Page 1


1. KULJETTAJANA LIIKENTEESSÄ

Kuljettajaopetuksen tavoitteena on tehdä sinusta mahdollisimman hyvä, luotettava ja muut tienkäyttäjät huomioon ottava kuljettaja. Opetuksen aikana sinut perehdytetään liikennejärjestelmään ja -ympäristöön sekä henkilöautoon laitteena. Jakson jälkeen sinulle on muodostunut kokonaiskuva liikenteestä ja saat perustiedot auton käsittelystä.


NÄITÄ PAPEREITA TULET TARVITSEMAAN KULJETTAJAOPETUKSEN AIKANA: Ajokorttilupa

Hankitaan paikkakunnan poliisilta opetuksen alkaessa. Lupahakemus täytetään autokoulussa, josta se toimitetaan poliisille. Hakemuksen perusteella valmistetaan lyhytja pitkäaikainen ajokortti. Tarvitset lupahakemukseen seuraavat liitteet:

- voimassaoleva nuorison terveystodistus, joka on annettu A-, B ja C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi tai enintään 6 kuukautta aiemmin annettu lääkärintodistus, sekä poliisin vaatiessa erikoislääkärintodistus. - kaksi ns. passikuvaa. Ajokortin kuvan on oltava 35 x 45 mm, kasvojen on näyttävä edestä. - ilmoitus siitä, onko sinulla jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti, sekä vakuutus siitä, ettet ole kyseissä valtiossa ajokiellossa. - todistus poliisille maksetusta ajokorttilupamaksusta. Ajokorttihakemuksen kantalomakkeelle annat nimikirjoitusnäytteen. Sen varmistaakseen autokoulun täytyy todeta henkilöllisyytesi joko

- poliisin antamasta henkilöllisyystodistuksesta - voimassa olevasta passista - kuvallisesta pankkikortista - kuvallisesta Kelakortista - kuvallisesta opiskelijakortista Jos tarvitset ajokortin saantiin erivapauspäätöksen, liitä se mukaan ajokorttihakemukseen. Todistus hyväksytystä kuljettajantutkinnosta

Kun olet suorittanut kuljettajantutkinnon hyväksytysti, saat todistuksen, joka oikeuttaa sinut kuljettamaan siinä mainittuun luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa Suomessa yhden kuukauden ajan. Lyhytaikainen ajokortti

Lyhytaikainen ajokortti valmistetaan sinulle, kun olet saanut todistuksen hyväksytystä kuljettajantutkinnosta. Tämän kortin luovuttaa sinulle tutkinnon vastaanottaja noin kahden viikon kuluttua ajokokeesta. Varsinainen ajokortti

Saat varsinaisen ajokortin poliisilta, kun esität todistuksen opetuksen toisen vaiheen sekä pimeänajonkoulutuksen suorittamisesta.

12


Kuljettajaopetus

1. (1.1.) KULJETTAJAOPETUS Käyt autokoulua oppiaksesi ajotaidon, jonka merkkinä on ajokortti. Hyvä kuljettaja havainnoi, arvioi ja ennakoi jatkuvasti ympäristöään, liikennettä ja muita tielläliikkujia. Turvallisuus on hyvän kuljettajan tärkein tunnusmerkki. Hyvää ajotaitoa ei saavuteta hetkessä, vaan se vaatii paljon harjoittelua. Kehitystäsi taitavaksi kuljettajaksi auttaa, kun seuraat itse aktiivisesti omaa oppimistasi ja muistat myös vanhan viisauden kertaamisesta kaikkien opintojen äitinä. Hyväksi kuljettajaksi kehittyminen on koko elämän kestävä projekti. Aluksi tutustut kuljettajaopetuksen rakenteeseen ja tavoitteisiin.

TAVOITTEET Usein autokouluun tulijan tavoitteena on vain läpäistä kuljettajatutkinto ja saada ajokortti. Opetuksen tavoitteet ovat kuitenkin laajemmat. Autokoulun tarkoitus on vaikuttaa tietoihisi, taitoihisi ja asenteeseesi siten, että voit liikkua mahdollisimman turvallisesti muun liikenteen joukossa koko pitkän ajourasi ajan.

Kuljettajakoulutuksessa sinulla on seuraavat tavoitteet: 1. Sääntöjenmukainen toiminta kaikenlaisissa ajotilanteissa oman turvallisuutesi varmistamiseksi. 2. Osaat toimia oikein liikenteen vuorovaikutteisissa tilanteissa. 3. Opit oikeita toimintatapoja maamme vaihtelevissa sää- ja keliolosuhteissa onnettomuus- riskin pienentämiseksi. 4. Tiedät kuinka oma henkinen tilasi ajonaikana vaikuttaa sinun ja matkustajiesi turvallisuuteen. Osaat tunnistaa kun et ole parhaimmillasi astumaan auton rattiin. 5. Onnettomuusriskin pienentämiseksi sinun on opittava tunnistamaan liikenteen riskejä ja osattava eliminoida riski ennen kuin se johtaa onnettomuuteen.

Rakenne Ajotaidot opitaan vaiheittain. Niinpä kuljettajaopetuskin on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1. vaihe kestää 1-6 kuukautta välivaihe kestää 6-24 kuukautta 2. vaihe 1-2 viikkoa.

13


Ensimmäinen vaihe Opetuksen ensimmäinen vaihe on sisällöltään laajin ja merkittävin. Sen aikana opit perustiedot, joiden avulla selviydyt kuljettajatutkinnosta ja voit jatkaa harjoittelua itsenäisessä välivaiheessa. 1. vaiheen kesto riippuu opetusmääristä ja oppimisnopeudestasi, aktiivisuus ja omaaloitteisuus nopeuttavat tietojen omaksumista. lAutokoulun voit aloittaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ajokortin vähimmäisikärajan täyttymistä. B- ja BC-korttiin tähtäävä ensimmäinen opetusvaihe kestää vähintään kuukauden, yleensä kahdesta kolmeen kuukautta. Opetus sisältää perinteistä luokkahuoneopetusta, itseopiskelua ja ajoharjoittelua. Luokassa tapahtuva teoriaopetus ja itsenäinen opiskelu edeltävät ajoharjoittelua. Ajoopetus kuitenkin etenee teoriaopiskelun tahdissa. Ensimmäisessä vaiheessa opitaan auton käsittelyä, liikennesääntöjen soveltamista ja havaintojen tekemisen perustaitoja.

Kuljettajatutkinto Kuljettajatutkinto muodostuu teoria- ja ajokokeesta. Teoriakokeessa vastataan ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymään kysymysaineistoon. Hyväksytty teoriakoe on voimassa kuusi kuukautta. Ajokoe voi sisältää myös käsittelykokeen. Kuljettajatutkinnossa sinun tulee näyttää hallitsevasi opetuksen perusasiat ja pystyä soveltamaan niitä turvallisesti ja joustavasti käytännössä. Ajokokeeseen mennessäsi sinun on esitettävä oma arviosi edistymisestäsi. Tutkinnon vastaanottaja päättää kokeen alussa tarkkaileeko hän pääasiallisesti kaista-ajoa, risteysajoa vai maantieajoa. Ajokoe kestää vähintään 45 minuuttia, C1E-, CE-, D- ja DE-luokkaa varten 60 minuuttia. Halutessasi voi ajokokeessasi olla mukana muita oppilaita tai opettajasi, Ajoneuvohallintakeskus suosittelee opettajan mukanaoloa. Hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen saat kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajokortin, joka on voimassa kaksi vuotta. Tänä aikana sinun tulee suorittaa välivaihe ja osallistua toisen vaiheen opetukseen. Ellet hanki toisen vaiheen opetusta sallitun ajan puitteissa, joudut suorittamaan kuljettajakokeen uudelleen.

14


Kuljettajaopetus

Välivaihe Vähintään puolitoista ja enintään kaksi vuotta kestävä välivaihe on ajotaidon itsenäisen harjoittelun aikaa. Arvioit itse taitojasi ja kehitystäsi ensimmäisessä vaiheessa annetun opetuksen avulla.

Toinen vaihe Voit osallistua toisen vaiheen opetukseen aikaisintaan puolen vuoden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin saamisesta. Tämän vaiheen aluksi valmiutesi ja ajotaitosi arvioidaan. Toisen vaiheen tarkoituksena on vahvistaa ja syventää turvallisen ajon oppimista, kehittää taloudellista ajamista sekä liukkaan kelin ajotaitoja. Pimeän aikaan tapahtuvassa ajossa harjoittelet suljetulla tai vähäliikenteisellä alueella erityisesti valojen käyttöä kohtaamisissa ja ohituksissa, sekä muita pimeällä ajamiseen liittyviä erityisseikkoja. Kuljettajantutkinnon jälkeen annettavaan tutkintokorttiin tulee tulla merkinnät niin pimeällä ajamisen kuin jatko-opetuksenkin antamisesta. Säilytä kortti, sillä se on luovutettava poliisille, kun noudat varsinaisen ajokortin. Pimeällä ajamisen opetus tulee antaa ensisijaisesti ensimmäisen vaiheen aikana. Mikäli pimeänajonopetusta ei voida antaa vuodenajasta johtuen ensimmäisessä vaiheessa se on suoritettava välivaiheen aikana. Autokoulun on annettava todistus pimeällä ajamisen opetuksesta.

Varsinainen ajokortti Suoritettuasi opetuksen toisen vaiheen voit noutaa ajokorttisi ajokorttiluvan myöntäneeltä poliisilta. Mikäli kotipaikkasi on välillä muuttunut, sovi entisen tai nykyisen kotipaikan poliisin kanssa, miltä paikkakunnalta korttisi noudat. Ajokortti on voimassa 70 ikävuoteen asti. Sen jälkeen poliisi voi jatkaa sen voimassaoloaikaa enintään viisi vuotta kerrallaan. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus päättyy kuitenkin viimeistään kuljettajan täyttäessä 70 vuotta.

15


OPETUKSEN ENSIMMÄINEN VAIHE Tietopuolinen opetus: 20h 1 KULJETTAJANA LIIKENTEESSÄ 1. (1.1.) KULJETTAJAOPETUS 2. (1.2.) LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 3. (1.3.) LIIKENNEYMPÄRISTÖ JA LIIKENTEEN OHJAUS 4. (1.4.) AUTON RAKENNE JA KÄSITTELY

2 LIIKENNETILANTEET JA NIISSÄ TOIMIMINEN

Ajo-opetus: väh. 30 kertaa • Ajoneuvon käsittelyn opetusta ja käsittelykoe

• Ajo-opetusta taajamassa

5. (2.1.) PERUSEDELLYTYKSIÄ KULJETTAJAN TURVALLISELLE TOIMINNALLE LIIKENTEESSÄ 6. (2.2.) TIENKÄYTTÄJIEN KESKINÄINEN VUOROVAIKUTUS 7. (2.3.) LIIKENTEESEEN LIITTYMINEN JA AJAMINEN TAAJAMALIIKENTEESSÄ 8. (2.4.) LIIKENTEESTÄ POISTUMINEN 9. (2.5.) RISTEYSAJO JA OIKEIDEN AJOLINJOJEN VALITSEMINEN • Liikennetilanteiden 10. (2.6.) AJOVUOROT RISTEYKSESSÄ hallitseminen

3 ITSENÄINEN AJAMINEN 11. (3.1.) AJON SUUNNITTELU JA ENNAKOIVA AJOTAPA 12. (3.2.) TILANNENOPEUS 13. (3.3.) MAANTIEAJO 14. (3.4.) OHITTAMINEN 15. (3.5.) KULJETTAJAN OMAN TILAN HALLINTA 16. (3.6.) TOIMINTA LIIKENNEONNETTOMUUSPAIKALLA 17. (3.7.) AUTON KUNTO JA EKOLOGINEN AUTON KÄYTTÖ 18. (3.8.) JOHDATUS VÄLIVAIHEESEEN

4 AJAMINEN VAIKEISSA OLOSUHTEISSA 19. (4.1.) AJAMINEN LIUKKAALLA 20. (4.2.) AJAMINEN PIMEÄLLÄ

• Ajo-opetusta taajamassa ja maantiellä

• Itsenäisen ajamisen hallitseminen • Näytöt ja harjoitukset • Liukasharjoittelu: ajoradalla • Pimeällä ajo 2 kertaa: harjoitusalueella

KULJETTAJA TUTKINTO LYHYTAIKAINEN AJOKORTTI VÄLIVAIHE 18 – 24KK ITSENÄISTÄ AJOHARJOITTELUA JA OPISKELUA OPETUKSEN II VAIHE VARSINAINEN AJOKORTTI 16

• Ajon arviointi • Näytöt ja harjoitukset ajoharjoitteluradalla


Kuljettajaopetus

Ajokorttiluokat T

15v

-Traktorit liikennetraktoria lukuun ottamatta, puutarhatraktorit, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

M

15v

-Mopot, kevyet nelipyörät. Muilla ajo-oikeuksilla mopolla ajo on sallittu, lukuunottamatta traktorinajo-oikeutta.

A1

16v

-Moottoripyörät, joiden moottorin sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja teho enintään 11 KW. -Kolmipyöräiset ajoneuvot, joiden moottorin tilavuus ylittää 50 cm3 tai rakenteellinen nopeus ylittää 45 km/h ja kuormittamaton massa on enintään 550 kg

A

18v

-Moottoripyörät, joiden moottorin teho on enintään 25 KW ja tehon suhde omamassaan on enintään 0,16 KW/kg. Kun henkilöllä on ollut A-luokan ajo-oikeus vähintään 2 vuotta, hän saa kuljettaa kaikkia moottoripyöriä

A

21v

-Moottoripyörät, joiden teho on vähintään 35 KW. Ajo-oikeuden saa kaikkiin moottoripyöriin ilman edellisiä vaiheita. Sekä A1- että A-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan myös T-luokan ajoneuvoja (lukuun ottamatta liikennetraktoria)

B

18v

Henkilöautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle matkustajalle. -Ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoautokuuluu em. luokkaan ja perävaunun kokonaismassa on enintään 750 kg (yhdistelmä siis enintään 4250 kg) -Jos perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg, mutta ei vetoauton omamassaa ja yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3500 kg. -T-luokan ajoneuvot.

C1

18v

-Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja on enintään 7500 kg ja joissa kuljettajan lisäksi on enintään tilaa kahdeksalle matkustajalle. -Yhdistelmät joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg. -B-luokkaan kuuluvat ajoneuvot.

C

18v

-C1- luokan ajoneuvojen lisäksi ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 7500 kg. -Liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

D1

21v

-Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi on tilaa useammal le kuin 8 matkustajalle, kuitenkin enintään 16 matkustajalle, sekä ajoneuvo yhdistelmät joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

D

21v

Sama kuin edellä, sillä erolla, että matkustajamäärää ei ole rajattu. Lisäksi edellytetään että 1) C-luokan ajoneuvolle on Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus, 2) kuljettajantutkintoa edeltäneiden viiden vuoden aikana on kertynyt vähintään yhden vuoden kokemus päätoimisesta ajosta autolla, jonka kokonaismassa on vähintään 12 000 kg tai 3) tutkintoon tuleva on saanut liikenneministeriön ohjeiden mukaisen vähimmäismäärän ammattiopetusta.

17

Kuljettajan starttikirja  

autokoulun oppikirja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you