Page 1

2. LIIKENNETILANTEET JA NIISSÄ TOIMIMINEN - Opit tiedostamaan omat tapasi ja mahdollisuutesi toimia osana joustavaa ja turvallista liikennekulttuuria - Teoriatunneilla opit taajamaliikenteen säännöt, joita tarvitset jokaisella ajokerrallasi - Opit vuorovaikutustaidot osaksi liikennekokonaisuutta


5. (2.1.) PERUSEDELLYTYKSIÄ KULJETTAJAN TURVALLISELLE TOIMINNALLE LIIKENTEESSÄ Turvallisen toiminnan perusedellytyksillä voit jakaa ajamisen pienempiin osiin. Ajaminen ja ajotaito eivät ole vain iso kokonaisuus. Voit tarkastella omaa ajamistasi jokaisen peruskäsitteen osalta erikseen. Hyväksi ja taitavaksi kuljettajaksi tullaan kun osaa soveltaa nämä perusedellytykset käytännön ajamiseen kaikissa tilanteissa. Oikotietä ei kuitenkaan ole vaan harjoittelu on ainoa keino. Arvioi omaa ajamistasi näillä perusedellytyksillä ja huomaat, mitä voisi vielä parantaa. Turvallisen ajamisen perusedellytykset ovat: 1. Oikea HAVANNOINTI 2. Oikea TILANNENOPEUS 3. Oikea aikaiset MERKINANNOT 4. Oikea AJOLINJA 5. Riittävä ETÄISYYS MUIHIN TIENKÄYTTÄJIIN 6. LIIKENTEEN OHJAUKSEN NOUDATTAMINEN

HAVAINNOINTI Havaintojen perusteella kuljettaja tekee arvioita tulevasta tapahtumasta. Havaintovirhe on kolarissa ensimmäinen virhe, josta aiheutuu toisen perusedellytyksen virhe josta seuraa kolmas jne. Kuljettajana vastuullasi on tehdä ratkaisuja ja mukauttaa ajotapaasi liikenneympäristöä havainnoimalla. Liikennekuva muuttuu jatkuvasti ja vastaanotat valtavasti informaatiota, jota sinun täytyy pystyä tulkitsemaan, tietotulvassa sinun onkin pystyttävä valikoimaan ja valitsemaan ja ennen kaikkea ratkaisemaan liikennetilanteet turvallisesti. Kokemattoman kuljettajan huomio kiinnittyy usein epäolennaisiin yksityiskohtiin samalla, kun jotain todella tärkeää voi jäädä havaitsematta. Tärkeintä onkin hahmottaa liikenteen suurempia kokonaisuuksia pelkkien yksityiskohtien sijaan. On tutkittu että arviot toisen ajoneuvon nopeudesta ja etäisyydestä arvioidaan vaarallisesti väärin. Oman auton nopeus voidaan arvioida pienemmäksi, kun on ajettu kovempaa. Esimerkiksi maantieltä taajamaan tultaessa nopeus ei tunnu kovin suurelta vaikka ajettaisiinkin ylinopeutta. Tätä harhaa kutsutaan vauhtisokeudeksi. Arviointitaito kehittyy kokemuksen myötä, mutta virheettömäksi se ei tule koskaan. Ajassasi saat 90% tiedosta silmiesi kautta. Tarkkoja havaintoja ihminen 52


Perusedellytyksiä kuljettajan turvalliselle toiminnalle liikenteessä voi nähdä vain n. 3 astetta leveältä sektorilta. Normaalisti ihminen voi havaita liikettä, valoja, värejä jne. yli 190 asteen alueelta. Havainnoi joka suuntaan, ei riitä että näet vain eteenpäin. Sinun on tiedettävä mitä autosi ympärillä tapahtuu. Liikuta katsettasi aktiivisesti. Näkökyky vaikuttaa keskittymiskyvyn ohella olennaisesti kykyysi tehdä ja tulkita havaintoja. Näkökyvyn tarkkuutta häiritsevät esim. häikäisy ja nopeat muutokset valaistus olosuhteissa. Pimeällä häikäistymistä välttääksesi älä katso suoraan vastaantulevan auton valoihin. Matalalla oleva aurinko voi myös häikäistä yllättävän paljon, laadukkaat aurinkolasit on hyvä pitää ajoneuvon vakiovarusteina. Muista, etteivät silmäsi mukaudu välittömästi muuttuneisiin valaistusolosuhteisiin siirtyessäsi valaistulta tieosuudelta valaisemattomalle tai päivänvalosta tunneliin. Häikäisyn vaaraa lisää likainen tuulilasi. Kun kohtaat pimeässä toisen auton, näkemäsi lyhenee 150 metristä hetkeksi vain 20 metriin. Hiljennä nopeutta ja lisää tarkkaavaisuutta. Auto on pystyttävä pysäyttämään näkyvällä tienosalla. Pimeässä heijastinta käyttävän jalankulkijan voi vaikeissakin olosuhteissa havaita melko etäältä, mutta valitettavasti kaikki jalankulkijat eivät heijastinta käytä vaikka se on laissa määrätty jalankulkijalle pakolliseksi. Havaintovälimatka on hyvin lyhyt, etenkin jos henkilö kulkee tien oikeaa reunaa. Mahdollisessa onnettomuudessa oikeudellinen vastuu on autoilijan, joten tällaisiinkin vaikeisiin tilanteisiin on varauduttava. Näkökykysi tutkitaan kuljettajantutkintoa edeltävässä lääkärintarkastuksessa. Seuraava pakollinen terveystilasi tarkastus on vasta täytettyäsi 45 vuotta. Näkökyky kannattaa kuitenkin tarkistuttaa säännöllisesti. Puutteet näkökyvyssä aiheuttavat kuljettajalle ajamisen raskaaksi varsinkin hämärässä ja pimeässä.

Ajonopeus Ajonopeus vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja. Nopeuden kasvaessa tarkannäönalue kapenee. Nopeuden ollessa suuri, tienreunoilta havainnoinnit jääväät epäselviksi ja ääreisnäkö ei huomaa sivulta lähestyvää ajoneuvoa tai eläintä. Ajonopeuden kasvaessa havainnoitavaa tulee näkyviin lisää ja yhä enemmän jää havaitsematta. Ihminen on hidas reagoimaan yllättävissä tilanteissa. Havainto yllättävästä vaarasta vie 1 – 2 sekuntia toiminnan alkamiseen. Keskimäärin reaktioaika hyvässä vireystilassa on n 1 sekunti. Tämän sekunnin aikana kuljettu matka on nimeltään reaktiomatka. Nopeus on suurin tekijä reaktiomatkan pituuteen. Reaktiomatkan lisäksi tulee jarrutusmatka, jonka pituuteen myös pito vaikuttaa suuresti. Liike-energian säännöstä on hyvä muistaa, että, jos nopeus kaksinkertaistetaan niin jarrutusmatka nelinkertaistuu. 53


Oikean tilannenopeuden valinta kaikkiin liikennetilanteisiin vaatii harjoittelua. Kokemuksesta huolimatta monissa onnettomuuksissa liian suuri tilannenopeus on suurena syytekijänä tapahtumien syntyyn. Pyri nopeuden säätelyssä tasaisuuteen ja ennakoitavuuteen.

MERKINANTO Merkinannolla kommunikoidaan toisten tienkäyttäjien kanssa. Ilmoita aikeesi aina hyvissä ajoin, jotta toiset ehtivät ymmärtää merkkisi. Seuraa myös toisten merkinantoja. Keinoja merkinantoon on monia. Voit käyttää seuraavia keinoja tiedottaaksesi aikeistasi: - Suuntamerkki - Äänimerkki - Jarruvalo - Kaukovalon väläytys - Käsimerkki - Nopeuden säätäminen - Ajolinja Näillä keinoin helpotat oman ajamisesi ennakoitavuutta. Suuntamerkin eli tuttavallisesti vilkun käyttö edistää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Merkki on annettava riittävän ajoissa ja lopetettava, kun sitä ei enää tarvita. 54


Perusedellytyksiä kuljettajan turvalliselle toiminnalle liikenteessä

Pyri aina kaikissa merkinannoissa selkeyteen.Oikea-aikaiset merkinannot parantavat liikenteen sujuvuuttaa ja turvallisuutta. Ystävällinen käden heilautus kiitokseksi lisää positiivista henkeä liikenteessä.

Seuraavissa tilanteissa suuntamerkin käyttö on pakollista, muusta liikenteestä riippumatta: - ennen liikkeelle lähtöä tien tai kadun reunasta - ennen risteyksessä kääntymistä - ennen ajoneuvon siirtämistä sivusuunnassa, esim. ajokaistaa vaihdettaessa. Anna merkki ajoissa, älä kuitenkaan niin aikaisin, että se voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Lopeta merkinanto kun olet suorittanut sen tarkoittaman asian. Merkinannosta huolimatta sinun täytyy varmistautua, ettet aiheuta vaaraa tai tarpeetonta estettä muille tielläliikkujille, ennen kuin suoritat aikomasi toimenpiteen. Vilkaise peiliisi ja vilkuta. Etenkin liukkaalla kelillä peräänajojen välttämiseksi on hyvä antaa merkki ennen vauhdin hiljentämistä! Äänimerkki on annettava silloin, kun on vaaran välttämiseksi tarpeen kiinnittää muiden tienkäyttäjien huomio. Muussa tarkoituksessa äänimerkkiä saa käyttää vain taajaman ulkopuolella valoisana aikana ohituksessa. Merkkiä ei ole tarkoitus huudattaa vaan sitä käytetään ainoastaan lyhyesti tilanteen vaatimalla tavalla. Äänimerkillä on kuitenkin hyvä varoittaa mopoilijoita sekä polkupyöräilijöitä. Ohitustilanteissa ää55


nimerkin tarkoitus on vähentää ohituksen yllätyksellisyyttä; merkki täytyy antaa riittävän ajoissa, jotta toinen ehtii valmistautua ohitukseen. Valomerkki. Kauko- tai lähivaloilla vilkutettu valomerkki on etenkin suurilla nopeuksilla ajettaessa äänimerkkiä tehokkaampi varoitustapa. Pimeässä valomerkki on myös tehokas. Kevyellä jarrun painamisella saat jarruvalot syttymään, näin voit ilmoittaa takana olijalle aikeesi nopeuden hidastamisesta. Käsimerkki on helppo tapa osoittaa toiselle omista aikomuksista. ”Voit mennä ensin” ja ”Kiitos”. Anna käsimerkit ajoissa jotta liikenne sujuisi joustavasti. Tarkkaile myös toisten käsimerkkejä. Huomioi myös takana oleva liikenne, ettei kohteliaisuutesi aiheuta vaaraa tai haittaa. Nopeuden säätäminen on usein lisämerkinanto aikaisempiin keinoihin. On kuitenkin erittäin tärkeää viestittää risteyksissä väistämisaikeensa, hidastamalla selkeästi risteystä lähestyttäessä. Ajoissa hidastaminen on myös taloudellisempaa ajamista.

Ajolinja Ajolinja kertoo toisille tienkäyttäjille myös aikeistasi. Sijoitu liikenteessä niin, että sinut on helppo havaita ja sinulla on turvallinen tila kuljettaa autoa. Säännön mukaan ajoneuvoa on kuljetettava niin lähellä oikeaa reunaa, kuin se turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Jos samaan suuntaan on useampi kaista, niin käytä yleensä oikeanpuoleisinta kaistaa. Ajokaistaa ei saa tarpeettomasti vaihtaa. Valitse kuitenkin ajoissa kaista, joka sopii paremmin reittiisi tai jolla liikenne sujuu paremmin. Ajolinjan pitäminen vaatii oikean tilannenopeuden.

Ajovuoro Oikean ajovuoron päättäminen on jokaisessa risteyksessä tapahtuva toimenpide. Ajovuorosäännöt on osattava ja omasta ajovuorosta on oltava varma. Risteysajosäännöt ovat selkeät ja helpot, silti risteyksissä tehdään paljon virheitä joista seuraa onnettomuus. Risteyksissä on aina varauduttava toisten tekemiin virheisiin ja siitä syystä, risteykset kannattaa tarkistaa myös niistä suunnista, joista sääntöjen mukaan ei tarvitsisi väistää. Omasta ajovuorosta on oltava valmis luopumaan turvallisuuden tai liikenteen joustavuuden vuoksi.

Etäisyys muihin tienkäyttäjiin Autojen määrä Suomessa on yli 2 miljoonaa. Tämä aiheuttaa jonoja teille ja autot ajautuvat lähelle toisiaan. Tästä aiheutuu peräänajoja. Peräänajokolareita on vuosittain yli 20000 kappaletta. Korvaukset peräänajokolareissa ovat suuria koska ihmisen 56


Perusedellytyksiä kuljettajan turvalliselle toiminnalle liikenteessä niska vioittuu helposti ja pysyvästi. Viime vuosina ketjukolarien määrä on lisääntynyt huomattavasti. Liikenteen sujuvuus paranisi huomattavasti jos kuljettajat pitäisivät riittävät etäisyydet tosiinsa. Taajamassa ajettaessa olisi hyvä pitää vähintään 2 sekuntia edellä ajavaan ja maantiellä vähintään 3 sekuntia. Keliolosuhteiden huonontuessa on välimatkoja kasvatettava. Tällaiset välimatkat edessä mahdollistavat kauas katsomisen jonossa ajaessakin. Sivusuunnassa on hyvä pitää riittävää väliä toisiin tienkäyttäjiin ja pyrittävä sijoittumaan ajaessa niin ettei rinnalla ajaisi toista ajoneuvoa.

Liikenteenohjauksen noudattaminen Lähestyessä liikennetilannetta kuljettajan on päätettävä mikä liikenteenohjausmuoto määrää esimerkiksi ajojärjestyksen tilanteessa. Liikenteenohjaus voidaan suorittaa, liikenteenohjaajan antamien merkkien mukaan, liikennevaloilla, liikennemerkeillä, tiemerkinnöillä ja liikennesäännöillä. On hyvä muistaa mitä tieliikennelaki sanoo tästä. 3§: Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä.

57


6. (2.2.) TIENKÄYTTÄJIEN KESKINÄINEN VUOROVAIKUTUS Sinun on pystyttävä seuraamaan liikennetilanteita ja niiden muutoksia ajoneuvosi edessä, sivuilla ja takana. Tarkkaile taustapeilejä ja pidä auton ikkunat puhtaina! Tärkeä tekijä kaikessa toiminnassasi on, se että sinä näet muut ja että muut tienkäyttäjät näkevät sinut ja voivat ennakoida ajotapaasi.

Et ole liikenteessä yksin Turvallinen ja mukavasti etenevä liikenne edellyttää jokaiselta tienkäyttäjältä kurinalaisuutta ja mukautumista ajamiseen liikennevirrassa. Joustavaa liikennekulttuuria edistää myös oikealle väistäminen ja vauhdin hiljentäminen toisen ajoneuvon lähestyessä nopeasti takaa. Kun pysähdyt ruuhkassa, huolehdi, ettei poikittaissuuntainen risteys tukkeudu. Ajattele liikennettä kokonaisuutena, sinä olet yksi osa sitä, pyri omalta osaltasi aina joustavaan ajotyyliin. Viesti aikomuksesi selkeästi: - Käytä aina ajovaloja - Huolehdi merkkiesi (suuntamerkki, käsimerkki, jarruvalo, ääni- ja valomerkit) toiminnasta ja ymmärrettävyydestä. Sovita nopeutesi määräysten, liikennetilanteen, liikenneympäristön, kelin ja oman ajotaitosi mukaan - Noudata ajolinjan ja ajokaistan valinnasta annettuja ohjeita johdonmukaisesti. Ajoneuvosi sijainti ajoradalla antaa muille tärkeää tietoa. Kiinnitä huomiota ryhmitys- ja risteystilanteiden kääntymisohjeisiin.

Vähentämällä nopeutta rauhallisesti hyvissä ajoin ennen risteystä annat muille tienkäyttäjille ennakkotiedon aikomuksistasi. Osoitat myös väistöaikeesi. Olet osaltasi muokkaamassa liikennetilanteita helpommin ennakoitaviksi ja liikenteen ilmapiiriä sujuvammaksi.

Toisten tienkäyttäjien toiminnan ennakointi Ajaessasi vilkkaassa liikenneympäristössä on osattava valita ne asiat, jotka vaikuttavat eniten ajamiseesi juuri sillä hetkellä. Saadaksesi aikaa päätöksentekoon, katso kauas eteenpäin. Taajamassa ajaessasi katso missä olet 10 sekunnin kuluttua. Maantiellä ajaessasi katso ainakin 500 metrin päähän. Pimeässä katso niin kauas kuin autosi valot näyttävät. Näin saat aikaa reagoida ja autosi kulkee suoraan. 58


Tienkäyttäjien keskinäinen vuorovaikutus

Liikuta katsettasi aktiivisesti. Pyri näkemään mahdollisimman laaja alue edestäsi. Yllättymisen mahdollisuus vähenee.

Tarkkaile taustapeiliisi muutaman sekunnin välein ja aina ennen hidastamista. Ajaessasi sinun tulee tietää mitä ympärilläsi tapahtuu. Näin helpotat esimerkiksi kaistan vaihtoa, kun tiedät jo valmiiksi tilanteen ympärillä.

59


Muista, että peileihin jää katvealueet, joihin et näe peileistä. Tämän ”sokean kulman” varmistamiseksi sinun on hieman käännettävä päätäsi. Tee tämä tarkistus nopealla vilkaisulla. Sokea kulma jää autosi rinnalle.

Käy mielessäsi läpi vaaratilanteita ja mieti valmiiksi miten toimisit. Esimerkiksi kohtaamistilanteessa miten väistäisit jos vastaantulija lähtisi ohittamaan. Näin saat valmiita toimintamalleja erilaisiin yllättäviin tilanteisiin.

Erityiset tienkäyttäjäryhmät

Kuljettajan vauhtisokeus ja suuri nopeusero saattavat olla tilanteessa vaarallisia. Reagoi ajoissa hitaisiin ajoneuvoihin ja varaudu niiden yllättäviin käännöksiin.

Autonkuljettajan velvollisuuksiin kuuluu ottaa erityisesti huomioon liikenteen "heikommat" osapuolet. Esimerkiksi lapset poikkeavat tienkäyttäjinä muista jalankul60


Tienkäyttäjien keskinäinen vuorovaikutus kijoista; lapsen huomiokyky ja näkökenttä on rajallinen ja usein leikit vievät kaiken huomion, eikä lapsen liikennekäyttäytymistä voi ennakoida. Vanhukset ja vammaiset on myös huomioitava erikseen. Myös heidän havainto- ja liikkumiskykynsä ovat rajoittuneet. Muista turvaväli sivusuunnassa ohittaessasi kaksipyöräisiä ajoneuvoja tai pysäköityjä autoja. Mopo tai polkupyörä saattaa heilahtaa sivusuunnassa, pysäköidyssä autossa oleva voi avata harkitsemattomasti oven, auton takaa saattaa rynnätä lapsi tai pysäköity auto lähteekin liikkeelle ilman ennakkovaroitusta. Moottoripyörän havaitseminen on hankalaa, ja se saattaa yllättää nopealla nopeuden muutoksellaan. Raskas liikenne vastaavasti yllättää hitailla liikkeillään ja laajoilla kääntösäteillään. Ajoneuvoyhdistelmän ohitukseen vaadittava matka ja aika on huomattavasti pidempi kuin pelkän kuorma-auton. Hitaat ajoneuvot yllättävät hitaudellaan varsinkin maantiellä. Työkoneiden perässä olevat laitteet tarvitsevat käännöksissä paljon tilaa. Ohittaessasi työkoneita jätä välimatkaa sivusuunnassa reilusti.

Jalankulkijan oikeudet Suojatietä lähestyvän kuljettajan täytyy noudattaa sellaista tilannenopeutta, joka mahdollistaa pysähtymisen tarvittaessa ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on astunut tai astumassa suojatielle, täytyy antaa esteetön kulku. Huolehdi siitä, ettei jalankulkija joudu pysähtymään suojatielle kahden eri suuntaan kulkevan liikennevirran väliin. Kääntymissääntö pätee kaikissa risteyksissä. Ajoneuvo ei saa kääntyä oikealle tai vasemmalle ennen kuin risteävää ajorataa ylittävä jalankulkija on päässyt ajoradan yli. Vasemmalle kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on myös varmistettava, ettei hän jalankulkijaa väistäessään estä kohtaavaa ajoneuvoliikennettä. Jos aiot poistua tai ylittää ajoradan muualla kuin risteyksessä, sinun on väistettävä tien reunaa käyttävää jalankulkijaa. Suojatien eteen pysähtynyttä tai näkyvyyden peittävää liikkeellä olevaa ajoneuvoa tai raitiovaunua ei saa ohittaa pysähtymättä ensin kokonaan, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa oman ja ohitettavan ajoneuvon väliin jää suojakoroke ja vapaa ajokaista, tai joissa liikenneopastin näyttää vihreää valoa ohittavan suunnassa. Vihreästä valosta huolimatta jalankulkijalle, joka asianmukaisessa järjestyksessä on astunut tai astumassa suojatielle, pitää antaa esteetön kulku. Kun ohitat oikealta puolelta linja-autoa tai raitiovaunua, joka on pysähtynyt korokkeettomalle pysäkille, sinun on pysähdyttävä ja annettava kulkuneuvoon nouseville tai siitä poistuville esteetön kulku. 61


Lähestyessäsi suojatietä tarkista aina suojatien molemmat reunat jalankulkijoiden varalta. Suojatien reunan ollessa piilossa näköesteen vuoksi, sinun on aina pysähdyttävä ennen suojatien ylittämistä.

Kun kohtaat tai ohitat jalankulkijoita, heille täytyy antaa ajoneuvosi koko ja nopeus huomioiden turvallinen tila tiellä. Kun ylität jalkakäytävää autolla, sinun on annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Pihasta, pysäköintipaikalta tai muusta vastaavasta paikasta tultaessa on myös väistettävä tiellä kulkevaa jalankulkijaa. Pihakadulla ajonopeus täytyy sovittaa jalankulkijan vauhtiin ja hänelle täytyy antaa esteetön kulku.

62


Tienkäyttäjien keskinäinen vuorovaikutus

HÄLYTYSAJONEUVON VÄSISTÄMINEN Hälytysajossa olevaa, sinistä merkkivaloa ja äänimerkinantolaitetta käyttävää hälytysajoneuvoa on aina väistettävä. Tarvittaessa väistä syrjään ja pysähdy paikkaan, jossa et estä hälytysajoneuvon kulkua. Kerro suuntamerkillä kumpaan suuntaan väistät. Jos et voi väistää juuri siinä kohdassa jossa ajat, aja ripeästi, ja väistä heti kun paikka syntyy. Varaudu siihen, että kiireellisissä tehtävissä hälytysajoneuvolla on oikeus ajaa päin punaisia liikennevaloja.

63


7. (2.3.) LIIKENTEESEEN LIITTYMINEN JA AJAMINEN TAAJAMALIIKENTEESSÄ Ajoon valmistautuminen Sekä kuljettajan, että kuljetettavan ajoneuvon tulee olla aina ennen liikkeelle lähtöä kunnossa. Kuljettaja ei saa olla päihteiden vaikutuksen alainen tai väsynyt. Liikenteessä mukana tulee aina olla ajokortti sekä auton rekisteriotteen tekninen osa.

Liikkeellelähtö

Tarkistuslista ennen liikkeellelähtöä: - auton lasit ovat puhtaat ja lumettomat - renkaissa on riittävä ilmanpaine - valot ja merkinantolaitteet ovat kunnossa - istuimesi on säädetty oikein ja näet hyvin taustapeileistä - oma ja matkustajien turvavyö on kiinnitetty oikein. - irtonaisia esineitä ei ole - polttoainetta on riittävästi. - mittaristossa ei ole punaisia merkkivaloja 64


Liikenteeseen liittyminen ja ajaminen taajamatilanteessa

Kadun reunasta liikkeelle Varmistaudu, että voit lähteä liikkeelle tien reunasta häiritsemättä muuta liikennettä. Viestitä lähtöaikeesi suuntamerkillä. Tarkkaile sivupeilistä lähestyykö toisia ajoneuvoja. Vilkaise myös sokea kulma auton sivulta, ettei kukaan lähde liikkeelle tai tule pihasta saman aikaisesti. Älä koskaan kiilaa toisen ajoneuvon eteen tai ahtaudu pieneen väliin. Jos lähdet autojen välistä, ryömitä auto hitaasti ja varmistu kaikin keinoin ettet kolhi edessä seisovaa autoa. Kun liityt mukaan vilkkaaseen kaupunkiliikenteeseen, anna jonon mennä ensin. Liikennevalon katkaistessa liikennevirran, pääset mukaan. Vaihtoehtoisesti voit toivoa muilta tienkäyttäjiltä kohteliaisuutta. Kohtelias kuljettaja saattaa hidastaa ja antaa tilaa huomatessaan sinun pyrkivän liikenteeseen tai jos hän tarvitsee pysäköintipaikkasi. Kiihdytä ripeästi liikennevirran nopeuteen. Antaessasi tilaa reunasta lähtevälle, muista tarkistaa taustasi ettei peräänajon vaaraa ole.

Pihasta tai pysäköintipaikalta lähtö Tullessasi tielle tai kadulle pihasta, pihakadulta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta, taikka muulta pieneltä tieltä, on sinun väistettävä aina muuta liikennettä. Yksityistieltä tullessasi on samat velvollisuudet.

Ajoneuvon paikka Liikenteen joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on ajettava mahdollisimman oikealla - näin muille jää enemmän tilaa. Erityisen tärkeää oikealla ajaminen on kaksisuuntaisella ajoradalla kaarteissa, harjanteille noustessa ja muissa tilanteissa, joissa näkyvyys on rajoittunut. Moni onnettomuus johtuu siitä, ettei kuljettaja ole kaarteessa tai mäen harjanteella pysynyt riittävän oikealla. Aina on kuitenkin muistettava jättää tarpeeksi tilaa tien reunassa kulkevalle kevyelle liikenteelle. Etenkin pimeällä on varauduttava oikealla kulkeviin jalankulkijoihin, joista kaikki eivät käytä heijastinta. Kun ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, pyri ajamaan tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Vastaantulevan liikenteen ajokaistalle meneminen on ehdottomasti kielletty. Liikenne sujuu, kun hitaammin ajavat pysyvät oikeanpuoleisella kaistalla.

65


Kaksisuuntaisella ajoradalla oleva koroke tai vastaava ohitetaan aina oikealta, ellei liikennemerkillä ole osoitettu toisin.

Joillakin tieosuuksilla on liikenteen sujuvuutta pyritty lisäämään osoittamalla ylämäkeen ajaville kaksi ajokaistaa. Näistä oikeanpuoleinen on varsinainen ajokaista, vasemmanpuoleinen ohituskaista. Ohituskaistan päätekohta osoitetaan tiemerkein ja ajoratamerkinnöin.

Kaista-ajo Kun yksisuuntaisen ajoradan tai kaksisuuntaisen ajoradan puoliskon leveys sallii, ajoneuvot kulkevat rinnakkain eri ajokaistoja käyttäen. Ajaessasi kaista-ajoa, valitse määrätty ajokaista hyvissä ajoin - vaikkei kaistoja olisi erityisesti merkittykään. Yleensä valitaan eniten oikealla oleva vapaa kaista. Aja valitsemallasi kaistalla kokonaan niin, ettet häiritse muiden kaistojen liikennettä. Älä puikkelehdi kaistalta toiselle. Jos jokin kaista on varattu joukkoliikenteelle tai takseille, on se merkitty erikseen. Suunnitellessasi reitin ennakkoon voit valita reittiisi sopivat kaistat jo hyvissä ajoin. Vältyt viime hetken kaistanvaihdoilta ja ajaminen on sujuvampaa.

Kaistan vaihtaminen Ennen kuin vaihdat ajokaistaa, kerro muulle liikenteelle kaistanvaihtoaikeistasi suuntamerkillä. Säilytä nopeutesi samana. Varmistaudu taustapeilien avulla ja sokeaan kulmaan vilkaisemalla, että viereisellä kaistalla on tilaa autollesi. Jos viereisellä kaistalla on ajoneuvoja mutta vieressäsi on tyhjää tilaa, pienellä kiihdytyksellä voit siirtyä kaistalle. Kaistanvaihto on siirtymistä liikennevirrasta toiseen liikennevirtaan. On tärkeää, että katse on edessä ja tarkistukset ovat vain vilkaisuja. 66


Liikenteeseen liittyminen ja ajaminen taajamatilanteessa Kaistanvaihto on seuraavissa tapauksissa kielletty : - kaistanvaihto aiheuttaa vaaraa tai häiritsee tarpeettomasti muuta liikennettä - sulkuviivan yli - useita kaistanvaihtoja peräkkäin - määräysmerkkien vaikutusalueella. Kaista-ajossa jokainen kaista on ikään kuin oma liikennealueensa, niinpä vasemmalla kaistalla oleva ohitetaan oikealta (paitsi moottori- ja moottoriliikenneteillä), ja ohittaminen on sallittua jopa risteyksessä. Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei kuitenkaan saa ohittaa pysähtymättä, ellei väliin jää koroketta tai vapaata ajokaistaa.

Ajoneuvokaistojen ohjemerkit Taajamissa joukkoliikenteelle varataan omia kaistoja joukkoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Näitä kaistoja saavat käyttää hälytysajoneuvot, poliisin virkatehtävissä olevat ajoneuvot sekä mahdollisesti lisäkilvessä mainitut ajoneuvoryhmät. Kun linja-autokaista on kadun oikeassa reunassa, saadaan sitä käyttää ryhmittymiseen ja kääntymiseen. Linja-autokaista-merkin vaikutusalue ulottuu seuraavaan risteykseen, ellei päättymistä osoittavalla merkillä muuta ilmoiteta. Merkki sijoitetaan kaistan yläpuolelle.

541a

541b

542a

542b

541a ja 541b Linja-autokaista 542a ja 542b Linja-autokaista päättyy Raitiovaunukaista on ainoastaan raitiovaunuliikenteelle varattu kaista. Raitiovaunukaistalla ajaminen on kielletty.

543a

543b

544a

544b

543a ja 543b Raitiovaunukaista 544a ja 544b Raitiovaunukaista päättyy 67


632 Ajokaistan yläpuolinen viitta

Ajaminen pihakadulla

573 Pihakatu

574 Pihakatu päättyy

Pihakadulla saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle tai pysäköintiä varten. Pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille. Pihakadun ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 km/h. Jalankulkijalle on annettava esteetön kulkumahdollisuus.

Peruuttaminen ja kääntäminen Ennen kuin voit kääntää tai peruuttaa ajoneuvon tiellä, sinun on varmistauduttava siitä, ettet aiheuta vaaraa tai estettä muulle liikenteelle. Näkyvyyden tulee olla riittävä käännökseen tai peruuttamiseen. Pyri aina siihen, että voit tulla auton keula edellä takaisin tielle, peruuta siis pois tieltä. Etenkin vilkkaassa liikenteessä peruuttaminen voi aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita. Näissä tapauksissa kääntäminen kannattaa tehdä niin, että ajaa korttelin ympäri. Moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä peruuttaminen ja kääntäminen on ehdottomasti kielletty. Jos ajat liittymän ohi, sinun on ajettava seuraavaan liittymään päästäksesi takaisin. (Kts. sivu 98.)

68

Kuljettajan starttikirja  

autokoulun oppikirja