Page 1

KULJETTAJAN STARTTIKIRJA


Copyright © Jari Laitinen, 2005 Piirroskuvitus © Rosa Ranta Tekijät: Jari Laitinen Ulkoasu: Rosa Ranta Paino: Sp-paino Oy Hyvinkää 2005


KULJETTAJAN STARTTIKIRJA Jari Laitinen


OPETUKSEN ENSIMMÄINEN VAIHE – SISÄLLYSLUETTELO 1 KULJETTAJANA LIIKENTEESSÄ 13 13 14 14 15 15 15 16 17 18 18 18 20 21 21 24 24 25 28 31 34 36 37 38 38 40 40 42 42 43 44 45 46 47 47 48

1. (1.1.) KULJETTAJAOPETUS Tavoitteet Rakenne Ensimmäinen vaihe Kuljettajatutkinto Välivaihe Toinen vaihe Varsinainen ajokortti Liikenneopetuksen jaksottaisuus kaaviona Ajokorttiluokat 2. (1.2.) LIIKENNEJÄRJESTELMÄ Tieliikenne Tieliikenteen merkitys Liikenneonnettomuudet Auto ja ympäristöhaitat 3. (1.3.) LIIKENNEYMPÄRISTÖ JA LIIKENTEEN OHJAUS Liikenneympäristö Tie ja sen osat Liikenteenohjaus Liikenteen ohjaajajn merkit Liikennevalot Liikennemerkit Tiemerkinnät Liikennesäännöt Säädösten laatiminen ja valvonta 4. (1.4.) AUTON RAKENNE JA KÄSITTELY Auton käsittely Mittaristo Merkki- ja varoitusvalot Valmistautuminen ajoon Turvalaitteet Auton rakenne Moottori Voimansiirtojärjestelmä Jarrut Ohjaus Renkaat Jousitus ja iskunvaimennus Sähkölaitteet Valaistusjärjestelmä
2 LIIKENNETILANTEET JA NIISSÄ TOIMIMINEN 52 53 54 56 56 56 57 58 58 60 61 63 64 64 65 65 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 72 74 74 75 75 76 77 78 78 78 795. (2.1.) PERUSEDELLYTYKSIÄ KULJETTAJAN TURVALLISELLE TOIMINNALLE LIIKENTEESSÄ Havainnointi Ajonopeus Merkinanto Ajolinja Ajovuoro Etäisyys muihin tienkäyttäjiin Liikenteenohjauksen noudattaminen 6. (2.2.) TIENKÄYTTÄJIEN KESKINÄINEN VUOROVAIKUTUS Et ole liikenteessä yksin Toisten tienkäyttäjien toiminnan ennakointi Erityiset tienkäyttäjäryhmät Jalankulkijan oikeudet Hälytysajoneuvon väistäminen 7. (2.3.) LIIKENTEESEEN LIITTYMINEN JA AJAMINEN TAAJAMALIIKENTEESSÄ Ajoon valmistautuminen Liikkeelle lähtö Kadun reunasta liikkeelle Pihasta tai pysäköintipaikasta lähtö Ajoneuvon paikka Kaista-ajo Kaistan vaihtaminen Ajoneuvokaistojen ohjemerkit Ajaminen pihakadulla Peruuttaminen ja kääntäminen 8. (2.4.) LIIKENTEESTÄ POISTUMINEN Yleiset pysäyttämis- ja pysäköintiohjeet Pysäköintikiekko Maksullinen pysäköinti Pysäyttämiskiellot Pysäköintikiellot Muita pysäköimiseen liittyviä kieltoja Pakollinen pysähtyminen Vuoropysäköinti Varotoimet pysäköitäessä Ruutuun ja taskuun pysäköiminen 9. (2.5.) RISTEYSAJO JA OIKEIDEN AJOLINJOJEN VALITSEMINEN Risteysajon peruskäsitteitä Ryhmitysmerkit Suoraan ajaminen Käännyttäessä ryhmittyminen Risteyksen jättäminen kääntymisen jälkeen


81 81 84 84 85 87 88 88 90 91

Risteyksen jättäminen kääntymisen jälkeen Sovelluksia risteysajoa koskeviin sääntöihin Liikenneympyrä Kiertoliittymä 10. (2.6.) AJOVUOROT RISTEYKSESSÄ Perussääntöjen mukainen ajovuoro samanarvoisilla teillä Kevyen liikenteen väistäminen Liikennemerkkien mukaiset ajovuorot Liikenteenohjauksen mukaiset ajovuorot Linja-auton väistäminen Tehtävä

3 ITSENÄINEN AJAMINEN 97 98 99 100 100 101 102 104 105 106 107 108 108 109 111 111 112 112 113 114 114 114 116 120

11. (3.1.) AJON SUUNNITTELU JA ENNAKOIVA AJOTAPA Apua! Eksyksissä?! Ennakointi Vältä vaaratilanteita Toimi oikein vaaratilanteissa Seurausten minimointi 12. (3.2.) TILANNENOPEUS Nopeuteen liittyvät riskit Luonnonlait Varoitusmerkkejä Nopeusrajoitukset Hinaaminen 13. (3.3.) MAANTIEAJO Sivutieltä päätielle Ajaminen päätiellä Pois päätieltä Moottori- ja moottoriliikennetiellä ajaminen 14. (3.4.) OHITTAMINEN Ohitustarve Kummalta puolelta ohitan? Edellytykset onnistuneelle ohitukselle Ohituskiellot Toiminta ohittajana Toiminta ohitettavana Kevyen liikenteen ohittaminen Kohtaaminen 15. (3.5.) KULJETTAJAN OMAN TILAN HALLINTA Oman tilan hallinta 16. (3.6.) TOIMINTA LIIKENNEONNETTOMUUSPAIKALLA Onnettomuuspaikalle saapuminen
120 120 121 122 123 124 125 125 126 126 127 129 131 132 133 134 137

Onnettomuustilanteen arviointi Välitön ensiapu Liikennevahingon sattuessa Este tiellä 17. (3.7.) AUTON KUNTO JA EKOLOGINEN AUTON KÄYTTÖ Renkaat Iskunvaimentimet Jarrut Valot ja muut sähkölaitteet Tuulilasi ja pyyhkijät Huollon merkitys autolle Taloudellinen ajotapa Auton rekisteröinti, katsastus ja liikennevakuutukset Ajoneuvon kuormaaminen Perävaunut 18. (3.8.) JOHDATUS VÄLIVAIHEESEEN Harjoitus tekee mestarin Liikenteen valvonta ja liikennerikkomukset Kuljettajantutkintoon valmistautuminen

4 AJAMINEN VAIKEISSA OLOSUHTEISSA 142 142 143 143 145 147 147 149 149 150 151 151 152

19. (4.1.) AJAMINEN LIUKKAALLA Yllättävä talvi Renkaan pitävyys Kunnon renkaat alle Huomaa pidon muutos ajoissa Liukkaan kelin ajotapa Väistäminen Kaarre 20. (4.2.) AJAMINEN PIMEÄLLÄ Kun näkyvyys on rajoittunut Onnettomuusriski on pimeällä ja hämärän aikaan ajettaessa kaksinkertainen!!! Oikea valojen käyttö Näkyvyys nolla? Sumu Aurinko

LIITTEET 154 183Liikennemerkit Ajo-opetusohjelma
Kuljettajan starttikirja  

autokoulun oppikirja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you