Page 1

Značky, zkratky, míry Měna a peníze Kopy a groše Značky Značka snad z německého Schock | Kopa míšenských = Schock Meißner Groše – něm. Groschen nebo Groten

45 kop (1775)

30 kop (1786)

1 kopa mis = 1 kopa míšenských (1653)

106 kop m (= míšenských) 25 g (= grošů) (1711)

79 kop g = 79 kop grošů (1648). Znamená asi totéž, co shora

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


10 g = 10 grošů (1775)

20 g = 20 grošů (1770)

3 glal (nebo snad ga s ukončením)= 3 groše bílé (1653)

30 gr = 30 grošů (1766)

1 kopa 20 a (1170) = bílý groš (albus) [1 kopa míšenských = 30 bílých grošů]

Z kopy se stala peněžní početní jednotka, používaná pro účetní evidenci. V reálu se přitom už platilo jinými mincemi (1 kopa míšenských = 70 krejcarů = 1 zlatý rýnský a 10 krejcarů)

Evidentně se udrželo převádění zlatých na kopy jako účetní jednotky. (1778) Zde 138 zl. = 118 kop 18 gr. (přesně 17,1428)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


Zlatý, zlatý rýnský, krejcary, denáry Značky f/fl = florenus = zlatý f a také fr = florenus Rheni = rýnský zlatý

12 f 24 x neb 10 kop 37 g = 12 zlatých rýnských 24 krejcarů neb 10 kop 37 grošů (1766). Znovu přepočet zlatých na kopy grošů

70 f = 70 zlatých (1766)

1 f: 10 x = 1 zlatý rýnský a 10 krejcarů (1721)

31 x = 31 krejcarů (1768)

31 f 44 x = 31 zlatých 44 krejcarů (1768)

7 fr 40 x = 70 zlatých 40 krejcarů (1781)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


79 f 23 x 5 ⅝ d = 79 zlatých 23 krejcarů 5⅝ denárů (1792)

119 kop 20 x 1⅞ d = 119 kop 20 krejcarů 1⅞ denáru [kombinuje se tu měna grošová s tolarovou] (1784)

7 f 42 x 3 d = 7 zlatých rýnských 42 krejcarů 3 denáry (1709)

40 f = 40 zlatých rýnských

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


Konvenční měna Značky CMZ | Cmz | Cm = Conventions Münze = konvenční mince

120 fCmz = 120 zlatých konvenční měny (1829)

300 fr Cmz. = 300 zlatých konvenční měny (1839)

200 fCm = 200 zlatých konvenční měny (1854)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


Další označení pro konvenční měnu – běžících peněz (1825)

40 fr. CM = 40 zlatých konvenční měny (1878). Používalo se zřejmě pro účetní evidenci i po bankrotu i po zavedení rakouské měny.

Vídeňské číslo Po státním bankrotu v roce 1811. Po převodu 1 zl. CM = 2,5 zl. vídeňského čísla. Jinak asi fungovala v rámci systému konvenční měny, postupně vypořádána. Značky Ww | w/w = Wiener Währung

10 f w/w = 10 zl Wiener Währung = 10 zlatých vídeňské měny (1852)

60 f w/w = 60 zlatých Wiener Währung = 60 zlatých vídeňské měny (1830)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


Rakouská měna Rakouská měna byla zavedena 1857/8.

Ö. W. = österreichische Währung = rakouská měna (1870)

30 f. r. č. = 30 zlatých r. č. = rakouského čísla (rakouské měny) (1863)

200 f = 200 florins = 200 zlatých (1878)

Korunová měna Značka K = Krone = koruna

900 K = 900 korun (měny korunové) (1906)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


Plošné míry

1 korec (1770)

4 k 2 w = 4 korce 2 věrtele (1655)

311 jiter (1878)

262 zaho: = 262 záhonů (1766)

9 str = 9 strychů (1766)

242 □ sáhů (1839)

11 jiter

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


30 str 2 wiert 3 m = 30 strychů 2 věrtele 3 měřice

19 str 2 w = 19 strychů 2 věrtele (1717)

1 m = 1 měřice (1717)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


33 Joch (1792) joch = jitro

Klaftern (1792) Klafter = sáh

□ kftr = □ Klafter = □ sáh (1835)

14 kop zahonu rolí (1695) evidentně se kopa používala jako číselné označení pro 60 ks

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


Míry objemové a váhové, množství

2 w 3½ m = 3 věrtele 3½ měřice (1792)

½ zejd = ½ žejdlíku (1792)

4 snopů (1792)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


20 mandel (1666) není jednotka. Je to násobek 15, jako tucet Mandel také označuje stojící svazek snopů. V tomto případě tedy 300 snopů.

20 lib = 20 liber (1738)

12 C = 12 centů (1738)

2 Cent = 2 centy (1738)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/


Jiné zkratky

pag. = str. (1828)

Mi = milostivé (1721)

N. Cons. 24 = číslo konskripční (popisné) 24 (1810)

Kulanův rodopisný blog 2013

http://kulanuvrodopisnyblog.blogspot.cz/

Značky, zkratky, míry  

Přehled značek použitých zejména v gruntovních knihách pro peněžní jednotky a míry plošné a objemové

Značky, zkratky, míry  

Přehled značek použitých zejména v gruntovních knihách pro peněžní jednotky a míry plošné a objemové

Advertisement