Kuljetus & Logistiikka 3 / 2013

Page 1

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

vuosikerta MA A L L3/2013 A •• 16.MER EL•Lwww.kuljetusjalogistiikka.com Ä • ILMASSA


2

Kuljetus & Logistiikka


Tässä lehdessä: JÄTTIREKKA-ASETUS uhkaa viivästyä..........................

4

Päätöntä painonnostoa vai suunnitelmallista suurentelua?...............................

8

MUTKAT SUORIKSI - savolais-hämäläistä yhteistoimintaa kuljetusalalla..

| pääkirjoitus |  Sari Järvinen

16

Erkki Heiskanen: Maanteillä tarvitaan varmoja kuljettajia ei juristeja...............

22

Menestystarina: Avoimuus on LeasePlanin DNA:ssa.............

24

Esko Valtaoja: Neitsytajo 50-vuotiaana..........................

32

Voimamies jatkaa isänsä kilpailuja.....................

34

Häiriöttömyyden hallinta satamissa -kehitystyöllä kilpailukykyä?....

56

TYÖTERVEYS & HYVINVOINTI ................... s. 60-67 - Työuupumus ja masennus, vaiettu asia kuljetusalalla - Uneen ja lepoon tulee kiinnittää enemmän huomiota

Koulutus s. 69–80 Nuoret oppisopimuksen avulla työelämään .................................. 70

”Lama loppuu tekemällä” Hämeenlinnalaiset saivat tarpeekseen. He kyllästyivät lukemaan uutisia irtisanomisista, lomautuksista ja taantumasta. Kehittämiskeskus Oy Häme kuljetti kaupunkiin joukon yrityselämän elvyttämiseen perehtyneitä asiantuntijoita. Tapahtuman nimeksi annettiin osuvasti ”Lama loppuu tekemällä”, joka sai paikalliset yrittäjät kokoontumaan samaan saliin. Futuristi, yrittäjä ja diplomi-insinööri Elina Hiltunen kannusti hämeenlinnalaisia etsimään heikkoja signaaleja. Niiksi hän kutsuu uusia, nousevia asioita, joita löytyy ympäröivästä maailmasta. Niitä voi löytää melkein mistä tahansa, kun jaksaa kuunnella ja keskustella ihmisten, etenkin oman kohderyhmäsi kanssa. Heikkoja signaaleja löytyy lukemalla alan raportteja ja uutisia, joita olemme keränneet tähänkin lehteen. Vaikka Nokian yhteydet takkuavat, suomalaiselle peliteollisuudelle ei enää ole kellään varaa nauraa. Myös kaivosteollisuudelta ja hyvinvointiteknologialta odotetaan kasvua. Hyvältä tilanne näyttää myös ajoneuvojen kuljettajille, joita Opetushallituksen mielestä tarvitaan vuoteen 2025 mennessä lisää. Ilahduttavaa on myös kuulla suomalaisista Startaxin kaltaisista yrittäjistä, jotka rakentavat lisää logistiikkavarastoja piittaamatta taantuma-puheista. Hiltunen puolestaan nostaa esimerkiksi kuplateen, jota tarjoilevia baareja löytyy Taiwanista. Joku keksi avata sellaisia myös Eurooppaan. Ensimmäiset trenditeet hörpittiin Helsingissä vuonna 2012. Kun haluaa olla luova, voi aloittaa Taiwanin matkan sijaan myös omasta päästä. Vaikka paratiisisaaren lintukuoron vivahteikkaan laulun sijaan sieltä kuuluisi vain yksinäisen kuovin kuikahdus, omia ajatuksia kannattaa kuunnella. Suomalaisilla on ollut tapana kehittää innovaatiota, uusia tapoja toimia, vaatimattomistakin lähtökodista. Mutta parhaiten ajatus juoksee stressittömässä päässä. Kesä on oiva hetki heittää vapaalle Power Truckissa tai pujottaa siiman päähän uutta matoa – tai vaikka nykymuodin mukaisesti ”angry fishin”. Luovaa ja rentouttavaa kesää!

Suomalainen tekniikan alojen ammatillinen peruskoulutus kiinnostaa ulkomaalaisia yrityksiä ja oppilaitoksia......72 Lisää voimaa kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksiin.................... 74 Kuljetusalan tutkintotoimikunta ja oppilaitosten edustajat yhteisten asioiden äärellä KAO:lla........................... 76 PRT testiradalle Kurikkaan Pohjoismaiden ensimmäinen virallinen ABS testirata.............................78

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh. +358 44 514 6789, aineistot@grafidee.fi JAKELU Itella Oyj •

ISSN 1458-1086

Kuljetus & Logistiikka

3


JÄTTIREKKAASETUS uhkaa viivästyä

Alikulkujen korkeusmerkinnät havaittiin niin puutteellisiksi, että Liikennevirasto passitti ELY-keskukset mittauttamaan ne uudelleen. Tarkistuslaskenta on yksi seikoista, joka uhkaa kuljetuskaluston massojen ja korkeuden korotukseen tähtäävän asetuksen aikataulua. Tiestön kunnostukseen varattu 55 miljoonaa kuluu pääosin siltaremontteihin.

L

iikenne- ja viestintäministeriön suunnittelema asetus kuljetuskaluston massojen ja korkeuden kasvattamisesta oli pontimena silta- ja alikulkukartoitukselle. Liikennevirasto ja ELY-keskukset löysivät 300 – 400 yleisten teiden siltaa, jotka eivät kestä 76 tonnin massaa. Sen sijaan alikuluista, joista mahtuisi 4,4 metrin kuormalla, ei saatu täyttä selvyyttä. - Tiedot ovat joiltakin osin vanhentuneita. Mittausten jälkeen on voitu levittää paksu kerros päällystettä. Raapaisuja on jo alikuluissa olemassa, Liikenneviraston teiden kunnossapidon asiantuntija Olli Penttinen kertoo. ELY-keskukset passitettiin teettämään

tarkastusmittaukset, joiden teko oli toukokuun alussa kesken. Asiantuntijan mielestä on tärkeää, että alikulut on merkitty asianmukaisin liikennemerkein. - Asetus ei saa tulla voimaan ennen kuin ne on merkitty. Alikulut merkitään kesän aikana. Työn valmistumisesta ei ole tarkkaa aikataulua, Penttinen toteaa. Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Kari Saari on asiantuntija Penttisen kanssa täysin eri mieltä. - Tavoite on saada asetus voimaan kesään mennessä, ennen kesälomia. ELYkeskusten pitää laittaa töihinsä vauhtia! Jos merkintöjä ei ole ehditty ennen lomia tekemään, vastuu on kuljettajilla, johtava asiantuntija Saari sanoo. Hieman epäselväksi jää, milloin Saari aikoo kesälomalle päästä. Liikenneviraston siltainsinööri Olli Pyykönen nimittäin epäilee hänkin, ettei asetus ole hyväksytty kesään mennessä. Pyykösellä on sille lisää perusteluja.

2-akselisille telipainokorotus - Oletan, ettei asetus tule voimaan ennen lomia. Ministeriötasolla tehdään vielä viilaustakin tekstiin. Metsäkuljetuksen puolelta on toivottu telipainokorotuksia 2-akselisiin muutamaa tonnia lisää. En tiedä, kuinka virallinen asia tämä vielä on, Pyykönen pohtii. Asetustekstin lausuntokierros päättyy

Osa alikulkujen merkinnöistä mitataan uudelleen. 4

Kuljetus & Logistiikka

15.5. Mahdollisesti tekstiin tuleva uusi 2-akselisten telipainokorotus ei ole siinä mukana. - Aikataulu ja sisältö ovat tietysti liikenneministeriön käsissä ja päätettävissä, Pyykönen toteaa.

15 siltaa remonttiin Hallitus myönsi 55 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jotta tiestö kestäisi kuljetuskaluston raskaampaa massaa. Suurin osa rahoista uhkaa huveta vilkasliikenteisten pääteiden siltaremontteihin eli vähintään 3-numeroisten maanteiden siltoihin. - Kanta-, seutu- ja valtateillä on noin 15 siltaa, joissa on painorajoitus. Tänä vuonna suunnitellaan, mitkä voidaan korjata tai vahvistaa. Korjaukset alkavat ensi vuonna, Penttinen kertoo. Vielä toukokuun alussa Liikennevirastossa ei uskallettu nimetä, mitkä sillat korjataan. - Siltojen suhteen tilanne on uusi. Jos lyhyelle sillalle ajetaan pitkällä yhdistelmällä,


kuljetuskaluston paino ei välttämättä tule koko matkalta sillan päälle. On laskettava, mitkä akseliyhdistelmät rasittavat minkä verran siltoja, Penttinen toteaa.

Pienet päättämättä Pääreittien siltojen korjauksen ja uusimisen lisäksi viranomaiset tutkivat pienempien reittien siltoja, jotka voitaisiin kunnostaa. - Niiden korjaus on satunnaista. Korjaus riippuu muun muassa hinnasta ja sillan tekniikasta. Periaatteessa lasketaan myös sillan merkittävyys ja kokonaisliikennemäärä, Penttinen kertoo. Alueelliset ELY-keskukset ovat keskustelleet elinkeinoelämän edustajien kanssa. Penttinen uskoo, että ELY-keskuksissa tiedetään, missä yhdistelmät kulkevat, vaikka myöntääkin, että eroja elinkeinonhaarojen välillä on. Jos epäilee, että omien kuljetusten kannalta tärkeä siltä vaatisi korjausta, asiasta kannattaa olla pikaisesti yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen. 

Jos ELY-keskukset eivät ehdi merkitä alikulkujen korkeuksia ennen asetuksen voimaantuloa, kuljettajien on oltava tarkkoina, ettei lasti ota kiinni ahtaisiin kohtiin.

Kuljetuskuluihin säästöä? Ministeriö perustelee asetuksen voimaantuloa logistiikkakulujen pienentämisellä. Metsäteollisuudelle raakapuuta kuljettava pirkanmaalainen Raimo Laine ky:n Jarmo Laine ei osaa vielä sanoa, voiko laskea kuljetushintoja uuden asetuksen myötä. - Voi olla, että joihinkin tehtäviin voisi, mutta vielä hintaa on mahdotonta laskea. Ehkä kolmasosassa kuljetuksissa puu voisi kulkea vähän suuremmalla kuormalla, ehkä 68 tonnilla. Kaikkein suurinta massaa en voi hyödyntää, Jarmo Laine kertoo. Vaikka teillä suurempipainoiset kuormat olisi sallittu, puu kerätään edelleen ympäri Suomea, pienten, huonokuntoisten teiden varsilta. Ne eivät kestä kovaa painoa. Matkaa hankaloittavat myös matalat alikulut. - Tuskin tulen ostamaan yhtä uutta suurta autoa. Yhdistelemällä nykyisiä autoja ja vaunuja saan 68 tonnin kokonaismassan, sillä olen jo aiemmin investoinut tähän suuntaan, Laine sanoo. Kuljetus & Logistiikka

5


-Viranomaiset valvovat yhteistyössä ulkomaille rekisteröityjä autoja.

Tulli valvoo tarkoin ulkomaille rekisteröityjen ajoneuvojen käyttöä

U

lkomaille rekisteröityjen ajoneuvojen käyttö Suomessa on rajoitettua ja tarkoin säädeltyä. Väärinkäytöksistä voi pahimmillaan saada jopa veropetossyytteen. Ulkomaille rekisteröidyn auton käyttöoikeus kannattaa aina tarkistaa Tullista. Suomessa vakituisesti asuva ei pääsääntöisesti saa käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa Suomessa lainkaan. Laki määrittelee vain joitakin poikkeuksia. Ulkomailla asuvan oikeus ajaa ulkomaan rekisterissä olevaa ajoneuvoaan Suomessa on kuusi kuukautta. Pidempään Suomessa oleskeleva voi hakea Tullista asuinpaikkapäätöksen ja Tulli voi jatkaa käyttöoikeutta jopa 18

kuukauteen. - Teillämme liikkuu nykyään paljon ulkomaille - pääasiassa Viroon - rekisteröityjä ajoneuvoja, joita käytetään säädösten mukaan. Tulli myös valvoo jatkuvasti tehoiskuissa sitä, että ajoneuvoja käytetään laillisesti, autoverotusjohtaja Tapio Rouhiainen Tullista sanoo.

Viranomaiset valvovat ulkomaille rekisteröityjä ajoneuvoja tehokkaasti Ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon kuljettaja joutuu aina viranomaistarkastuksissa todistamaan, että hänellä on perusteet ajoneuvon käyttöön Suomessa.

- Kuljettaja joutuu esittämään valvovalle viranomaiselle - Tullille tai Poliisille - tarpeelliset asiakirjat. Niitä ovat Tullin vahvistama käyttöönottoilmoitus, selvitys pysyvästä asuinpaikasta ulkomailla tai Tullin päätös vakinaisesta asuinpaikasta, Rouhiainen muistuttaa. Tulli tai Poliisi voi estää ajoneuvon käytön, jos se on liikenteessä säännösten vastaisesti. Ajoneuvon kuljettaja voi myös joutua maksamaan autoveron, törkeimmissä tapauksissa myös korotetun autoveron. Vakavimmissa tapauksissa hän voi saada syytteen veropetoksesta.  www.tulli.fi

CE-merkintää ei kannata jättää tekemättä Lähes kaikilta kiviaineksilta vaaditaan CEmerkintää 1.7.2013 alkaen. CE-merkinnän ulkopuolelle jäävät vain rakeisuudeltaan yli 90-milliset kiviainekset ja hiekoitussepeli sekä tuotteet, jotka on toimitettu työmaalle tai jälleenmyyjän varastoon ennen heinäkuuta. – Jos jälkeenpäin huomataan, että kohteessa käytetty kiviaines ei ole laillista eli CE-merkintä puuttuu, joudutaan työläisiin menettelyihin ja kohteen valmistuminen saattaa viivästyä, johtaja Antti Koponen 6

Kuljetus & Logistiikka

Rakennusteollisuus RT ry:stä muistuttaa. Kiviainespuolella CE-merkintöjä valvotaan kilpailijoiden ja asiakkaiden toimesta. Nämä ilmoittavat epäilemistään epäkohdista viranomaisille. Myös TUKESin valvontaresurssit kasvavat koko ajan. Rakennuttajan onkin syytä huolehtia siitä, että urakoitsija huolehtii käyttämiensä rakennustuotteiden kelpoisuudesta. Esimerkiksi Kunnat.net -sivustolta löytyy ohjeita siihen, miten tämä kannattaa tehdä. Valmistaja voi CE-merkitä rakennustuot-

teensa, jos ne täyttävät tuotestandardin vaatimukset. Jos kiviaineksen käyttökohteessa on korkeat turvallisuusvaatimukset, CE-merkinnän käyttöönotto edellyttää myös kolmannen osapuolen eli ilmoitetun laitoksen varmennusta eli testaus- ja valvontatoimia. Lisäksi on laadittava standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä. Tämä vaatimus koskee kaikkia CE-merkittyjä kiviainestuotteita.


Kuljetus & Logistiikka

7


Päätöntä painonnostoa vai suunnitelmallista suurentelua? O Viime vuoden lopulla uutisoitiin laajasti ja näyttävästi raskaiden ajoneuvoyhdistelmien enimmäispainojen ja -mittojen nostosta. Media puhui jättirekoista, jotka voisivat olla uhka Suomen tiestölle ja ylipäätään liikenneturvallisuudelle. Enimmillään tiellä kulkeva yhdistelmä voisi painaa 76 tonnia ja olla korkeudeltaan 4,4 metriä, kun nykyisin suurin sallittu kokonaismassa on 60 tonnia ja korkeus pääsääntöisesti 4,2 metriä.

8

Kuljetus & Logistiikka

lisivatko muutoksen hyödyt kaiken kaikkiaan suuremmat kuin haitat, ja ketkä uusista mitoista hyötyisivät? Kestäisivätkö Suomen tiet ja sillat isompia yhdistelmiä? Millaisia muita muutoksia uusi laki toisi? Ja ketkä asiaa oikein ajavat – ja miksi?

Asetus rajoittaa massoja Laeissa ja asetuksissa on asetettu suurimmat sallitut ajoneuvojen mitat ja massat. Tärkein säädös on asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, jossa luetellaan suurimmat sallitut akseliin ja teliin kohdistuvat massat sekä ajoneuvojen sekä ajoneuvojen ja hinattavien ajoneuvojen yhdistelmien massat. Lisäksi asetuksessa on määräyksiä ajoneuvojen ja yhdistelmien korkeudesta, mitoista ja muun muassa kääntyvyydestä. Laissa on silti vain yleiset tietynlaisen ajoneuvon mittojen ja massojen rajoitukset, ja jokaista ajoneuvoa koskevatkin lisäksi yksilölliset, rekisteriotteeseen merkityt rajoitukset. Myös liikennemerkein voidaan määrätä vaikkapa jollekin tieosuudelle poikkeavat enimmäismassat ja -mitat.

Uudet kokonaismassat toisivat 9-akselisia yhdistelmiä liikenteeseen.

Kohuttu lakimuutos koskisi raskaita ajoneuvoyhdistelmiä, joilla tarkoitetaan N2- ja N3-luokan ajoneuvoja sekä niillä vedettäviä perävaunuja. Perävaunuistakaan lakimuutos ei vaikuttaisi muun tyyppisiin perävaunuihin kuin varsinaisiin perävaunuihin, koska raskaita varsinaisia perävaunuja vedetään Suomessa kuorma-autoilla. Uusiin enimmäismassoihin olisi äärimmäisen helppo päästä painavaa kuormaa vetävissä yhdistelmissä. Tällaista kuormaa on muun muassa puutavara, turve ja paperi. Kaikkein suurin sallittu massa, 60 tonnia, voi täyttyä tällaista tavaraa kuljettavissa yhdistelmissä jo ennen kuin koko kuormatila on täytetty.

Akselit määräävät massan Suurin sallittu kokonaismassa määräytyy ilman muuta ajoneuvon akselien lukumäärän sekä niiden rakenteen mukaan. Yhteen vetävään akseliin saa kohdistua korkeintaan 11,5 tonnin ja muunlaiseen akseliin 10 tonnin massa. Telissä kaksi akselia sijaitsee enintään 2,6 metrin päässä toisistaan, jolloin telin kautta kuormitus kohdistuu laajalle alueelle. Näin ollen teliakseliin saa kohdistua vetoautossa 11,5–24 tonnin massa ja perävaunussa 11–24 tonnin massa. Suurin sallittu teliin kohdistuva massa riippuu telissä olevien akseleiden lukumäärästä sekä niiden välisistä etäisyyksistä. Sen lisäksi, että ajoneuvon yksittäisiin akseleihin tai teliin ei saa kohdistua tiettyä määrää suurempaa massaa, ei ajoneuvon kokonaismassa saa olla tiettyä määrää suurempi. Tällöin puhutaan koko ajoneuvon suurimmasta sallitusta massasta. 2-akselisen ajoneuvon suurin sallittu massa on 18 tonnia, 3-akselisen 25–26 tonnia, 4-akselisen 31–32 tonnia ja 5-akselisen 38 tonnia. 3- ja 4-akselisissa ajoneuvoissa arvo määräytyy akselien rakenteen mukaan. Vetoauton ja perävaunun yhdistelmien suurin sallittu kokonaismassa määräytyy vetoauton ja perävaunun akseleiden yhteenlasketusta lukumäärästä. 4-akselisen yhdistelmän suurin sallittu massa on 36, 5-akselisen 44 ja 6-akselisen 53 tonnia. Vähintään 7-akselisen yhdistelmän kokonaismassa saa olla enintään 60 tonnia.


Kevyen liikenteen silta, jonka alittavan ajoneuvon korkeus on liikennemerkein rajoitettu 4,3–4,4 metriin. Täysperävaunuyhdistelmällä voi lähestyä siltaa vielä turvallisin mielin, mutta mitähän silta tykkäisi 4,4 metriä korkeasta ajoneuvosta?

Vaikka akseleita on siis enemmän kuin 7, ei kokonaismassa saa ylittää 60:a tonnia. Erikoiskuljetukset ovat toki asia erikseen niin kuin ylipäätään ajoneuvojen mittojen ja massojen rajoituksissa.

Korkeampia kokonaismassoja Liikenne- ja viestintäministeriö on siis ajamassa muutoksia akseleiden määrästä määräytyviin kokonaismassoihin sekä ajoneuvon korkeuteen. Korkeus saisi olla jatkossa 4,40 metriä. 4-akselinen kuormaauto saisi painaa jatkossa 35 tonnia ja 5-akselinen 42 tonnia. 8-akselisen yhdistelmän kokonaismassa saisi olla 68 tonnia ja 9-akselisen 76 tonnia. Median kohisema 76 tonnin kokonaismassa koskisi siis 9-akselisia yhdistelmiä, ja tällä hetkellä tavallisissa suomalaisissa raskaissa yhdistelmäajoneuvoissa akseleita on ollut enintään 8. Uudet kokonaismassat toisivat siis 9-akselisia yhdistelmiä liikenteeseen. Tähän asti sellaisia yhdistelmiä ei ollut tarpeen käyttää, koska kokonaismassa ei kuitenkaan olisi saanut olla suurempi kuin 60 tonnia. Itse asiassa teknisesti olisi 8-akselisetkin mahdollista kuormata reilusti yli 60-tonnisiksi. Oletettavasti uudet kokonaismassat aiheuttaisivat suuren määrän uuden kaluston tilauksia ja päivityksiä nykyiseen. Tämän vuoksi Liikenne- ja viestintäministeriö sallisi 5 vuoden ajaksi väliaikaiset kokonaismassojen korotukset osaan nykyisistä ajoneuvoista sekä yhdistelmistä. 7-akselisen yhdistelmän kokonaismassa saisi

olla viiden vuoden ajan 64 tonnia. 2-akselinen kuorma-auto saisi painaa 20 tonnia ja 3-akselinen 28 tonnia.

Miksi muutokset? Tieto Liikenne- ja viestintäministeriön kaavailuista tuli julki viime vuoden lopulla. Ilmoitus tuli aika yllättävästi siihen nähden, kuinka nopeasti hanke eteni tiedon julkistamisen jälkeen. Kuukauden sisään lakipykälien luonnokset lähtivät Euroopan komissiolle hyväksyttäviksi, vaikka julkinen keskustelu oli juuri päässyt vauhtiin. EU:sta päätöstä odotetaan kevään kuluessa. Jos päätös on myönteinen, laki astunee voimaan hyvinkin pian. Ministeriö perustelee nettisivuillaan korotuksia kolmella hyödyllä: Korotuksen tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä, vähentää liikenteen ympäristöpäästöjä sekä alentaa logistiikkakustannuksia. Nettisivujen mukaan muutokset massoihin ja mittoihin toisivat ensimmäisinä vuosina noin 60 miljoonan euron säästöt logistiikkakustannuksissa. Myöhemmin säästöt olisivat 200 miljoonaa euroa. Taloudellista hyötyä syntyisi myös päästökustannuksissa; joskin mitään summia ministeriö ei kerro. Mitä sitten logistiikka- ja päästökustannuksilla tarkoitetaan?

Toiset hyötyvät, toiset ei Jotta yrityksen valmistama tavara saataisiin toimitettua asiakkaalle, vaatii se monesti kuljetuksen. Sen yritys usein ostaa ulkopuoliselta taholta. Logistiikkakustannuksilla tarkoitetaan yleistetysti yrityksen tavaran liikkumiseen kuuluvia kustannuksia, jotka koostuvat muistakin osista kuin itse kuljettaminen ajoneuvoilla. Koska Suo-

Seuraukset törmäyksessä henkilöautoon ovat tuhoisat ilman 16:a lisätonniakin. messa etäisyydet ovat pitkiä, on kuitenkin nimenomaan kuljettamisella merkittävä osuus menoissa. Logistiikkakustannukset ovat nousseet jo niin korkeiksi, että suomalaisten yritysten kilpailukyky on heikentynyt. Kun yritysten tilaamissa kuljetuksissa olisi laillista kuljettaa samalla matkalla enemmän tavaraa, alkaisi yrityksiltä kulua vähemmän rahaa kuljetuksiin. Teollisuus, metsäteollisuus etunenässä, onkin kannattanut kokonaismassojen korotusta. Metsäteollisuuden mukaan kuljetus muodostaa 10 prosenttia kustannuksista. Teillä kuljetuksista kulkee 80 prosenttia, ja raakapuun osuus on 75 prosenttia. Raakapuu onkin juuri erittäin painavaa lastia, jolloin kokonaismassojen korotukset olisivat paikallaan.

Tiet turmeltuvat, sillat sortuvat? Massamuutokset saivat aikaan keskustelua myös teiden ja siltojen kestävyydestä. Varsinkin moni ammattikuljettaja on ollut sitä mieltä, että pienemmät tiet tuskin kestävät nykyisiäkään kokonaispainoja. Lisäksi Suomessa on paljon siltoja, joiden alta mahtuu vielä 4,2 metriä korkealla ajoneuvolla mutta jotka aiheuttavat ongelmia korkeampien kulkupelien kanssa. Kaikkien siltojen kantavuudenkaan riittävyys ei ole itsestään selvää. Massojen nostamisen kannattajat ovat tukeutuneet painon jakautumiseen akseleiden kesken: suurimman sallitun massan Kuljetus & Logistiikka

9


Nykyisissä kuorma-autoissa on niin valtavia teholukemia, että autojen tehojen puolesta massojen korotukset voidaan ottaa käyttöön ilman muutoksia kalustoon. Tällä hetkellä maailman tehokkain sarjavalmisteinen kuorma-auto tarjoaisi 76-tonnisessa yhdistelmässä 9,9 hevosta jokaista tonnia kohden, ja kilowateissakin tehoa riittäisi 7,4.

kasvun myötä ajoneuvoyhdistelmän akseleiden määrä nousee. Esimerkiksi suurin ehdotettu rasitus, 76 tonnia, ei kohdistuisi tiehen suinkaan seitsemän vaan yhdeksän akselin kautta. Tielle ei ole ongelma koko yhdistelmän massa, vaan yhdistelmän akseleiden kautta kohdistuvat pistemäiset massat. Silloilla sen sijaan koko järkäleen massa ratkaisee, ja esimerkiksi tienviranomainen on huolissaan juurikin siltojen kestävyydestä. Liikenne- ja viestinministeriö onkin muistanut huomioida tiedotteessaan huolen teiden ja siltojen kestämisestä: Jotta elinkeinoelämä hyötyisi muutoksesta, on varmistettava, että liikenneverkon kunto mahdollistaa liikennöinnin suuremmilla ajoneuvoilla. Tämä edellyttää, että muutoksen vaikutukset otetaan huomioon päätettäessä perusväylänpidon rahoituksesta maaliskuun [2013] kehysriihessä. Suuremman kaluston täysimittainen hyödyntäminen vaatii rakenteellisia muutoksia erityisesti siltoihin. Äskettäin hallitus sopi valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017, ja se huomioi liikenneväylien rahoittamisen seuraavasti: Tieliikenteeseen tulevien raskaan kuljetuskaluston mittojen ja massojen korotukseen varataan kehyskaudella yhteensä 55 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jotta tiestö saadaan pidettyä asianmukaisessa kunnossa. Liikenneministeriön mukaan teiden ja siltojen ylläpito aiheuttaisi 1,5 miljardin euron lisäkustannukset 20 vuoden kuluessa, ja suurin osa kustannuksista syntyisi ensimmäisen 5 vuoden aikana.

Jyräävätkö jättiläiset meidät? Vaikka tiestö joten kuten kestäisi jättimäi10

Kuljetus & Logistiikka

siä ajoneuvoyhdistelmiä, arveluttaa monta tienkäyttäjää yhä suuremmat raskaat ajoneuvot. Suuren massan saattaminen liikkeeseen vie paljon aikaa, ja pahoissa ylämäissä järkäleen pitäminen liikenteen rytmissä on mahdotonta. Sitten kun ajoneuvo onkin hyvässä vauhdissa, on ainakin 80 kilometriä tunnissa etenevää kulkupeliä pidettävä hallinnassa. Hidastaminen vaatii enemmän työtä, ja törmäystilanteessa massan vaikutus on entistä tuhoisampi. Tosin esimerkiksi henkilöauton ero 60-tonniseen yhdistelmään on jo niin iso, että seuraukset ovat tuhoisat ilman 16:a lisätonniakin. Kun kantavuuksien lisäämisen jälkeen saman kuorman siirtämiseen ei tarvita yhtä paljon ajamista, raskaat ajoneuvot luultavasti vähenisivät liikenteessä. Tämän liikenneministeriökin näkee hyvänä asiana, sillä isojen autojen osuuden pienetessä turvallisuus kohenee ja päästöt vähenevät. Alentuneiden päästöjen seurauksena ihmisiä sairastuu vähemmän, jolloin yhteiskunta säästää hoitokustannuksissa. Ympäristö ei turmellu niin pahasti, jolloin yhteiskunta säästää ympäristön suojelussa. Asumisviihtyvyys joillakin alueilla kohenee, jolloin yhteiskunta saa rahaa vaikkapa kaavoituksesta. Tätä tarkoitetaan päästökustannusten alenemisella.

Jokuhan tästäkin maksaa Jos esitys raskaiden ajoneuvoyhdistelmien suuremmista kokonaismassoista menee läpi, tahtovat asiakkaat kuljetusten siirtyvän entistä täydemmiksi lastatuihin autoihin. Näinpä kuljetusyrittäjät joutuvat päivittämään kalustoa niin, että yhdistelmät voidaan lastata 76 tonnin kokonaismassaan. Tärkein toimenpide on lisätä sekä vetoautoon että kärryyn yksi akseli lisää niin, että

Liikenneturvallisuuden koheneminen, ympäristöhaittojen väheneminen ja kustannusten pieneneminen ovat painavia perusteluja. akseleita on kaiken kaikkiaan 9. Toisaalta joissakin tilanteissa voi olla tarpeen hankkia kokonaan uutta kalustoa. Kuljetusalan etujärjestö SKAL on laskenut jäsenyritysten antamien tietojen pohjalta, että lakimuutoksen seurauksena kalustoa päivitettäisiin vähintään 1,4 miljardilla ja enimmillään 4,5 miljardilla eurolla. Rahaa palaisi kaluston muuttamiseen siis suuri summa, mutta maksaisiko panostus itsensä joskus takaisin? Kokonaismassan ollessa suurempi kulkee samalla kilometrimäärällä enemmän tavaraa. Tässä yhteydessä puhutaankin tonnikilometreistä eli ajoneuvon kokonaismassan, tai siinä olevan kuorman massan, ja kuljetun matkan tulosta. Jos vaikkapa pitäisi siirtää 70 tonnin massa 100 kilometrin matka, kantavuudeltaan 35 tonnin yhdistelmällä pitäisi massaa siirtää 200 kilometriä. Kantavuudeltaan 70-tonnisella yhdistelmällä riittäisi 100 kilometriä. Tonnikilometrejä käyttämällä voidaan esimerkiksi suhteellinen polttoaineenkulutus tehdä pienemmän näköiseksi ja todeta, että pitkällä tähtäimellä kuljetusyritys alkaisi säästää polttoaineesta koituvissa kustannuksissa. Sen sijaan hetkellinen ja konkreettisimmin näkyvä kulutus, litroina sataa kilometriä kohden, luonnollisesti nousee.


Kuka hyötyy ja kuka ei Ministeriö ja teollisuus on laskelmissaan päätynyt yksimielisesti siihen, että yritysten logistiikkakustannuksen laskisivat massojen ja mittojen korotuksen myötä. Asiassa ei liene mitään kiistettävää. Sen sijaan itse kuljetusten suorittajat, kuljetusyrittäjät, joutunevat päinvastaiseen tilanteeseen. Alle neljän auton kuljetusyrityksissä kaluston päivittäminen olisi taloudellisesti rankempaa kuin suurissa yrityksissä. Vaikka jonkin ajan kuluessa investoinnit maksaisivatkin itsensä takaisin, eivät mittavat kertarysäyksellä tulevat menot pienyrittäjää ainakaan ilahduta. Olisivatko kustannukset kuitenkaan ylitsepääsemättömät? Lakimuutoksesta koituisi toiselle onnea mutta toiselle epäonnea. Onko lakimuutos sitten täysin reilussa hengessä toteutettu? Perussuomalainen kansanedustaja Reijo Tossavainen nosti eräässä mielipidetekstissä esiin sen seikan, että entinen elinkeinoministeri Jyri Häkämies olisi ajanut massakorotuksia vain elinkeinoelämän etu mielessä. Häkämies nimittäin kuului lakimuutosta valmistelleeseen työryhmään, ja siirtyi hyvin pian Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajaksi. Massojen muutokset nimenomaan palvelisivat elinkeinoelämää. Asia ei kuitenkaan ole välttämättä yksinkertaisesti niin, että ministeriö lähtisi ajamaan häikäilemättömästi lakimuutosta joidenkin osapuolten kustannuksella. Liikenneturvallisuuden koheneminen, ympäristöhaittojen väheneminen ja tietysti myös kustannusten pieneneminen ovat painavia perusteluja. Lisäksi valtiovalta haluaa turvata teollisuuden kilpailukykyä. Vaaranahan ajattelemattomassa päätöksenteossa on se, että yritykset karkaavat lopulta ulkomaille ja vievät yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksiä mukanaan. Eri asia sitten onkin, onko juuri tieliikenteen Jättirekat taitavat ajoneuvojen massoihin ja mittoivallata tiet hin kajoaminen paras menetelmä turvata teollisuuden toiminta. hyvinkin pian. Kovaa kinastelu on joka tapauksessa ollut. Liikenneministeriö ja teollisuus ovat lyöneet esitelleet suuret säästösummat. Kuljetusalan etujärjestö SKAL ja monet kuljettajat taas ovat todenneet massojen korotukset hätiköidyiksi. Siinä sivussa lakimuutos on kuitenkin edistynyt. Jos Euroopan komissio hyväksyy lakimuutoksen sisällön, siirtynee muutos eduskunnan käsittelyyn. Koska hallituspuolueet suhtautuvat myönteisesti massojen ja mittojen korotuksiin, lakimuutos myös todennäköisesti menee läpi. Näin ollen jättirekat taitavat vallata tiet hyvinkin pian.  www.apks.fi

Kestävän kehityksen edelläkävijä Yhdistämme Itämeren alueen liikekeskuksia kuudella reitillä ja päivittäin noin 30 kilometrillä rahtikapasiteettia.

Kommentti Kiihdytän täysperävaunua 80 kilometriin tunnissa valtiellä. Turbon vihellys valtaa koko ohjaamon, ja moottorin raataminen tuntuu melkein omassa kropassa. Vertaan moottorin olotilaa siihen, kun itse taistelee kuntopyörässä kestävyystestin viime metreillä. Minua haroo vastaan 275 watin vastus, kun taas työauto kiskoo perässään 30 tonnia paperia – tietysti kaluston massan lisäksi. Kuorma-auton moottorit on tehty kestämään yhä vain uusia kiihdytyksiä. Aina välillä kyllä vetäydytään pajalle uusimaan osia, mutta itse moottori voi pysyä samana kymmeniä vuosia. Uusien moottorien yhä suuremmat tehomäärät kiskoisivat vaikka letkan junavaunuja. Kuorma-autot ovat siis valmiita ottamaan vastaan myös korkeammat kokonaismassat. Ilkeältä se kuitenkin tuntuisi. Vaatia moottoria pitämään ylämäessäkin 76 tonnia liikkeessä. Vaatia kytkintä pistämään se massa liikkeeseen. Vaatia jarruja hidastelemaan sitä massaa alamäessä. Varsinkin näissä tieolosuhteissa. Pari työpäivää täyspitkän ratissa sai taas muistamaan, että taajaman ulkopuolella on surkeita tieosuuksia. Välillä oikein pelottaa, kun korkeat vaihtolavakontit kallistuvat piennarta kohti viettävällä kaistalla. Tai kun ne heilahtelevat routatöyssyissä. Puhumattakaan kohtaamisista kapeilla teillä ja kääntymisistä päätielle edes loivaan ylämäkeen rakennetuista risteyksistä. Hyötyköön elinkeinoelämä miten paljon tahansa, mutta en minä noilla massoilla kovin levollisin mielin ajelisi.

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA! facebook.com/TallinkSiljaCargo

cargo.booking@tallinksilja.com puh. +358 203 74266 cargo.sales@tallinksilja.com puh. +358 9 180 41

www.tallinksilja.com

Kuljetus & Logistiikka

11


Worldtrucker – raskaan kaluston kuljettajien kohtauspaikka verkossa on saanut mobiilisovelluksen Volvo Trucks on julkaissut mobiilisovelluksen Worldtrucker –verkkoyhteisölle. Älypuhelimille ja tablet-tietokoneille tehty sovellus auttaa kuljettajaa käyttämään yhteisön palveluita tien päällä ja jakamaan omat kokemuksensa. Maksutonta sovellusta voi tällä hetkellä käyttää iOS- (iPhone, iPad) ja Android-käyttöjärjestelmillä. Sovellusta on ensimmäisenä päässyt käyttämään “julkkiskuljettaja” Lisa Kelly, joka tunnetaan muun muassa amerikkalaisista tv-sarjoista Rekkakuskit jäällä ja Maailman vaarallisimmat tiet. Lisa on myös Worldtruckerin jäsen.

W

orldtrucker-sovellus on suunniteltu, jotta Worldtruckeryhteisön jäsenet voisivat vaihtaa kokemuksia ja jakaa

omaa kokemustaan toisten kuljettajien kanssa helposti myös tien päällä ollessaan. Palvelussa on tällä hetkellä yli 20 000 jäsentä. Lisäksi sovellus helpottaa uusien jäsenien liittymistä, koska yhteisön käyttöön tarvitaan vain mobiililaite ja verkkoyhteys. Worldtrucker-verkkoyhteisössä (osoitteessa www.worldtrucker.com) kuljettajat voivat keskustella toisten kuljettajien kanssa ympäri maailman. – Sovellus on sekä Worldtrucker-verkkosivun laajennus että hyvä työkalu kuljettajille, jotka voivat sen avulla luoda ja jakaa sisältöä tien päältä. Kuljettajat voivat jakaa

Sovellus yhdistyy täydellisesti Worldtrucker- verkkosivuun ja palvelu on suunniteltu yhdessä kuorma-auton kuljettajien kanssa. Kuljettajilta on kerätty palautetta muun muassa Worldtruckerissa tehdyn kyselyn avulla ja haastattelemalla kuljettajia taukopaikoilla.

12

Kuljetus & Logistiikka

muille käteviä vinkkejä kuten hyviä ruokapaikkoja tien varrelta tai tietoa tietöistä, kertoo Paula Kühnel, Volvo Trucksin Online Communication Manager. Sovellus sisältää muun muassa GPSpaikannukseen perustuvan toiminnon, jonka avulla kuljettaja voi tallentaa ja jakaa ajamansa reitin. Tuolle reitille kuljettajat voivat lisätä kiinnostavia paikkoja ja muita vinkkejä. Kuljettajat voivat myös lisätä kuvia vinkkeihin, arvostella ja kommentoida niitä, jotta muut tietävät etukäteen, minne todella kannattaa mennä vaikkapa ruokailemaan. Toimintoihin kuuluu myös chat-keskustelumahdollisuus, joka auttaa kuljettajia keskustelemaan lähellä olevien muiden kuljettajien kanssa. Sovellus yhdistyy täydellisesti Worldtrucker- verkkosivuun ja palvelu on suunniteltu yhdessä kuorma-auton kuljettajien kanssa. Kuljettajilta on kerätty palautetta muun muassa Worldtruckerissa tehdyn kyselyn avulla ja haastattelemalla kuljettajia taukopaikoilla. – Kuorma-autonkuljettajat tuntevat parhaiten elämän tien päällä ja tämä sovellus on kehitetty juuri heille ja heidän avullaan, sanoo Paula Kühnel.


Vaarallisten teiden kuljettaja Lisa Kelly sovelluksen testikäyttäjänä Sovellusta on ensimmäisenä päässyt käyttämään kuuluisa kuorma-autonkuljettaja Lisa Kelly, joka tunnetaan ympäri maailman hänen osallistuttuaan Suomessakin esitettyihin tosi-tvsarjoihin Rekkakuskit jäällä (Ice Road Truckers) ja Maailman vaarallisimmat tiet (IRT: Deadliest Roads). Lisa on myös Worldtruckerin jäsen. – Sovelluksesta tulee olemaan paljon apua tien päällä, kun voi saada vinkkejä siitä missä kannattaa syödä, nukkua tai pysähtyä reitin varrella, sanoo Kelly. Lisa Kelly on ollut hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja hänellä on Facebookissa, Twitterissä ja Worldtruckerin foorumilla paljon seuraajia niin ystävinä kuin faneinakin. – Minusta on mukavaa olla yhteydessä muiden kuljettajien kanssa. On monia asioita, jotka tekevät kuorma-auton kuljettajista tiiviin yhteisön ja se minusta juuri on siistiä Worldtruckerin konseptissa. Toiset kuljettajat voivat todella ymmärtää, millaisissa tilanteissa olet. Kuinka Lisa Kelly ehdottaa, että kuljettajat käyttäisivät sovellusta?

– Sovelluksesta tulee olemaan paljon apua tien päällä, kun voi saada vinkkejä siitä missä kannattaa syödä, nukkua tai pysähtyä reitin varrella, sanoo Lisa Kelly.

– Mene vain sisään sovellukseen ja ala painella nappeja. Sovellus on todella hyvä tapa pitää yhteyttä. Sovellus on maksuton ja sen voi ladata iOS-käyttöjärjestelmään Applen App Store –kaupasta ja Android-käyttöjärjestelmään Google Play -kaupasta. Sovellus on käytettävissä muun muassa suomen-, ruotsin- tai englannin kielellä riippuen siitä, minkä kielen käyttäjä palvelussa itselleen valitsee.

Tietoa Worldtrucker-verkkoyhteisöstä Worldtrucker on maailmanlaajuinen verkkoyhteisö kaikille raskaan kaluston kuljettajille riippumatta siitä, minkä merkkisellä kuorma-autolla he ajavat. Volvo Trucks tarjoaa palvelun, mutta sisällön luovat kuljettajat itse. Yhteisön kautta kuljettajat voivat jakaa kokemuksia ja saada uusia tuttavuuksia omalta alaltaan yli maan rajojen. Palvelun selailu onnistuu myös muilta,

kuin jäseneksi liittyneiltä, mutta esimerkiksi keskusteluihin osallistuminen ja kuvien lataaminen onnistuvat vain jäseneksi liittyneiltä. Palvelun sisältö perustuu pitkälti kävijöiden itsensä luomaan sisältöön, kuten valokuviin, ryhmiin ja keskusteluihin. Volvo Trucks toivoo, että kuljettajille tarjottu verkkoyhteisö tekee kuljettajan työstä yhä mielenkiintoisempaa, lisää kiinnostusta ammattia kohtaan ja auttaa kuljetusyrityksiä uusien kuljettajien löytämisessä.  • Sivustolla vieraillaan yli 90 000 kertaa kuukaudessa ja palveluun ladattuja kuvia on yli 130 000 kappaletta. • Kielet: Worldtrucker-nettisivu on saatavilla 19 kielellä. • Jäsenmäärä: yli 20 000 • www.worldtrucker.com Kuljetus & Logistiikka

13


Uusi Mercedes-Benz Econic ensiesittelyssä

M

ercedes-Benz Econic-mallit uudistuvat ja siirtyvät samalla myös Euro VI aikaan. Uusien mallien tuotanto alkaa Wörthin tehtaalla marraskuussa. Mercedes-Benz on jo ehtinyt esitellä Euro VI moottorit Actros, Antos, Arocs ja Atego malleissaan. Nyt valmistaja tuo uudet moottorit myös ainutlaatuiseen Econiciin. Mercedes-Benzin kuorma-autot ja erikoiskuorma-autot ovat nyt koko mallistoltaan varustettu näillä vähäpäästöisillä moottoreilla. Mercedes-Benz onkin ainut valmistaja joka tarjoaa kaikki hyötyajoneuvonsa näin ympäristöystävällisillä moottoreilla. Näin valmistaja haluaa näyttää ympäristöystävällisyyden tärkeyden myös automallien tuotannossa.

Uudet moottorit ovat entistä tehokkaampia ja taloudellisempia Euro VI päästöillä Uusi Econic on saatavana BlueEfficiency Power moottorisukupolven kuusisylinterisellä, 7,7l OM936 moottorilla. Moottori on aiempaa tehokkaampi ja se on tarjolla kahtena eri versiona eli 220 kW(299 hv) ja 260 kW(354 hv). Näissä moottoreissa pieni polttoaineen kulutus takaa erittäin puhtaat pakokaasut ja vähäpäästöinen moottori laskee polttoaineenkulutusta jopa neljä prosenttia. Uusi Econic on erittäin luotettava. Sen huoltoväli on huomattavan pitkä, joten asiakas kohtaa edullisemmat käyttökustannukset.

Tehokas asennusprosessi ja sarjatuotannon laatu Uuden sukupolven Econic on ensi piirus14

Kuljetus & Logistiikka

tuksista tuotantolinjalle saakka tehty Wörthin tehtaalla. Mercedes-Benzin erikoisajoneuvo-osasto kehitti ja suunnitteli alusta loppuun uudet mallit ottaen huomioon sen muussa ajoneuvotuotannossa käytettävää sarjatuotantotekniikkaa. Mercedeksen sarjatuotannon prosessien hyödyntäminen Wörthin tehtailla takaa tehokkaan ja nopean kokoonpanon ja tuotteiden korkean laadun. Erikoisajoneuvojen tuotekonsepti perustuu samaan moduuliperiaatteeseen jota käytetään Actrosin, Antosin, Arocsin ja Ategon kokoonpanossa. Econic jakaa monia osia Actrosin kanssa, kuten rungon sähkölinjoituksen ja osan hallintalaitteista. Runsaan malliston tuottaminen on mahdollista yhdistämällä sarjatuotannon edut erikoisajoneuvojen tuotantoon.

Econic on puhtaampi, voimakkaampi ja tehokkaampi Päästöjen saattaminen matalalle Euro VI tasolle on haasteellista, mutta kaikkien uusien mallien suhteen Mercedes-Benz pystyi kehittämään myös autojen muita ominaisuuksia. Näin uuden sukupolven Econic on parantanut suorituskykyään ja tehokkuuttaan ja samalla sen käsiteltävyys on helpottunut entisestään. Myös sen ergonomia on uuden rungon, sisustuksen ja ulkoasun suhteen suunniteltu uudelleen. Vaikka ajoneuvon kantavuus on pysynyt samana, on sen taloudellisuus parantunut matalamman polttoaineenkulutuksen, ja pienempien ylläpitokustannusten ansiosta. 


9.–10.8.2013 www.powertruckshow.fi

Messuosastojen myynti käynnissä!

Varaus ja tiedustelu Ari 0400 264 116Kuljetus Rami&0500 569 522 Logistiikka 15 Mikko 0400 563 786 Juha 0400 567 068


MUTKAT SUORIKSI

- savolais-hämäläistä yhteistoimintaa kuljetusalalla Vanhat sananparret hitaista hämäläisistä tai vastuun siirtymisestä kuulijoille savolaisten saadessa puheenvuoron on vuosikymmenten yhteistyössä työnnetty jo kokonaan syrjään, kun asikkalalainen EL-Kori Oy ja kuopiolainen Experant Oy ovat yhdessä rakentaneet työkaluja onnistumiseen. Pitkän linjan yrittäjät toki tietävät, että vitsit voivat arjen haasteissa välillä olla vähissä, mutta uskollisuus omille juurille yhdistettynä hämäläiseen sitkeyteen ja savolaiseen sukkeluuteen vie lopulta kuitenkin pitkälle - myös kuljetusalalla.

Motivoitunut henkilöstö menestymisen edellytys EL-Kori Oy:n toimitusjohtaja Marjut Nordström vieraili toukokuun alussa Kuopiossa, Experant Oy:lle toteutetun uuden päällirakenteen luovutuksen merkeissä. Asiakkaan tarpeitten mukaan räätälöityjä ja erityisesti

lämpötilasäädeltyjen elintarvikkeiden kuljetuksiin suunniteltuja laatukoreja valmistava yritys on toimittanut yksilöllisiä päällirakenteita Kuopioon jo kauan. Yhteistyö on siirtynyt vahvan luottamuksen pohjalta jo seuraaville sukupolville, ja sama arvomaailma on luonut sille hyvät pelisäännöt. Kolme vuosikymmentä jatkunut yhteistyö antoi Experant Oy:n ja EL-Kori Oy:n edustajille aihetta miettiä yritysten yhteisiä menestystekijöitä vähän syvällisemminkin. Niitä löydettiin sekä arvopohjasta että toimintatavoista. Molemmille yrityksille onnistumisen rakentajaksi ylitse muiden on muotoutunut arvostava suhtautuminen omaan henkilöstöön. ”Henkilökunnan kanssa ollaan vähän kuin yhtä perhettä, kaikilla on yhteiset intressit ja tiedetään, että asiakas maksaa palkkamme. Työ itsessään motivoi ja kaikki voivat luottaa, että soudetaan venettä samaan suuntaan”, toteaa Marjut Nordström. Myös Experantilla tiedetään, että yrityksen koko henkilöstön sitoutuminen sekä omaan työhönsä että talon tavoitteisiin näkyy sekä työn sujumisessa että lopputuloksen laadussa. Yhteiseen hiileen puhaltaminen organisaation kaikilla tasoilla onkin molempien yritysten johdon mielestä nykypäivän kilpailutilanteessa ehdoton edellytys menestymiselle. ”Varmaan tässä on myös historia opettanut molemmissa taloissa; menestys vaatii kovan työn lisäksi vähän Antti ja Matti Koistinen Experant Oy:ltä sekä Marjut Nordström EL-Kori Oy:ltä.

16

Kuljetus & Logistiikka

onneakin”, pohdiskeli EL-Korin Marjut Nordström.

Kolmannen polven osaamista Kuljetusliike Experant Oy on vuonna 1963 toimintansa aloittanut perheyritys, joka hallitsee koko lämpöketjun kymmenien vuosien kokemuksella. Varma, nykyaikainen kalusto, ammattitaitoinen henkilöstö sekä kattavat terminaalipalvelut takaavat tuore- ja päivittäistavaroiden sekä elintarvikkeiden liikkumisen halutuissa olosuhteissa vuorokauden ympäri. Experant Oy hoitaa Kuopion logistiikkaterminaalissa sekä siirtokuljetuksia että jakelua. Yritys työllistää n. 70 logistiikka-ammattilaista. Terminaalilla tapahtuu ympäri vuorokauden, kun elintarvikkeet siirtyvät keskusvarastoista terminaaliin, lajitteluun ja jatkojakeluun kiivaalla tahdilla. Työ on nopeatempoista ja tarkkaa, mikä asettaa henkilöstölle haasteita. Yö on


kiireisin aika ja päivällä toiminta painottuu runkopuolen liikenteelle. Toimitusjohtaja Antti Koistinen Experant Oy:ltä kertoo, että toiminnan perustana on luotettavuus ja joustavuus. ”Tilanteet ja tilaukset muuttuvat joskus hyvinkin nopealla syklillä ja henkilöstömme pyrkii kaikin tavoin vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin siten, että loppuasiakas on tyytyväinen ja kauppoihin tulevat elintarvikkeet ajallaan ja oikeat tuotteet oikeisiin paikkoihin.” Työn luonne edellyttää, että henkilöstö on sitoutunut tehtäviinsä ja ymmärtää oman panoksensa jakeluketjussa. Henkilökunnan hyvinvointi ja koulutus ovat olleet tärkeitä Experant Oy:ssä. Se mahdollistaa myös onnistumiset työssä, toteaa Antti Koistinen. Johdon tehtävä on sen jälkeen vain olla jarruttamatta yrityksen kehitystä, naurahtaa Antti. Vähäinen vaihtuvuus työntekijöissä on ollut myös iso etu terminaalilla ja ajojärjestelyissä.

Yrittäjän puolipäivätyö Antti Koistinen on ollut yrityksen toimitusjohtaja vuodesta 2012, jolloin isä Experant Oy:n kovaa ammattilaisjoukkoa Kuopion Matti siirtyi hallituksen puterminaalilla, Kalle Häkli ja Marko Pakarinen sekä heenjohtajan tehtäviä hoitaAntti ja Matti Koistinen. maan ja taustavaikuttajaksi. Nyt on aika siirtää hiljaista tietoa ja kokemuksen mukanaan tuomaa 12 tunnin jakson vuorokaudesta käyttää” oppia nuoremmalle yrittäjäpolvelle. Van- naurattaa Antti Koistinen kuulijoitaan ja hasta kokemuksesta Matille on mieluisaa osoittaa, että savolainen lupsakkuus elää ja edelleen tulla päivittäin ”sorvin ääreen”. voi edelleen hyvin myös kuljetusalalla. ”Kun ollaan tällä hämäläisellä hitaudel”Vaihtoehtona olisi kyllä kotoa tuleva ohla toteutettu savolaisten nopeisiin käänteijattu toiminta”, naurahtaa Matti. Kuntoa ja jaksamista Matti on hakenut siin soveltuvia työkaluja, niin väkisinhän hiihtoladulta ja kesäaikaan sauvakävely on siinä ovat mutkat suoristuneet”, hymyilee tehokas liikuttaja. Anttikin on todennut, myös Marjut Nordström. ”Ainakin meiettä erilaiset kuntoilumuodot on tarpeen dän yhteistyössämme erilaisuus on aidosti ottaa myös omaan ohjelmaan, että vaa- muodostunut rikkaudeksi, ja molempien tivassa työssä jaksaa ja pysyy kunnossa. osaamista ja kokemusta hyödyntäen olem”Yrittäjän työhän on sellaista puolipäi- me pystyneet kehittäneet hyviä konsepteja vätyötä, voi vapaasti itse valita kumman Experantin vaativiin kuljetustarpeisiin.”  Kuljetus & Logistiikka

17


Maailmanlaajuinen yhteistyö nesteytetyn maakaasun käyttöönotossa Yhteistyö perustuu Volvon uuteen MetaaniDiesel-konseptiin, jossa nesteytettyä maakaasua on mahdollista käyttää dieselmoottoreissa, sekä Shellin asiantuntemukseen ja infrastruktuuri-investointeihin. Volvon ja Shellin yhteistyön tarkoituksena on koordinoida eri toimintoja ja aktiivisesti edistää nesteytetyn maakaasun käyttöä kuljetusalalla.

-S

hell on avainasemassa näillä markkinoilla, ja me kuulumme maailman johtaviin kuorma-autojen valmistajiin, jolla on jo energiatehokas kuorma-auto markkinoilla. Yhdessä me uskomme, että voimme edistää ja nopeuttaa nesteytetyn maakaasun käyttöönottoa kuljetusalalla – molemmat yritykset omien toimintojensa ja muiden innostamisen kautta, sanoo Lennart Pilskog, Volvo Trucksin suhdetoimintojen johtaja.

Kaasua kaukoliikenteen kuljetuksiin Maakaasua käytetään nykyisin tiivistetyssä muodossa kaupunkilinja-autoissa ja pienemmissä hyötyajoneuvoissa. Suoriutuakseen pitkän matkan kuljetuksissa, ajoneuvon on kuitenkin pystyttävä kuljettamaan

Goodyearin ”Dream Team” voi tuottaa kuljetusyrityksille yli 200 000 euroa säästöä vuodessa Yli 200 euron vuosittainen säästö polttoainekustannuksissa voi olla unelma joillekin kaukoliikenteen kuljetusyrityksille, mutta tavanomaiselle 50 kuorma-auton yritykselle se on mahdollinen Goodyearin Marathon-renkaiden ansiosta.[1] Tämä on totta, kun kuorma-autoon asennettaan Goodyearin ohjaavien LHS II + -renkaiden, vetävien LHD II + -renkaiden ja LHT II -perävaunurenkaiden huippuyhdistelmä [2] sellaisten renkaiden sijaan, jotka ovat saaneet Dluokituksen polttoainetehokkuudesta EU:n uuden rengasmerkintäasetuksen mukaan. Tällöin 50 kuorma-auton yrityksen 200 000 euron polttoainekustannusten säästöt, joka tarkoittaisi lähes 145 000 litraa pienempää dieselin kulutusta, tuottaisi myös 380 tonnin vähennyksen hiilidioksidipäästöihin, mikä on hyvin merkittävä vähennys ympäristön kannalta. Tavanomaisen, viisiakselisen 40 tonnin kaukoliikenteessä käytettävän kuorma18

Kuljetus & Logistiikka

autonyhdistelmä säästö olisi 4 344 euroa vuodessa, jos sillä ajetaan 100 000 kilometriä, jos auton polttoaineenkulutus on 32,26 l/100 km ja jos polttoaineen hinta on 1,50 euroa/litra2. Tämä tarkoittaa 2 896 litran polttoainesäästöä ja 7 616 kilon vähennystä CO2-päästöissä. ”Näinä kustannustietoisina aikoina on hyvin helppo valita halvin vaihtoehto, mutta se voi lopulta osoittautua kalleimmaksi,” sanoi Goodyear Nordicin Commercial Sales Manager Antti Lahdelma. Käytetyn materiaalin laadun sekä muotoilun ja teknologian ansiosta Goodyearin Marathon-renkaat tarjoavat paitsi ratkaisun polttoainetehokkuuden parantamiseen, myös niiden ajokestävyys on erinomainen, ja ne voidaan urittaa ja pinnoittaa uudelleen, mikä pidentää niiden käyttöikää. Uskomme renkaidemme tuottavan todellisia säästöjä sekä kuljetusyrityksille että ympäristölle taloudellisina säästöinä, vähentyneenä polttoaineenkulu-

tuksena ja pienempinä päästöinä.” Tämä huippuyhdistelmä tuo etua myös erinomaisen märkäjarrutuskyvyn osalta, mikä tarkoittaa huomattavasti lyhyempää jarrutusmatkaa märillä teillä. Goodyear Marathon -mallistossa on laaja valikoima kokoja, jotka kattavat kaikki yleiset käyttösovellukset. 20 prosenttia näistä renkaista on saanut EU:n rengasmerkinnän mukaisen B-luokituksen polttoainetehokkuudesta ja B-luokituksen märkäpidosta tai tätä paremman luokituksen, ja 95 prosenttia renkaista on saanut C-luokituksen polttoainetehokkuudesta ja C-luokituksen märkäpidosta tai tätä paremman luokituksen. Nämä luokitukset ovat osoitus Marathon-renkaiden erinomaisesta suorituskyvystä. Kuljetusyritykset voivat laskea odotettavissa olevat säästöt Goodyearin kuljetusyrityksille suunnatulla laskurilla, joka on käytettävissä maksutta osoitteessa www.


suurempi määrä polttoainetta. Tämä on mahdollista, jos ajoneuvon moottori voi käyttää nesteytettyä maakaasua, koska nesteytetyssä muodossa maakaasu on tilavuudeltaan pienempää kuin tavallinen polttoaine. Volvo FM MetaaniDiesel kuorma-auto on varustettu uudella metaanidieselteknologialla, ja se käyttää nesteytettyä kaasua pääasiallisena polttoaineenaan. Kyseinen kuorma-auto on jo saatavilla Ruotsin, Norjan, Belgian, Espanjan, Alankomaiden ja Iso-Britannian markkinoilla. Tällä hetkellä kuorma-auton saatavuus on laajentumassa Italiaan ja Ranskaan. – Me näemme kaasulla toimivassa kuorma-autossamme suuren potentiaalin, ja aiomme jatkaa kuorma-auton markkinoiden laajentamista uusiin maihin ja lisätä tuotantokapasiteettia kaasuinfrastruktuurin kehittyessä. Nesteytetyn maakaasun käyttö dieselmoottoreissa on erittäin energiatehokasta. Se on uusi vaihtoehtoinen polttoaine, joka voi olla tärkeä osa raskaiden ajoneuvojen tulevaisuutta, toteaa Lennart Pilskog. Nesteytetyn maakaasun laajempi käyttö helpottaa myös uusiutuvista luonnonvaroista tuotetun nesteytetyn biokaasun (LBG) jakelua.

Tietoa Volvo FM MetaaniDiesel kuorma-autosta • Ajomatka on noin 1000 km, kun polttoaineena käytetään kaasua. • Moottorin teho on 460 hv, maksimivääntö 2300 Nm. • Käytetään ajoneuvoyhdistelmässä, jonka nettopaino on 40–60 tonnia. • Moottori käyttää dieseliä sytyttääkseen nesteytetyn maakaasun. Sekoituksen mittasuhde on jopa 75 % kaasua ja 25 % dieseliä riippuen kuljetusten tyypistä ja ajosykleistä. • Paineistetussa tankissa kaasu on säilöttynä -130 -­ -140 celsiusasteeseen, jotta kaasu säilyttäisi nestemäisen muotonsa. • Dieselmoottori voi käyttää maa- tai biokaasua. • Euro 3- ja Euro 5 -moottorit pystyvät toimimaan myös täysin dieselillä, mikä on eduksi etenkin tilanteissa, joissa nesteytettyä maakaasua ei ole saatavilla.

Tietoa maakaasusta ja biokaasusta Maakaasu ja biokaasu koostuvat pääasiassa metaanista. Kun maakaasua poltetaan, sen päästöistä tulee vähemmän hiilidioksidia kuin dieselöljyn polttamisesta. Maakaasua poltettaessa ilmakehään ei vapaudu lainkaan rikkiä, raskasmetalleja eikä tuhkaa. Maakaasuvarastojen on laskettu kestävän kauemmin kuin raakaöljyvarastojen. Biokaasu on ilmastoneutraali ja sitä voidaan valmistaa jätteistä tai muista orgaanisista lähteistä. Nesteytetty maakaasu on maakaasua, joka on jäähdytetty siihen pisteeseen, että kaasusta on tullut nestemäistä. Sitä käytetään yleisimmin lämmön ja sähkön tuottamiseen, joten se on hyvin laajalti käytössä. Nesteytetty maakaasu on yleensä halvempaa kuin diesel. 

Ford Explorerin tuotanto alkaa Venäjällä fleet-calculator.eu. Yritykset voivat syöttää laskuriin tarkat tiedot ajoneuvoistaan, ja vertailla erilaisilla renkailla saatavia tuloksia.  [1] Laskelmat perustuvat tavanomaisen 40 tonnin 4x2 vetoauton ja kolmiakselisen perävaunun yhdistelmään, jolla ajetaan vuosittain 100 000 km ja jonka polttoaineenkulutus on 32,3 l/100 km ja 1,50 euron dieselin litrahintaan. [2] Goodyearin Marathon LHS II+- ja LHD II+ -renkaita kokona 315/70R22.5 sekä LHT II -renkaita kokona 385/55R22.5, joiden EU-rengasmerkintäasetuksen mukaiset polttoainetehokkuuden luokitukset ovat B, C ja A, verrattiin samankokoisiin renkaisiin, jotka ovat saaneet D-luokituksen polttoainetehokkuudesta.

Katumaastureiden kysyntä on kasvanut maailmalla hurjaa vauhtia. Ford laajentaa siitä syystä tuotantoaan ja alkaa tuottamaan katumaasturiaan alusta alkaen ulkomailla ensimmäistä kertaa oman historiansa aikana. Fordin venäläinen yhteisyritys Ford Sollers aloittaa Ford Explorerin tuotannon Elabugan tehtaalla Tatarstanissa. Ensimmäinen tehtaan valmistama Explorer on katumaasturin valkoinen Sport-malli. Tehdas valmistaa Venäjän markkinoille myös Ford Transit-, S-MAX-, Galaxy- ja Kuga-ajoneuvoja. Kaikki tehtaalla valmistettavat ajoneuvot noudattavat Fordin tiukkoja laatukriteerejä ja kansainvälisiä standardeja. Kasvavien tuotantomäärien vuoksi Elabugan tehdas

myös palkkaa 500 uutta työntekijää. Tällä hetkellä tehdas työllistää 1 500 henkilöä. Fordilla uskotaan Venäjän edulliseen sijaintiin Euroopan markkinoita ajatellen. Myös Venäjän omat kasvavat markkinat on otettu huomioon uutta tuotantopaikkaa valittaessa. 

Kuljetus & Logistiikka

19


Philips tuo markkinoille uuden työvalo innovaationsa - Multidirectional valaisinjärjestelmän

T Konekesko Oy MAN ja VV-Auto Group Oy Volkswagen-Hyötyautot mukana Kuljetus 2013 -näyttelyssä Konekesko Oy ja VV-Auto Group Oy esittelevät Jyväskylässä Kuljetus 2013- näyttelyssä 23.25.5.2013 MAN-kuorma-autoja ja Volkswagen-Hyötyautoja yhteisosastollaan B-109. MAN-kuorma-autot esittelee uusitun Euro 6-päästövaatimukset täyttävän kuorma-automalliston. Ensiesittelyssä ovat Euro 6 MAN TGL 8.180 4x2, MAN TGM 15.250 4x2, MAN TGS 26.360 6x2-2 alustat ja MAN TGX 26.480 6x2-2 rekanveturi. Volkswagen-Hyötyautomallistosta esittelyssä ovat kauden 2013 uutuus, Crafter 4MOTION, sekä Crafter-henkilönostinauto Ruthmann steiger TB207, Crafter-kolmikaatokippilava-auto, Transporter Snoeks 3+3, Amarok Seikel, Caddy simpleco umpipakettiauto sekä Drive-, Comfort- ja Xenon-paketeilla varustettu Transporter. Volkswagen Crafter 35 erilliskorilla esitellään Pajakulman osastolla ja Crafter 50 Thermo erilliskorilla Fokorin osastolla. 

Tieliikenteen yrittäjäkuljettajille työaikalaki Eduskunta on hyväksynyt lain yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä. Uudessa laissa säädetään itsenäisten yrittäjäkuljettajien viikoittaisesta enimmäistyöajasta, tauoista ja yötyöstä. Lain mukaan yrittäjäkuljettajan tulee pitää työajoistaan työaikakirjanpitoa tai muuta luotettavaa selvitystä, josta ilmenevät työajat ja tauot sekä keskimääräistä työaikaa käytettäessä tasoittumisjakso, jonka aikana työaika tasoittuu 48 tunnin viikkotyöaikaan. Tasoittumisjakso on 4 kuukautta, ja sitä voidaan tarvittaessa pidentää 6 kuukauteen. Laki täydentää jo olemassa olevaa ajo- ja lepoaikasääntelyä. Ajoaikojen lisäksi yrittäjäkuljettajan tulee seurata kuljetukseen liittyviin oheistöihin kuluvaa työaikaa. Sen sijaan hallinnollisiin töihin, kuten kirjanpitoon, laskutukseen tai kuljetusten suunnitteluun, kuluva aika ei kuulu nyt säädettävän työaikalain piiriin. Lakiehdotus hyväksyttiin työelämä- ja tasaarvovaliokunnan mietinnön mukaisena (TyVM 3/2013). Laki koskee sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.  20

Kuljetus & Logistiikka

yöpaikan valaistus on aihe, jota ei usein tuoda tarpeeksi esille. Sillä on suuri vaikutus, niin miellyttävän työympäristön luomiseen, kuin myös ammattimaisen mekaanikon keskittymiskyvyn parantamiseen. Lisäksi, mitä kirkkaampi valo, sitä keltaisempi värilämpötilan tulee olla, jotta työskentelystä tulee mukavampaa, rasittamatta silmiä tai saamatta päänsärkyä – selkeästi, työskentelystä tulee turvallisempaa ja tuottavampaa.

Multidirectional valaistusjärjestelmä Multidirectional valaistusjärjestelmä koostuu kolmesta itsenäisestä yksiköstä, joista jokainen voidaan sijoittaa käyttäjän toiveiden mukaisesti antamaan valoa sinne, missä sitä korjauksen tai huollon kannalta tarvitaan – tai tietylle alueelle. Jokainen kolmesta LED lampusta on ladattavissa – eli ei tiellä olevia johtoja – ja jokainen yksikkö tuottaa valoa alueella 700 ja 1200 luxia, himmennys ominaisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää valaistuksen tason työn tarkkuuden mukaan. Valoa tuotetaan luonnollisessa 5400K värilämpötilassa, jotta se auttaisi ehkäisemään silmien väsymistä pidem-

mässä käytössä. Jokainen yksikkö on myös uskomattoman joustava. Sivussa on vahva kiinnityskoukku ei magneettisiin alumiiniosiin kiinnitystä varten, kun taas pohjassa on vahvat magneetit useimpiin metallisiin osiin kiinnitystä varten - Näiden ansiosta kädet jäävät vapaaksi työskentelyä varten. Valaisimen pää kääntyy 300 astetta horisontaalisessa suunnassa ja voidaan asettaa vertikaalisesti 0 – 120 asteen kulmaan. Näillä kolmella valaisinyksiköllä voidaan varmistaa mekaanikon työskentely, ilman ikäviä varjoja ja optimaalisella työskentelykohteen näkemisellä. Multidirectional valaisinjärjestelmän monipuolisuus tarkoittaa, että sillä voidaan korvata monien markkinoilla olevien työvalojen toiminnot – yhdellä tuotteella. Jokainen yksikkö on iskun, veden, pölyn sekä liuottimen kestävä (IP54 & IK07) ja Multidirectional valaistusjärjestelmä on pakattu kätevään kantolaukkuun/laatikkoon, joka toimii myös latausasemana. Valaisimen akunkesto on noin viisi tuntia ’normaalissa’ 700 luxin tilassa, latausajan yhdelle yksikölle ollessa 1 tunti ja kaksi tuntia kaikille kolmelle yksikölle. Multidirectional valaisinjärjestelmä on myynnissä Toukokuusta 2013 alkaen. 


PremiParts -kotimainen uutuus-

[UU

TU

US

]

- Kotimainen uutuus tuotemerkki joka on suunniteltu ja testattu pohjoisiin oloihin! PremiParts - tuotteet saat aina kilpailukykyiseen hintaan!

Onnin Auto Oy

Tule tutustumaan uutuuksiin Kuljetus 2013 osastollemme C2-250! Tervetuloa!

www.onninauto.fi Malmin Kauppatie 46, 00730 Helsinki Puh. 010 281 7000 Fax. 010 281 7099 myynti@onninauto.fi

������������ ����������������������������� ��������������������������

��������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �����������������������

�����

Kuljetus & Logistiikka

21


Erkki Heiskanen:

Maanteillä tarvitaan varmoja kuljettajia ei juristeja Kuorma-autonkuljettajilla on vaaditaan nykyisin todellista ammattipätevyyttä. Uusien kuorma-autokorttien – C -korttien hankkijat eivät saa ajaa lainkaan kaupallisia kuljetuksia, ellei heillä ole ammattipätevyyskoulutusta. Alan ammattilainen Erkki Heiskanen on kirjoittanut ajankohtaisen, käytännön työhön ja kuljettajan arkipäivään perustavan Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskirjan.

K

uopiolainen Erkki Heiskanen tietää mistä puhuu ja kirjoittaa. Hän toimi 26 vuotta raskaiden ammattiajoneuvokuljettajien opettajana. Hän on kouluttanut alan ammattilaisia sekä siviili- ja puolustusvoimien puolella. Kirjan synnystä Heiskanen toteaa. - Jotain on jäänyt vuosien varrella kor-

vien väliin. Perusajatuksena kirjalle oli, että se antaa pätevyyden käytännön työhön, sääntöjen soveltamiseen, vastuuseen. Kuorma-autonkuljettajan pitää osata myös riittävästi ajoneuvotekniikkaa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että kuljettaja tarvitsee sitä päivittäisessä työssään. Ei maanteillä tarvita juristeja, jotka joka osaavat 8000

eri lakipykälää. Teillä tarvitaan asiantuntemusta, joka lisää kuljetuksen ja palvelujen laatua sekä kuljettajien ja muiden tiellä liikkuvien turvallisuutta, toteaa Erkki Heiskanen. Heiskanen lisää, että EU vaatimus kuorma-autokuljettajien ammattipätevyydestä ei koske pelkästään varsinaisia kuorma-autonkuljettajia. Raja on jyrkkä sillä se saattaa usein koskea myös metsäkoneenkuljettajia tai putki- ja sähköasentajia, jos he joutuvat työssään ajamaan autoa joka on rekisteröity kuorma-autoksi.

Arvostus kasvaa Heiskanen pitää uudistusta kuljetusalan arvotuksen kannalta hyvänä ja tärkeänä asiana. Yhdeksälläkymmenellä kuormaautonkuljettajista on koulutuksena pelkästään autokoulu eli arvokas C-ajokortti.

Suomen Puolustuvoimat kouluttavat alan ammattilaisia Erkki Heiskasen kirjoittamalla materiaalilla. -Työtunteja on mennyt varovaisen arvoin mukaan reilut 1000 tuntia, mutta alalla monta vuotta olleenauskon, että jotain on jäänyt korvien väliin eli tiedän mistä kirjoitan ja mistä tiedosta on kuljettajille eniten hyötyä arkipäivässä, sanoo Erkki Heiskanen.

22

Kuljetus & Logistiikka


Omilla euroilla maksettu C- ajokortti ja siihen erikseen ammattipätevyyskoulutus ovat hinnakkaita hankintoja – hinta ei jää satoihin euroihin vaan se lasketaan tuhansissa euroissa. - Uudistus on monessa mielessä hyvä, se antaa kuljettajille todella kovan pätevyyden ja osaamisen, mutta se on kallis. Siviilipuolella pitäisi peruspätevyyskoulutus sisällyttää moneen ammattikoulutukseen. Siihen on täydet mahdollisuudet, jos halutaan. Puolustusvoimat ovat tilanneet kirjaani,joten sillä puolella saavat alokkaat ajankohtaisen koulutuksen. Koulutus nostaa alan arvostusta. Se takaa turvallisemmat, laadukkaat ja ajan vaatimat ympäristöystävälliset kuljetukset.

Fakta Ammattipätevyyden peruskoulutus vaaditaan kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuormatai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus – 35 tuntia. Se tulee olla suoritettuna henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä.

Kuljettajan raamattu Edessäni oleva kirja on kuin tiiliskivi. Selailemalla huomaan sen olevan selkeän jota jopa amatööri osittain ymmärtää. Alan ammattilaisille se tarjoaa aimo annoksen käytännön tietoa, joka helpottaa arkipäivää. Asiat on esitelty selvästi ja ymmärrettävästi -ammattipätevyysdirektiivin vaatimassa järjestyksessä. Tukena on runsaasti valokuvia ja selkeitä piirroksia. Heiskanen ei ole mainostanut käytännön läheisyyttä turhaan. Vaikka, kirja sisältää yli 450 sivua niin se on käytännönläheinen. Monen arkipäivää helpottavat varmasti 20 kamerapuhelimella tai tablettitietokoneella helposti luettavaa QR- koodia, joista on erityiset linkit videoihin joissa asiat voi kerrata visuaalisena. 

Kansien välissä Kuorma-autokuljettajan ammattipätevyyskirja. Kirjoittaja Erkki Heiskanen haluaa kirjallaan helpottaa kuorma-autokuljettajien arkipäivää.

Ammattipätevyystiedot ja ajokorttiluokka nyt kätevästi netistä Ammattikuljettajat voivat tarkistaa omat ammattipätevyystietonsa maksutta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudesta nettipalvelusta. Palvelusta on saatavissa kuorma- ja linja-autonkuljettajan sekä taksinkuljettajan ammattipätevyyden perusja jatkokoulutustiedot. Ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen siirtymäaika päättyy henkilöliikenteen osalta 10.9.2013 ja tavaraliikenteen osalta vuotta myöhemmin. Uusi palvelu auttaa omien tietojen hallinnassa, siitä voi tarkistaa esim. kuinka monta päivää ammattipätevyyskoulutuksesta on suoritettu, ja tiedot voi tarvittaessa myös

tulostaa. Taksinkuljettajien osalta palvelusta puuttuu vielä vanha ammattiajolupa, joka tulee uusia 1.1.2015 mennessä. Ammattipätevyystietojen tarkistuspalvelu on maksuton, mutta se edellyttää tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella.

Tuliko ajoneuvovero maksettua, kesäauto käyttöön – apu Trafin sähköisistä palveluista Uutuutena on myös palvelu, josta voi hakea henkilötunnuksen perusteella tiedot suoritetuista ajokorttiluokista sekä ajokortin myöntämispäivästä. Palvelusta ei kuitenkaan näe vielä tällä hetkellä, onko ajo-oikeus voimassa. Palvelu toimii vain henkilötunnuksella, ei nimellä. Palvelu maksaa 3,50 euroa.

Uusien kuljettajapuolen palveluiden lisäksi Trafin nettisivuilta löytyvät maksullisina tutut ajoneuvotietopalvelut, joista saa yksittäistä ajoneuvoa koskevia omistaja-, teknisiä tai historiatietoja, auton liikennekäytöstäpoisto ja –otto sekä rekistöintitodistuksen tilaus. Maksamattomien ajoneuvoverojen tarkistuspalvelusta voi tarkistaa ilmaiseksi rekisterinumeron perusteella auton erääntyneet ja erääntyvät verotiedot esim. käytetyn auton ostoa harkittaessa tai jos ajoneuverolippu on kadonnut. Palvelu edellyttää tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. ”Sähköisiä palveluja kehitetään jatkuvasti ja tarkoituksena olisi saada mahdollisimman suuri osa Trafin palveluista helposti netin kautta käytettäviksi”, kertoo johtava asiantuntija Maaria Toikka: ”Nyt palveluihin tunnistautuminen onnistuu myös mobiilivarmenteen avulla, mikä lisää palveluiden käyttömahdollisuutta entisestään.”  www.trafi.fi/sahkoisetpalvelut

Uutuutena on myös palvelu, josta voi hakea henkilötunnuksen perusteella tiedot suoritetuista ajokorttiluokista sekä ajokortin myöntämispäivästä. Kuljetus & Logistiikka

23


Menestystarina

Avoimuus on LeasePlanin DNA:ssa LeasePlan täytti Suomessa viime vuonna 15 vuotta, kansainvälisesti konserni juhlii tänä vuonna 50-vuotispäiviään. Markkinajohtajaksi ei vain synnytä. Mikä on LeasePlanin menestyksen salaisuus? Teksti: Juhani Lassila Kuva: Matti Rajala

24

Kuljetus & Logistiikka


LeasePlan 50 vuotta LeasePlanin tarina alkoi vuonna 1963 Amsterdamissa. Anton Goudsmit perusti yhtiön, jonka alkuperäisenä liikeideana oli tarjota laiteleasing-palvelua amerikkalaiseen tyyliin. 60-luvulla tällainen palvelumalli oli ennenkuulumaton Hollannissa. Muutaman vuoden päästä autokaupan puolella kokemuksensa saanut Huib van der Meulen liittyi joukkoon, ja LeasePlan aloitti autoleasing-toiminnan. Yhdessä Goudsmitt ja van der Meulen keksivät uuden

V

uonna 1997 LeasePlan aloitti Suomessa ja toi maahan aivan uudenlaisen leasing-toimintamallin, Avoimen Huoltoleasingin. Malli on yksi keskeisin osa LeasePlanin menestystä, ja se edustaa toimintatapaa, jota muut markkinoilla olevat toimijat eivät tarjoa. Avoimuutta käytetään monissa yhteyksissä myyntiargumenttina, ja asiakkaan kannattaakin aina varmistaa mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan. ”Avoimuus on keskeisin osa LeasePlanin DNA:ta, eli avaamme kaikki sopimuksiin liittyvät kustannuselementit asiakkaillemme”, toimitusjohtaja Petteri Pihlas sanoo. ”Tämä on näkemyksemme mukaan perusedellytys luottamukselliselle autoasioiden ulkoistamiselle. Vain tässä mallissa asiakas tietää sekä kokonaisuuden että yksittäisten autojenkin tasolla sen, mikä on palveluntarjoajan kateosuus kokonaisveloituksista.” Avoin Huoltoleasing on asiakkaalle pa-

leasing-konseptin, jossa yhdistyivät avoimuus sekä edistyksellinen rahoitustoiminto. Uusi avoin toimintamalli houkutteli asiakkaita, ja siitä tulikin keskeinen osa LeasePlanin toimintalosoaa, jota noudatetaan edelleen. Vuonna 1972 alkoi LeasePlanin kansainvälistyminen yhtiön avatessa toimipisteen Belgiaan. 1980-luvulla perustettiin yksiköt Yhdysvaltoihin ja Australiaan. 2000-luvulla laajentuminen kiihtyi.

Tällä hetkellä yhtiö on maailman suurin eet management -yhtiö, joka toimii 31 maassa ja hallinnoi yli 1,4 miljoonaa ajoneuvoa maailmanlaajuisesti.

Ajat ja autot ovat muuttuneet. Kuvassa: 1963 1/2 Ford Galaxy (kuva: iStockphoto)

lautettavien auton myyntivoittojen ja kertyneiden huoltosäästöjen ansiosta aina viime kädessä edullisin vaihtoehto. Sen ominaisuudet vapauttavat asiakkaan ja LeasePlanin yhdessä tarkastelemaan autoasioiden hoidon tavoitteita ja prosessien kehittämistä pidemmällä tähtäimellä, johon missä tahansa ulkoistussuhteessa viime kädessä pitäisi päästä.

enemmän aikaa ja resursseja muuhun työhön. Esimerkiksi taloushallinto, HR-yksikkö tai hankintaosasto ovat usein läheisiä kumppaneita. LeasePlan käsitteli Suomessa viime vuoden aikana asiakkaidensa puolesta yli 1,5 miljoonaa laskuriviä, ja vastasi yli 130 000 asiakassähköpostiin ja -puheluun. Kaikista Suomessa myydyistä uusista autoista LeasePlan ostaa joka 20:nnen.

Yli 20 000 autoa – 1,5 miljoona laskuriviä

Tyytyväisiä asiakkaita

Suomessa LeasePlan nousi huoltoleasingtarjoajien markkinajohtajaksi vuonna 2011 ja kasvu on jatkunut vahvana. Tällä hetkellä LeasePlanin osuus markkinoista on 24 prosenttia, ja asiakkaita on yli 500, joiden käytössä on yli 20 000 autoa. LeasePlan tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua, mikä tarkoittaa asiakkaiden eri yksiköiden ulkoistettuna kumppanina toimimista. Näin itse yksikölle vapautuu

Markkinajohtajan asemaan nousu on edellyttänyt myös hyvin laajan ja monipuolisen asiakaskunnan hankintaa. ”Tällä hetkellä asiakkaitamme löytyy lähes kaikilta toimialoilta, ja esimerkiksi noin puolet Suomen pörssiyhtiöistä on asiakkaitamme. Vastikään tekemämme tyytyväisyystutkimuksen mukaan yli 98 % asiakkaistamme on myös tyytyväisiä”, Pihlas iloitsee. ■

Avoin Huoltoleasing: faktat LeasePlanin ainoana tarjoama Avoin Huoltoleasing eroaa perinteisestä huoltoleasingista seuraavasti: • Kaikki leasing-veloitukseen vaikuttavat kustannuserät on avattu, joten asiakas näkee mistä leasingvuokra muodostuu • Leasingvuokraan sisältyvät LeasePlanin kiinteät tuotto-

elementit, hallinnointipalkkio ja korko, ovat todennettavissa jokaisen auton sopimuksesta • Perinteisessä huoltoleasingissa autosta leasingkauden jälkeen saatava myyntivoitto ja budjetoitua pienemmistä

huoltokuluista kertynyt voitto ovat leasingyhtiön keskeisimpiä tuottoelementtejä, joiden suuruutta asiakas ei tiedä. • Avoimessa Huoltoleasingissa LeasePlan palauttaa runkosopimuksessa sovitun mukai-

sesti kertyneet myyntivoitot ja huoltokustannussäästöt asiakkaalle. • LeasePlan kantaa riskin mahdollisista myyntitappioista ja budjetoitua suuremmista huolto- ja korjauskuluista

Kuljetus & Logistiikka

25


Tummennuskalvo suojaa autoa kuumuudelta ja varkailta Kesän paahde sopii rannalle ja terassille, mutta ei ammattiautoilijan työolosuhteille. Auringossa kylpevän auton sisätilan lämpö nousee herkästi saunalukemiin. Aurinkosuojakalvojen suosio onkin kasvussa, sillä ne hillitsevät tehokkaasti kuumuutta ja haitallista säteilyä. Samalla omaisuus auton sisällä on turvallisesti piilossa.

S

elvitysten mukaan kesäkeleillä auton sisätilan lämpötila voi kohota jopa +80 asteeseen. Ilmastointi helpottaa ajaessa, mutta moni autoilija hakee aurinkosuojakalvoista pysyvämpää suojaa auringon kuumuudelta, säteilyltä ja häikäisyltä. Laadukas aurinkosuojakalvo rajoittaa auringon lämpöä jopa 70 prosentMoni hankkii tummennuskalvon, koska auto näyttää sen ansiosta entistä tyylikkäämmältä.

tia ja terveydelle haitallisen UV-säteilyn lähes kokonaan. Safetyset Oy on tuonut autokalvoja Suomeen 20 vuotta. Yritys edustaa Madico Window Filmin valmistamia Sun-Gard -aurinkosuojakalvoja. Safetysetin toimitusjohtaja Jorma Ikävalko on nähnyt tummennuskalvojen kehityskaaren ja niiden suosion kasvun. – Viimeisen kymmenen vuoden aikana autonsuojakalvojen kysyntä on moninkertaistunut. Samalla kalvotekniikka on kehittynyt, mikä näkyy myös takuuaikojen pidentymisenä. Nykyiset ammattimaisesti tuotetut kalvot ovat entistä kestävämpiä ja niissä on tehokkaampi ja pysyvämpi UVsuojaus, Ikävalko toteaa.

suus on hyödyllinen myös, jos auton mukana kulkee lämmölle ja UV-säteilylle herkkää materiaalia tai esimerkiksi kasviksia tai eläimiä. Tummennuskalvoja suosivat myös esimerkiksi lapsia ja vanhuksia kuljettavat taksit. Aurinkosuojakalvo estää myös häikäisyä ja auttaa vahinkotilanteissa. – Jos auton ikkuna jostain syystä särkyy, aurinkosuojakalvon ansiosta sirpaleet eivät leviä vaan lasi pysyy puitteissaan kasassa. Näin auton voi siististi ajaa korjattavaksi ja sadevesi ei pääse sisälle, Ikävalko toteaa. Jos haluaa suojata ikkunoiden lisäksi myös maalipintoja, kuten, puskuria, lamppuja ja ovien reunoja, kiveniskukalvot estävät tehokkaasti raapimilta.

Hyötyä monesta näkökulmasta

Sävy on makukysymys, mutta asennus ammattilaisen puuhaa

Yritysajoneuvoissa tummennuskalvoja käytetään, koska ne parantavat autonkuljettajan työolosuhteita ja suojaavat autossa olevaa omaisuutta. Kalvo vähentää myös polttoainekustannuksia, kun ilmastointilaite pääsee vähemmällä heti liikkeelle lähtiessä. – Jo vakuutusehdot määräävät, että ajoneuvon sisällä oleva työvälineistö ja muu omaisuus pitää olla peitetty tai muuten katseilta suojassa. Usein tuhansien eurojen arvoiset työkalut ja tarvikkeet kiinnostavat varkaita. Varkauksien esto tehostuu entisestään, jos tummennuskalvon lisäksi asentaa murtosuojakalvon, Jorma Ikävalko huomauttaa Aurinkosuojakalvon suojaava ominai-

Tummennuskalvo varmistaa, että ajoneuvon sisällä oleva omaisuus on luvattomilta katseilta piilossa. 26

Kuljetus & Logistiikka

Aurinkosuojakalvon asennus ei yleensä onnistu kotikonstein vaan se on ammattimiehen työtä. – Safetyset kouluttaa kalvojen ammattiasentajia kaksipäiväisissä koulutuksissa, mikä varmistaa hyvän asennusjäljen. Kalvon asennus ajoneuvoon kestää noin kaksi tuntia, Ikävalko kertoo. Aiemmin kalvo saatettiin asentaa lasiin useassa osassa, mutta nykyisin se onnistuu kuumennustekniikalla yhtenä kappaleena kaiken muotoisiin laseihin. Tieliikennelaki määrää, että tummennuskalvoja ei saa asentaa tuulilasiin ja etusivulaseihin. Itse kalvon tummuuden valinta perustuu usein suojauksen tarpeen lisäksi auton väriin ja asiakkaan omiin makumieltymyksiin. – Monet hankkivat aurinkosuojakalvon yksinkertaisesti ulkonäkösyistä. Sen myötä auto saa tyylikkään ja yksilöllisen ilmeen. 


Kuljetus & Logistiikka

27


STARTAX OY sähköosien ammattilainen alan ammattilaisia varten Tampereen kupeessa sijaitseva Startax maahantuo Suomeen tunnetuimpia sähkövaraosia, -varusteita ja asennustarvikkeita. Logistiikkavaraston laajentaminen mahdollistaa uusien tuoteryhmien ja olemassa olevien tuoteryhmien entistäkin leveämmän valikoiman.

S

tartax Oy on henkilö- ja hyötyajoneuvojen sähkövaraosien tukkuliike. Startax sijaitsee logistisesti erinomaisessa paikassa Tampereen kupeessa moottoritien varressa. Startax Oy maahantuo ja edustaa Suomessa hyvin tunnettuja tuotemerkkejä mm. Bosch, GE Lighting, Euroglobe, Nordic Lights, Talmu, Valeo, Vision Alert. Yli 8000 m2 logistiikkavarastosta löytyy lähes 40.000 nimikkeen valikoima sähkövaraosia, -varusteita ja asennustarvikkeita.

Lisää tilaa -Logistiikkavaraston laajennustyöt ovat jo alkaneet. Se mahdollistaa uusien tuoteryhmien ja olemassa olevien tuoteryhmien entistäkin leveämpää valikoimaa. Palveluaste kasvaa ja mahdollisuuksia on enemmän, 28

Kuljetus & Logistiikka

todetaan Startaxista.

Joustavaa asiakaspalvelua Startax Oy toimii asiakaslähtöisesti ilman isoja byrokratian rattaita. Asiakaslähtöisyys näkyy muun muassa pitkinä aukioloaikoina. Tilauksia otetaan vastaan aamu kahdeksasta ilta kuuteen asti. Kaikki tilaukset lähtevät asiakkaille aina saman päivän aikana, juuri sillä kuljetusmuodolla millä asiakas haluaa. Startax Oy:n asiakaskunta koostuu pääosin varaosaliikkeistä ja autojen maahantuojista.

Merkittäviä tuotelinjoja raskaalle kalustolle Startax Oy:n vahvimpia tuotelinjoja ovat laturit, startit, käynnistysakut ja ajoneuvo-

jen erilaiset valaisimet. Raskaan kaluston tarpeisiin löytyy työvalot, tasovilkut ja majakat. Latureissa ja starttimoottoreissa valikoima on takuulla Suomen kattavampia. Euroglobe -käynnistysakut on suunniteltu pohjolan vaativiin olosuhteisiin ajatellen erityisesti raskaankaluston erityistarpeita. Työvalot ja majakat löytyvät nykyteknologian mukaisesti valmistettuna sekä uusimpien vaatimusten mukaisina. Erilaisia katkaisijoita ja johto ym. asennustarvikkeita löytyy joka lähtöön. Startax Oy:n iskulause ammattilaiselta ammattilaiselle kuvaa loistavasti yrityksen toimintatapaa. 


Startaxin logistiikkavarastolle on helppo ja nopea tulla Tampereen moottoritieltä. Logistiikkavarastosta löytyy lähes 40.000 nimikkeen valikoima sähkövaraosia, -varusteita ja asennustarvikkeita.

Kuljetus & Logistiikka

29


Sido pienkuormasi oikein VALMISTAA - TARKISTAA - KORJAA Ergorej Kitkamatto -Rullan koko 5m x 25cm x 8mm -Pakkasenkestävä -Kitkakerroin 0,8u -Maksimi kuormitus 125t/m2 Kitkamaton avulla kuormansidontaa voidaan keventää. Esim. Kuorman paino 10 000kg. Massanvoima maksimijarrutuksella 80% eli 8000kg. Maton kitkakerroin 0.6u jolloin kitkavoima=6000kg. 8000kg-6000kg=2000kg (2000daN), joka on varmistettava sidonnalla. SAKSASSA KITKAMATON KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA!

Hinta toimitettuna 40€ alv0%!

CL2600GER -Liinakiristeinen kuormatukitanko -Nopea ja helppokäyttöinen -Paino 5,5kg -Vaihteluväli 2250mm-3100mm -BC = 140 daN

Raskaan liikenteen kuormaturvallisuuteen on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota, mutta kuinka moni kevytperäkärryjä autonsa perässä vetävä tietää, että kuormausta koskevat samanlaiset sidontamääräykset kuin raskaan kaluston osalta? – Keväällä kotitaloudet kuskaavat jätettä kaatopaikoille. Jos kuormaa ei ole sidottu oikein, se on suuri turvallisuusriski muille tiellä liikkujille. Liian raskas peräkärryn kuorma keventää vetoauton takapäätä, jolloin sivuttaispito häviää ja auto saattaa lähteä holtittomasti heittelehtimään. Väärin sidottu kuorma voi olla hyvin tuhoisa myös itse vetoautolle, Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikön logistiikan laboratorioinsinööri Esko Vainio toteaa. Esimerkkinä voidaan käyttää painekyllästettyä terassilautakuormaa. Yleisesti käytetty 28 mm x 120 mm x 5400 mm kokoinen lauta painaa noin 17,24 kg. Kun peräkärryn kokonaispaino on 750 kg kärryn omapaino 180 kg vähennettynä, jää kärryn kantavuudeksi 570 kg. Oikeaoppisen kuorman mukaan kevytperäkärryyn saa lastata maksimissaan 33 lautaa eli kolme kerrosta. Jotta peräkärry mahtuu kääntymään auton perässä, lautoja ei voida kuormata vetoaisan päähän asti, vaan puoleen väliin aisaa. Tästä johtuen kuorma kohottaa vetoauton takapäätä ilmaan peräti 124,8 kg voimalla, jolloin myös auton ajettavuus huononee huomattavasti. 

Hinta toimitettuna 100€ alv0%! Ergorej Oy

TILAA HETI!

Kivipyykintie 11, 01260 VANTAA Puh. 09 877 0970 Mail. info@ergorej.com

www.ergorej.com

Vuokrataan kylmää tasovarastotilaa 4350 m2 Vainikkalassa os. Rajamiehentie 8, 54270 VAINIKKALA Maantie- ja rautatieyhteys. Lähellä rautatieasemaa. Tiedustelut Aluepäällikkö Timo Pihkala puhelin: 0400-553 598 e-mail: timo.pihkala@suomenviljava.fi www.suomenviljava.fi

30

Kuljetus & Logistiikka

Kuivatus on nopein ja halvin tapa parantaa tiestön kuntoa Suomen tiet ovat pahasti rapautuneet. Korjausvaje on venähtänyt jo 1,5 miljardiin euroon. Tiemäärärahojen niukkuus pakottaa valtion keskittymään täsmäkorjauksiin. Ajoneuvojen kokonaispainojen korotus rasittaa tiestöä entistä rankemmin. Asiantuntijat ovat huolissaan tulevasta kehityksestä, jos muutosta ei tapahdu. Maantieojissa makaava vesi on pahimpia routavaurioiden aiheuttajia. Teiden rakenteisiin tunkeutunut vesi jäätyy talvella. Keväällä tien sulaessa pinta rikkoutuu. Ongelman poistaa yksinkertainen ja halpa konsti – kuivatus. Asiantuntijoiden mukaan hyvin tehty kuivatus säästäisi jopa puolet vuosittaisista päällysteiden ylläpitokuluista, jotka ovat nykyisin noin 160 mijoonaa euroa vuodessa. On vaikea arvioidea sitä, kuinka monta kilometriä on sellaisia teitä, joiden ojissa seisoo rakenteisiin imeytynyttä vettä. Varovaisen arvion mukaan niitä on kuitenkin tuhansia kilometrejä. Ojien kuivatus pitäisi tehdä järjestelmällisesti suunnitellen, ja koko urakka kestäisi viisi vuotta. Rahaa tarvittaisiin yhteensä parikymmentä miljoonaa euroa eli 4 miljoonaa vuodessa. Nykyisin kehittynyt välineistö helpottaa teiden kunnossapitoa. Routivat paikat saadaan selville maatutkalla, joka mittaa tien rakennekerrostumat ja paljastaa vauriot. Ojan syvyys mitataan laserilla. Ojan pohjan pitää olla parikymmentä senttiä tierakenteen alapuolella, jolloin se kuivattaa tien. Valtateillä se tarkoittaa keskimäärin noin 1,4 metrin ja alemmanasteisilla teillä noin metrin syvyistä ojaa. Pirkanmaalla on käynnistynyt Kimppa-niminen kokeilu, jossa on mukana Pirkanmaan ELY-keskus ja urakoitsija. Hanke toimii siten, että urakoitsija ”haravoi” alueen teiden kunnon ja tekee niistä yhteenvedon ELY-keskukselle. Tilaaja ja urakoitsija sopivat yhdessä, missä parannuksia tehdään ja kuinka laajasti. Aika näyttää kokeilun tulokset. 


Uusi TWIG Protector -henkilöturvahälytin

TWIG Protector on Suomessa suunniteltu ja valmistettu turvalaite yksintyöskenteleville. Työsuojelulaki velvoittaa työnantajan antamaan yksintyöskentelevälle mahdollisuuden hälyttää apua. Käyttäjä voi hälyttää apua painamalla suurta hätäpainiketta, ja laite voi käynnistää hälytyksen myös automaattisesti kaatumistunnistimen tai AmberAlert -ajastimen perusteella käyttäjän ollessa toimintakyvytön. Saatavilla on myös langaton rannehätäpainike. Hälytys avaa puheyhteyden hälytyskeskukseen ja lähettää GPS-paikkatiedot. TWIG Protectoriin on saatavilla myös internet-paikannuspalvelu sekä hälytyskeskuspalvelu, jonka tarjoaa Suomessa mm. ISS Turvapalvelut. TWIG Protector painaa 90 grammaa ja on IP67 –vesitiivis. Suuri 1500 mAh akku varmistaa luotettavan toiminnan. Laitetta myydään yli 20 maassa ja siitä on saatavilla myös ATEX-versio räjähdysherkkiin ympäristöihin. Tiedonsiirto perustuu GSM/GPRS-verkkoon ja paikannus GPS-järjestelmään, laite toimii tarvittaessa maailmanlaajuisesti GSM-verkkojen kuuluvuusalueella. Sisätiloissa paikannusta varten on saatavilla edullinen majakka -lisävaruste.  www.twigcom.com

Rapala ja Angry Birds™ vievät mobiilisukupolven kalaretkelle Rapala VMC Oyj ja Rovio Entertainment Ltd ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on houkutella uusi sukupolvi harrastamaan urheilukalastusta. Yhtiöiden välinen lisenssisopimus tuo markkinoille Rapala Angry Birds -tuoteperheen. Lasten ja nuorten tarpeisiin suunniteltu tuoteperhe tukee Rapalalle ja Roviolle tärkeitä arvoja: Perheen yhteistä laatuaikaa, luontoharrastuksia ja aktiivista elämäntapaa. Kahden vahvan kuluttajabrändin yhteistyösopimus avaa mahdollisuuksia nuorison houkuttelemiseen ulkoilmaharrastuksiin ja kalastuksen aktiiviharrastajiksi. Yhteistyön hedelmät lanseerataan kevään 2013 aikana kuluttajille Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa sekä Kiinan-markkinoilla. Pidemmän aikavälin tavoitteena on lanseerata tuoteperhe globaalisti. Rapala Angry Birds -tuoteperheeseen kuuluvat uistimet, avaimenperät, onkikohot ja -vavat, virvelit, vieherasiat ja tarvikelaukut. Rapala ja Rovio uskovat tuotteiden saavan erityisen lämpimän vastaanoton maissa, jossa urheilukalastus on tärkeä vapaa-ajan viettämisen muoto ja Angry Birds -brändi on vahva ja hyvin tunnettu. 

DLD ja TIS-Web Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan

DLD wlan DLD gprs

Keskity olennaiseen! Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen lain edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle päänvaivaa. VDO on kehittänyt kokonaisratkaisun, joka tekee kaiken automaattisesti pykälien mukaan ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään olennaiseen.

DLD etälatauslaite

Kutsut kesän juhliin ajantasaisilla osoitteilla Väestörekisterikeskuksen Osoitepalvelu.netistä voi hakea lähes kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden viralliset osoitetiedot. Palvelusta löytyvät myös ulkomailla asuvien suomalaisten osoitteet, mikäli he ovat ilmoittaneet voimassa olevan osoitteensa maistraatille. Osoitteita voi hakea henkilön etu- ja sukunimen perusteella. Osoite luovutetaan yksilöidystä ja yksiselitteisesti tunnistetusta henkilöstä, joka on täyttänyt 15 vuotta, eikä ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Osoitepalvelu.netistä voi tilata yhden tai useamman henkilön osoitteen samalla maksukerralla. Yksi osoite maksaa 1,24 euroa ja maksu suoritetaan verkkopankissa. Palvelun maksullisuus perustuu väestötietolakiin, valtion maksuperustelakiin ja valtiovarainministeriön asetuksen perusteella Väestörekisterikeskuksen vahvistamaan hintaan. Osoitteita voit tiedustella myös puhelimitse numerosta 0600 0 1000 (1,70 euroa/minuutti + pvm/mpm). 

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossaoleva DLD eli Download Device, joka siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot langattomasti suoraan toimistoon ilman yrityskorttia.

TIS-Web ohjelmisto Ratkaisun toinen osa on toimistossa oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatkokäsittelyä varten.

Nyt myös paikannus! TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana saatavana Track & Trace paikannustoiminto, jonka avulla voi seurata ajoneuvon sijaintia reaaliaikaisesti Google Maps -karttapohjalla.

Maahantuoja:

KuljetusLisätietoja: & Logistiikka 31 www.kaha.


Sinnikkään harjoittelun avulla Valtaoja sai ajokortin. Vieläkin hän ajaa kahdeksikkoja, jotta tuntuma pyörään säilyy.

Neitsytajo 50-vuotiaana Esko Valtaoja käynnisti ensimmäistä kertaa moottoripyörän 50-vuotiaana. Hän pelkäsi. Muutamaa vuotta myöhemmin sama mies ajoi Saksan moottoritiellä ja herätti kauhua Liedon Shellillä.

takaan kuinka moottoripyörällä ajetaan. Itse asiassa - hän on aivan kauhuissaan. — Se oli kova paikka. En ollut koskaan aiemmin ajanut edes mopolla. Minulla ei ole kunnollista tasapainoaistia. Jos yritän seistä yhdellä jalalla ja laittaa kenkää toiseen jalkaan, kaadun, Valtaoja kertoo. Kentän laidalla se ei kiinnosta ketään, sillä nyt lähdetään liikkeelle. 182-senttinen Valtaoja ahtaa jalkansa kevytmoottoripyörän jalustimille ja puristaa kytkintä.

Moottoripyörällä ajamisen taito

T

uulenpuuska pölläyttää hiekkaa turkulaisella urheilukentällä. Sen laidalla seisoo joukko teinejä, jotka odottavat ensimmäisen moottoripyöräajotunnin alkua. Piikkejä silmäillään asiantuntevasti: melkein kaikki osaavat jo ajaa niillä. Teinien takana seisoo 50-vuotias mies. Parta on niin pitkä ja musta, että hänen voisi olettaa omistavan kaksi Harley Davidsonia, ajaneen Route 66:n ja vääntäneen matkalla paria poliisia nenästä. Se ei pidä paikkaansa. Miehen nimi on Esko Valtaoja. Hän on tähtitieteen professori, Turun yliopiston tutkija ja arvostettu tietokirjailija, mutta hänellä ei ole aavistus-

32

Kuljetus & Logistiikka

Kaikki sai alkunsa, kun Valtaojan 50-vuotissyntymäpäivät lähestyivät. Hän esitti lahjatoiveen työtovereilleen. — Voisitte hommata Harrikan. — Se oli vitsi. Minua on aina pidetty ulkonäköni perusteella harrikkajätkänä. Moottoripyöräily on edustanut minulle vain tiettyä fiilistä. Muistan, kun 60-luvulla näin elokuvan Easy Rider, se oli yksi ensimmäisistä näkemistäni elokuvista. Työkaverit eivät ostaneet professorille Harleytä. He ostivat lahjakortin ajotunnille.

Ajokoulu välttämätön Urheilukentällä Valtaoja saa moottoripyöränsä käyntiin. Harjoitellaan liikkeellelähtöä, jarrutusta. Ajetaan kahdeksikkoa,

käännytään. Professori ottaa lisätunteja. Raision Tehtaiden parkkipaikan asfalttiin jää jarrutusjälkiä. Kun ensilumi sataa, Valtaojalla on inssi. — Hämmästyin. Pääsin ensimmäisellä


Valtaoja on tyytyväinen Yamaha XS 900:een: se on tarpeeksi korkea pitkäjalkaiselle miehelle.

kerralla läpi! Olisi ollut itsemurha lähteä ajamaan moottoripyörällä ilman ajokoulua. Koska minulla oli uusi henkilöautokortti, ajokoulu oli pakollinen. Valtaoja haluaisi lakimuutoksen. Hänestä vanhalla ajokortilla ei saisi ajaa ilman ajo-opetusta, jos kokemusta moottoripyöräilystä ei hänen ikäisellään ole muuten karttunut.

Pyörätön professori Valtaojan ajokoulu ei loppunut kortin saantiin. Hän sai lainaksi ystävänsä Sikun ystävältä Hondan TransAlpin. — Se sammui varmaan kolme kertaa, ennen kuin pääsin kunnolla liikkeelle. Tuntui, etten selviä. Samaan aikaan piti huomioida niin monta asiaa. Jarrut. Kytkin. Kaasu. Vilkut. Siku opasti ajolinjat. Sikun kanssa shoppailtiin ajovaatteet, kypärä ja kengät. Lopulta puuttui enää moottoripyörä. Valtaoja epäröi. Tutkimus vei aikaa ja suosittu professori kiersi luennoimassa iltatilaisuuksissa. Milloin hän muka ehtisi ajaa? — Vaimo yllytti ostamaan pyörän. Hänestä olen niin velvollisuudentuntoinen, että ajan, jos maksan. Nyt Valtaoja on ajanut yhdeksän kesää Yamaha XS 900:lla, joka lopullisesti näytti, mitä moottoripyöräily on. Vehreiltä pikkuteiltä löytyi vihdoin se fiilis, joka kyti 60-luvun rokissa. Pyörän avulla Valtaoja löysi vapauden, etenkin vapauden töistä. — Aina kun tähtitaivaalla tapahtuu jotain, mediasta soitetaan. Puhelin pärisee muutenkin ja pyydetään puhumaan ja kirjoittamaan. Kun ajan pyörällä, kukaan ei saa kiinni. Se on turvallinen tunne. On rentouttavaa, kun moottoripyörällä ajamiseen joutuu vähän keskittymään. Jos ei joutuisi ajattelemaan yhtään, työasiat tulisivat mieleen. Valtaoja ei saa nautintoa lujaa ajamisesta, vaikka myöntääkin kaasuttaneensa Yamahansa 180 kilometriin tunnissa Saksan moottoritiellä. Machoilu ei tule nopeudesta. — Se tulee siitä, kun pahispappa kulkee mustassa nahka-asussaan ja herättää kauhua Liedon Shellillä, mies sanoo. Silmäkulmaan ilmestyy naururyppy. Professorin vitsejä. 

Tähtitieteen professori on kahdesti ollut vaarassa joutua kolariin, mutta varovaisuuden ja hyvän ajo-opetuksen ansiosta hänen onnistui välttää vahingot. Kuljetus & Logistiikka

33


Voimamies jatkaa isänsä kilpailuja Top Methanol Funny Car-luokassa vuosi 2012 oli Suomessa hiljainen. Jarmo Kuutniemen kuoleman jälkeen luokassa ei ollut yhtään suomalaista osallistujaa. Nyt radalle pyrkii isänsä renkaanjäljissä voimanoston Euroopan mestari Johnny Oksa. Kokemusta 3500 hevosvoiman koneella ajosta hänellä ei ole metriäkään.

T

elevisiokamerat on suunnattu kohti lähtöviivaa, kun Top Methanol Funny Car-luokan mylviviä koneita odotetaan starttiin IsonBritannian Santa Podin radalle. Maskulainen Jarmo ”Japa” Kuutniemi, luokan ainut suomalaistekijä, asettuu ahtaalle penkille. Selkä on tuskaisen kipeä, mutta mies puree hampaansa yhteen. Dodgen Charger, 3500 hevosvoimaa ja Kuutniemi jyrisevät matkaan. Muutaman minuutin päästä selviää, että mies ja OK Racing Team voittavat pronssia Euroopan mestaruuskilpailuissa vuonna 2011. Muutaman kuukauden kuluttua selviää selkäkivun syy. Kuutniemellä on pahalaa-

tuinen mahasyöpä. - Isä sanoi, että hoidetaan syöpä pois ja palataan radalle. Ei sitä voitu hoitaa. Isä kuoli heinäkuussa 2012, Johnny Oksa kertoo. Sen jälkeen ei suomalaisissa kiihdytysajokilpailuissa ole nähty yhtään autoa Top Methanol Funny Car-luokassa, jossa kilpaajoneuvojen hinnat liikkuvat 150.000 eurossa.

Vuosien haave Isänsä uraa läheltä seuranneena Johnny muistaa lapsuudestaan erityisen hyvin kiihdytysajokilpailut. Paljon muuta hän ei

3500 hevosvoimaa ohjataan pienellä ratilla.

kesistä muistakaan. - Siellä oli kivaa. Kilpailijat ovat keskenään kuin yhtä suurta perhettä. Kerran autostamme hajosivat sylinterinkannet semifinaalissa. Tanskalaiset kysyivät, miksi lor-

Voimanoston mestari mahtuu juuri ja juuri kisa-auton penkkiin.

34

Kuljetus & Logistiikka


AMMATTILAISTEN AUTOKOULU !!

Johnny Oksa lähtee Ruotsiin ajamaan lisenssiä, jotta voisi palauttaa suomalaisen Top Methanol Funny Carin eurooppalaisten haastajiksi. vimme. Syyn kuultuaan he hakivat omasta hyllystään 15.000 euron arvoiset kannet. Saimme ne lainaksi ja pääsimme ajamaan finaalissa. Oksa työskenteli vuodesta 2005 äitinsä Elisabeth Oksan perustamassa OK Repair Oy:ssä, joka huoltaa ja korjaa moottoriajoneuvoja Turussa. Hänestä tuli mekaanikko, jonka bravuuri kiihdytyskisoissa oli kytkimen purku ja kasaus. Se tehdään joka ajon jälkeen. Johnny haaveili ajamisesta vuosikaudet, mutta radalle hän ei päässyt koskaan. - Isä ei antanut. Ehkä se oli itsesuojeluvaistoa. Hän tiesi, että kun ajan, ajan täysillä.

Rata auki Toinen Funny Careista myytiin Ari Pietilän ajettavaksi. Hän tavoittelee kilpailulisenssiä keväällä 2013. Samoihin aikoihin viivalla nähdään myös Johnny. Kirjallisista hän pääsi läpi virheittä. - Lisenssin saaminen ei ole mitenkään varmaa. Auto on herkkä. Siinä on paljon hevosvoimia, jolloin pieni säätövirhe voi

- A-, B-, BC ja CE-luokan kurssit - II-vaiheen ja pimeänajon koulutus - EcoDriving – kurssit sopimuksen mukaan - Ammattipätevyyskoulutukset kuorma- ja linja-auton kuljettajille - Ammattipätevyys jatkokoulutukset Fanny Carin pelkkä käynnistys maksaa noin 300 euroa.

olla kohtalokas. Johnny lähtee ajamaan lisenssiä Ruotsiin. Tätä haastattelua tehdessä aikaa starttiin on viikko. Johnny ei ole sitä ennen ajanut kilpurilla metriäkään. - Kaikki ovat ihmetelleet, kun lähden ajamaan suoraan tässä luokassa. En ole ajanut yhtään alemman luokan autoa. Voimaa ei ainakaan puutu 3500 hevosvoiman ohjastajalta itseltäänkään. Johnny Oksa on voimanoston Euroopan-mestari vuodelta 2012. Huippu-urheilija hymyilee. - Jos tulee paskat housuun, laitan auton myyntiin. Jos kaikki menee hyvin Ruotsissa eikä Funny Car ilmesty automarkkinoille, OK Racing Team kilpailee Alastarolla Nitro Nationalissa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. - Jos rahoitus riittää, tarkoituksena on kiertää Euroopan Mestaruus-sarjaa. Taso on kova ja autoja on enemmän kuin koskaan. Tavoitteena on kultainen mitali, joka jäi isältä saamatta, Johnny sanoo. 

JOS HALUAT OPPIA AJAMAAN SUJUVASTI JA TURVALLISESTI, NIIN TULE MEILLE.

Piispansilta 11 A, 4.krs. Iso Omena. puh/fax: (09) 803 2107, gsm: 050 5564 604

www.makenautokoulu.fi

AJONEUVOPC erikoisliike

Sponsorit: OK Repair Oy, JPS-Motors Oy, Kylmäkoneasennus Lehto, Kendall Oy, Raision Pesuhuolto Oy, Semiko Project Oy, Armachine Oy

Johnny Oksa otti tatuoinnin käsivarteensa, jossa on isän nimikirjoitus ja kilpa-auton ääriviivat.

www.ajoneuvopc.fi Kuljetus & Logistiikka

35


Gunnebo Nordic toimitti yhteistyökumppaneidensa kanssa Jyväskylän logistiikkakeskukseen kattavan suojan ajoneuvovalvontaan ja -tunnistukseen, kulunvalvontaan, aluevalvontaan ja huoltoon.

Vähälä Logistics on alan harvinaisuus P Yhä useamman suomalaisen perheyrityksen kohtaloksi on päätyä myytäväksi, sillä suvusta ei jatkajaa löydy. Vähälä Logistics Oy:lla tilanne oli päinvastainen. Sisarukset Janne, Tiina ja Ville jatkoivat isoisän työtä, kehittivät kuljetusliikkeen palvelevaksi logistiikkataloksi ja rakennuttivat Pohjoismaiden moderneimman logistiikkakeskuksen. Silti perheyrityksen henki säilyi.

ohjois-pohjanmaalaisen sepän poika Lauri Vähälä vilkaisee huolestuneena taakseen. Se on kuitenkin turhaa, sillä itse tehty yksiakselinen puoliperävaunu kulkee mainiosti Fordin kuorma-auton perässä. On vuosi 1937 ja Lauri on juuri toteuttanut haaveensa ja aloittanut puutavarakuljettajana. Homma tyssäsi heti alkuunsa, sillä toinen maailmansota rytisi itärajalla. Kun rauha oli solmittu, Ford pörähti uudelleen käyntiin. Lauri ajoi puuta ja lautoja. Niistä rakennettiin uutta Suomea tuhoutuneen tilalle. Seuraavaksi Vähälä kehitti kylmäkuljetuksen. Mies ajoi Pohjoisesta voita Helsinkiin ja takaisin tullessaan toi kauppatavaraa liikkeisiin. Pian sovittiin yhteistyöstä Kiitolinjan kanssa. Ouluun muuton jälkeen 60-luvulla alkoi voimakas kasvun aika. - Vuonna 1975 tehtiin ensimmäinen sukupolvenvaihdos. Veljekset Vesa, Jukka, Mikko ja Maunu siirtyivät silloin johtoon, Jukan tytär Tiina Salonen kertoo. Kun terminaalissa tarvittiin varastomiestä, Jukan poika Ville lajitteli, siivosi ja touhusi kesätöissä jo 13-vuotiaana. Sisar Tiina yhdisti keskuksessa puheluita ja veli Janne päivysti opiskelujen ohessa viikon-

Janne Vähälän (vas.), Ville Vähälän sekä Tiina Salosen mielestä perheyrityksen etuina ovat nopea reagointikyky ja joustavuus. Ne ovat mahdollisia, kun omistajat ovat lähellä.

36

Kuljetus & Logistiikka


Asiakas saa parempaa palvelua edullisemmin, kun logistiikkatalo kokoaa kokonaisuuden haltuun. loppuisin. Sisarukset tekivät monenlaista hommaa ja oppivat samalla tunteman isoksi muuttuneen yrityksen toiminnan. Se oli tarpeen, sillä pian täytettävänä olivat isot saappaat.

Kuljetusliikkeestä logistiikkataloksi Joku voi kuvitella perheyrityksen jatkamisen olevan helppoa. Liikeidea on testattu vuosien ajan ja arki rullaa. Ei se ihan niin mene. Jatkaessaan isänsä työtä vuonna 2009 Tiina, Ville ja Janne saivat vastaansa taantuman. Kuljetusalan hinnat oli tampattu maahan, polttoaine kallistui ja raaka kilpailu kaatoi yrityksiä. - Toimintaa oli kehitettävä jatkuvasti ja muutoksiin oli reagoitava nopeasti, varatoimitusjohtaja Tiina Salonen sanoo ja pisti veljineen toimeksi. Ilmeisesti kekseliäisyys on Vähälöillä geeneissä, sillä kuljetustavaraliikkeen toimintaa laajennettiin logistiikkataloksi. Asiakkaille tarjottiin lisäarvoa, joka syntyi tavaraketjujen kokonaisvaltaisesta hallinnasta ja huolenpidosta. Uusin esimerkki löytyy Tana Oy:stä, joka ulkoisti logistiikkansa ja laadunvalvontansa Vähälä Logistics Oy:lle. Jyväskylään rakennutettiin Pohjoismai-

den modernein logistiikkakeskus, jossa turvallisuusasiat otettiin jo suunnitteluvaiheessa poikkeuksellisen hyvin huomioon. - Kehitämme parhaillaan pitkäaikaisia kumppanuuksia, joista yksi osa voi olla myös kokoonpanoa. Asiakas saa parempaa palvelua edullisemmin, kun logistiikkatalo kokoaa kokonaisuuden haltuun, Tiina pohtii. Silti kivijalkaa ei unohdettu. Vähälöillä on yhä vahva Kiitolinja-yhteistyö ja Schenker hoitaa ulkomaanverkoston, joiden välityksellä kulkee kaiken kokoista kappaletavaraa.

Päätöksenteko kotimaassa Vähälä Yhtiöissä työskentelee nyt noin 360 henkilöä sekä 160 kuljettajaa/yrittäjää. Toiminta on kustannustehokasta, nykyaikaista ja – joiltakin osin jopa edellä aikaansa. Silti yritys eroaa kvartaalitalouden nopeaa tulosta janoavista pörssiyhtiöstä. - Toimintamme on pitkäjänteisempää. Emme elä vain tätä hetkeä varten, toimitusjohtaja Ville Vähälä kertoo. Perheyrittäjyys näkyy omistajien lisäksi myös henkilökunnassa. Talossa on paljon pitkäaikaisia työntekijöitä, jopa 40 vuotta Vähälällä olleita. Isien perässä taloon on tullut töihin myös heidän aikuisiksi varttu-

neita poikia. - Kun työsuhteet ovat pitkäaikaisia, työntekijöillä on kasvot. Olemme halunneet pitää heidän hyvinvoinnistaan huolta, Ville kertoo. - Myös asiakkaat arvostavat sitä, että on tuttuja ihmisiä. Luotamme perheyritykseen, joilla on kansantaloudellista merkitystä, vaikka tällä alalla alamme olla harvinaisuus, Tiina sanoo. 

Lauri Vähälä tuskin aavisti 1940-luvulla kuinka suureksi hänen yhden miehen puukuljetusliikkeensä kasvaa.

Vähälä Yhtiöt vastaa Kiitolinja -liikenteestä Pohjois- ja Keski-Suomessa. Itä-Suomessa toimii Suomen Kiitoautot Oy ja Etelä- ja Länsi-Suomessa Schenker Cargo Oy.

Kuljetus & Logistiikka

37


Tason päällinen sopii esim. neuvottelutilaksi.

Tason värit ja rakenteet valittavissa tarpeen mukaan.

Taso on hyvä ratkaisu myymälään, työskentelyyn, varastointiin…

Kaikki liitokset pulttiliitoksin. Ei hitsauksia.

Tilat tuplaantuvat Salpomecin välitasoratkaisulla Hollolalainen Salpomec oy suunnittelee ja valmistaa välitasoja teollisuuden, kaupan ja varastoinnin tarpeisiin. Salpomec on toimittanut erilaisia varastojärjestelmiä jo kolmenkymmenen vuoden ajan sekä Suomeen ja yli 40 maahan ympäri maailman. Yrityksen tärkeimmäksi tuotteeksi kotimaassa on muotoutunut välitasot niiden suuren kysynnän vuoksi.

38

Kuljetus & Logistiikka

V

älitasoja käytetään erittäin paljon ulkomailla ja nyt myös yhä useammat yritykset Suomessa ovat kiinnostuneita saamaan lisäneliöitä tiloihinsa edullisilla välitasoilla koska vuokrahinnat ja rakentaminen kallistuvat kaiken aikaa. Välitasojen takaisinmaksuajat ovatkin parhaimmillaan jopa alle kaksi vuotta. Yritykset pohtivat myös miten rakennusten kalliit hukkakuutiot saadaan hyötykäyttöön koska rakennusten käyttökustannukset ovat korkeat. Taso tukee myös rakennuksen ekologisuutta ja on ympäristöystävällinen koska tilankäyttö on tehokasta.

Mikä on välitaso? Välitaso on omilla tolpillaan seisova toinen lattiakerros. Kun rakennuksessa on korkeutta 4,5 metriä tai enemmän voidaan rakentaa välitaso ja näin saadaan tilaan tuplaneliöt. Käyttötarpeen mukaan valitaan tasolle kan-

tavuus ja sen pohjalta tehdään lujuuslaskelmat ja lay-out piirustus. Välitaso toteutetaan vakio-osin jotka kiinnitetään toisiinsa pulttiliitoksin. Tämä mahdollistaa tason nopean asentamisen, muokkaamisen tarpeiden muuttuessa tai jopa jälleenmyynnin tai poisviennin esimerkiksi muuton yhteydessä toisin kuin kiinteät ratkaisut. Tarvittaessa välitaso voidaan asentaa myös niin, että tason alapuolisena runkona käytetään esimerkiksi kuormalavahyllyjä. Taso voidaan myös varustaa monin eri tavoin. Yleisimmin tason reunoille asennetaan kaiteet sekä jalkalistat. Trukkiportin avulla tasolle voidaan nostaa helposti tavaraa. Tasolle nousu tapahtuu useimmiten suorilla tai kierreportailla. Tason pintamateriaalina yleisin on erittäin luja lattialastulevy. Se on pinnoitettu molemmin puolin siten että alapuoli on valkoinen jotta tason alapinta on valoisa. Yläpuoli on liukumaton ja helppo pitää puhtaana. Pontatun lattialastulevyn


R-Tech Suspension on Cuben maahantuoja Suomessa.

Välitasolla tilan neliöt tuplaantuvat. pistekuorma on riittävän suuri, sillä tasoilla liikutellaan usein painaviakin rullakoita ja lavoja. Muita tasovaihtoehtoja ovat vaneri tai teräsritilä.

Millaisia käyttökohteita välitasoille on? Välitasoja hyödynnetään erityisesti kaupan-, teollisuuden- ja varastointialan yrityksissä. Välitasojen päällä voidaan tehdä erilaisia työtehtäviä, kokoonpanoa, varastointia jne. Se soveltuu myös mainiosti myymälä-, esittely- ja toimistotilaksi.

Salpomec hoitaa myös tilojen tarkistusmittaukset ja vastaa kaluston toimivuudesta. Salpomec myöntää tasoilleen kymmenen vuoden takuun. Lisätietoja: www.välitaso. fi. Yhteydenotot: myynti@salpomec.fi tai 03- 882000.

Salpomec Välitaso

Cube polkupyörät välitasolla

Salpomec oy hoitaa kaiken välitasojen suunnittelusta ja valmistuksesta asennukseen asti yli 10 000 neliön kokemuksella. Asiakkaan toiveen pohjalta tehdään suunnitelmat, lujuuslaskelmat ja kuvat.

Tamperelainen Cube polkupyörien myyjä ja maahantuoja sai myymäläänsä reilusti lisätilaa Salpomecin välitasolla. Myymälän kalliit hukkakuutiot kannatti ehdottomasti hyödyntää kertoo R-Tech Suspensionin

toimitusjohtaja Mikko Norvasto. Tason päällä varastoimme pyöriä kun alapuoli on huolto- ja myymäläkäytössä. Cuben pyöriin sekä välitasoon voi tulla tutustumaan uuteen myymäläämme Tampereelle, Aunankorvenkatu kahteen toivottaa Mikko Norvasto. 

Kuljetus & Logistiikka

39


Tavaroiden seuranta ja hallinnointi hoituu pian kännykällä

Tavaroille, laitteille ja koneille yksilöllinen digi-identiteetti Kuluttajien ja yritysten on pian yhä helpompi saada tietoja tavaroidensa, esimerkiksi laitteiden ja koneiden, sijainnista ja hallita niitä maailmanlaajuisesti. VTT:n kehittämän teknologian avulla tavaroihin voidaan liittää yksilöllinen digitaalinen tunniste kätevästi NFCtunnistusteknologiaa tukevalla älypuhelimella.

40

Kuljetus & Logistiikka

VTT

:n kehittämän Android-pohjaisen, U-Easy -mobiilisovelluksen avulla tavallisella kuluttajateknologialla voidaan helposti luoda globaalisti yksilöllinen identiteetti erilaisille tavaroille. Tunnisteen luontiin riittää tavallinen älypuhelin, jossa on NFC-lukija (Near Field Communication). Tunnisteeseen voi käyttäjän älypuhelimen avulla lisätä digitaalista tietoa, kuten kuvia, käyttöohjeita ja paikkatietoja. Tavaroihin liitettyä tietoa on myös helppo lukea ja päivittää. U-Easy tarjoaa käyttäjälleen nettiselainnäkymän, jolla voidaan seurata mobiilisovelluksella merkittyjä tavaroita karttapohjalla ja nähdä myös niihin liitetyt tiedot. Tämän avulla esimerkiksi tavaroiden seuranta voidaan toteuttaa helposti älypuhelinta käyttäen. Mobiilisovellusta

voi hyödyntää myös vikaraportointiin, jolloin merkityn laitteen vikatiedot yhdessä esimerkiksi kuva- ja paikkatietojen kanssa päivittyvät taustajärjestelmiin, joista muut käyttäjät voivat tietoa hyödyntää. Tällä hetkellä suurin osa tämän tyyppisistä sovelluksista esimerkiksi jakeluketjun hallinnassa käyttää kalliita ammattilaistason RFID-lukijalaitteita, kun U-Easya voi hyödyntää NFC-tunnistusteknologiaa tukevalla tavallisella älypuhelimella. U-Easyssa hyödynnetään uID-teknologiaa (Ubiquitous Identification), jonka avulla tavaran tunnisteiden yksilöllisyys voidaan taata globaalisti eri toimijoiden välillä. uID-teknologian tarjoama uniikki identiteettikoodi voidaan tallentaa mihin tahansa tunnistetyyppiin (QR-koodit, NFC, RFID), joten teknologia soveltuu erityyppisiin tarpeisiin. Globaalisti yksilöllisiä tunnisteita hallinnoiva Ubiquitous Identification -järjes-


Uusi SFS-standardien luettelo ilmestynyt Vuoden 2013 alussa voimassa olleet SFS-standardit on mainittu uudessa SFSluettelossa. Siinä on 1 565 sivua. Vuoden 2013 alussa oli voimassa 25 033 SFSstandardia. Standardeista on liiketoiminnassa paljon hyötyä. Niillä parannetaan kilpailukykyä, tehostetaan toimintaa, nopeutetaan innovaatioiden kaupallistamista ja lisätään toimintaympäristön hallittavuutta. Viranomaiset käyttävät paljon standardeja erityisesti turvallisuuteen liittyvien säädösten tukena. Suomen Standardisoimisliitto SFS laatii, vahvistaa ja julkaisee SFS-standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Suomen jäsenyys eurooppalaisissa stan-

dardisoimisjärjestöissä CEN, CENELEC ja ETSI edellyttää, että eurooppalaiset standardit vahvistetaan jäsenmaissa myös kansallisiksi standardeiksi. SFS-luettelossa on mainittu kustakin standardista tunnus, nimi, vahvistuspäivämäärä, painos, sivumäärä ja hintaryhmä. Standardit on lueteltu kansainväliseen julkaisuun perustuvan SFS-ICS-ryhmittelyn mukaan. Julkaisussa on yleistietoa standardien vahvistamisesta, julkaisemisesta, myynnistä ja tekijänoikeudesta. Julkaisussa on myös yli satasivuinen asiasanahakemisto. SFS-luettelossa on mainittu myös kaikki SFS-käsikirjat, SFS-oppaat ja muut tuotteet.  sales@sfs.fi

Palkkapalvelu kuunteli asiakkaitaan U-Easy -sovelluksella on vaivatonta hallita laitteita ja niiden sijaintia. telmä on Tokion yliopiston Ubiquitous Networking Laboratoryn kehittämä. VTT ylläpitää ensimmäistä tämän järjestelmän serveriä Euroopassa ja pystyy tarjoamaan koodiavaruutta myös muille käyttäjille. 

Suomalainen Ukko.fi-palkkapalvelu puolitti hintansa Crowdsourcaamisen tuloksena. Palvelu kysyi Facebook-sivuillaan sopivaa palvelumaksun määrää. Äänestyksen jälkeen sopivaksi hinnaksi määräytyi 5%, joka on lähes puolet pienempi kuin aikaisempi palvelumaksu 9%. Asiakkaita kuuntelevana yrityksenä Ukko.fi päätti tiputtaa palvelumaksun viiteen prosenttiin. Ehdoksi palvelumaksun pudottamiselle asetettiin kuitenkin asiakkaiden oma aktiivisuus. Ukko.fi lupasi tiputtaa palvelumaksun viiteen prosenttiin, jos uusia asiakkaita saadaan hankittua 400 kpl kahden viikon aikana. Aktiivinen käyttäjäyhteisö yllätti Ukko.fi:n, ja hankki reilussa viikossa yli 400 uutta käyttäjää. Sopimus on sopimus ja koska käyttäjät täyttivät omalla aktiivisuudellaan hinnanalennukselle asetetun ehdon, Ukko.fi on nyt laskenut hintojaan. Tästä eteenpäin palvelumaksu on kaikille 5%, niin uusille kuin vanhoillekin asiakkaille.

Rainbow Spinner Ultima

– raskaan kaluston pesuvoimaa Raskaan kaluston uutuuspesukone Rainbow Spinner Ultima tarjoaa parhaan puhdistustehon erikoisen muotoisille ajoneuvoille aina maanpuolustusajoneuvoista maansiirtokalustoon. Koneen spinnerikorkeapainepesu nollapistesuuttimilla ohjaa veden ajoneuvon vaikeimpiinkin paikkoihin puhdistaen jokaisen kolon nopeasti ja tehokkaasti. Ympäristöystävällinen vedenkierrätysjärjestelmä kierrättää pesuveden uudelleen käytettäväksi ja säästää tuorevettä jopa 80 prosenttia. Rainbow Spinner Ultima on saatavilla myös kaksi- ja kolmiharjaisena versiona normaaleilla myyntioptioilla. Tutustu Rainbow Spinner Ultimaan osoitteessa www.tammermatic.com tai ota yhteyttä suoraan myyntiimme.

413-097 Täyden palvelun Tammermatic Groupista myös raskaan kaluston Swanline-pesuaineet ja -vahat.

Tammermatic Group Tesoman valtatie 28 33300 Tampere p. 0201 373 400 www.tammermatic.com

Kuljetus & Logistiikka

41


Motonetmyymälän seinät suunnitellaan kalusteiden ympärille

Tärkeä osa Motonet-ketjun uuden Turkuun valmistuneen pääkonttorin ja Suomen suurimman autotarvikeliikkeen toiminnallisuutta on kalustus. Kalustus on toteutettu Turun Hylly- ja Trukkitalon toimittamilla KASTENpientavarahyllyjärjestelmällä ja ITAB-myymäläkalusteilla, koska Motonet arvostaa pitkää elinkaarta, muunneltavuutta ja kierrätettävyyttä. Teksti: Varpu Juntunen Kuvat: Utte Ekholm

M

otonet-ketjuun kuuluu jo 21 tavarataloa eri puolilla Suomea. Liikevaihto oli viime tilikaudella n. 172 milj.€. Motonet on osa Broman Group konsernia, johon kuuluu myös AD VaraosaMaailma. Turkuun rakennettiin uusi 9.600 m2 suuruinen liikerakennus, joka sisältää Motonetketjun suurimman autoilijan tavaratalon lisäksi 9-nosturisen korjaamotilan, Motonetin verkkokauppatoiminnot, henkilöstöravintolan sekä ketjun pääkonttorin. Kiinteistöjohtaja Tommy Juntunen kertoo suuren ketjun asettavan tiettyjä vaatimuksia toimitilaprojektin suunnittelussa. Kalusteita varastoidaan ketjun tarpeisiin keskitetysti ja muutostöissä niitä voidaan nopeasti siirrellä ja kierrättää. Myymälöiden kalustus elää esim. sesonkivaihteluiden myötä. On kätevää kun käytössä on sama kalustejärjestelmä kaikissa toimipisteissä. Hyllyjärjestelmäksi onkin valittu laadukas kotimainen KASTEN. Myös myymäläkalusteissa luotetaan suomalaiseen ITAB-laatuun. Kalusteiden osalta yhteistyökumppanina on ollut ketjun perustamisesta lähtien Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy, jolla vahva osaaminen isoissa projektitoimituksissa.

Toiminnallisuus ennen kaikkea Toimitilasuunnittelu lähtee toimintojen suunnittelusta, Juntunen kertoo. Tavoitteena on asiakkaan optimaalinen kulku

Pientavaravarasto on palvelutiskin myyjien ulottuvilla nopeasti. Alakerrassa on menekiltään suurimmat ja yläkerrassa harvemmin kysytyt tuotteet. Hyllyvarastossa ei ole toimintakatkoja eikä kapasiteettirajoituksia. 50

Kuljetus & Logistiikka 42 Kuljetus & Logistiikka


Pientavarahyllyissä varastoi-­ daan noin 50.000 erilaista tuotenimikettä. Kerroshyllys-­ tö säästää pinta-­alaa. Välita-­ so on teräksistä ritilää palo-­ turvallisuuden vuoksi. myymälässä. Sisäänkäynnin, palvelutiskin ja kassojen väliset etäisyydet ovat tarkkaan harkittuja. Tavaran vastaanottopisteen sijainti ja varaston läheisyys palvelutiskeille tähtäävät kaikki sisälogistiseen tehokkuuteen. Kiinteistö muotoutuu toimintojen ympärille.

Motonetin kiinteistöt omis-­ taa Broman Group konserni. Niiden suunnittelu on osa kaupallista konseptia. Ensin suunnitellaan myymälä-­va-­ raston toiminnot ja mitä ka-­ lusteita toiminnot tarvitsevat. Seinät piirretään viimeiseksi. Kalustesuunnittelun yksityiskohdat ovat Turun Hylly-­ ja Trukkitalon suunnittelijoiden hallussa. THTT vastasi myös kalusteasennuk-­ sista. Kaikki sujui aikataulujen mukaisesti ilman yllätyksiä. Pitkäaikainen yhteistyö on ollut palkitsevaa.

Motonetin kiinteistö-­ ja projektijohtaja Tommy Juntunen on tyytyväinen kalustekonseptiin.

ITABin myymäläkalusteet ovat kestäviä ja käytännöl-­ lisiä. Moduulimittainen kalustesarja mukautuu hyvin erilaisten tuotteiden esillepanoon. Ulkonäköä on helppo räätälöidä osasto-­ kohtaisesti.

Kuljetus & Logistiikka 50 Kuljetus & Logistiikka 43


Uudet keräilyvaunut! Työnnettävä keräilyvaunu Spin-Go

Tilaa ! yttöön koekä

Spin-Go on pienikokoinen, mutta hyvin ulottuva keräilylaite, joka korvaa isot tikkaat. Se on turvallinen ja helppokäyttöinen ahtaissakin paikoissa. Innovatiivinen, huoltovapaa hydrauliikkatekniikka takaa nopeat ja sulavat nostot ja laskut. Nostokoneistolla on 10 vuoden takuu!

Ajettava keräilyvaunu Sprint Pienikokoinen keräilyvaunu sopii esimerkiksi pientavaran keräilyyn. Turvallinen käyttää myös maksimikorkeudessaan. Jos laite kallistuu, sen liike hidastuu ja pysähtyy automaattisesti.Keräilyvaunun innovatiivinen ja huoltovapaa hydrauliikkatekniikka takaa nopeat ja sulavat nostot ja laskut. Nostokoneistolla on kymmenen vuoden takuu!

Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy on alueensa johtava varasto-, teollisuus- ja arkistokalusteiden sekä trukkien toimittaja.

Palvelemme myös nettikaupan välityksellä.

Tarjoamme kaiken suunnittelusta ja konsultoinnista asennukseen ja huoltoon – koulutusta, vuokrausta ja rahoitusta unohtamatta.

ppa.fi

ttkau ww.th

w

Ota yhteyttä! Henkilökuntamme on kokenutta, ammattitaitoista ja työstään innostunutta. Ja mikä tärkeintä: meillä on voimakas halu pitää asiakas tyytyväisenä.

Soita 1 0400 (02) 43

Jussi Kulmala myynti / johto jussi.kulmala@thtt.fi

Tarmo Tuuppa myynti / logistiikka tarmo.tuuppa@thtt.fi

Ossi Vanne myynti ossi.vanne@thtt.fi

Tuomas Kulmala Tomi Virtanen talous / myynti jälkimarkkinointi tuomas.kulmala@thtt.fi tomi.virtanen@thtt.fi

Topias Kulmala myynti / toimisto topias.kulmala@thtt.fi

Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy Tuijussuontie 6, 21280 Raisio Puh. (02) 431 0400, faksi (02) 437 1422 myynti@thtt.fi

www.thtt.fi www.thttkauppa.fi

Kansainväliset merkit ja osaaminen – paras palvelu paikallisesti. 44

Kuljetus & Logistiikka


LOGIAPPSIN UUDET TOIMINNOT esillä Kuljetus2013-messuilla

M E T S ÄT E K N O L O G I A N M O N I O S A A J A

älypuhelin on osoittautunut helppokäyttöiseksi ja edulliseksi kuljettajan päätelaitteeksi. Android-laitteita löytyy monesta hintaluokasta, mutta käytännössä kuljettajilla on toiminut hyvin esimerkiksi säänkestävä Samsungin Galaxy xCover –puhelin, jonka hankintahinta jää alle 140 euroon. Toki LogiApps toimii hyvin myös kalliimmissa Android-laitteissa, Silvasti kertoo. LogiAppsin ensimmäinen versio otettiin käyttöön jo vuonna 2008 Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:ssä. Ohjelma oli aiemmin nimetty Ajokirja-ohjelmistoksi, mutta vuoden 2013 alusta otettiin käyttöön uusi nimi – LogiApps. Tällä hetkellä ohjelma on käytössä mm. kemikaalikuljetuksia, erikoiskuljetuksia ja jakelukuljetuksia suorittavissa kuljetusliikkeissä. Jyväskylän Kuljetus 2013 –messuilla esitellään uusin ja monipuolisin versio ohjelmasta. Erityisesti ajojärjestelijän kalenterinäkymää ja kuljettajan Android-sovellusta on huomattavasti kehitetty eteenpäin. Ohjelma myös auttaa parhaan reitin suunnittelussa Googlen

PUUTAVARA- JA KIERRÄTYSNOSTURIT

KUORMAIMET JA PERÄVAUNUT

karttapohjaa hyödyntäen. Kuljetus 2013-messuilla 23.–25.5. LogiAppsiin voi tutustua Silvasti Software Oy:n osastolla C-324.  www.logiapps.fi

HARVESTERIKOURAT

HAKKURIT statiivi.fi

J

yväskyläläisen Silvasti Software Oy:n LogiApps-ohjelmisto on internetissä toimiva toiminnanohjausjärjestelmä kuljetusliikkeille. Toimistolla LogiAppsia käytetään www-selaimella ja kuljettajat voivat käyttää ohjelmaa joko selaimella tai Android-älypuhelimella tai -tabletilla. LogiApps hallitsee koko kuljetusprosessin tilausten hallinnasta ajojärjestelyyn ja laskujen muodostamiseen. Ohjelmassa on myös optiona ajoneuvojen GPS-seuranta. LogiAppsin hankinta ei edellytä suuria investointeja kuljetusliikkeeltä, sen sijaan pilvipalveluna toimivan ohjelman käytöstä veloitetaan kuukausittainen käyttömaksu. Myöskään omille palvelimille ja niiden ylläpidolle ei ole tarvetta, koska Silvasti Software Oy vastaa LogiAppsin palvelinlaitteistosta. Toimitusjohtaja Panu Silvastin mukaan Android-

Kotimainen ote puutavaran käsittelyyn Kesla on reilusti suomalainen metsäteknologian moniosaaja. Jo yli 50 vuotta sillä on ollut vahva ote puunkorjuun koko tuotantoketjuun, kannolta tehtaalle. KESLA-tuotteet suunnitellaan palvelemaan asiakkaiden tarpeita, vuodesta toiseen vaativissakin olosuhteissa.

Kuurnankatu 24 80100 JOENSUU Puh. 0207 862 841 Fax 013 610 0521

www.kesla.com Kuljetus & Logistiikka

45


Toyota lanseerasi merkittäviä uutuuksia Logistiikka 2013-messuilla

Toyotan todellinen vetonaula messuilla oli uuden Lithium Ion-teknologian (”Li-Ion”) lanseeraaminen. Li-Ion -teknologia tulee mullistamaan trukkien käyttöä ja sitä kautta sisälogistiikan toimintaa ja jopa varastojen rakentamisen lähitulevaisuudessa.

T

oyota on kehittänyt Li-Ion –malliston kolmesta BT Levio-sarjan lavansiirtäjästä ja yhdestä BT Optio-sarjan keräilijästä. Toyotan messuosastolla oli esillä kolme Li-Ion -sukupolven konetta, jotka keräsivät laajaa huomiota messuvieraiden keskuudessa. Li-Ion -teknologian tarjoamat edut asiakkaille ovat trukkitoiminnassa niin

46

Kuljetus & Logistiikka


Messuvieraat toivottivat Li-Ion -teknologian lämpimästi tervetulleeksi, sillä kustannussäästön ohella Li-Ion -teknologia parantaa merkittävästi työturvallisuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

huimat, että osalla messuvieraista oli vaikeuksia uskoa näitä etuja todeksi. Yksi merkittävin parannus on täyden akun latausaika, joka Li-Ion -akulla on noin yksi tunti verrattuna perinteisen akun 6-12 tuntiin. Lisäksi Li-Ion -akkuja voidaan ladata lyhyissä jaksoissa esimerkiksi kahvi- ja ruokatuntien aikana. Tällainen osalataus riittää vuorotyössä hyvin trukin jatkuvaan ympärivuorokautiseen käyttöön poistaen aikaa vievän akunvaihdon, joka on myös työturvallisuusriski. Li-Ion -akun elinikä lataussykleinä on jopa kolminkertainen verrattuna perinteiseen lyijyakkuun. Li-Ion -akku on täysin huoltovapaa, jolloin esimerkiksi akkujen vesittämistä ei tarvita lainkaan. Normaalitilanteessa akkua ei tarvitse avata/poistaa kertaakaan koneesta koneen eliniän aikana. Lisäksi akun ylilataaminen tai syväpurkautuminen ei lyhennä akun elinikää. Myöskin Li-Ion -akun lataukseen tarvittava sähköenergia pienenee noin 20%:lla verrattuna perinteisiin akkuihin. Yksi merkittävä investointeihin vaikuttava tekijä on, että Li-Ion -teknologiaa käyttäviin uusiin varastoihin tai tuotantotiloihin ei tarvitse rakentaa erillisiä akkujen lataushuoneita ja kalliita akunvaihtojärjestelmiä ei tarvita. Messuvieraat toivottivat Li-Ion -teknologian lämpimästi tervetulleeksi, sillä kustannussäästön ohella Li-Ion -teknologia parantaa merkittävästi työturvallisuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Toyotan toinen merkittävä lanseeraus oli uusi 80 voltin Traigo -vastapainotrukkien mallisto. Uusi Traigo 80-mallisto käsittää kuusi konemallia, jotka kattavat 2,03,5 tonnin nostokykyluokat. Messuvieraat saivat mahdollisuuden tutustua Traigo 80:n erinomaisiin turvallisuus-, tuottavuus- ja energiatehokkuusominaisuuksiin unohtamatta Toyotan vankkaa laatua ja luotettavuutta. Työturvallisuus on kustannuksien alentamisen ohella tärkeä teema nykypäivän trukkitoiminnassa ja sisälogistiikassa. Toyotalla oli messuilla ensiesittelyssä innovatiivinen SpotMe -järjestelmä, joka on kehitetty edistämään työturvallisuutta varastoissa ja tuotantolaitoksissa. Sisäänrakennetuilla suuntaherkillä sensoreillaan SpotMe havaitsee trukit ja jalankulkijat risteyskohdissa ja antaa varoituksen risteävästä liikenteestä. Varoitusyksikkö alkaa vilkkua kun potentiaalinen törmäysvaara havaitaan, jolloin kulkuneuvot ja jalankulkijat ymmärtävät hidastaa ja pysähtyä risteyksiin.  Kuljetus & Logistiikka

47


DB Schenker rakentaa maaliikennekeskuksen

metriä. Yhteensä 15 hehtaarin tontille tulee lähes 52 300 neliömetriä rakennuspintaalaa. Uusiin tiloihin muuttaa 430 toimihenkilöä ja 220 terminaalityöntekijää. Viinikkalan maaliikennekeskus rakennetaan TAPA A ‑turvallisuusluokituksen mukaisesti. Rakennusten ympäristövaikutukset arvioidaan BREEAM-luokituksella terminaalien osalta luokkaan 'hyvä' ja toimistorakennuksen osalta luokkaan 'erittäin hyvä'. Esimerkiksi energiankäytön osalta tutkitaan aurinkoenergian soveltuvuutta

trukkien akkujen lataukseen. "Neljän terminaalin yhdistäminen saman katon alle tehostaa sekä tuotelinjojen toimintaa että parantaa tuotelinjojen välisiä rajapintoja", sanoo Oy Schenker East Ab:n toimitusjohtaja Göran Åberg. "Marraskuussa 2012 otimme käyttöön uuden logistiikkakeskuksen Nurmijärven Ilvesvuoressa. DB Schenker investoi näiden kahden rakennuskohteen kautta Suomen logistiikkapalveluihin yhteensä 76 miljoonaa euroa." 

DB

Schenker rakentaa Vantaan Viinikkalaan uuden maaliikennekeskuksen ja siihen liittyvät toimistotilat. Investoinnin arvo on 53 miljoonaa euroa. Uuteen maaliikennekeskukseen yhdistetään yhden katon alle nykyisin Helsingin Metsälässä neljässä eri terminaalissa sijaitsevat maa-, lento- ja merikuljetusten toiminnot. Uudet toimitilat otetaan käyttöön heinäkuussa 2015. Pinta-alaltaan Viinikkalan maaliikennekeskuksesta tulee yksi Suomen suurimmista. Investointi on myös globaalilla tasolla DB Schenkerin suurimpia tänä vuonna. Lämmintä terminaalitilaa tulee 25 200 neliömetriä ja lämmittämätöntä 3 300 neliö-

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, jota saat jo 200 jakelukumppanimme asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1:n avulla saavutat selvää säästöä SCR-teknologialla varustetun dieselajoneuvon polttoainekuluissa. Tervetuloa tankille!

Air1 AdBlue -asemasi löydät www.air1.info Puh. 010 215 1025 Lataa ilmainen Air1-sovellus iPhone- ja iPad-mobiililaitteellesi. Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

48

Kuljetus & Logistiikka


Arctic Machine Oy avaa kokoonpanotehtaan Jyväskylässä

P

ohjois-Euroopan johtaviin tienhoitolaitteiden valmistajiin lukeutuva Arctic Machine Oy käynnistää syksyllä uuden kokoonpanotehtaan toiminnan Jyskässä Jyväskylässä. Yritys on solminut tiloista Jykes Kiinteistöt Oy:n kanssapitkäaikaisen vuokrasopimuksen. ”Uuden tehtaan avulla lisäämme tuotantokapasiteettiamme, kotiutamme joitakin aiemmin alihankintana tehtyjä toimintoja, tehostamme liiketoimintaamme ja parannamme näin kilpailukykyämme. Omaa toimintaamme tehostamalla vastaamme kovenevaan kansainväliseen kilpailuun”, Arctic Machine Oy:n toimitusjohtaja Juha Jääskelä sanoo. Arctic Machine rekrytoi uuteen kokoonpanotehtaaseensa aluksi noin kymmenen henkilöä. Juha Jääskelä arvioi, että yritys työllistää syksyllä Jyväskylässä kaikkiaan noin 20 henkilöä. Emoyhtiössä työskentelee Jääskelän mukaansyksyllä yhteensä noin 65 henkilöä. Tehdyllä ratkaisulla ei ole vaikutusta yrityksen päätoimipaikan Iisveden henkilöstöön. ”Jyväskylä on logistisesti keskeisellä paikalla ja alueelta löytyi meitä erinomaisesti

palveleva tilaratkaisu. Jyväskylän seudulla on myös tarpeisiimme sopivia osaajia, joiden perusosaaminen on korkealla tasolla. Lisäksi olimme jo aiemmin toimineet Jyväskylässä”, Jääskelä kertoo. Vuonna 1981 perustettu Arctic Machine Oy on kansainvälisesti toimiva suomalainen perheyhtiö.

KATSASTUKSEEN SEURAAVAN KERRAN VUONNA 2016

Yritys on Suomessa, Latviassa ja Tanskassa tienhoitolaitteiden markkinajohtaja. Arctic Machinen myynnistä puolet menee vientiin Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle sekä Valko-Venäjälle. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Iisvedellä lähellä Suonenjokea. 

?

Osallistu asemallamme K1:n suureen kilpailuun ja voit voittaa omaksesi upouuden Volkswagen Golfin. Sen jälkeen seuraava katsastus voikin olla vasta kolmen vuoden päästä. Ei paha.

Entistä paremmat jäsenedut Rahtarit ja SKAL -jäsenkorteilla

KATSASTUSPAKETTI

Määräaikaiskatsastus + päästömittaus (bensa+obd/diesel-mittaus)

59 €

henkilö- ja pakettiautot

määräaikaiskatsastus

Ei sisällä päästömittauksia

Palkinnon arvo 20 800 €. Osallistuminen edellyttää auton katsastusta tai rekisteröintiä K1 Katsastajat asemalla. Lue arvonnan säännöt: vwkisa.k1katsastajat.fi. Kuvan auto lisävarustein.

K1-Katsastajat Puheluhinnat: Kiinteän verkon liittymästä 8,28 snt/puh + 3,2 snt/min. Matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

Katsasta nyt, maksa myöhemmin

35 €

henkilö- ja pakettiautot

Varaa katsastusaikasi 0306 100 100 www.k1katsastajat.fi

Reilu hinta Kuljetus & Logistiikka

49


Jungheinrich • Kuuluu maailman johtaviin trukki-, varasto- ja materiaalitekniikan yrityksiin. • Euroopan suurin sähkökäyttöisten trukkien valmistaja. • Työllistää maailmanlaajuisesti 11 200 henkilöä. • Viisi tehdasta Saksassa, kuudes rakenteilla. • Haarukkavaunuja eli kansan kielellä pumppukärryjä valmistetaan Kiinassa. • Valmistaa trukkien ja haarukkavaunujen ohella hyllyjärjestelmiä sekä tarjoaa alan palveluja ja neuvontaa. • Saavuttanut ISO 1404 -ympäristösertifikaatin tuotteiden ekotaseella (TÜV-Nord). • Pääkonttori Saksan Hampurissa. • Noteerattu Saksan pörssissä. • Suomen Jungheinrichin henkilömäärä on 32, enimmäkseen huolto- ja myyntihenkilöstöä. 50 Kuljetus & Logistiikka


Voittoisa Jungheinrich ympäristötietoisille asiakkaille Jungheinrich voitti Itävallassa järjestetyn sähkökäyttöisten vastapainotrukkien energiatehokkuustestin. Lisäksi trukit ovat tuottavuudessa kaikkein parhaat.

W

ienin teknillinen korkeakoulu selvitti laajamittaisessa testissään sähkökäyttöisten trukkien energiatehokkuutta. Mukana oli useita trukkimerkkejä ja -malleja. Testin toimeksiantajana oli Itävallassa ilmestyvä ammattilehti Dispo. Testattavien trukkien energiatehokkuuden määrittämiseksi suoritettiin akun, varaajan ja verkkovirran mittauksia. Voittajaksi selviytyi Jungheinrich. Testitulosten mukaan Jungheinrich EFG 216:n energiantarve työtuntia kohden on vähäisin. Tämä ilmenee muun muassa korkeana akun ja varaajan hyötysuhteena. Lisäksi hollantilaisen tutkimuslaitoksen Andersom Testingin mukaan Jungheinrich-trukin tuottavuus on korkein. - Tämä on merkittävä ja jopa ihmeellinenkin tulos Jungheinrichin tuotekehityksen voimasta. Siitä huolimatta, että koneemme kuluttaa vähiten energiaa, se on tuottavuudessa kaikkein paras, Keravan Ahjossa toimivan Jungheinrich Lift Truck Oy:n toimitusjohtaja Mika Laatikainen kuvailee.

CO2-päästöt putosivat 25 prosenttia Jungheinrichin hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet kymmenen vuoden aikana 25 prosenttia. - Tämä osoittaa, että olemme elinkaariajattelussa johtava edelläkulkija ja valmistaja. Lisäksi hiilijalanjälkemme on kaikkein pienin. Jungheinrichin elinkaariajattelua tukee sekin, että yhtiö on panostanut käytettyjen trukkien kunnostamiseen. Saksan Dresdenissä on erityinen tehdas kunnostustöitä varten.

- Kunnostuksen seurauksena hiilijalanjälki pienenee 80 prosenttia verrattuna siihen, että ostettaisiin uusi trukki. Erityisesti trukin vastapainon valmistaminen kuluttaa suhteellisen paljon energiaa ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Kunnostuksessa saatava lisä- tai jatkoaika on 20-30 prosenttia, Laatikainen sanoo.

TCO alemmas Yhtenä Jungheinrichin tavoitteena on TCO:n alentaminen (Total Cost of Ownership). Tämä ilmenee muun muassa käyttöiän pitenemisenä, energiankäytön vähenemisenä, jarrutusenergian talteenottona sekä henkilöstökustannusten alenemisena. - Asiakkaalla voi olla vaikkapa kymmenen paljon käytettyä muunmerkkistä trukkia, joita operoidaan kahdessa vuorossa. Niihin tarvitaan 20 kuljettajaa. Tehokkaammalla Jungheinrich-trukilla riittää yhdeksän konetta vuoroa kohden. Niitä

Toimitusjohtaja Mika Laatikainen iloitsee Jungheinrichin saavuttamasta testimenestyksestä.

kuljettamaan tarvitaan 18 ihmistä. Suomessa esimerkiksi Inex Partners ja Pekkaniska ovat tehneet mittavia tilauksia Jungheinrichilta. Suuri tekijä ostopäätöksissä on ollut nimenomaan todennettu tieto kestävästä elinkaariajattelusta. Jungheinrichin trukkeja myydään Euroopan ohella runsaasti Pohjois- ja EteläAmerikassa sekä Kiinassa ja muuallakin Aasiassa. - Voi olla, että Aasiassa elinkaariajattelu ei ole vielä niin pitkällä kuin Euroopassa. Kuitenkin kaikkialla maailmassa uskotaan TCO:n voimaan. Vanhan sanonnan mukaan raha on hyvä konsultti - se pätee tälläkin alalla, Laatikainen toteaa. 

Kuljetus & Logistiikka

51


Etäluenta vapauttaa, paikannin varmentaa Tiedon keräämiseen ja käsittelyyn erikoistuneella Kiholla on selkeä tavoite: digitaaliset paikannus- ja etäluentapalvelut kuuluvat jokaisen kuljetusalan yrityksen työkalupakkiin. Huolella suunnitellut tietojärjestelmät helpottavat arkista aherrusta, ja samalla säästyy rahaa.

Arjen apuvälineet pienessä paketissa Vuodesta 2003 toimineen Kihon päämäärä on, että jokaisen Kiho-tietojärjestelmän on oltava asiakasyritykselle sopiva ja silti joustava. Liian monimutkainen ohjelmisto hankaloittaa päivittäisiä toimia. Ohjelmiston käytön on oltava helppoa. – Asiakkaamme haluavat tietää, mihin firmassa palaa rahaa ja mitä asialle voi tehdä, kertoo Kihon toimitusjohtaja Antti Koponen. – Autamme kuljetusalan firmoja keräämään omasta toiminnastaan tietoa ja vähentämään sen avulla turhia kuluja, kuten ajokilometrejä. Monet firmat haluavat, että tehtävänjako onnistuu reaaliajassa ympäri vuorokauden ja kuljetuskaluston sijainti on aina selvillä. Paikannin- ja etäluentapalvelut ovat myös kuljetusfirman asiakkaiden etu. – Laadun tarkkailu on myyntivaltti, Koponen vakuuttaa. – Esimerkiksi kuljetuksen lämpötilan todistaminen on tärkeää.

Paikannuspalvelu ja etäluenta ovat vastaansanomaton yhdistelmä myös silloin, kun asiakas tekee valituksen. Esimerkiksi liikennöintifirma voi osoittaa asiakkaalleen, missä bussi oli tietyllä kellonlyömällä.

Tiedot talteen automaattisesti Kihon ohjelmistot pyrkivät siihen, että kuljetusalan yrityksen johdon ja työntekijöiden ei tarvitse muistaa kaikkea: ohjelmisto kirjaa esimerkiksi lähtöajan tai ajoneuvon sijainnin automaattisesti. – Automatiikka on paras tapa välttää inhimillisiä virheitä, toteaa Koponen. – Tuorein palvelumme on ohjelmisto, jolla ajoneuvon tankkaustiedot saadaan suoraan huoltoasemalta. Tankkaustiedot voidaan kirjata myös Android-sovelluksella. Toinen uutuus on Kihon ja Piirla Oy:n tarjoama palvelukokonaisuus, jossa yhdistyvät Piirlan etäluenta ja analysointi sekä Kihon paikannin. Ajoneuvosta kerätään

Pitkäikäiset BT-haarukkavaunut

Tarpeittesi mukaan räätälöityinä tai kätevästi vakiomitoitettuina pakaste- ja kylmäkorit ja perävaunut, kokosivunaukeavat rahtikorit sekä jakelukorit kaikkiin kuljetuksiin. Olemme mukana Kuljetus2013 tapahtumassa Jyväskylässä. Tervetuloa vierailemaan osastollamme nro U205!

Parhaat kuljetuskorit mittatilaustyönä. EL-Kori Oy • Tehtaantie 1, 17200 Vääksy • Puhelin 010 271 4550 • www.el-kori.fi 52

Kuljetus & Logistiikka

BT-haarukkavaunut ovat tarkoitettu päivittäiseen ammattikäyttöön ja ovat luotuja myös kestämään sen. Varmoina laadusta tarjoamme BT-haarukkavaunujen rungoille 99 vuoden takuun.

Myynti 010 575 700 www.toyota-forklifts.fi www.tilaapumppukarry.fi


talteen olennaiset tiedot, kuten käyttöaste ja sijainti. – Raporttien avulla johto voi puuttua turhiin kuluihin, kuten autojen tyhjäkäyntiin, ja rahaa säästyy, summaa Koponen. – Etäluennan ja paikantimen voi ostaa toki myös erikseen, lisää Piirlan toimitusjohtaja Harri Salmi. – Mutta kun ne yhdistetään, asiakkaamme saavat parempaa palvelua pienemmillä kustannuksilla. Pai-

kannus ja etäluenta toimivat yhdellä päätelaitteella ja SIM-kortilla. Kiho on toiminut vuodesta 2003. Se on Mastercom Oy:n asiantuntijayksikkö, joka on erikoistunut tiedon keräämiseen ja jalostamiseen. Kiho tuottaa asiakasyrityksilleen tietoa, jolla heidän liiketoimintaansa seurataan ja kehitetään kannattavammaksi. Kiho-järjestelmillä seurataan esimerkiksi kuljetuksia, työaikaa, ajoreittejä ja ko-

neiden käyttöastetta. Ohjelmistot toimivat myös mobiilisovelluksilla ja rajapintojen kautta. Lisätietoja www.kiho.fi. Piirla Oy on kotimainen ajoneuvojen turvalaitetuotteiden asiantuntija ja maahantuoja. Ajopiirtureiden lisäksi valikoimasta löytyy muun muassa alkolukkoja, alkometrituotteita ja Mobileye-tuoteuutuus.  Lisätietoja www.piirla.fi ja www.digipiirturi.fi

Kuljetus & Logistiikka

53


Yli 1000

turvakilpeä hintoineen Tilaa uusin kuvastomme tai tutustu kauppapaikassa turvakilvet.fi Suomen Turvakilvet Oy Savenvalajantie 2, 85500 Nivala, puh. 08-442 131, fax 08-443 061, myynti@turvakilvet.fi, www.turvakilvet.fi

HUIPPUEDULLISESTI TTLIFT nostolaitteet • Pinoamisvaunut • Pumppukärryt • Vaakapumppukärryt • Nostopöydät • Tunkit • Siirtovaunut Tampereen

TRUKKI-TARVIKE OY Vehnämyllynkatu 2, 33560 TAMPERE P. (03) 356 1951, F. (03) 355 1953 trukki-tarvike@yritys.soon.fi • www.tttpower.com

MYYTÄVÄNÄ Hyväpuustoinen sertifioitu

METSÄTILA

78 ha, Lappeenranta Ylämaa. Kohteessa kaksi isoa lampea n. 20 ha, toiseen kaksi rakennusoikeutta. Kalliorantaa. Metsäsuunnitelma voimassa 2022 asti.

Hp. 480,000 €

Yhteydenotot: metsa.ranta@pp.inet.fi 54

Kuljetus & Logistiikka

PiiMega Oy kansainvälisen Magento verkkokauppajärjestelmän toimittajaksi PiiMega Oy on laajentanut tuote- ja palvelutarjontaansa verkkokaupparatkaisuihin. PiiMega tarjoaa asiakkailleen tuotteistettuna maailman suosituinta verkkokauppasovellusta Magentoa. “Olemme työssämme huomanneet, että asiakkaillamme on tarve yhdistää laadukas toiminnanohjaus- ja verkkokauppajärjestelmä. Tämän takia tarjoamme nyt laadukasta verkkokauppaa, joka on liitettävissä saumattomasti eri järjestelmiin, mukaan lukien PiiMegan omaan toiminnanohjausjärjestelmäämme PiiMega Totaliin.” toteaa liiketoimintajohtaja Vesa-Pekka Palokangas. Magento on täysin avoimen lähdekoodin sovellus, joka tarjoaa verkkokauppiaille erittäin monipuoliset toiminnot, todella korkeatasoisen tietoturvan ja nopean tuotekehityksen. Magenton eri ratkaisut sopivat kaiken kokoisille yrityksille. Magentoa käyttää maailmalla esimerkiksi Suomessakin tuttu urheilukenkien valmistaja Nike. PiiMega Oy on oululainen vuonna 1998 perustettu vakavarainen (AAA luottoluokitus) nopeasti kasvava ohjelmistotalo. PiiMegan liikevaihto vuonna 2012 oli n. 1,8 miljoonaa euroa. Yritys työllistää n. 30 IT-alan huippuammattilaista, joilla on pitkä kokemus ohjelmistojen suunnittelu- ja kehitystyöstä.  www.piimega.fi

Buffalo esittelee älykkäät PoE -yrityskytkimet Tallennusratkaisuihin ja verkkotuotteisiin erikoistunut Buffalo Technology esittelee uuden Intelligent Power over Ethernet- (PoE) -kytkimen, joka on suunniteltu pk-yrityksen tarpeet mielessä pitäen. Kytkimiä on saatavana 8-porttisena tai 16-porttisena. Laite tarjoaa 30 watin tehon porttia kohden, mikä riittää mainiosti jopa IP-valvontakameroille ja WAP-laitteille, vaikka tietoliikenteen jatkuva siirtomäärä olisi 1000Mbps 2.4:n tai 5Ghz:n taajuudella. Uusilla kytkimillä on mahdollista saada aikaan selviä kustannussäästöjä. Virransyötön voi asettaa kytkeytymään päälle vain silloin, kun tiedonsiirtoa havaitaan. Kytkimen toimintoja voidaan myös ajastaa omia tarpeita vastaaviksi. Lisäksi laitteissa on myös Buffalon Loop Guard -varoitustoiminto, joka ilmoittaa heti, milloin ja missä verkon ongelma ilmenee. Tärkeimpiin ominaisuuksiin lukeutuu lisäksi se, että Buffalo Technologyn PoE -yrityskytkimet ovat helposti laajennettavissa kattamaan kasvavan yrityksen tarpeita. Lisäksi kytkimeen liitettyjen laitteiden ei enää tarvitse olla pistorasian lähettyvillä, vaan kytkin osaa jakaa virtaa LAN-kaapelin kautta. Muita kehittyneempiä ominaisuuksia ovat muun muassa VLAN-tuki ja USB Flash -palautustoiminto, jolla voi nopeuttaa laitteen palautusaikaa mahdollisen häiriön ilmetessä. Tuotteet ovat saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan ja suositushinnat vaihtelevat 300-750 euron välillä mallista riippuen. 


Kuljetus & Logistiikka

55


Häiriöttömyyden hallinta satamissa - kehitystyöllä kilpailukykyä? Suomalainen yhteiskunta tarvitsee satamia tuonti- ja vientikuljetuksissa. Satamien toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi satama-aikojen suhteellista osuutta pyritään vähentämään entisestään. Toimitusvarmuus on kaikkien tavarankuljetusten edellytys. Jos lasti on virheellinen, vaurioitunut, varastettu tai hävinnyt, kuljetus on ollut turha.

tä osana logististen monitoimijaverkostojen turvallisuuden ja häiriöiden hallintaa Logproof-projektissa (2011-2013). Projektin satamia käsittelevässä tutkimuksessa haastateltiin 13 satamasidonnaista asiantuntijaa, ja tuloksia analysoitiin häiriönhallinnan kontekstissa.

K

Satamien häiriöiksi luokiteltiin tutkimuksessa sellaiset tapahtumat, jotka aiheuttavat viiveitä, ylimääräisiä kustannuksia ja vaurioita toimitusketjuille. Häiriöt johtuvat esimerkiksi sääolosuhteista, liikennejärjestelmästä, vaihtelevista resursseista, turval-

ansainvälisten toimitusketjujen turvallisuusriskit ovat kasvaneet toimitusketjujen monimutkaistuessa ja rikollisuuden lisääntyessä. Toimitusketjujen monimutkaistuessa sata-

56

Kuljetus & Logistiikka

mien kaltaisilla yksittäisillä osapuolilla ei aina ole kokonaiskuvaa toimitusketjuista, minkä takia ne hallitsevat häiriöitä lähinnä omasta näkökulmastaan. VTT on tutkinut satamien häiriöttömyyt-

Suomalaisilla satamilla on erityisiä haasteita erilaisten häiriöiden hallinnassa


Ennakoitavat

Äkilliset

Satamasidonnaiset ja muut organisaatiot voivat eri tavoin hallita erilaisia häiriöitä.

Satamasidonnaisen organisaation text satamakohtaisesti sovellettavat toimintamallit

Yhteistyöverkostot, Satamasidonnaisten text organisaatioiden yleisesti sovellettavat toimintamallit

Satamasidonnaisten organisaaatioiden text satamakohtaiset riskitarkastelut

Poliittiset toimijat, Lakot, Viranomaiset, jäätilanne sataman Yhteistyöverkostot ulkopuolella, Suomalaiset yritykset, Lainsäädännön muutokset Ulkomaiset yritykset

dotonta, hallita ennakoitavia ulkoisista olosuhteista aiheutuvia häiriöitä, kuten alusten tekniset viat ja sääolosuhteista johtuvat häiriöt. Näiden häiriöiden hallinta perustuu usein satamaorganisaatioiden yhteistyöverkostojen toimintaan. Ennakoitavien ulkoisten häiriöiden hallinta onkin laajempi yhteiskunnallinen haaste. Tiedonkulku ja tietojärjestelmät ovat erityisiä kehittämiskohteita. Äkillisten ulkoisten häiriöiden hallinta on haasteellisinta, sillä niitä ei aina voida havaita ennakolta tai niihin ei yksinkertaisesti voida vaikuttaa. Kehittyneellä satamatoimijoiden ja sidosryhmien välisellä yhteistyöllä voidaan tiedostaa häiriömahdollisuuksien olemassaolo ja varautua niihin proaktiivisesti. Lisäksi satamasidonnaisten organisaatioiden yleisesti sovellettavat toimintamallit voivat vähentää toteutuneiden häiriöiden seurauksia ja auttaa niistä palautumisessa.

Häiriöttömän satamakonseptin kehittäminen

Satamasidonnaiset häiriöt

lisuustekijöistä tai lakoista. Lisäksi häiriöitä aiheuttavat kuljetusten ylimitoitettu optimointi, kiire, epätasaiset tavaravirrat, onnettomuudet ja lastivahingot, useat käsittelykerrat, tiedonkulun puutteet sekä työaikamallien joustamattomuus. Satamasidonnaisten häiriöiden vaikutus kuljetusketjujen häiriöttömyyteen on usein kestoltaan tai laajuudeltaan vähäistä, vaikka erilaiset häiriöt ovat yleisiä. Satamien ulkoisista olosuhteista aiheutuvien häiriöiden vaikutukset ja toistuvuudet sen sijaan vaihtelevat.

Häiriöttömyyden hallinta vaatii monipuolista analyysitietoa

Ulkoiset häiriöt

Äkilliset häiriöt taas ovat sellaisia, joita satamat eivät voi omilla toimillaan välttää ja joiden vaikutuksia ne ainoastaan pystyvät rajoittamaan. Niitä voidaan hallita kehittämällä organisaatioiden sisäisiä toimintamalleja sovellettaviksi häiriötilanteissa ja niistä toivuttaessa. Satamien on vaikeaa, usein jopa mah-

Toimitusketjun häiriöttömyyttä tukevan, kilpailukykyisen satamakonseptin toteuttamiseen tarvitaan tavoitteita ja käytännön toimenpiteitä. Toimitusketjujen häiriönhallinnan ja turvallisuuden kehittämiseen tarvitaan nykyistä monipuolisempia mittareita. Logproof-projektissa kehitetään tapoja arvioida erilaisten häiriöiden taloudellista merkitystä, mikä auttaa ymmärtämään satamien roolia häiriöttömien toimitusketjujen kehityksessä. 

Satamien on vaikeaa, usein jopa mahdotonta, hallita ennakoitavia ulkoisista olosuhteista aiheutuvia häiriöitä, kuten alusten tekniset viat ja sääolosuhteista johtuvat häiriöt.

Häiriöitä hallitaan ensisijaisesti virallisten järjestelmien, kuten ISPS-säännöstön sekä muiden turvallisuus- ja laatujärjestelmien avulla. Tutkimuksen mukaan vain yksittäisiä häiriöitä mitataan ja analysoidaan. Tällaiset häiriöt liittyivät lakkoihin ja vaikeisiin jääolosuhteisiin. Jotta voitaisiin tavoitella toimitusketjujen häiriöttömyyttä satamissa, havaittuja häiriöitä pitäisi pystyä hallitsemaan eli niitä olisi estettävä tai niiden vaikutuksia olisi pystyttävä rajoittamaan. Satamasidonnaiset ja ulkoisista olosuhteista aiheutuvat häiriöt jaoteltiin ennakoitaviin ja äkillisiin. Ennakoitavilla häiriöillä tarkoitettiin niitä häiriöitä, jotka voidaan välttää sisäisillä etukäteistoimilla tai joiden vaikutuksia voidaan siten olennaisesti vähentää. Ennakoitavien satamasidonnaisten häiriöiden hallinnassa satamatoimijoilla on parhaat vaikutusmahdollisuudet. Käsittelyohjeiden, koulutuksen ja satamien työkulttuurin kehittäminen parantavat kuljetusten turvallisuutta ja laatua. Satamatoimijoiden väliset palaverit, vuoropuhelu asiakkaiden kanssa sekä muiden toimijoiden huomioiminen lisäävät toiminnan tehokkuutta sekä edesauttavat sataman imagon kehittämistä. Kuljetus & Logistiikka

57


Raisiossa elämisen laatu, hyvä arki ja nopea päätöksenteko kohtaavat – haastattelussa kaupunginjohtaja Ari Korhonen Mitkä ovat Raision vahvuudet? Raisio on yli 1400 yrityksen kotikaupunki, ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 93 %. Tällä vuosituhannella Raisiosta on kasvanut koko Varsinais-Suomen kauppapaikka. Mylly onkin Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus, josta löytyy yli 100 erikoisliikettä. Logistisesti Raision sijainti on myös loistava, sillä alle kymmenen kilometrin säteellä on lentokenttä, kaksi satamaa ja rautatieasema - puhumattakaan mainioista maaliikenneyhteyksistä listaa Korhonen. Yritysten sijoittautumiseen liittyen Raision valttikortti on aina ollut asiakaspalvelun nopeus ja tonttien räätälöinti asiakkaan tarpeen mukaan. Tästä on useita hyviä esimerkkejä.

Yritysilmasto Suomen huippua, kehuu Korhonen

Miksi yrityksen kannattaa sijoittautua Raisioon?

Raision vahvuus on erityisesti yritysmyönteisyys. Raisiolaista yritysilmastoa ei voi kuin kehua, sillä Elinkeinoelämän keskusliiton yritysilmastotutkimuksessa Raisio sijoittui viime vuonna kuntakohtaisen vertailun kakkoseksi. Vuonna 2011 Raisio oli kolmas ja vuonna 2010 toinen – aina siis mitalisijoilla. Tutkimuksessa mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan yritysilmastoa. Kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta koskevat tilastot vaikuttavat tutkimukseen 2/3 ja yritysilmaston laatua koskeva kysely 1/3. Kyselyyn vastasi yli 2 000 yritysjohtajaa ympäri Suomen.

Raisio on merkittävä koulutuskaupunki. Raision seudun koulutuskuntayhtymä eli Raision ammattiopisto, Raision kauppaopisto, Naantalin ammattiopisto, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto, Raision aikuiskoulutuskeskus Timali sekä Raision oppisopimustoimisto kouluttavat ja räätälöivät koulutuksia yhdessä yrityselämän kanssa, ja vahvaa näyttöä tuloksesta antaa vuoden 2012 kakkossija opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusvertailussa suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa. Osaavaa työvoimaa on siis saatavilla, kertoo kaupunginjohtaja Korhonen.

Logistisesti Raision sijainti on myös loistava, sillä alle kymmenen kilometrin säteellä on lentokenttä, kaksi satamaa ja rautatieasema - puhumattakaan mainioista maaliikenneyhteyksistä listaa Korhonen.

58

Kuljetus & Logistiikka

Kehittämistyötä tehdään seudullisena yhteistyönä Korhosen tähtäimessä ei ole kuitenkaan pelkästään kotimaiset yritykset, vaan hän tähyää kauemmas, jopa Kiinaan saakka. Raisio onkin mukana Turun seudun ke-


hittämiskeskuksen eli TSeKin toiminnassa. TSek on perustanut toimiston Tianjiniin. Tianjin on Pohjois-Kiinan suurin satamakaupunki, Pekingistä n. 150 km päässä Bohain lahdella. Se on tällä hetkellä yksi Kiinan nopeimmista kasvavista alueista. Toimiston tehtävänä on edistää Turun seudun ja Tianjinin alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden yhteistyötä, ja edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä, tutkimus- ja koulutusyhteistyötä sekä turismia. Tavoitteena on saada konkreettisia kiinalaisinvestointeja Varsinais-Suomeen. Tianjinissa on esitelty Turun seudun energiaratkaisuja, etenkin kaukolämpöä ja -kylmää. Energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen on Kiinan 12. viisivuotissuunnitelman tärkeä tavoite, ja sen mukaisesti valtio tekee suuria investointeja. Näihin haetaan aktiivisesti ulkomaalaisia tekniikoita. Tämänkaltaisessa yhteistyössä Raisio haluaa olla mukana.

Raision Portti – Yritysalue valtatie 8:n virrassa Yli sadan hehtaarin yritysalue Raision Portti tarjoaa toimisto- ja tuotantotilaa loistavien liikenneyhteyksien solmukohdassa. 10 kilometrin säteellä on lentokenttä, kaksi satamaa, rautatieasema ja mainiot maaliikenneyhteydet: E18, Vt8 ja Kustavintien saaristoyhteys.  Lue lisää: www. raisio.fi/yritystontit tai ota yhteyttä kaupunginjohtaja Ari Korhonen puh. 044 907 1550, ari. korhonen@raisio.fi

Esittelyssä Jyväskylässä:

Yksitoista syytä sijoittautua Raisioon: • Raisio: 50 km², 24 000 asukasta, 1400 yritystä • Erinomaiset logistiset yhteydet > 10 km säteellä lentokenttä, kaksi satamaa, rautatieasema ja mainiot maaliikenneyhteydet: E18, valtatie 8 ja Kustavintie saaristoyhteys. • Raision Portin alueella 110 hehtaarin alue tuotanto-, toimisto- ja liiketiloille.

Osastolla U 125 MYYNTI SUOMESSA: ADR-säiliöt: Bulk-säiliöt: Polttonestesäiliöt: Maitosäiliöt: Ympäristöhuolto:

Santtu Keto Santtu Keto Matias Granvik Marko Pekkala Matias Granvik

040 716 9525 040 716 9525 040 125 2212 040 728 9200 040 125 2212

ADR-säiliöyhdistelmä

Kippaava BULK-auto ja -perävaunu

Polttonesteauto ja -perävaunu

Maidonkuljetusperävaunu

Ympäristöhuoltoauto

LowRide - Dolly

NT- jälkimarkkinapalvelut

No Mix - sekoituksenestojärjestelmä

• Edulliset toimitilat ja tontit • Saatavilla osaavaa ja koulutettua työvoimaa • Eriomaiset verkostoitumismahdolliUntitled-1 1 suudet • Yrittäjämyönteisyys • Nopea ja joustava päätöksentekokyky • Turvallisuus • Potentiaalisten asiakkaiden määrä • Kiitosta saanut yritysilmastosta; EK:n yritysilmastotutkimuksessa Raisio sijoittui vuonna 2011 Suomen kaikista kunnista kolmanneksi. Tutkimuksen osana on yrittäjäkysely, jossa kaupunki oli ykkönen, ja jossa Raisio sai parhaan arvosanan elinkeinopolitiikasta kokonaisuutena. • Tyytyväiset asukkaat - vuonna 2012 Raisiossa asui Suomen 8. tyytyväisimmät asukkaat (Kuntarating 2012) Kuljetus & Logistiikka

59


TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖT vinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoi

Työuupumus ja masennus – vaiettu asia kuljetusalalla Nuoren kuljettajan tarina pysäyttää Masentuneista nuorista puhutaan tätä nykyä paljon. Työuupumuksestakin juttua riittää. Toisinaan nämä kaksi jopa liitetään yhteen. Mutta mitä on oikeasti tarinan taustalla? Millainen on tilastoihin katoavan nuoren tarina? Tässä lehtijutussa nuori kuljettaja kertoo oman tarinansa. Tarina on yksinoikeudella ja luottamuksella uskottu Nuori kuski osaa! –hankkeen levittämäksi. Vuosia sitten todettu masennus uusiutui ja nyt olen toisen kerran elämässäni joutunut turvautumaan lääkitykseen. Näiden vuosien aikana en ole masennuksen takia joutunut pitämään sairaslomaa kahta päivää lukuun ottamatta, kun virta vain loppui. Oli kaikki flunssan oireet ja säryt paitsi kuumetta. Olen vaihtamassa työnantajaa, koska nykyisen odotuksia en pysty täyttämään, vaikka tunnollinen, ahkera ja lojaali

Kuljetusalalla ollaan monin paikoin tiukoilla tällä hetkellä. Oravanpyörä uuvuttaa niin yrittäjät kuin kuljettajatkin. 60

Kuljetus & Logistiikka

työntekijä mielestäni olen, kertoo tilanteestaan nuori henkilö, noin kymmenen vuotta pääkaupunkiseudulla ammattikuljettajana toiminut.

Kissa pöydälle: Ei varaa pitää vapaata eikä aikaa sairastaa Kuljetusalalla ollaan monin paikoin tiukoilla tällä hetkellä. Oravanpyörä uuvuttaa niin yrittäjät kuin kuljettajatkin. – Autojen kulut ovat nousseet, kapasiteettia on koko ajan liikaa ja asiakkaita ei ole haitaksi asti. Autoa saa pyörittää 24/7 ja näin tehdään. Kun valtaosa tekee samoin, on samaa kakkua joka päivä jakamassa liian moni, hymähtää nuori kuljettaja. Mihin tämä oravanpyörä sinun työpaikallasi johti? – Se johti siihen, että huonoja vuoroja on paikattava ylimääräisillä huonoilla vuoroilla. Näin ollen alalla tehdään kiukulla töitä, jotta pidetään tietty ansiotaso yllä. Kuljettajat väsyvät ja niin väsyvät yrittäjätkin. Ja kun uupumus alkaa, työteho heikkenee ja oravanpyörä on valmis. Ei ole varaa pitää vapaata eikä aikaa sairastaa. Kuljettajan moraali on yleisesti korkea ja turhaan ei sairasteta varsinkaan, jos siihen ei ole ai-

kaa, selvittää nuori kuljettaja. Miksi haluat kertoa tarinasi julkisesti? – Ajattelin niin sanotusti räjäyttää pankin, ja kertoa tästä vaietusta asiasta ja sen syistä. Mielestäni on tärkeää nostaa kissa pöydälle. Jos yksikin lukija pystyy samaistumaan tarinaani tai tajuamaan, ettei uupumus ole merkki laiskuudesta ja ettei masennuksessa ole mitään hävettävää, niin tarina on kannattanut kertoa. Ammattikuljettajat ovat varmastikin yksi ahkerimmista työyhteisöistä, mutta mitä sitten tehdään, kun mikään ei enää riitä? Onko työntekijä vain laiska, kun kassat huononevat viikko toisensa jälkeen vai voisiko siihen löytyä joku muu syy? En ole kuullut vielä lähipiirissäni laiskojen ihmisten masentuvan vaan päinvastoin. Masennus sekä työuupumus on ahkerien ja tunnollisten ihmisten sairaus. Ongelma usein onkin, että itse vaatii itseltään liikaa ja omien voimavarojen vähentyessä kokee pienenkin moitteen kohtuuttomana ja epäreiluna, pohtii nuori kuljettaja.

Työnantajia on oikeasti monenlaisia Meillä asuinpaikkakunnallani on paljon hyviä yrittäjiä, jotka yrittävät pitää työnteki-


TERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV inti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TY jöistään huolta. Sitten on ne toiset ääripäät. Itse masentuneenakin olen koettanut hoitaa osani, mutta jos annetaan ymmärtää hienovaraisesti, että vielä pitäisi jaksaa enemmän, niin sille laitan nyt pisteen. Aion siirtyä niin sanotusti ”tyhjän päälle” ja ottaa pienen aikalisän. Edellinen kokemukseni osoitti, etteivät ajovuorot tuurarinakaan lopu kesken, kertoo nuori kuljettaja. Sopivasti mitoitetulla työllä ja muilla työpaikan tukitoimilla, kuten toimivalla työterveyshuollolla ja esimiehen ja työkavereiden tuella olisi keskeinen osa työuupumuksesta ja masennuksesta toipumisessa. Haastattelemamme nuori kuljettaja on joutunut tekemään omat ratkaisunsa. On aika minunkin kohottaa itsetuntoani ja tehdä töitä niille, jotka arvostavat työntekoani sen sijaan, että pitävät minua itsestäänselvyytenä ja vaativat aina vain ”hieman lisää”. Haluan tehdä töitä ja olla työkykyinen. Minä oikeasti pidän työstäni ja työkavereistani. Nyt olen hoitanut unettomuuttani alkajaisiksi, kertoo nuori kuljettaja.

Myös pienyrittäjät ovat kovilla – Hyvä pomo –kerhossakin vertaistuen tarvetta Soitin äskettäin entiselle työnantajalleni kyselläkseni kuulumisia. Hän laittoi vuosia sitten omat ajoluvat pois totaalisen burnoutin takia. Nykyään hän on kuntoutuksessa. Viimeisen puolivuotta kun hänelle ajoin, ajoin yksin ja mielelläni parhaani mukaan huolehdin autosta. Sain siitä kiitosta pyytämättä. Jouduin oikeasti vääntämään aikoinaan hänelle rautalangasta, että jos hän on sairaalassa, minä todellakin vien auton huoltoon enkä koe sitä ongelmaksi, vaan mielelläni teen sen. Pitäähän kuljettajankin

oppia asioita, jos yrittäjäksi joskus itse mielii, muistelee nuori kuljettaja. Entinen työnantajasi oli ilmeisesti myös hyvä esimies? Entinen työnantajani kuului oikeasti ”Hyvä pomo –kerhoon” ja olisin hänellä vieläkin töissä, jos hän olisi jatkanut yrittämistä. Harmi ettei minulla ollut silloin kaikkea nykyistä osaamistani, kertoo nuori kuljettaja. Kuljetusalan uupumusongelmat eivät koskekaan vain ammattikuljettajia vaan myös moni yrittäjä on uupumisvaarassa, nuoren kuljettajan sanojen mukaan ”sietokykyjensä rajoilla”. – Siinä mielessä tämä on hassu ala, että yrittäjät ja kuljettajat kulkevat vähän kuin käsi kädessä. Toisella on vain nimi liikenneluvassa, mutta tarvittaessa kun molemmat huolehtivat toisistaan, homma toimii. Mielellään venytän päivää, koska kuljetusala ei ole 8-16 -hommaa. Tämä on monellakin osin elämäntapa ja ihan mieluisa sellainen silloin, kun tietää riittävänsä ihan sellaisenaan kuin on, omana itsenään, kertoo nuori kuljettaja. Miten nuoren kuljettajan entiselle työnantajalle lopulta kävi? – Hän on niitä onnekkaita, jotka luvat pois laitettuaan selvisivät kuivin jaloin eli velkaa ei jäänyt, kun ajoissa älysi laittaa hommalle pisteen. Niin hassulta kuin kuulostaakin, moni yrittäjä on aika äärirajoilla, mutta kynnys tehdä asioille jotain on valtava. Lisävelkaa on kertynyt muutaman vuoden aikana tosi paljon, vaikka töitä on tehty hullun lailla. Yhteisön "painekin" on aika kova. Se, että vaihtaisi esimerkiksi auton hieman edullisempaan, johon tämän hetkinen maksukyky riittäisi, auttaisi, mutta samalla kaikki näkisivät, että huonosti menee, pohtii nuori kuljettaja yhteisön merkitystä.

On tärkeää huomata pienet uupumuksen merkit. Jos pieniin merkkeihin ei kiinnitä huomiota ja tilanne ei korjaannu, voi kroppa tehdä nuoren kuljettajan tapaan isomman tenän.

Kohti valoisampaa tulevaisuutta Millaisena näet oman työurasi jatkon? – Uskon, että uupumus- ja masennusasioiden kanssa pystyy elämään. Aika ajoin tämä saattaa kuulemma uusiutua ja sen olen hyväksynyt tosiasiana. Vielä kun saa työnantajat tajuamaan, ettei turhaan kannata pelätä masentunutta työntekijää. Pienellä joustolla saattaa saada itselleen hyvin ahkeran ja loppuun asti lojaalin työntekijän. Minulla on onneksi ystäväpiirissä joukko sellaisiakin yrittäjiä, joita tieto uupumuksesta ei hätkäytä pätkän vertaa ja tiedän työllistyväni myös tuurarina täydet listat joka kuukausi, toteaa nuori kuljettaja. Millaisia tunteita nuoren kuljettajan tarina sinussa herätti? Mistä uupumus ja heikentynyt psyykkinen hyvinvointi kertovat?

Erityisesti seuraavien työolotekijöiden on todettu liittyvän heikentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin: • epäasiallinen kohtelu • epäoikeudenmukaiseksi koettu päätöksenteko • kohtuuttomat työn vaatimukset • vähäinen työn hallinta • huono työilmapiiri ja tuen puute sekä • epävarmuus tulevasta. Pitkään jatkunut liiallinen kuormitus johtaa usein uupumukseen ja masennukseen. Uupumuksella ei ole sairaslomaan oikeuttavaa diagnoosinumeroa, minkä vuoksi uupuneet päätyvät usein masennusdiagnoosilla sairaslomalle. Masennukseen voi sairastua myös ennen uupumista – kun ei jaksa masennukseltaan huolehtia itsestään, seuraa myös uupumus. Nuoren kuljettajan kohdalla työn palo ja työtilanne ajoivat ottamaan liiaksi mittaa itsestä. On tärkeää huomata pienet uupumuksen merkit. Jos pieniin merkkeihin ei kiinnitä huomiota ja tilanne ei korjaannu, voi kroppa tehdä nuoren kuljettajan tapaan isomman tenän. 

POHDITTAVAKSI: Moneenko uupuneen ja masentuneen nuoren kuljettajan kohtaloon kuljetusalalla on varaa? Kuinka voimme oikeasti tehdä kuljetusalan työstä houkuttelevan vaihtoehdon nuorille? Millainen tilanne sinun työpaikallasi on? Tutustu kuljetusalan työhyvinvoinnin keihäänkärkiin ja käännä omaa rattiasi.

Kuljetus & Logistiikka

61


TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖT vinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoi

Hyvä uni

Ihminen nukkuu noin kolmasosan elämästään, joten unen merkitys on erittäin suuri ihmisen toimintakyvylle. Terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa laihduttamisella ja liikunnalla on jo merkittävä painoarvo, mutta uneen ja lepoon tulee vielä kiinnittää enemmän huomiota. Unettomuus on hyvin tavallinen vaiva, johon tulee puuttua ajoissa. ”Viikonloppuisin ja loma-aikoina ei voi nukkua varastoon, koska uni vaatii säännöllisen arkirytmin. Unirytmillä on suurempi merkitys kuin nukutuilla tunneilla”, toteaa Sirpa Arffman.

U

nettomuudella tarkoitetaan kyvyttömyyttä nukkua riittävästi. Se ilmenee joko vaikeutena nukahtaa iltaisin, pysyä unessa tai liian aikaisena heräämisenä. Normaalisti ihminen nukahtaa noin puolessa tunnissa ja herää hetkeksi yön aikana. Henkilön katsotaan kärsivän unettomuudesta, jos hän kärsii unen saamisen tai unessa pysymisen vaikeudesta vähintään kolmena yönä viikossa. Tilapäinen unettomuus on hyvin tavallista. Ainakin joka kolmas aikuinen kärsii vuoden aikana unettomuudesta ja joka kymmenes on kärsinyt unettomuudesta yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan. Unettomuus aiheuttaa päiväväsymystä ja altistaa masennustiloille, ahdistushäiriöille ja alkoholin liikakäytölle. Riittävän yöunen määrä vaihtelee eri ihmisillä 6–9 tuntiin. Yöuni kostuu vilkeunesta (REM-uni) ja perusunesta (NREM). Vilkeunen aikana silmissä ilmenee nopeaa värähtelyä ja aivojen toiminta on vilkasta. Valtaosa unista nähdään vilkeunen aikana. Perusuni ja vilkeuni vuorottelevat noin 90 minuutin välein. Ruumiinlämmön vuorokausivaihtelu vaikuttaa nukahtamisalttiuteen ja unen pituuteen. Nukahtamistaipumus on suurimmillaan aamuyöstä, kun ruumiin lämpö on alhaisimmillaan. Parhaimmat unet saa, kun nukahtaminen tapahtuu ruumiin lämpötilan alkaessa laskea illalla. Samasta syystä lämpimät sukat ja maakuuhuoneen viileys edesauttaa nukahtamista.

Onko sinulla univelkaa? Univajeella tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen nukkuu vähemmän kuin hänen unentarpeensa edel62

Kuljetus & Logistiikka

lyttää. Jatkuvan univajeen seurauksena syntyy univelka. Tavallisia univajeen syitä ovat vakava masennustila tai herääminen liian aikaisin aamulla. Univaje ja univelka vaikuttavat elimistön toimintaan ja aineenvaihduntaan. Nälän tunne ja halu syödä nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja on syydä siihen, että jatkuva univelka on eräs tärkeä syy lihomiseen. Univelka aiheuttaa myös keskittymis- ja oppimisvaikeuksia. Liian lyhyeksi jäänyttä yöunta voi helpottaa päiväunilla. Puolen tunnin lepo riittää virkistämään univajeesta väsyneen ilman, että päiväunet vaikuttavat seuraavan yön uneen.

Unettomuuden hoito Pitkäaikaisen tai jatkuvan unettomuuden voi olla jatkuvasti stressaava elämäntilanne, masennustila tai jokin muu sairaus. Säännöllinen alkoholin käyttö muuttaa unen katkonaiseksi. Joillakin jatkuva unettomuus voi olla rakenteellista tai ilmentyä jo lapsuuden aikaisena unettomuutena. Unettomuuden hoidon voi aloittaa kotikonstein hyvän unen edistämiseksi. Alkoholin käyttöä kannattaa välttää pari tuntia ennen, kahvin juontia tai tupakointia 4–5 tuntia ennen nukkumaan menoa. Hiilihydraattipitoinen ateria ennen nukkumaan menoa voi helpottaa nukahtamista. Alkuillasta tapahtuva liikunta edesauttaa nukahtamista, sen sijaan myöhemmin illalla tapahtuva liikunta voi vaikeuttaa unen saantia. Makuuhuone ei saisi olla liian kuuma, valoisa tai meluisa. Unettomuudesta kärsivän ei kannata mennä vuoteeseen, ennen kuin hän on väsynyt tai unelias. Jos uni ei sänkyyn mentyä tule vajaassa puolessa tunnissa, hänen kannattaa nousta joksikin aikaa lukemaan ja palata vuoteeseen vasta tuntiessaan itsensä väsyneeksi. Jokailtainen rentouttava tekeminen, kuten lämmin suihku, voivat auttaa rentoutumisessa. Television katsominen tai kirjan lukeminen voi rentouttaa. Myös rauhoittava musiikki on hyvä keino laukaista lihasjännitykset tai katkaista ajatuksia. Jos puolison kuorsaaminen tai liikehdintä häiritsee unta, kannattaa kokeilla nukkumista erillisissä vuoteissa tai eri huoneissa.


TERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV inti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TY

Asiantuntija rahoitusja vakuutusratkaisuissa

Kohdeturvavakuutus raskaan kaluston rahoituksen yhteydessä. 03 04 05 06, www.a-vakuutus.fi

Yhdessä hyvä tulee. Kuljetus & Logistiikka

63


RVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVE i TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖT Korvatulpat tai silmälaput saattavat auttaa, jos äänet tai valot häiritsevät nukkumista. Myös patjaan kannattaa kiinnittää huomiota. Kipulääkkeiden käytöstä voi olla hyötyä, jos nivel- tai muut kivut häiritsevät unta. Erityisen tärkeää on nousta aamulla sängystä aina säännölliseen aikaan. Vähäunisen yön jälkeen nukkuminen aamulla myöhempään siirtää seuraavan illan nukahtamisaikaa myöhäisemmäksi ja vaikeuttaa nukahtamista. Unettomuudesta kärsivän kannattaa välttää päiväunia, koska ne vähentävät yöunen määrää. Unettomuuden itsehoidon kannalta on tärkeää, että ei pelkää unettomuutta. Mitä enemmän pelkää unettomuutta, sen vaikeampaa on saada unta Jos yrittää pakottaa itsensä saamaan unta, sitä vaikeampaa unen saanti on. Ajoittain unettomuudesta kärsivän kannattaa koettaa hyväksyä alttiutensa unettomuuteen, lyhyen ja katkonaisen unenkin jälkeen kykenee seuraavana päivänä hyvin toimimaan. Jokaöinen unettomuus on erittäin kuluttavaa. Tällöin hyväunisten kanssaihmisten neuvot unettomuuden hyväksymisestä ja heidän erilaiset ohjeensa ovat vain omiaan lisäämään unettomuudesta kärsivän huonommuuden tunteita ja unettomuutta.

Milloin tarvitaan lääkäriä? Mikäli oma itsehoito ei auta, tarvitaan tukitoimia. Lepo, loma, lyhyt sairasloma tai elämäntilanteeseen sopiva ammattiapu

ovat hyviä keinoja. Tilapäisen unettomuuden hoidossa käytetään erilaisia nukahduslääkkeitä tai väsyttäviä masennuslääkkeitä. Nukahduslääkkeiden käyttöä tulisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan rajoittaa. Osa unettomuudesta kärsivistä joutuu kuitenkin käyttämään nukahduslääkkeitä pidempään. Pidempiaikaisen unettomuuden hoidossa väsyttävät masennuslääkkeet ovat usein tavanomaisia unilääkkeitä parempi vaihtoehto. Unettomuus voi myös olla oire vakavasta

masennustilasta, jonka hoito edellyttää lääkehoitoa ja sopivaa psykoterapiaa. Masennustilaan liittyvä unettomuus ei korjaannu pelkillä nukahtamislääkkeillä, päinvastoin ne saattavat joskus vaikeuttaa tai pitkittää unettomuuden taustalla olevaa depressiota. Unettomuus voi olla myös oire vakavasta masennustilasta, jonka hoito edellyttää asianmukaista lääkehoitoa ja psykoterapiaa. Masennukseen liittyvä unettomuus ei hoidu nukahtamislääkkeillä.

Oletko väsynyt päiväsaikaan? Testaa, onko päiväväsymyksesi poikkeavaa. Todennäköisyys, että torkahdat? Uneliaisuuskysely Kuinka todennäköistä on, että torkahdat tai nukahdat seuraavissa tilanteissa vastakohtana sille, että vain tunnet itsesi väsyneeksi? 0 = en nukahda koskaan 1 = pieni todennäköisyys nukahtaa 2 = kohtalainen todennäköisyys nukahtaa 3 = suuri todennäköisyys nukahtaa

Jos saat testissä pistemääräksesi yhdeksän tai enemmän, kärsit todennäköisesti poikkeavasta päiväväsymyksestä. Silloin on syytä kiinnittää enemmän huomiota siihen, että saat tarpeeksi lepoa. Uneliaisuuskysely on validoitu, kansainvälisesti tunnustettu liiallisen päiväväsymyksen arviointimenetelmä. Tämä testi on otettu lähdekirjasta Härmä Mikko, Sallinen Mikael Hyvä uni – hyvä työ. Työterveyslaitos 2004. 64

Kuljetus & Logistiikka

Kuljettajan vireystila tulee olemaan yksi syksyn Kuljetus& Logistiikka –lehtien henkilöriskejä koskevista teemoista. Hyvää kesälomaa kaikille! Loma tekee hyvää, vaikka se ei aina onnistuisikaan täydellisesti. Kokeile rohkeasti jotakin uutta – lomakokemukset antavat joka tapauksessa uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia! 

Tekstin kirjoittaja ja asiantuntija on henkilöriskipäällikkö Sirpa Arffman Pohjolasta. Sirpa on työskennellyt raskaiden toimialojen parissa terveyden, työkyvyn ja työhyvinvoinnin asiantuntijana.


EYS & hyvin TER

Hoitologistikko-palvelulla tehoa sairaalalogistiikkaan! UPK:n uudessa Hoitologistikko-palvelussa sairaanhoidon arjen ja ammattikielen tuntevat hoitologistikot huolehtivat hoitoyksiköiden käsivarastojen hallinnasta, ostotilauksista, kierrätyksestä, näytteiden kuljetuksesta, hyllytyksistä ja muista logistisista tehtävistä. Hoitoresurssien tarkoituksenmukaisesta kohdentumisesta hyötyvät niin terveyspalveluiden tuottajat ja asiakkaat kuin veronmaksajatkin. Säästöä syntyy, kun hoitovälineet ja tarvikkeet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

24/7 www.upk.fi

Palvelusta on tarkoitus kehittää vuoden 2013 loppuun mennessä avoimesti kansainvälisestikin kopioitavissa oleva konsepti, jossa määritellään mahdollisuudet uudenlaiselle työnjaolle hoitohenkilökunnan ja heidän työtään tukevien logistiikkapalveluiden tarjoajien kesken. Projekti toteutetaan yhdessä Tekesin kanssa. Minkälaista Hoitologistikkopalvelua sinä tarvitsisit? Soita ja kysy lisää!

Uudenmaan Pikakuljetus Oy | Tulkintie 29, 01740 Vantaa

| Puh. 020 738 8222 | Fax 020 738 8852 | www.upk.fi

Member of the DSV Group

Kuljetus & Logistiikka

65


ti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi T hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvin Savonlinnan Seudun Työterveys Ry:n henkilöstöa saimaan maisemissa elokuussa 2011.

Savonlinnan Seudun Työterveys Ry 10 vuotta Työnantajan lakisääteisenä velvollisuutena on järjestää työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut, joihin kuuluu mm. työpaikkakäynnit, terveystarkastukset ja työntekijän työkykyisyyden arviointi sekä toiminta työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi työnantaja voi tarjota työntekijöilleen kokonaisvaltaiset työterveyshuoltopalvelut, johon kuuluu työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito. Savonlinnan Seudun Työterveys Ry tarjoaa sekä lakisääteistä että kokonaisvaltaista työterveydenhuoltoa.

T

yöterveys ry:ssä toiminnan perustana on asiantuntijuus yksilön terveyteen, työyhteisöön ja työympäristöön liittyvissä asioissa. Toimimalla yhdessä työnantajan ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työterveyshuolto tukee työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä terveyttä. Savonlinnan Seudun Työterveys Ry pe66

Kuljetus & Logistiikka

rustettiin Andritz Oy:n, Schauman Wood Oy:n, Herttuan Kuntoutuskeskuksen ja Kaakkois-Savon terveydenhuollon ky:n yhteisellä päätöksellä 3.6.2002. Yhdistys rekisteröitiin patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 19.6.2002. Yhdistyksen hallituksen työskentely keskittyi koko vuoden 2002 ajan tarpeellisiin valmistelutehtäviin, joilla varsinaisen toiminnan – työterveys-

huoltopalvelujen – aloittaminen vuoden 2003 alusta tuli mahdolliseksi. Savonlinnan Seudun Työterveys Ry ideana sai alkunsa jo pari vuotta aikaisemmin, kun kaksi isoa työnantajaa halusi yhdistää työterveyshuoltonsa. Myöhemmin asiasta kiinnostui myös muita tahoja, jotka olivat tervetulleita mukaan. Nykyisin Savonlinnan Seudun Työterveys Ry on ainoa yhdistyspohjainen työterveyshuoltopalvelujen tuottaja Savonlinnan seudulla. Savonlinnan Seudun Työterveys Ry:n kotipaikkana on Savonlinna, jossa alkuun oli kaksi ja nykyisin yksi toimipiste. Toinen toimipiste sijaitsee Kerimäellä. Yhdistys aloitti työterveyshuoltopalvelujen tuottamisen vuonna 2003 tammikuun 1. päivänä. Perustajajäseninä olivat Andritz Oy, Schauman Wood Oy, Kaakkois-Savon Perusterveydenhuollon kuntayhtymä ja Herttuan Kuntoutuskeskus. Yhdistyskokous jäsenineen kokoontuu sekä kevät- että syyskokoukseen ja se valitsee hallituksen. Perustajajäsenten valitsemat omat edus-


TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvin nvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTER tajat yhdessä muiden jäsenten valittujen edustajien kanssa muodostavat yhdistyksen hallituksen. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Hallituksessa asiantuntijoina on työterveyshuollon johtava lääkäri ja johtava työterveyshoitaja, jotka toimivat operatiivisena johtona ja vastaavat toteutettavan työterveyshuollon sisällöstä. Yhdistyksen kokous päätti 29.11.2002 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2003. Tavoitteeksi alkuun työterveyshuollossa asetettiin 1800 työntekijän kuuluminen työterveyshuollon piiriin v. 2003 loppuun mennessä. Henkilökuntamääräksi suunniteltiin 3 työterveyslääkäriä (2 osa-aikaista), 3 työterveyshoitajaa (1 määräaikainen) ja 2 avustavaa työntekijää (1 osa-aikainen). Mainituista 7:n suunniteltiin siirtyvän ns. vanhoina työntekijöinä Schauman Wood Oy:n ja Andritz Oy:n työterveyshuollosta Yhdistyksellä ei ollut taloudellista toimintaa v. 2002, 2003 tuoton yhdistys on reilusti tuplannut vuonna 2012. Jäseniä oli alussa vuonna 2003 142 yritystä tai yrittäjää joissa 2304 työntekijää. Vuoden 2012 lopussa tth:n piirissä oli 2892 henkilöä 276 yrityksessä, joista kokonaisvaltaisen työterveyshuollon piirissä 2746 ja pelkästään lakisääteisessä tth:ssa 146 henkilöä eri ammattialoilla. Savonlinnan Seudun Työterveys Ry on vuokrannut toimitilat Upm:ltä Savonlinnassa ja Kerimäellä Ry toimii terveyskeskukselta vuokraamissa tiloissa. Savonlinnassa on otettu käyttöön remontoidut tilat Schaumanintie 1:ssä 1.9.03. Yhdistyksen palveluksessa toimi 2003 johtava työterveyslääkäri ja yksi osa-aikainen lääkäri, kolme vakinaista työterveyshoitajaa, sekä toimistohenkilö ja osa-aikaisesti vastaanottoavustaja. Rekisteröidyn yhdistyksen ja työter-

veyshuoltojen yhdistämisen taustalla on työnantajalle kohdistuvien kustannusten keventäminen, suuremman yksikön kehittymismahdollisuuksien tavoitteleminen ja asiantuntijapalvelujen kattavampi tarjoaminen. Työterveys Ry:n palveluksessa on enemmän henkilökuntaa kuin aikaisemmissa yksittäisissä yksiköissä, jolloin saadaan paitsi laaja-alaisempi näkemys ja asiantuntijuus mahdollistetuksi, myös synergiaetuja yksiköiden toimintaa sekä asiantuntijoiden, lääkäreiden ja terveydenhoitajien, vastaanottotoimintaa ja tavoitettavuutta ajatellen. Savonlinnan Seudun Työterveys ry:n tavoitteina ovat tuottaa jäsenyrityksille hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyspalveluja kilpailukykyisesti, kehittää työpaikkoja ja niiden työterveyshuoltoa sekä edistää työturvallisuutta kiinnittäen erityistä huomiota palvelujen saatavuuteen, sujuvuuteen ja laatuun. Vuonna 2012 Savonlinnan Seudun Työterveys ry:n aikaisemmin aloitetun IMS laatujärjestelmän kehittämistä on jatkettu ja tämän lisäksi Savonlinnan Seudun Työterveys ry osallistunut Suomen Työterveys ry:n yhteisen IMS laatujärjestelmän tekemiseen tavoitteena yhtenäistää käytänteitä Suomen tasolla. Henkilökuntaa 2013 on 12, joista 5 työterveyshoitajaa, yksi sairaanhoitaja ja 4 osa-aikaista omaa lääkäriä. Näiden lisäksi henkilökuntaan kuuluvat kaksi lääkäriä, työpsykologi ja työfysioterapeutti osa-aikaisesti ostopalveluina. Yhteistyötahoina on useita yrityksiä, joista hankitaan mm. röntgenin, laboratorion ja fysikaalisen kuntoutuksen sekä tutkimukset toimintoja. 

AUTOKALUSTEET.FI

kaikella on paikkansa

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen kalusteiden takuu on 5 vuotta.

myynti - suunnittelu - asennus www.autokalusteet.fi

Maahantuonti: Ja-Tools Ja-Elektro Oy www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600

Kestävä, kuumasinkitty

astinvetokoukku turvalliseen lastaukseen

Auto-Kirmola Oy Kartanontie 45, PORI Puh. 634 3400, 044 344 1514

www.kirmola.com Suomen Työterveys ry

Suomen Työterveys ry kokoaa yhteen 22 työterveysyhteisöä, jotka toimivat yli 30 paikkakunnalla. Sen verkoston piiriin kuuluu 4.400 yritystä ja niiden 97.000 työntekijää. Ne kaikki ovat asiakasorganisaatioiden omistamia ja tuottavat työterveyspalveluja voittoa tavoittelematta. Kela tilastoi ne kustannus-edullisimmaksi. www.suomentyoterveys.fi

Yhteistyöverkosto:

Dalsbruk: Dalmed Oy Ab Espoo: Metropol Työterveys Oy Iisalmen Työterveysasema Oy Imatran Työterveys ry yväskylän Työterveys ry Kokkola: Keskipohjanmaan Työterveyshuolto ry Kotkan Työterveys Oy, Kotka ja Hamina Kouvolan Työterveys ry, Kouvola, Anjalankoski ja Elimäki Kuopion Työterveys ry Lahden Seudun Yritysterveys ry Lahti: Okeroisten Työterveysosuuskunta Lappeenrannan Työterveys ry Lohjan Työterveys ry

Loimaan Työterveys ry Oulu: Pohjois-Suomen Työterveys ry Pietarsaaren Työterveysyhdistys ry Jakobstads Arbetshälsovårdsförening rf Riihimäen Työterveys ry Rovaniemen Työterveys ry Savonlinnan Seudun Työterveys ry Tampereen Työterveys ry, Tampere, Hämeenlinna, Kangasala, Kyröskoski, Lempäälä (Ideapark), Mänttä, Nokia, Valkeakoski Turun Työterveys ry, Turku ja Paimio Vaasa: Promedi Oy Ylihärmä: Härmämedi

www.vuokra-auto.fi KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU 0400 440 171, 0400 583 033 (02) 210 5000, fax. (02) 210 5050 www.mattila.com Kuljetus & Logistiikka

67


Silver Fox DC 485

AKKUKELLARI OY AB

www.akkukellari.com

KOTIMAISET NOSTOLAITTEET

Silver Fox BR 485

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin Lavanostin

Valmistus ja myynti:

Henkilönostokori Tynnyrin käsittelylaitteet Jatkohaarukat • Asetinlaitteet • Trukkihaarukat • Nostopuomit • Trukkien renkaat

Puh. (02) 4862 102 Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

Uusi Silver Fox mallisto – entistä enemmän venettä Uusi Silver Fox -mallisto tarjoaa entistä enemmän ajettavuutta, käytettävyyttä, ulkonäköä ja tilaa.

Kaksi uutta monikäyttöistä mallia: Fox DC 485 ja Fox BR 485

KUORMA-AUTOIHIN - kaapistot - pöydät - verhot - Ym. GSM 050 363 4366

www.trucker.fi 68

Kuljetus & Logistiikka

Uusi Fox on nopea, ketterä ja käytännöllinen – turvalliseksi yleiskäyttö- ja mökkiveneiksi suunniteltu uutuus, jota saa kahtena huippuviimeisteltynä mallina: Fox DC 485 ja Fox BR 485. Niiden merkittävin ero on ohjaamon sijoituspaikka: DC-mallia ohjataan takapenkiltä, BR-mallissa ohjaamo on edempänä.

Enemmän ajettavuutta, käytettävyyttä ja tilaa Foxin ajo-ominaisuuksia on täydennetty kokoluokan parhaalla ergonomialla. Mukavuutta on lisätty korottamalla takaistuimien selkänojia sekä parantamalla hallintalaitteiden sijoittelua. DC-mallissa on säilytystila/istuinpaikka, jonne voi sijoittaa mm. vavat ja muut hankalasti kuljetettavat esineet. BR-mallissa on varattu kuljetustilaa pulpettien etupuolelle.

Silver Fox DC 485

• takaistuimelta ajettava malli, jossa iso avotila edessä • kokoluokkansa parasta ergonomiaa • istuimissa muhkeat, pehmustetut selkänojat • mittariston, kaiun ja plotterin vaivaton käytettävyys • tuulilasien edessä suuri avotila kookkaiden tavaroiden kuljetukseen ja heittouisteluun • kaksiosainen ovi saatavissa tuulilasien väliin

Silver Fox BR 485

• etupulpettimalli, jossa tilava ja kokoluokan tilavin matkustamo • hyvin suojaava ohjaamo takaa turvallisen ja mukavan matkanteon kaikille veneessä olijoille • kookas ovellinen tuulilasi (ovi lisävaruste) kaartaa koko veneen poikki • pulpettirakenteen ansiosta paljon tasaista jalkatilaa • erinomainen ergonomia – hallintalaitteet optimaalisesti sijoitettu • erilliset, pehmustetut kuppi-istuimet kuljettajalle ja kartanlukijalle • muhkea veneen levyinen takapenkki matkustajille


LISÄTIEDOT

FAKTIAN NOSTOALA KOULUTTAA

www.faktia.fi/koulutukset tai koulutuspäällikkö Vesa Rantala, vesa.rantala@faktia.fi, puh. 040 347 4042

KUORMAUSNOSTURIN KÄYTTÖ ASENNUSTYÖSSÄ – OSATUTKINTO (2 pv)

Käytätkö kuormamomentiltaan yli 25 tonnimetrin kuormausnosturia muuhun kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen? Valtioneuvoston asetuksen (403/2008 § 14) mukaisesti sinulla pitää olla kuormausnosturinkäyttäjän tutkinnon osa suoritettuna. Parhaiten sen voit suorittaa meillä Faktiassa. Järjestämme koulutusta useissa eri kaupungeissa. Koulutus sisältää teoriapäivän (CAP) lisäksi tutkintotilaisuuden suorittajan työpaikalla tutulla nosturilla.

NOSTOTYÖN OHJAAJA (2 pv) Nostotyön ohjaajien eli alamiesten kouluttaminen olisi erittäin tärkeää jokaiselle työmaalle, jossa on nostureita. Ja niitähän on jossain vaiheessa jokaisella isolla työmaalla! Tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sattuu erittäin usein, jos ei osata kiinnittää taakkoja oikeilla välineillä, oikeista kohdista ja oikeilla menetelmillä.

SILTANOSTURIN KÄYTTÄJÄKOULUTUS (1 pv) Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja saa pätevyyden suorittaa nostoja teollisuudessa (radio-ohjattavalla) siltanosturilla purku-, lastaus- ja asennustyössä.

TRUKINKULJETTAJAN AJOKORTTIKOULUTUS (2 pv) Trukinkuljettajan on osattava tehdä päivittäiset työt tehokkaasti ja taloudellisesti työ- ja liikenneturvallisuutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden. Lisäksi hänen pitää suoriutua trukin päivittäisistä huoltotoimista sekä ymmärtää trukin tekniikan ja laitteiden toimintaperiaatteet. Koulutuksen kesto on kaksi päivää pitäen sisällään niin teorian kuin käytännön harjoittelun.

TIETURVA 1 (1 pv) Tiehallinto edellyttää tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvilta henkilöiltä turvallisuuteen liittyviä pätevyysvaatimuksia, jotka henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa liikenteenohjausta ja käyttäytymistä tiellä tehtävässä työssä.

DIREKTIIVIKOULUTUKSET (1 pv) Ammattipätevyyden tarkoitus on lisätä autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia ja näin parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävien hoitamiseen. Ammattipätevyys vaaditaan kaikilta kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 alkaen. Järjestämme mm. seuraavia koulutuksia • Ennakoiva ajaminen • Taloudellinen ajo • Kuormaaminen ja kuorman sidonta • Asiakaspalvelu • Työturvallisuus • Ensiapu 1

Faktia • Perkiöntie 9 • 30300 Forssa • asiakaspalvelu@faktia.fi • www.faktia.fi

Kuljetus & Logistiikka

69


koulutus

Nuoret oppisopimuksen avulla työelämään Nuoria osaajia kaivataan yhä nopeammin työelämään. Nuoret ovatkin osaamispotentiaali, joka on nyt mahdollista kouluttaa uusien opiskeluvaihtoehtojen kautta suoraan yrityksen tarvitsemiin työtehtäviin. TTS - Työtehoseura on mukana hallitusohjelman mukaisen Nuorisotakuun toteuttamisessa, jonka tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan realistiset mahdollisuudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä.

70

Kuljetus & Logistiikka

TTS:llä alkaa tänä vuonna kaksi uutta koulutusmuotoa; nuorten tuettu oppisopimuskoulutus sekä nuorten aikuisten osaamisohjelma.

Mikä on nuorten tuettu oppisopimuskoulutus? Nuorten tuetun oppisopimuskoulutuksen kohderyhmänä ovat keväällä 2013 peruskoulun 9. luokan tai 10. luokan päättävät nuoret. Tuetulla oppisopimuksella voi TTS:llä opis-

kella autonkuljettajaksi, varastonhoitajaksi tai maarakennuskoneenkuljettajaksi. Koulutus soveltuu käytäntöön suuntautuville oppijoille. Koulutus eroaa perinteisestä oppisopimuksesta sillä että nuorilla opiskelijoilla on tukena oma oppisopimusvalmentaja. Peruskoulun päättävä nuori ei luonnollisesti omaa pitkää kokemusta työelämästä ja sitoutumiseen työelämän pelisääntöihin voi tarvita hieman ylimääräistä tukea. Usein myös


www.tts.fi

ONKO AMMATTIPÄTEVYYTESI AJAN TASALLA? Alla muutamia esimerkkejä direktiivikoulutustarjonnastamme:

Koulutusohjelma valmistaa ammattitutkintoon tai sen osaan. Ammattitaito hankitaan valmistavassa koulutuksessa ja osaaminen osoitetaan näyttönä tutkintotilaisuudessa.

työn ja opintojen yhteensovittaminen voi olla nuorelle henkilölle haastavaa. Oppisopimusvalmentaja toimii vastuukouluttajan ja työpaikkavalmentajan lisänä opiskelijan tukiverkossa. Oppisopimus kestää 2,5 - 3 vuotta. Työnantaja saa oppisopimuksen ajaksi korotettua koulutuskorvausta, joka on ensimmäiseltä vuodelta 800 € ja alenee opintojen edetessä portaittain. Osalle nuoria oppisopimus on jopa paras vaihtoehto kouluttautua ammattiin.

Mikä on nuorten aikuisten osaamisohjelma? Nuorten aikuisten osaamisohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutushanke, jonka kohderyhmänä ovat 20 - 29 -vuotiaat nuoret joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. TTS tarjoaa koulutusta ammattitutkinnon tai osatutkinnon suorittamiseen. Koulutusohjelma valmistaa ammattitutkintoon tai sen osaan. Ammattitaito hankitaan valmistavassa koulutuksessa ja osaaminen osoitetaan näyttönä tutkintotilaisuudessa. Valmistavan koulutuksen osalta on kaksi vaihtoehtoa. - Nuori aikuinen voi opiskella oppilaitoksessa ja harjaantua ammattiin työssäoppien. - Mikäli ohjelmaan hakeutuva saa työpaikan tai hänellä on työpaikka, voi ammattitutkinnon opiskella oppisopimuksella. Tekniikan ja liikenteen aloilla TTS tarjoaa linja-autonkuljettajan sekä varastoalan koulutusta Rajamäellä, Vantaalla ja Kouvolassa. Oppisopimuksessa oleva nuori aikuinen opiskelee pääasiassa omalla työpaikallaan. Opiskelijoilla on oma ohjauskoordinaattori, joka tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa varmistaen opintojen sujumisen.  Lisä-

- ADR-peruskurssi - ADR-säiliökurssi - ADR-täydennyskurssi - Asiakaspalvelu kuljetusalalle - Ensiapu, EA1 ja EA2 - Taloudellinen ajotapa - Tieturva 1 - Turvallinen ja taloudellinen ajotapa - Työhyvinvointi - Työturvallisuuskortti - Vaaratilannekoulutus (toteutetaan simulaattorilla) Räätälöimme koulutuksia yritysten tarpeisiin sopiviksi. Tiedustele meiltä ryhmäkohtaisia koulutusratkaisuja!

Koulutamme henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastoalan tutkintoihin, myös oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja: TTS (09) 2904 1200 www.tts.fi - www.direktiivikoulutus.fi Rajamäki - Vantaa - Helsinki - Kouvola

TTS kouluttaa kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaiset www.tts.fi www.direktiivikoulutus.fi

tietoja uusista koulutuksia osoitteessa www.tts.fi

Kuljetus & Logistiikka

71


koulutus Suomalainen tekniikan alojen ammatillinen peruskoulutus kiinnostaa ulkomaalaisia yrityksiä ja oppilaitoksia

S

uomen koulutusjärjestelmä on viime vuosina ollut kasvavan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Nuorten osaamista vertailevien PISA -tutkimusten hyvät tulokset ovat nostaneet erityisesti peruskoulun mainetta, mutta kansainvälisen kiinnostuksen kohteita on muitakin, mm. korkeakoulutus ja ennen kaikkea ammatillinen koulutus. Myös suomalaisen opettajakoulutuksen arvo on noussut merkittävästi hyviä oppimistuloksia osoittavien mittausten ansiosta. Yhtenä opettajakoulutuksen osana on kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin keskittyvä valmennusosaaminen, jolla on kysyntää ammatillisen koulutuksen eri sektoreilla useissa maissa. Tästä pitävät huolen vuosittain järjestettävät EM- ja MM –tason monialaiset kilpailutapahtumat. Seuraavaksi on vuorossa Leipzigin nelipäiväinen WorldSkills-jättikilpailu (2. - 7.7.2013). Se kokoaa maailman eri kolkilta lähes 1000 kilpailijaa yli 40 ammattilajiin. Turun ammatti-instituutissa vieraili huhtikuun lopulla ryhmä japanilaisia Hitachi-yhtiön edustajia. Tavoitteena heillä oli saada mukaansa menestyksen avaimet Saksassa kesällä järjestettävän WorldSkills 2013 –tapahtuman voittoon. Nimekkään monitoimijätin vahva kiinnostus suomalaiseen osaamiseen johtuu

Schindler AG:n Davide Pigazzini esittelee Belgian EM-kilpailuun suunniteltua hissin demo-versiota.

maamme erinomaisesta menestyksestä niin Euroopan kuin WorldSkills –tason kilpailuissa. Menestyksen taustalla on pitkäai-

kainen työ ja eurooppalaisten elektroniikan alan oppilaitosten ja yritysten muodostama verkosto, joka on usean vuoden ajan edistänyt alan opetusta. Hankkeessa toteutetulla työelämän ammattitaitotarveanalyysilla selvitettiin myös jatkokoulutuksen tarpeita. Tutkimusta tehtäessä oppilaitosten siteet elinkeinoelämään tiivistyivät ja hanke sai vahvaa näkyvyyttä. Mukana kuvioissa ovat olleet Suomen ja Sveitsin merkittävät hissilaitevalmistajat. Menestyksen taustalla on laaja, koko maan kattava ammatillisten oppilaitosten valmennusverkosto, jonka vetäjänä toimii valmennuspäällikkö Olavi Lähteinen.  Lisätietoa WorldSkills 2013 –tapahtumasta: http://www.worldskillsleipzig2013.com/en/ Teksti ja kuvat: Hankekoordinaattori Matti Haapanen, matti.haapanen@turku.fi

Japanin viralliset kilpailuedustajat WorldSkills 2013 –tapahtumaan osallistuivat Turun ammattiinstituutin järjestämään koulutustilaisuuteen.

72

Kuljetus & Logistiikka


N O O T N I K T TU ! AMMATTIIN PARAS TIE

Oppisopimus on joustava tapa suorittaa tutkinto; voit hankkia joko uuden ammatin tai vahvistaa olemassa olevaa ammattitaitoasi. Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka kanssa oppisopimus voidaan solmia.

POIMINTOJA TARJONNASTAMME Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja, 28.8.2013 alkaen, kesto 1 - 3 vuotta

Varastoalan ammattitutkinto 29.8.2013 alkaen, kesto 1 - 3 vuotta Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 2.9.2013 alkaen Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta

TÄYDENNYSKOULUTUSTA ADR yhdistetty peruskoulutus, 4 pv 2.-5.9.2013 Hinta 560 euroa ADR yhdistetty täydennyskoulutus, 2 pv 10.-11.9.2013 Hinta 360 euroa ADR säiliökoulutus, 2 pv 25.-26.9.2013 Hinta 300 euroa Tieturva 1, 1 pv 17.9.2013 Hinta 100 euroa Työturva, 1 pv 21.10.2013 tai 29.11.2013 Hinta 100 euroa ADR- ja tieturvakoulutuksiin on ilmoittauduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. ADR-koulutuksista on mahdollista saada merkintä (yhden jatkokoulutuspäivän) Ajoneuvohallinon ammattipätevyysrekisteriin. Voimme räätälöidä koulutuksia myös yrityksille. Kaikille tutkinnon suorittajille tulee maksettavaksi OPH:n tutkintomaksu 58 euroa.

LISÄTIETOJA   

verkkosivuiltamme www.aikuiskoulutus.fi » koulutukset oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta

voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalvelusihteeriin, puh. (02) 2633 4777 tai aikuiskoulutus@turku.fi

www.aikuiskoulutus.fi

Kuljetus & Logistiikka

73


koulutus

Lisää voimaa kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksiin Yksi suurimmista kotimaan kuljettajakoulutusta tuottavista oppilaitoksista JAKK Koulutus Oy ja Vantaalainen ammattipätevyyskoulutuksiin sähköisissä oppimisympäristöissä erikoistunut Duolog Oy ovat solmineet koulutusyhteistyö- sopimuksen. Koulutusyhteistyön keskeisenä tavoitteena on Duologin sähköisen oppimisympäristön koulutusmallin jalkauttaminen osaksi JAKK Koulutus Oy:n koulutustarjontaa kaikilla koulutuspaikkakunnilla kotimaassa.

K

uljettajien ammattipätevyyskoulutuksissa koulutuspäivien tarve on huomattavan suuri suhteessa jäljellä oleviin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määrittämiin aikarajoihin. Tarjonnan laajentaminen onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta pystytään tuottamaan nykyisiin koulutustarpeisiin riittävästi koulutuspäiviä. Duologin monipuolisten koulutuspäivien sisällöt ovat kaikille kuljetuslogistiikan toimijoille sopivia aina henkilöliikenteestä elintarvikekuljetuksiin. Vaikka koulutuspäivää tehdäänkin itsenäisesti tietokoneella, on koulutuksessa aina kouluttaja ohjaamassa koulutuspäivän etenemistä. Sähköisen oppimisympäristön mallilla onkin koulutettu jo lähes tuhat kuljettajaa. Duologin koulutuskeskuksen tiloissa Vantaalla tarjotaankin ammattipätevyyskoulutuksia joka arkipäivä, mikä tuo Uudenmaan alueen koulutustarpeisiin tarvittavaa joustavuutta ja lisää tarjontaa. Duolog tarjoaa henkilöstöpalveluna myös

osaavia ja koulutettuja ammattiliikenteen kuljettajia yritysten päivittäiseen toimintaan tai satunnaiseen kuljettajatarpeeseen. JAKK Koulutus Oy on kuljetusalalle erikoistunut aikuiskouluttaja. Oppilaitoksessa suunnitellaan kuljettajien ammattipätevyyslain edellyttämät jatkokoulutuspäivät yhteistyössä yrityksen kanssa ja laaditaan tarvittaessa viisivuotissuunnitelma, josta yritys saa parhaan hyödyn irti. Asiakkaalle ehdotetaan koulutuspäivien sisältöjä ja huolehditaan asiakkaan puolesta yhteydenpidosta viranomaisiin. Lisäksi JAKK kouluttaa linja-auton-, yhdistelmäajoneuvon- ja puutavara-auton kuljettajia, metsäalan osaajia sekä lupa- ja korttikoulutuksia. Koulutustarjontaa kuuluvat myös maa- ja talonrakennusalan sekä teollisuusalan koulutukset. Duologin ja JAKKin yhteistyö on lisännyt koulutustarjontaa koulutuspaikkakunnilla. Tavoitteena on lisätä koulutuspäivien tarjontaa tulevalle syksylle entisestään. Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset ovat

saatavilla paikkakunnilla Vantaa, Turku, Pori, Tampere, Jyväskylä, Jalasjärvi, Vaasa ja Oulu. Koulutuskalenterit löytyvät verkosta (www.duolog.fi, www.jakk.fi), jolloin myös ilmoittautuminen juuri sopivimpaan koulutuspäivään on helppoa tehdä samalla. Koulutuspäivään ilmoittautumisesta saa vahvistuksen sähköpostiin. Koulutuksissa on vielä mukavasti tilaa, mutta jo kesän jälkeen on odotettavissa merkittävää kysynnän kasvua. Trafin tilastotietojen mukaan on kotimaassa vielä reilusti yli 200 000 koulutuspäivää suorittamatta, mikä tulee ruuhkauttamaan koulutuksia mentäessä lähemmäs aikarajojen päättymisiä. Henkilöliikenteessä kuljettajan ammattipätevyyskoulutukset (35 h) tulee olla suoritettuina 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä. Merkintä ammattipätevyydestä haetaan joko ajokorttiin tai erilliseen ammattipätevyyskorttiin. JAKK Koulutus Oy:n ja Duolog Oy:n kautta suoritetuista koulutuspäivistä menee osallistujatiedot automaattisesti Ajovarmaan. Näin kuljettajakohtaiset koulutuspäivätiedot ohjautuvat myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rekisteriin. Kuljettajakohtaisia koulutustietoja voi käydä tarkistamassa henkilökohtaisesti Liikenteen turvallisuusviraston sivuilta tunnistautumalla pankkitunnuksilla palveluun. Palvelu on maksuton ja tärkeää onkin ilmoittaa työnantajalle mitä ammattipätevyyskoulutuspäiviä on jo aiemmin suoritettu. Näin työnantajan on helpompi suunnitella loput jatkokoulutuspäivät sopiviin ajankohtiin ennen määräajan päättymistä. Tieliikenteessä tullaan todennäköisesti lisäämään valvontaa kuljettajien ammattipätevyyden varmistamiseksi. Ammattipätevyys koskee kaikkia EU:n jäsenmaiden kuljettajia, joilla on vähintään kuorma-auton ajoon oikeuttava C-ajokortti. Pakettiauton kuljettajia ammattipätevyyslaki ei koske. Tokikin ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutuspäivät ovat erittäin hyödyllisiä kaikille ammattiliikenteen kuljettajille. Tärkeää on saada koulutukset käyntiin kaikkien tieliikenteen toimijoiden osalta. Koulutuspäiviksi voi hyödyntää vaikka työviikon hiljaisimpia päiviä ja lähettää koulutukseen vaikka kuljettajan kerrallaan. Kotimaan kuljetuslogistiikassa tulee pitää pyörät pyörimässä ja turvata ajoissa myös oman kuljetustoiminnan sujuva jatkuvuus määräaikojen päättyessä. Me autamme mielellämme alkuun tai varmistamme koulutusten läpiviennin maaliin aikataulussa!  Lisätietoja: Juha Lintula, JAKK Koulutus Oy Puh. 040-765 7271 Henna Matikainen, Duolog Oy Puh. 040-673 1010 www.jakk.fi, www.duolog.fi

74

Kuljetus & Logistiikka


KULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSET Duolog Oy ja JAKK Koulutus Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen sähköisissä oppimisympäristöissä suoritettavista kuljettajien ammattipätevyysjatkokoulutuspäivistä. Koulutukset ovat pedagogisesti korkealaatuisia ja niiden sisällöt ovat erittäin laajat. Koulutuspäivä rakentuu osallistujaa aktivoivista teoriaosuuksista, videomateriaaleista ja tehtävistä. Kouluttaja on paikalla ohjaamassa koulutuspäivän kulkua. Tarjonnassa lisäksi JAKK Koulutus Oy:n ammattipätevyyskoulutukset; ADR, EA, tie- ja työturvallisuuskorttikoulutukset.

Kuljettajan ammattipätevyysjatkokoulutukset: Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa 7 h Inhimilliset tekijät ja hätätilanteet 7 h Logistiikkaturvallisuus 7 h Turvallinen toiminta ja työympäristö 7 h Arvostettu ja osaava ammattilainen 7 h

Tarjoamme myös sähköisen oppimisympäristön koulutuspäiviä paikkakunnilla: Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa Turvallinen toiminta ja työympäristö Turvallinen toiminta ja työympäristö Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa Turvallinen toiminta ja työympäristö

27.5. 3.6. 7.6. 10.6. 13.6. 14.6. 14.6.

Oulu Turku Oulu Jyväskylä Jalasjärvi Vaasa Tampere

Syksyn koulutustarjonta löytyy: www.duolog.fi ja www.jakk.fi Ota yhteyttä: Duolog p. 020 7199 739 tai JAKK p. 0201 458 00 Olemme mukana Kuljetus13 -näyttelyssä Jyväskylässä 23. - 25.5. sekä Power Trukc Show:ssa Härmässä 9. - 10.8. Tervetuloa osastollemme!

www.jakk.fi

AMMATTIPÄTEVYYDEN JATKOKOULUTUSTA • Tieturva 1 • Työturvallisuus • Kuljettajan hätäensiapu • Trukkikorttikoulutus

• Työssä jaksaminen ja liikunta • Ennakoiva ajo • ADR-koulutukset • Asiakaspalvelukoulutus

Ammattipätevyyspassilla 4 normaalihintaista koulutusta, viidennestä -30%.

PAS S

-30ILLA

Räätälöimme kuljettajadirektiivin vaatimaa ammattipätevyyden jatkokoulutusta yritysten tarpeisiin!

%

Katso päivitetty tarjonta ja aikataulu: ulu:

www.kvlakk.fi

ADR-peruskurssi

Huittinen 20.-23.5.2013

ADR-säiliö

Huittinen 27.-28.5.2013

ADR-täydennyskurssi YT

Huittinen 18.-19.5., 1.-2.6., 10.-11.6., 29.-30.6., 20.-21.7., 17.-18.8. Kaarina 31.8.-1.9.

ADR-täydennyskurssi TP

Huittinen 31.5., 8.6., 28.6., 26.7., 24.8. Kaarina 30.8. Yhdistetty täydennyskurssi (YT) on kaksi päivää(uusitaan kaikki luokat kappaletavara ajolupa ja/tai säiliö) Täydennysperuskurssi (TP,9 h) yksi päivä (uusitaan kappaletavara ajolupa ei luokkia 1 ja7)

Työturvallisuuskorttikoulutus

Huittinen 13.5., 4.6., 3.8.

Tieturva I –koulutus Huittinen 3.6., 7.8.

Ensiapu I

Huittinen 16.-17.5., 13.-14.6.

Ennakoiva ajaminen Huittinen 25.5., 9.6.

Koulutusohjelmat hyväksytty direktiivin mukaiseen koulutukseen. Näistä kursseista saa direktiivin mukaiseen jatkokoulutukseen yhden päivän.

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus yhteistyössä Siltala Oy:n kanssa.

Lisätietoja koulutuksista koulutussihteeri Krista Knutti, puh. 020 7879 263 tai krista.knutti@kvlakk.fi

Taitajantie 2, 45100 Kouvola puh. 020 7879 200

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040-5924455 tai timo.kallionpaa@adrkoulutus.com Taksin kuljettajien ammattipätevyyskoulutus

www.adrkoulutus.com Kuljetus & Logistiikka

75


koulutus Kuljetusalan tutkintotoimikunta ja oppilaitosten edustajat yhteisten asioiden äärellä KAO:lla Kuljetusalan tutkintotoimikunnan ja oppilaitosten yhteistyö- ja kehittämispäivät pidettiin Kainuun ammattiopistolla (KAO) 16. - 17. huhtikuuta. Päivät kokosivat kuljetusalan tutkintotoimikunnan jäseniä ja kuljetusalan opettajia ympäri Suomen.

T

utkintotoimikunta myöntää oppilaitoksille järjestämisluvat alan näyttötutkintoihin ja vahvistaa näyttötutkintosuoritukset. Tämä toiminta lieneekin näkyvin osa tutkintotoimikunnan työskentelyä. Edellisten lisäksi tutkintotoimikunnan työnä on tukea oppilaitoksia näyttötutkintotoiminnassa. ”Vuosittain järjestettävillä yhteisillä tutkintotoimikuntapäivillä jaetaan alan uusinta tietoa oppilaitoksille, esitellään uudet projektit ja Opetushallituksessa menossa olevat alan asiat. Päivien tavoitteena on myös tuoda yhteen eri oppilaitosten edustajia, tulla tutuiksi ja ennen kaikkea verkostoitua”, summaa kuljetustoimikunnan puheenjohtaja Ari Ojala. Ojala on ollut mukana tutkintotoimikuntatyössä jo neljä kautta ja toiminut kuluvan kauden kuljetusalan tutkintotoimikunnan puheenjohtajana. Tutkintotoimikunnan toimikausi vaihtuu kol-

men vuoden välein. Kuluva toimintakausi päättyy 31.7.2013, uusi tutkintotoimikunta aloittaa 1.8.2013. Ojalan mukaan keskeisimmät toimenpiteet tutkintotoimikunnan toimikaudella ovat olleet juuri tutkinnonjärjestämissopimukset, osaamisen tunnistaminen ja käytänteet. ”Valtakunnallisen laadun ja osaamisvaatimusten pitää olla samanlaisia kaikkialla Suomessa. Oppilaitoksen tapa kouluttaa tai paikallisuus eivät saa vaikuttaa arviointiin. Lisäksi vaikutimme Kuorma-auton ammattipätevyys- koulutukseen, ajotaidon perusteella liittyviin vaatimuksiin, ja tästä on tulossa myös muutos lainsäädäntöön. Tutkintotoimikunnan työllä kaikki oppilaitokset on saatu samalle viivalle ja toimimaan samoilla periaatteilla.” Toimikuntapäivillä keskustelu kävikin vilkkaana tutkintojen järjestämissopimusten keskeisistä asioista järjestämissopi-

Sanatonta viestintää Sari Havaksen johdolla Hieman yllätettyinä päivien osallistujat pääsivät tutustumaan Sanattoman viestinnän saloihin Sari Havaksen johdolla. Sari pisti porukan töihin ja konkreettisesti kokemaan mitä viestivät erilaiset eleet, ilmeet, asennot ja liikkeet. Reilun tunnin kestäneen, hauskoja tilanteita ja raikuvaa naurua sisältäneen toiminnallisen luennon jälkeen osallistujat olivat huomattavasti rennompia ja virkeämpiä jatkamaan toista kehittämispäivää ryhmätyön parissa.

76

Kuljetus & Logistiikka

musta uusittaessa ja valmisteltaessa.

Ammatillisen koulutuksen laadun tasaisuus Päivien yhtenä teemana olivat Logistiikan perustutkinnon tutkinnon osien toteutukset ja käytänteet eri oppilaitoksissa. Perusammattitaidon on oltava sama kaikkialla ja ammattitaitoa pitää pystyä myös mittamaan tasalaatuisilla näyttötutkintotehtävillä.” Tutkinnon vastaanottaja varmistaa viimekädessä laadun ja tekee tutkintotilaisuuden läpinäkyväksi. Tutkinnon vastaanottaja toimittaa tutkintotoimikunnalle koontilomakkeen, jossa on konkreettisesti kerrottu tutkinnon vastaanottotilanteesta. Tutkintotoimikunta kokoontuu noin kuuden viikon välein ja käsittelee kokouksessa noin 450 tutkinnon osaa”, kertoo Ojala. Tutkintojen rakenteen ja sisällön pitää istua työelämään ja vastaavasti koulutus työelämän tarpeisiin, siksi ammatilliset oppilaitokset ja tutkintotoimikunta tekevät myös tiivistä työelämäyhteistyötä. Yhteistyö ja verkottuminen ovat tärkeä edellytys hyvälle näyttötutkintotoiminnalle ja sen kehittämiselle. Ojala kehottaakin työelämän edustajia osallistumaan myös arvioijakoulutuksiin. Arvioijien tehtävä on viime kädessä varmistaa, että tehtävät ja niiden arviointi vastaavat tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Arvioijakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työelämän edustajia tutkintosuoritusten arvioijiksi. Koulutus perehdyttää työelämän arvioijat aikuisten näyttötutkintojärjestelmään, kyseisen alan tutkinnon rakenteeseen, tutkintotilaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. ”Koulutus sisältää neljä tuntia yleistä ja 4 tuntia alakohtaista asiaa. Koulutus ei ole sen kummempaa kuin tavanomainen työntekokaan.”

Sotka-hankeessa etsitään uusia malleja kuljetusalalle Mikko Räinä Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksesta esitteli Sovitaan oppimisesta ja töistä kuljetusalalla - Sotka-hankkeen. Hankkeessa on mukana useita oppilaitoksia. Yhteistyön avulla oppilaitokset etsivät toimintatapoja ja mahdollisuuksia vastata elinkeinoelämän kasvavaan kuljettajatarpeeseen. Hankkeen päätavoitteeksi on asetettu kuljetusalan ja kuljetusalalle kouluttavien organisaatioiden välinen yhteistoiminta ja uusien mallien luominen, joiden avulla voidaan parantaa kuljetusyritysten työvoiman saatavuutta sekä lisätä kuljettajakoulutuksen suorittaneiden työllisty-


mismahdollisuuksia. Hanke on käynnistetty Opetus- ja kulttuuriministeriön väestökehitykseen ja työvoimatarpeeseen ennakointiselvitykseen perustuen, jonka mukaan koulutustarve lisääntyy ajoneuvo- ja kuljetusalalla.

käyttäjäkuntansa logistiikan koulutusten lisäksi niistä, jotka suorittavat perustason ammattipätevyyden.

Maahanmuuttajille väylä työelämään

Ensimmäisen kehittämispäivän päätteeksi osallistujat kuljetettiin vierailemaan Talvivaaraan. Kainuun ammattiopisto on aloittanut uutena koulutuksena logistiikan perustutkinnon linja-auton kuljettajien kouluttamisen, joten kuljetus järjestyi Kainuun ammattiopistolle hankitulla linja-autolla, opiskelijan kuljettamana. Talvivaarassa alusta asti työskennellyt Esa-Tapani Leinonen liittyi seuraan kaivoskierroksella esitellen kaivoksen toimintaa ja sen vaiheita vuodesta 2006 alkaen. Osallistujat olivat todella yllättyneitä Talvivaaran alueen ja toiminnan laajuudesta sekä nopeudesta, jolla aluetta on rakennettu ja tuotanto saatu käyntiin. Myös luetellut tonnimäärät olivat suuria kokoluokaltaan jopa kuljetusalan ammattilaisille. Leinosen mukaan edelleen riittää paljon tehtävää ja Talvivaara pyrkii tekemään kaikkensa saadakseen toiminnan sille tasolle, jolla kaivostoimintaa voidaan kestävästi jatkaa. 

Eija Honkanen Lapin ammattiopistosta esitteli päivillä Versot-hankkeen, jossa kehitetään verkko-opiskelumateriaaleja maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun muun muassa auto- ja kuljetusalalle. Materiaalien tavoitteena on tukea työelämässä ja ammatissa tarvittavan suomen kielen kehittymistä ja samanaikaisesti myös itse ammatin ja työelämävalmiuksien oppimista. Kielitaidon kehittyminen parantaa ammatinoppimisen edellytyksiä ja samalla myös maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia. Versot-hanke on osa Opetushallituksen koordinoimaa AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishanketta. Hankkeen valtakunnallinen koordinaattori on AMKE International Oy.

Oppikirja ammattipätevyyskoulutuksiin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö on julkaisut uuden kirjan, jossa keskitytään tavaraliikenteen perustason ammattipätevyyttä koskeviin asioihin. Osallistujat saivat uunituoreen oppikirjan, joka on hyvä lisä ammatillisen koulutuksen opetuskäyttöön, opetuksen tueksi. Lisäksi kirja löytänee oman

Tutustuminen Talvivaaraan

Ari Ojala on ollut mukana tutkintotoimikuntatyössä jo neljä kautta ja toiminut kuluvan kauden kuljetusalan tutkintotoimikunnan puheenjohtajana.

Kuljetus & Logistiikka

77


koulutus

PRT testiradalle Kurikkaan Esa Kuokka Oy: Pohjoismaiden ensimmäinen virallinen ABS testirata

B

otniaringin alueelle Kurikkaan lähdettiin suunnittelemaan aluksi liukkaankelin ajoharjoittelurataa raskaalle liikenteelle alueen kehittämisen yhteydessä. Suunnittelun alkuvaiheessa tuli Suomen ajoneuvoteollisuudelta toive virallisen ABS testiradan rakentamisesta Kurikkaan. Suunnittelun edetessä todettiin liukkaankelin ajoharjoitteluradan suoraosuuden soveltuvan pienillä muutoksilla ja pinnoitteiden valinnalla erinomaisesti viralliseksi ABS testiradaksi. Testiradan vaatimat pitkät vauhdinottosuorat toteutuvat myös moottoriradan laajennuksen myötä lähes kokonaan. Testiradan rakennustyöt ovat jo pitkällä ja valmista on elokuussa 2013. Valmistuessaan ABS testirata on Pohjoismaiden ensimmäinen ja Euroopassakin niitä on vain kaksi, Hollannissa ja Espanjassa.

Kouluttajasta testirata yrittäjäksi Botniaringin alueen toiminnat jaettiin

78

Kuljetus & Logistiikka

selkeästi kahteen osa-alueeseen moottoriurheilutoimintaan ja ajokoulutus- ja testausratatoimintaan. Alueen suunnittelussa alusta asti mukana ollut koulutuspuolen ammattilainen Raimo Kuusinen otti vastuulleen liukkaankelinradan ja testiradan operatiivisen pyörittämisen ja erikoisratojen rakentamisen. Hän perusti perheineen PRT Testirata Oy:n hoitamaan toimintoja. Testirata palvelee ajoneuvoteollisuutta kehittämään ajoneuvoista turvallisempia, ja parantamaan kuljettajien valmiuksia suoriutua liikenteessä erilaisissa olosuhteissa toteaa PRT Testiradan Raimo Kuusinen.

Ajoneuvoyhdistelmien nousevat kokonaispainot vaativat erikoistumista ajoharjoitteluradoilta PRT Testirata Oy on panostanut alueen rakentamisessa turvallisuuteen ja mahdollisimman todentuntuisen liukkaankelin ajotilanteen luomiseen. Turva-alueet suorituspaikkojen ympärillä ovat laajat, mahdollistaen näin harjoitteiden ajonopeuden vastaavan todellisia liikennetilanteita myös raskaalle kalustolle. PRT Testiradan rataalueiden kantavuudessa otettiin huomioon ajoneuvoyhdistelmien kohoavat kokonaispainot, joten harjoitukset voi suorittaa myös täydellä kuormalla.

Alue soveltuu erinomaisesti myös tuotelanseerauksiin Testirata-alueelta löytyy hyvät puitteet ajoneuvojen ja niiden varusteiden esittelyyn. Talven aikana alueelle valmistuivat uusi koulutusrakennus ja testihalli. Koulutusrakennus on varustettu lämmitetyllä terassilla, josta pystyy seuraamaan radan tapahtumia lähietäisyydeltä hyvissä olosuhteissa säästä riippumatta. Testihalli on myös riittävän kokoinen suurillekin ajoneuvoille. Testirata-alueelta löytyy nopea laajakaistaverkko alueen käyttäjille.  Tutustu PRT Testiradan palveluihin tarkemmin www.testirata.fi


Learning Bridge -hanke tekee Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen viennistä maailmanlaajuista bisnestä Koulutusta logistiikan ammattilaisille! Kuljettajien ammattipätevyys jatkokoulutus (7 h)

A M M AT T I TA I T O A

Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto Learning Bridge toimii konkreettisesti koulutusviennin edistämiseksi seudulla. Koulutusosaaminen on Suomessa huippuluokkaa, mutta sen myyminen lähes olematonta, vaikka maailmanlaajuisesti alalla tehdään miljoonaluokan kauppaa. Koulutusosaamisen vienti on kuuma aihe, joka herättää tunteita puoleen ja toiseen. Koulutusviennissä on potentiaalia miljoonaluokan bisnekseksi, mutta Suomessa koulutuksen maksuttomuus on niin lähtemätön ominaisuus, että koulutusosaamisen myynti ulkomaille on toistaiseksi lähestulkoon olematonta. Learning Bridge -hanke on pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto, johon kuuluu olennainen osa seudun oppilaitoksia ja koulutusorganisaatioita sekä kattava joukko alan kaupallisia toimijoita. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva, pirkanmaalaisen koulutusosaamisen viennistä kiinnostuneiden verkosto, jota autetaan käytännön tasolla koulutusviennin kiemuroissa. Verkosto on jo opiskellut yhdessä koulutuksen tuotteistusta sekä potentiaalisten asiakkaiden ja markkinoiden tunnistamista. Tarkoituksena on kerätä hyvät ideat verkostosta sekä kansainvälisiltä kumppaneilta ja löytää koulutusvientiverkostolle pitkäaikaisesti toimiva malli. ”Parhaat saavutukset syntyvät voimia yhdistämällä. Tehtävänämme on rakentaa vahva koulutusviennistä kiinnostuneiden yhteistyöverkosto ja tukea sen toimintaa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Elina Harju. Learning Bridge on Opinpaja Oy:n koordinoima ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hallinnoima pirkanmaalaista koulutusvientiä edistävä kaksivuotinen hanke. 

Kuukausittain, Lohja EU-direktiivin mukainen ammattipätevyyskoulutus tavara-/henkilöliikenteen kuljettajille: työturva, tieturva, ennakoiva ja taloudellinen ajaminen, autonkuljettajan ensiapu

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja – B-kortista E-korttiin Aloitus 26.8.2013, Vihdin Nummela Tutustu sisältöihin www.luksia.fi/aikuisopisto > alkavat koulutukset. Ilmoittautumisohjeet koulutuksen sivulla. Kysy lisää: info p. 010 800 990, info@luksia.fi

www.luksia.fi

www.tredea.fi/learningbidge www.tampereallbright.fi

ADR-koulutus ADR-täydennyskoulutus TNA- palvelut AMMATTIPÄTEVYYS-koulutukset Avoimet koulutukset PIRKANMAA ETELÄ- POHJANMAA Tilauksesta KOKO SUOMI Pasi Saine Oy Teollisuustie 1, 33470 YLÖJÄRVI

Koulutuskalenteri

Puh. 0400 732916 Email: posti@pasisaine.fi

www.pasisaine.fi

Alan ammattilainen, haku tutkintoihimme on nyt! Haku logistiikka-alan tutkintoihimme on nyt käynnissä. Tutustu tarkemmin ja hae osoitteessa www.jao.fi/koulutushaku. Koulutuksen aloitus ja toteutus yksilöllisesti laadittavan ohjelman mukaisesti. Tutkintoihin on jatkuva haku. • Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto • Maarakennusalan ammattitutkinto • Maarakennusalan erikoisammattitutkinto • Varastoalan ammattitutkinto • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Meiltä myös lain edellyttämät ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät. Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Pekka Maltamo Puh. 040 341 6373, pekka.maltamo@jao.fi www.jao.fi/koulutushaku

Kuljetus & Logistiikka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.jao.fi

Jyväskylän aikuisopisto

79


koulutus

KOULUTUKSET OULUSSA TAI OULUN ALUEELLA: TOUKOKUU 2013 Tieturva 1, Tiehallinto..................................... 13.05. Työturvallisuus / Kuljetusala ........................... 14.05. Asiakaspalvelukoulutus ................................. 17.05. Digipiirturikoulutus, ajo- ja lepoaika-asetus ..... 18.05. SPR Ensiavun peruskurssi osa I ja osa II......... 20.-21.05. Turvallisuusneuvonantaja TNA ..............20.05., 21.05. ADR Täydennysperuskurssin (TP) koulutusohjelma ............................................ 25.05. ADR Luokan 1 erikoiskurssi (E1)......................... 27.05. ADR Yhdistetyn täydennyskurssin (YT) koulutusohjelma, Lappeenranta Mecom - Lappeenranta........ 27.05., 28.05. ADR Luokan 7 erikoiskurssi (E7)......................... 28.05. ADR Yhdistetyn täydennyskurssin (YT) koulutusohjelma.......................................30. - 31.05. KESÄKUU 2013 Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius.............. 01.06. SPR Ammattikuljettajan ensiapukurssi ............. 01.06. Digipiirturikoulutus, ajo- ja lepoaika-asetus...... 03.06. Tieturva 1, Tiehallinto..................................... 03.06. Työturvallisuus / Kuljetusala ............................ 03.06. Kuljettaja ja ajoneuvotekniikka ....................... 06.06. ADR Yhdistetyn täydennyskurssin (YT) koulutusohjelma .................................07.06., 08.06. Työturvallisuus / Kuljetusala ............................ 08.06. ADR Peruskurssi (P)..................................... 10.-12.06. ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES)....... 13. -14.06. Työhyvinvointi Kuljetusalalla........................... 15.06. Asiakaspalvelukoulutus................................... 17.06. Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius..............18.06. ADR Luokan 1 erikoiskurssi (E1)......................... 19.06. ADR Luokan 7 erikoiskurssi (E7)......................... 20.06. ADR Yhdistetty peruskurssi (YP)................... 24.-27.06. ADR Peruskurssi (P).................................... 26.- 28.06. Digipiirturikoulutus, ajo- ja lepoaika-asetus...... 28.06. Kuljettaja ja ajoneuvotekniikka ....................... 29.06. Ilmoittautumiset: adr-tna.fi

tai Markku Ihme, puh. 010 2790 603, markku.ihme@adr-tna.fi 80

Kuljetus & Logistiikka

Kuva: www.metsaopetus.fi

Esiselvitys metsäalan koulutuksesta käynnistyy Metsäalan ammattilaiset, kuten metsäkoneen kuljettajat, metsätalousinsinöörit ja metsänhoitajat, ovat olleet alan suuren murroksen keskellä. Tulevaisuus tuo koko ajan tullessaan lisää epävarmuutta, mutta myös uusia mahdollisuuksia esimerkiksi biotalouden parissa. Metsäalan erityishaasteena ovat vetovoiman ja mielikuvien parantaminen varsinkin nuorten parissa, koulutuksen laadun ja sisältöjen kehittäminen sekä työelämäyhteyksien kohentaminen. Mitä koulutuksen tarjoajat, ammattiopistot ja korkeakoulut, voisivat tehdä?

Entä miten yhteiskunnan tulisi ohjata tätä kaikkea? Metsämiesten säätiö päätti tänä vuonna rahoittaa aiheesta esiselvityksen. Työtä ryhdytään tekemään Helsingin ja Itä-Suomen yliopistossa sekä TTS - Työtehoseurassa. Vuoden 2013 loppuun mennessä valmistuva esiselvitys tuottaa konkreettiset ehdotukset metsäalan määrälliseen, sisällölliseen ja markkinoinnilliseen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä ohjauskeinojen parantamiseen.

Minne valmistuneet sijoittuvat? Hanke selvittää ensimmäistä kertaa metsäalalla toimivien ammattilaisten urapolkuja Tilastokeskuksen rekistereistä. Sijoittumisselvitys kertoo, mihin metsäalan koulutuksen suorittaneet ovat työmarkkinoilla asettuneet. Lisäksi selvitetään minkä muun alan koulutuksen suorittaneita työskentelee metsäalan ammateissa. - Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, missä esimerkiksi koulutetut metsäkoneenkuljettajat työskentelevät. Heitä kun on paljon muuallakin kuin metsässä, TTS:n tutkija Eila Lautanen kertoo.

Luvassa konkreettisia kehitysideoita Selvitystyön vetäjä, yliopistonlehtori Mika Rekola Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselta painottaa, että hanke pyrkii vaikuttavuuteen. - Tuotetaan muutakin kuin raportteja, joilla on paha tapa jäädä pölyttymään hyllyyn. Koulutuksen järjestäjiä ja alan toimijoita osallistetaan niin vierailuilla, työpajoilla kuin sosiaalisessa mediassakin. Haemme olemassa olevat hyvät käytänteet esiin ja pyrimme muodostamaan tuoreita konkreettisia kehitysideoita, Rekola kuvailee. Metsäalaan verrataan myös muihin toimialoihin, joissa on onnistuttu koulutuksen kehittämisessä. 


Innovatiivisuus ei takaa liiketaloudellista menestystä ”Nopeasti kasvavilla pkyrityksillä ei ole yhdenmukaista tai tyypillistä polkua. Yhtäläinen piirre on lähinnä, että yritykset ovat toimineet useita vuosia alallaan”, pitkään Pienyrityskeskuksessa tutkijana, projektitehtävissä ja koulutusten kehittäjänä työskennellyt Tomi Heimonen tiivistää tuoreen väitöskirjansa tuloksia.

H

eimosen väitöskirja ”Characteristics of innovative high growth and highly successful SMEs” tarkastettiin Aalto-yliopistossa äskettäin. Tomi Heimonen tarkastelee väitöskirjassaan innovatiivisten kasvuyritysten menestystekijöitä. Yhteiskunnallinen keskustelu kohdistaa tällä hetkellä kovia odotuksia kasvuyrittäjyyteen. Heimosen mielestä keskustelu kärsii jo inflaatiosta, eivätkä erilaiset määrittelyt ole kovinkaan selkeitä. ”Nyt on meneillään eräänlainen innovaatioparadoksi. Rahoitetaan innovaatioita, mutta ei sitä, miten ne viedään yhteiskuntaan. Mielestäni nyt tarvittaisiin erilaisia toimintamalleja, prosesseja, johtamistapoja ja yhteisöllisyyttä, joiden kautta syntyy uusia palvelumalleja yhdessä uusien fyysisten tuotteiden kanssa.” Erityisesti Heimonen muistuttaa, että uusia innovatiivisia palveluita ja fyysisiä tuotteita syntyy, kun kuunnellaan asiakkaita ja luodaan uusia palveluja yhdistämällä olemassa olevia asioita. ”Tällä hetkellä näkyy selvästi, että teollisuus saa jo nyt parhaan katteen palveluista. Luodessaan jotain uutta innovatiivisuus myös tuhoaa jotain olemassa olevaa ja synnyttää siten uudenlaista luovan tuhon dynamiikkaa toimintaympäristöönsä.” Innovatiivisuus toi tulla myös uudesta toimintaympäristöstä eli jokin Etelä-Savolle tyypillinen tuote tai palvelu muuttuu innovatiiviseksi, kun se viedään vaikkapa Intiaan, missä sitä ei ole aiemmin ollut. Aina innovatiivisuus ei välttämättä tuota rahallistakaan arvoa, vaan se voi tuoda yrittäjälle riippumattomuutta, perhearvoja, arvostusta tai yhteisöllisyyttä. ”Kun ihminen lähtee yrittäjäksi, hän ottaa riskin ja hänen on voitava kokea

saavansa sille katetta. Hänen toivomaansa katetta voi tuoda vaikka yhteisöllisyys, kuten jäsenyys osuuskunnassa tai avoin innovaatioympäristö, jossa jaetaan tietoa ja kehitetään yhteiskuntaa eteenpäin tuoden yhteisöllistä kyvykkyyttä esiin.” Väitöskirjassaan Heimonen tarkasteli innovatiivisuuden, kasvun ja menestyksen samanaikaisia yhteisvaikutuksia. ”Innovatiivisille kasvuyrityksille on leimallista se, että ne tekevät tutkimusta ja tuotekehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa alusta saakka eli esimerkiksi palveluita ja fyysisiä tuotteita kehitetään asiakkaiden

tarpeisiin tai asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.” Tämäntyyppisiin keskusteluihin Heimonen kehottaakin varaamaan aikaa, jotta dialogi asiakkaan kanssa syntyy ja voidaan alkaa luoda arvoa yhdessä. ”Yrityksen ja asiakkaan on pystyttävä luomaan yhteiset pelinsäännöt. Jokin yhteinen intressi on oltava, mutta kaikkien tavoitteiden ei kuitenkaan tarvitse olla yksi yhteen. Onnistuuko yhteinen synergistinen kehittäminen, sen ratkaisee lopulta ihmisten välisen vuorovaikutuksen sujuminen.” Nopea kasvu ei välttämättä näy yritykKuljetus & Logistiikka

81


”Kasvun pitäisi olla sellaista, että se on taloudellisesti tuottavaa, eikä syö yrityksen kannattavuutta. ”

sen kassassa lyhyellä aikavälillä. Heimonen muistuttaakin, että hyvää kasvuvauhtia kannattaa pohtia. ”Usein kasvuyrityksessä mennään ääripäästä toiseen. Lyhyellä aikavälillä ongelmaksi saattaa muodostua, se että yritys voi tukehtua kasvuun. Nopea kasvu nostaa esille myös ajanhallintaan liittyvät asiat eli minkälaista on hallittu ja mielekäs kasvu, jotta aikaa jää myös omalle elämälle. Yrittäjän pitää pystyä hahmottamaan myös ympärillä olevaa kokonaisuutta koko ajan: tänään kilpailijana näyttäytyvä taho voi olla huomenna yhteistyökumppani ja kilpailija.” Nopeasti kasvavien innovatiivisten yritysten odotetaan luovan uusia työpaikkoja. ”Itse en arvottaisi erilaista yrittäjyyttä työpaikkojen luomisen perusteella. Erilaisissa yrityksissä saattaa olla erilainen liiketoiminnan logiikka, ja näitä erityispiirteitä pitäisi tutkia. Sillä on kuitenkin merkitystä, onko yrityksen ympärillä rikas yrityskenttä. Samoin kuin luonnossa, monipuolinen yritysten ekosysteemi on rikkaus ja mahdollisuus.” Heimosen mielestä työllistämisen logiikkaa pitäisi ymmärtää paremmin. Isojen yritysten osuus työpaikoista on edelleen merkittävä, esim. USA:ssa viimeaikaisten tutkimusten mukaan noin 40 prosenttia ja pk- sekä mikroyritysten osuus noin 60 prosenttia uusista syntyvistä työpaikoista.

”Yrittäjyysnäkökulmaa pitäisi tutkia niin mikroyrityksissä, pk-yrityksissä kuin suurissakin yrityksissä. Yrittäjyystekijä on kompleksinen ja merkityksellisin. En usko, että pelkästään veroratkaisuilla saadaan yrityksiä työllistämään lisää ihmisiä. Pitäisi tutkia sitä, mikä kannustaa erityyppisiä yrityksiä ja heidän omistajayrittäjiä työllistämään.” Yritysten kasvu sinänsä on normaalia liiketoiminnan muutosta ja vaihtelua ja tämä näkökulma ei saa Tomi Heimosta innostumaan, toisaalta hän haluaisi lisää tutkimustietoa kasvun eri piirteistä ja poikkeavuuksista. ”Kasvun pitäisi olla sellaista, että se on taloudellisesti tuottavaa, eikä syö yrityksen kannattavuutta. Menestyvissä kasvuyrityksissä näkyy yksilön merkitys, vuorovaikutteisuus ja pitkäjänteinen usko omaan tekemiseen. Usein joudutaan lyömään päätä seinään montakin vuotta. Siksi kasvu on myös mielenkiintoinen tutkimusaihe. Kun keskustelua kasvuyrittäjyydestä käydään, keskustelua rikastamaan kannattaisi ottaa mukaan myös tutkijoita. Vahinko vain, että me tutkijat emme juuri tyrkytä itseämme mukaan.” Heimonen keräsi neljän vuoden aikana aineiston 567 yrityksen tilinpäätöksistä ja patenteista. Vuodet 1988-2005 kattava aineisto on poikkeuksellisen laaja ja mukana on 466 kaupungeissa toimivaa kasvuyritys-

tä ja 101 kasvuyritystä maaseudulta. ”Tutkimustyön mahdollisti se, että työnkuvaani Pienyrityskeskuksessa kuuluivat niin tutkimus, koulutukset kuin hankkeetkin. Pääsin näin yhdistelemään kentältä nousevia asioita tutkimukseen. Koska väitöskirjani perustuu kansainvälisissä tutkijakonferensseissa esiteltyihin papereihin ja konferensseista saadun palautteen perusteella tehtyihin artikkeleihin, sain prosessin kuluessa myös kollegoilta vertaisarvioita ja voin muokata tutkimustani kiinnostavaan suuntaan.” Tomi Heimosen oma polku kuvastaa tutkijan käytännönläheistä hands on -toimintatapaa eli hän on työskennellyt Ylä-Savon kehitysyhtiössä tutkimusasiamiehenä, Iisalmen kaupungin hankesuunnittelijana ja opettanut Kuopion yliopistossa pk-yritysten taloutta, hallintoa ja rahoitusta. Tällä hetkellä hän on kolmen vuoden virkavapaalla Pienyrityskeskuksesta ja työskentelee Aalto-yliopiston englanninkielisen BScBA-ohjelman kehittämispäällikkönä vastaten ohjelman sisällön, laadun ja verkostojen kehittämisestä. Työtehtäviin kuuluu edelleen akateeminen tutkimus. ”Pienyrityskeskuksesta on selvästi tullut viime vuosina tohtoroitumisen kasvualusta, eikä nykyinen vauhti näytä lähiaikoinakaan hyytyvän. Pienyrityskeskukseen on syntynyt myös yrittäjyyspuolen vahva dynaaminen ja kansainvälinen tutkijaporukka.”  Lisätietoja: Aalto-yliopisto kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, tomi.heimonen@aalto.fi

Oletko esiintyjänä luumua vai laatulihaa? Moni asiantuntija on kuin hyvä lounas: saa ihmisen kuin ihmisen uneliaaksi. Puhe on persoonatonta, esiintyminen etäistä ja koulutus kuivakkaa. Viestintäosaaminen tai pikemmin sen puute on yleensä suurin etenemisen este asiantuntijan uralla. On aivan sama, miten kovaa ammattiosaaminen on, jos siitä ei pysty viestimään yhteistyökumppanille, joka on eri alalta. On aika ymmärtää, että pelkkä substanssiosaaminen ei riitä. On hyväksyttävä se tosiasia, että esiintymistaito on ainoa mauste, joka tuo sopan ainekset kunnolla esille. Laatuliha ei maistu, ellei ole pippuria. Nörtin esiintymisopas kerää yhteen ne työelämän esiintymistilanteet, joihin nörtti – tai kuka tahansa muu substanssiosaaja – törmää väistämättä. Kirja antaa apua kaikkiin esiintyjän ongelmiin meilistä ja muistiosta presentaatioon ja paneelikeskusteluun. Kirja on suunnattu ensisijaisesti jännittäjille ja kokemattomille esiintyjille. Opus ei todennäköisesti tarjoa mitään uutta konferenssipuheitten konkareille, sillä sisältö on suunnattu niille, jotka vasta aloittelevat esiintymisiään ammattilaisena. Vaikka kirjan nimi onkin Nörtin esiintymisopas, tästä oppaasta on hyötyä kaikille asiantuntijoille, joilla on esiintymisessään skarpattavaa. Nörtin esiintymisopas tarjoaa reseptit kaikkiin työelämän esiintymistilanteisiin. Lisää vain vesi – ja nauti.  82

Kuljetus & Logistiikka

Haminasta Saimaalle, Saimaan kanavalle ja Suomenlahdelle Tunnelmallinen m/s Brahe risteilee Haminasta Saimaalle - Lappeenrantaan ja Savonlinnaan ainutlaatuisen vesitien, 43 kilometriä pitkän Saimaan kanavan kautta. Astu laivaan, koe historiallisen kanavan jännittävät sulut, näe viehättävä ja nostalginen Viipuri mereltä, nauti Saimaan kauneimpien kesäkaupunkien tunnelmasta ja Suomen kauneimmista järvimaisemista. Tai piipahda risteillen Helsingin huvituksiin.

Kesän 2013 uutuutena viisumivapaat risteilyt Haminasta Viipuriin.

M/S Brahen lähtösatama Haminassa on Tervasaaren satama.  Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja varaukset puh.05 5410 100 tai saimaatravel@saimaatravel.fi


Etäohjaus

Ajopäiväkirja

K

ul L je öy O tus dä sa 2 t s t 01 m e ol 3 id ta m ä U es t -3 su 19 ill a

Mobiilikirjaukset

Koneiden tiedot

Kuljetus Työaika www.kiho.fi

Seuraa meitä Facebookissa! facebook.com/kihopalvelu

Rajapinnat

Tiedon keräys- ja jalostuspalvelu

Kihon ohjelmistot sopivat yhteen monien toiminnanohjausjärjestelmien ja ohjelmistotyökalujen kanssa rajapintojen avulla.

560 SERIES

Kuljetus & Logistiikka

83


Your Special Agent in The International Transports

TURKU | HELSINKI | VAASA | SHANGHAI 84

Contact WK | Huolintakatu 3 P.O.Box 1850 | FI-20101 TURKU | Tel. +358 20 721 8500 | www.wikestrom.com

Kuljetus & Logistiikka