Page 1

Werken met trainingsacteurs, Open inschrijving Communicatie en Compliance, Curaçaose Trustsector Conferenties, Dia di Dialogo VNW Plan Nashonal pa Desaroya Bario, Algemene Zaken Agressie op school, NA-CSI Moderne managementskills, Curaçaose Schoolleiders

Smart Works Professioneel opleiden Omgaan met agressieve klanten, Western Union Overvaltraining, ABN AMRO Teambuilding, PriceWaterhouseCoopers Coachend Leiderschap, Kooyman Praktisch Projectmanagement, KPC Compliance and Communication, Western Union Burgervriendelijk optreden, Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba Communicatie cultuur en samenwerking,­Rotary Youth Leadership Program 2010 ­ Communicatie en samenwerking, USONA Begeleiden­en coachen, LPO (ORV) Sociale vaardigheden­en boarding Initiële Kustwachtopleiding (IKO)

SMART WORKS

P: 00 5999 5280445 1 www.smartworkscaribbean.com


Leren is tegen de stroom in roeien; wie niet leert, drijft af.

2


Ontwerp: I-Design

New Skills Portfolio Drs. Maya Karina Mathias (1967) komt uit India, maar groeide op in Engeland­ en Nederland. Na haar studie Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit­ van Amster­dam werkte zij in Amerika, Afrika en Nederland voor internationale­ organi­saties en trainingbureaus. In 2005 emigreerde zij voorgoed naar Curaçao­ en vanuit haar bureau Smart Works is zij op alle eilanden van de Dutch Carib­bean­ als trainer en facilitator actief. Professioneel opleiden leerde zij bij Circon, een gerenommeerd Neder­ lands trainingsbureau. In 2000 startte zij haar eigen bureau met de focus­ op teambuilding, management & professional skills. Haar internationale­ en meertalige achtergrond zet zij graag in voor opdrachtgevers in de profit èn non profit sector, waarbij zij trainingen ontwikkelt op het terrein van leiderschap, teamwork, agressiehantering, coaching en klantgerichtheid.

SMART WORKS

3


Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

4


1 Coachend Leiderschap, Kooyman BV

6

2 Teambuilding, Tax Team PriceWaterhouseCoopers

7

New Skills Index

3 Praktisch Projectmanagement, Korps Politie Curaçao

8

4 Agressie op school, NA-CSI

9

5 Telefonische gespreksvaardigheden, UTS

10

6 Optreden in het openbaar, Kustwacht Curaçao, Aruba en Sint Maarten

11

7 Focusgroepen organiseren en coachen, Korps Politie Curaçao

12

8 Werken met professionele trainingsacteurs, Open inschrijving voor acteurs en trainers

13

9 Communicatie, cultuur en samenwerking, Rotary Youth Leadership Award 2010

14

10 Outdoor Fun, PriceWaterhouseCoopers Advisory

15.

11 Sociale vaardigheden en boarding, Initiële Kustwachtopleiding

16

12 Human Resources Management, Universiteit van Curaçao

17

13 Visiedagen leiden, Afdeling financiën CUROIL

18.

14 Conferenties ontwerpen en voorzitten, Dia di Dialogo

19

15 Focusgroepen begeleiden, Radio Wereldomroep Nederland

20

16 Effectieve werkrelaties, Fundashon Pro Bista

21

SMART WORKS


Voor Kooyman middel­mana­gers­­­ uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten­ ontwikkelde Smart

Coachend Leiderschap

Works een trainings­programma op het gebied van ‘Coachend­Leiderschap’.

Kooyman BV

Tijdens dit driedaagse programma kwamen veel aspecten van coachen en managen aan bod en werd er heel praktisch geoefend met behulp van professionele trainingsacteurs. Basismodule Leiderschap, groep 1

2.5

Reader

Coachingsvaardigheden

1.4

Leiderschapsstijlen op een rij

Coachen bestaat uit: 1. Motiveren van anderen om professioneel het beste uit zichzelf te halen en te groeien 2. Stellen van de juiste (onderzoekende) vragen om het eigen leervermogen, denkvermogen en zelfsturend vermogen van andere te stimuleren

Training Coachend Leiderschap

Nr

Management stijl

Kenmerken

1

Management by direction

• Traditionele stijl, organisatie is een strak geleide machine • Stijl van leidinggeven is autoritair en hiërarchisch • Er worden strakke taakopdrachten gegeven van boven naar beneden • Er zijn veel werkinstructies en controleprocedures

2

Management by objectives

• D e manager en medewerkers stemmen haalbare doelstellingen af en welke middelen en steun daarvoor nodig zijn • Afspraken worden formeel vastgelegd en aan rechten en plichten verbonden • Na afloop worden resultaten geëvalueerd en met doelstellingen vergeleken • Managers sturen op afwijkingen van doelstellingen en informatie die zij hier tussentijds over krijgen

3

Management by exception

• D e manager grijpt alleen in bij uitzonderingen, als doelstellingen niet worden gehaald • De manager wil alleen geïnformeerd worden over grote afwijkingen van doelstellingen • Managers hebben de taak om te onderzoeken wat de redenen zijn van die afwijkingen en tegenmaatregelen te treffen zodat doelstellingen alsnog worden gehaald

4

Management by walking around

• D e manager is zichtbaar aanwezig in de organisatie, aanspreekbaar en weet heel goed wat er op de werkvloer leeft • De manager kent de organisatiecultuur en motiveert heel direct • De manager checkt of de mentaliteit van de organisatie overeenkomt met zijn uitgezette strategie • De manager stuurt niet alleen op schriftelijke rapportages, maar vooral op wat hij hoort en ziet in de organisatie

3. Aanspreken van anderen op gewenst en ongewenst gedrag door middel van contructieve feedback 4. Afstemmen van management/coachingstijl op het niveau van motivatie en deskundigheid van de gecoachte persoon voor een bepaalde taak

Kooyman, Voorjaar 2010

Deze onderdelen vormen het basisinstrumentarium van een goede coach. In de training ‘Coachend Leiderschap’ worden deze vaardigheden uitgebreid besproken.

Zelftest voor coaches Om een goede coach te worden hoeft u alleen enkele gewoontes te ontwikkelen en een of twee intermenselijke vaardigheden aan te leren. De meeste mensen kunnen een effectieve coach worden als ze maar willen en bereid zijn wat te oefenen. Door de zelftest voor coaches in te vullen, kunt u er op snelle manier achter komen welke gewoontes en (coaching)vaardigheden u als leidinggevende inzet. Heb ik de afgelopen week:

SMART WORKS

1. Iemand onvoorwaardelijk geprezen 2. Constructieve feedback gegeven

ja of nee

3. De motivatie van een collega gecheckt

ja of nee

4. Een collega geïnspireerd

ja of nee

5. Om feedback gevraagd

ja of nee

6. Bewust een taak gedelegeerd

ja of nee

7. Een effectieve teamvergadering gehouden

ja of nee

8. Een meerdere feedback gegeven

ja of nee

9. Het moreel van het team gecontroleerd

ja of nee

www.smartworkscaribbean.com

ja of nee

Totaal Basismodule ‘Coachend Leiderschap’

Professioneel opleiden

19

Basismodule ‘Coachend Leiderschap’

9

6


Voor het Tax Team van PriceWaterhouseCoopers­­ (PwC) verzorgde Smart Works een in­ten­sieve

Teambuilding

team­building in het Hyatt hotel met gevarieerde­ in- en outdoor onderdelen.

PriceWaterhouseCoopers (PwC)

De teambuilding had een actief, creatief en com­­ petitief karakter, waarbij teamleden uitgedaagd werden om samen te werken en hierbij heel bewust­hun eigen kwaliteiten in te zetten.

Smart Works dankt alle leden van het PWC Tax Team heel hartelijk voor hun inzet en enthousiasme tijdens de teambuilding in het Hyatt op 12 en 13 november 2010 www.smartworkscaribbean.com

Reader

www.smartworkscaribbean.com • mathias@smartworkscaribbean.com

4) De 6 succesfactoren van successvolle teams

De 9 teamrollen van Belbin Bedrijfsman

November 2010

De Bedrijfsman is de praktische figuur en organisator van het team. Nuchter, ordelijk en taakgericht als hij is, weet u zich met hem verzekerd van een harde werker. Hij zet gemakkelijk plannen en ideeën om in uitvoerbare taken.

De zes succesfactoren van een goed presterend teams zijn: • Wederzijds respect

Teambuilding programma PWC Tax Team

• Initiatief tonen • Gezamenlijke verantwoordelijkheid • Flexibiliteit

Brononderzoeker

• Heldere doelstellingen

De Brononderzoeker is de vrolijke, extraverte netwerker van het team. Enthousiast, avontuurlijk en ruimdenkend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten. Hij is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten.

• Open communicatie

1. Wederzijds respect heeft te maken met het benutten en waarderen van verschillen in het team, leren en accepteren van elkaar, het creëren van een sfeer van vertrouwen en zorgen dat iedereen zich in het team gewaardeerd voelt.

PriceWaterHouseCoopers

Plant

2. Initiatief tonen heeft te maken met creativiteit en energie vrijmaken voor de groep.

De Plant is de creatieve denker van het team. Een originele en vrije geest die de ruimte zoekt om te kunnen fantaseren over de toekomst en die met verrassende ideeën en (out of the box) oplossingen komt.

Teamleden zorgen met elkaar voor een sfeer van actiegerichtheid en ondernemendheid. Het gaat daarbij niet alleen om mooie woorden, maar ook om echt doen wat je zegt en belooft. Initiatiefrijke teams durven ondernemingsgeest te bevorderen.

3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft te maken met het stimuleren van iedereen om mee te doen en te participeren aan de activiteiten en doelen van het team. Het gaat hierbij om samen denken, samen doen en samen beslissingen nemen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt voor teamgeest en een gevoel van saamhorigheid.

Monitor De Monitor is verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus van het team. Hij wil altijd weten hoe de vork in de steel zit en zal niet over één nacht ijs gaan. De Monitor houdt goed in de gaten of alle voorgenomen plannen ook gerealiseerd worden. Hij kan lang wikken en wegen, maar zijn oordeel is zelden onjuist.

4. Flexibiliteit heeft te maken met aanpassingsvermogen. Je probeert je als team en individueel teamlid te verbeteren en te ontwikkelen. Dat betekent dat je goed inspeelt op veranderende omstandigheden en je flexibel opstelt als dat nodig is.

5. Heldere doelstellingen geven het team richting en focus. Ze bevorderen resultaatgerichtheid en goede prestaties. Met heldere doelstellingen heeft een team iets om naartoe te werken. Teams moeten wel goede afspraken maken om hun doelen gezamenlijk te bereiken.

SMART WORKS

Vormer De Vormer is gedreven, gepassioneerd en wilskrachtig. Hij heeft een sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging en weet mensen in beweging te krijgen.

6. Open communicatie creëert helderheid en duidelijkheid. Het zorgt ervoor dat

www.smartworkscaribbean.com iedereen voldoende informatie krijgt en op de hoogte is van zaken die hij moet weten. Open communicatie zorgt ook dat teamleden goed omgaan met conflicten en eerlijk en direct tegen elkaar durven zijn.

Training ‘Coachend Leiderschap’

Professioneel opleiden

6

SMART WORKS

7


Voor de voortgezette politieopleiding (VPO),

Praktisch Projectmanagement

ont­wikkelde­Smart Works de compacte en prak-

Korps Politie Curaçao

klein­schalig projectmanagement aan bod en

tische maatwerkmodule ‘Projectmatig werken’.

In deze module kwamen veel elementen van pre­senteerden deelnemers projectvoor­stellen aan leidinggevenden en projectmanagers.

Landelijk Politie Opleidingsinstituut

Verkort evaluatieverslag

Projectmatig werken VPO

Verkort evaluatieverslag

Landelijk Politie Opleidingsinstituut

1.0

Inleiding

Projectmatig werken In het voorjaar van 2009 bracht Smart Works offerte uit voor het vak Projectmatig Werken dat deel uitmaakt van de 1e VPO module ‘nieuwe stijl’. Na gunning werd dit vak op maat uitgewerkt VPO met behulp van een ontwikkelgroep waarin Inge Staarman, innovatiemanager LPO, Ivan Wild, directeur Algemene Politiedienst, en Maya Mathias, directeur Smart Works BV deelnamen. Het vak Projectmatig Werken werd uitgevoerd op 29 oktober en 3, 5 en 10 november 2009 en onder verdeeld in 3 lessen van 4 uren en een eindtoets en projectplanpresentaties door 4 subgroepen tijdens het laatste dagdeel. De lessen werden gemiddeld gevolgd door 15 tot 17 van de in totaal 21 VPO studenten.

SMART WORKS 1.1

Opzet en beperkingen van dit evaluatieverslag

www.smartworkscaribbean.com

Dit evaluatieverslag beperkt zich tot de observaties en inzichten van de externe docent, naar aanleiding van de eerste uitvoering van het vak Projectmatig Werken, voor de VPO nieuwe stijl in oktober/november 2009. In dit verslag zijn de evaluatieformulieren en toetsresultaten van de VPO studenten niet verwerkt. Dit wordt door het LPO gedaan. Dit verslag bestaat uit 3 hoofdstukken en 6 bijlagen. • Hoofdstuk 1 gaat in op de leerdoelen en uitgangspunten van het vak Projectmatig Werken. • Hoofdstuk 2 zet het lesprogramma uiteen en vat de observaties van de docent samen. • Hoofdstuk 3 doet een aantal verbetervoorstellen voor de toekomst

1.2

Leerdoelen vak Projectmatig Werken

Voor het VPO vak ‘Projectmatig Werken zijn een achttal zeer concrete leerdoelen geformuleerd die getoets worden aan de hand van een individuele toets en een eindopdracht in groepsverband (het presenteren van een eigen projectplan in 4 subgroepen). Studenten moeten aan het eind van het vak Projectmatig Werken:

SMART WORKS

1 De kenmerken van een project kennen; 2 Het verschil kunnen aangeven tussen projectmatig werken, improviserend werken en routinematig werken; 3 De verschillende opeenvolgende fasen van een project kennen; 4 De beheersfactoren van een project kennen (de zogenaamde GOTIK factoren); 5 De probleemstelling van een project kunnen definiëren in hoofd- en subdoelen; 6 Een project kunnen structureren door deelresultaten en specifieke activiteiten af te leiden www.smartworkscaribbean.com uit het einddoel; 7 Een eenvoudig projectplan kunnen opstellen; 8 De belangrijkste valkuilen van projectmatig werken kunnen benoemen.

Evaluatieverslag eerste introductiecursus ‘Coachen en Begeleiden in het duaal politieonderwijs’

Professioneel opleiden

4

Evaluatieverslag eerste introductiecursus ‘Coachen en Begeleiden in het duaal politieonderwijs’

8

8


In opdracht van NA-CSI gaf Smart Works

Agressie op school NA-CSI

tijdens­het 10-jarige jubileum van de stichting een workshop ‘Omgaan met lastige leerlingen’ voor leerkrachten en schoolmanagers. Hierbij werden allerlei herken­bare situaties­gedemonstreerd tussen leer­­krach­ten en lastige­ leerlingen en tips en technieken­besproken om hier professioneel mee om te gaan.

NA-SCI

Agressie op school Workshop

Professioneel opleiden

9


Voor het callcenter en het customer service-

Telefonische Gespreksvaardigheden

center van UTS verzorgde Smart Works, in

UTS

Met lokale trainingsacteurs werden gesprek-

opdracht van Maxxecure, een intensieve eendaagse telefoontraining.

ken met boze klanten nagebootst, waarmee cursisten konden oefenen aan de hand van kleine stukjes theorie en veel praktische tips.

Omgaan met afwijkend gedrag van klanten (1)

Professioneel opleiden

10


Voor alle steunpunten van de Kustwacht op

Optreden in het openbaar Kustwacht Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Curaçao, Aruba en Sint Maarten, ontwikkelde Smart Works een intensieve vierdaagse training ‘Optreden in het openbaar’. Hierbij kregen deelnemers handvatten­ en oefen­ingen aangereikt om burgers­ op het water veilig en burgervriende­lijk te woord te staan.

Smart Works dankt alle deelnemers aan de training ‘Optreden in het openbaar’, uitgevoerd in augustus /september van 2009, heel hartelijk voor hun inzet en enthousiasme.

Smart Works dankt alle deelnemers aan de training ‘Optreden in het openbaar’, uitgevoerd in augustus /september van 2009, heel hartelijk voor hun inzet en enthousiasme.

www.smartworkscaribbean.com • mathias@ smartworkscaribbean.com

www.smartworkscaribbean.com • mathias@ smartworkscaribbean.com

r nbaa t ope rs in he kustwachte eden or ervaren Optr Een training vo

Index Deel I

Opdrachten

Opdracht 1 Opdracht 2 Opdracht 3 Opdracht 4 Opdracht 5 Opdracht 6 Opdracht 7 Opdracht 8 Opdracht 9 Opdracht 10 Opdracht 11

Kennismakingsopdracht aan de hand van drie vragen Groepsdiscussie over de toezichthoudende taak Oefenen met LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) Tips en tricks bij lastig burgergedrag Begrip tonen Helder uitleggen Aanscherpen conceptprotocol Tips en tricks bij grensoverschrijdend burgergedrag Inventarisatie eigen leerpunten Proeve van bekwaamheid TOPS en TIPS voor het eigen optreden in het openbaar

Deel II

Communicatie theorie

• De kunsten van het communiceren • Omgaan met agressief gedrag • De techniek van het ‘Verbale Judo’

Informatie over Smart Works

www.smartworkscaribbean.com

Professioneel opleiden

een

Ruimte voor eigen aantekeningen

Deel V

Optreden in het openbaar

SMART WORKS

r nbaa t ope ajaar 2008 in he achters • n eden ren kustw Optrtairning voor erva

SMART WORKS

Deel III

1

www.smartworkscaribbean.com

11


In opdracht van het Landelijk Politie Opleidings­instituut (LPO) ontwikkelde Smart Works

Begeleiden en coachen

een intensieve vierdaagse cursus voor politie inspecteurs.

Korps Politie Curaçao (KPC)

In deze cursus kregen politie-inspecteurs kennis­ en vaardigheden aangereikt om als coach en begeleider op te treden in hun nieuwe­duale onderwijsstructuur.

Kansen voor het Korps (3 kaarten)

Landelijk Politie Opleidingsinstituut

Groep/datum: Naam: Begeleidingsrol in het nieuwe duale politieonderwijs: Maak de volgende zin af:

De invoering en uitvoering van het nieuwe duale en competentiegerichte politieonderwijs zie ik als een duidelijke verbetering op het oude onderwijs omdat:

Groep/datum: Naam: Begeleidingsrol in het nieuwe duale politieonderwijs: Maak de volgende zin af:

De invoering en uitvoering van het nieuwe duale en competentiegerichte politieonderwijs is naar mijn mening een belangrijke kans omdat:

Groep/datum: Naam: Begeleidingsrol in het nieuwe duale politieonderwijs: Maak de volgende zin af:

De invoering en uitvoering van het nieuwe duale en competentiegerichte politieonderwijs is echt nodig:

Coachen en begeleiden in duaal politieonderwijs, een introductiecursus

SMART WORKS

21

www.smartworkscaribbean.com

Smart Works dankt alle deelnemers aan de introductiecursus ‘Coachen en begeleiden in duaal politieonderwijs’ van oktober 2009 heel hartelijk voor hun inzet en enthousiasme.

Professioneel opleiden

www.smartworkscaribbean.com • mathias@ smartworkscaribbean.com

12


Voor lokale acteurs organiseerde Smart Works

Werken met professionele trainingsacteurs

een start- en verdiepingscursus ‘Trainingsac-

open inschrijving

Na deze cursus is een veelzijdig team van

teren’ met ervaren docenten en trainingsacteurs uit Nederland.

15 lokale trainingsacteurs succesvol ingezet bij trainingen voor lokale scholen, Kooyman, de Kustwacht, Western Union, KPC en RST. www. smartworkscaribbean.com mathias@smartworkscaribbean.com

Smart Works dankt Piet Goos, Perla Thissen en alle deelnemers aan de tweedaagse opleiding ‘Werken met trainingsacteurs’ van 25 en 26 juni 2008 heel hartelijk voor hun inzet en enthousiasme.

Smart Works organiseert Gepubliceerd in Coaching Magazine, 2008 Door: Drs. Maya Mathias

Even voorstellen

… ons Team

Maya Mathias, trainer, opleider en ontwikkelaar, startte haar

Handen omhoog of ik schiet!

loopbaan bij Circon, één van de eerste Nederlandse trainingsbureaus die werkte met trainingsacteurs. In 2000 richtte zij een eigen succes­ vol trainingsbureau op en in 2005 emigreerde zij voorgoed naar Curaçao. Vanuit haar bedrijf Smart Works, verzorgde Maya Mathias de afgelopen jaren veel trainingen voor overheid en bedrijfsleven op het terrein van klantgerichtheid, communicatie, management, team­ building en integriteit.

Piet Goos, trainer, opleider en coach, startte zijn loopbaan

Werken met professionele trainingsacteurs in opleidingssituaties

Zes baliemedewerkers steken geschrokken hun handen omhoog, wanneer een gewapende en gemaskerde man schreeuwend hun bank binnenstormt. Als de overvaller na enkele

in het sociaal en cultureel werk. Hij is een zeer ervaren all round trainer, (rebalancing)coach en Master Practioner NLP en werkt met managers en professionals in bedrijfsleven en overheid. De afgelopen jaren ontwierp Piet Goos veel trainingen voor verschillende bedrijfssectoren op het terrein van agressiehante­ ring, verzuim, kwaliteitszorg en managementvaardigheden.

minuten met een kleine buit verdwijnt, wordt er geklapt. ‘Goed gedaan’, roept de trainer terwijl zijn cursisten opgelucht adem halen. Hier is gelukkig geen sprake van een echte overval, maar een spelsimulatie. De overvaller is geen doorgewinterde crimineel,

Perla Thissen,

professionele trainingsactrice komt uit

maar een professionele trainingsacteur. De baliemedewerkers zijn

Curaçao. Na een acteursopleiding in Nederland, speelde

bankemployees die tijdens een training leren hoe ze veilig moeten

zij in bekende TV series zoals Zeg eens A, Medisch Centrum

handelen bij een overval, wat hun kans op schade en trauma’s

West en Goede tijden, slechte tijden. Tegenwoordig werkt

achteraf behoorlijk verkleint.

Perla Thissen als full time trainingsactrice in Nederland, Curaçao en Aruba in allerlei soorten bedrijfstrainingen

Werken met trainingsacteurs is in Nederland razend populair. Wie

voor commerciële instellingen, overheid, gezondheidszorg

als professional een training volgt over advies- of beoordelings-

en politie.

gesprekken, verkooptechnieken, klantgericht handelen of coachend leiderschap, loopt er vast en zeker één tegen het lijf, waar hij naar hartelust op en mee kan oefenen. Daarin schuilt ook de kracht van deze methodiek. Vaardig communiceren en leiding geven leer je niet uit boeken, maar proefondervindelijk, in de praktijk. En dat is precies wat in veel trainingen ontbreekt. Trainingsacteurs bieden cursisten wel levensechte werksituaties aan met klanten, managers

Voor meer informatie zie www.smartworkscaribbean.com of neem vrijblijvend contact op met Maya Mathias, directeur Smart Works tel.: 00-5999-7677848, Mathias@smartworkscaribbean.com

en medewerkers uit hun eigen praktijk.

Professioneel opleiden

13


Voor de Rotary verzorgde Maya Mathias van

Communicatie, cultuur en samenwerking

Smart Works samen met Nancy Winklar en

Rotary Youth Leadership Award 2010

Deze jongeren, geselecteerd op basis van hun

Stella van Rijn een levendige workshop voor ruim 40 talent­volle lokale jongeren.

leiderschapskwaliteiten, kregen een gratis programma aangeboden om hun ’leadership and teamwork skills’ te testen en te versterken.

Professioneel opleiden

14


Voor de PwC adviseurs uit Aruba en Curaçao organiseerde Smart Works, samen met Wanna­goo­ Outdoors op Caracasbaai een actieve funmiddag om elkaar beter te leren kennen.

Outdoor Fun PwC advisory

Met actieve en levendige­ buitenactiviteiten­ werden deelnemers uitgedaagd om hun kwali­ teiten en talenten in te zetten voor hun team.

Smart Works dankt het PwC Advisory Team heel hartelijk voor haar inzet en enthousiasme tijdens de outdoor teambuildingactiviteit van 11 februari 2011 op Caracas Baai www.smartworkscaribbean.com • mathias@smartworkscaribbean.com

4) De negen teamrollen van Belbin Het teamrolmodel van Belbin is gebaseerd op een negen jaar durend onderzoek naar de samenstelling en effectiviteit van managementteams. Op basis van dit onderzoek benoemde Belbin negen teamrollen.

Reader Bedrijfsman De Bedrijfsman is de praktische figuur en organisator van het team. Nuchter, ordelijk en taakgericht als hij is, weet u zich met hem verzekerd van een harde werker. Hij zet gemakkelijk plannen en ideeën om in uitvoerbare taken.

Februari 2011

Teamactiviteit PWC Advisory

Brononderzoeker De Brononderzoeker is de vrolijke, extraverte netwerker van het team. Enthousiast, avontuurlijk en ruimdenkend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten. Hij is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten.

Plant De Plant is de creatieve denker van het team. Een originele en vrije geest die de ruimte zoekt om te kunnen fantaseren over de toekomst en die met verrassende ideeën en (out of the box) oplossingen komt.

PriceWaterHouseCoopers

Monitor De Monitor is verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus van het team. Hij wil altijd weten hoe de vork in de steel zit en zal niet over één nacht ijs gaan. De Monitor houdt goed in de gaten of alle voorgenomen plannen ook gerealiseerd worden. Hij kan lang wikken en wegen, maar zijn oordeel is zelden onjuist.

Vormer De Vormer is gedreven, gepassioneerd en wilskrachtig. Hij heeft een sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging en weet mensen in beweging te krijgen.

PwC Advisory, advice into action Training ‘Coachend Leiderschap’

SMART WORKS

9

www.smartworkscaribbean.com

Outdoor teamevent led bij Smart Works and Wannago Outdoors, 11 February 2011 at Caracas Baai, Curaçao

Professioneel opleiden

www.smartworkscaribbean.com

15


Voor de initiële kustwachtopleiding van de

Sociale vaardigheden en boarding

Kustwacht (IKO) verzorgde Smart Works de

Initiële Kustwachtopleiding (IKO)

Deze modules werden op maat gemaakt

afgelopen 3 jaren de modules ‘Sociale vaardigheden’ en ‘Boarding’.

waar­bij­­er intensief geoefend werd met pro­ f­es­­sionele­trainingsacteurs en werksituaties op het water. www. smartworkscaribbean.com mathias@ smartworkscaribbean.com

Het Smart Works team feliciteert de studenten van de IKO 2008/2009 met hun beëdiging tot kustwachter en wenst hun een succesvolle en avontuurlijke toekomst.

n h ede ardig IKO) le vacht Opleiding ( SociaInitiële Kustwa

SMART WORKS

www.smartworkscaribbean.com

Bijlagen 3 Opzet Boardingtraining

Opzet Boardingtraining Deel I Opzet, werkwijze en accenten • Er worden 5 lessen van ieder 2,5 uur verzorgd in het klaslokaal • Er wordt gewerkt met professionele trainingsacteurs • Jeroen Dirksen treedt op als intern co­docent • Twee oud IKO studenten komen vertellen over hun opleiding­ en werkervaringen Leerdoelen • Kennen van het basisprotocol bij routinecontroles in duidelijke stappen en in 3 verschillende talen (inclusief bijbehorende woordenschat en vakjargon) • Uit kunnen voeren van een routinecontrole bij verschillende soorten schepen in binnen en buitenwateren en weten waar je op moet letten qua scheepsdocumenten en veiligheids­ middelen • Tonen van een professionele en burgervriendelijke houding jegens burgers • Om kunnen gaan met met lastig burgergedrag (zeuren en zielig doen, lastige vragen stellen)

Opzet Boardingtraining Deel II Opzet, werkwijze en accenten • Er worden 4 lessen van ieder 4 uur verzorgd, buiten aan de steiger in mei 2009 • Maya Mathias (Smart Works) en Artoir Herreara (Kustwacht) treden op als docententeam • Gezagvoerder Sambo en ervaren kustwachters kijken en coachen vanaf de kant mee • Cases vinden plaats op het water, met 1 passagiersboot en 1 kustwachtboot aan de steiger • Cases worden al in de klas geoefend met de IKO groep en tijdens een generale repetitie met de acteurs geoefend op het water Vijf centrale simulaties • Centraal staan 5 multidisciplinaire boardingcases in oplopende moeilijkheidsgraad en in 3 talen met oog voor: • fysieke/tactische aspecten; • juridische aspecten; • communicatieve aspecten; • veiligheidsaspecten; • samenwerkingsaspecten.

De directeur van Smart Works verklaart hierbij dat de training ‘Sociale vaardigheden’ voor de Initiële Kustwacht Opleiding (IKO) succesvol is afgerond door:

• De simulaties worden door het gezamenlijke docententeam en meekijkende kustwachters beoordeeld op een positieve feedbackwijze en aan de hand van een gestructureerd beoordelingsformulier

SMART WORKS

www.smartworkscaribbean.com

Professioneel opleiden

Evaluatieverslag Drs. Maya Mathias, Directeur Smart ‘Optreden Works in het openbaar’

SMART WORKS

15

Curaçao/ datum

www.smartworkscaribbean.com

16


Voor de Universiteit van Curaçao verzorgde

Colleges Human Resources Management

Smart Works het college ‘Introduction to HRM’

Universiteit van Curaçao

In deze colleges werd gewerkt met modern

voor eerstejaars studenten en ‘Principles­ of HRM’ voor ouderejaars studenten.

lesmateriaal, levendige presentaties en praktische opdrachten over HRM vraagstukken op Curaçao.

UNA studenten helpen het midden- en kleinbedrijf Tekst en fotografie > Maya Mathias

Veertien weken lang werkten de eerstejaars marketingstudenten van de UNA aan een bijzonder project; het maken van een ‘resource guide’, een informatiegids, voor het midden- en kleinbedrijf. Coaching vroeg de studenten en hun trotse docenten naar de ervaringen en hun eindproduct; een praktisch en aantrekkelijk vormgegeven informatiegids die kleine ondernemers moet helpen om verantwoord door te groeien en te slagen in de harde zakenwereld. Drie vliegen in 1 klap Het idee van de informatiegids komt van Chehadi Eddine, MBA/MBI, assistant professor Marketing van de Faculteit Sociale en Economische Wetenschappen (SEF) en werd uitgewerkt door Hanneke Harmsen, parttime gastdocent en senior organisatieadviseur bij PricewaterhouseCoopers, tot een goed doortimmerd studentenproject. Het docententeam sloeg hiermee drie vliegen in 1 klap. Het project komt tegemoet aan de doelen van de UNA om studenten steeds meer ondernemend te laten leren en om nieuwe informatie

dat je het als bedrijf overleeft. Een compacte gids met tips, adviezen, interviews en oplossingen uit de praktijk helpt deze kleine ondernemers om betere beslissingen te nemen bij de uitbouw van hun bedrijf, maar het moet wel in een vorm gegoten wordt die deze doelgroep aanspreekt en bereikt.’

The real thing

Over de inhoud en de vorm hebben de studenten goed nagedacht, want hoe pak je zoiets aan? Onder leiding van Harmsen werkten ze in groepjes aan een projectplan. Na levendige brainstorm sessies, gesurf op het internet en uitvoerig deskresearch trokken de studenten er op uit om met kleine onderne-

te delen met de gemeenschap. Bovendien voorziet de gids in de grote informatiebehoefte van het midden- en kleinbedrijf (MKB), een vitale, maar ook kwetsbare sector van de Curaçaose economie. Eddine: ‘Meer dan de helft van de startende ondernemers gaat binnen drie jaar failliet, onder meer door onvoldoende mangement en te weinig verstand van de financiële, juridische, personele en marketing kanten van het bedrijf.’ Harmsen: ‘Een snèkhouder, visverkoper of schoonheidsspecialiste weet misschien alles van zijn of haar product, maar dat wil nog niet zeggen

>>

mers te praten en met de organisaties die hen ondersteunen, zoals ADECK (de associatie van kleine ondernemers), de Kamer van Koophandel en Stimul-IT. Die kennismaking met ‘the real business world’ - het eigenlijke doel van het ‘ondernemend leren’ - vonden de studenten een van de leukste kanten van het project. Fharamabella Plantijn; ‘Door al die interviews kom je er achter wat kleine ondernemers echt bezighoudt , waar ze tegen aan lopen en waar ze behoefte aan hebben.’ Ravello Sairras; ‘En tegelijkertijd kun je ze warm maken voor je eigen product. Je leert veel over de onderwerpen van je eigen gids en wat er allemaal bij komt kijken om zo’n gids te maken.’ De kennismaking had nog een bijkomend voordeel. Joella Smiet; ‘Het praten met geslaagde en mislukte ondernemers over de lastige en mooie kanten van een eigen bedrijf, zorgt dat je heel goed na gaat denken over je eigen ambities om zelf ook zoiets te beginnen’. Die ambities zijn er, want zeker de helft van de marketing studenten wil later ook zelfstandig ondernemen. Het gehele artikel staat op de website:

www.coaching-magazine.net Coaching 1 l 2007

Professioneel opleiden

29

17


Voor de afdeling financiën van CUROIL leidde­­

Smart Works een visiedag. Hierin gingen ma­

Visiedagen leiden

na­ger­ en medewerkers met elkaar in gesprek­ over de afdelingskoers.

Afdeling Financiën CUROIL

Tijdens deze actieve dag was er ruimte voor ieders inbreng en vragen. En van alle sub­ afde­lingen werden haalbare en inspirerende verbetersuggesties geïnventariseerd.

Reader Mei 2011 Teambuilding Curoil

Hoe kun je kernkwadranten voor jezelf opstellen? Je kunt bij verschillende kwadranten instappen • Begin met het inventariseren van je sterke punten en werk deze uit via de valkuil, de uitdaging en de allergie. • Begin met je uitdagingen, redeneer terug naar je valkuil en herken de kwaliteit die erachter zit. • Vraag vrienden, familie of collega´s naar je valkuilen. Ze weten er vast wel een aantal op te noemen. Werk terug van valkuil naar kwaliteit en ontdek vervolgens jouw uitdagingen en allergieën. • Stoor je je mateloos aan die collega? Kijk ook eens naar de kwaliteit die erachter zit en wat je ervan kunt leren. Daarmee kun je ook een uitdaging, valkuil en kwaliteit bij jezelf ontdekken. Het is een aanrader om eens samen met je collega’s kernkwadranten op te stellen en openlijk allergieën te bespreken. Zo kun je de samenwerking verbeteren.

kernkwadrant HetHet kernkwadrant schematisch uitgewerkt

Kernkwaliteit

+

Positief tegenovergestelde

-

↓↓ ←

-

Positief tegenovergestelde

Teveel van het goede

Allergie

SMART WORKS

Valkuil

Teveel van het goede

+

Uitdaging

www.smartworkscaribbean.com

3/10

Training ‘Coachend Leiderschap’

Professioneel opleiden

READER Teambuilding Afdeling Finance CUROIL 20

18


Conferenties ontwerpen en voorzitten Dia di Dialogo

posters

9/5/06

3:01 PM

Voor de vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad (VNW) ontwierp Maya Mathias een interactieve conferentie ‘Dia di Dialogo’, die zij samen met Martin van den Blink voorzat. Aan deze conferentie over de nut en noodzaak­ van ontwikkelingssamenwerking namen circa 120 professionals deel, afkomstig uit alle boven-­en benedenwindse eilanden.

Page 1

Dia di Diálogo • Day of dialogue • Dag van de dialoog Workshop 4.

Dialogo_opzet

9/5/06

2:49 PM

Page 1

De workshops Dia di Diálogo: *De workshops

‘Solo of samen’

De vier kernthema’s zijn tijdens de voorbereidende gespreksrondes door de deelnemers zelf ingebracht. • • • •

• • • •

3. ‘Meer is minder’ Nut en noodzaak van één (ei)landelijk integraal meerjarenprogramma Toevoegen van nieuwe programma’s (sectoren) Looptijden van huidige programma’s Nut en noodzaak van jaarplannen

• • • •

4. ‘Solo of samen’ Eigen koers of samenwerking Landelijke beleidsdoelen versus eilandelijke uitvoering Schaalvoordelen versus maatwerk Samen delen van expertise

aiD

iD

Dia Di

ogoláiD Diálogo goolaid ed nav gaD • eugolaid fo yaD

Day of dialogue • Dag van de dialoog

2. ‘Meten is weten’ Nut en noodzaak van monitoring en evaluatie van programma’s Wat is meetbaar en wat niet Wie meet wat Het delen van meetresultaten met het oog op de tweejaarlijkse programmadialoog

• • •

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Professioneel opleiden

1. ‘Verdeel en heers’ Afstemming tussen programma’s op basis van een heldere visie Verdeelsleutel, politieke prioriteiten en ambtelijke voorbereiding Voorkómen van onder- of overbesteding Uitvoeringscapaciteit

Tekening Dhr. Raedemakers

Vrijdag 22 april 2005 La Belle Alliance Avila Beach Hotel, Penstraat 130-134 Willemstad, Curaçao

19


In opdracht van Radio Wereldomroep Neder-

Focusgroepen begeleiden Radio Wereldomroep Nederland

land organiseerde Smart Works een zestal focusgroepen op Curaรงao en Aruba met een opkomstpercentage van 95%. In deze focusgroepen werd het luister- en leesgedrag van de verschillende doelgroepen in kaart gebracht aan de hand van gerichte vragen.

Professioneel opleiden

20


Effectieve werkrelaties Fundashon Pro Bista

In opdracht van ‘Fundashon Pro Bista’ ver­ zorg­de Smart Works, in samenwerking met Maghalie­George van Deloitte Dutch Caribbean,­ de training ‘Effectieve werkrelaties’. In deze training voor het hele personeel stonden ‘eigen kwaliteiten’ en valkuilen centraal en het praktisch inzetten van eigen kwaliteiten­om beter, efficiënter en met meer plezier samen­te werken.

3) De 6 succesfactoren van succesvolle teams Reader

De zes succesfactoren van een goed presterend teams zijn:

• Wederzijds respect • Initiatief tonen

September 2011

Training ‘Effectieve Werkrelaties’ Pro Bista Team

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid • Flexibiliteit • Heldere doelstellingen • Open communicatie

1) Wederzijds respect heeft te maken met het benutten en waarderen van verschillen in het team,

Geetanjalie Jhingoeri

leren en accepteren van elkaar, het creëren van een sfeer van vertrouwen en zorgen dat iedereen zich in het team gewaardeerd voelt.

Beste Pro Bista teamlid 2011

2) Initiatief tonen heeft te maken met creativiteit en energie vrijmaken voor de groep. Teamleden zorgen met elkaar voor een sfeer van actiegerichtheid en ondernemendheid. Het gaat daarbij niet alleen om mooie woorden, maar ook om echt doen wat je zegt en belooft. Initiatiefrijke teams durven ondernemingsgeest te bevorderen.

3) Gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft te maken met het stimuleren van iedereen om mee te doen en te participeren aan de activiteiten en doelen van het team. Het gaat hierbij om samen denken, samen doen en samen beslissingen nemen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt voor teamgeest en een gevoel van saamhorigheid. 4) Flexibiliteit heeft te maken met aanpassingsvermogen. Je probeert je als team en individueel teamlid te verbeteren en te ontwikkelen. Dat betekent dat je goed inspeelt op veranderende omstandigheden en je flexibel opstelt als dat nodig is. 5) Heldere doelstellingen geven het team richting en focus. Ze bevorderen resultaatgerichtheid en goede prestaties. Met heldere doelstellingen heeft een team iets om naartoe te werken. Teams moeten wel goede afspraken maken om hun doelen gezamenlijk te bereiken. 6) Open communicatie creëert helderheid en duidelijkheid. Het zorgt ervoor dat iedereen voldoende informatie krijgt en op de hoogte is van zaken die hij moet weten. Open communicatie zorgt ook dat teamleden goed omgaan met conflicten en eerlijk en direct tegen elkaar durven zijn.

SMART WORKS

Training ‘Effectieve werkrelaties’

kernkwaliteit: Luisterend

6

SMART WORKS www.smartworkscaribbean.com

Professioneel opleiden

www.deloitte.com

21


Meer weten over onze trainingsproducten? Bezoek onze website op Optia nde bitem olupta que ni ipsus, nosti voor dolowww.smartworkscaribbean.com meer rum eniet hitia conectore et la beeldmateriaal. cus, cuptae solupiet informatie, nieuws en rem. Ra verum a prepedi oressitate ipsum et essecup tatempore, odi a cumquossimus perferum

Mail of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek Mathias@smartworkscaribbean.com 00-5999-5280445. Wij staan u graag persoonlijk te woord !

Professioneel opleiden 22

Portfolio New Skills  

Portfolio New Skills