Page 40

SUND FAMILIE

‘affaldsstoffer’, herunder CO2, udskilles via vores ånde, så hvis man ikke trækker vejret ofte og dybt nok, stresser man kroppen.

OVERFLADISK VEJRTRÆKNING Selv om vi trækker vejret helt automatisk, kan vi godt træne vores respirationsmuskler. Lue Philipsen peger dog på, at det kræver, at man er meget bevidst om sin vejrtrækning, for det er svært at ændre vejrtrækning, når man har trukket vejret på en bestemt måde hele livet. At blive bevidst om sin vejrtrækning er især vigtigt, hvis man oplever, at man har svært ved at ‘få vejret’, som det kaldes, når vores vejrtrækning er besværet. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis vi har en luftvejsinfektion eller en lungesygdom. Men ikke kun fysiske forhold kan få os til at opleve en besværet vejrtrækning. Det kan psykiske forhold også, for eksempel angst og stress. Ifølge Lue Philipsen kan vi ikke trække vejret forkert: “Da vi ikke selv er herre over vores vejrtrækning, fordi kroppen styrer den, kan vi derfor heller ikke trække vejret forkert. Vi kan derimod trække vejret mere eller mindre hensigtsmæssigt.” Mange af os trækker vejret for overfladisk. Det er dog ikke sundhedsskadeligt i sig selv at trække vejret overfladisk, men det kan have andre konsekvenser. “Når man for eksempel er stresset, trækker man typisk vejret overfladisk, det vil sige med musklerne omkring brystkassen. Det kan føre til muskelspændinger, som tit sætter sig som smerter i skuldre og nakke. Man bliver også mere træt, når man er stresset og trækker vejret overfladisk,” siger Lue Philipsen og understreger, at det dog er sjældent, at man trækker vejret overfladisk hele tiden. Hvis man gør det en stor del af tiden under stress, kan det hjælpe at fokusere på vejrtrækningen: “Hvis man er stresset og sætter sig ned med en kop kaffe, ændrer vejrtrækningen sig igen af sig selv. Men hvis man ikke holder pauser, kan man komme ind i en ond cirkel, hvor man mere eller mindre konstant trækker vejret overfladisk. Så det er vigtigt at sørge for pauser og fokusere på sit åndedræt og se, om man kan få en dybere og dermed mere hensigtsmæssig vejrtrækning. Første skridt er at blive bevidst om, hvordan man trækker vejret.”

Det optimale er at trække vejret ind gennem næsen og ud gennem munden.

HEEELT NED I MAVEN Hvis man ikke er helt klar over, hvad det vil sige at have en dyb vejrtrækning, kan man starte med at lægge sig på ryggen og placere hænderne på maven. En rolig, dyb vejrtrækning foregår langsomt, hvor man ånder ind gennem næsen og ud gennem munden. Slap af i skuldrene, og mærk, at hænderne løfter sig, og maven buler, når du trækker vejret ind, og at maven sænker sig, når du ånder ud. Det er lettest at mærke den dybe vejrtrækning, når man ligger. Bliv ved med at trække vejret langsomt og dybt ind gennem næsen og ud gennem munden, indtil du mærker, at din vejrtrækning er blevet rolig. Vi trækker typisk vejret 12 gange i minuttet, og hvis vi gør det langsomt, gør vi det måske 10 gange. “Det optimale er at trække vejret ind gennem næsen og ud gennem munden. Ilten optages nemmere af cellerne, når luften er fugtet og opvarmet, og det bliver den bedre, når passagen ned til lungerne er længere, som den er, når man ånder ind gennem næsen. Næsens små fimrehår renser desuden luften. Hvis man indånder uren luft gennem munden, vil man tit komme til at hoste. Når det er sagt, så er det ikke skidt for os at trække vejret gennem munden. Det gør vi alle indimellem afhængigt af situationen, eksempelvis når vi anstrenger os,” siger Lue Philipsen. Så tag en dyyyb indånding, fokusér på dit åndedræt, og mærk, hvordan du bliver roligere. 40 Kulør | Oktober 2019

SKAB RO OG BALANCE Denne øvelse stimulerer det parasympatiske nervesystem, som skaber ro og balance i kroppen. Samtidig trænes vejrtrækning gennem næsen.

Sådan gør du: Sid i en behagelig stilling med lukkede øjne, gerne på en pude, så du mærker, at du sidder på dine sædeknuder med brystkassen placeret over bækkenet. Før din højre hånd op til næsen, og placér pegefinger og lange­ finger mellem øjnene. Ånd roligt ud gennem begge næsebor. Luk nu af for dit højre næsebor med tommelfingeren, og ånd ­langsomt ind gennem dit venstre næsebor. Luk så venstre næsebor til med ringfingeren, slip højre næsebor med tommelfingeren, og ånd jævnt og roligt ud. Ånd ind gennem højre næsebor, og gentag proceduren, hvor du lukker højre næsebor til og slipper venstre næsebor med fingeren for at ånde ud. Brug nogle minutter, så du får fornemmelsen af et flow, hvor du ånder ud og ind gennem det ene næsebor, hvorefter du skifter side og ånder ud og ind gennem det andet. Kilde: aandedraettet.nu

Profile for Kulør

Kulør Oktober 2019  

Kulør Oktober 2019  

Profile for kuloer