstand

Afskaffelsen af revselsesretten blev mødt af stor kritik fra de borgerlige partier. Det var især Venstre og Det Konservative Folkeparti, der var stærkt imod afskaffelsen, og i en udtalelse sagde de, at afskaffelsen svarer til “at vade med store, firkantede støvler ind i folks privatliv.”

Farvel til spanskrøret

I mange år var det også tilladt for lærere at benytte fysisk afstraffelse mod børn, men i 1951 fik Københavns kommuneskoler afskaffet revselsesretten på alle deres skoler. Alligevel skulle der gå 16 år, før resten af skolevæsenet så fidusen i at forbyde lærerne at slå børnene, så i 1967 blev det også forbudt over resten af landet.

Rosinen i pølseenden

1997 virker umiddelbart lidt sent at afskaffe retten til noget så forkert som at slå sine børn, og Danmark hang også lidt i bremsen, når vi sammenligner os med vores nordiske naboer. Sverige afskaffede revselsesretten i 1979, mens Finland og Norge fulgte trop i henholdsvis 1983 og 1987.

62 procent

Så mange af den voksne befolkning fra 1939 fandt det alment acceptabelt at benytte vold som afstraffelse af sine børn. Når spørgsmålet gik på, hvorvidt lærerne i skolen også måtte lægge hånd på børnene, var cirka halvdelen af danskerne helt okay med det.

Slag og nap

Børn bliver stadig slået

En undersøgelse foretaget af Børns Vilkår i 2018 viser, at hvert fjerde barn i Danmark bliver udsat for vold i hjemmet. Siden 2010 er antallet af anmeldelser af vold mod børn på under ni år steget med hele 500 procent herhjemme.

66 Kulør | April 2019

Lussinger og endefulde var de helt klassiske afstraffelsesmetoder på børnene, men nap i ørerne, slag over fingrene samt slag med spanskrøret var også blandt de hyppigst brugte afstraffelsesmetoder.

Kilder danmarkshistorien.dk, denstoredanske.dk, tv2.dk, politiken.dk, bornsvilkar.dk

Tekst Camilla H. Gjedde Foto Shutterstock

Profile for Kulør

Kulør April 2019  

Kulør April 2019  

Profile for kuloer
Advertisement