Page 1

MAALLA

MERELLÄ

ILMASSA

6 2/2018

kuljetusjalogistiikka.com

Älykäs telematiikka vakiona Nyt kaikissa Toyota-varastotrukeissa. Kysy lisää Smart Truck -konseptista!

Myynti 010 575 700 www.toyota-forklifts.fi www.toyotakauppa.fi


neste.fi

Helppo tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

100 % jätteistä ja tähteistä.

Neste MY uusiutuva diesel – Hyvä ympäristölle sekä moottorille Neste MY uusiutuva diesel™ on erinomainen vaihtoehto perinteiselle fossiiliselle polttoaineelle, kun halutaan vähentää merkittävästi CO2-päästöjä.

• • •

Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt 100 % jätteistä ja tähteistä — huippuluokan suorituskykyä Ei vaadi investointeja — soveltuu kalustoon sellaisenaan

Lue lisää ja katso lähimmät Neste MY asemasi osoitteesta: neste.fi/nestemy

2


TÄSSÄ LEHDESSÄ: Tavoitteena hallittu kasvu............................4 Joustavaa palvelua ja uusia investointeja ............... 8 Merten älykäs tulevaisuus yhä vähemmin suomalaisten luotsattavana ........................ 12 ”Historiamme suurin satsaus” .................... 14 Lauri Markkanen haastaa suomalaiset ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun...... 24

Autotiet ovat pakokaasun huuruisia väyliä.................... 28 Tiedossa hurja vuosi ............................. 30

Polttoainesäästöjä uusilla parannuksilla......... 34 Matkustaja, tiedä oikeutesi 10 asiaa, jotka lomalennolla kannattaa muistaa.................46 Kuljetus Maksimainen Oy ihastui Keslan ”puolikkaaseen” Z-nosturiin .............................. 50 Kuljetusalan digitalisaatio tuo helpotusta, mutta myös ahdistaa.......... 52

Pääkirjoitus

Liikenneinvestoinnit tukevat kilpailukykyä ja kotimaista saatavuutta

Suomen tulee asemoida itsensä uudelleen logistiselle maailmankartalle. Suomen suhteellinen etäisyys Eurooppaan on kasvanut. Etelä-Skandinavian mittavat investoinnit nopeisiin raideyhteyksiin ovat vieneet Ruotsin, Norjan ja Tanskan entisestään lähemmäksi toisiaan ja Eurooppaa. Pohjolan poliitikot loivat vision, että Etelä-Skandinaviasta tehdään maailman kilpailukykyisin työmarkkina-alue. Tavoitteena oli linkittää kansantaloudet nopeilla radoilla yhteen ja sysätä työvoima liikkeelle. Kun ruotsalainen elinkeinoelämä Wallenbergien johdolla ajoi aikanaan Juutinrauman siltainvestoinnin läpi poliittisessa päätöksenteossa, liikenneinsinöörit hyötykustannuslaskelmineen olivat vastaan. Tänään arvioidaan, että Ruotsin ja Tanskan yhdistävän siltahankkeen hyödyistä 70 prosenttia tulee työmarkkinavaikutuksista. Väkirikkailla työmarkkinoilla kohtaanto toimii ja työnhakijat voivat liikkua yli maiden rajojen. Tätä samaa vaikuttavuutta tavoitellaan Tallinnan tunnelilla. Hankkeen mittaluokka on kuitenkin sen verran suuri, ettei se toteutuessaan ole lyhyellä aikavälillä realismia, mutta suurta visiota ei pidä haudata. Tallinnan tunnelia ja Jäämeren rataa Suomen on ylläpidettävä strategisina hankkeina ja vastauksina Suomen suhteellisen etäisyyden kasvuun Eurooppaan. Poliittinen ikkuna voi vielä avautua näillekin hankkeille. Meillä on kotimaassa kasautumassa iso investointipaine koko maan, mutta erityisesti etelän ratahankkeisiin. Suomi kaupungistuu nopeinta vauhtia, joskin muuta pohjolaa hitaammin. Lento- ja rautatien yhdistäminen liikenteelliseksi toisiaan tukeviksi hankkeiksi on todellista kilpailukykypolitiikkaa. Kansainvälisten kilpailukykytutkimuksien viesti on selvä: vähennä kaupan esteitä, pidä huoli kilpailukyvystä, monipuolista viennin jalustaa ja lisää kansainvälistä ja kotimaista saavutettavuutta.


Hacklin hioi strategiansa

TAVOITTEENA HALLITTU KASVU

Teksti: Merja Maansalo Kuvat: Hacklin-konserni

Hacklin-konsernia voi täydellä syyllä kutsua logistiikka-alan konkariksi. Yhtiöllä on takana kunnioitettavat 110 toimintavuotta. Toimitusjohtaja Björn Palm sanoo, että konserniemoyhtiö Oy Hacklin Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnat ovat kehittyneet myönteisesti. Strategian ydinteemoja ovat asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut, tehokas verkostomainen toiminta, kustannustehokkuus sekä kyky uudistua. − Haluamme kasvaa itsenäisten tytäryhtiöidemme avulla ja asiakkaidemme mukana. Palm näkee selvää kasvupotentiaalia Hacklin Logisticsin operoima projektikuljetus. Kollin siirto Hampurin satamassa, käytössä “floating crane”.

muun muassa projektirahdeissa ja varastopalveluissa. − Varastokapasiteettimme on HaminaKotka-satamassa kasvanut kahden viime vuoden aikana kolmanneksella ja käytössä on nyt melkein 100 000 neliötä. Neljän tehokärki

Hacklin-konsernin alaisuudessa toimii monia tytäryhtiöitä. Niillä jokaisella on oma erityisosaamisalueensa ja ne muodostavat yhdessä kattavan palveluverkoston. Palmin mukaan Hacklinilla on selkeä kas-

vustrategia. − Se nojaa neljään tukijalkaan, joita ovat Oy Hacklin Port Service Ltd, Oy Hacklin Logistics Ltd, Oy Hacklin Hamiko Ltd ja Oy Hacklin Bulk Boys Ltd. Porin toiminnoille perustettu Hacklin Port Service, joka aloittaa toimintansa vuoden alussa, on konsernin suurin yksikkö. Se toimii Porin satama-alueella ja vastaa ahtauksesta, varastoinnista ja niihin liittyvistä liitännäispalveluista. − Uusi yhtiö Porin toiminnoille selkiyttää konsernirakennettamme ja luo myös tätä kautta kasvupohjaa. Ovelta ovelle

Hacklin Logistics on konsernin kansainvälisin yhtiö. Sen pääpaikka on Espoossa, mutta se tekee tiiviistä yhteistyötä Shanghaissa toimivan Hacklin China Ltd:n kanssa. Yhtiö tarjoaa logistiikka- ja kuljetuspalveluja maailmanlaajuisesti ovelta ovelle -periaatteella. Sen erityisvahvuutena on laaja kokemus vaativista projektikuljetuksista sekä kyky tuottaa räätälöityjä palveluja asiakkaille. − Palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki kuljetusmuodot, mutta erityisesti panostamme lentorahtiin sekä konttija merikuljetuksiin. Vankka kokemus kansainvälisistä rautatiekuljetuksista täydentää palvelukonseptiamme. Yhtiössä työskentelee 25 henkilön monikansallinen huipputiimi. − Kansainvälinen bisnes perustuu verkostoihin ja Hacklin Logistics on luonut ympärilleen tehokkaan projekti- ja agenttiverkoston, Palm sanoo. Venäjä- ja IVY-osaaja

4

Hacklin Hamikon pääkonttori sijaitsee Haminassa, mutta se toimii yhdessä Hamiko-konsernin Kotkan, Helsingin, Moskovan ja Pietarin toimipisteiden kanssa. Yhtiön toi-


Yleiskuva Haminan satamasta. Hacklin Hamikon varastot näkyvät kuvassa keskellä.

minta pyörii pitkälti varastoinnin ja transitoliikenteen ympärillä. Se tarjoaa huolinta-, tullivarasto- ja kansainvälisiä kuljetuspalveluja kaikilla kuljetusmuodoilla. − Hamikon vahvuutena on Venäjän ja IVY-maiden logistiikkaosaaminen. Yhtenä sen erikoisuutena ovat konsultointipalvelut. Hamiko on kumppanina yrityksille, jotka ovat siirtämässä, aloittamassa tai laajentamassa toimintaansa Venäjällä. Lisäksi yhtiöllä on AEO-valtuutetun taloudellisen toimijan status ja se on hyväksytty TRAFI:n valvotuksi edustajaksi lentorahdin käsittelyssä. − Hamikon tytäryhtiö Moskovassa on myös yksi Venäjän virallisista rautateiden huolitsijoista. Tämä meriitti ei irtoa ihan helpolla, Palm huomauttaa.

Haminan satamassa. Suurin osa tavaroista saapuu suursäkeissä tai irtona ja varastoidaan asiakkaan lukuun. Mahdollisen jatkokäsittelyn jälkeen ne toimitetaan asiakkaalle Hacklin Bulk Boysin omalla kuljetuskalustolla. − Koska tämä yhtiömme käsittelee myös rehuraaka-aineita ja herkästi pilaantuvia tuotteita, henkilöstöltämme vaaditaan erityisosaamista kokonaisketjun hallinnassa sekä laatu- ja hygieniaosaamisessa. − Eri tuoteryhmille on omat kuljetusyksiköt. Tällä tavalla kontaminaatioriskit voidaan minimoida. Kilpailu on kireää

Hacklinin liikevaihto on pysytellyt

viime vuodet noin 50 miljoonassa eurossa. − Emme enää tyydy paikallaan pysymiseen. Liikevaihdon ja volyymin kasvu ei kuitenkaan tule helpolla. Kilpailu on tiukkaa kaikilla sektoreilla. − Uskon kuitenkin, että pitkäjänteinen toiminnan tehostaminen sekä ydinosaamisalueidemme kehittäminen tuovat tulosta ja volyymikasvua. − Menestyksemme perustuu henkilöstön monipuoliseen osaamiseen, vankkaan ammattitaitoon sekä eri toimipisteiden väliseen yhteispeliin. Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen kuuluvat yrityksemme ydinstrategiaan. www.hacklin.fi

Bulk-asiantuntija

Vuonna 2000 perustettu Hacklin Bulk Boys hoitaa kokonaisvaltaisesti pääasiassa kuivabulkin käsittelyä, varastointia ja kuljetuksia. Yhtiöllä on nykyaikaiset bulkin käsittelyyn soveltuvat varastot Kotkan satamassa Hietanen Etelä -osassa, josta on erittäin hyvät laiva-, juna- ja autoyhteydet. Lisäksi yhtiöllä on varastotiloja

Hacklin-konserni v Vuonna 1908 perustettu perheyhtiö. v Tuottaa logistiikkapalveluja maailmanlaajuisesti. v Toimipaikat kotimaassa: Pori, Kotka, Hamina, Espoo. v Toimipaikat ulkomailla: Pietari, Moskova ja Shanghai. v Työllistää noin 200 henkilöä, joista puolet toimii Porissa. v Liikevaihto noin 50 miljoonaa euroa.

5


Hacklin Pori:

Meillä on vahva eteenpäin menemisen tahto

Porin satama.

Hacklin-konserni kertoi marraskuussa muuttavansa yhtiörakennettaan Porissa. Uuden yhtiön nimi on Oy Hacklin Port Service Ltd ja toimitusjohtajaksi on nimitetty Olli Virtanen. Hän on työskennellyt Hacklinilla vuodesta 2001. − Organisaatiouudistus oli tervetullut ja se vastaa konsernimme strategian mukaista liiketoimintamallia. Virtanen kertoo, että kaikki Porin nykyiset toiminnot jatkuvat ennallaan. − Uusi selkeämpi toimintamalli tarjoaa meille paremman alustan kehitystoimenpiteille sekä volyymin kasvattamiselle. 6

Siirtymävaiheen kautta Virtasen vastuualueeseen kuuluvat kaikki Porissa toimivat Hacklinkonsernin yhtiöt. − Uuden yhtiön kanssa elämme vielä siirtymävaihetta. Hacklin Port Service aloittaa käytännössä toimintansa ensi vuoden alussa. Yhtiön liiketoimintana on ahtaus- ja satamavarastotoiminta sekä niihin liittyvät huolinta- ja laivanselvityspalvelut. Toiminnoille läpivalaisu

Virtanen sanoo, että tuloksia Porissa

aiotaan saada käymällä kriittisesti läpi kaikki toiminnot. − Mietimme, miten voisimme tehdä asioita järkevämmin ja tehokkaammin. Teemme kehitystyötä myös avainasiakkaidemme kanssa. Hacklinin Porin toimipaikkaa työllistävät eniten prosessi-, teknologiaja mekaanisen metsäteollisuuden tavaravirrat. Tavaraliikenne kasvoi tänä vuonna hyvin aina syksyyn asti. − Syksy toi mukanaan pienen notkahduksen, joka toivottavasti jää väliaikaiseksi ja menee normaalin kausivaihtelun piikkiin.


Suhdanneherkkä ala Hacklin toimii satama-alalla, jossa voimakkaatkin heilahtelut tavaramäärissä ovat arkea. − Olemme täysin riippuvaisia siitä, miten asiakkaillamme menee ja mitä globaaleilla markkinoilla tapahtuu. Hacklin operoi vuosikymmeniä omalla konttifeederlinjalla Mäntyluodosta Hampuriin. Volyymi pieneni vuosi vuodelta, kun valtamerivarustamot yksi toisensa jälkeen päättivät aloittaa oman feederliikenteen. − Strategian muutos on paikallaan, kun toimintaympäristö muuttuu. Elokuussa päätimme oman feederliikenteen alasajosta. Virtasen mukaan konttitoiminta ei kuitenkaan tyrehtynyt täysin, vaikka Hacklinin oma feederliikenne loppui. − Konttien käsittely Mäntyluodossa jatkuu ja Hacklinilla on edelleen satamassa konttidepot. Shortsea-liikenne Suomen ja Saksan välillä jatkuu myös edelleen.

satamassa on laivojen lastauksessa käytettävä nosturi, Mantsinen 200, joka on tehokas työkalu muun muassa sahatavaran lastauksessa. Hacklinilla on Porissa 150 000 neliötä erilaisia varastotiloja.

− Rakennamme varastoa lisää, jos asiakkaamme tarpeet vähän pidemmällä aikavälillä sitä edellyttävät. − Tällä hetkellä meiltä löytyy vapaata tilaa ja se on yksi volyymikasvumme mahdollistava tekijä.

Positiivisia signaaleja

Yhtiön lähitulevaisuuden näkymät ovat Virtasen mukaan positiiviset. Hän sanoo, että Porin satama-alue tarjoaa hyvän toimintaympäristön. Hacklin toimii Porissa sekä Mäntyluodon että Tahkoluodon satamissa. Tahkoluodon syväsataman isona etuna on sen 15,3 metrin syväys, joka mahdollistaa myös Cape-kokoluokan alusten pääsyn Poriin. Porin satamayhtiö on uutisoinut myös uusista 34 miljoonan euron investoinneistaan. Tarkoituksena on Mäntyluodossa rakentaa 450 metriä uutta laituria, jossa on 12 metrin syväys. Ilouutinen Hacklinille

Virtanen kertoo, että Porin satamayhtiön investointiuutinen otettiin Hacklinilla suurella tyytyväisyydellä vastaan. − Meillä on selkeä näkemys tulevien vuosien investoinneista, ja sataman investointihanke tukee hyvin meidän strategiaamme. Porissa on tehty investointeja tasaiseen tahtiin ja kalustoa päivitetään vuosittain. − Viimeisin suuri investointi Porin

Toimitusjohtaja Olli Virtanen.

7


Hangö Stevedoringin fokuksessa

JOUSTAVAA PALVELUA JA UUSIA INVESTOINTEJA

Teksti: Merja Maansalo Kuvat: Hangö Stevedoring

Vuosi 2018 on ollut Hangossa satamapalveluja tarjoavalle Hangö Stevedoringille isojen investointien vuosi. Toimitusjohtaja Matti Esko sanoo, että kalustohankintoihin ja varastorakentamiseen on tänä vuonna käytetty yhteensä yli 3 miljoonaa euroa. − Tänä vuonna olemme investoineet nykyaikaiseen mobiilin8

osturiin, kurottajaan ja lisäksi rakensimme Ulkosatamaan 5 000 neliötä uutta varastotilaa. Varasto tehtiin lähinnä projekti- ja metalliteollisuuden lasteja varten. Palveluja 24/7

Hangö Stevedoring palvelee jo nyt asiakkaitaan joustavasti viikon

jokaisena päivänä ja läpi vuorokauden. Tänä talvena käyttöön otettava Liebherr LHM 420 -mobiilinosturi lisää yhtiön lastinkäsittelytehoa merkittävästi. Sen nostokapasiteetti on enimmillään 124 tonnia ja se pystyy käsittelemään 38 konttia tunnissa. Toimitusjohtaja Eskon mukaan yhtiön strategisena tavoitteena on jatkaa kaluston


Hangรถ Stevedoringin kalustoa.

9


modernisointia sekä palvelujen ja prosessien tehostamista. Edessä kasvun vuosia

Hangö Stevedoring toimii Hangossa Länsisataman ja Ulkosataman alueilla. Länsisatama on pääsatama ja liikennemääriltään vilkkain. Ulkosatama sijaitsee Tulliniemen vapaasataman alueella. Esko aloitti Hangö Stevedoringin toimitusjohtajana vuoden 2018 alussa. Hän siirtyi yhtiöön Kvarken Portsista, joka on Vaasan ja Uumajan yhteinen satamayhtiö. Tätä ennen hän toimi pitkään Euroports Finlandin toimitusjohtajana. Hangossa hän näkee kasvu- ja kehityspotentiaalia, sillä Hangon satama kasvaa Suomen satamista nopeimmin. − Länsisatamaa laajennetaan vuoteen 2020 asti. Sataman toimijat saavat merkittävästi uutta kenttätilaa käyttöönsä ja laajenemismahdollisuudet kiinnostavat meitä. Kiikarissa Koverhar

Suuri mielenkiinto kohdistuu myös Hangon Koverharin satamaosan kehittämiseen. Wasco Coatings Finland Oy aloitti Koverharissa marraskuussa Nord Stream2kaasuputken betonipinnoitettujen teräsputkien lastaukset merelle. Koverhar toimii vuoteen 2020 kaasuputken osien varastointi- ja lastauspaikkana. − Kun tämä toiminta loppuu Koverharista, vapautuu tilaa muille toimijoille muun muassa irtolastien käsittelyssä, Esko sanoo. Varustamot kumppaneina

Hanko on erittäin vilkas yksikköliikenne- ja autosatama, joten yhtiön suurimmat asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat Hangossa toimivat varustamot. Muita isoja asiakkaita ja laivaajia löytyy muun muassa metsä- ja terästeollisuudesta. Eskon mielestä Hangolla on usei10

Toimitusjohtaja Matti Esko.

ta etuja moneen muuhun satamaan verrattuna. Hangossa on Suomen eteläisin satama ja sen kautta liikennöi tiheä ro-ro -alusten verkosto. − Hanko soveltuu erittäin hyvin sijaintinsa ja kustannustehokkuutensa vuoksi niin kaupan kuin vienti- ja tuontiteollisuuden tarpeisiin. Siksi se kiinnostaa yhä enemmän myös varustamoja. Hyvä saavutettavuus

Hangosta on lyhyt matka sekä hyvä linjaliikenneverkosto Eurooppaan. Myös isot markkina-alueet, kuten

Saksa, Benelux -maat ja Venäjä ovat hyvin saavutettavissa. Tämän on huomannut myös kumipyöräliikenne, jonka käynnit Hangon satamassa ovat olleet kovassa kasvussa. Kun satama laajenee, maantieliikenne kuormittuu entisestään. − Hangon radan sähköistämishanke alkaa näillä näkymin edetä lähitulevaisuudessa. Se parantaisi koko satama-alueen toimivuutta ja siellä toimivien yritysten palvelumahdollisuuksia, Esko toteaa. www.stevedoring.fi

Oy Hangö Stevedoring Ab l Perustettu vuonna 1912. l Metsä Boardin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. l Tarjoaa Hangon satamassa ahtausta, huolintaa, laivanselvitystä

sekä kuljetuksia. l Työllistää noin 190 henkilöä. l Liikevaihto noin 20 miljoonaa euroa.


ILMOITUS

”LNG on puhtaampi valinta polttoaineeksi” KULJETUSPALVELUYHTIÖ K & O TIILIKAINEN valitsi

kaasukäyttöisen kuorma-auton, kun kalustoa uusittiin vuodenvaihteessa. Yhtiö ajaa lähiajoa ja vaihtaa toimeksiantajansa DB Schenkerin perävaunuja kaasukäyttöisella rekalla. Puoliperävaunullinen 2-akselinen rekka käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG). Yrittäjä Ossi Tiilikainen tankkaa Gasumin uudella kaasutankkausasemalla Vantaan Tuupakassa. ”Ympäristötekijät ovat meille tärkeitä. Myös kuljettajat pitävät tosi paljon hiljaisesta kalustosta. On hienoa seisoa auton vieressä ja tuntea ulos tuleva lämmin ilma, joka ei haise miltään. Aiomme hankki näitä LNG-käyttöisiä rekkoja lisää”, Tiilikainen kertoo. ”Euroopassa kaasukäyttöisiä kuorma-autoja on tosi paljon ja uskon, että Suomessa on käynnistynyt sama suuntaus”, Tiilikainen lisää.

Nesteytetty maakaasu (LNG) on raskaalle liikenteelle soveltuva, puhtaampi ja vähäpäästöinen liikenne­ polttoaine. Riittoisa LNG säästää dieseliin verrattuna noin 25 prosenttia polttoainekuluissa. Katso lähin tankkausasema verkkosivuiltamme www.gasum.fi.

11


Merten älykäs tulevaisuus yhä väkevämmin suomalaisten luotsattavana Koko merilogistiikkaa on tehostettava digitalisaation avulla, ja se onnistuu vain hyvällä yhteistyöllä.

O

ne Sea -ekosysteemi on ollut monin tavoin myötätuulessa koko toimintansa ajan vuodesta 2016 alkaen. Mukaan ovat lähteneet omien alojensa huippuyritykset kuten esimerkiksi ABB, Cargotec, Ericsson, Finnpilot Pilotage, Rolls-Royce Marine, Tieto ja Wärtsilä. Samaan aikaan valtiovalta on ansiokkaasti edistänyt mahdollisuuksia autonomisen merenkulun toteutumiseen niin lainsäädännön kuin mittavan kansainvälisen vaikuttamistyön kautta. Business Finland on huolehtinut ekosysteemin kaksivuotisesta aloitusrahoituksesta yhdessä yritysten kanssa. ”Nyt saamamme lisä- ja jatkorahoitus vuoteen 2021 asti varmistaa, että voimme edistää One Sean menestystä kaikin tarvittavin keinoin. Olemme tässä ainutlaatuisella asialla, luomme miljardeissa lasket-

12

tavaa uutta liiketoimintaa erittäin kustannustehokkaalla budjetilla, vahvasti yritysten omien resurssien ja yhteistyökyvyn varaan rakentaen”, kiteyttää One Sean johtaja Päivi Haikkola DIMECC Oy:stä. One Sean fasilitaattori DIMECC on suomalaisen teknologiateollisuuden tärkein innovaatioalusta. One Sean korkeatasoisiin kumppaneihin liittyy nyt myös Suomen Laivameklariliitto, joka edustaa yli 40 satamissa toimivaa ja ulkomaankauppaa edistävää Suomessa toimivaa yritystä. Digitaalisuus siivittää uuteen tehokkuuteen, asiakkaat tärkeintä

”Meidän on oltava ajan hermolla. Digitaalisuus antaa uutta potkua, se luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Meidän on oltava aktiivisia, dynaamisia ja eteenpäin katsovia. One Sea on siksi meille juuri oikea yhteistyöalusta, koska me-

rilogistiikan toimintaketjua ei kukaan pysty tehostamaan yksin”, arvioi Laivameklareiden toiminnanjohtaja Sari Turkkila. ”Visiomme on, että pystymme palvelemaan jäsenyrityksiämme ja heidän kauttaan koko Suomen ulkomaankauppaa entistä paremmin. Esimerkiksi satamien tiedonkulku, kuten älykkäämmät, varustamojen aikaa säästävät ilmoitusmenettelyt, ovat meille tärkeitä. Kun logistiikka tehostuu, kaikki Suomen vientiyritykset hyötyvät ja koko Suomi hyötyy”, tiivistää Turkkila. ”Meidän jäsenyrityksillämme on tarjota One Sealle merkittäviä vahvuuksia. Esimerkiksi globaalit konttitoimijat ovat edelläkävijöitä uusien teknologioiden kuten lohkoketjujen hyödyntämisessä. Uskomme, että pystymme yhdessä DIMECCin kanssa tuottamaan en-


One Sea -ekosysteemi tähtää autonomisen meriliikenteen mahdollistamiseen vuoteen 2025 mennessä. Kuva: Wärtsilä.

tistä parempia palveluja asiakasnäkökulmaa yhä enemmän painottamalla. Siihenhän autonominen meriliikenne tähtää: Voimme rakentaa asiakkaille entistä kustannustehokkaampia ja turvallisempia ratkaisuja”, summaa Turkkila. Lähivuodet ratkaisevat merten johtajuuden

Meneillään on merten kilpa-

juoksu, jossa panoksena on meriliikenteen johtoasema uusien teknologioiden ja standardien kautta. ”Lähivuodet ovat kriittisen tärkeitä sille, mitkä ekosysteemit ja niiden toimijat ja toimintaympäristöt voittavat. Olemme todella tyytyväisiä, että One Sea on saanut jälleen entistä paremmat eväät pysyä älykkään merenkulun kärkipaikalla. Tarkkana täytyy olla, sillä muutos on todella nopeaa ja Suomen mahdollisuudet hyödyntää

EU:n resursseja täytyy pitää vahvasti mielessä, kilpailijoita on paljon liikkeellä. One Sea on loistava mahdollisuus ja mainio työkalu ÄlySuomen toteuttamiseen”, alleviivaa DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala tarvetta jatkuvaan valppauteen.

13


”Historiamme suurin satsaus”

Scanian koeajokiertue houkutteli satoja ihmisiä tutustumaan uuteen kaupunkimallistoon. Moni pääsi ensimmäistä kertaa elämässään kaasulla kulkevan puoliperävaunuyhdistelmän kyytiin.

Scania R410 kiinnosti kuljettajia koeajokiertueella. Autossa on uusi 13-litrainen kaasumoottori ja 410 hevosvoimaa.

14


K

oeajo on päättynyt ja Scanian jakeluauto pihahtaa alaspäin kuin helpotuksesta, kun kuljettaja pysäköi sen Liedon Scania-keskuksen pihalle. Kyseessä ei ole mikään kielikuva, vaan L-sarjan autossa todella on niiaustoiminto. Kun kuljettaja laittaa seisontajarrun päälle, etuakselin ilmajousitus laskee ohjaamoa 10 senttimetriä alemmas. Kyydistä on helpompi laskeutua ja samoin jälleen nousta ohjaamoon, mikä on tervetullut lisä etenkin jakeluajossa. – Niiaustoiminto on kiinnostanut ihmisiä, samoin Scanian uudet moottorit. Koska 7-litran dieselmoottori on aiempaa 360 kiloa kevyempi, vastaava paino saadaan suoraan hyötykuormaan, Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Ville Nevalainen kertoo. Nevalainen kumppaneineen kiersi lokakuussa ympäri Suomea ja esitteli viittä koeajoautoa. Testata saattoi kaasukäyttöistä puoliperävaunuyhdistelmää, pelastusautoa ja kolmea erilaista jakeluautoa. Scanian kaupunkikiertue vieraili kaikkiaan 11 paikkakunnalla. Koeajoissa kävi noin 300 ihmistä. – Uusi mallisto on historiamme suurin satsaus. Henkilöautopuolella ta-

pahtuu jatkuvasti uudistuksia, mutta kuorma-autoissa koko mallisarjaa kattavaa uudistusta ei tehdä niin usein. Scanialla tämä on 60-luvun jälkeen vasta neljäs kerta.

– Olemme testanneet vastaavaa ja tutkineet, onko käyttäjillä tätä kohtaan mielenkiintoa. Katsotaan, toteutuuko lasiovi tulevaisuudessa, Nevalainen pohti.

Kaikki eivät koeajolle lähteneet, vaan osa halusi tietää, miltä ohjaamossa näytti. Ja riittihän siellä uutta katseltavaa. P-sarjan kaupunkiliikenteeseen tarkoitetussa hytissä 7-litraisen moottorin moottoritunneli on 95 millimetriä aiempaa alempana. Se ei vain saa hyttiä näyttämään tilavammalta, vaan helpottaa puolelta toiselle liikkumista. Ulos ohjaamosta näkee aiempaa paremmin, sillä kojetaulu ja sivuikkunan alareuna ovat entistä alempana. Kuljettajan istuinta on myös siirretty. Alhaalla matkustajan ovessa on City-Safe-ikkuna, jonka kautta näkyvyys jalkakäytävälle on parempi. Eräs koeajotilaisuuteen tullut kaipailikin jo lisää: kokonaan lasista tehtyä sivuovea. Esimerkiksi Mercedes-Benz Econicin kuorma-autoon saa apukuljettajan puolelle kokolasitetun taitto-oven.

– Myös uusi kamerajärjestelmä on herättänyt mielenkiintoa. Lisäkameran näkökenttä on 360-astetta. Nähtävän lisäksi lisää kuultavaa uudet autot eivät tarjonneet, sillä ohjaamoissa on aiempaa hiljaisempaa. Uudet jakeluautot kääntyvät ketterästi ja myös tekniikka tekee kuljettajan työn entistä vaivattomammaksi. Siitä on yhtenä esimerkkinä sähköinen seisontajarru. Se menee päälle, kun kuljettajan ovi avautuu. Lisäksi auton paikkatietoon perustuvaa Zone-palvelua on kehitetty. – Kun ajoneuvo saapuu tietylle, etukäteen rajatulle alueelle, sen nopeus tippuu automaattisesti. Jos halutaan, esimerkiksi hälytysvalot kytkeytyvät samalla automaattisesti päälle. Kuljettaja voi tarvittaessa myös ohittaa nämä toiminnot, FMS tuotepäällikkö Jenna Metsola kertoo.

Avarampi ohjaamo

Vaivattomampaa ajoa

Palomiehet testasivat uutta pelastusautoa. Aiemmin low entry -ohjaamot ovat olleet erikoistilauksia, eikä niitä Suomen liikenteessä kovin paljon näy. Uusi malli on kuitenkin tulossa sarjatuotantoon, joka tekee ajoneuvosta houkuttelevamman hankinnan.

15


Puoliperävaunuyhdistelmä kulkee kaasulla Scania kertoi vuonna 2016 testaavansa Siemensin kanssa Ruotsissa sähkökäyttöisiä kuorma-autoja, jotka saivat virtansa E16-valtatien ylle rakennetuista ajojohtimista. Täyssähköautoja ei kuitenkaan Scanian Suomi-kiertueella esitelty. – Sähkökäyttöiset ajoneuvot ovat kova puheenaihe, mutta varsinkin raskaassa liikenteessä niillä on vielä kovia haasteita. Uskon, että vaihtoehtoisilla polttoaineilla mennään pitkälle eteenpäin, Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara toteaa. Scania panostikin kaasuun ja tarjoaa nyt alan laajimman vaihtoehtoisille polttoaineille tarkoitetun ympäristöystävällisen valikoiman. Koeajoihin osallistuneita kiinnostikin puoliperävaunusarjan näyttävin uutuus, joka kulki 13-litraisella kaasumoottorilla. Polttoaineeksi

käy paineistettu CNG tai nesteytetty LNG, bio- tai maakaasuna. Tehoa Rsarjalaisessa on 410 hevosvoimaa, joka sopii enintään 60 tonnin kokonaispainoiselle yhdistelmälle. – Eri valmistajien kaasumoottoreissa on eroja. Scanian moottori ei tarvitse sytytysainetta, sillä se käy sytytystulppien avulla ottomoottorin tavoin. Myöskään AdBlueta ei tarvita. R410:n huoltoväli on 45 000 kilometriä, Nevalainen sanoo. Noin sata kaasuautoa Jukkaran arvion mukaan raskaassa liikenteessä oli syksyllä Suomessa käytössä noin satakunta kaasuautoa. Hän uskoo, että niiden määrä lisääntyy. Kaasukäyttöisiin autoihin liittyviä kyselyjä tulee Scanialle viikoittain. Erästä koeajoon lähtenyttä kuljettajaa arvelutti kaasukäyttöisen kuorma-auton jälleenmyyntihinta. Raskaalla puolella kaasuauto on perinteiseen diesel-ajoneuvoon verrattuna selvästi kalliimpi hankita.

Nevalainen kuitenkin vakuutti, että kaasuauton arvo ei romahda. Henkilöautopuolella kaasukäyttöisten autojen jälleenmyyntiarvoa on tutkinut Autoalan ohjelmistoyritys Autovistan pääanalyytikko Markus Halonen. Hänen mukaansa kaasuautot säilyttävät lähes 52 prosenttia arvostaan kolmen vuoden ja noin 90 000 ajokilometrin jälkeen, mikä on paremmin kuin dieselautoilla ja selkeästi paremmin kuin sähköautoilla. – Kaasulla ajaminen on edullista, se on noin 20 – 30 prosenttia halvempaa kuin diesel, Gasumin myyntijohtaja Juha-Matti Koskinen huomauttaa. Kaasua yleensä kuluu hieman enemmän kuin dieseliä, ja Koskinen arvioi kaasuautoilun kokonaiskulujen olevan kutakuinkin samalla tasolla kuin dieselautonkin. Lukuihin vaikuttaa ajokilometrien määrä: jos kaasukäyttöisellä ajoneuvolla ajetaan vain vähän, se ei ole taloudellisin hankinta, vaikka on silti ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Kaasukäyttöisen kuorma-auton erottaa ulkopuolelta pienestä CNGmerkistä, joka on tankin kyljessä.

16


– Autoihin asennettujen antureiden ja telematiikan myötä huolto on muuttunut joustavammaksi. Mitä enemmän autoa kuormitetaan, sitä lyhyempi on huoltoväli. Jos taas ajaa vähemmän, huoltoväli on pidempi, Ville Nevalainen kertoo.

17


VR Safe – mitä kuuluu ensimm

Teksti: Aleksi Telilä

Lähes vuosi sitten kerroimme lehdessämme (1 / 2018) uudesta innovaatiosta nimeltä VR Safe. Kyseessä on siis virtuaaliteknologiaa hyödyntävä koulutustyökalu, joka on suunniteltu kuljettaja- ja ensiapukoulutuksiin. Onko parempaa tapaa harjoitella onnettomuustilanteessa toimimista, kuin olla itse mukana tilanteessa? Virtuaalitodellisuudessa ei aivan sataprosenttisesti pääse tilanteeseen mukaan, mutta näyteltyä tilannetta lukuun ottamatta se on tällä hetkellä aidoin tapa kokea onnettomuustilanne. VR Safe® on kahden kokeneen ensiapukouluttajan, Kaisa Telilän ja Hanna Immosen kehittämä koulutustyökalu, jossa onnettomuustilannetta pääsee katselemaan vierestä virtuaalitodellisuudessa. Virtuaalilasit ja kuulokkeet puetaan päälle ja video laitetaan pyörimään. Kuva kääntyy pään liikkeiden mukana ja luo katselijalle vaikutelman, että hän olisi itse tilanteessa mukana. VR Safe ei varsinaisesti ole koulutusvideo vaan kokemusvideo. Sen tehtävä on opettaa havainnointia ja herättää keskustelua. Ainakaan toistaiseksi videolla ei siis pääse itse toimimaan ja vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Vuosi sitten VR Safe oli vasta 360-tekniikalla kuvattu video. Syyskuussa valmistui sovellus, jonka ansiosta VR-kokemuksen hyödyntäminen koulutustilanteessa helpottui huomattavasti. Enää kouluttajan ei tarvitse opettaa katselijalle VR-lasien tekniikkaa. Katselu sujuu nyt koulutettavilta itsenäisesti, kokemusvideo käynnistyy helposti katseohjauksella. VR Safe -alustalla on tällä het-

18

Virtuaalitodellisuus ensiapukoulutuksessa.

kellä käytössä yksi video, Car Crash, jossa katselija seuraa vierestä autoonnettomuustilannetta. Videon jälkeen on purkukeskustelu, jossa käydään onnettomuustilanne ja katselijan havainnot läpi kouluttajan kanssa. VR Safe® Car Crash otettiin noin vuosi sitten ensimmäisenä käyttöön Auts-Tuote Oy:n ensiapukoulutuksissa sekä ADR -koulutus Timo Kallionpää Oy:n järjestämissä ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa. Auts-Tuote Oy:n ensiapukouluttaja Sari Jalli kertoo VR Safen käytöstä koulutuksessa:

”VR Safe -kokemusvideo on nyt noin vuoden ollut osa ensiapukoulutustamme. Uusi innovatiivinen koulutustyökalu on saanut hyvän vastaanoton osana erilaista käytännön koulutusta. Ensiapukoulutuksissa rohkaisemme kurssilaisia auttamistilanteessa toimimiseen, kannustamme käyttämään omaa tietotaitoa ja uskallusta auttaa sil-

Kuva: Aleksi Telilä

loin, kun kanssaihminen on avun tarpeessa. On tärkeää painottaa kurssilaisen omaa osaamista ja kykyä auttaa parhaalla mahdollisella tavalla, jonka sillä hetkellä tuntee oikeaksi. Jälkeenpäin on aina helppo kyseenalaistaa omaa toimintaa; ”Miksi tein niin?” ”Teinkö oikein?” Paineen alla auttaja tekee kuitenkin aina parhaansa, sen minkä voi ja pystyy tilanteessa tekemään. Kokemusvideon avulla halumme koulutustilanteessa antaa tunteen, että auttamistilanne ei vaadi monimutkaisia toimenpiteitä, vaan on yksinkertaista ja selkeää toimintaa, kunhan muistaa olla vaarantamatta itseään, rauhoittua, kuunnella ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Kouluttajana seuratessani kurssilaisen eläytymistä videon edetessä ajattelen, että ehkä tämä oikeasti antaa sen elämyksen, jota on lähdetty hakemaan, sen mitä kurssilaiset ovat toivoneetkin; miltähän tuntuisi tulla ensimmäisenä paikalle?” Myös Timo Kallionpään mukaan palaute videosta on ollut positiivis-


mäisen vuoden jälkeen?

Timo Kallionpää, Sari Jalli ja Jari Lundgren. Kaikilla eri näkökulmasta kokemusta VR Safesta ja jokainen on pitänyt siitä. Kuva: Hanna Immonen

ta. Koulutettavat tuntevat olevansa tilanteessa oikeasti mukana ja haluaisivat mennä itsekin auttamaan. Yleisin kommentti kursseilla on ”Vau, olipa todentuntuinen!” Kallionpää kertoo, että VR -kokemus on lisännyt kysyntää ammattikuljettajien ensiapukoulutuksia kohtaan. Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Jari Lundgren AH-Trans Oy:stä on ollut mukana kurssilla, jossa VR Safe oli käytössä. ”VR -kokemus sopi hyvin osaksi kurssia, toi asian todemmaksi ja ehkä madalsi kynnystä pysähtyä, jos todellinen tilanne tulisi vastaan. Ammattikuljettajan työssähän voi koska tahansa joutua liikenneonnettomuustilanteeseen auttajaksi”, kertoo Lundgren. Kursseille on toivottu lisää erilaisia videoita ja koulutettavat haluaisivat päästä osallistumaan tilanteeseen enemmän. VR Safen Kaisa Telilä kertoo, että lisää videoita on suunnitteilla ja tuotetta aiotaan kehittää eteenpäin tulevaisuudessa. Tarkempia tietoja tulevista videoista tai julkaisuaikatauluista hän ei vielä kuitenkaan voi paljastaa.

Timo Kallionpää käyttää VR -kokemusta osana kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksia. Kuva: Hanna Immonen

19


VAIHTOEHTOJA ON NYT YKSI LISÄÄ 1. heinäkuuta 2016 voimaantullut päivitys SOLAS ( Safety of Life at Sea ) yleissopimukseen vaatii rahdinlähettäjiä esittämään VGM ( Verified Gross Mass ) todistuksen kontin vahvistetusta bruttomassasta ennen kontin lastaamista laivaan. Tämä voidaan tehdä punnitsemalla erikseen tavaroiden, lavojen, pakkaus- ja tuentamateriaalien paino ja lisäämällä tyhjän kontin paino. Vaihtoehtoisesti punnitaan koko kontti sisältöineen. Näistä ensimmäinen vie paljon aikaa ja on usein hyvin epäkäytännöllinen vaihtoehto, kun taas jälkimmäinen vaatii kallista ja raskasta kalustoa.

ConFoot Oy esitteli uusimman tuotteensa, ConFoot CFW setin, prototyypin Intermodal Europe 2018 messuilla Rotterdamissa. Setin kaikissa neljässä jalassa on sähköinen vaaka, joiden avulla kontin kokonaispaino saadaan helposti ja luotettavasti punnittua missä vain, milloin vain, ilman raskasta kalustoa tai muita lisälaitteita. CFW malli on kevyt ja kannettava kuten kaikki ConFoot tuotteet, ja edustaa perinteistä suomalaista suunnittelua, innovointia ja teollista muotoilua parhaimmillaan. ConFoot CFW settiin kuuluu

tableteilla ja älypuhelimilla käytettävä sovellus, jonka avulla punnitsemisen lisäksi myös vaadittu SOLAS päivityksen vaatima raportointi on helppoa. Tuotteen toimitukset aloitetaan syksyllä 2019 lopullisen hinnan ollessa noin 6 500 euroa. ConFoot CFW on kannettavana käytettävyydessään sekä monipuolisuudessaan vertaansa vailla oleva ja markkinoiden kustannustehokkain SOLAS vaatimukset täyttävä ratkaisu konttien punnitsemiseen. www.confoot.fi

ConFootin Saksan ja Benelux- maiden myynnistä vastaava Rob Costongs sekä kansainvälisen myynnin yhteyshenkilö Sami Seppänen prototyyppiä esittelemässä.

20

ConFoot Oy esitteli Intermodal Europe messuilla Rotterdamissa uuden, punnitsevan merikontinjalan prototyypin.

Punnitsevan jalan päänäyttö. Toinen näyttö jalkasetin mukana tulevassa sovelluksessa, jota voi käyttää älypuhelimissa ja tableteissa.


OSAAMISTA MYÖS METSÄN ULKOPUOLELLA KESLA on tunnettu puutavaranostureistaan, mutta uudet KESLA City -nosturit proSTABILITY -vakaudenhallintajärjestelmällä on suunniteltu nimen omaan kaupunkiolosuhteisiin.

www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | 0400 529 600 KAUTTUA: EHM Oy | 02 865 3069 MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | 015 682 010 SOINI: Saleston Oy | saleston.fi TUUSULA: Maantec Oy | 045 263 4400 tai 040 586 2229 JUUKA: TTT Erätaito Oy | 050 5944 053

21


Toyota Smart Trucks – telematiikka trukkien vakiovarusteena

Telematiikka on vakiovarusteena kaikissa Toyotan uusissa varastotrukeissa marraskuun 2018 alusta lähtien ilman lisäkustannusta asiakkaalle. "Tarjoamme teknologiaa, joka auttaa asiakkaitamme keräämään tietoa ja kehittämään toimintaa sen perusteella ", toteaa Toyota Material Handling Europen toimitusjohtaja Matthias Fischer.

Kaikki Ruotsin Mjölbyn-tehtaalla valmistetut Toyotan varastotrukit ovat tästä lähtien ns. "älykkäitä trukkeja" (“Smart Truck”). Trukeissa on tarvittava telematiikkateknologian varustus mm. suorituskyky- ja diagnostiikkatietojen 22

keräämiseen ja välittämiseen pilvitietokantaan. Sinne kertynyttä tietoa Toyota ja sen asiakkaat voivat hyödyntää asiakkaan sisälogistiikka- ja materialinkäsittelytoimintojen kehittämiseksi. Erillistä kustannusta telematiik-

kalaitteistosta ei veloiteta enää uutta trukkia hankittaessa. Lisäksi kaikki Smart Truck -asiakkaat saavat käyttöönsä koneluettelon, käyttötuntilukemat ja mobiiliappin huoltopyyntöjen lähettämiseksi ilman erillisveloitusta. Lisäarvopalvelun kuukausimaksua vastaan asiakkaat voivat hyödyntää monipuolisia raportteja, jotka ovat saatavilla Toyota I_Site -portaalin ja sen mobiilisovellusten kautta. Tietoja voidaan käyttää mm. päivittäisjohtamisessa, toiminnan kehittämisessä jne. "Toyotan Smart Truck-konsepti tarkoittaa, että asiakkaamme pystyvät mittaamaan tarkasti trukkityön avainlukuja, ymmärtämään kuljettajien suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä ja seuramaan keskeisiä toimintoja kuten akun diagnostiikkaa. Tavoitteena on mm. maksimoida trukkien käyttöaste, vähentää hukkatunteja ja ehkäistä trukeista aiheutuvia työtapaturmia ", kommentoi markkinointi- ja myyntijohtaja Ralph Cox. Lisäksi Toyota voi hyödyntää kertynyttä tietoa ennakoivaan huoltoon, jonka ajankohdan määrittelee todellinen reaaliaikainen tieto trukin kunnosta ja käyttötunneista ottaen huomioon mm. vuokrasopi-


muksien ehdot. "Myös trukkiteollisuudessa pitää siirtyä vauhdilla digiaikaan, jolloin trukkitoiminnoista kerätyt tiedot voivat tehdä dramaattisen parannuksen asiakkaan sisälogistiikkaan. Toyotan lean-ajattelun mukaisesti kehitämme asiakkaiden toimintojen laatua minimoimalla hukkatyötä. Iso investointimme älykkäiden trukkien tuotantoon auttavat asiakkaamme saavuttamaan tämän tavoitteen ", jatkaa Ralph Cox. Kaikki Toyotan varastotrukkitilaukset, jotka on vastaanotettu lokakuun 2018 alusta alkaen, tullaan toimittamaan “älykkäinä trukkeina” eli telematiikkalaitteistolla ilman lisäkustannusta asiakkaalle

23


Lauri Markkanen haastaa suomalaiset ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Sen hillitseminen vaatii tekoja ja sitoumuksia paitsi valtioilta ja yrityksiltä myös kansalaisilta. Siksi koripalloilija Lauri Markkanen ja Neste aloittivat yhteistyön ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun puolesta.

Chicago Bullsin riveissä toista NBA-kauttaan pelaava Markkanen on yhä huolestuneempi maapallon tulevaisuudesta: ”Olen saanut kasvaa oman lapsuuteni Suomessa neljästä vuodenajasta nauttien. Nyt kun olen itse isä, haluan tehdä kaikkeni, jotta myös lapseni voisi nauttia puhtaasta, elinvoimaisesta maapallosta”, Markkanen kertoo. Sosiaalisessa mediassa näkyvässä kampanjassa Lauri haastaa seuraajansa toimimaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Havainnollistaakseen ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun panoksia, Lauri pelaa kampanjassa pallolla. Sen pintaan on maalattu maapallon lämpökartta viime kesältä, jolloin eri puolilla maapalloa rikottiin lämpöennätyksiä. Pallon on maalannut taiteilija Kickstradomis, joka on tunnetuimpia koripallokenkien tuunaajia maailmassa. Yhteistyötä voi seurata Markkasen kanavissa tunnisteella #DontChoke. ”NBA-pelaajana ja nuorten urheilijoiden esikuvana minulla on vel-

24

vollisuus toimia ilmastonmuutosta vastaan. Samalla haluan kannustaa myös muita ihmisiä ympärilläni pienentämään omaa hiilijalanjälkeään konkreettisilla teoilla. Meillä on Nesteen kanssa samat arvot, ja yhteinen tavoitteemme on luoda puhtaampi tulevaisuus tuleville sukupolville. Siksi Neste on luonnollinen kumppani minulle. Itse olen ensimmäisenä askeleena luopunut punaisen lihan syömisestä kokonaan, sillä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa suuresti yksittäisen ihmisen hiilijalanjälkeen. Heitän pallon seuraavaksi kaikille koripallon ystäville: haastan teidät miettimään, millaisia vastuullisempia valintoja te voitte tehdä omassa ar-

jessanne”, Markkanen jatkaa. ”Viimeistään tuore IPCC:n ilmastoraportti osoittaa, että nyt on aika toimia. On hienoa, että Lauri lähtee kanssamme rohkeasti ja näkyvästi ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Kampanjassa kannustetaan ihmisiä miettimään omia asenteita ja jokapäiväisiä valintoja. #DontChoke tarkoittaa sitä, ettei suurten haasteiden kuten ilmastonmuutoksen edessä voi jäätyä pelikentällä, vaan täytyy uskaltaa tehdä vastuullisempi valinta. Aloittaa voi pienestä asiasta, joka voi aikanaan johtaa suureen muutokseen", kertoo Nesteen markkinointijohtaja Sirpa Tuomi.


Varmista sujuva toimitusketju

Kiinasta Suomeen

Jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet tavaran tilaamista, Varovan asiantuntijat voivat neuvoa eri kuljetusmuodoissa. Valitse sopivin vaihtoehto huomioon ottaen kustannukset, kuljetusaika ja ympäristötekijät. Järjestelyt Kiinassa hoituvat sujuvasti paikallisen kumppanimme avulla. Huolintaosastomme hoitaa tullauksen Suomeen ja toimituksen perille.

Varova Oy PL 18, 00501 Helsinki Puh. 09 773 96 300 myynti@varova.fi www.varova.fi

LENTORAHTI

MERIRAHTI

Shanghai-Helsinki 1-7 vrk

CO2

RAUTATIEKULJETUKSET

Shanghai-Helsinki 18-24 vrk

CO2

Shanghai-Helsinki 35-45 vrk

25

CO2


Hallintoralli syö työntekijältä viisi tuntia kuukaudessa

50 työntekijän yrityksessä menetetään 250 työtuntia kuukaudessa

Hallinnolliset tehtävät kuten kululaskutus ja työajan raportoiminen syövät suomalaisten työaikaa varsinaisten työtehtävien kustannuksella. 15 prosenttia suomalaisista käyttää niihin kuukausittain yli viisi tuntia työajastaan. Toisella 15 prosentilla kuluu samaan kuukausittain kaksi–viisi tuntia työajasta. Kun tuntimäärä kerrotaan vaikkapa 50 tai 100 työntekijällä, työnantajalla on melkoinen aikahukka käsissä. Monelle iso osa kululaskutusta ovat parkkimaksukuitit. EasyParkin mobiilisovelluksella ne saa kätevästi digitaalisena. Samalla muodostuu säästöjä parkkimittarien etukäteismaksuihin tuhraantuvista rahoista.

Suomalaisista 15 prosenttia käyttää kuukausittain yli viisi tuntia työajastaan hallinnollisiin tehtäviin eli esimerkiksi kululaskutukseen ja työajan raportoimiseen. Heiltä kuluu siis joka kuukausi reilusti yli puolet yhdestä työpäivästä muuhun kuin varsinaiseen työn tekemiseen. Toisella 15 prosentilla kuluu samaan kuukausittain kaksi–viisi tuntia työajasta. Luvut selviävät mobiilipysäköinnin palveluja tarjoavan EasyParkin kesäkuussa teettämästä kansainvälisestä kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 1017 suomalaista. – Jokainen työtunti on sekä työntekijälle että työnantajalle erittäin arvokasta aikaa. Pari tuntia tai yksi työpäiväkään ei kuulosta yksittäisen työntekijän kohdalla kummoiselta, mutta kun se kerrotaan vaikkapa 50 työntekijällä, kuulostaa jo sangen rajulta. 250 työtuntia kuittiralliin joka kuukausi on iso työajan menetys, EasyPark Suomen asiakkuuksista vastaava Joel Pallaskorpi kertoo. Moni työntekijä haluaisikin eroon hallinnollisista tehtävistä. Valtaosalle suomalaisista – noin 60 prosentille – kululaskutus on jatkuva osa arkea. Kolmasosa suomalaisista on joutunut hukkaamaan työaikaa kuittirumbaan kululaskutusprosessi tapahtuneiden 26


virheiden vuoksi. – Lähes joka kolmas suomalainen työssäkäyvä kokee, että kululaskutus, työajan raportoiminen ja sen sellainen vie heiltä aikaa, joka olisi syytä käyttää varsinaisen työn kannalta relevantimpiin seikkoihin. Kun tuota aikasyöppöä onnistutaan pienentämään, pienenee todennäköisesti myös työajan raportoimiseen kuluva aika, koska sitten on raportoitavana enemmän työtehtäviä, Pallaskorpi toteaa. Parkkimittarien etukäteismaksuihin hukataan rahaa

Kuittiralli ei ole työpaikoilla ongelmallinen vain ajanhukan vuoksi. Suomalaisilta jää myös perimättä konkreettista rahaa paperikuittien varassa toimivan kululaskutuksen seurauksena. Syyt ovat moninaisia: esimerkiksi kuittien hukkaaminen, unohdukset, laskutuksen aikarajan ylittyminen. – Ongelmatilanteisiin vaikuttaa se, että lähes joka kolmas toimittaa kululaskutuksensa eteenpäin vuosineljänneksittäin. Liki 40 prosent-

tia tekee sen kuukausittain. Aikavälit ovat siis suurehkot, mikä tietysti altistaa unohduksille ja paperikuittien häviämiselle sekä kulumiselle. Ja nuo aikavälit taas kielivät jälleen siitä, että ihmiset kokevat tuon paperinpyörittelyn hieman epämiellyttäväksi, Pallaskorpi sanoo. Autoileville iso osa kuittirallia ovat pysäköintilupakuitit. Niitä kertyy taajaan ja paljon, koska harva haluaa käyttää työaikaansa edullisen parkkitilan metsästämiseen. Summat ovat yleensä pieniä, mutta ajan kanssa pienistä puroista kertyy mittava kokonaisuus. – Parkkimittareihin maksettavista parkkimaksuista kertyy rahanhukkaa reilulle joka toiselle suomalaiselle. Eli koska mittareihin tehdään etukäteismaksu, niihin maksetaan ajankäytön arvioimisen hankaluuden vuoksi yleensä liikaa. Niistä euroista jokainen olisi säästettävissä järkevään käyttöön. Digitaalisuus säästää työaikaa

EasyParkin mobiilisovelluksella pääsee eroon sekä kuittirallista että rahan hukkaamisesta parkkiajan

etukäteismaksuihin. Sovellus tarjoaa kuitit digitaalisesti, ja sillä maksetaan vain siitä ajasta, jonka auto on pysäköitynä. Yrityksillä on lisäksi mahdollisuus avata yritystili, jolloin kululaskuja ei tarvita enää pysäköinneistä. Raportointi ja laskutus pysäköinneistä tapahtuvat automaattisesti. Työntekijöille luodaan erilliset yritystilit EasyParksovellukseen, jolloin kaikki työntekijöiden sovelluksella tehdyt työpysäköinnit menevät automaattisesti työnantajan laskulle. Tällöin yritys saa kaikki työntekijöiden työpysäköintikulut kootusti samaan paikkaan, esimerkiksi kuukausittaiselle koontilaskulle. Näin kululaskut pysäköinneistä ovat historiaa. – Sovelluksemme hyödyntäminen on suositeltavaa tietysti yksityisautoilijoille, mutta myös yrityksille palvelumme tuo tehokkuutta työajan käyttöön. Tämänvuotinen kyselytutkimuksemme osoittaa, että mobiilipysäköinnin ansiosta henkilöstöllä on työpaikalla aiempaa enemmän aikaa varsinaiseen työhönsä, EasyParkin Pallaskorpi päättää. www.easypark.fi

27


Autotiet ovat pakokaasun huuruisia väyliä Onneksi nykyautoista löytyy ilmastointi, sekä raitisilmasuodatin, jotka suojaavat autossa matkustavien terveyttä, vai suojaavatko?

2015

tapahtuneen VW:n päästösk andaalin jälkimainingeissa on puht aan hengitysilman tärkeys korostunut entisestään. Suomessa ilmanlaatu on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta hyvä. Monissa Euroopan maissa ei olla yhtä onnekkaita, vaan savusumu piinaa useita kaupunkeja. Esteettisen haitan lisäksi päästöillä on myös ihmisten terveyteen haitallisia vaikutuksia. Euroopan ympäristövirasto EEA on arvioinut, että pienhiukkasille altistuminen aiheutti 432 000 ennenaikaista kuolemaa neljässäkymmenessä Euroopan maassa vuonna 2012. Ulkoilman epäpuhtauksista aiheutuu kaikkiaan noin 1 900 ennenaikaista kuolemaa Suomessa vuosittain (EEA 2015). Liikenteen päästöjen johdosta 28

Suomessa kuolee vuosittain n. 800 ihmistä kun taas liikenneonnettomuuksissa kuolee n. 300 ihmistä vuodessa. Päästöjen haitat terveydelle

Pienhiukkasista ei kuitenkaan puhuta läheskään niin paljon kuin liikenneonnettomuuksista. Päästöjen haitat terveydelle varmasti tiedostetaan jollain tasolla, mutta asialle ei olla valmiita tekemään paljoakaan, sillä se tietäisi liikkumisen kallistumista ja todennäköisesti myös oman elintason madaltamista. Brittiläinen riippumaton päästöjen testaus- ja tutkimuslaboratorio: Emission Analytics tutki 11 Britanniassa suosittua automallin ilmanvaihtojärjestelmän kykyä

suodattaa ulkoilman epäpuhtaudet ja tulokset ovat huolestuttavat. Vilkkaasti liikennöidyillä teillä ajettassa, auton ilmastointi voi tehdä hallaa terveydelle, sillä useimpien autojen ilmanvaihtojärjestelmät suodattivat vain vähän tai ei ollenkaan ulkoilmassa leijuvia autojen pakokaasujen myrkyllisiä partikkeleita. Maalaisjärjellä ajateltuna ilmastoinnin kuuluisi suodattaa haitalliset partikkelit, mutta näin ei valitettavasti ainatapahdu. Suoriutui Mercedes-Benz E-sarja

Testissä huonoiten pärjäsi Toyota C-HR, joka suodatti vain 1% ulkoa tulevista haitallisista saastepartikkeleista. Seuraavaksi huonoiten


suoriutuivat Volkswagen Polo suodattaen vain 35%. Liki samoihin ylti Ford Fiesta 40% suodatustehollaan. Parhaiten suoriutui Mercedes-Benz E-sarja, suodattaen 90% ulkoa tulevistasaastepartikkeleista. “Olemme järkyttyneet eri autojen eroista,” Nick Molden, Emissions Analytics:n toimitusjohtaja, kertoo julkaisussaan. “Autoilijat ovat siinä uskossa, että auton ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet suojaavat heitä ilmansaasteilta, vaikka todellisuudessa voivatkin altistua hyvin suurille määrille ilmansaasteita.”

autonvalmistaja voi soveltaa omia sääntöjään. Ensimmäiset raitisilmasuodattimet tulivat Saabeihin jo vuonna 1979. Muut autonvalmistajat ovat seuranneet kyseistä trendiä, enimmäkseen asiakkaiden kysyntään vastatakseen. Ford on ensimmäinen autonvalmistaja Euroopassa, jonka malliston Ka, Focus, C-Max, Mondeo, S-Max ja Galaxy saivat European Centre for Allergy Research Foundation’s (ECARF) sinetin

allergiaystävällisistä verhoilumateriaaleista ja tehokkaasta ilmansuodatusjärjestelmästä. Mercedes-Benz on tehnyt yhteistyötä ECARF:n kanssa vuodesta 2011 lähtien kehittääkseen allergisoimattomat verhoilumateriaalit ja tehokkaan ilmansuodatuksen. Tämän yhteistyön johdosta, vuodesta 2016 lähtien on koko Merceksen mallistolla ECARF-sinetti. Joten toivo asian korjaamiseksi ei ole vielä menetetty, sillä autoteollisuus on asiakasorientoitunutta ja suunta tulee muuttumaan kun tieto asiasta leviää. Muutkin autonvalmistajat varmasti seuraavat uutisointia ilmansaasteista ja tulevaisuudessa panostavat myös autojensa ilmansuodatukseen. Vaikkei ilmansaasteet Suomessa vielä olekaan niin suuri ongelma, näyttää kehitys kuitenkin kulkevan siihen suuntaan, että saamme varautua täälläkin tulevaisuudessa huonontuvaan ilmanlaatuun. Näinollen olisi suotavaa Euroopan hallinnon ja autonvalmistajien luovan piakkoin yhteiset standardit autojen sisäilman laadulle ja panostavan enemmän ihmisten terveyteen.

“Kuluttajille ei näin ole tarjota riippumatonta tietoa suodatusjärjestelmien toimivuudesta autossa, jonka ostamista suunnittelevat. Joten jos heillä tai lapsillaan on astmaa tai allergioita, ei ole mitään mahdollisuuksia saada varmuudella tietää, suojaako ostetun auton ilmanvaihtojärjestelmä heitä ilmansaasteilta,” hän lisää. Hän kertoo, että osasyy tälle on standardien ja säädösten puute, joka tarkoittaa sitä, että jokainen

29


T I E D O S S A H U R J A V U O S I

Finavian jätti-investointi Helsinki-Vantaalla siirtyy uuteen vaiheeseen:

Havainnekuva bussiterminaalista sisäänkäynnin vasemmalla puolella (edestäpäin sisään tullessa). ALA Arkkitehdit Oy

Helsinki-Vantaan vuosi 2019 on aivan omaa luokkaansa. Lentoasema uudistuu ja muuttuu yhden vuoden aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tammikuussa laajennustöiden painopiste siirtyy terminaali 2:n edustalle. Rakentaminen vaikuttaa liikennejärjestelyihin ja matkustajien liikkumiseen. – Ensi vuonna saamme valmiiksi kaikki Helsinki-Vantaan kaukoliikennettä palvelevat laajennukset. Avaraa ja viihtyisää tilaa, uusia palveluja ja nykyaikaista infrastruktuuria otetaan käyttöön runsain mitoin. Samalla investointiohjelmamme painopiste siirtyy kaukoliikenteen kapasiteetin kasvattamisesta terminaali 2:n laajentamiseen, sanoo Finavian tekninen johtaja Henri Hansson. Tammikuussa Helsinki-Vantaalla alkaa kehitysohjelman näkyvin vaihe, kun lentoaseman lähtöselvitys- ja tuloaulat sekä julkisen liikenteen järjestelyt myllerretään uusiksi. Terminaali 2:n eteen valmistuu 2020-luvun alussa täysin uudenlainen lentomatkustajia palveleva alue. – Rakennamme uudisosan lähtöselvitystä, turvatarkastus-

30

ta, matkatavaroiden luovutusta ja matkustajien vastaanottamista varten. Terminaali 2:n nykyiset lähtö- ja tuloaulat muuttuvat täydellisen muodonmuutoksen jälkeen porttialueeksi. Lentoasemalle saadaan runsaasti lisää matkustajatilaa ja mahdollisuuksia kehittää palvelutarjontaa entistä monipuolisemmaksi, Hansson kertoo. Matkustajia odottaa tulevaisuudessa hulppea ja arkkitehtonisesti upea lentoasema. – Ennen kuin kaikki on valmista, tiedossa on pölyä, melua ja muuta haittaa. Palvelut vaihtavat paikkaa, kulkureitit muuttuvat, kävelymatkat pitenevät ja auton joutuu paikoittamaan nykyistä kauemmas, kuvailee Hansson seuraavien parin-kolmen vuoden koettelemuksia. Hän painottaa, että Finavia tekee parhaansa, jotta asiakaskokemus

olisi mahdollisimman hyvä suurenluokan rakennustöistä huolimatta. Työmaaliikenteen suunnitteluun, liikennejärjestelyjen sujuvuuteen ja viestintään panostetaan. Esimerkiksi matkustajien opastukseen on palkattu 15 henkilöä lisää. Ensimmäisenä muuttuvat omalla autolla liikkuvien pysäköintijärjestelyt

Kolmekymppinen, yli seitsemän miljoonaa autoa palvellut pysäköintihalli P2/P1 puretaan Helsinki-Vantaan uuden ikonisen sisäänkäynnin tieltä. Halli suljetaan 7. tammikuuta, jonka jälkeen lentoasemalla asioivia autoilijoita palvelevat parkkihallit P3 ja P5 sekä ulkoalue P4. Myös terminaali 1:n ja 2:n edustalla sijainneet pikaparkkialueet siirtyvät py-


säköintihalli P3:een. Pysäköintialueiden ja terminaalin välillä pääsee liikkumaan Finavian ilmaisella parkkibussilla. Finavia on valmistautunut parkkihallin purkuun jo etukäteen ja on laajentanut P5-pysäköintihallia vuonna 2016. Tuolloin lentoasemalle saatiin 3 000 parkkipaikka lisää. – Terminaali 2:n laajennukseen kuuluu myös uuden parkkitalon rakentaminen. Se valmistuu parin vuoden kuluttua, Hansson sanoo. Seuraava isompi muutos tapahtuu keväällä, jolloin taksi- ja bussiasemat siirtyvät ja liikennejärjestelyt muuttuvat. Niistä Finavia tiedottaa tarkemmin vuoden 2019 puolella. Nämä kolme ohjetta matkustajien on hyvä muistaa

1. Muutoksia on luvassa kuukausittain, jopa viikoittain. Ennen lentoasemalle tuloa on hyvä tarkistaa Helsinki-Vantaan ajankohtaiset kuulumiset Finavian verkkosivuilta.

2. Kentälle on nyt syytä tulla ajoissa. Aikaa on varattava riittävästi terminaaliin ja koneeseen siirtymiseen. 3. Omalla autolla lentoasemalle tulevien kannattaa varata pysäköinti etukäteen, jotta varmasti saa haluamansa paikan.

Terminaali 2:n laajentaminen on osa Finavian miljardin euron investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa merkittävänä eurooppalaisena lentokenttänä sekä valmistautua palvelemaan 30 miljoonaa matkustajaa. Uudisrakennus on kooltaan 40 000 neliömetriä. Se sisältää uudet lähtöselvitys- ja matkatavaroiden luovutustilat, turvatarkastuksen sekä multimodaalin matkakeskuksen. Nykyiset tulo- ja lähtöhallit liitetään osaksi Schengen-porttialuetta. Muutostyöt kattavat yhteensä 35 000 neliömetriä. Terminaalilaajennuksen lisäksi

ALA Arkkitehdit Oy

rakennetaan uusi parkkihalli, johon tulee 1 800 autopaikkaa lisää. Uusi taksialue on kooltaan noin 4 500 neliömetriä ja bussiasema

noin 6 500 neliömetriä. Pysäköintihalli valmistuu vuonna 2020, uudisrakennus vuonna 2021 ja muutostyöt vuonna 2022.

Helsinki-Vantaa kuukausi kuukaudelta Tammikuu Pysäköintihalli P2/P1 suljetaan 7. tammikuuta. Parkkihallin purku käynnistyy. Muutokset koskevat kaikkia, jotka tulevat lentoasemalle omalla autolla. Helmikuu Helsinki-Vantaan kaukolentolaajennuksen sydän, Aukio, otetaan käyttöön. Maalis- Terminaali 2:n matkustajien jättö henkilöautolla siirtyy huhtikuu tulokerrokseen. Taksiasema muuttaa pohjakerrokseen. Osa palvelupisteistä muuttaa uuteen paikkaan. Terminaali 1:n laajennus avataan huhtikuussa. Toukokuu Kaukolentojen alue laajenee lisää, ja ensimmäinen osa länsisiivestä valmistuu. Terminaali 2:n pääoville vievät rampit puretaan. Bussiasema muuttaa hotelli Scandicin eteen. Osa palvelupisteistä muuttaa uuteen paikkaan. Kesäkuu Kaukolentojen matkustajia palveleva rajatarkastuksen laajennus avataan.

31


Uudet palvelut suoriin ulkomaankuljetuksiin TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN KUVA PEKKA KIIRALA

DB SCHENKERfull load ja DB SCHENKERpart load ovat palveluita, joiden avulla DB Schenkerin yritysasiakkaat voivat lähettää osa- tai kokokuormia suoraan vastaanottajille. Palveluiden tilaus ja hallinta hoituu eSchenker-portaalin kautta. – Uudistus koskee kansainvälisiä kuljetuksia. Kotimaan suorat kuljetukset tuotamme edelleen DB SCHENKERdirect -palvelun avulla. Kotimaan kuljetukset tilataan mySchenker-verkkopalvelun välityksellä, sanoo Head of Road Brokerage Harald Knaapinen. Kansainväliset kuljetukset käsitellään DB SCHENKERpart load -osakuormina, kun lähetyksen rahdituspaino on vähintään 2 500 kiloa. DB SCHENKERfull load -palvelu astuu kuvioihin, kun lähetys tarvitsee lastitilaa 11 lavametriä tai enemmän. Kuljetuksen tilaamiseen käytettävä eSchenker-verkkopalvelu ohjaa asiakasta tekemään oikean valinnan. Palvelun avulla asiakkaat saavat kuljetuksille myös aika- ja hinta-arvion. – eSchenker sujuvoittaa koko tilaus-toimitusprosessia ja vähentää inhimillisiä virheitä. Asiakkaat voivat tehdä tilauksia milloin vain, sillä sähköinen palvelu on avoinna jatkuvasti ympäri vuorokauden, toteaa Key Account Manager Markus Oksanen. 32

Terminaalien ohi Suorat kuljetukset toimitetaan pääsääntöisesti ilman välikäsittelyä terminaalissa. Kuljetusajat vaihtelevat riippuen lähetyspaikasta, vastaanottajan osoitteesta ja lastauspäivästä. – Kuljetus Suomesta Keski–Eurooppaan kestää yleensä 5–7 päivää, Viroon ja Ruotsiin 1-2 päivää, Knaapinen sanoo. Jos vientitilauksen tekee ennen kello yhtä iltapäivällä, ehtii auto noutamaan kuorman seuraavana päivänä. Knaapinen huomauttaa, että asiakkaat voivat tilata DB SCHENKERfull load ja DBSCHENKERpart load -palvelun mille tahansa kuljetusvälille Euroopassa, esimerkiksi Ruotsista Puolaan. Tilauksen saa tehtyä eSchenkerin kautta tutulla kotikielellä. Kun yritys tuo tavaroita Suomeen, tarjoaa eSchenker mahdollisuuden seurata, milloin lähetys saapuu maahan ja vastaanottajalle. – Halutessaan asiakas voi tilata lisäpalveluna vaarallisten aineiden

kuljetuksen, huolinnan ja kuljetusvakuutukset, Oksanen toteaa. Yhtenäiset palvelut

DB Schenker on suorissa kuljetuksissa Euroopan markkinajohtaja. Palveluita käyttävät monenlaiset yritykset. Joukossa on kaiken kokoisia asiakkaita. Jotkut niistä kuljettavat tavaroita suoraan vastaanottajalle jatkuvasti, jotkut vain satunnaisesti. Tuoteuudistuksen avulla DB Schenker yhtenäistää kuljetusverkostonsa palvelut. – Olemme auditoineet alihankkijamme. Kuljetuspalveluihimme pätevät kaikkialla samat standardit, mikä takaa kuljetuksille korkean laadun ja turvallisuustason. Verkoston avulla pystymme vastaamaan


Harald Knaapisen ja Markus Oksasen mukaan DB Schenker varmistaa tuoteuudistuksen avulla suorien kuljetusten korkean laadun kaikkialla Euroopassa.

nopeisiinkin kysyntäpiikkeihin, Knaapinen sanoo. Yhtenä DB Schenkerin päätavoitteena on toiminnasta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentäminen. Asiakkaille eSchenker on työkalu, jonka avulla nämä voivat tarkastella kuljetuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä. – Haluamme olla kestävän kehityksen kärjessä. Tätä pyrkimystä edistämme parhaiten yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, Knaapinen sanoo. – Haluamme myös digitalisoida mahdollisimman täydellisesti ne prosessit, joilla hallitaan logistisia ketjuja tilauksesta toimitukseen. Nyt julkistetut uudet suorien kuljetusten palvelut yhdistettynä eSchenkeriin toteuttavat hyvin tätä ajatusta, Oksanen lisää.

Osa- ja kokokuormien kuljetukset suoraan lähettäjältä vastaanottajalle: l

DB SCHENKERfull load ja DB SCHENKERpart load koko- ja osakuormien kansainvälisiin kuljetuksiin

l

DB SCHENKERdirect koko- ja osakuormien kuljetuksiin kotimaassa

l

l l

Sähköiset tilaukset ja lähetysten seuranta eSchenkerin kautta Sähköiset tilaukset ja lähetysten seuranta mySchenkerin kautta Lisäpalveluina räätälöidyt ratkaisut intermodaalikuljetuksiin, erikoiskuljetuksiin, lämpötilasäädellyt kuljetukset, erikoisluvat, huolinta ja projektin kokonaishallinta.

33


Polttoainesäästöjä uusilla parannuksilla Volvo Trucksin päivitetyt, Volvo FH-, FM- ja FMX-malleihin tarkoitetut D11- ja D13-dieselmoottorit täyttävät uudet Euro 6 Step D ‑määräykset. Niissä on lukuisia parannuksia, joilla kuljetusyritykset voivat pienentää polttoainekustannuksia.


– Polttoaine muodostaa noin kolmanneksen kuljetusyritysten kustannuksista. Siksi emme jatkossakaan jätä kiveäkään kääntämättä, kun etsimme uusia tapoja pienentää kuorma-autojemme polttoaineenkulutusta, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. – Tällä kertaa luvassa on lukuisia parannuksia, joiden avulla asiakkaamme voivat päästä merkittäviin kustannussäästöihin suorituskyvystä tai tuottavuudesta tinkimättä. Uusilla Euro 6 Step D ‑määräyksillä pyritään huolehtimaan siitä, että ajoneuvot ovat normaalissa käytössä päästöstandardien mukaisia. Volvo Trucks reagoi tiukentuneisiin päästöstandardeihin

muun muassa uudella moottoriohjelmistolla sekä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän entistä paremmalla pinnoitteella. Päivitetyssä D13-dieselmoottorissa myös käytetään matalan viskositeetin VDS-5-öljyä, ja männän uudet öljynkaavintarenkaat pienentävät polttoaineenkulutusta ja sisäistä kitkaa. 500 hv:n moottorissa polttoainetta säästäviin ominaisuuksiin kuuluu myös aiempaa suurempi puristussuhde, joka on käytössä myös 460 hv:n ja 420 hv:n versioissa. Karttapohjainen I-See –ohjelmisto säätelee vaihteiden valintaa, kiihdytyksiä ja moottorijarrutuksia reitin topografiaa koskevien ennakkotietojen perusteella. Se on

suunniteltu hyödyntämään kuorma-auton liike-energiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä on myös paljon parannuksia ja päivityksiä, kuten uusi vaihteidenvalintastrategia sekä valikoiva rullaustoiminto, joka tehostaa I-Roll ‑vapaavaihdetoiminnon käyttämistä entisestään. – Näiden päivitysten ansiosta asiakkaat pysyvät uusien päästömääräysten tasalla, ja ne myös parantavat Volvo FH-, FM- ja FMX ‑kuorma-autojen polttoainetehokkuutta, Claes Nilsson kertoo.


Rekoista älykkäämpiä Volvo Trucks tuo lisää älyä rekkoihinsa käyttämällä maailman johtavan analytiikkayritys SASin analytiikka-alustaa. Yhteistyö on entisestään vauhdittanut Volvon tekoälyhankkeita, mikä merkitsee kuljettajille entistä luotettavampaa ajokokemusta, alentuneita käyttökustannuksia ja täsmällistä huoltopalvelua.

Volvo Trucks ja SAS kehittävät Volvon rekkojen käytettävyysaikaa parantavaa analytiikkaratkaisua. Kaikkiin Volvon moottoreilla varustettuihin rekkoihin on asennettu jo vuodesta 2013 vakiona auton toiminnasta tietoa keräävä laitteisto. Se tarjoaa myös etäyhteyden vikakoodien ja diagnoosien välittämiseen huoltokumppaneille ja rekan omistajille. Ohjelmiston havaitessa vikakoodin, rekkaan asennetut sensorit välittävät reaaliaikaisesti dataa Volvon 36

asiantuntijoille. Käytössä oleva data yhdistettynä tietoon rekan ympärillä vallitsevista olosuhteista, kuten sijainnista ja lastausasteesta, auttavat Volvon asiantuntijoita tekemään tarkkoja diagnooseja. Volvo Trucksin asiantuntija voi datan avulla ratkaista, voiko rekalla jatkaa ajoa huoletta vai ohjataanko se lähimmälle korjaamolle täsmälliseen huoltoon. Näin vikatilanteita voidaan ennakoida, jo ennen kuin kuljettaja on niitä edes havainnut ajossa. ”Ohjelmisto on nostanut esiin datavirrasta meille monia ennestään tuntemattomia seikkoja, jotka yhdistettynä insinööripuolen osaamiseemme auttavat meitä ymmärtämään, mitä kussakin tilanteessa tapahtuu. SASin tarjoama alusta mahdollistaa miljoonien tietueiden reaaliaikaisen käsittelyn. Sen ansiosta olemme onnistuneet alentamaan keskimäärin vian havainnointiin kuluvaa aikaa 70 prosentilla ja korjausaikaa 25 prosentilla”, Volvo Trucksin Pohjois-Amerikan kytkettyjen ajoneuvojen palvelujohtaja Conal Deedy sanoo. Etädiagnostiikkaohjelman lisäksi Volvo Trucksin rekoissa on käytös-

sä etäohjelmointi. Se mahdollistaa muun muassa tiettyjen korjaavien toimenpiteiden tekemisen ilman, että ajoneuvoa tarvitsee ottaa pois liikenteestä. Etäpäivitysmahdollisuus tuottaa käyttäjälle merkittäviä aikasäästöjä verrattuna tavanomaiseen 2,3 päivän huoltoseisonta-aikaan, joka vaaditaan manuaalisesti tehtävien päivitysten tekoon. ”Rikastamalla jatkuvasti kerättävää dataa olemme onnistuneet luomaan analytiikkamalleja, joilla voidaan ennakoida huoltotarvetta. Käytännössä jo matkan varrelta voidaan ilmoittaa lähiseuduilla sijaitseville korjaamolle, että 100 kilometrin päässä on rekka tulossa, ja siihen tarvitaan tietty varaosa. Tämän ansiosta voidaan merkittävästi parantaa rekan käytettävyysaikaa”, SASin neuvontapalvelujen johtaja Henrikki Hervonen toteaa ja jatkaa: ”Kaikkien mekaanisten laitteiden, kuten metsä- ja paperikoneiden kohdalla voidaan hyödyntää samanlaista lähestymistapaa. Siirtyminen monitoroinnista kohti reaaliaikaista diagnostiikkaa tuo monelle yhtiölle merkittäviä kustannussäästöjä ja parantaa asiakaspalvelua.”


Klassinen eurolava uudistui – mitat pysyvät ennallaan, mutta kansi on nyt markkinoiden peittävin

Toimitusketjuratkaisujen asiantuntija CHEP on uudistanut klassista 1208-kuormalavaansa. Uudet eurolavat otetaan toimitusketjussa käyttöön vähitellen, kun ne alkavat kiertää CHEPin verkostossa. CHEP on tehnyt merkittäviä laatuinvestointeja eurooppalaiseen kuormalavapooliin, minkä seurauksena klassista eurolavaa on uudistettu. Lavan uudet ominaisuudet parantavat laatua, suorituskykyä ja turvallisuutta. Uudistuksesta huolimatta lavan mitat ja toleranssit pysyvät muuttumattomina. Turvallinen ja kestävä rakenne

Uusissa eurolavoissa on käytetty leveämpiä päällyslautoja, jolloin lavojen kansi on 14 prosenttia peittävämpi kuin aiemmin ja peittää nyt 90,6 prosenttia kannen alasta. Kahden reunimmaisen laudan väliin jäävät raot on poistettu, mikä vähentää lavojen käsittelystä syntyvien sormi- tai käsitapaturmien riskiä. Uusien eurolavojen vahvuutta ja kestävyyttä on lisätty käyttämällä enemmän puuta ja nauloja. Lavojen paino nousee hieman (keskimäärin 1,35 kg). Kuormalavojen todellinen paino riippuu kuitenkin pääasiassa niiden kosteuspitoisuudesta, puulajista ja puun tiheydestä. Paino vaihtelee yksittäisen kuormalavan ominaisuuksien mukaan +/-20 prosenttia. Tukevampi alusta pienentää pirstaloitumisriskiä ja varmistaa, että lavoilla kuljetettavat tuotteet pääsevät ehjinä perille. Uudet eurolavat sopivat erinomaisesti automatisoituihin ympäristöihin.

on kuljetusliikkeen tilaus- ja ohjausjärjestelmä, jonka avulla hallinnoit tilauksesta laskuun kaikki kuljetukset konteista kappaletavaraan sekä sorakuormista tuntiajoon. l Hallinnoi helposti tilaamista, palveluja sekä tuotteita l Pysy ajan tasalla yritystoimintasi kannattavuudesta

jopa yksittäisen kuorman tasolla

l Tarjoa asiakkaillesi vaivaton sähköinen asiointi

joko nettilomakkeilla tai tiedonsiirtoratkaisulla

l Hinnoittele tarjoamasi palvelut reaaliajassa, jolloin

voit laskuttaa vaikka heti kuljetuksen tapahduttua

l Käytä SMS- ja sähköpostiviestejä monipuolisesti l Tarjoa asiakkaillesi toimitus, jossa kuljetusten

seuranta on helppoa ja reaaliaikaista

Tutustu lisää: www.logisystems.fi/ palvelut/kuljetusvelho

Tutustu lisää: Tutustu lisää: www.logisystems.fi/ www.logisystems.fi/ Tutustu lisää: palvelut/kuljetusvelho palvelut/kuljetusvelho www.logisystems.fi/ palvelut/kuljetusvelho

37


Turvallisuutta ja toiminnallisuutta vaarallisten aineiden varastointiin

Vaarallisten aineiden varastoinnissa on huomioitava monia seikkoja, jotta varmistutaan ennen kaikkea ihmisten sekä ympäristön turvallisuudesta. Samanaikaisesti huolellisella suunnitellulla voidaan kuitenkin myös optimoida varaston toiminnallisuutta. Monesti päädytäänkin lopulta hyvin erilaiseen toteutukseen kuin asiakas on alun perin kaavaillut. Varastointitarpeen ja varastointiin liittyvien haasteiden selvittäminen

– Arvioitaessa varastointiin liittyviä vaatimuksia, on aina lähdettävä liikkeelle siitä mitä on tarkoitus varastoida. Vaarallisten aineiden mukana toimitettava käyttöturvatiedote tarjoaa vastauksen moneen varastointiin liittyvään kysymykseen. Tällaisia ovat muun muassa se, millaisia aineita on tarkoitus varastoida? Ovatko varastoita38

vat aineet ympäristölle vaarallisia, hapettavia, syttyviä tai räjähtäviä?, kertoo DENIOS Finlandin maajohtaja Antti J. Makkonen. – Seuraavaksi on selvitettävä, mihin varastokontti tulisi sijoittumaan. Onko varastointi sisätiloissa ylipäänsä mahdollista? Tai mihin sijoitettuna varasto tukisi parhaiten yrityksen toimintoja? Monesti suurempien määrien varastointi päädytään toteuttamaan ulkona jo pelkästään sisätilojen ahtauden vuoksi. Tällöin sisätilat jäävät varsinaisen tuotannon tarpeisiin, jatkaa Makkonen. Varastoitavien aineiden asettamat vaatimukset

On tärkeä selvittää voidaanko eri aineita varastoida yhdessä tilassa. Sellaiset kemikaalit, jotka voivat reagoida keskenään, tulee säilyttää erillään toisistaan. Joissain tapauksissa myös aineiden säily-

tystilojen ilmanvaihtojen on oltava erillisiä, kuten esimerkiksi varastoitaessa happoa ja natriumhypokloriittia, joiden yhteisreaktiosta syntyvä kloorikaasu on erittäin myrkyllistä. Myöskään palavia nesteitä ei tule varastoida yhdessä palavien kaasujen tai muiden palavien aineiden kanssa. Syövyttäviä aineita varastoitaessa on puolestaan valuma-altaiden oltava haponkestäviä. Kemikaalit tulee myös varastoida oikeassa lämpötilassa. Alhaiset tai vaihtelevat lämpötilat saattavat olla tuhoisia esimerkiksi elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuudessa yleisesti käytettäville aineille. Myös maali- ja kosmetiikkateollisuudessa käytetään monia aineita, jotka eivät kestä kylmää tai jäätymistä. Eristetty ja lämmityksellä varustettu varastokontti mahdollistaa lämpötilaherkkien aineiden säilyttämisen niin, etteivät niiden tuotantoprosessin onnistumi-


sen kannalta tärkeät ominaisuudet pääse vahingoittumaan. Kemikaalien säilyttämisessä vaadittava ilmanvaihto

Yksinkertaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli varastokontissa varastoitavat pakkaukset ovat avaamattomia, kutsutaan niiden varastointia passiiviseksi varastoinniksi. Tällöin luonnollinen ilmanvaihto on yleensä riittävä. Tekninen ilmanvaihto on puolestaan tarpeellinen kun kyseessä on niin sanottu aktiivinen varastointi. Tällöin varastoitavat pakkaukset ovat avattuja. Teknistä ilmanvaihtoa tarvitaan myös silloin kun varastoidaan vahvoja ja haisevia aineita tai jos halutaan säilyttää mahdollisuus teknistä ilmanvaihtoa edellyttävien räjähdysherkkien aineiden varastointiin tulevaisuudessa. On tärkeää, että ilmanvaihto kattaa koko varastokontin. Varastokontissa on oltavat aukot alhaalla ja ylhäällä niin sisään tulevalle ilmalle kuin myös poistoilmalle. Hyllyjen välissä on oltava riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään kontin sisällä vapaasti. Optimaalinen varastointiratkaisu jokaiseen ympäristöön

Optimaalisen yhdistelmän löytämiseksi on syytä miettiä tarkasti nykyisiä sekä tulevia varastointitarpeita. Kuinka monta IBC:tä tai tynnyriä tulisi pystyä varastoimaan samanaikaisesti tai mikä on varastoitavien aineiden kokonaismäärä? Käytetäänkö säiliöiden tai tynnyreiden alla EURO-lavoja tai kemikaalilavoja? Sujuva ja turvallinen sisään sekä ulos lastaaminen on tärkeä huomioida. Samalla se muodostaa olennaisen osan varaston toiminnallisuutta jokapäiväisessä käytössä. Tapahtuuko tynnyreiden tai säiliöiden lastaus trukilla vai jollain muulla tavalla? Halutaanko esimer-

kiksi tynnyrit varastoida pystyssä vai vaakatasossa? Erilaiset oviratkaisut mahdollistavat erilaiset lastausmenetelmät ja minimoivat siten varastointiin kuluvan työajan. Antti Makkosen mukaan yhä useampi asiakas Suomessa päätyy liukuovelliseen varastokonttiin juuri paremman toiminnallisuuden sekä tilansäästön vuoksi. Ympäristön ja ihmisten suojaaminen

Palavia tai ympäristölle vaarallisia aineita varastoitaessa on vaatimuksena, etteivät aineet pääse leviämään kontrolloimattomasti mahdollisessa vuototilanteessa. Varastokontin pohjalla olevan valuma-altaan vetoisuuden (ts. keräyskapasiteetin) on oltava vähintään 100 % suurimman varastoitavan astian vetoisuudesta, jonka lisäksi altaassa on oltava 10 % varmuusmarginaali. Pohjavesialueella valuma-altaan keräyskapasiteetin on oltava 100 % säilytettävien nesteiden kokonaismäärästä. – Valuma-altaan vetoisuuden ohella myös muihin rakennuksiin nähden vaadittavat suojaetäisyydet ovat monesti asiakkaiden kysymyslistoilla. Palavia nesteitä varastoitaessa on suojaetäisyyden ympäröiviin rakennukseen yleensä oltava minimissään 10 metriä.

Mikäli riittävän suojaetäisyyden saavuttaminen ei ole mahdollista esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi, voidaan ongelma ratkaista paloturvallisella varastokontilla. Vaatimukset täyttävä ja oikein asennettu paloturvakontti luetaan paloeristetyksi tilaksi, joka mahdollistaa suurempien nestemäärien säilyttämisen hyväksytysti, tarvittaessa jopa sisätiloissa, kertoo Makkonen. Tuotanto-, varasto- sekä jakelutilat, joissa esiintyy räjähdysalttiita syttyvien kaasujen tai pölyn sekä ilman sekoituksia, ovat luokiteltava EU-direktiivien mukaan eri ATEX-luokkiin. Näillä alueilla käytettävien varusteiden ja suojausjärjestelmien on täytettävä ATEXdirektiivissä niille asetetut vaatimukset. Varastokontti on mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös ATEX-luokiteltuna ratkaisuna, mikäli sen käyttöympäristö tai varastoitavat aineet tätä edellyttävät. – On myös tärkeä muistaa, että vaarallisten aineiden varastointi saattaa edellyttää lupaa paikalliselta viranomaiselta. Paikalliselta viranomaiselta saa myös arvokasta tietoa siitä millaisia lakisääteisiä asioita kyseisessä kohteessa tulee huomioida, toteaa Makkonen lopuksi. www.denios.fi

39


Monipuolisin lämmitinohjaus Webasto ThermoConnect: Nyt ensimmäinen vuosi ilmaiseksi! Markkinoiden kätevin ja monipuolisin lämmittimen ohjausjärjestelmä, jonka avulla voit hallita Webastolämmitintäsi älypuhelimella tai tabletilla missä ikinä oletkin. Eikö olisikin ihanaa, jos saisit ajastettua Webasto-lämmityksesi jo lentokentällä odotellessasi paluulentoa kotiin tai käynnistettyä lämmityksen yhdellä painalluksella suoraan sängyn pohjalta? Webasto ThermoConnectilla tämä onnistuu ja ohjaat lämmitystäsi kätevästi datayhteyden avulla mistä maailman kolkasta hyvänsä. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla varmistat, että pääset aina istuutumaan valmiiksi lämmitettyyn, mukavaan autoon. Webasto ThermoConnect -käyttölaitteella saat kaiken irti lämmittimestäsi

Webasto ThermoConnect muuttaa älypuhelimesi käteväksi ja reaaliaikaiseksi lämmittimen kaukosäätimeksi, joka tekee Webasto-lämmittimen ohjaamisesta helppoa ja joustavaa. ThermoConnect-sovelluksella pystyt tarkkailemaan myös esimerkiksi auton sisälämpötilaa sekä akun jännitettä. Kun tarkastat auton sisälämpötilan sovelluksesta, lämmität autoasi vain silloin kun sille on oikeasti tarvetta. Tämän ominaisuuden avulla vältät turhat lämmityskerrat ja säästät siten autosi akkua ja polttoainetta. ThermoConnect-so40

vellus kertoo myös akun varaustilan, mikä on erittäin hyödyllinen tieto etenkin kovilla pakkaskeleillä, jolloin akku on muutenkin koetuksella. Jos akku näyttää olevan jo valmiiksi ihan lopussa, ei lämmitystä kannata välttämättä aloittaa. Webasto ThermoConnect sisältää myös ajoneuvon paikannuspalvelun, joten näet reaaliaikaisesti, missä autosi on. Paikannuspalvelu on erityisen kätevä silloin kun et itse muista tai tiedä, missä auto on parkissa, tai varkaus- ja väärinkäyttötilanteissa. Webasto ThermoConnect -palvelun ominaisuudet

+ Saatavilla lähes kaikkiin tehdasja jälkiasenteisissa Webasto-vesilämmittimiin + Rajaton käyttö lähes kaikissa Euroopan maissa + Ilmainen applikaatio ladattavissa App Storesta ja Google Playsta ThermoConnect-palvelu on voimassa 12 kuukautta ja peruttavissa milloin vain. Palvelun käyttöönotto edellyttää Webasto ThermoConnect -ohjainyksikön asennusta autoon. Ohjainyksikkö ja sen asennus eivät sisälly palvelun hintaan. kaha.fi

+ Lämmittimen kauko-ohjattavuus älypuhelimella + Ajoneuvon paikannuspalvelu + Akun jännitevalvonta + Auton sisälämpötilan seuranta + Rajoittamaton käyttäjämäärä/ vastaanotin

Webasto ThermoConnectin avulla ohjaat lämmitintäsi kätevästi älypuhelimella.


NYTHYVÄTLAVATARJOUKSET!

YLEISLAVA 21m3 6X1,5m

65

YLEISLAVA 16m3 6X1,2m

48

KAIKKIIN LAVOIHIN MYÖS LEASING! 41


Lukitus- ja turvallisuusalan työt ovat luvanvaraista toimintaa 1.1.2019 alkaen Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyy

31.12.2018, jonka jälkeen jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä asentavilla,

korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta.

L

aki koskee ansiotarkoituksessa tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen perustuvaa toimintaa, eli ns. omavalvonta on jatkossakin sallittua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, jos yrityksen turvallisuusosasto tai työntekijä hoitaa kulunvalvonnan tai taloyhtiö sähköisen lukitusjärjestelmän muutokset itse, se on mahdollista. Esimerkiksi kunnan vuokrataloyhtiön oma isännöitsijä saa tehdä lukitusjärjestelmiin muutoksia ilman elinkeinolupaa, tai yrityksen oma huoltomies oman kiinteistön oviympäristön korjauksia. Työt ovat elinkeinoluvan varaisia heti, jos isännöintitoimisto tekee ko. töitä isännöimälleen taloyhtiölle, johon sillä on sopimussuhde tai huoltoyhtiö korjaa asiakasyrityksen tai taloyhtiön oviympäristöä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa vuoden 2019 alusta suorittaa ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan omaava 42

yritys ja näitä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla turvasuojaajakortti. Yrityksen, jolla ei silloin ole turvallisuusalan elinkeinolupaa, tulee lopettaa toimintansa siihen asti, kunnes elinkeinolupa on myönnetty. Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmiin liittyvien töiden tilaajan tulisi ennen tilausta tarkistaa, että yrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa voimassa. Asiakkaan olisi aina hyvä pyytää asentajalta turvasuojaajakorttia nähtäväksi, sillä se kertoo myös lainmukaisesta toiminnasta. Elinkeinoluvan tarkistuksen voi tehdä poliisin nettisivuilta, jossa näkyy kaikki elinkeinoluvan haltijat tai Turvaurakoitsijaliiton nettisivuilta, joilla on ajantasainen lista liiton jäsenyritysten elinkeinoluvista. https://www.lukkoliikkeet. fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yritykset Jatkossa myös turvaurakointia harjoittavissa, vähintään viisi henkeä työllistävissä yrityksissä on joko lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon tai turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon

suorittanut vastaava hoitaja, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys toimii lain edellyttämällä tavalla ja että kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti. Turvaurakoitsijaliiton kaikilla jäsenyrityksillä ja lähes kaikilla niiden toimipisteillä on vähintään yksi koulutettu vastaava hoitaja. Mitkä työt vaativat turvallisuusalan elinkeinoluvan?

Lukon korjaukseen, huoltoon, sarjoitukseen ja asennukseen liittyvät työt ovat kaikki luvanvaraisia. Näitä ovat mm. lukoston sarjatietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja lukkovalmistajan välillä, lukkojen avausten suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä tai manuaalisesti ja esimerkiksi haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin. Näihin kuuluvat olennaisesti myös lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän joutuu avaamaan.


Sähköisiin lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin liittyvät pääkäyttäjätyöt ovat pitkälti luvanvaraisia ja käsittävät esimerkiksi lukon tai lukijan ohjelmointityön etänä, oven aukiohjauksen, lukijan liittämisen kulkualueeseen ja kaikki kulkualueitten muutostyöt järjestelmissä. Myös kulunvalvontaan liittyvät tehtävät ovat jatkossa luvanvaraisia. Näihin kuuluvat mm. kiinteistöjen koodilukon koodien vaihdot kulunvalvontajärjestelmän muuttamistöinä ja kerrostalon porrasovien aikaohjauksen vaihdot lukitusjärjestelmän muuttamistöinä. Näihin luvanvaraisiin tehtäviin

luonnollisesti kuuluvat kulunvalvontajärjestelmien ja niiden lukijoiden, ovipäätteiden ja rasioiden, sekä rikosilmoitinlaitteisiin liittyvien komponenttien asennukset, muutokset ja korjaukset. Mitkä turvasuojausalan tehtävät eivät vaadi elinkeinolupaa?

Laissa jätettiin osa turvasuojausalan tehtävistä pois ja näihin kuuluvat mm. kameravalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sekä muiden järjestelmien kaapelointityöt.

Myöskään avainluovutukset ja -palautukset eivät ole luvanvaraista toimintaa, eli kun asukkaalle/asiakkaalle annetaan avain, kuitataan se järjestelmään ja otetaan siihen asukkaan tai asiakkaan kuittaus. Toisin sanoen huoltoyhtiöt ja isännöintiyritykset saavat näitä tehtäviä jatkossakin hoitaa ilman elinkeinolupaa. Mikäli mukaan otetaan sähköisen lukitusjärjestelmän hallinnointi, jossa lisätään tai poistetaan kulkuoikeuksia tai avaimia, yritys tarvitsee elinkeinoluvan. Yksittäisistä tyypillisistä huoltoyhtiölle kuuluvista tehtävistä ovensulkijan vaihto ei lupaa edellytä.

43


5G-verkkoa valjastetaan tieturvallisuuden parantamiseen

Uuden sukupolven matkapuhelinverkon ja nopeiden tiedonsiirtoratkaisujen avulla voidaan kerätä valtava määrä dataa tiellä liikkuvista autoista. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tiesääpalveluissa, teiden kunnossapidossa ja robottiautojen hallinnassa. Viime kädessä tavoitteena on vähentää onnettomuuksia.

5G-mobiiliverkon mahdollisuuksia tieturvallisuuden parantamiseksi on tarkasteltu VTT:n koordinoimassa 5G-Safe-hankkeessa, joka on toteutettu yhteistyössä mm. Ilmatieteen laitoksen, Destian ja Unikien kanssa. Kyseessä on Business Finlandin rahoittama Challenge Finland -hanke. Nopean 5G-verkon ja uusien tiedon välitystä tukevien ratkaisujen avulla autoista voidaan kerätä suuria määriä sensori-, video- ja tutkadataa. Tietoa voidaan myös välittää eteenpäin lähes viiveettä. – Tiedot voidaan kerätä automaattisesti niin, että tämä ei vaadi autoilijoilta mitään toimia. Tekniset valmiudet tähän voidaan varmistaa jo autotehtaalla, kertoo erityistutkija Tiia Ojanperä VTT:ltä. – Myös datan jatkokäsittely sekä varoitusten lähettäminen muille tiellä liikkujille onnistuu automaattisesti. 44

Liukas mutka edessä, vähennä vauhtia Paikalliset tiesääpalvelut ovat yksi keskeinen käyttökohde kerättävälle tiedolle. Reaaliaikaista säätietoa ja varoituksia voidaan tulevaisuudessa välittää autoilijoille suoraan esimerkiksi navigaattoriin. – Uusien ratkaisujen avulla autoilijat saavat erittäin paikallista tietoa, esimerkiksi liukkaasta tien pinnasta seuraavassa mutkassa. Kuljettajat voivat muuttaa reittiään tai ajotapaansa tiedon perusteella. Automaattiset säävaroitukset voitaisiin osin toteuttaa myös 4G-mobiiliverkossa, ja niitä otetaankin jo käyttöön pikkuhiljaa. Sen sijaan reaaliaikainen videokuvan tai 3D-näkymien siirto ajoneuvojen välillä vaatii verkolta merkittävästi enemmän kapasiteettia. Nopea 5G-verkko

taipuu myös tähän. – Yksi käyttökohde ajoneuvovideolle ja 3D-näkymille on hankkeessamme pilotoitu see through -sovellus. Sen avulla esimerkiksi autojonolle ison rekan takana voidaan lähettää videota rekan etunäkymästä. Tämä lisää turvallisuutta erityisesti huonoissa keliolosuhteissa kuten pöllyävän lumen rajoittaessa näkyvyyttä, Ojanperä kertoo. Joukkoistamalla tietoa teiden ylläpitoon

5G-teknologia avaa uusia ovia myös teiden hoitopalveluille. Tieverkoston kunnosta saadaan uuden teknologian avulla erittäin tehokkaasti tietoa. Havainnot voivat koskea monenlaisia ylläpitotarpeita lumen aurauksesta tien vaurioihin tai tiellä oleviin esteisiin, kuten myrskyn kaatamiin puihin.


– Kunnossapitohenkilöstö vastaa tällä hetkellä tiedon keräämisestä itse, ja kiertää tarkistamassa tieverkostoa. Tämä työ vie paljon resursseja. Jos teiden kunnon tarkkailu joukkoistettaisiin kaikille tiellä liikkujille, ylläpito tehostuisi huomattavasti ja myös kustannukset vähenisivät. Kattava ja luotettava tieto teiden kunnosta auttaisi ylläpitotoimien kohdistamisessa. Puutteet havaittaisiin aikaisemmin, ja ne voitaisiin korjata nykyistä nopeammin. Tehokkaamman ylläpidon vaikutukset voisivat heijastua koko tieverkoston kuntoon ja lisätä näin ajoturvallisuutta. Robottiautojen reviiri laajenee

Haastavissa olosuhteissa täsmällinen tieto voi osoittautua ratkaisevaksi, ja jopa laajentaa robottiautojen käyttöaluetta. Tällä hetkellä automaattisia ajoneuvoja käytetään lähinnä alueilla, joilla sääolosuhteet eivät aiheuta haasteita. Tulevaisuudessa näin ei tarvitsisi välttämättä olla. – Suomen olosuhteissa robottiauton hallinta edellyttää, että ajokelistä saadaan tarkkaa tietoa miltei viiveettä. Uuden teknologian avulla havaintojen etäisyyttä voidaan kasvattaa alueelle, jonne auton omat anturit eivät ulotu. Tulevaisuuden automaattiautoille nämä palvelut ovat hyvin tärkeitä. Kohti globaaleja markkinoita

5G-teknologia auttaa tavallisia kuljettajia ratin takana, mutta robottiautoille mullistus on mahdollisesti vielä suurempi. Reaaliaikaisen datan avulla voidaan parantaa automaattiajamisen hallintaa ja muuttaa robottiauton käyttäytymistä suoraan havaintojen perusteella. VTT:n robottiauto Martti on jo testannut näitä mahdollisuuksia muun muassa tien liukkauden ja esteiden havaitsemissa ennakkoon.

5G-Safe-hankkeessa kehitettyjä palveluita on pilotoitu aidoissa ympäristöissä, muun muassa Ilmatieteen laitoksen ylläpitämällä testiradalla Sodankylässä. Seuraavaksi vuorossa

on tulosten kaupallistaminen. – Tutkimuspartnerimme Destia, Ilmatieteen laitos ja Unikie ovat hyviä esimerkkejä siitä, että kehitetyillä ratkaisuilla voi saavuttaa bisneshyötyjä. Kumppanimme ovat jo kaupallistamassa näitä palveluita, sanoo Ojanperä. –Toisaalta laajempi kaupallistaminen edellyttää 5G-verkon rakentumista. Verkkolaitevalmistajille ja -operaattoreille onkin hyötyä siitä, että 5G-verkolle on jo valmiita käyttökohteita ja tarvetta. VTT suunnittelee nyt jatkohanketta, jossa 5G-teknologiaan perustuvia ajoneuvoratkaisuja kehitetään edelleen. – Uuteen hankkeeseen osallistuu kumppaneita myös muualta Euroopasta. Tieturvallisuutta lisääville ratkaisuille ja palveluille on selvästi kiinnostusta myös globaaleilla markkinoilla.

45


Matkustaja, tiedä oikeutesi – 10 asiaa, jotka lomalennolla kannattaa muistaa Jotta mahdollisimman harvan loma ei menisi pilalle epäonnistuneiden lentojärjestelyjen takia, lentokorvausyritys AirHelp on koostanut muistilistan matkustajan oikeuksista. Alla on lentomatkustamisen kymmenen käskyä, jotka kannattaa pitää mielessä. 1: Älä tule heitteille jätetyksi / Oikeus huolenpitoon Moni matkustaja ei tiedä, että he ovat oikeutettuja tiettyihin palveluihin lennon myöhästyessä merkittävästi. Jos lentokone odottelee asfaltilla lähtölupaa yli kaksi tuntia, henkilökunnan tulee tarjota koneessa oleville matkustajille vettä ja ilmastoinnin. Jos matkanteko seisahtuu heti alkuunsa yli viisi tuntia, matkustajalla on laillinen oikeus vaatia koneesta pois nousua ja palaamista lähtöportille. Tapauksissa, joissa odotuspaikkana on lentokoneen sijasta lähtöaula, lentoyhtiön tulee tarjota matkustajalle aterian, juotavaa ja pääsyn televiestintäpalvelujen äärelle viivästyksen venyessä yli kahden tunnin. 2: Nuku hyvin / Oikeus hotelliin

Jos lennon viivästyminen aiheuttaa sen, että matkustajan täytyisi pysyä lähtölentokentällä yön yli, lentoyhtiön tulee järjestää hänelle asiaankuuluva hotellimajoitus se46

kä kuljetus sinne. Matkustajalla on oikeus hotellimajoitukseen silloinkin, kun lennon myöhästyminen ei ole lentoyhtiön syytä.

3: Vaadi omaisuutesi kunnioittamista / Matkatavaroihin liittyvät oikeudet Montrealin yleissopimus takaa matkustajalle oikeuden korvauksiin tapauksissa, joissa matkatavarat on hukattu, ne ovat vaurioituneet tai niiden toimittaminen on viivästynyt.

Saadakseen lainmukaisen korvauksen matkustajan tulee raportoida tapahtunut määränpäälentokentän palvelutiskillä jo ennen kuin poistuu kentältä. Hakijan täytyy lisäksi varmistaa, että hän tekee korvaushakemuksen annetun määräajan puitteissa. Näin todellakin kannattaa tehdä, sillä AirHelpin tekemän tutkimuksen mukaan 66% niistä eurooppalaisista, jotka hakivat korvauksia matkatavaraongelmien seurauksena, myös sai hyvityksen. 4: Pidä pikkulemmikki lähelläsi / Lemmikkisi oikeudet

Koneen henkilökunta ei voi pakottaa matkustajaa sijoittamaan lemmikkiään istuinten yläpuolella olevalle matkatavarahyllylle. Isommat lemmikit ja vaaralliset eläimet toki täytyy luovuttaa kuljetettaviksi ruumassa, mutta pienikokoisen lemmikin saa ottaa mukaansa ”käsimatkatavarana”.

Säännöt määräävät alle kahdeksan kilon eläimet kuljetettavaksi edessä olevan istuimen alla, ja eläin tulee pitää koko koneessa olon ajan suljettuna kuljetuslaatikkoon tai -laukkuun. 5: Vaadi korvaus kivusta / Loukkaantumisiin liittyvät oikeudet

Jos loukkaannut fyysisesti ollessasi lentokoneessa, voit olla oikeutettu rahalliseen korvaukseen. Enimmäissumma oli ennen rajoitettu noin 7 300 euroon, mutta Montrealin yleissopimukseen tehdyn muutoksen ansiosta matkustajan on nyt mahdollista saada jopa yli 120 000 euron korvaukset. 6: Pelasta kanssamatkustaja / Oikeus toisen auttamiseen

Matkustajalla on oikeus hädässä olevan auttamiseen, vaikka hän ei olisikaan ammatiltaan lääkäri. Kanssaihmistä lentokoneessa auttavan matkustajan toimet ovat vakuutuksen kattamia siten, ettei hän epäonnistuessaankaan tule syytetyksi esimerkiksi kuolemantuottamuksesta. 7: Älä jää nalliksi kalliolle / Oikeutesi silloin, kun koneeseen nousu evätään

Ilmailualalla vallitseva yleinen käytäntö on myydä lennoille enemmän lippuja kuin mitä istumapaikkoja on lukumäärällisesti. Tämän seuraus on, että joskus matkustajalta evätään lupa nous-


ta lennolle, vaikka tämä olisi saapunut lähtöselvitykseen ajallaan. Lentoyhtiö saattaa tarjota hyvitykseksi esimerkiksi ruokakuponkeja, mutta näitä ei kannata missään nimessä ottaa vastaan. Kuluttajaasetus EC 261:n mukaan matkustaja on tällöin oikeutettu välittömästi 250–600 euron suuruiseen korvaukseen, minkä lisäksi lentoyhtiön täytyy hoitaa hänelle korvaava lento määränpäähän tai hyvittää hänelle alkuperäisen lipun hinnan. 8: Älä hyväksy epäoikeudenmukaisuutta / Oikeus matkustamiseen

Ellei lentokone ole fyysisesti liian ahdas esimerkiksi pyörätuolille, lentoyhtiö ei voi kieltää koneeseen nousua matkustajan liikuntarajoitteisuuteen vetoamalla. Lentoyhtiö on vastuussa palvelun sopivuuden tarkistamisesta jo lipun varausvaiheessa. Kaikki eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat alisteisia eurooppalaiselle laille, jonka mukaan niiden

täytyy varmistaa kaikille matkustajille samat oikeudet riippumatta siitä, onko näillä liikkumista rajoittavaa vammaa vai ei. 9: Älä suostu vaiennettavaksi / Oikeus valituksen tekemiseen

Lentomatkustuksen merkittävästä yleistymisestä huolimatta harva matkustaja jättää valituksen tai hakee korvauksia kokemastaan vaivasta. Isoin syy tähän on, että maailmanlaajuisesti 87% lentomatkustajista ei tiedä oikeuksistaan. Vaikka korvauksen saamisen ehdot eivät täyttyisi, matkustajalla on aina oikeus jättää valitus lentoyhtiön mokatessa. 10: Älä jää tyhjin käsin / Oikeus korvauksiin

EC 261 -asetuksen perusteella lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu maksamaan matkustajalle enintään 600 euron vakiokorvauksen. Korvausvelvoite astuu voimaan, jos lento on lentoyhtiön toimin-

nan takia myöhässä yli kolme tuntia, jos sen peruuntuminen aiheuttaa yli kahden tunnin myöhästymisen kohteeseen tai jos matkustajaa ei ylibuukkauksen takia päästetä lennolle ja saapuminen lopulliseen kohteeseen myöhästyy yli kolme tuntia. Jotta asetus on sovellettavissa, lähtölentokentän täytyy olla EU-alueella, tai kyseessä olevan lentoyhtiön täytyy olla perustettu EU-alueella. Korvausvelvoite on voimassa kolme vuotta lennon jälkeen. Oikeutensa korvauksiin voi tarkistaa AirHelpin kotisivuilta tai Boarding Pass Scanner -sovelluksella. Sen avulla voi ladata kuvan omasta tarkastuskortistaan ohjelmiston arvioitavaksi, minkä jälkeen sovellus osaa kertoa, onko matkustaja oikeutettu korvauksiin.

www.airhelp.com/fi/tunne-oikeutesi/

47


Uusi palvelu mullistaa autovakuutusten vertailun

Auto- ja liikennevakuutusten vertailu on kuluttajille haastavaa ja aikaa vievää. Vakuutuslaskuri.fipalvelu ratkaisee tämän ongelman hyödyntämällä nykyteknologiaa. Vakuutuksissa on merkittäviä eroja niin ehdoissa, hinnoissa kuin omavastuissa.

Auto- ja liikennevakuutuksen kilpailuttaminen on usein monivaiheinen ja vaikea prosessi, jossa kuluttajan tulisi pystyä valitsemaan itselleen paras ratkaisu. -Palvelumme on vakuutusyhtiöistä riippumaton. Taustalla on tiimi, jolla on vankka kokemus vakuutusyhtiöissä työskentelystä. Nyt annamme tämän osaamisen kuluttajien käyttöön, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Haapa-

lehto, yksi yhtiön perustajista. Palvelu analysoi kaikkien Suomessa toimivien vahinkovakuutusyhtiöiden voimassa olevat vakuutusehdot, omavastuut ja hinnat. Asiakkaan ei tarvitse syöttää kuin omat tietonsa ja ajoneuvon rekisteritunnus, minkä jälkeen palvelu antaa välittömästi vertailun ja suosituksen parhaimmasta ratkaisusta. Vakuutuslaskuri.fi-palvelu on ainutlaatuinen Pohjoismaissa.

Keskimäärin asiakkaat säästävät 200 euroa vuodessa sekä saavat varmuuden, että heillä on markkinoiden paras ratkaisu käyttämällä palvelua. Vakuutukset ovat autoilussa autosta riippuen 2. tai 3. suurin kuluerä ja 50 % asiakkaista ei ole koskaan kilpailuttanut autonsa vakuutuksia.* vakuutuslaskuri.fi

Tässä on maailman kätevin työväline, se... ...tekee tuntikirjanpidon ...kirjaa laskutettavat asiat ...laskee ylityöt ja päivärahat ...raportoi työtehon ...kertoo seuraavan työn ...näyttää työkaverien sijainnit ...tallentaa reitit ...laskee käyttöasteen ...lämmittää auton valmiiksi ...muistuttaa huollot ...kirjaa tankkaukset ...ja paljon muuta

Tekee työstä helpompaa 48

on mukana FinnMateria-messuilla osastolla B-369


Gasum vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana LNG-toimittajana LNG-yhtiö Skangas vaihtaa nimensä Gasumiksi. Nimenvaihdos vahvistaa Gasumin brändiä Pohjoismaissa ja yhtiön asemaa alueen johtavana nesteytetyn maakaasun (LNG) tarjoajana. Gasum toimii jatkossa saman vahvan brändin alla kaikissa Pohjoismaissa. Energiayhtiö Gasum kasvatti omistusosuuttaan Skangasista 70 prosentista 100 prosenttiin lokakuus-

sa 2018. Hankinta on osa Gasumin strategiaa, jonka ytimessä on kehittää pohjoismaista kaasumarkkinaa ja LNG-infrastruktuuria. ”Haluamme toimia suunnannäyttäjinä ja viedä Pohjoismaita kohti puhtaampaa huomista yhden vahvan brändin alla. Gasumkonserniin nyt integroitava Skangas parantaa mahdollisuuksiamme rakentaa ja kehittää pohjoismaista kaasuinfrastruktuuria ja vastata kasvavaan kysyntään. Tarve puhtaammille polttoaineratkaisuille sekä teollisuudessa että liikenteessä on merkittävässä kasvussa, ja vähäpäästöisistä poltto-

aineista LNG on kaikkein kilpailukykyisin vaihtoehto. Tarjoamme jatkossakin asiakkaillemme pohjoismaissa palveluita yhtä mutkattomasti kuin ennenkin”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. Yritystunnukset tai yhteystiedot eivät vaihdu. Uudet yritykset ovat nimeltään Gasum AS, Gasum LNG Production AS, Gasum LNG Oy ja Gasum LNG AB. Yrityksistä kaksi ensimmäistä ovat norjalaisia, seuraava suomalainen ja viimeinen ruotsalainen. 49


Maksimaisten Scanian päällä on keskipilarillinen KESLA 2112ZT. Malli on ollut mieleen paitsi laadulta ja nostokyvyltään, myös käytännöllisyydeltään. Säästäähän se kuljetustilaa ja helpottaa hyttiin nousemista.

Kuljetus Maksimainen Oy ihastui Keslan ”puolikkaaseen” Z-nosturiin Kuljetus Maksimainen Oy on vuonna 1997 perustettu ilomantsilainen perheyritys, jonka päätoimialana on puunkuljetus. Yritys omistaa neljä 4-akselista Scania-vetoautoa. Nostureissa yritys on luottanut Keslaan: yhdessä autossa on suorapuominen KESLA 2112T ja muissa KESLA 2112ZT. Erityisesti keskipilarillinen 2112ZT-nosturi eli ns. puolikas Z on yrityksen mieleen. Vastahakoisesta kokeilijasta tyytyväiseksi asiakkaaksi

Maksimainen oli alun perin vannoutunut toisen nosturimerkin 50

kannattaja. Asiantunteva KESLAmyyjä Jesse Holopainen Salestonilta sai kuitenkin toissa vuonna puhuttua Maksimaisen ympäri ja kokeilemaan Keslaa. Sillä tiellä yritys on jatkanut ja nyt kaikissa autoissa komeilee hytillinen 12 tonnimetrin KESLA-nosturi. Ne jaksavat nostaa mukavasti, liikkeet ovat jouhevia ja nosturit kestäviä

Huolto ja varaosat löytyvät läheltä. Jos tarvetta esimerkiksi varaosiin ilmenee, saapuvat ne paikalle samana päivänä, kertoo Hannu

Maksimainen. – Huolto- ja varaosa-asioiden ripeä hoituminen on tällä alalla erittäin tärkeää, sillä tuloja ei tule, jos auto seisoo. Hytillisiin nostureihin Maksimaisilla siirryttiin jo vuonna 2006. Ne tarjoavat mukavan työskentelyympäristön. Osassa autoja on vieläpä standardihyttiä isompi XLhytti. Hyteistä löytyy niin lämmitys kuin ilmastointikin, joten olosuhteet ovat säästä riippumatta mukavat. Hyteissä on mekaaninen 2-vipuohjaus, mutta muutos sähköiseen ohjaukseen ei ole poissuljettu. Tällä hetkellä sähköinen ohjaus on


sen verran arvokkaampi ja mekaanisen ohjaukseen on totuttu, joten vaihtaminen ei ole perusteltua. Mikä ihmeen puolikas Z?

Kolmessa Maksimaisen autossa on niin sanottu puolikas Z-nosturi. Perinteisen Z-nosturin pilari on toisessa laidassa, mutta puolikkaassa, se sijoittuu leveyssuunnassa keskelle. Itse nosturi tulee tällöin hiukan vinoon toiselle puolelle. Äkkiseltään ratkaisu tuntuu oudolta, mutta Maksimaisille, kuten kasvavalle määrällä muita käyttäjiä, ratkaisu on juuri se sopiva. - Puolikas Z on todella käytännöllinen. Kuormaan ei tarvitse jättää tilaa nosturille, joten hyötykuorma on suurempi. Neliakselisessa autossa nosturi ei kuljetusasennosta huolimatta vie kuormatilaa, kertovat isä ja tytär Maksimainen. – Erittäin suuri asia on myös turvallisuus: hyttiin pääsee nousemaan aiempaa tukevammin auton rungon päältä. Puunajoa Pohjois-Karjalan alueella

Kuljetus Maksimainen ajaa puuta pääsääntöisesti Pohjois-Karjalan alueella. Puuta kuljetetaan savotoilta Uimaharjuun, Kiteelle ja paikalliseen rautatieterminaaliin, jossa sitä lastataan junavaunuihin. Yritys työllistää 11 työntekijää ja työtä tehdään pääsääntöisesti arkisin kolmessa vuorossa sekä viikonloppuisin yhdessä vuorossa, aina mahdollisuuksien mukaan. Autot pyritään siis pitämään liikenteessä mahdollisimman hyvin, missä auttaa oma paja. Omassa pajassa pystytään tekemään hyvinkin isoja korjaus- ja asennustehtäviä mm. nosturien päällirakennuksen yritys on hoitanut itse. Maksimaisten 21-vuotias tytär Johanna on tiukasti mukana perheyrityksen toiminnassa. Uravalinta oli selvä jo 10-vuotiaana. Kuvassa Hannu Maksimainen (vas.) ja Johanna Maksimainen (oik.).

51


Kuljetusalan digitalisaatio tuo helpotusta, mutta myös ahdistaa Yksi yhteiskuntamme yleisimmistä, nykyaikaistumiseen liittyvistä sanoista on tällä hetkellä digitalisaatio. Tuo hieno sana liitetään nykyään myös merkittävässä määrin kuljetusalaan. Mitä kuljetusalan digitalisaatio oikein pitää sisällään?

Yksinkertaisimmillaan digitalisaatio tarkoittaa kuljetusalalla eri asiakirjojen ja toimintojen siirtymistä sähköiseen muotoon sekä esimerkiksi palveluiden käytön yksinkertaistamista kännykkäsovellusten avulla. Paltan eli Palvelualojen työnantajien helmikuun uutisessa käsitellään aihetta DB Schenker esimerkkinä. Kyseisessä tavarankuljetus- ja logistiikkayhtiöryhmässä ollaan investoitu paitsi ohjelmistoihin, myös täysin

52

uuteen Drive4Schenker -alustaan. Schenker on rakentanut alustan yhteistyössä teksasilaisen ohjelmistoyhtiön kanssa. Käytännössä alustan hyöty näyttäytyy siinä, kun kuljetusyritys pystyy etsimään juuri heille sopivaa rahtia erityisesti silloin, kun auton pitäisi muuten ajella tyhjänä. Näin ollen siis sopivaa rahtia saa kyytiinsä suht lyhyelläkin varoitusajalla. Alusta yhdistää eri maiden väliset rahtikuljetukset ja valittuaan minkä

maan rahtikuljetuksista on kiinnostunut, saa kuljettaja puhelimeensa ilmoituksen, kun hänelle sopiva lasti olisi tarjolla. Schenker aikoo avata Drive4Schenker -alustan vuoden 2019 aikana. Digitalisaation avulla harmaata taloutta vastaan

Kyseinen alusta on vain yksi esimerkki siitä, miten paljon ja millaisia uusia palveluja ja sovelluksia


on kehitteillä alalle - tai jo kehitetty. Niiden kehittäminen on silti tärkeää, paitsi yrityksen kannalta, myös kansantaloudelliselta ja yhteiskunnalliselta kantilta katsottuna. Viime vuoden alussa liikenne- ja viestintäministerimme Anne Berner kutsui kokoon selvitysryhmän arvioimaan harmaan talouden tilannetta liikennesektorilla ja digitaalisen toimintaympäristön mukanaan tuomia mahdollisuuksia sen torjuntaan. Ryhmässä oli asiantuntijoina laaja joukko suomalaisia kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä sekä eri viranomaisia. Ryhmä ehdotti useita eri jatkotoimia. Niistä esimerkiksi sähköisen rahtikirjan eli eCMR:n käyttöönotto kansainvälisissä maantiekuljetuksissa, tehostaisi asiantuntijaryhmän mukaan kabotaasiliikenteen valvontaa ja toisi yhdenmukaisempaa sääntelyä kansainvälisesti. Lisäksi selvitysryhmä painotti, että ”harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman toteuttamista tulee edistää”.

Tulevaisuudessa enemmän sääntö kuin poikkeus On erittäin hyvä, että kuljetusalaakin vahvasti vaivaavaa harmaata taloutta vastaan voidaan taistella nykyaikaisin menetelmin, digitalisaation mukanaan tuomin keinoin. Mutta digitalisaatio voi myös aiheuttaa jonkin asteista ahdistusta kuljetusyrittäjissä, varsinkin jos kokee, että uutta informaatiota ja esimerkiksi sovelluksia tulee liikaa kerralla. Tai kun pitää pystyä kuljetusyrittäjänä vastaamaan digitalisoituvan nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin. Viime vuoden alussa ministeri Berner totesikin, että tällä hetkellä digitalisoituminen on vielä kilpailuvaltti kuljetusalan yrityksille, mutta tulevaisuudessa enemmänkin välttämättömyys, jos yritys haluaa pysyä toimintakykyisenä ja säilyttää asiakaskuntansa. Digiahdistus on siis hyvä ottaa huomioon ja sitä pitäisi pyrkiä

lieventämään. Ehkäpä lisää keskustelua aiheesta ja erilaisten ratkaisujen pohtimista yhdessä? Positiivista lienee kuitenkin se, että erilaiset uudet sovellukset kuljetusalalla tuovat kuljettajalle ja yritykselle yleensä tuntuvia säästöjä ja hyödyttävät liiketoimintaa huomattavastikin entiseen verrattuna. Loppujen lopuksi digitalisaation tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa asioita, tuoda myös taloudellista hyötyä sekä lisäksi kustannussäästöjä.

Teksti Anita Kanerva www.rausteel.com

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • • • • • •

Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. Helppo ja luonteva käyttöergonomia. Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger. Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi 53


KOULUTUS

KOULUTUS

KOULUTUS

Johtaja, saatko palautetta johdettavilta Muista nämä kolme asiaa palautekulttu Työeläkevakuuttajien (Varma, Ilmarinen) tutkimustulosten mukaan suomalaisen esimiestyön laatu on parantunut jatkuvan palautteen antamisen osalta. Viestintä- ja palautekulttuuri organisaatioissamme on edelleen vahvasti yksisuuntaista, esimieheltä alaiselle tapahtuvaa. Tämä on samalla iso este työryhmien suorituksen parantamiselle.

Viestintä esimiestyön ytimessä Esimiestyön ydin on jatkuvassa kommunikoinnissa oman työryhmän kanssa toiminnan suunnasta, tehtävästä työstä ja tehtävän työn laadusta. Hyvin tehdyn työsuorituksen huomioiminen, väärän työsuorituksen korjaaminen ja uuden tavan yhdessä ideoiminen ovat osa hyvien esimiesten päivittäistä toimintaa. Huippusuoritukset vaativat nykytyössä nopeaa ja saumatonta yhteistoimintaa. Vastavuoroinen laadukas viestintä on ainoa

tapa varmistaa ajatusprosessimme välittyminen toisille ymmärtämyksen varmistamiseksi. Jatkuva dialogi samanlaisen haasteen kanssa työskentelevien kesken synnyttää kilpailukykyä, asiakaslisäarvoa ja innovaatiota. Onko suomalainen esimiesviestintä edelleen liian yksisuuntaista?

Johtajien oma johtamis- ja ihmiskäsitys vaikuttaa huomattavasti heidän käymänsä vuorovaikutuksen laatuun. Tämä tuli ilmi tutkittaessa perehdyttämistyötä suomalaisissa organisaatioissa. Tutkimuksessa selvisi, että johtajan ihmiskäsityksen voi karkeasti pelkistäen jakaa kahteen lähestymistapaan. Ensimmäisessä johtaja uskoo, että ihmiset lähtökohtaiset tarvitsevat jatkuvasti ohjaamista ja kontrollia oikean toiminnan varmistamiseksi. Toisessa johtaja uskoo, että ihmisiin voi lähtökohtaisesti luottaa ja he ohjautuvat työssään omasta motivaatiostaan käsin. Nämä uskomukset ohjaavat johtajan viestintää. Vahva kontrollintarve ohjaa voimakkaasti yksisuuntaiseen viestintään, vastaa-

Tauno Taajamaa liiketoimintajohtaja FM, EMBA, ICF Certified Coach Soprano Oyj

54

vasti vahva luottamus edesauttaa kaksisuuntaista viestintää työryhmissä. Esimiestehtäviin nousee ja niihin nostetaan osaajia, jotka luontaisesti osoittavat johtamis- ja kontrollinhalua. Nämä ominaisuudet ovat edelleen erittäin olennaisia ja tarpeellisia johtamistyössä. Viestinnän näkökulmasta johtamisominaisuuksien vaatimus on kuitenkin ristiriitainen. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa huippusuoritukset vaativat jatkuvaa kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Johtajan oletetaan osallistavan työntekijöitään toimintasuunnan määrittelemiseen ja päätöksentekoon. Johtamis- ja kontrollinhaluiselle lähestymistavalle tämä on vähemmän luontainen tapa viestiä. Miten johtaja saisi parempaa palautetta?

Tutkimukset tuovat esiin yleisiä ilmiöitä. Mistä yksittäinen johtaja tietää, tarvitseeko hänen muuttaa viestintäänsä tai johtamistoimintaansa ylipäätään? Palautteen pyytäminen ja rehellisen sellaisen saaminen, on tietysti paras tie muuttaa ja kehittää omaa toimintaansa. Aidon palautekulttuurin puuttuessa aloittaminen voi olla yllättävän haastavaa. On olemassa kuitenkin yksinkertaisia teknisiä tapoja aloittaa kaksisuuntainen viestintäkulttuuri omassa työryhmässä. 1. Luo työryhmällesi palautteenantamisen rakenteita Palautteenantamisen kulttuurin rakentaminen kannattaa aloittaa esim. 360-arvioiden teetättämisellä. On helpompi aloittaa työkalulla, jolla ihmiset voivat antaa palautetta nimettömänä. Kun kulttuuri on


KOULUTUS

asi? uurin luomiseksi

rakentunut, palautetta ja dialogia voidaan rakentaa päivittäisiin ryhmätilanteisiin ja kahdenkeskisiin keskusteluihin.

2. Näytä että palaute otetaan vakavasti ja sillä on vaikutus toimintaan Jos työryhmässä on palautteen rakenteita, niiden esiin nostamia asioita pitää käsitellä yhteisesti. Samoin on äärettömän tärkeää, että palaute johtaa toiminnan ja toimintatapojen muutoksiin. 3. Paras palautteen kutsuja on aktiivinen kuuntelu Aktiivinen kuuntelu on paras keino kaksisuuntaiseen viestintään ja samalla erinomainen palautekanava. Tämä tarkoittaa kykyä kuunnella ymmärtääkseen, kysyä tarkentaakseen ja rakentaa yhdessä ymmärryksen päälle.

On osoitettu, että tyypillinen ero huipputyöryhmien ja keskivertosuorituksiin pääsevien tiimien välillä on viestinnän laadussa. Huippusuoritukseen pääsevät työryhmät kykenevät jatkuvan palautteenannon ja haastamisen kautta kohdentamaan osaamisensa ja resurssinsa parhaiten. Vastaavasti näihin tiimeihin kuuluu haastamisen lisäksi turvallisuuden ja kunnioittamisen kulttuuri. Niissä on yksinkertaisesti inhimillisen hyvä olla. Tauno Taajamaa on toiminut yli 20 vuotta kehittämisen asiantuntijana Management Institute of Finland MIF Oy:ssä, Fintrassa ja Aalto EE:ssä. Hänen osaamisen ydintä ovat johtoryhmien kehittäminen, käytännön asiakastyön ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä johtaminen ja aikuispedagogiikka. Tällä hetkellä Tauno toimii johtamistyön lisäksi kouluttajana ja myy vaativia kehittämisprojekteja. Hän toimii edelleen myös avainasiakasvastaavana valituissa kansainvälisissä asiakkuuksissa.

JTO auttaa löytämään oikeat keinot johtamisen ja esimiestyön tehostamiseen, itsensä kehittämiseen ja yrityksen kasvun lähteiden tunnistamiseen. Meillä opit kehittämään liiketoimintaasi, sitouttamaan henkilöstösi ja keskittymään olennaiseen LEAN-ajattelun mukaisesti. Tervetuloa! Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Koulutus tarjoaa työntutkimus- ja mittausosaamista, pätevyyttä ja menetelmiä sovellettavaksi tuotanto- ja palveluorganisaatioihin. Kesto: 12 pv Aloitus: 4.2.2019

Työturvallisuuskortti, kurssinjohtajien täydennyskoulutus

Tule päivittämään työturvallisuuskortti kurssinjohtajan kouluttajaoikeudet 1 päivän pituiseen täydennyskoulutukseen. Kesto: 1 pv Ajankohdat: 22.1.2019, 12.3.2019 ja 21.5.2019

Esimiestaidot käyttöön

Suosittu ETK käynnistyy jälleen. Koulutuksessa saat konkreettisia taitoja jokapäiväiseen esimies- ja johtamistyöhön sekä vuorovaikutustilanteisiin. Sisältää mm. 360-arvioinnin. Kesto: 5 pv Aloitus: 12.2.2019 ja 13.5.2019

HOT – henkilöstötyötä oman toimen ohella

HOT on käytännönläheinen tietopaketti sinulle, joka hoidat henkilöstöasioita oman työsi ohella. Koulutus kattaa henkilöstöasioiden ydinalueet henkilöstöstrategiasta työyhteisön viestintään. Kesto: 4 pv Aloitus: 30.1.2019 Näistä koulutuksista 5 % alennus normaalihinnasta, etu voimassa 10.1.2019 saakka. Mainitse ilmoittautuessasi Kuljetus&Logistiikka.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kerron lisää!

Jaana Parkkila, p. 050 408 8044, jaana.parkkila@mif.fi

Osaaminen on meidän juttu. jto.fi Johtamistaidon opisto JTO on osa Management Institute of Finland MIF Oy:tä, jonka muita erikoisosaajia ovat opetushallituksen virallisiin tutkintoihin valmentava MIF Tutkinnot, viestinnän valmentaja Infor ja kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja Fintra.

55


Uuden logistiikkakeskuksen valtava koko herättää huomiota

S

11 hehtaarin logistiikka-alueelle mahtuisi yhteensä 17 täysimittaista jalkapallokenttää, mutta DSV:n tarpeisiin sinne on noussut varastorakennus (40 000 m2 + 10 000 m2 parvi), terminaalirakennus (10 000 m2) ja toimistorakennus (4 000 m2). Pelkästään varastorakennuksessa on tilaa 500 000 kuutiota. Sinne mahtuisi lähes viisi eduskuntataloa. Helteisen kesän jälkeen sinne voisi kuvitella myös olutvaraston, jonne mahtuisi kuusi miljardia tölkkiä tai 250 miljoonaa 24 tölkin olutlaatikkoa.

56

Tontin pohjoispäässä oleva varasto on tehtiin neljässä lohkossa, ja se valmistui ensimmäisenä. Virallisia

uomen DSV-yhtiöiden eli DSV Roadin, DSV Air & Sean sekä DSV Solutionsin uuden pääkonttorin ja logistiikkakeskuksen, DSV Logistics Centerin, rakentaminen Lahdentien varteen Vantaan Päiväkumpuun on edennyt suunnitellusti. Uuden toimitilakompleksin sijainti Kehä III:n välittömässä läheisyydessä takaa erinomaiset yhteydet sekä Vuosaaren satamaan että HelsinkiVantaan lentokentälle. Marraskuun lopulla rakennuksissa olivat sisätyöt pitkälti valmiit. Kokonaisuuden hahmottaminen yhdestä pisteestä edellyttää kuitenkin lintuperspektiiviä, niin isoja komplekseja ne ovat. Logistiikkakeskus on valmistumassa aikataulussaan joulukuun 2018 lopulla.

Varasto valmistui ensin

logistiikkakeskuksen harjannostajaisia vietettiin jo elokuun lopulla. Kaikki on sujunut suunnitellusti. Tiettyjä asioita on suunniteltu vasta projektin edetessä. Rakennusten suunnittelussa konserni asetti sille paljon ehtoja, jotka ovat standardeja ja hyviksi havaittuja käytäntöjä muissa DSV:n rakennushankkeissa ja ilmentävät myös yhtiön brändiä. Suomen projektitiimi on kuitenkin ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa erityisesti rakennusten toiminnallisuutta, DSV Solutionsin toimitusjohtaja Jan Magnus Nordberg kertoo. Varaston parvelle tulevaan pientavaravarastoon keskitetään pakkaamo ja lisäarvopalveluiden tuotanto. Siellä tehdään muun muassa asiakaspakkauksia ja kauppojen


myyntitelineitä. Varastoon tulee lisäksi tuotteiden pesu- ja entisöimistiloja, joissa kunnostetaan muun muassa asiakkaiden käytöstä huoltoon tai kierrätykseen meneviä laitteita. Parhaillaan selvitetään kuinka paljon pientavaroiden varastossa ja keruussa voidaan jatkossa hyödyntää robotteja ja automatiikkaa. Liikenteen ohjaus nousee Päiväkummun logistiikkakeskuksessa uudelle tasolle. Saapuvien ajoneuvojen on ilmoittauduttava etukäteen, ja ne tunnistetaan automaattisesti rekisterikilven optisella lukulaitteella. Kun tunnistus on tehty, portti aukeaa ja kuljettaja saa näytölle ajo-ohjeet oikealle lastauslaiturille. Se nopeuttaa toimintaa, vähentää manuaalista työtä ja helpottaa mahdollisia kielimuureja. Autot, jotka eivät ole ilmoittautuneet etukäteen, ajavat omalle kaistalleen, jossa tulon syy selvitetään. Toimintamalleja hiotaan

Uusi varasto on herättänyt kiinnostusta myös asiakkaiden keskuudessa. Heidän kanssaan on käyty neuvotteluja uusista toimintamalleista ja tulevaisuuden tarpeista. DSV Solutionsin asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita myös rakentamisen aikatauluista. Muutto nykyisistä varastoista uuteen tehdään vaiheittain ensi vuonna kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Sesongit ja volyymipiikit ovat asiakkailla eri aikaan, ja ne vaikuttavat myös muuttoaikatauluihin. Samalla kun vanhat varastot yhdistetään saman katon alle, luodaan toiminnanohjauksen logiikka vastaamaan uuttaa asiakassijoittelua ja prosesseja, Nordberg sanoo. Samaan hengenvetoon Nordberg kuitenkin toteaa, että toiminnanohjauksen ytimenä, eli varastonhallintajärjestelmänä tulee toimimaan

Kuvassa vasemmalla rakennusprojektin projektipäällikkö Atte Korhonen ja oikealla DSV Solutions Oy:n toimitusjohtaja Jan Magnus Nordberg toimistorakennuksen itäpäädyn edustalla.

nykyinen tuttu ja edistyksellinen WMS-järjestelmä. Rakennuksista tulee energiatehokkaita ja moderneja työympäristöjä, jotka noudattavat hyvin pitkälti DSV:n luomaa ja hyväksi havaittua omaa konseptia. Konttorin sisustuksen osalta tanskalainen design ja skandinaavinen tyyli ovat sisustuksen johtavia teemoja. Materiaalien valinnassa ja energiatehokkuuden suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon myös huomispäivän

haasteet. Automatiikalla säädellään valoja ja talotekniikkaa. Kaikki rakennukset ovat suunniteltu ja rakennettu kiinteistöalan kansainvälisesti tunnustaman BREEAM Very Good -sertifikaatin vaatimusten mukaisesti, ja tavoitteemme on sertifioida kaikki rakennukset pikaisesti luovutuksen jälkeen. Huippumoderni pääkonttori ja logistiikkakeskus kokoaa yhteen noin 500 DSV-yhtiöiden ja niiden alihankkijoiden työntekijää.

57


Suomesta maailman ensimmäinen tekoälyyn perustuva ajopäiväkirja

Kuvassa Kihon tuotekehitystiimi: Antti Koponen (vas.), Henri Hartikainen, Miika Antikainen, Ville Nuutinen, Henry Säisä ja Petteri Jokinen.

Kuopiolainen teknologiayhtiö Kiho on kehittänyt maailman ensimmäisen tekoälyyn perustuvan ajopäiväkirjan, joka oppii parissa viikossa erottamaan kuljettajan työajot vapaa-ajan ajoista. Innovaatio tehostaa paljon autoilevien ammattilaisten ajankäyttöä ja poistaa ajojen manuaaliset kirjausvaiheet. Liikkuvan työn digitalisointiin erikoistunut Kiho on panostanut tekoälypohjaisten sovellusten tuotekehitykseen kahden viimeisen vuoden ajan. Aikaisemmin yhtiön työnhallintajärjestelmissä on hyödynnetty telematiikkaa ja IoT:tä. – Tekoälyä hyödyntävän ajopäiväkirjan ansiosta liikkuvaa työtä tekevien ajankäyttö tehostuu entisestään. Virheet poistuvat, kun te-

21. vsk

58

koäly oppii tunnistamaan paikannuksen avulla tallennetut ajot ja pitää ajopäiväkirjan kaikki tiedot reaaliajassa. Kuljettajan tehtäväksi jää tekoälyn kirjaaman ajosyyn hyväksyminen, kertoo Kihon toimitusjohtaja ja innovaation pääarkkitehti Antti Koponen. Tekoäly hoitaa keskijohdon rutiinityöt

Avoimen lähdekoodin alustalle kehitetty Kiho Älykäs Ajopäiväkirja on vasta ensimmäinen askel kohti oppivaa liikkuvan työn digitalisaatiota. Yhtiön kokeneella tuotekehitystiimillä on jo jatkosuunnitelmia. Seuraavaksi Kiho valjastaa tekoälyn keräämään laskutusaineis-

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku toimitus@kuljetuslehti.fi PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola +358 40 717 5686, lehti@kuljetuslehti.fi TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki +358 40 717 5686, toimitus@kuljetuslehti.fi

ton ja tekemään työaikakirjaukset. – Tekoäly tulee nyt vauhdilla perinteisimmillekin aloille mullistaen työelämää, kuvailee Koponen yhtiön kiinnostusta panostaa tekoälyyn. Kiholla uskotaan, että etenkin keskijohdolle kuuluneet rutiinityöt siirtyvät tekoälyä hyödyntävien järjestelmien hoidettavaksi. – Tulevaisuudessa johdon päätehtävänä on huolehtia, että työarjessa säilyvät luovuus ja vuorovaikutus, jotka ovat uusien ideoiden rakennusaineita. Merkityksellisyys kumpuaa mahdollisuudesta kehittyä ja vaikuttaa omaan työhön, visioi Koponen. www.kiho.fi

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetuslehti.fi


# KU L JET

USA KULJETTAJA, LA SINULLE ON TÖITÄ Varusmiespalveluksessa suoritettu kuljettajapätevyys on erinomainen suositus kuljetusyrityksille. Tarjolla on kausiluontoisia ja vakituisia tehtäviä SKAL:n jäsenyrityksissä. Selaa työpaikkoja ja ilmoittaudu hakijaksi:

skal.fi/tyovoimapankki

59


Aina sovitusti ehjänä perille – ilman välipurkuja!

TÄYDEN PALVELUN LOGISTIIKKATALO LUOTETTAVIN KUMPPANISI Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden, johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT • • • • •

Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi Tavaran vastaanotto Keräily Lähettäminen Inventointi

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT • • • •

Kuormien purku Lastaus Lajittelu Välivarastointi

YHTEYSTIEDOT Kristian Lella p. 050 919 22 63 kristian.lella@gli.fi Tero Santaniemi p. 0400 184 247 tero.santaniemi@gli.fi Patamäenkatu 4, 33900 Tampere

www.gli.fi

Profile for Tommi Honkanen

Kuljetus & Logistiikka 6 / 2018  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus & Logistiikka 6 / 2018  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.