Page 1

HET PERSOONLIJKE LOOPBAANORIËNTATIE PROGRAMMA VOOR DE ONDERZOEKENDE STUDENT


  © 2016 VidyMe BV / ImpactYou.

Ontwikkeld in samenwerking met studenten en docenten uit het beroepsonderwijs. Bijzondere dank aan het ROC van Amsterdam, Wanda Kaminski (Docent & Projectleider taal -en rekenen), Mirte Hamers (Stagemakelaar), Lotte Jansen (Docent), Astrid Schrama (Onderwijskundige), Bastiaan Smits (Directeur), Jors Barskè (Docent), Mitch Molnar (Opleidingsmanager), Tess van Dongen (Opleidingsmanager), Chantal Willems (Directeur Marketing & Communicatie), Edo de Jaeger ( Voorzitter College van Bestuur), Christa van Wilgenburgh (Student). Daarnaast Landstede. Marcel Counotte (Docent en Ambassadeur Talentvol Ontwikkelen - Coachen en Begeleiden), Theo van Geffen (Directeur Educatie & HRM/HRD)). Graafschap College. Marcel Kuiten (Senior Docent & Projectmanager Zorg, Welzijn en Sport), Theo Blom (Directeur Zorg, Welzijn en Sport) Rachelle Wanders (Student). En "last but not least", Piet Hazelebach (Docent & Taalkundige).

Auteur: Kirsten Mauer Design: Kuipers Art Direction www.kuipersartdirection.com

ISBN: 978-90-825848-0-6 NUR: 100 Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Samensteller(s) en de uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. Composer(s) and publisher are fully aware of their responsibility of ensuring optimum reliability with regard to their publication. Nevertheless, they can not accept any form of liability for any inaccuracies that may appear in this publication.

1


B O L UTE

RO

en het n e d gevoneven aan: t b e h g k it boe raag terug d e j Indienan jou is, g niet v

:

am a n r o Vo

:

am a n r e t Ach

l:

E-mai

:

mer m u n on

Telefo

Klas: l:

Schoo

ng:

i Opleid

2


Voorwoord Je hebt gekozen voor een opleiding. Je bent aangenomen en dus gestart. Er komt een hoop op je af. Je vraagt je misschien af, of je de juiste keuze hebt gemaakt. Je droomt waarschijnlijk van een mooie toekomst en hoopt dat deze opleiding je kan helpen dat te bereiken. Op iedere mbo-opleiding volg je loopbaanlessen. Deze zijn bedoeld om je zelfverzekerd en veerkrachtig tot de arbeidsmarkt te laten toetreden. Je werkt gedurende de lessen o.a. aan de volgende 5 competenties:

Wat wil ik en waarom wil ik dat? (motievenreflectie) Wat kan ik en wat kan ik niet? (kwaliteitenreflectie) Waar vind ik werk dat bij me past? (werkexploratie) Hoe bereik ik dat? (loopbaansturing) Hoe leg ik contact en wie kan mij helpen? (netwerken)

We hebben ervoor gezorgd, dat in dit boek alle competenties aan bod komen. Ook is er aandacht voor zelfbeeld, opleidingsbeeld en beroepsbeeld. Alles is verdeeld over 4 hoofdstukken en 40 lessen. Ieder hoofdstuk behandelt daarnaast belangrijke loopbaanvragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat betekent dat voor een ander? We hebben het zo uitdagend, laagdrempelig en effectief mogelijk voor je gemaakt om met je loopbaan aan de slag te gaan. Als bonus hebben we de meest innovatieve digitale tools geïntegreerd in het programma. Deze tools bestaan onder andere uit een eigen professionele profielwebsite, waar je al je kwaliteiten maximaal naar voren kunt laten komen. Niet zo maar een cv’tje dus, maar een volwassen omgeving, waar je zelf bepaalt wat je deelt. Kernwaarden, je portfolio, of zelfs een eigen persoonlijke videoboodschap, het kan allemaal. Uiteraard helpen we je door middel van onze unieke online videostudio gemakkelijk een overtuigende video te maken. Succes! De loopbaancompetenties zijn ontleend aan de vijf loopbaancompetenties van F.Meijers en M. Kuipers (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren, loopbaancompetenties in het (v)mbo, Het Platform Beroepsonderwijs.

3


Inhoudsopgave ☐ Wie ben ik? ☐ Les 1: Welke indruk maak je? ☐ Les 2: Hoe denk je over je opleiding en toekomstig beroep? ☐ Les 3: Wat is een passie en hoe zit dat bij jou? ☐ Les 4: Wat zijn je persoonlijke eigenschappen? ☐ Les 5: Wat zijn je kernwaarden? ☐ Les 6: Welke kernkwaliteiten heb je in huis? ☐ Les 7: Met welke houding sta je in het leven? ☐ Les 8: Hoe zit het met je gedrag en gewoontes? ☐ Les 9: Welke rol speelt kleding en persoonlijke verzorging? ☐ Les 10: Wat zegt je muziekkeuze over jou?

8/9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 / 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24 / 25 26 / 27

☐ Wat kan ik? ☐ Les 11: Waar ben je goed in? ☐ Les 12: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 1 ☐ Les 13: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 2 ☐ Les 14: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 3 ☐ Les 15: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 4 ☐ Les 16: Op welke manier leer je en hoe kan je dat nog beter doen? ☐ Les 17: De kracht van een portfolio ☐ Les 18: Hoe maak je een cv? ☐ Les 19: Wat is de invloed van je omgeving? ☐ Les 20: Presenteren waar je goed in bent

30 / 31 32 / 33 34 / 35 36 / 37 38 / 39 40 / 41 42 / 43 44 / 45 46 / 47 48 / 49

☐ Wat wil ik? ☐ Les 21: Teken je toekomst! ☐ Les 22: Wat brengt je in beweging? ☐ Les 23: Het verschil tussen een broodbaan en een droombaan. ☐ Les 24: Waar word je gelukkig van? ☐ Les 25: Hoe stel je prioriteiten? ☐ Les 26: Wie bewonder je? ☐ Les 27: Kom in actie! ☐ Les 28: Lig je op koers? ☐ Les 29: Interview een professional ☐ Les 30: Ben je stageklaar?

52 / 53 54 / 55 56 / 57 58 / 59 60 / 61 62 / 63 64 / 65 66 / 67 68 / 69 70 / 71

☐ Wat betekent dat voor een ander? ☐ Les 31: Nu ik je beter heb leren kennen.. ☐ Les 32: Hoe ga je om met vacatures? ☐ Les 33: Hoe reageer je op een vacature met video? ☐ Les 34: Wat kenmerkt een overtuigende videoboodschap? ☐ Les 35: Netwerken: de snelste weg naar een stage of baan! ☐ Les 36: Hoe werkt het met open solliciteren? – deel 1 ☐ Les 37: Hoe werkt het met open solliciteren? – deel 2 ☐ Les 38: De kracht van sociale media ☐ Les 39: De STARRT methode ☐ Les 40: Hoe zit het eigenlijk met stage?

74 / 75 76 / 77 78 / 79 80 / 81 82 / 83 84 / 85 86 / 87 88 / 89 90 / 91 92 / 93

4


Werkwijze Om je te helpen inzicht te krijgen in jouw ontwikkeling, hebben we aan iedere les een symbool toegevoegd. Het symbool geeft aan welke loopbaancompetentie(s) je hiermee ontwikkelt. Aan het eind van het boek, vind je een lijst met vragen om te checken hoe je ervoor staat. Het werkt motiverend om dingen te kunnen afvinken van een lijst, wanneer je iets hebt voltooid. Daarom hebben wij in de inhoudsopgave, voor iedere les, een hokje geplaatst. Wanneer je de opdrachten die erbij horen hebt gedaan, mag je mag een vinkje zetten. Omdat bewustwording niet mag ontbreken in het proces van ontwikkeling, hebben we aan het eind van het boek nog een aantal refl ectiebladen toegevoegd. Handig om te bespreken met je loopbaanbegeleider of mentor! Route LOB bestaat uit een praktische, en tegelijk bijzondere, invulling van jouw loopbaan leerlijn. Door een unieke combinatie van interactie tussen de lesstof en jouw persoonlijke digitale werktools, leer je de beste versie uit jezelf te halen.

Persoonlijke profielwebsite

Route LOB leer –en werkboek Jouw online videostudio

Heb je suggesties, tips of ideeĂŤn, om ons programma nog beter te maken? Wij horen graag per mail van je op info@impactyou.nl 5


Begrippenlijst Het verschilt per persoon, hoeveel woorden en uitdrukkingen je kent in een bepaalde taal. Dat noem je een woordenschat. Als je woordenschat nog in ontwikkeling is, en je sommige dingen daardoor nog lastig te begrijpen vindt, geeft dat helemaal niets. Er is een eenvoudige manier om zelf je woordenschat te vergroten. Daar helpen we je graag bij! Het werkt als volgt: • • • • •

Schrijf het woord, of de uitdrukking die je niet begrijpt, op in de linker kolom Zoek de betekenis van het woord of de uitdrukking op. Bijvoorbeeld op het internet, of door het aan iemand in jouw omgeving te vragen Noteer het antwoord in de rechter kolom Oefen met het woord of uitdrukking, door het zelf regelmatig te gebruiken Vraag eventueel of iemand je af en toe wil overhoren, om te toetsen hoe je woordenschat is toegenomen

Woord of uitdrukking

Betekenis

6


WIE BEN IK?

Een vraag waar nogal veel bij komt kijken. Hoe vat je in een paar woorden of zinnen samen wie jij bent? Wat maakt jou jou?

onderscheid tussen dingen en andere zaken. In de oertijd was categoriseren een uitstekend overlevingsmiddel. Als je een leeuw zag betekende dat een levensgevaarlijk situatie. Als je niet bij iedere leeuw had gedacht dat alle leeuwen hetzelfde zijn (dus gevaar, wegwezen!) en had overwogen deze leeuw een kans te geven, had je het verhaal zeer waarschijnlijk niet meer kunnen navertellen.

Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat ze graag dingen in hokjes stoppen. Categoriseren noem je dat. Dat doen ze om grip te krijgen op de wereld en dat doen je hersenen op een hele slimme manier. Door dingen in hokjes te stoppen en daar goed te bewaren, hoef je niet keer op keer opnieuw te leren. Het is zelfs zo dat je over sommige dingen niet eens meer na hoeft te denken als ze eenmaal een plek in een hokje hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen. Je hebt vaak als kind geleerd hoe het moet. Je weet dat een stuur dient om richting te bepalen, een trapper om vooruit te komen en een rem om vaart te minderen. Als je nu op een fiets stapt, hoef je niet opnieuw naar de fiets te kijken en te ontdekken waar alle onderdelen voor zijn. Die hebben je hersenen veilig opgeslagen in een hokje. Dat geldt ook voor het gebruik van de fiets. Zelfs als je jaren niet meer hebt gefietst, rijd je er zo mee weg.

Wij stoppen ook mensen in hokjes, ook wel stereotyperen genoemd. Het zou kunnen zijn dat jij in een hokje wordt geplaatst waar jij helemaal niet in thuis wilt horen. Dat kan erg vervelend zijn. Wij willen je graag zo goed en zo veel mogelijk helpen het beste van jezelf te laten zien om jouw kansen te vergroten op het vinden van een mooie stage of baan.

Helaas maken je hersenen geen

7


Les 1: Welke indruk maak je? Lesdoel: Je leert tijdens deze les je bewust te worden van de werking van een eerste indruk en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarbij leer je welke eerste indruk jij op anderen maakt. Je krijgt maar ĂŠĂŠn kans om een eerste indruk te maken! Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er niet meer dan 2 seconden nodig is om een (correct) oordeel over iemand te vellen bij een eerste indruk. Als de indruk is gemaakt, is het lastig om een oordeel over iemand te veranderen. Daarom wil je er alles aan doen om goed over te komen! Op basis van deze indruk worden regelmatig snel beslissingen gemaakt. Wij doen dat bijvoorbeeld in het vormen vriendschappen, het besluit naar een docent te willen luisteren of bij het inschatten van vreemde mensen in situaties die mogelijk onveilig kunnen zijn. Het is ook zeer gebruikelijk bij sollicitatiegesprekken, dus wees er alert op.

Wat denk je, maakt het meisje op de foto een goede eerste indruk? Waarop baseer je dat?

8


Opdracht Nu jij! De beste oefening om je bewust te worden van hoe dit werkt en hoe jij overkomt is door het direct te toetsen bij mensen die elkaar nog niet kennen. Dat gaan jullie tijdens deze les doen. In groepjes van 3 of 4 gaan jullie elkaar kort vertellen (maximaal 1 minuut) waarom je voor de opleiding hebt gekozen en wat je ermee wilt bereiken. Je motiveert daarmee de keuze voor jouw opleiding. Je doet dat door met je gezicht naar jouw groepje te gaan staan. Nadat jij klaar bent, geven de anderen uit jouw groepje feedback. Dat doen zij door op verschillende Post-its antwoord te geven op de volgende vragen: • • • • •

Hoe komt jouw klasgenoot op jou over en waaruit blijkt dat? Wat vind je van de spreekvaardigheid van jouw klasgenoot en waaruit blijkt dat? Wat vind je van de presentatievaardigheid van jouw klasgenoot en waaruit blijkt dat? Welke vraag zou je nog willen stellen? Welke tip wil je geven?

Plak de Post-its die jij hebt gekregen op deze pagina zodat je ze niet kwijt kunt raken. Wanneer jij klaar bent geef jij op dezelfde manier feedback aan de klasgenoten uit jouw groep. 9


Les 2: Hoe denk je over je opleiding en toekomstig beroep? Lesdoel: Je leert tijdens deze les je bewust te worden van je gedachten over -en verwachtingen bij jouw opleiding en het beroep waar je voor wordt opgeleid. Door er vervolgens klassikaal over te praten, leer je hoe anderen hierover denken en wat er daadwerkelijk van je wordt verwacht. Dat is belangrijke informatie, omdat het bepalend is voor jouw kans van slagen. Zit je niet op de juiste plek, dan is de kans klein dat je gemotiveerd blijft en je diploma haalt. In dat geval is het van groot belang dat je snel in gesprek gaat met jouw mentor over een eventuele overstap naar een andere opleiding die beter bij je past. Iedereen wil namelijk graag dat jij slaagt!

Maak op de computer een PowerPoint presentatie met plaatjes en woorden die jij vindt passen bij jouw opleiding en het beroep waar je voor wordt opgeleid. Maak daarin duidelijk onderscheid tussen opleidingsbeeld en beroepsbeeld door 2 verschillende slides te maken. De volgende vragen kunnen je hierbij helpen: Slide opleidingsbeeld • Wat verwacht je te leren tijdens deze opleiding? • Wat lijkt je leuk om tijdens deze opleiding te doen? • Wat is de belangrijkste reden dat je voor deze opleiding hebt gekozen? • Wat verwacht je van de docenten op deze school? • Wat is er nodig om goed te worden in jouw toekomstige vakgebied? 10


Opdracht Slide beroepsbeeld • Wat verwacht je te doen in het beroep waarvoor je wordt opgeleid? • Wat is een voorbeeld van een bedrijf waar je zou kunnen komen te werken? • Hoe zien jouw toekomstige collega’s eruit? • Hoe denk je dat de mensen met elkaar omgaan in jouw toekomstige beroep? • Welke klanten help jij met je toekomstige beroep en waarmee? • Wat hoop je met dit beroep te bereiken? (geld, status, plezier..) Wanneer je de PowerPoint af hebt print je beide slides uit. Vervolgens plak je die hieronder in jouw werkboek. Mijn opleidingsbeeld

Mijn beroepsbeeld

Plak hier.

Plak hier.

Wat ik heb geleerd over opleidingsbeeld en beroepsbeeld door de discussie in de klas en graag wil onthouden

11


Les 3: Wat is een passie en hoe zit dat bij jou? Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat het betekent om ergens een passie voor te hebben. Verder ontdek je wat jouw passie is en waarom. Passie is een woord dat je vaak hoort tegenwoordig. Het lijkt wel alsof iedereen een passie moet hebben. Maar wat is het verschil tussen een passie en iets gewoon leuk vinden? Een passie is iets dat je zo gaaf vindt dat je je te gek voelt wanneer je ermee bezig bent. Het geeft je waanzinnig veel energie en je raakt er niet over uitgepraat. Passie heeft vaak ook te maken met iets waar je voor staat en ontzettend belangrijk vindt. Soms niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Een passie is iets dat je leuk vindt. Je bent bereid er alles voor te doen en ook dingen voor op te offeren. Tijdens de les discussieer je aan de hand van passies van bekende mensen. Een soort “warming-up� voordat je op zelfonderzoek uit gaat naar jouw eigen passie. Een mooi voorbeeld van mensen met een passie zijn bijvoorbeeld topsporters, die werkelijk alles opzij zetten om hun doel te bereiken. Wat ik heb geleerd over passie door de discussie in de klas en graag wil onthouden..

12


Opdracht Nu je hebt geleerd wat een passie is en een aantal voorbeelden hebt besproken, ga je zelf aan de slag. Pak pen en papier en geef antwoord op de volgende vragen: 1. 2. 3. 4.

Waar wordt je ontzettend blij van? Waar ga je helemaal van uit je dak? Waar bedanken mensen je voor? Waar ben je belachelijk goed in? Wat zijn je bijzondere talenten? Wat was de laatste keer dat je ergens verschrikkelijk hard aan hebt gewerkt om een buitengewoon resultaat te behalen? Wat was je toen aan het doen en waarom werkte je zo ongelooflijk hard? 5. Stel, je hebt 20 miljoen euro gewonnen in de loterij. Het is nu 3 maanden later. Hoe breng jij de dag door? 6. Wat zou je doen als je zeker wist dat alles zou lukken? 7. Wat voor werk zou je graag willen doen, ook als je er niet voor betaald zou worden? 8. Ga terug naar toen je ergens tussen de 7 en 12 jaar oud was. Wat wilde je toen worden als je later groot zou zijn? Waar staat dat symbool voor? Bijvoorbeeld, je wil de piloot (dus vliegen) worden. Dat kan symbool staan voor vrijheid. Of misschien wilde je dierenarts worden (dieren beter maken). Dat kan symbool staan voor zorgzaamheid. 9. Wat zijn jouw droombanen? Oftewel, welk beroep of functie hebben andere mensen die jij graag zou willen uitoefenen? 10. Waar raak jij niet over uitgepraat? Op basis van de antwoorden die je hebt gegeven heb je een duidelijker beeld gekregen bij jouw passie. Mocht je het nog steeds lastig vinden om jouw passies zelf uit je antwoorden te halen, vraag dan om hulp aan je omgeving. Ik heb een passie voor..

13


Les 4: Wat zijn je persoonlijke eigenschappen? Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat een persoonlijke eigenschap is. Daarbij breng je in kaart wat jouw belangrijkste persoonlijke eigenschappen zijn en wat dat voor jou en je omgeving betekent. Persoonlijke eigenschappen zijn eigenschappen die het resultaat zijn van jouw persoonlijkheid. Wanneer je weet wat jouw eigenschappen zijn kun je beter inschatten wat bij jou past. Wanneer jij bijvoorbeeld materialistisch bent, hecht je veel waarde aan geld en spullen. Dan is het voor jou belangrijk dat je over middelen beschikt om aan geld en spullen te komen. Dat kan door een baan te vinden waar je veel geld mee verdient. In dat geval is het verstandig op tijd te onderzoeken met welke beroepen je dat doel kunt bereiken en of je in aanmerking daarvoor komt. Wanneer dat duidelijk is, kun je de juiste stappen zetten om daar naartoe te werken (opleiding, stage, netwerken, ervaring opdoen).

14


Opdracht Hoe beter jij jezelf kent, des te groter jouw kans van slagen. Wat jouw beeld ook is van persoonlijk succes, je bereikt het alleen wanneer je weet welk pad voor jou het meest geschikt is. Daarmee ga je nu aan de slag! Markeer 10 persoonlijke eigenschappen die op jou van toepassing zijn uit de volgende lijst met voorbeelden, of vul aan met woorden die jij beter vindt passen. Behulpzaam Grappig Materialistisch Sportief Bescheiden IJverig Nieuwsgierig Temperamentvol Betrouwbaar Intelligent Praktisch Trots Creatief Leergierig Rustig Volgzaam Eerlijk Leidinggevend Samenwerkend Vasthoudend Eigenwijs Lief Slim Vriendelijk Flexibel Lui Sociaal Zelfverzekerd Deze persoonlijke eigenschappen passen beter bij mij dan die uit dit lijstje..

De volgende 3 persoonlijke eigenschappen zijn het meest kenmerkend voor mij, en dat blijkt uit.. 1. 2. 3. Het volgende beroep / de volgende functie past goed bij mijn persoonlijke eigenschappen, omdat..

De opleiding die ik nu volg, sluit daar goed op aan ja / nee, omdat..

15


Les 5: Wat zijn je kernwaarden? Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat een kernwaarde is en waarom het handig is om je eigen kernwaarden goed te kennen. Verder breng je in kaart welke kernwaarden op jou van toepassing zijn en wat dat voor gevolgen kan hebben. Kernwaarden zijn jouw basiswaarden. Iedereen heeft normen (dat wat je normaal vindt) en waarden (dat wat je belangrijk vindt). Kernwaarden zijn zeer bepalend in de keuzes die je maakt en hoe jij je gedraagt. Ze spelen ook een grote rol in de omgang met jouw omgeving.

Markeer 10 kernwaarden die op jou van toepassing zijn uit de volgende lijst met voorbeelden, of vul aan met woorden die jij beter vindt passen. Aandacht Assertiviteit Authenticiteit Avontuur Balans Betrouwbaarheid Bescheidenheid Betrokkenheid Collegialiteit Competitie

Flexibiliteit Gelijkwaardigheid Geluk Gemak Humor Kwaliteit Integriteit Klantgerichtheid Leiderschap Liefde 16

Ondernemen Ontdekken Ontspanning Ontwikkeling Overvloed Passie Plezier Rechtvaardigheid Respect Resultaat


Opdracht Creativiteit Loyaliteit Rijkdom Deskundigheid Mededogen Samenwerken Dienstbaarheid Moedig Spiritualiteit Discipline Mondigheid Spontaniteit Duidelijkheid Nederigheid Stabiliteit Eenvoudigheid Onafhankelijkheid Zekerheid Eerlijkheid Openheid Zelfstandigheid Effectiviteit Optimisme Zelfvertrouwen Eigenheid Ordelijkheid Zorgvuldigheid Erkenning Originaliteit Zorgzaamheid Deze kernwaarden passen beter bij mij dan die uit dit lijstje..

De volgende 3 kernwaarden zijn het meest kenmerkend voor mij, en dat blijkt uit.. 1. 2. 3. Het volgende beroep / de volgende functie past goed bij mijn kernwaarden, omdat..

De opleiding die ik nu volg, sluit daar goed op aan ja / nee, omdat..

Tip: Vul jouw kernwaarden direct in op jouw eigen profielwebsite via www.impactyou.online onder de tab CV+!

17


Les 6: Welke kernkwaliteiten heb je in huis? Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat kernkwaliteiten zijn en hoe je met behulp van een model kunt uitdenken wat bijbehorende valkuilen, uitdagingen en allergieĂŤn zijn (opgeroepen door gedrag van andere mensen, dat haaks staat op dat van jou). Daarna oefen je alvast met het model door een van jouw kernkwaliteiten te gebruiken. Kernkwaliteiten zijn positieve eigenschappen die sterk kenmerkend voor jou zijn. Het maakt je tot wie je bent. Achter iedere kwaliteit schuilt een valkuil wanneer je doorslaat. Iemand die daadkrachtig is (positief ) kan bijvoorbeeld drammerig worden (niet zo positief ). Aan iedere kwaliteit kun je een eigenschap koppelen die een goede aanvulling zou zijn, maar wat tegelijkertijd een uitdaging voor je is. Om bij het voorbeeld te blijven, iemand die daadkrachtig is, zou gebaat zijn bij geduld. Een geduldig iemand kan mogelijk passief worden (valkuil). En laat dat nu precies zijn waar daadkrachtige mensen een hekel aan hebben (allergie). Het volgende model kun je gebruiken om te puzzelen met jouw eigen kernkwaliteiten:

18


Opdracht Maak een lijstje van positieve persoonlijke eigenschappen die zeer kenmerkend voor jou zijn. Je hebt bij les 4 hieraan al aandacht besteed. Dit zijn mijn kernkwaliteiten en dat blijkt uit.. 1. 2. 3. Kies nu ĂŠĂŠn van deze kernkwaliteiten en probeer met behulp van het model antwoord te geven op welke valkuil erbij past, welke uitdaging en welke allergie.

19


Les 7: Met welke houding sta je in het leven? Lesdoel: Tijdens deze les sta je stil bij het effect van jouw houding. Je wordt je ook bewust van hoe jij in het leven staat en waar dat je kan brengen? Je kunt het grootste talent van de wereld zijn, maar met een “verkeerde” houding zal niemand je een stage of baan aanbieden. Soms vinden bedrijven jouw houding nog belangrijker dan je vaardigheden. Wanneer je de juiste houding of mentaliteit hebt en de potentie om ergens goed in te worden, zijn veel bedrijven bereid in je te investeren. Ook wanneer je de stage of baan al binnen hebt zal jouw baas je zonder moeite wegsturen. Bijvoorbeeld als je niet meewerkt, een grote mond geeft, een ongeïnteresseerde houding toont of weinig zin hebt om je best te doen.

Bespreek klassikaal een aantal voorbeelden van een verkeerde houding en welke consequenties dat heeft gehad. Dat kan gaan over jezelf, maar mag ook gaan over anderen. Het gaat erom dat je inzicht krijgt in het belang van een goede houding en wat kan gebeuren wanneer je daar niet aan voldoet. Wissel ook tips uit over wat de beste houding is richting een stagebedrijf of toekomstige werkgever. Wat verwachten zij van jou? 20


Opdracht Wat ik heb geleerd over houding door de discussie in de klas en graag wil onthouden..

Nu jij! Hoe sta jij in het leven? Geef eens een voorbeeld van jouw houding naar anderen. Denk daarbij aan hoe jij je meestal opstelt. Reageer jij bijvoorbeeld altijd met enthousiasme als iemand iets vertelt? Of laat je meer een onverschillige houding zien? Of schiet je bijvoorbeeld direct in de verdediging, omdat je je snel aangevallen voelt? Bekijk je het leven positief en vol met kansen of zie je het somber in? Mijn houding is meestal als volgt..

Een goed voorbeeld waaruit dat blijkt is..

Ik vind dat prettig en wil het graag zo houden ja / nee, omdat..

Ik zou het liever anders willen ja / nee, omdat..

21


Les 8: Hoe zit het met je gedrag en gewoontes? Lesdoel: Je leert tijdens deze les hoe gedrag en gewoontes tot stand komen en hoe je daar verandering in aan kunt brengen, als je wilt. Verder krijg je inzicht in je eigen gedrag en breng je in kaart hoe je dat in de praktijk toepast. Ook krijg je hierop feedback van anderen. Gedrag vindt voor 95% volautomatisch plaats. Dat betekent dat je onbewust handelt. Dat doe je op basis van kennis en ervaringen die je hebt opgedaan en patronen die je daarbij hebt ontwikkeld. Daarmee heb je als het ware een soort blauwdruk in je. Onderdeel van dat gedrag zijn gewoontes (patronen). Gewoontes zijn standaard gedragingen waar je bijna geen controle meer over hebt. Een voorbeeld van een goede gewoonte die je al vroeg hebt aangeleerd (met dank aan je ouders) is iedere dag je tanden poetsen. Een voorbeeld van een slechte gewoonte is roken. Je weet dat het ernstige gevolgen voor je gezondheid kan hebben (of die van jouw omgeving) en het kost een hoop geld, maar toch blijf je het doen. Je wilt ermee stoppen maar niets lijkt te helpen. Hoe kan dat? Wanneer je graag ander gedrag wilt vertonen of betere gewoontes wilt ontwikkelen, kost dat veel inspanning. De beste manier is je ten eerste bewust te worden van je gedrag of gewoontes. Ten tweede is het nuttig te begrijpen waar het vandaan komt. Daarom is het belangrijk om de volgende handelingen van jouw gedrag beter te begrijpen en dus vast te leggen: • Wat is de trigger (iets dat dit gedrag oproept) • Wat is het daarop volgende actie (gedrag als gevolg van trigger) • Wat is de beloning (het voordeel dat je haalt uit dit gedrag)?

Bijvoorbeeld, je mobiel gaat af (trigger). Je pakt je mobiel en neemt op (actie). Hierdoor kom je erachter wie jou belt, waarmee jouw nieuwsgierigheid wordt beloond (beloning).

22


Opdracht Nu ga jij je eigen gedrag in kaart brengen aan de hand van de praktijk. Neem een praktijkles als voorbeeld. Gedragskenmerken die daarbij voor kunnen komen, zijn als volgt • Je stelt vragen wanneer je iets niet begrijpt • Je wordt boos wanneer iets niet gaat zoals je wilt • Je toont respect voor de gevoelens en principes van een ander • Je houdt rekening met doelen, wensen of belangen van een ander • Je stelt je open voor nieuwe ervaringen en vertrouwt op de expertise van de vakdocent • Je stelt je behulpzaam op wanneer je ziet dat een klasgenoot ergens moeite mee heeft Denk nu aan een praktijk situatie en schrijf 3 gedragskenmerken op die bij jou passen. Beschrijf eerst de situatie in hoofdlijnen. Situatie uit de praktijk..

Dit zijn 3 gedragskenmerken die bij mij passen en dat blijkt uit.. 1. 2. 3. Dan gaan we nu nog een stap verder. Wat is jouw valkuil in deze situatie? Bijvoorbeeld, je hebt als gedragskenmerk dat je anderen niet de kans gunt je iets te leren. Dit kan voortkomen uit een gebrek aan vertrouwen. Jouw valkuil is dat je jezelf een kans ontneemt nieuwe dingen te leren. Dit is een van mijn valkuilen.. Deze feedback kreeg ik van anderen..

23


Les 9: Welke rol speelt kleding en persoonlijke verzorging? Lesdoel: Tijdens deze les sta je stil bij het belang van kleding en persoonlijke verzorging als uitdrukking van jouw identiteit. Je leert hoe anderen hiernaar kijken en wat er van je wordt verwacht als stagiair en later beroepsbeoefenaar. Verder wordt je je bewust van de indruk die jij maakt op jouw omgeving en leer je hoe dit per persoon verschilt.

Op de afbeeldingen zie je een paar verschillende manieren waarop je jezelf kunt uitdrukken via kleding en persoonlijke verzorging. Schrijf per afbeelding op welke indruk deze persoon op je maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn “verzorgd, omdat hij zijn baard netjes getrimd heeft�. De persoon op afbeelding 1 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 2 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 3 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 4 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 5 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 6 komt op mij over als omdat 24


Opdracht Je gaat nu in kaart brengen hoe jij je kleedt en verzorgt. Dat is vaak een bewust proces door de keuzes die je maakt. De volgende vragen helpen jou een beeld te schetsen. 1. 2. 3. 4.

Hoe kleed je je graag? Heb je verschillende kleding voor verschillende situaties? Waar let je op als je iets koopt? Wat draag je als je.. a. thuis bent b. gaat sporten c. gaat solliciteren d. naar een begrafenis gaat e. naar een trouwerij gaat f. naar het strand gaat g. aan het werk bent

In welke situaties houd je echt rekening met wat je wilt uitstralen?

Hoeveel tijd en aandacht besteed je aan kleding en waarom?

Hoeveel tijd en aandacht besteed je aan persoonlijke verzorging en waarom?

Wat straal je over het algemeen uit? Door welke keuze(s) in kleding en persoonlijke verzorging komt dat?

25


Les 10: Wat zegt je muziekkeuze over jou? Lesdoel: Tijdens deze les leer je wat jouw muziekkeuze vertelt over wie jij bent en hoe dat overkomt op anderen. Muziek is een hele krachtige vorm om uitdrukking te geven aan hoe je je voelt, doordat het een bepaalde stemming oproept of versterkt. Je kunt er bijvoorbeeld blij van worden of juist emotioneel. Het kan ook de tekst van het nummer zijn dat je gaaf vindt. Het komt ook voor dat je je identifi ceert met de muzikant of de manier waarop hij/zij in het leven staat. Via jouw favoriete muziek laat je de klas beter kennis met je maken. Je mag deze les zelfs muziek aan elkaar laten horen! Stel een Playlist op met 5 nummers waar je de laatste tijd veel naar luistert en die passen bij wie jij bent. Het mogen ook “guilty pleasures� zijn of nummers die je door de jaren heen altijd mooi hebt gevonden. Weet je het niet uit je hoofd, gebruik dan Spotify, Deezer, YouTube, iTunes of een andere bron, die je helpt jouw nummers te vinden. Dit is de top 5 met mijn favoriete nummers 1. 2. 2. 4. 5.

26


Opdracht Je gaat nu in twee –of drietallen met elkaar in gesprek over deze muziek. Stel elkaar de volgende vragen. Luister aandachtig en actief! Hoe belangrijk is muziek voor jou? Als je vandaag 2 kaartjes zou winnen voor een concert, op welk concert hoop je dan? Wie neem je mee en waarom die persoon? Waarom luister je graag naar de muziek uit jouw top 5? Waar gaan deze nummers over? Wat doet deze muziek met je? Zijn er muzikanten waarmee jij je identifi ceert? Hoe komt dat? Zijn er stukken uit de tekst die je gaaf vindt? Welke zijn dat? Nu je elkaar beter hebt leren kennen is het tijd om elkaar een compliment te geven. Schrijf het compliment op dat je hebt gekregen. Ik heb het volgende compliment gekregen..

27


Begrippenlijst Woord of uitdrukking

Betekenis

28


WAT KAN IK?

Nu je meer inzicht hebt gekregen in wie je bent, is het tijd voor de volgende stap. Om succesvol te worden in het beroep waar je voor wordt opgeleid, verwacht een toekomstige werkgever dat je beschikt over bepaalde kennis, ervaring en vaardigheden.

Wanneer je nieuwe dingen leert, word je in het begin vaak geconfronteerd met het feit dat je ergens nog helemaal niet goed in bent. Dat kan best vervelend zijn. Jouw gedachten en de mensen om je heen hebben invloed op hoe jij je ontwikkelt. Als je gelooft in jezelf en kansen ziet, ben je eerder geneigd door te zetten wanneer het Als je bijvoorbeeld een technische opleiding even tegen zit. volgt, kun je denken aan kennis van materialen en gereedschappen. Waar dienen Tegenslagen, fouten maken en teleurstellingen horen erbij. Daar groei je ze voor? Je kunt je ook ergens in juist van als je het ziet als leermomenten. specialiseren door in een bepaalde richting uit te blinken. Verder gaat het ook Wanneer je mensen om je heen hebt die je aanmoedigen, je positief benaderen en om praktijk –en andere relevante jouw toekomst zien als kansrijk, groeit jouw werkervaring. Vrijwilligerswerk kan ook zelfvertrouwen. een belangrijke toevoeging zijn of klussen in je vrij tijd als hobby. En wat dacht je van Je bent tot meer in staat dan je denkt. Durf computervaardigheden? groot te dromen en te doen! Omring jezelf met mensen die jouw ontwikkeling IK KAN HET NIET stimuleren. Wij dagen je maximaal uit om het allerbeste in jou naar boven te halen. Succes! Tijdens de opleiding krijg je de kans om je hierin te ontwikkelen onder begeleiding van docenten met verschillende expertise. Ook krijg je tijdens stage al de mogelijkheid om ervaring op te doen onder begeleiding van professionals uit het vakgebied. Die kansen wil je maximaal benutten!

29


Les 11: Waar ben je goed in? Lesdoel: Tijdens deze les leer je hoe je ervaringen kunt gebruiken om op een overtuigende manier te vertellen waar je goed in bent. Waar je goed in bent, kun je het beste opdelen in de volgende elementen:  

Talent Vaardigheden Kennis Ervaring

Talent Wanneer je ergens talent voor hebt, betekent het dat je in aanleg beschikt over iets waar je goed in bent of waar je mogelijk in kunt uitblinken. Het is belangrijk om je bewust te zijn van jouw talent(en). Het helpt je keuzes te maken die het beste bij je passen en de grootste kans van slagen geven op succes. Vaardigheden Vaardigheden zijn dingen waar je goed in bent, vaak aangeleerd. Er zijn drie soorten, namelijk: sociale vaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken), vaardigheden in relatie tot gegevens (bijvoorbeeld berekeningen maken) en vaardigheden in relatie tot dingen (bijvoorbeeld een apparaat bedienen). Kennis Kennis is “dat wat je weet�. Het is aangeleerd, waarbij de mate waarin je kennis opdoet afhankelijk is van je persoonlijkheid (bijvoorbeeld: je bent leergierig) en aangeboren capaciteit (bijvoorbeeld: je kunt goed leren). Een expert of specialist is iemand die veel weet over een onderwerp. Ervaring Ervaring betekent dat je ergens al mee in aanraking bent geweest. Hoe meer ervaring je ergens mee hebt, des te groter de kans dat je er goed in bent (geworden). Wanneer iemand spreekt over relevante werkervaring, gaat het over ervaring die van toepassing is op het beroep dat je wilt uitoefenen. Dat is bijvoorbeeld ervaring met het in elkaar zetten en uit elkaar halen van een auto wanneer je automonteur wilt worden. 30


Opdracht Een slimme manier om iemand op de hoogte te stellen van je talenten, vaardigheden, kennis en ervaring is door een verhaal te vertellen. Je kunt dan een voorbeeld noemen waaruit dit blijkt. Iets waar je met trots over kunt vertellen. Leuk om te doen en het geeft onderbouwing. Denk na over iets dat je hebt gedaan in je leven waar je trots op bent. Dat kan bijvoorbeeld het nemen van een moeilijk besluit zijn, het voltooien van een praktijkopdracht, of het in elkaar zetten van een IKEA kast. Het gaat erom dat jij doorslaggevend bent in het verhaal. Mijn trots verhaal gaat over..

Je presenteert voor de klas met je gezicht naar de groep jouw trots verhaal in maximaal 1 minuut. Nadat je hebt gepresenteerd, geeft de groep je feedback door op een Post-it te schrijven welke kwaliteiten naar voren zijn gekomen uit jouw verhaal. Als de groep te groot is kan het ook in twee – of drietallen. Deze kwaliteiten heb ik volgens mijn klasgenoten..

31


Les 12: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 1 Lesdoel: Tijdens deze lessen leer je hoe belangrijk samenwerken is. Je brengt in kaart hoe je samenwerkt en wat je daar nog in zou kunnen ontwikkelen. Door middel van een project met klasgenoten ervaar je hoe het is om samen resultaten te behalen door als een echt team te werken. Een vaardigheid die absoluut niet mag ontbreken is samenwerken. Mensen zijn sociale wezens en hebben elkaar nodig om verder te komen. Misschien vind je het niet zo prettig om samen te werken en doe je dingen liever alleen. Het kan ook zijn dat je graag zou willen samenwerken, maar niet goed weet hoe je dat op een fi jne manier kunt doen. Samenwerken betekent taken en rollen verdelen. Bovendien vereist het sterke communicatievaardigheden, behulpzaamheid en vertrouwen. Voordat je aan de slag gaat met het project, schrijf je eerst op wat jouw zelfbeeld is over de manier waarop en de mate waarin jij samenwerkt. Ik werk graag samen met mensen ja / nee, omdat.. Dit is een voorbeeld waaruit blijkt hoe ik samenwerk.. Dit is wat ik bij mezelf wil ontwikkelen met betrekking tot samenwerken..

32


Opdracht Samenwerken - Het Project In 4 lessen ga jij aan de slag met een samenwerkingsopdracht. In groepjes van 4 of 5 werk je naar een doel toe wat belangrijk is voor de klas. Het doel is om gastsprekers te vinden en in te zetten tijdens de lessen. Het moet een gastspreker zijn uit het beroepenveld waar jullie voor worden opgeleid. Gastsprekers hebben veel ervaring en kennis over het vak. Ook zij zijn ooit op school begonnen, niet wetende wat de toekomst zou brengen. Zij kunnen je voorzien van een realistisch beeld over wat het beroepenveld van jou verwacht, welke mogelijkheden er zijn en welke stappen je nu kunt zetten om je slagingskans te vergroten. De groepen zijn gevormd en je gaat aan de slag. Dit staat je te doen: Verdeel de rollen Brainstorm over een plan van aanpak Bedenk een “pitchâ€? waarmee je de bedrijven gaat benaderen Benader bedrijven op zoek naar een gastspreker en doe dat zo persoonlijk mogelijk Stem in overleg met de docent en gastspreker een datum & tijd af Bereid vragen voor die je wilt stellen tijdens de gastles Zorg voor een kleinigheidje als dank voor de gastspreker Elkaar beoordelen op samenwerking Gastspreker beoordeelt jullie op professionaliteit en aanpak BONUS PUNTEN Als je het extra goed wilt doen kun je ook informeren of de gastspreker stageplaatsen in de aanbieding heeft. Zo ja, is het fi jn als je het contact overdraagt aan de school, bijvoorbeeld aan de stagemakelaar. Je kunt natuurlijk ook zelf proberen alvast een stageplek te bemachtigen. Ook als dat nog helemaal niet nodig lijkt. Het vinden van een fi jne stage vergt tijd en energie, dus hoe eerder je daarmee begint, des te beter. Gebruik de tijd die er nu nog over is om binnen de groepjes de rollen te verdelen en wissel alvast contact gegevens uit. Tip: de rollen die je kunt gebruiken zijn als volgt: teamleider, assistent- teamleider, acquisitie, relatiemanager, planning & organisatie. 33


Les 13: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 2 Lesdoel: De rollen zijn verdeeld en het doel is helder: het vinden van een gastspreker die bereid is jullie iets te komen vertellen over het beroepenveld waar jullie voor worden opgeleid. Tijdens deze les leer je samen te werken met een groep die je niet zelf hebt samengesteld. Je leert wat brainstormen is en hoe je samen een plan van aanpak opstelt. Om er het nog iets leuker te maken hebben we er een spel van gemaakt. Je kunt met dit project punten verdienen! Bovendien, staat de groep met de meeste punten een verrassing te wachten. De docent legt uit hoe het werkt, ook de puntenverdeling en bonuspunten voor extra inzet.

Brainstormen Brainstormen is een creativiteitstechniek waarbij je vanuit een bepaald doel snel veel ideeën op papier zet. Het is de bedoeling dat je eerst alles op papier zet, voordat je er een waardeoordeel over vormt. Bepaal vooraf wie er schrijft en zorg voor pen en papier. Stel de vraag centraal voordat je begint: “Hoe vinden wij een gastspreker en hoe krijgen wij de gastspreker bereid op school een gastles te geven?” . Zet een timer op 15 minuten en laat elkaar uitspreken. Door elkaar schreeuwen gaat van kostbare tijd af. 3-2-1… GO! 34


Opdracht Met een brainstorm achter de rug barst je van de ideeĂŤn en energie. Nu je de smaak te pakken hebt, zet je de brainstorm om tot concrete stappen en verdeel je de taken. Je verbindt er deadlines aan, oftewel je bepaalt wanneer iets gedaan moet zijn en door wie. Probeer na te denken over hoeveel tijd iets kost en je aan de rolverdeling te houden. Mocht het tijdens de brainstorm nog niet zijn besproken, kunnen de volgende controle vragen je helpen:   

Wat voor soort gastspreker zoek je? Bij welke bedrijven vind je deze mensen? Wanneer kun je deze bedrijven benaderen? Op welke manier kun je deze bedrijven benaderen? Naar wie vraag je wanneer je contact hebt met het bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat iemand bereid is te komen?

Het helpt als je deze takenlijst op een centrale plek bewaart, bij voorkeur online. Op die manier kan iedereen de voortgang goed volgen. Dat kan via je studentaccount bij Microsoft OneDrive. Andere programma’s die je daarvoor kunt gebruiken zijn Dropbox en Google Drive (beide gratis). Dit heb ik geleerd over mijzelf door mijn het brainstormen dat ik wil onthouden..

Dit heb ik geleerd over mijzelf door het maken van een plan dat ik wil onthouden..

Tip: door online met een planning te werken ontwikkel je je computer vaardigheden. Vul deze direct in op je eigen profielwebsite via www.impactyou.online onder de tab CV+!

35


Les 14: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 3 Lesdoel: Nu het plan van aanpak klaar is en de taken zijn verdeeld, doe je deze les ervaring op met “pitchen”. Pitchen betekent kort en bondig een boodschap overbrengen met een doel. Je leert hoe je een overtuigende pitch maakt. Daarbij doe je ervaring op door je pitch te gebruiken bij het benaderen van bedrijven op zoek naar een gastspreker. We gaan er bij deze opdracht vanuit dat je de bedrijven telefonisch benadert. Je voert een of meerdere van deze gesprekken tijdens de les, zodat je direct feedback kunt krijgen en ervaringen kunt delen. Wanneer je iemand onverwacht belt die jou niet kent, is het van groot belang dat je helder communiceert wie je bent en waarvoor je belt. Het kan ook zijn dat iemand niet zo veel tijd heeft en je daardoor vraagt op te schieten. Ga eens na hoe jij het vindt als je onverwacht wordt gebeld door iemand die je niet kent, bijvoorbeeld een enquêteur. Nu ben jij degene die iets nodig heeft van een ander. Hoe pak je het aan? Begin met het helder formuleren van je doel. Dit is het doel dat ik wil bereiken met deze pitch..

Je wilt voorkomen dat je je verhaal houdt tegen de verkeerde persoon. Bedenk daarom eerst wie je wilt spreken. Weet naar wie je moet vragen. Dit is de persoon naar wie ik op zoek ben..

Tip: Laat je niet zomaar afserveren via de telefoon. Mensen zijn vaak meer bereid dan je denkt om te helpen. Omdat een bedrijf benaderen best spannend is (stress…), ben je geneigd snel op te hangen als iemand niet meewerkt. Blijf kalm en vraag door totdat je de antwoorden hebt die je zoekt. En zorg dat je pen en papier bij de hand hebt voor notities!

36


Opdracht Nu je helder hebt met welk doel je belt en wie je wilt spreken is het tijd om een opzet te maken voor de pitch. De volgende tips helpen je: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Wees altijd beleefd en sla een vriendelijke toon aan. Check eerst of je op een geschikt moment belt. Bel je ongelegen, plan een belafspraak in. Leg in een paar zinnen uit wie je bent, namens welke school je belt en naar welke persoon je op zoek bent (spreek ik daarmee?). Als je niet direct de juiste persoon aan de lijn hebt, vraag om doorverbonden te worden en bedank de persoon aan de lijn. Zodra je de juiste persoon aan de lijn hebt herhaal je stap 4. Vertel vervolgens kort over het project waar je mee bezig bent. Vertel vervolgens kort waarom je deze persoon benadert. Leg in een paar zinnen uit wat je van een gastspreker verwacht en wilt leren. Spreek met enthousiasme over de opleiding. Stel de vraag: “Bent u bereid hieraan mee te werken?� Is het antwoord ja? Stel voor om via de mail een aantal data af te stemmen die passen in de agenda van school en de spreker. Is het antwoord nee? Vraag of er een collega is of iemand anders binnen zijn/haar netwerk die dat wel zou willen doen.

Ben je er klaar voor? Pak pen en papier en schrijf een pitch. Deel dit met je groepje. Wanneer je er klaar voor bent, pak je de lijst met bedrijven en begin je met bellen. Iedereen moet minstens 1x gebeld hebben. Sla de pitch op in je OneDrive. Dit heb ik geleerd over pitchen dat ik wil onthouden..

37


Les 15: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 4 Lesdoel: Inmiddels is er duidelijk welke groepen het is gelukt een gastspreker te regelen. Los van het resultaat heb je een hoop geleerd op de weg ernaar toe. Deze ervaring komt goed van pas wanneer je straks bedrijven moet benaderen voor een stage en een toekomstige baan.Tijdens deze les leer je inzien hoe belangrijk een goede voorbereiding is. Je leert vragen opstellen waarmee je zoveel mogelijk informatie opdoet. De kunst van actief luisteren (LSD) Het volgende ezelsbruggetje kan je helpen te onthouden wat actief luisteren inhoudt. LSD staat voor Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Actief luisteren uit je ook non-verbaal, met lichaamstaal. Weet je welke non-verbale gebaren je kunt gebruiken om te laten zien dat je luistert?

Wanneer een gastspreker op bezoek komt wil je die kans optimaal benutten. Een goede voorbereiding helpt daarbij. Vooraf kun je je verdiepen in het bedrijf, de functie van de gastspreker en het bijbehorende vakgebied. Je kunt ook alvast uitzoeken of het bedrijf stageplaatsen aanbiedt en of er doorgroeimogelijkheden zijn. Er is veel te vinden op het internet! Bedenk vooraf wat je te weten wilt komen.

38


Opdracht Open en gesloten vragen Een open vraag is een vraag waarop allerlei antwoorden mogelijk zijn. Voorbeeld: “Waar let u op bij het aannemen van een stagiair?” Een gesloten vraag is een vraag waarop enkel ja of nee mogelijk is. Voorbeeld: “Biedt uw bedrijf stageplaatsen aan?” Bedenk nu zelf een voorbeeld van een open vraag en een gesloten vraag die je zou kunnen stellen aan een gastspreker. De volgende open vraag zou ik willen stellen aan een gastspreker..

De volgende gesloten vraag zou ik willen stellen aan een gastspreker..

Ga vervolgens met je groepje in gesprek om vragen te vergelijken. Misschien doe je ideeën op die iets toevoegen aan jouw lijstje of help je een ander. Bewaar deze vragenlijsten goed, omdat ze nog van pas komen. Hoe meer je oefent met het stellen van vragen, des te beter je erin wordt. Deze vragen van mijn groepsgenoten wil ik graag onthouden en zelf toepassen.. 1. 2. 3. 4. 5.

39


Les 16: Op welke manier leer je en hoe kan je dat nog beter doen? Lesdoel: Tijdens deze les leer je dat er verschillende leerstijlen zijn. Je krijgt inzicht in de manier waarop jij leert. Je maakt gebruik van online tools die je daarbij kunnen helpen. Je past jouw leeraanpak aan. Ontwikkelen gaat altijd gepaard met leren. Je hebt waarschijnlijk een eigen manier van leren die het beste bij je past. Iedereen kan leren. Alleen de mate waarin en de manier waarop kan sterk verschillen. Daarom is het belangrijk dat je erachter komt hoe je het beste leert.

Op welke manieren kun je leren? Hoe kom je aan kennis en ervaring? Tip: Denk aan een aantal dingen die je hebt geleerd en hoe dat is gegaan.

Een voorbeeld van een online tool die je helpt inzichtelijk te krijgen welke leerstijl jij hebt vind je op www.123test.nl/leerstijl . Een voorbeeld van hoe jouw uitslag eruit kan komen te zien is als volgt:

40


Opdracht In het voorbeeld wordt een praktische leerstijl omschreven. Welke beroepsopleiding zou daar goed bij passen? Leg uit waarom.

Je gaat nu zelf aan de slag met de test! Print de uitslag uit en plak het in het vlak hieronder:

Plak hier.

Volgens deze test heb ik de volgende leerstijl.. Volgens deze test heb ik het volgende nodig om goed te kunnen leren..

Nu je dit weet is het van belang dat je stil staat bij jouw aanpak. Ben je tevreden over de manier waarop je leert? Helpt het je de resultaten te behalen die je voor ogen hebt? Of is er ruimte voor verbetering? De volgende aanpassingen ga ik maken aan mijn aanpak met betrekking tot leren..

41


Les 17: De kracht van een portfolio Lesdoel: Tijdens deze les leer je waarom het belangrijk is gebruik te maken van een portfolio. Je leert gebruik te maken van de online tool van ImpactYou waarmee je een eigen profiel website opbouwt. Een portfolio is een verzameling van werk waaruit blijkt waar je goed in bent. Het biedt een overzicht van de belangrijkste documenten, foto’s, verslagen en ervaringen die onderbouwen waarom je ergens geschikt voor bent. Je kunt het ook gebruiken om wat meer van jezelf te laten zien. Bijvoorbeeld foto’s van jou waar je aan het werk bent tijdens praktijklessen of stage. Maar ook activiteiten waarin je samen optrekt met je klasgenoten of actie foto’s van je tijdens het sporten. Door een portfolio te bouwen help je iemand anders beter beeld bij jou te krijgen. Tip: maak er een gewoonte van zoveel mogelijk dingen vast te leggen op foto en video. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met je portfolio. Zie hier een voorbeeld van hoe je de portfolio functie op jouw eigen profielwebsite via www.impactyou.online kunt gebruiken.

Welke indruk maakt deze leerling op je? Welke opleiding volgt zij?

42


Opdracht De volgende dingen zou ik willen laten zien in mijn portfolio..

Als je nog geen account hebt aangemaakt op www.impactyou.online start daar dan vandaag mee. Het stelt je in staat jouw eigen profielwebsite te maken. Hiermee kun je jezelf op een onderscheidende manier laten zien. Plak hier een foto van jou aan het werk in de praktijk. Wat zegt deze foto over je? Vraag ook klasgenoten om feedback. Wat zien zij in deze foto?

Plak hier. De foto laat zien dat ik over de volgende vaardigheden beschik..

De foto laat zien dat ik over de volgende persoonlijke eigenschappen beschik..

43


Les 18: Hoe maak je een cv? Lesdoel: Tijdens deze les leer je hoe iemand naar een cv kijkt. Je maakt een begin met het maken van een online cv. Je wordt je bewust van wat je nog zou kunnen ondernemen om jouw cv sterker te maken. Wist je al dat cv staat voor curriculum vitae? Een cv bestaat in ieder geval uit een opsomming van een aantal standaard onderdelen:  

  

Persoonsgegevens Contactgegevens Werk ervaring Opleidingen die je hebt gevolgd

Talen die je spreekt Computervaardigheden Nevenactiviteiten Referenties

Wanneer je solliciteert op een stage of baan, is het gebruikelijk dat er wordt gevraagd naar een cv en motivatiebrief. Op de brief komen we in hoofdstuk 4 terug. In deze les behandelen we alleen het cv. Je kunt het zien als een soort feitenlijstje met dingen die je hebt gedaan. Het zegt alleen niets over jou als persoon of waar je goed in bent. Hoe lang je ergens hebt gewerkt zegt niets over hoe goed je was in je werk. En het feit dat je ergens naar school bent gegaan hoeft niet te betekenen dat je het succesvol hebt afgerond. Wist je dat er uit onderzoek is gebleken dat recruiters slecht gemiddeld 6 seconden naar jouw cv kijken? Lees op www.intermediair.nl hoe het werkt. Dit is eigenlijk een site voor hoger opgeleiden, maar staat vol algemene tips en informatie waar je op het mbo ook wat aan hebt.

44


Opdracht Er wordt met name gelet op werkervaring en vaardigheden. Door een logische opbouw help je de recruiter snel te vinden wat hij zoekt. Een recruiter is iemand die verantwoordelijk is voor het aantrekken, werven en selecteren van de juiste kandidaten voor een stage of baan. ImpactYou heeft nagedacht over hoe wij je op de beste manier kunnen helpen met het opstellen van een aantrekkelijk online cv.

Tegenwoordig zie je namelijk dat steeds meer mensen hun cv online maken. ImpactYou zorgt ervoor dat je dat op een doeltreffende manier kan doen, waarbij je 100% de regie hebt over jouw eigen pagina. Log in op je eigen profielwebsite en maak een begin met het online cv onder de tab resumĂŠ. Naast de standaard elementen kun je hier ook vaardigheden en kernwaarden invullen. Je hebt daar al opdrachten over gemaakt, dus je hoeft die alleen nog maar over te nemen! Tip: Let erop dat je in een paar korte zinnen aangeeft per functie wat je verantwoordelijkheden waren en wat je hebt bereikt. 45


Les 19: Wat is de invloed van je omgeving? Lesdoel: Tijdens deze les leer je welke invloed een omgeving kan hebben op jouw talentvolle ontwikkeling. Zowel in positieve als negatieve zin. Door je bewust te worden van de invloed van een omgeving ben je in staat daarin betere keuzes te maken. Hoe je denkt over waar je goed in bent, heeft veel te maken met wat een omgeving je vertelt (bijvoorbeeld: vrienden, familie, docenten). Het is erg belangrijk om je daar bewust van te zijn. Hoe je denkt over jezelf beĂŻnvloedt je gedrag en de keuzes die je maakt. Dit gedrag en deze keuzes beĂŻnvloeden je toekomst en leefwereld. Zelfvertrouwen speelt daarin een grote rol. Bekijk de volgende 2 plaatjes en beantwoorde de vragen hierover. Situatie 1:

Situatie 2:

Hoe voelt de leerling in zich in situatie 1? Hoe komt dat?

Hoe voelt de leerling in zich in situatie 2? Hoe komt dat?

46


Opdracht Gaat de leerling uit situatie 1 een kansrijke of kansarme toekomst tegemoet? Waar baseer je dat op?

Gaat de leerling uit situatie 2 een kansrijke of kansarme toekomst tegemoet? Waar baseer je dat op?

Welke leerling heeft het meeste zelfvertrouwen, denk je? Waar baseer je dat op?

Waar herken jij je het meest in: de leerling uit situatie 1 of de leerling uit situatie 2? Welke overeenkomsten zie je met jouw situatie? Wat zou je graag anders zien in jouw situatie? Hoe zie je jouw toekomst?

47


Les 20: Presenteren waar je goed in bent Lesdoel: Ter afronding van dit hoofdstuk leer je te presenteren waar je goed in bent. Door gebruik te maken van PowerPoint werk je ook aan je computervaardigheden. Als er ruimte voor is, presenteer je aan de klas. Het is ongebruikelijk en soms wat ongemakkelijk om te vertellen waar je goed in bent. Al helemaal waar je de beste in bent. In Nederland is daar een uitdrukking voor: “Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt zijn kop eraf gehakt”. Je kent het misschien ook als: “Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.” Dat geeft aan dat het in de Nederlands cultuur niet op prijs wordt gesteld als je opschept. Dat is niet overal hetzelfde. In Amerika word je bijvoorbeeld aangemoedigd om hoog van de toren te blazen en trots te zijn. Op jezelf en op je land. Ken je nog een cultuur waar het ongebruikelijk is je trots te uiten?

Ken je nog een cultuur waar het wordt aangemoedigd je trots te uiten?

1.

2.

Waaruit blijkt op deze afbeeldingen dat de mensen trots zijn? Afbeelding 1. Afbeelding 2. Afbeelding 3.

48

3.


Opdracht Ter afsluiting van dit hoofdstuk maak je een PowerPoint presentatie waarin je met trots laat zien wat je in huis hebt. Oftewel, wat kan en weet je allemaal, waar ben je goed in en waar blink je in uit? Je maakt 4 slides die gaan over het volgende:  

Talent (slide 1) Kennis (slide 2) Ervaring (slide 3) Vaardigheden (slide 4)

Print vervolgens de slides uit en plak ze in de velden hieronder

Plak hier.

Plak hier.

Plak hier.

Plak hier.

Tip: Door met PowerPoint te werken ontwikkel je je computer -vaardigheden! Vul deze direct in op je eigen profielwebsite via www.impactyou.online onder de tab CV+. De presentatie past goed in je portfolio. Je eigen profielwebsite krijgt steeds meer vorm, top! 49


Begrippenlijst Woord of uitdrukking

Betekenis

50


WAT WIL IK?

Je hebt een studierichting gekozen en bent je aan het voorbereiden op een stage en de toekomst. Het kan zijn dat je hebt besloten te willen doorleren. Misschien wil je de stap naar een hoger niveau zetten. Of wil je direct aan het werk na deze opleiding?

vergelijkbare renstal.

In dit hoofdstuk focus je je op de dingen die je moet ondernemen om te bereiken wat je wilt. Iets voor elkaar krijgen eist, dat je prioriteiten stelt. Soms vraagt het dat je dingen moet doen die buiten je comfort-zone liggen en dus liever niet wilt doen. Het vraagt ook om een helder beeld bij de richting die je wilt gaan. En het is van groot belang dat je doorzet. De mooiste dingen in het leven komen niet zomaar aanwaaien. Het kan zijn dat het niet direct lukt. Soms moet je je plannen bijstellen.

Het punt is, je wilt zoveel mogelijk tijd en energie stoppen in dingen waarmee je succes kunt behalen. Zorg dat je weet waar je in aanleg goed in bent of zou kunnen worden. Stel je fl exibel op en wees bereid hard te werken voor een droombaan. En geef het tijd en ruimte om te groeien.

Richt je met name op die dingen waar je kans van slagen reĂŤel is. Stel, je droomt er altijd al van om Formule 1 coureur te worden. Alleen kom je de kartbaan niet af zonder iedere vijf minuten uit de bocht te vliegen. Je bent volhardend en oefent iedere maand op de kartbaan. Maar er komt geen verandering in. Dan is het misschien tijd om je droom aan te passen. Je hoeft je droom niet volledig lost te laten. Je bent misschien technisch heel goed. Dan zou je kunnen toewerken naar een baan als technisch specialist van een Formule 1 of

51


Les 21: Teken je toekomst! Lesdoel: Tijdens deze les stippel je de weg uit naar een toekomst waar je van droomt. Je leert over ambitie en hoe je concrete stappen kunt zetten om je plannen voor de toekomst tot stand te laten komen. In het vorige hoofdstuk heb je al even stil gestaan hoe je je toekomst ziet. Nu ga je daar dieper op in aan de hand van een populaire methode. Door gebruik te maken van visualisatie komen de antwoorden vanzelf. Het is de bedoeling dat je eerst schetst hoe je huidige situatie is. Hoe sta je ervoor en ben je daar tevreden over? Probeer zoveel mogelijk te schetsen (geld, relatie, gezondheid, werk). De volgende stap is dat je je afvraagt wat je nu nog mist in je leven en dat je graag zou willen in de toekomst. Of misschien heb je al werk, maar wil je een betere baan. Door het te zien, erin te geloven en ernaar te handelen ben je op weg naar succes. Laat je door niets of niemand tegenhouden! Je kunt op een zeer eenvoudige manier een route uitstippelen voor je toekomst. Het lijkt misschien kinderachtig, maar het is zeer effectief. Het stripje hieronder laat zien hoe het werkt. (Stefan op dit moment)

(Stefan in de toekomst)

Dit is Stefan. Altijd blut en daar baalt hij van. Hij heeft namelijk een toffe vriendin, Lisa, die hij graag trakteert op uitstapjes. Hij is super verliefd. Hij volgt de opleiding Entree techniek. Dat gaat prima, maar binnenkort moet hij een vervolgopleiding kiezen. Hij droomt ervan ondernemer te worden. Werken voor een baas vindt hij niks. Verder voetbalt hij. Hij heeft het druk met school en zijn bijbaan als pizza koerier. Dat maakt hem moe. Hij zou graag meer tijd hebben om te voetballen en bij zijn vriendin te zijn.

Stefan is blij! Hij heeft een succesvol installatie bedrijf. Hij verdient een goed salaris. Hij kan sparen en regelmatig leuke dingen doen. Stefan is getrouwd met Lisa en wordt binnenkort vader. Hij hoopt dat zijn zoon net zo veel van voetbal houdt als hij. Misschien kan hij dan voetbalcoach worden. Doordat hij kan rekenen op zijn personeel houdt hij voldoende tijd over. Hij voetbalt 3 keer per week en heeft een super conditie!

52


Opdracht Kijk naar het voorbeeld van Stefan. Welke stappen kan hij zetten om zijn beschreven toekomstbeeld te bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. Nu ben jij aan de beurt! Op dezelfde manier schets je op een groot wit vel waar je nu staat in je leven (links) en hoe je je toekomst ziet over 5 Ă 10 jaar (rechts). Als je klaar bent met schetsen neem je rustig de tijd om naar het resultaat te kijken. Krijg je het gevoel dat dit een toekomst is die bij je past? Krijg je energie van het idee dat dit zou lukken? Geloof je dat deze toekomst voor jou is weggelegd? Of is het te ambitieus? Maak een foto van jouw vel, print het uit en plak het hieronder op.

Plak hier. Schrijf op welke acties er nodig zijn om het waar te maken. 1. 2. 3. 4. 5. 53


Les 22: Wat brengt je in beweging? Lesdoel: Je leert welke rol motivatie speelt in het bereiken van een toekomst waar je van droomt. Je leert gebruik te maken van online tests die je kunnen helpen erachter te komen wat je drijfveren zijn. Het leven is fantastisch als alles soepel loopt. Wat je wilt, komt aanwaaien. Het leven lacht je toe. Alleen brengt het leven ook hindernissen met zich mee. Tegenwind, hobbels in de weg, omleidingen, een lekke band of misschien zelfs een ernstige botsing. Hoe ga je daarmee om? Hoe motiveer je jezelf om door te zetten, ook wanneer het even niet goed lukt of je wat minder lekker in je vel zit?

Denk aan een van de laatste keren dat er iets tegenzat in je leven. Wat ging er mis en hoe ging je ermee om?

Nu je eraan terugdenkt, wat waren de gevolgen van je acties?

Is er een manier waarop je beter had kunnen handelen? Zo ja, wat dan?

54


Opdracht Je komt niet zomaar in beweging. Je wordt gedreven door gedachtes met betrekking tot wat jij belangrijk vindt. Dat noem je drijfveren. Je kunt bijvoorbeeld gedreven worden door rijkdom en status of juist sociale contacten en creativiteit. Je kunt drijfveren gratis testen op www.123test.nl/schein. Voor welke drijfveer kreeg je de meeste punten? Past je opleidingskeuze hierbij? Licht je antwoord toe.

Welke functie past er goed bij deze drijfveer? Ben je bereid er alles aan te doen om te bereiken wat je wilt? Wat doe je om je doelen te behalen? Hoe gemotiveerd ben je? Noem een voorbeeld waaruit dat blijkt.

Motivatie wisselt soms dagelijks. Wat doe je op dagen waar je motivatie laag is?

Hoe motiveer je jezelf dingen te doen die je niet leuk vindt, maar wel belangrijk zijn?

55


Les 23: Het verschil tussen een broodbaan en een droombaan Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat het verschil is tussen een droom- baan en een broodbaan. Vervolgens schets je wat je droombaan is en werk je uit wie of wat je kan helpen bij het krijgen van deze baan. Een droombaan is iets om naar toe te werken. Wanneer je start met werken na je diploma behaald te hebben, begin je vaak eerst onderaan. Bovendien heb je tijd nodig om te ontdekken of het werk echt bij je past. Het is ook normaal eerst ervaring op te doen. Hierdoor word je steeds beter en kun je doorgroeien (of veranderen van baan). Het kan betekenen dat je start met een broodbaan. Dat is een baan die de rekeningen betaalt, waarmee je (zelf )kennis en ervaring opdoet en je netwerk uitbouwt. Je vindt het meestal geen heel toffe baan, maar je weet waar je het voor doet. Het doel is de droombaan, die je voor ogen hebt. Dus kom je toch je bed uit en doe je er alles aan om goed werk te leveren. Wat is je droombaan? Pak pen en papier en omschrijf hem in detail. Wat ben je dan aan het doen? Voor welk bedrijf werk je? Of ben je zelfstandig ondernemer? Wat is je salaris? Geef je leiding? Wat voor kleding draag je op je werk? Hoe gaan jij en je collega’s met elkaar om? Dit is hoe mijn droombaan eruit ziet.. _ _ _ _ Als je dit lastig vindt kan het volgende voorbeeld je helpen: Ik droom van een kapperszaak. In mijn kapperszaak worden klanten persoonlijk geholpen en krijgen net dat stukje meer aandacht. Daardoor komen mijn klanten bij mij terug. De rustige sfeer in mijn zaak is ook afwijkend van de vaak standaard- kapperszaak. Bovendien worden de haren van mensen gewassen terwijl zij ontspannen liggen, in plaats van met nekkrampen in een stoel. Daar genieten ze echt van!

56


Opdracht Nu de volgende stap! Je brengt in kaart wie of wat je kan helpen deze droombaan te realiseren. De volgende dingen (wie of wat) kunnen mij helpen mijn droombaan te realiseren.. 1. 2. 3. Als je dit lastig vindt, kan het volgende voorbeeld je helpen: Veel indrukken opdoen van andere kapperszaken Een ondernemersplan opstellen, zodat ik weet wat er bij komt kijken Nu maak je een overzicht van dingen die je al in huis hebt om je droombaan te realiseren. De volgende dingen (wie of wat) heb ik al in huis om mijn droombaan te realiseren.. 1. 2. 3. Als je dit lastig vindt kan het volgende voorbeeld je helpen: Mijn passie voor het knippen van mensen Mijn klantgerichte houding

57


Les 24: Waar word je gelukkig van? Lesdoel: Tijdens deze les krijg je inzicht in hoe je betere keuzes kan maken om je geluk te vergroten. Je leert onderscheid te maken tussen zaken die belangrijk zijn en waar je invloed op kunt uitoefenen. Vervolgens stel je voor jezelf een persoonlijk “geluks lijstje” op. De sleutel naar geluk kan heel eenvoudig zijn. Na vandaag focus je alleen nog maar op dingen die voldoen aan de volgende twee categorieën: Het is belangrijk Je hebt er invloed op We verspillen ontzettend veel tijd, aandacht en energie aan zaken die er niet toe doen. Bijvoorbeeld, je kunt de discussie aangaan met je docent, die je vraagt je oortjes af te doen. Volgens de docent zijn die oortjes niet nodig tijdens de les. Bovendien maak je daarmee een onprofessionele indruk. De docent denkt je hiermee ook te helpen. Door je oortje weg te leggen, kom je niet in de verleiding tijdens de les stiekem toch muziek te luisteren of te bellen. Je went eraan, dat in een professionele setting, oortjes dragen niet valt onder geaccepteerd gedrag. Jij besluit een discussie aan te gaan. De oortjes staan toch uit, wat doet de docent toch moeilijk? Je snapt heus wel dat je in een professionele setting geen oortjes over je oren laat hangen. Maar je zit nu op school en daar zou het toch gewoon moeten kunnen. Dit is typisch iets dat valt onder de categorie zinloze discussie. Is het belangrijk om hier zo’n punt van te maken? Nee. Kun je invloed uitoefenen op het gezag van de docent? Kleine kans. Je ontneemt jezelf en je klasgenoten hiermee kostbare lestijd, waarin je veel kunt leren. Voorbeelden van dingen die wel belangrijk zijn én waar je invloed hebt zijn het behalen van je diploma en het vinden van een stage.

58


Opdracht Op deze pagina maak je je persoonlijke “geluks lijstje”. Maak eerst voor jezelf een lijstje met dingen waar je je de afgelopen weken druk over hebt gemaakt, die niet belangrijk zijn en waar je ook geen invloed op kon uitoefenen. 1. 2. 3. Wat voor uitwerking had dat op je humeur? Dan is het nu tijd voor je persoonlijke “geluks lijstje”. Je wordt er gelukkig van, omdat je je inspant voor dingen die er toe doen en die binnen jouw invloedsfeer liggen. De rest kun je beter loslaten. Dit zijn 3 dingen die op mijn persoonlijke “geluks lijstje” horen. Ze zijn belangrijk en ik heb er invloed op.. 1. 2. 3.

59


Les 25: Hoe stel je prioriteiten? Lesdoel: In het verlengde van het idee van de vorige opdracht, oefen je tijdens deze les met prioriteiten stellen. Hierdoor kun je je tijd beter indelen en in de vingers houden. Je leert slim met je tijd om te gaan volgens het model van Steven Covey. Het model gaat uit van 4 categorieĂŤn: 1. 2. 3. 4.

urgent niet-urgent belangrijk niet-belangrijk

Aan de hand van deze categorieĂŤn ontstaan er 4 codes:  

code I: code II: code III: code IV:

urgent en belangrijk (drinken valt over laptop) niet urgent en belangrijk (leren voor een toets) urgent en niet belangrijk (mobiel gaat af tijdens les) niet urgent en niet belangrijk (Facebook aan tijdens het schrijven van een verslag op de computer)

Het model ziet er als volgt uit

I. Je gooit per ongeluk je drinken om over je laptop. Dat moet je direct schoonmaken anders gaat je laptop stuk.

II. Je hebt over twee weken toets week. Het is van belang een studie planning te maken waarmee je je de komende tijd optimaal kunt voorbereiden op je toetsten.

III. Tijdens het studeren gaat je telefoon ineens af. Het voelt dringend. Als het geen nood is kan dit telefoontje prima wachten. Zet je telefoon op stil en bel later terug.

IV. Je hebt tijdens het schrijven van een verslag op je laptop je Facebook pagina openstaan en bent geneigd tussendoor de berichten te checken. Typisch een voorbeeld van afleiding . Klik de pagina weg.

Het model helpt een TO DO lijst in te delen. Het is de bedoeling dat je de meeste tijd besteedt aan code II (niet urgent, wel belangrijk). Bijvoorbeeld: persoonlijke ontwikkeling, leren netwerken en gezondheid. Je oefent klassikaal met de codes, totdat het duidelijk is. 60


Opdracht Deze week werk je met de Covey-methode. Voordat je aan de week begint maak je een TO DO do lijst. Vervolgens geef je alle dingen op je lijst een code, volgens het model. Daarna begin je met plannen. Eerst deel je alles in wat onder code II hoort. Daarna vul je je planning met code II dingen. Als je nog wat ruimte over hebt in je agenda, kun je dat gebruiken voor code IV dingen. In de tabel op de vorige pagina zie je voorbeelden van de codes. Alles onder code I zijn noodsituaties, die je niet kunt plannen. Wanneer ze voorkomen, laat je alles uit je handen vallen en kom je direct in actie. Het helpt om in je planning wat ruimte leeg te maken, om rekening te houden met dingen die anders lopen dan je hebt gepland. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een verkeerde inschatting hebt gemaakt over hoeveel tijd iets kost, dat op je TO DO lijst staat. Als je te strak plant, ben je al gauw genoodzaakt er in te gaan schuiven. Wees realistisch en plan de tijd ruim in. Dan is de kans groot dat je tijd overhoudt! Dit is mijn TO DO lijst deze week 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Deze manier van werken vond ik prettig / onprettig, omdat..

61

Covey-code


Les 26: Wie bewonder je? Lesdoel: Tijdens deze les sta je stil bij de rolmodellen in je leven. Je leert hoe deze mensen een inspiratie voor je kunnen zijn. Verder krijg je inzicht in de eigenschappen, die je in deze mensen bewondert. Je kunt verschillende rolmodellen hebben in je leven. Een rolmodel is iemand die je bewondert. Het kan zijn dat je iemand bewondert, omdat hij/zij het goed voor elkaar heeft. Ook kan het zijn dat je iemand bewondert om bepaalde prestaties of persoonlijke eigenschappen. Vaak is het zo dat je iemand bewondert om dingen of eigenschappen die je graag zelf ook zou willen hebben. Je kunt iemand ook bewonderen, omdat je veel respect hebt voor iemand die ergens goed mee om is gegaan. Dat hoeft niet een beroemd iemand te zijn. Je kunt ook je klasgenoot bewonderen, omdat hij ondanks een vervelende thuissituatie toch altijd naar school komt en er alles aan doet zijn diploma te halen. Of misschien wel je moeder, die alleenstaand is en ervoor heeft gezorgd, dat jij als kind desondanks nooit iets te kort bent gekomen. Wie bewonder je? Wat bewonder je in deze persoon?

Waarom heb je daar bewondering voor?

Is er iemand in jouw klas die je bewondert? Hoe komt dat?

62


Opdracht Wie inspireert jou?

Waarmee inspireert deze persoon jou?

Hoe komt het dat je daardoor geĂŻnspireerd raakt?

De volgende eigenschappen zou ik graag willen hebben die ik bewonder in anderen.. 1. 2. 3. De volgende dingen bewonderen anderen in mij.. 1. 2. 3.

63


Les 27: Kom in actie Lesdoel: Tijdens deze les oefen je met daadkracht. Je leert welke dingen niet mogen ontbreken om te bereiken wat je wilt. Je krijgt inzicht in hoe jouw rolmodellen je daarbij kunnen helpen. Je hebt er niets aan iets te willen, als je niet bereid bent er werk in te stoppen. Dat wordt ook wel daadkracht genoemd. Ben je daadkrachtig genoeg om er alles aan te doen om te realiseren wat je wilt? Het is al eerder genoemd in vorige hoofdstukken. Hoe je denkt over jezelf en hoe jouw omgeving zich naar je opstelt, spelen een doorslaggevende rol in wat je kunt bereiken. Hoe vaak komt het voor dat je ergens toch niet aan begint, omdat de twijfel toeslaat? Of dat je iets niet afmaakt, omdat het tegenvalt. Je denkt, zie je nou wel, dit is niet voor mij weggelegd. Wat bezielde mij om te denken dat het zou lukken? Als je iets voor elkaar wilt krijgen, helpt het om: a) jezelf heel goed te kennen b) buiten je comfortzone te stappen & c) jezelf te omringen met positieve mensen en mensen die al hebben bereikt wat jij wilt Dat kunnen bijvoorbeeld de rolmodellen zijn waar we het in de vorige les over hebben gehad. Deze dingen vallen 100% binnen jouw controle. Alle succesvolle mensen doen dit. Tip: Benader mensen die al doen wat jij wilt doen of hebben bereikt wat jij wilt bereiken. Leer van hen. Hoe hebben zij het aangepakt? Met wat hebben zij geworsteld? Wat heeft voor hen de doorslag gegeven?

COMFORT-ZONE Leer-zone 64


Opdracht Je hebt door de vorige lessen genoeg ideeën opgedaan over dingen die je nog wilt bereiken of bij jezelf wilt ontwikkelen. Kies er één, en ga er vandaag nog mee aan de slag! Om iets te bereiken is het slim om realistisch te plannen. Maak een plan waar je je aan kunt houden. Je kunt er beter iets meer tijd en ruimte voor nemen, zodat je het goed kunt volhouden. Anders heb je kans dat je al snel tegen een mislukking aan loopt. Om gemotiveerd te blijven helpt het om (zelf )vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen bouw je op door haalbare doelen te stellen. Houd het eenvoudig en realiseerbaar. Dit wil ik heel graag hebben, bereiken of ontwikkelen..

Dat bereik ik door vanaf vandaag minimaal de volgende acties uit te voeren.. 1. 2. 3. Het helpt gemotiveerd te blijven door successen te vieren, ook de kleine successen. Iedere stap in de goede richting is een applausje waard. Beloon jezelf. Zorg ook dat je anderen betrekt in je vooruitgang. Wanneer ik mijn doel heb bereikt, ga ik het vieren op de volgende manier..

65


Les 28: Lig je op koers? Lesdoel: Tijdens deze les neem je de tijd om even stil te staan bij hoe het met je gaat. Je onderzoekt of wat je doet (nog steeds) bij je past. Je bekijkt ook de mogelijkheden die er zijn met deze opleiding. Een opleidingskeuze geeft richting aan jouw toekomst. Soms moet je deze keuze al op jonge leeftijd maken, terwijl je nog helemaal niet zo goed weet wie je bent of wat je wilt. Het kan ook zijn dat je je niet zo goed hebt verdiept in een opleiding, waardoor het achteraf blijkt tegen te vallen. Of misschien zit je wel helemaal op de juiste plek. Hoe dan ook is het verstandig om even stil te staan en jezelf een aantal vragen te stellen:   

Ben ik blij met wat ik aan het doen bent? Krijg ik energie van de plek waar ik zit of maakt het me moe? Kijk ik uit naar wat er komen gaat of zie ik er tegenop? Ben ik goed in wat ik doe of ervaar ik het als (te) moeilijk? Raak ik gemotiveerd van de doelen die ik mijzelf heb gesteld?

Dit is hoe ik op dit moment in mijn opleiding zit..

Er is een aantal websites die je goed kunnen helpen bij dit soort vragen. Ook bij andere loopbaan gerelateerde vragen overigens. Een paar voorbeelden zijn: www.carrieretijger.nl/opleiding/mbo www.beroepeninbeeld.nl www.mbostad.nl www.beroepeninbeeld.nl www.bekijkjetoekomstnu.nl 66


Opdracht Een van de gratis testen die je daarop kunt vinden om je te helpen bij het maken van keuzes is de beroepentest. Je vindt de test op www.beroepeninbeeld.nl/ik-kan-iets . Zodra je de test hebt gedaan, geeft de website bij ieder beroep waar je op klikt aan hoe sterk het een match is. Doe de test! Sla het resultaat op in OneDrive. Tip: het vertelt je ook over welke competenties (vaardigheden) je beschikt. Vul deze direct in op jouw eigen profielwebsite via www.impactyou.online onder de tab CV+! Wat herken je van jezelf in het resultaat? Wat herken je niet van jezelf in het resultaat? Komt het resultaat overeen met de richting waar je nu in zit? Licht toe.

Stel je komt er achter dat je niet op de juiste plek zit. Welke stappen kun je nemen om je zeilen bij te stellen?

67


Les 29: Interview een professional Lesdoel: Deze les biedt je de kans om laagdrempelig contact te leggen met beroepsbeoefenaars. Je leert hoe je een interview kunt opstellen, waarbij je goed beeld krijgt van wat er in de praktijk bij komt kijken. Je leert ook op zoek te gaan naar tips van iemand, die dezelfde weg heeft doorlopen. En je doet ervaring op met het afnemen van een interview. Als je wacht met contact leggen met bedrijven totdat je een stage moet zoeken, ontneem je jezelf waardevolle mogelijkheden om eerst te oefenen. Er hangt zoveel af van een stage, dat er veel druk achter zit. Je zal fl ink profi teren wanneer je een paar keer hebt geoefend met contact leggen, vragen stellen en misschien zelfs al wat bezoeken afl eggen. Je hebt in vorige lessen al geoefend met contact leggen vanuit een samenwerkingsopdracht. Deze keer is de insteek anders. Je wilt leren van een beroepsbeoefenaar wat er daadwerkelijk komt kijken bij het beroep. Dit is een verdieping van de vorige opdracht, omdat je dit individueel uitvoert en één op één aandacht krijgt. Misschien mag je zelfs wel een dagje proefdraaien om het te ervaren. Als het contact is gelegd en het bevalt goed, zou het kunnen zijn dat het bedrijf straks een stageplaats voor je heeft. Een slimme manier om te testen of het waar is wat je erover denkt.

68


Opdracht Het interview! Je mag kiezen. Een telefonisch interview of face-to-face. Er is geen goed of fout, doe waar jij je prettig bij voelt. Je gaat als volgt te werk:    

Bedenk wie je wilt interviewen (iemand die doet wat jij uiteindelijk wilt doen in de toekomst). Zoek uit waar je zo iemand kan vinden (maak een lijstje). Zet op papier hoe je deze bedrijven wilt benaderen (misschien heb je iets aan je belscript van de samenwerkingsopdracht?). Zet op papier wat je verhaal wordt voor deze bedrijven. Neem contact op met de bedrijven, totdat je iemand vindt die bereid is om mee te werken. Maak een afspraak voor een interview. Stel interview vragen op. Neem het interview af (en vergeet niet die persoon te bedanken!).

Tip 1: Wanneer je telefonisch een interview afneemt, zorg dat je op een rustige plek belt, waar je niet gestoord kan worden. Maak een belafspraak en houd je aan die tijd. Tip 2: Wanneer je een face-to-face interview houdt, denk dan aan je kleding en persoonlijke verzorging voordat je op bezoek gaat. Zorg dat je minstens 15 minuten eerder arriveert dan de tijd van de afspraak. Vragen die je zou kunnen stellen zijn als volgt..    

Wat heeft u moeten doen om aan deze baan te komen? Hoe ziet een gemiddelde dag eruit? Wat vindt u het aller leukst aan uw baan? Wat vindt u minder leuk aan uw baan? Welke uitdagingen komt u tegen in uw werk? Wie zijn uw klanten? Hoe is de sfeer op uw afdeling? Heeft u tips voor mij voor het vinden van een stage?

De rest is aan jou. Pak pen en papier en stel je eigen vragenlijst op. Bewaar de vragenlijst en antwoorden op het interview op je OneDrive! 69


Les 30: Ben je stageklaar? Lesdoel: Je doet een check om te zien of je stageklaar bent. Je denkt na of over hoe je het beste een stage kunt vinden en waar. Je leert wat er allemaal komt kijken bij een stage. Je maakt een mindmap hierover. Mindmappen is een creativiteitstechniek om snel een overzicht te maken. Het zal niet lang meer duren, voordat je op stage gaat. Stage hoort bij de opleiding en is bedoeld om te leren van de praktijk. Het is een periode waarin je fouten mag maken, veel vragen mag stellen en de kans krijgt kennis te maken met het werkveld. Het is niet geheel vrijblijvend, er worden harde eisen aan gesteld. Zowel vanuit school als vanuit het stagebedrijf. Het is jouw kans om te laten zien dat je een professionele werkhouding hebt en dat mensen op je kunnen rekenen. Een handige site voor het vinden van een stage is www.stagemarkt.nl . Je kunt ook op Google zoeken met zoekopdrachten zoals: “hoe vind ik een stageplaats”, “stageplaatsen mbo”, “sollicitatietips stage”. Het internet staat vol met handige sites, tips en vacatures. Hoe eerder je begint met zoeken, des te beter. Goede voorbereiding is het halve werk. Tip: Doe het samen! Wissel tips, ideeën en contacten uit.

STAGE ZOEKEN

70


Opdracht Ter afsluiting van het hoofdstuk maak je een mindmap over stage.Door het tot in de puntjes uit te werken en visueel te maken kom je vanzelf tot inzichten wat je nog te doen staat en of je stageklaar bent. Tip: Gebruik verschillende kleuren. Beperk jezelf niet tot woorden. Maak ook tekeningen. Dat stimuleert de creativiteit van je hersenen. Een paar vragen om je op weg te helpen.. (wie, wanneer, waarom, wat, hoe, waar..)    

Waarom loop ik stage? Hoe vind ik een stage? Waar vind ik een stage? Welke stage past bij mij? Wie kan mij hierbij helpen? Wanneer moet ik een stage lopen? Wat levert een stage op?

71


Begrippenlijst Woord of uitdrukking

Betekenis

72


WAT BETEKENT DAT VOOR EEN ANDER?

Je hebt inmiddels aardig door wat jij allemaal in huis hebt. Je volgt een opleiding en dat doe je niet voor niets. Je volgt een beroepsopleiding, omdat je daarna aan de slag wilt in het vakgebied waar jij voor hebt gekozen. Als je op de juiste plaats zit, geeft de gedachte aan deze toekomstige baan je veel energie. Het motiveert je om door te zetten, ook op de dagen dat het wat minder lekker gaat.

en het bedrijfsleven van je vragen. Bedrijven hebben goede, gekwalifi ceerde werknemers nodig. Mensen zoals jij. Zonder werknemers komen zij tot niets.

Je gaat als een raket, voelt je goed en bent er helemaal klaar voor!

Jij daarentegen, hebt een werkplek nodig. In eerste instantie een stage om ervaring op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Nadat je klaar bent met je opleiding heb je werk nodig. Op de eerste plaats hoop je uiteraard een baan te vinden waar je met plezier naar toe gaat. Tegelijkertijd werk je natuurlijk ook om geld te verdienen, zodat je fi jn kunt leven. Net als een vak leren, kun je ook leren solliciteren. Daar helpen we je graag bij! Het laatste hoofdstuk helpt je om zo goed mogelijk de stap te zetten richting een stage. Dezelfde informatie en tips zijn tegelijkertijd vaak ook van toepassing bij het zoeken van een baan, wat later zal volgen. Alles draait om vraag en aanbod. Sterker nog, jouw opleiding is samengesteld en vormgegeven op basis van wat het beroep

73


Les 31: Nu ik je beter heb leren kennen.. Lesdoel: Tijdens deze leer betrek je je klasgenoten en docent bij het in beeld brengen van je kwaliteiten. Je leert dat anderen vaak dingen zien in jou, waar je zelf niet aan hebt gedacht of die je vanzelfsprekend vindt. Je zit inmiddels al een paar maanden met je medestudenten in de klas. Dat betekent dat je elkaar beter hebt leren kennen. Je hebt samen lessen gevolgd en (praktijk)opdrachten uitgevoerd. Waarschijnlijk breng je de pauzes samen door. Misschien ga je nu ook vriendschappelijk met elkaar om. Tijdens de eerste les heb je elkaar feedback gegeven op de eerste indruk die je maakte. Doordat je elkaar beter hebt leren kennen, kan het zijn dat die indruk naar verloop van tijd is veranderd. Stel dat je in het begin de feedback hebt gekregen, dat je afwachtend overkomt. Jij bent een persoon, die liever de kat uit de boom kijkt. Nu je door hebt wat de groepsdynamiek in de klas is, voel je je meer op je gemak. Het gevolg daarvan is, dat je meer jezelf durft te zijn. Eigenlijk ben je een enorme grappenmaker! Daarmee zorg je voor een positieve sfeer in de klas. Als je nu iemand vraagt welke indruk je maakt, zou iemand kunnen zeggen dat je overkomt als gangmaker. Bovendien kan iemand je nu ook kwaliteiten toedichten door ervaring(en) tijdens lessen, opdrachten en hoe je bent buiten schooltijd. Een kwaliteit die hoort bij een gangmaker is zorgen voor een positieve sfeer.

74


Opdracht Je werkt in groepjes van 5. Het is de bedoeling dat iedereen opschrijft (op Post-its): 1. welke indruk ze nu van je hebben 2. welke kwaliteiten je aan hen hebt laten zien Dat doet iedereen, nadat je bent gaan staan met je gezicht naar de groep en je kort (maximaal 1 minuut!) hebt verteld over iets dat je dit schooljaar hebt bereikt. Een trots verhaal zoals in het eerste hoofdstuk, maar dan over iets dat met jouw opleiding te maken heeft. Verzamel hier alle Post-its met de feedback van je groepje:

Als BONUS krijg je van de docent een geschreven compliment. Daarin staat hoe jij je ontwikkeld hebt en welke kwaliteit(en) je hebt laten zien. Wat is de meest opvallende feedback die je hebt gekregen over de indruk die je maakt?

Hoe verschilt dat t.o.v. de eerste-indruk-oefening uit Les 1?

Wat is de meest opvallende feedback die je hebt gekregen over je kwaliteiten?

Tip: Vul je kwaliteiten direct in op je eigen profielwebsite via www.impactyou.online onder de tab CV+! 75


Les 32: Hoe ga je om met vacatures? Lesdoel: Tijdens deze les zoek je naar een vacature die je aanspreekt. Je leert deze vacature te analyseren, zodat je goed begrijpt wat er gevraagd wordt. Vervolgens denk je na over een sollicitatieaanpak en wissel je ideeĂŤn uit met een klasgenoot. Wanneer een bedrijf iemand zoekt, zetten zij een vacature uit. Een vacature bestaat vaak uit een korte omschrijving van het bedrijf, de functie, wat zij zoeken (profi el), wat zij bieden en contactgegevens. Meestal wordt gevraagd om alleen te reageren wanneer je voldoet aan het profi el. Er wordt gevraagd een cv en motivatiebrief te sturen. Tegenwoordig wordt ook vaker gevraagd om een video. Daarnaast zal iemand online bekijken wat er over je te vinden is. Je hebt in de inleiding gelezen hoe het zit met vraag een aanbod. Jij stelt gedurende je opleiding alles in het werk om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen van een stagebedrijf of toekomstige werkgever. Daarmee lijkt het alsof jij de enige bent die iets nodig heeft. Maar jij hebt het bedrijf ook iets te bieden! Dat maakt je waardevol voor een bedrijf. Om welke reden(en) kan een bedrijf op zoek zijn naar een stagiair?

Om welke reden(en) kan een bedrijf op zoek zijn naar een medewerker?

Als je nog geen stageplaats hebt gevonden, is het nu de hoogste tijd om vacatures te zoeken en daarop te reageren. Heb je al een stage gevonden? Dan kun je deze les je klasgenoten helpen een fi jne stageplek te vinden. In vorige hoofdstukken heb je geleerd via welke websites je het huidige stage aanbod kan vinden. Surf online en zoek naar een stage vacature die je aanspreekt. Print de vacature uit en sla hem op in je OneDrive. Je hebt de vacature nodig om de volgende opdrachten te kunnen doen.

76


Opdracht Wat spreekt je aan in deze vacature?

Welke woorden worden er gebruikt om het bedrijf te omschrijven? Is het duidelijk wat het bedrijf zoekt of heb je nog vragen?

Op welke manier voldoe jij aan het profi el dat zij zoeken?

Stel, je gaat op deze functie solliciteren. Hoe pak je het aan?

Bespreek jouw aanpak met een klasgenoot. Hoe pakt hij/zij het aan?

77


Les 33: Hoe reageer je op een vacature met video? Lesdoel: Tijdens deze les maak je kennis met video-solliciteren. Je oefent door met een video te reageren op de vacature, die je in het vorige hoofdstuk hebt gekozen. Bij een video sollicitatie zorg je ervoor, dat het stagebedrijf of de toekomstige werkgever alvast wat meer van je kan zien. In plaats van te schrijven wie je bent en waarom je geschikt bent voor deze baan, motiveer je dit op video. Hiermee stel je het bedrijf in staat écht voor jou te kiezen. Bij een voorselectie met cv en brief alleen, heb je minder kans er tussenuit te springen. Herinner je je nog de les over hoe de recruiter een cv bekijkt? Slechts in een paar seconden wordt er beslist of je “interessant” genoeg bent om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Wij willen dat je zoveel mogelijk kans maakt op de stage of toekomstige baan waar je graag zou werken! Dat is de reden dat ImpactYou als onderdeel van het lesprogramma handige digitale tools aanbiedt, die je daarbij helpen. Je werkt gedurende het schooljaar aan je eigen online website, waar een portfolio en video-presentatie onderdeel van zijn. Zodra je de arbeidsmarkt op gaat, ben jij al startklaar en heb je absoluut een streepje voor! De online studio van ImpactYou heeft het opnemen van een video laagdrempelig en eenvoudig gemaakt. De verschillende hulpfuncties die erin zitten, zoals je eigen geschreven autocue (jouw persoonlijke boodschap), ondersteunen je bij de opname. Doordat je vanuit je eigen omgeving werkt, heb je 100% de regie. Bovendien hebben we gezorgd voor maximale privacy en veiligheid. De docent voorziet je van een video tutorial, waarin de tool gedemonstreerd wordt. Daarna kun je direct aan de slag. Met de inloggegevens van je eigen profi el website, waar je al mee hebt gewerkt, log je ook in bij je online videostudio. De eerste stap is, dat je een korte tekst schrijft (pitch) waarmee je jezelf gaat “verkopen”. Je oefent hiermee met de vacature van de vorige les als uitgangspunt.

78


Opdracht Je kunt je volledige pitch in de tekstvakken van de online studio opstellen. Wij adviseren je daarbij te werken volgens een bepaalde structuur, door antwoord te geven op de volgende vragen: Bedenk een pakkende openingszin (dus niet, hallo mijn naam is..) Vertel wie je bent (kernwaarden, persoonlijke eigenschappen). Vertel wat je kan (wat heb je te bieden?). Vertel wat je wilt (wat zoek je in een stage of baan?) Vertel wat dat betekent voor een ander (wat voeg je toe?). Tip: Zorg dat je totale verhaal aansluit op de informatie die in de vacature en/of (online) over het bedrijf en de functie te vinden is. Pakkende openingszinnen zorgen dat de ander denkt: daar wil ik meer van weten! Je kunt starten door kort en krachtig te vertellen waar je anderen mee helpt (waar ben je goed in?). Ook kun je beginnen met vertellen waar je van droomt. Een ander idee is om te beginnen met een feit (wist u dat?). Laat de openingszin passen bij de rest van het verhaal. Voorbeeld pitch:

1 op de 5 ouderen in Nederland is extreem eenzaam. Daar wil ik iets aan doen! Ik ben zorgzaam en houd van mensen. Dat betekent voor mij, dat ik het niet kan verdragen dat oude mensen onvoldoende aandacht krijgen en vereenzamen. Ik ben een kei in mensen verbinden en enthousiast maken. Ik wil een lokale pilot opzetten, waarmee ik studenten uit zorg opleidingen optrommel om buddy te worden van ouderen. Ik ben van plan een activiteitenprogramma samen te stellen, waarbij studenten 1x per maand iets leuks met hen doen. Het liefst breng ik daarmee zoveel mogelijk ouderen bij elkaar, zodat zij leren nieuwe contacten te leggen. Ik ben op zoek naar een stageplaats waar ik deze pilot mag uitvoeren. Ik lees in uw vacature dat u op zoek bent naar proactieve stagiairs die met nieuwe ideeën komen. Dat ben ik! Op mijn online profi el website vindt u alles over mij. Ik ben Jordy de Groot.

Schrijf nu je eigen pitch in de tekstvakken van de online videostudio n.a.v. de vacature uit de vorige les. Neem de video op en bewaar het resultaat. Deel de video met je docent. Hij/ zij geeft er vóór de volgende les feedback op. Wees gerust, het gaat niet om de perfecte video. 79


Les 34: Wat kenmerkt een overtuigende videoboodschap? Lesdoel: Tijdens deze les krijg je feedback op je eerste oefenvideo uit de vorige les. Je bekijkt ook een aantal videosollicitaties die op het internet te vinden zijn om ideeĂŤn op te doen. Wat werkt wel en wat niet? Je doet ook inspiratie op door video’s van klasgenoten te bekijken. Je wordt ingedeeld in groepjes van 4 a 5 personen. Een voor een bekijken jullie elkaars video. Je hebt dus twee taken: Feedback geven aan klasgenoten op hun video Feedback ontvangen van klasgenoten op jouw video Daarnaast heb je al feedback op jouw video ontvangen van je docent. De docent voorziet je van feedbacksheets met standaardvragen. Op die manier krijgt iedereen 3 of 4 met feedback ingevulde sheets. Nu je van je klasgenoten en docent feedback hebt ontvangen, probeer je de feedback te analyseren en ervan te leren. Welke indruk maak je volgens de feedback?

Hoe duidelijk is je boodschap? Wat maakt het (on)duidelijk?

Hoe goed sluit de pitch aan op de vacature? Wat maakt dat het goed aansluit?

Welke tips heb je gekregen?

80


Opdracht Je gaat nu samen met de klas kijken naar 2 sollicitatievideo’s, die op het internet staan. Je beantwoordt een aantal vragen over deze video’s. Video 1 Welke indruk maakt deze sollicitant op jou? Waardoor komt dat? Hoe duidelijk is de boodschap? Wat maakt het (on)duidelijk? Welke kwaliteit(en) laat deze sollicitant aan je zien? Waaruit blijkt dat? Welke tip(s) heb je voor deze sollicitant?

Video 2 Welke indruk maakt deze sollicitant op jou? Waardoor komt dat? Hoe duidelijk is de boodschap? Wat maakt het (on)duidelijk? Welke kwaliteit(en) laat deze sollicitant aan je zien? Waaruit blijkt dat? Welke tip(s) heb je heb je voor deze sollicitant?

81


Les 35: Netwerken: de snelste weg naar een stage of baan! Lesdoel: Deze les is een extra oefening in netwerken. Je ervaart het in de vorm van een speed-date en een buddy. Deze contacten kun je gebruiken bij het vinden van een stage die bij je past en voldoet aan de eisen die je opleiding stelt. Netwerken is de snelste weg naar een stage of toekomstige baan. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Netwerken is gebaseerd op het elkaar helpen aan contacten. Vaak denken mensen dat netwerken een kwestie is van alleen maar halen wat je nodig hebt. De realiteit is anders. Netwerken werkt op basis van wederkerigheid. Door te investeren in relaties (dus door jezelf in de eerste plaats behulpzaam op te stellen), bouw je waardevolle contacten op. Tegen de tijd dat je iets zoekt, maak je binnen je netwerk kenbaar wat je zoekt en vraag je om hulp. Bedrijven werken precies op dezelfde manier. Het allereerste dat een bedrijf doet wanneer zij iemand zoeken voor een stage of baan, is werknemers en andere mensen binnen hun netwerk vragen: “Ken je iemand die geschikt is voor .. ?” Daarna plaatsen zij de vacature intern. Als ze dan nog niemand hebben gevonden, plaatsen ze de vacature extern. Het voordeel van netwerken is, dat het “warme” contacten biedt vanuit een bekende, betrouwbare bron. Dit vergroot de kans op een kwalitatieve match (waar vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd). Zowel stage – of werkzoekenden alsook de bedrijven profi teren hiervan.

82


Opdracht Nu is het tijd om te ervaren hoe waardevol en leuk netwerken kan zijn. Een aantal leerlingen, dat momenteel al stage loopt binnen de opleiding die jullie volgen, hebben de tijd genomen om je te woord te staan. Voordat je start met speed-daten neem je eerst een paar minuten de tijd om een aantal vragen op te stellen. Je hebt je inmiddels tijdens verschillende lessen goed verdiept in het stageverhaal. Je gaat in deze fase op zoek naar welke stage het beste past bij jouw behoefte (wat wil je leren?) en verwachtingen (wat vind je belangrijk?). Dat betekent dat je tijdens de speed-date nogmaals oefent met pitchen. Je vertelt namelijk heel kort wie je bent en wat je zoekt om erachter te komen of de persoon aan tafel je daarbij kan helpen. Ik ben geïnteresseerd in bedrijven die stages bieden op het gebied van.. Het stagebedrijf moet voldoen aan de volgende kwaliteit(en).. Tijdens de speed-date zou ik graag het volgende te weten willen komen.. De docent legt de spelregels van het speed-daten uit. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt om op te schrijven wat je wilt onthouden. Tip: wissel contactgegevens uit als iemand je kan helpen! Dit heb ik geleerd van het speed-daten, dat ik graag wil onthouden.. Als BONUS krijg je een buddy toegewezen. Jouw buddy voorziet je van tips en “best practices” op basis van zijn/haar ervaring. Je mag je buddy ook benaderen om vragen te stellen waar je zelf niet uitkomt. Je buddy is er ook om je aan te moedigen, wanneer je iets spannend vindt. 83


Les 36: Hoe werkt het met open solliciteren? – deel 1 Lesdoel: Tijdens deze les leer je hoe een open sollicitatie verschilt van solliciteren op een vacature. Je oefent ermee, door een open sollicitatie op video vast te leggen met behulp van jouw online videostudio. Waarom wachten totdat er een vacature vrijkomt? Solliciteren kan en mag altijd, ook als er geen vacature openstaat die bij je past. Dat noem je een open sollicitatie. Je kunt op verschillende manieren open solliciteren: 1. Je maakt een pitch over jezelf, waarin je in algemene zin bedrijven aanspreekt die bij je zouden passen. 2. Je benadert specifi eke bedrijven met een gerichte pitch, zonder dat het bedrijf een passende vacature heeft openstaan. Situatie 1 zie je regelmatig op sociale media voorbij komen. Iemand deelt een oproep op zoek te zijn naar een stage of baan. In dat geval doe je een beroep op je netwerk. Je vraagt zoveel mogelijk mensen je te helpen o.a. door jouw “post” te delen. Vaak met de titel: “Wie helpt mij aan een stage/baan? Delen is top!”. De persoon die het deelt, zet er vaak nog een paar regels bij met een aanbeveling binnen zijn/haar netwerk. In situatie 2 benader je bedrijven zelf, één-op-één. Hier leg je de nadruk op je motivatie waarom je graag voor dit bedrijf wilt werken. Je geeft met veel enthousiasme aan, dat je niet wilt wachten totdat er een vacature vrijkomt, omdat dit echt een bedrijf is dat jouw voorkeur heeft. Het kan ertoe leiden dat een bedrijf zo gecharmeerd is van jouw sollicitatie en gedurfde aanpak, dat ze misschien een stage of baan voor je kunnen creëren. Het kan ook zijn dat je sollicitatie precies op het moment komt, dat ze op het punt stonden een vacature te plaatsen. Als het een match is, bespaar je het bedrijf een hoop tijd en gedoe (en soms zelfs kosten), die gepaard gaan met het uitzetten van een vacature.

84


Opdracht In deze opdracht gaan we uit van situatie 1, een algemene open sollicitatie. Als je tevreden bent met het resultaat, kun je het ook delen via sociale media én plaatsten op je profi el pagina van je eigen profi el website. Je maakt gebruik van dezelfde pitch-structuur als in Les 33. Daarbij gebruik je de feedback die je hebt gekregen in Les 34 om een nog beter resultaat neer te zetten. Bovendien heb je in deze les ideeën opgedaan door beter te kijken naar anderen. Daar kun je ook nog extra inspiratie uit halen. Voor het gemak, nog eenmaal de structuur:   

Bedenk een pakkende openingszin (dus niet, hallo mijn naam is..) Vertel wie je bent (kernwaarden, persoonlijke eigenschappen). Vertel wat je kan (wat heb je te bieden?). Vertel wat je wilt (wat zoek je in een stage of baan?)* Vertel wat dat betekent voor de ander (wat voeg je toe?).

* Bij een open sollicitatie is het van belang dat je ook aangeeft per wanneer, voor hoeveel uur per week en voor hoelang je een stage of baan zoekt.

Schrijf nu je eigen pitch voor een open sollicitatie in de tekstvakken van de online videostudio. De vorige pitch die er nog instaat kun je met een druk op de knop op je computer opslaan. Neem de video op en bewaar het resultaat. Deel de video met je docent. Hij/zij geeft er vóór de volgende les feedback op. Laat je van je beste kant zien! 85


Les 37: Hoe werkt het met open solliciteren? – deel 2 Lesdoel: Tijdens deze les krijg je feedback op je open sollicitatievideo uit de vorige les. Je doet ook inspiratie op door video’s van klasgenoten te bekijken. Net als bij Les 34. Hierdoor word je steeds beter. Je wordt ingedeeld in groepjes van 4 a 5 personen. Eén voor één bekijken jullie elkaars video. Je hebt dus twee taken: 

Feedback geven aan klasgenoten op hun video Feedback ontvangen van klasgenoten op jouw video

Daarnaast heb je al feedback op jouw video ontvangen van je docent. De docent voorziet je van feedbacksheets met standaard vragen. Op die manier krijgt iedereen 3 of 4 met feedback ingevulde sheets. Nu je van je klasgenoten en docent feedback hebt ontvangen, probeer je het te analyseren en ervan te leren. Welke indruk maak je volgens de feedback? _ _ Hoe duidelijk is je boodschap? Wat maakt het (on)duidelijk? _ _ Hoe overtuigend is je pitch? Wat maakt het (niet-)overtuigend? _ _ Welke tips heb je gekregen?

86


Opdracht Maak direct gebruik van de feedback om je pitch (nog) beter te maken. Wanneer je blij bent met het resultaat, kun je deze videoboodschap toevoegen aan de profi elpagina van je eigen online profielwebsite. Wanneer je dat doet verschijnt er een knop “bekijk mijn video”. Als je je website “aan” hebt gevinkt, en daarmee je video zichtbaar is voor anderen, kunnen bezoekers van jouw site direct op je video klikken. Hiermee maak je een zeer onderscheidende, verrassende eerste indruk. Niemand verwacht dit.

Heb je nog geen stage gevonden en wil je nog een stap verder gaan? Deel dan de link naar je eigen profielwebsite via andere sociale media. Hiermee breng je jezelf bij een nog breder publiek onder de aandacht. Schakel hulp in van je netwerk. Ik zou mijn video, met de volgende paar zinnen als begeleidende tekst, kunnen introduceren op sociale media..

Bespreek jouw aanpak met een klasgenoot. Welke feedback heb je gekregen? De volgende ideeën heb ik opgedaan door er met mijn klasgenoot over te praten..

87


Les 38: De kracht van sociale media Lesdoel: Tijdens deze les sta je stil bij het effect van sociale media. Je leert hoe je die in je voordeel kunt gebruiken. Je wordt je ook bewust van nadelige uitwerkingen. Heb je jezelf wel eens “ge-googled”? Misschien klinkt het als een rare vraag. Toch is het niet zo’n gek idee. Sinds het internet delen we ALLES online, zonder er vaak bij stil te staan waar (en bij wie) dat terecht komt. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Pinterest, alles staat vol met foto’s, video’s en uitspraken van jou en je vrienden. De privacy-instellingen zijn vaak zo lastig te vinden, dat je het risico loopt dat er dingen zichtbaar zijn, die je liever binnen bepaalde kringen zou houden. Vaak zijn deze sites gekoppeld aan commerciële doeleinden. Het lijkt dus alsof je sociaal aan het doen bent met vrienden, kennissen en familie. Maar ondertussen word je gebombardeerd met reclame. Kortom, deze bedrijven hebben vaak niet het beste met je voor en hebben er juist baat bij dat jouw gegevens voor commerciële partijen beschikbaar zijn. Daar verdienen ze hun geld mee. Dus, google jezelf (bij voorkeur op een andere computer dan die van jezelf en waar je op alle sociale media bent uitgelogd)! Dit is het meest positieve (+) dat ik over mezelf tegenkwam..

Dit is het meest schokkende (-) dat ik over mezelf tegenkwam..

88


Opdracht Stel, je bent een bedrijf op zoek naar een kandidaat voor een stage of baan. Je komt de volgende foto’s tegen van kandidaten. Welke indruk zou je van deze kandidaten krijgen en waar baseer je dat op? 1. 2.

3.

4.

Afbeelding 1 komt op mij over als .. Dat baseer ik op .. Afbeelding 2 komt op mij over als .. Dat baseer ik op .. Afbeelding 3 komt op mij over als .. Dat baseer ik op .. Afbeelding 4 komt op mij over als .. Dat baseer ik op .. Kandidaat nr.

spreekt mij het meest aan, omdat..

Tip: Op www.impactyou.online pas je met één klik de privacy-instellingen van je eigen profielwebsite aan en kun je alle sociale media koppelingen zelf regelen (aan of uit zetten).

89


Les 39: De STARRT methode Lesdoel: Tijdens deze les leer je te onderbouwen wat jou onderscheidend maakt van een ander. Wat maakt jou jou? Je maakt kennis met de STARRT methode. Deze methode helpt je te onderbouwen waarom een bedrijf voor jou zou moeten kiezen. De STARR (er mist hier inderdaad een T) methode wordt veel toegepast tijdens sollicitatiegesprekken. Het is een manier om door middel van een voorbeeld uit de praktijk er achter te komen hoe iemand handelt. STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie. Het beroepsonderwijs heeft er nog een T aan toegevoegd. De T staat voor: Transfer. Dit heeft betrekking op je ontwikkeling, de toekomst. Situatie • Wat was de situatie en waar speelde het zich af? • Wie waren erbij betrokken? • Welke materialen en middelen had je tot je beschikking? Taak • Welk doel wilde je bereiken? • Welke rol had je? • Welke verantwoordelijkheden/bevoegdheid had je? Actie • Hoe heb je het aangepakt? • Hoe reageerde je? • Op basis van welke argumenten handelde je? Resultaat • Wat was het resultaat? • Welke vaardigheden/kwaliteiten heb je laten zien? • Hoe werd hierop gereageerd door anderen? Reflectie • Hoe kijk je terug op de situatie? • Waar ben je trots op? • Wat wil je verbeteren? Transfer • Hoe ga je deze vaardigheden/kwaliteiten inzetten in andere beroepssituaties? • Hoe zou je het de volgende keer aanpakken? • Welke ontwikkelpunten zie je in relatie tot je verdere ontwikkeling naar vakmanschap? 90


Opdracht Nu jij! Gebruik onderstaand schema om je eigen STARRT in te vullen. Door per onderdeel antwoord te geven op de vragen die er op de vorige pagina staan vermeld, kom je vanzelf tot een gedetailleerd verhaal.

Tip: gebruik een praktijkopdracht als voorbeeld. Maak zoveel mogelijk foto’s en video’s tijdens je praktijkopdrachten en laat deze ook zien. Bijvoorbeeld op de portfoliopagina van je eigen profielwebsite. Ga naar www.impactyou.online onder de tab Profiel.

91


Les 40: Hoe zit het eigenlijk met stage? Lesdoel: Tijdens deze les, krijg je inzicht over rechten, plichten, vergoedingen en andere belangrijke zaken die er komen kijken bij een stage. Je leert waar je informatie kunt vinden om je hierbij te helpen. Waarom loop je eigenlijk stage? Wat levert een stage op? Wat mag je van een stage verwachten? Wat mag een stagebedrijf van jou verwachten? Los van wat jou speciaal maakt, zal iedere werkgever een aantal standaard zaken van je verwachten. Dat noem je werknemersvaardigheden. Bijvoorbeeld: op tijd komen, willen werken en respect tonen. Kun je nog een paar werknemersvaardigheden noemen? 1. 2. 3. Je bespreekt dit klassikaal, waarbij de docent door zal vragen. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt om notities te maken.

92


Opdracht Je hebt ongetwijfeld ook nog veel vragen over hoe het precies zit met vergoedingen, je rechten en andere wettelijk geregelde zaken. Op de volgende website van FNV Jong vind je alles hierover! FNV staat voor Federatie Nederlandse Vakbeweging, de grootste vakbond van Nederland. Zij komen op voor de belangen van werknemers. https://www.fnvjong.nl/stage/stagevergoeding Ga naar de website en beantwoord de volgende vragen: Is een stagebedrijf verplicht je een stagevergoeding uit te keren? Ja / Nee Hoe hoog is de gemiddelde stagevergoeding binnen het mbo? bruto per / maand Hoeveel houd je daar netto aan over? bruto per / maand Wat doe je als je geen stagevergoeding krijgt? Noem een voorbeeld van rechten & plichten die je hebt m.b.t. veiligheid. Hoe informeer je of het stagebedrijf daaraan voldoet? Hoe pak je het aan als het stagebedrijf daar niet aan voldoet? Noteer 3 tips die FNV Jong geeft bij het zoeken van een stage. 1. 2. 3. 93


Klopt helemaal

Klopt

Klopt ongeveer

Klopt niet

Ben je er klaar voor? Om stevig in je loopbaan te staan, is het van belang dat de eerder benoemde loopbaancompetenties goed zijn ontwikkeld. Deze vragenlijst helpt je om een check te doen. Hoe sta je ervoor? Waar is nog ruimte is voor groei?

Klopt helemaal niet

loopbaancompetenties Kwaliteiten 1. Ik denk na over de dingen waar ik mijn hele leven al goed in ben geweest. 2. Ik vraag uit mezelf aan anderen wat zij mijn sterke en minder sterke kanten vinden. 3. Ik ga steeds na wat mijn talenten of kwaliteiten zijn. 4. Als ik iets heel goed heb gedaan, denk ik na wat mijn sterke kanten hierin zijn. 5. Als iets niet lukt, ga ik na wat mijn zwakke kanten hierin zijn. 6. Als ik iets nieuws moet doen, ga ik eerst na of ik dit wel kan. 7. Ik leer mijn kwaliteiten kennen door mijn activiteiten buiten school en stage. 8. Als ik iets leer over mijn sterke en zwakke kanten, denk ik na over wat dit voor mijn toekomst betekent.

1 2

3 4

5

Motieven 1. Ik ga na waarom iets mij interesseert. 2. Als mijn ideeën botsen met anderen, denk ik erover na waarom dit zo is 3. Ik denk na over hoe ik vind dat mensen zich moeten gedragen. 4. Ik ontdek wat ik echt belangrijk vind in het leven door na te denken over dingen waar ik me rot over voel. 5. Ik ontdek wat ik echt belangrijk vind in het leven door na te denken over dingen waar ik gelukkig van word. 6. Als ik iets nieuws moet doen, denk ik eerst na of ik dit wel bij mijn ideeën en principes past. 7. Ik praat met anderen over welke taken goed passen bij mijn persoonlijkheid. 8. Ik denk na over wat mij motiveert in mijn toekomstige beroep.

1 2

3 4

5

Werkexploratie 1. Als ik een stage ga doen, ga ik eerst na wat je daarvoor precies moet kunnen. 2. Ik zoek uit waar stages zijn, die echt bij mij passen. 3. Ik zoek uit tegen welke uitdagingen je aan kunt lopen in het werk, dat ik graag wil gaan doen in de toekomst. 4. Ik houd zelf bij welke vacatures voor mij interessant zijn. 5. Ik houd de ontwikkelingen bij in het werk, dat ik graag wil doen in de toekomst. 6. Als ik mij oriënteer op stages, onderzoek ik eerst welke normen en waarden daar gelden. 7. Ik ga na waar ik het beste informatie kan vinden over stages.

1 2

3 4

5

94


Klopt helemaal

Klopt

Klopt ongeveer

Klopt niet

Klopt helemaal niet

Vragenlijst Loopbaansturing 1. Ik plan wat ik moet leren, zodat ik kans maak op een leuke toekomstige baan. 2. Ik bespreek met mijn loopbaanbegeleider of mentor hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn toekomstige baan goed aansluit bij mijn sterke kanten. 3. Ik vertel mijn stagebedrijf wat ik nog wil leren. 4. Ik zorg zelf dat ik de begeleiding krijg die ik nodig heb om stappen te kunnen zetten in mijn loopbaan. 5. Ik doe extra dingen in mijn stage, om meer te kansen te hebben in de toekomst. 6. Ik doe dingen buiten mijn school en stage, om meer kans te hebben in de toekomst. 7. Ik overleg met het stagebedrijf om in mijn stage dingen te gaan doen, die ik graag wil doen. 8. Het lukt me om mijn stage zo aan te passen, dat ik mijn sterke punten kan inzetten. 9. Als ik een keuze maak, ga ik na wat ik hierin kan leren. 10. Ik zorg ervoor dat de dingen die ik doe, bijdragen aan wat ik wil bereiken. 11. Ik grijp kansen aan om de dingen te leren die belangrijk zijn voor mijn toekomst. 12. Het lukt me om mijn werk zo aan te passen dat ik mijn sterke punten kan inzetten . 13. Ik heb initiatieven genomen om van stage te veranderen toen bleek dat ik daar niet op de juiste plek zat.

1 2

3 4

5

Netwerken 1. Ik weet wie in mijn netwerk mij kunnen helpen in mijn loopbaan. 2. Ik zorg dat ik de mensen in mijn netwerk goed op de hoogte houd van waar ik mee bezig ben. 3. Ik doe dingen voor de mensen in mijn netwerk. 4. Ik gebruik mijn netwerk om zicht te krijgen op leuk werk. 5. Ik vraag mensen die ik ken wat de ontwikkelingen zijn in mijn vakgebied. 6. Ik zorg dat ik buiten mijn werk mensen leer kennen, die mij kunnen helpen in mijn loopbaan. 7. Voor ik iemand uit mijn netwerk benader, ga ik eerst na hoe en wanneer ik dit het beste kan doen. 8. Als ik met iemand praat over mijn loopbaan, doe ik dat op zo’n manier dat diegene mij zou willen helpen.

1 2

3 4

5

Deze vragenlijst is ontleent aan de competentie vragenlijst van Marinka Kuipers en op een paar punten aangepast om beter aan te sluiten bij het mbo. Bron: http://talentinontwikkeling.org/vragenlijst-loopbaancompetenties.pdf

95


Uitleg van de vijf loopbaancompetenties Loopbaancompetenties zijn de optelsom van de kennis, vaardigheden en houdingen die het mensen mogelijk maken succesvol op de arbeidsmarkt te zijn. Kwaliteiten (‘Wat kan ik?’) Deze competentie gaat over het onderzoeken waar je goed in bent en minder goed in bent. Als je weet waar je goed in bent en wat je kwaliteiten zijn, ga je nadenken over hoe je deze kwaliteiten kunt inzetten om je doelen in het werk te behalen. Motieven (‘Wat wil ik en waarom wil ik dat?’) Motievenreflectie gaat over de wensen en de waarden die van belang zijn voor je loopbaan. Bij motievenreflectie onderzoek je wat werkelijk belangrijk is voor je in het leven. Je denkt na over wat je voldoening geeft en wat je nodig hebt om prettig te kunnen werken. Werkexploratie (‘Waar vind ik werk dat bij me past?’) Werkexploratie gaat over het onderzoeken van werk en op waar de kansen op de arbeidsmarkt zijn. Bij deze competentie ga je ontdekken wat bepaald werk van je vraagt, welke kennis en vaardigheden je hiervoor nodig hebt. Maar ook welke waarden in dit werk van belang zijn; komen deze overeen met jouw waarden? Werkexploratie gaat ook over hoe je geschikt werk kunt zoeken. Bijvoorbeeld hoe je een sollicitatiebrief schrijft, informatie kunt verzamelen en een gesprek kunt voeren. Loopbaansturing (‘Hoe bereik ik dat?’) Loopbaansturing heeft te maken met keuzes maken en het onderzoeken van de gevolgen van die keuzes. Bij loopbaansturing ga je acties ondernemen om je eigen loopbaan te sturen. Bijvoorbeeld een bepaalde opleiding volgen waardoor je een beroep kunt uitoefenen dat bij je past. Of door met anderen te gaan praten over wat je wilt en kunt. Je plant de activiteiten die je wilt ondernemen. En je organiseert de hulp die je hierbij nodig hebt. Loopbaansturing heeft te maken met het heft in eigen hand te nemen en initiatief te tonen. Netwerken (‘Wie kan me daarbij helpen?’) De loopbaancompetentie ‘netwerken’ gaat over contacten opbouwen en onderhouden die je helpen in je loopbaan. Deze contacten gebruik je bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Je kunt je contacten uit je netwerk ook gebruiken om daadwerkelijk een nieuwe baan te vinden. Het blijkt dat je de meeste kans hebt om een nieuwe baan te vinden, wanneer contacten uit je netwerk je hierbij helpen. Resultaat Tel voor iedere loopbaancompetentie het aantal punten op en deel de uitkomst door het aantal vragen per onderdeel. Check hier hoe je ervoor staat per competentie Bij alle loopbaancompetenties: < 2,5: weinig tot niet bezig met deze loopbaancompetentie 2,5 - 3,5: matig bezig met deze loopbaancompetentie > 3,5: goed bezig met deze loopbaancompetentie

96


97


Route LOB Je volgt een opleiding binnen het voortgezet onderwijs of aan het mbo. Misschien ben je net gestart of ben je van opleiding veranderd. Je wordt geconfronteerd met verschillende keuzes, die je richting bepalen. Keuzes, die de weg banen naar jouw toekomst. Je hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Dat betekent dat je een vak leert en je ergens in specialiseert. Je hebt een beeld van jezelf, je toekomstige werkveld en de opleiding waar je voor hebt gekozen. Ben je er zeker van, dat het beeld dat je hebt gevormd juist is? Ben je goed op weg om te bereiken wat je wilt? Weet je eigenlijk wel, wat bij je past? Wie droomt er niet van een gedurfde toekomst? Een toekomst, waarin je de lat voor jezelf hoog legt. Een weg vol met uitdagingen en mooie vooruitzichten, waar je energie van krijgt. Een toekomst met ambitie. Dat vraagt om doorzettingsvermogen, moed en leergierigheid. Met Route LOB werk je, naast je ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar, ook aan je persoonlijke ontwikkeling. De lessen geven je meer inzicht op het gebied van zelfbeeld, opleidingsbeeld en beroepsbeeld. Wij helpen je zo goed mogelijk tot de beste versie van jezelf te komen. Daarbij zorgt de combinatie van ons programma met de digitale tools, dat je straks zelfverzekerd, veerkrachtig en startklaar tot de arbeidsmarkt toetreedt.

  www.impactyou.nl www.impactyou.online

Route lob, jouw routeplanner naar een gedurfde toekomst  

Met Route LOB werk je, naast je ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar, ook aan je persoonlijke ontwikkeling. De lessen geven je meer inzicht op...

Route lob, jouw routeplanner naar een gedurfde toekomst  

Met Route LOB werk je, naast je ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar, ook aan je persoonlijke ontwikkeling. De lessen geven je meer inzicht op...

Advertisement