Page 1

Pojďte se s námi podívat, co jsme udělali pro naše město a co plánujeme do budoucna.

Plus pro Jičín Máme znalosti, máme zkušenosti, máme nápady.


Dárek pro vás, Jičíňáky Na DVD najdete historické filmy o Jičíně a dokumenty o proměnách Jičína.


Vážení jičínští spoluobčané, čtyřleté volební období se pomalu chýlí ke svému konci. Proto je ideální čas bilancovat a zhodnotit přínos všech současných zastupitelů a posoudit volební programy jednotlivých politických stran či nezávislých seskupení a jejich kandidáty. V tomto volebním materiálu vám představujeme náš volební program, který zahrnuje devět ucelených okruhů. Vychází z našich dlouhodobých zkušeností a také z vašich námětů a připomínek, kterými jsme se zabývali po celé volební období. V tom chceme pokračovat a reagovat na podněty, které přináší každodenní život. Náš volební program nezahrnuje žádné populistické návrhy, ale reálná a pragmatická řešení, která jsme schopni zvládnout tak, aby pozitivně ovlivnila i život dalších generací v našem městě.

a úspěšnost v jejich profesích, vysoký morální kredit a dlouhodobý vztah k městu, ochota a snaha udělat něco navíc. Jsem přesvědčen, že pro to mají veškeré předpoklady, což většina z nich již dokázala. Kromě kvalitních a osvědčených lidí je naší největší devizou pro Vás jako občany Jičína práce, kterou jsme pro město udělali v minulých letech. Proměnu, kterou Jičín prochází, vídáte každý den kolem sebe na vlastní oči. I o tom se podrobně dočtete na následujících stránkách. Rádi bychom pokračovali v naší práci, jsme připraveni být tu skutečně pro vás. Chceme dokázat, že si vaši podporu v letošních komunálních volbách zasloužíme.

Představujeme rovněž naše kandidáty, kteří budou volební program naplňovat. Vím, že máme dobrý tým složený z velice schopných lidí, které můžete denně potkávat v ulicích města. Na naší kandidátce jsou opravdové osobnosti, pevně a dlouhodobě spjaté s Jičínem, ale i zástupci mladé generace, kteří chtějí nabídnout svým vrstevníkům možnost zapojit se do dění v Jičíně. Všechny naše kandidáty spojuje vysoká odbornost

Ing. Martin Puš

lídr kandidátky ODS a Váš kandidát na starostu Jičína

MVDr. Jiří Liška

Váš kandidát do Senátu Parlamentu ČR


„Spokojený občan je hlavním měřítkem úspěchu každého starosty.“

Ing. Martin Puš

ODS lídr kandidátky a Váš kandidát na starostu Jičína

Jsme Jičíňáci

„Jsem přesvědčen, že se slušností, upřímností a poctivostí se dá dojít nejdál.“

Ing. Ladislav Brykner ODS Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Kulturu nelze měřit ani vážit. Přesto vypovídá o stavu místa, společnosti, národa. Nechť je Jičín stále více městem kultury!“

Miloš Starý

nestraník Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Jičín je město, které má svůj osobitý charakter a duši. Je mi ctí, že mu mohu pomáhat.“

Mgr. Richard Koníř ODS Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Rád bych pokračoval jako pojítko mezi Jičínem a Prahou.“

MVDr. Jiří Liška

ODS Váš kandidát do zastupitelstva Jičína


a

„Jičín je náš domov. Udělejme společně vše, ať se nám zde dobře žije.“

Eva Jandurová

„Věci, které máš či musíš udělat, udělej sám a to co nejlépe. Nespoléhej se, že je za tebe někdo udělá, ač ti to třeba i slibuje.“

ODS Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

Mgr. Miloslav Kůta nestraník Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Pokračujme ve zkvalitňování podmínek pro sportující veřejnost. Přiveďme mládež od počítačů na sportoviště.“

Mgr. Aleš Babák nestraník Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Nic není tak horké, aby se to nedalo řešit chladnou hlavou.“

Mgr. Petr Šindelář

nestraník Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Pracujme pro město tak, jako bychom pracovali sami pro sebe.“

Mgr. Josef Kužel

nestraník Váš kandidát do zastupitelstva Jičína


„Stejně jako stromy v Libosadu, které sázel můj pradědeček, i já mám v Jičíně své kořeny.“

MUDr. Ivana Kazdová nestraník Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

Jsme Jičíňáci

„Mládí je nejen v letech, ale i v myšlenkách. Mým přáním je realizovat sny a touhy v mém rodném městě. Nechci si věci jen představovat, když je zde mohu žít.“

Bc. Petr Knápek

ODS Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Udělám vše, aby se v našem Jičíně mým vrstevníkům líbilo.“

Martina Zelingerová nestraník Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

„Aktivní život v každém věku.“

Miroslav Jiran

„Mým posláním je práce s dětmi. Děti jsou naše budoucnost. Přeji jim, aby si v budoucnu mohly bez obav prozpěvovat, že jsou děti ráje.“

ODS Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Jsem jičínský rodák. Jičín je mé mládí i celý život. A vím, že budu i umrlec jičínský. Jako patriot chci proto přispět ke všemu dobrému, co se v mém krásném městě vytváří a odehrává.“

Zlatuše Kynčlová

nestraník Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

MUDr. Vít Svoboda nestraník Váš kandidát do zastupitelstva Jičína


„Jičín je rok od roku krásnější. Jsem ráda, že zde můžu žít a pracovat.“

„Život je volba, ne náhoda.“

Vladislava Petrtýlová nestraník Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

„Mladé generaci se musíme neustále věnovat, učit ji slušnosti, pracovitosti, vytvářet u ní pokoru, ale i zdravé sebevědomí. Naučme své potomky poctivě si vydělat a poctivě žít.“

MUDr. Daniel Malý nestraník Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

Josef Letošník

nestraník Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

„Děti jsou pro mne vším. Chci, aby pro ně byl Jičín tím nejlepším domovem.“

Maryška Riegerová nestraník Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

„Investice do vzdělání je nejlepší investicí do budoucna.“

Vladimír Carda

ODS Váš kandidát do zastupitelstva Jičína


Rozhovor s lídrem ODS Jičín a kandidátem na starostu Jičína Ing. Martinem Pušem Co očekáváte od letošní volební kampaně ? Moc bych si přál, aby byla slušná a férová, bez populistických gest a návrhů, kterých má naše společnost plné zuby. Jenže realita bude asi trošku jiná. I v našem městě je řada ambiciózních lidí, třeba i mezi současnými zastupiteli. Je na každém voliči, aby zhodnotil práci každého z nich a rozhodl se, komu dá svůj hlas. Jaká budou hlavní témata Vašich protikandidátů? Zatímco za nás mluví odvedená práce a každý občan Jičína ví, o čem hovořím, pak soupeři jistě přijdou s tématem změny. Ta nemusí vést nutně k lepšímu a neměla by být samoúčelná. Jsem přesvědčen, že Jičín právě teď zažívá dobré období, je moderním a prosperujícím městem, opravdovou bránou Českého ráje. Tématem opozice může být otevřenost radnice, transparentnost výběrových řízení a hospodaření města. Proti takovýmto výstřelům se velmi těžko brání. Otevřená radnice a možnost kontroly každé vynaložené koruny občany je pro nás naprostou samozřejmostí. Zkrátka každý, kdo chce, získá veškeré požadované informace. Zdravé

hospodaření pak prosazujeme mnoho let. Důkazem naší aktivní práce v této oblasti může být i to, že se majetek města za poslední roky výrazně zhodnotil, což lze jednoduše doložit čísly. Miliarda korun proinvestovaná za poslední čtyři roky je ve městě výrazně znát. Čeho byste se nerad dožil po volbách? Vítězství populismu nad rozumnou politikou rozvoje města a tím zmaření práce předchozích let. Mám obavu ze zhoršení dosud velmi dobrého životního prostředí. Proto jsme jednoznačně proti megalomanskému projektu bioplynové stanice v Jičíně a všemi silami chceme zabránit této a jí podobným zátěžím, které by ve svém důsledku vedly ke ztrátě kreditu pohádkového a Valdštejnova města, historického a kulturního centra, brány Českého ráje. Co očekáváte od výsledků voleb? Jdu do voleb, abych zvítězil, tedy vítězství rozumu a pragmatismu, aby i po těchto volbách zavládla v Jičíně spokojenost a pohoda, chuť a odvaha do další práce.


„Navhrneme další snížení poplatků za svoz odpadu dětem.“

Město spokojených občanů Co jsme dokázali • Opravili jsme 40 chodníků a komunikací a dokončili již dvě etapy revitalizace sídlišť – Husova a Nové Město. • Vybudovali jsme 20 nových bezpečných dětských hřišť. • Daň z nemovitosti držíme na nejnižší možné hranici, zrušili jsme poplatky z ubytování a ze vstupného.

Plus pro Jičín

• GIS Jičín je nejlepší elektronickou službou roku 2009. Máme nejlepší webové stránky města za rok 2009. • Zavedli jsme službu „Czech-point“ (výpisy z registrů) a zahájili projekt E-Goverment – efektivní veřejná správa.

Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

• Stále budeme prosazovat principy otevřeného a vstřícného úřadu – úředník je tu pro občana. • I nadále budeme maximálně informovat občany a zveřejňovat veškeré možné údaje. • Prosadíme moderní formy komunikace. • Hospodárná a funkční veřejná správa je pro nás samozřejmostí. • Aktivně budeme podporovat činnosti osadních výborů Robousy, Popovice, Sedličky.

• Zavedli jsme odbavovací systém s elektronickou informaci o pořadí na přepážkách odboru dopravy.

• Zrekonstruujeme a opravíme další komunikace, chodníky a veřejná prostranství.

• Zavedli jsme soubor služeb „Otevřený úřad“ = zřízení pozice pracovnice pro komunikaci s veřejností, vydávání „Jičínského zpravodaje“, provozování „jičínské diskuze“ na stránkách města, pravidelná setkání s občany města.

• Vybudujeme zastřešenou čekárnu na autobusovém nádraží.

• Vybudovali jsme nové prostory Správy nemovitostí města Jičína a.s.

Eva Jandurová

Co dokážeme, pokud nám dáte svůj hlas

Volte č. 2 , volte Jičín plný spokojených občanů

• Nenavýšíme daňové zatížení občanů.


„Nechceme, aby naši sociálně slabí občané utráceli sociální dávky v hernách.“

Bezpečné a čisté město Co jsme dokázali • Vybudovali jsme nové bezpečné přechody pro chodce a 6 nejfrekventovanějších jsme osadili zapuštěnými blikajícími světly. • Realizovali jsme projekt Strážníci na přechodech – bezpečná cesta do školy. • Zavedli jsme službu městské policie občanům 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Plus pro Jičín

• Dokončili jsme kamerový systém ve městě a zlepšili jeho funkčnost. • Prosadili jsme přijetí nové vyhlášky omezující vznik nových heren ve městě. • Zajistili jsme pravidelnou kontrolu nalévání alkoholu mladistvým. • Prosadili jsme přijetí nové vyhlášky o veřejném pořádku.

Ing. Ladislav Brykner Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

• Vybudovali jsme novou moderní záchytnou stanici pro zaběhnuté pejsky. • Vybudovali jsme novou služebnu městské policie.

Volte č. 2 , volte bezpečný a čistý Jičín

Co dokážeme, pokud nám dáte svůj hlas • Vybudujeme další bezpečné přechody se zapuštěnými blikajícími světly. • Díky aktivní práci s kamerovém systémem a 24 hodinové službě strážníků městské policie budeme důsledně bojovat s vandalizmem a porušováním veřejného pořádku. • Zkvalitníme úklid a čistotu ve městě zapojením osob pobírajících dávky hmotné nouze. • Podpoříme projekty směřující k prevenci kriminality a zvýšení bezpečí občanů města. • Budeme usilovat o snížení počtu stávajících heren povolených státem bez souhlasu města.


„Prosperující město a jeho zdravé hospodaření je pro nás samozřejmostí.“

Prosperující město Co jsme dokázali • Připravili jsme průmyslovou zónu, ve které vzniklo více než 3,5 tisíce nových pracovních míst. • Od roku 2002 jsme získali 350 mil. Kč dotací a proinvestovali 1,6 miliard Kč do městského majetku. • Výrazně jsme zhodnotili městský majetek. • Udělali jsme z Jičína 12. nejatraktivnější město pro život. • Zrealizovali jsme projekt Otevřené město.

Plus pro Jičín

• Nakoupili jsme pro Jičín nové nemovitosti (bývalá VZP, KB, Aris) a rozsáhlé strategické pozemky – investovali jsme tak do budoucnosti města. • Podporujeme turistický ruch. Vydáváme řadu propagačních materiálů zaměřených především na rodiny s dětmi. Zřídili jsme naučnou stezku Bitva u Jičína, podíleli se na projektu „Brána do pohádky“ a vybudovali Galerii Radka Pilaře. Pořádáme Valdštejnské dny a spolupořádáme festival Jičín – město pohádky. Jičínské Městské informační centrum je nejlepší městské informační centrum v Královéhradeckém kraji.

Ing. Martin Puš

Váš kandidát na starostu Jičína

Volte č. 2 , volte prosperující Jičín

Co dokážeme, pokud nám dáte svůj hlas • Budeme podporovat podnikání a zaměstnanost. • Pomůžeme vytvořit další nová pracovní místa v průmyslové zóně. • I nadále budeme prosazovat transparentní a efektivní správu majetku města. • Umožníme denní kontrolu občanů hospodaření města. • Budeme pokračovat v úspěšném získávání dotací z EU, státního a krajského rozpočtu. • I nadále budeme aktivně podporovat cestovní ruch. • Budeme propagovat Jičín v ČR i v zahraničí.


Město kvalitních sociálních služeb a dostupného zdravotnictví

„Postarat se o ty, kterým již nestačí síly, je naší prioritou.“

Co jsme dokázali

Plus pro Jičín

• Vytvořili jsme síť potřebných sociálních služeb a zajistili její financování v částce 52 mil. Kč/rok. • Novou přístavbou jsme zvýšili počet lůžek v domově pro seniory. • Zrekonstruovali jsme dům sociálních služeb včetně nového bezbariérového výtahu a vybudovali nové prostory pro stacionář Kamarád, Tyflo-centrum, Centrum pro zdravotně postižené, ... • Zajistili jsme nové prostory včetně nového bezbariérového výtahu pro hendikepované děti a mládež ze sdružení APROPO. • Zavedli jsme MHD pro osoby starší 60 let zdarma a rozšířili jsme počet zastávek. • Vybudovali jsme nový přehledný systém značení zastávek MHD ve městě.

MUDr. Ivana Kazdová

Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

Volte č. 2 , volte Jičín s kvalitními sociálními službami a dostupným zdravotnictvím

Co dokážeme, pokud nám dáte svůj hlas • Nadále budeme maximálně podporovat hendikepované občany. • Zajistíme dostupné a kvalitní sociální služby a jejich financování. • Udržíme kvalitní a dostupné zdravotnictví. • Postavíme s podporou státu byty pro sociálně slabé spoluobčany – tzv. azyové bydlení. • Rozšíříme počet zastávek MHD dle požadavků občanů. • Pro seniory zachováme MHD i nadále zdarma.


„Investice do vzdělání je nejlepší investicí do budoucnosti, provedeme další rekonstrukce škol a zmodernizujeme jejich vybavenost.“

Město škol a vzdělávání Co jsme dokázali • Každoročně investujeme více než 25 mil. Kč do škol a školských zařízení. V letech 2002 – 2010 tak bylo v této oblasti vynaloženo nejvíce prostředků od roku 1989. • Od roku 2005 probíhají v Jičíně vysokoškolská studia, která už opouštějí první bakaláři a inženýři. • Vybudovali jsme nová školní hřiště s umělým povrchem na IV. ZŠ a III. ZŠ. • Postavili jsme novou sportovní halu na I. ZŠ. • Zrekonstruovali jsme tělocvičny IV. ZŠ. • Prosadili jsme novou počítačovou třídu do každé školy – tj. více než 60 nových počítačů do škol.

Plus pro Jičín

• Nově jsme vybavili a modernizovali školní stravovací provozy na I. ZŠ, MŠ 17. listopadu, MŠ Máj a IV. ZŠ. • Zrekonstruovali jsme hlavního sál K-klubu a zahájili první etapu rekonstrukce hvězdárny. • Během dvou let jsme zvýšili kapacitu mateřských škol o tři nové třídy pro 66 dětí.

Mgr. Richard Koníř Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

Mgr. Josef Kužel Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

Volte č. 2 , volte Jičín jako město škol a vzdělávání

Co dokážeme, pokud nám dáte svůj hlas • Dokončíme rekonstrukci předškolských a školských zařízení v souladu se schválenou koncepcí. • Zajistíme moderní vybavení a učební pomůcky do škol. • Zajistíme dostatek míst v mateřských školách a základních školách. • Zabezpečíme aktivní spolupráci města a středních škol zřizovaných krajem. • Ve spolupráci s VŠ zajistíme dostatek míst pro zájemce o vysokoškolské studium v Jičíně. • Aktivně podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže v zařízeních města.


Město kultury Co jsme dokázali • Zavedli jsme kulturní granty – přímou podporu kulturních aktivit v Jičíně. • Pořídili jsme nové sedačky, plátno a nové sociální zařízení do Biografu Český ráj. • Zřídili jsme „Zahradu poznání“ a rozšířili tak nabídku služeb Knihovny V. Čtvrtka. • Vybudovali jsme novou interaktivní expozici R. Pilaře. • Zajistili jsme vybavení pro pořádání kulturních akcí – kryté pódium, velkoplošný stan, inženýrské sítě na Valdštejnově náměstí a v parku, dřevěné stánky pro vánoční trhy.

Plus pro Jičín

„Duch místa a kulturně historický potenciál je velký dar a dědictví předků. Nakládejme s nimi obezřetně a pokorně, ale i odvážně. Jen tak bude Jičín perlou vysokého lesku mezi českými městy.“

• Zrestaurovali jsme většinu městských památek (ochoz, půdní prostory, střecha a schodiště Valdické brány, zámecký park, Valdštejnovo náměstí a hradby, Mariánský sloup, Korunovační kašna a kašna na Valdštejnově náměstí, pietní místo na Čeřovce, spoluúčast na opravě církevních památek a synagogy, oprava komunikací v historickém centru města). • Od roku 2003 je Jičín pravidelně na prvním místě v Královéhradeckém kraji v soutěži o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. • Založili jsme tradici udělování Ceny města Jičína.

Miloš Starý

Váš kandidát do zastupitelstva Jičína Volte č. 2 , volte Jičín jako město kultury

Co dokážeme, pokud nám dáte svůj hlas • Budeme pokračovat v projektu „Brána do pohádky“. • Budeme aktivně podporovat projekt „Jičín – Valdštejnovo město“. • Rozšíříme zavedený systém grantů na podporu činnosti spolků a sdružení. • Budeme pokračovat v opravě a rekonstrukci kulturních památek a čerpat finanční prostředky pomocí programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. • Podpoříme městské organizace zabývající se volnočasovými a kulturními aktivitami mládeže (K-klub, ZUŠ, KZMJ, Knihovna V. Čtvrtka). • Budeme usilovat o získání finančních prostředků na opravu a využití Jezuitské koleje a Valdštejnské lodžie.


Město sportu Co jsme dokázali • Poskytujeme granty pro sportovce ve výši 2,3 mil. Kč ročně.

Plus pro Jičín

„Přivedeme děti od počítačů na hřiště a sportoviště. Stanovíme pevné procento z rozpočtu na podporu sportovních oddílů, trenérů i vrcholového sportu.“

Co dokážeme, pokud nám dáte svůj hlas

• Vybudovali jsme jedinou atletickou osmidráhu v kraji.

• Navýšíme granty v oblasti sportu se zaměřením na podporu mládeže a trenérů mládeže.

• Zateplili jsme sportovní halu a položili zde novou palubovku.

• Dokončíme zastřešení a modernizaci zimního stadionu.

• Vybudovali jsme nové skateboardové hřiště.

• Zrekonstruujeme kabiny venkovních sportovišť.

• Postavili jsme tři nová venkovní hřiště s umělou trávou a pět moderních sportovišť.

• Postavíme novou nafukovací halu pro dva tenisové kurty.

• Postupně jsme vylepšili sportovní zázemí (např. kabiny a ubytovna). • Realizovali jsme nejmodernější technologii úpravy vody v aquacentru, šetrnou k přírodě i návštěvníkům. • Zajistili jsme moderní a efektivní systém zavlažování sportovišť odpadní vodou z aquacentra.

Mgr. Aleš Babák

Váš kandidát do zastupitelstva Jičína Volte č. 2 , volte Jičín sportovní

• Podpoříme rekreační sportovní aktivity výstavbou veřejně přístupných sportovišť: další stezky pro in-line bruslení, cyklostezky, běžkařské tratě apod. • Uskutečníme projekt „Mládež na hřiště“.


Město pro život Co jsme dokázali • Vybudovali jsme městské koupaliště. • V Jičíně jsme vybudovali více než 10 km nových cyklostezek: Raisova–Letná, lipová alej, Tyršova, autobusové nádraží–Popovice, Kollárova–Máchova …

„Moderní, ekologické město ANO, bioplynová stanice v Jičíně NE.“

• Vytvořili jsme více než 300 nových parkovacích míst. • Výsadbou více než 1000 stromů a novým posouzením stavu stávající zeleně jsme přispěli ke zvýšení bezpečnosti občanů a kvality života ve městě. • Podporujeme tradiční páteční a sobotních trhy a zavedli jsme nové farmářské trhy na pěší zóně.

Plus pro Jičín

• Odbahnili jsme rybníky Hádek a Šibeňák a vystavěli nový protipovodňový poldr s oddychovou zónou u Šibeňáku. • Postavili jsme moderní kompostárnu, zmodernizovali skládku komunálního odpadu v Libci a vybudovali nový sběrný dvůr pro občany s třídící linkou v ulici Konecchlumské. • V rámci akce „Čistá Cidlina“ jsme zmodernizovali ČOV Jičín a odkanalizovali Holínské předměstí a Čeřovku. • Výstavbou nového areálu Technických služeb v průmyslové zóně jsme odlehčili centru města.

Maryška Riegerová Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

Vladislava Petrtýlová Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

Volte č. 2 , volte Jičín jako město pro život

Co dokážeme, pokud nám dáte svůj hlas • Nepřipustíme žádné experimenty s naším městem, říkáme jasné NE bioplynové stanici! • Budeme pokračovat v péči o kvalitu životního prostředí, dokončíme kanalizační síť (Sedličky-Soudná, Dvorce). Dokončíme vodovod v Robousích. • Jičín je město zeleně. Budeme pokračovat v rozsáhlé výsadbě, obnovovat stávající zeleň a vytvářet parkové plochy. • Budeme pokračovat v obnově lipové aleje a v projektu „Oddechová zóna Cidlina“. • Ještě více zdokonalíme zodpovědné a moderní nakládání s odpady a jejich třídění. • Zamezíme průjezdu nákladních vozidel městem – podpoříme dokončení dopravního obchvatu. • Dokončíme přípravu území pro výstavbu bytových a rodinných domů na pozemcích města. • S pomocí státní dotace zrealizujeme připravenou výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. • Budeme pokračovat v projektu revitalizace kasáren.


Město pro mladé Co změníme

Plus pro Jičín „Chceme studovat, při tom si vydělat, užívat si mládí, připravit se na rodinný život v Jičíně a při tom všem mít možnost komunikace s radnicí o životních podmínkách v našem městě.“

Martina Zelingerová Vaše kandidátka do zastupitelstva Jičína

Vzdělání pro budoucnost

Mladým rodinám

• Zajistíme podporu středních i vysokých škol a možnost vystudovat VŠ v Jičíně pro každého.

• Pomůžeme vytvářet prostředí vstřícné k rodinám s malými dětmi (mateřské školy, hřiště a oddechové plochy…).

Pracovní příležitosti pro studenty

• Zasadíme se o usnadnění spojení rodičovství a zaměstnání.

• Navážeme spolupráci s významnými zaměstnavateli v Jičíně, zveřejníme nabídky pracovních příležitostí on-line a zajistíme pomoc s hledáním uplatnění pro absolventy jičínských škol.

Nightlife & zábava „Hudba, přátelé a zábava jsou lék, nabízí možnost oddechu. Chceme, aby v Jičíně nebylo živo jen pár dní v roce, kdy probíhá festival Jičín - město pohádky, ale aby město táhlo návštěvníky celý rok.“ • Podpoříme akce typu festival Majáles, letní kino v Lodžii, sportovní utkání se společenským programem, Open Air produkcí a vystoupení... Chceme více rockových, alternativních a dalších koncertů a podporu klubové taneční zábavy. • Zajistíme využití nové haly zimního stadionu jako víceúčelového, moderního, kulturně-společenského stánku.

Bc. Petr Knápek

Váš kandidát do zastupitelstva Jičína

Volte č. 2 , volte Jičín mladých

„Osobně jsem se několikrát setkal se situací, kdy mí přátelé dostudovali školu, začali v Jičíně pracovat, chtěli se osamostatnit, ale je pro ně těžké najít bydlení. Startovací byty či jiné výhodné zázemí pro začátek musí být realitou.“ (Bc. Petr Knápek)

Radnice pro mladé • Vytvoříme větší prostor pro poznávání názorů mladých občanů. • Rozšíříme možnost komunikace občanů s městským úřadem prostřednictvím internetu a moderních technologií. „Záleží nám na místě našeho života. Náš volební program tvoříte vy, jsme otevřeni vašim námětům.“ (Martina Zelingerová)


Měníme tvář Jičína Rekonstrukce zámeckého parku

Oblíbený pohádkový drak

Nový Koštofránek

Oprava Mariánského sloupu

Oprava ochozu Valdické brány Sochy u rybníka Kníže Oprava zámeckých hradeb


Rekonstrukce Valdštejnova náměstí

Rekonstrukce městských domů

Rekonstrukce synagogy

a Zahrada poznání knihovny Václava Čtvrtka

Zámek – vchod z ulice Smiřických

Plus pro Jičín


Zastřešení zimního stadionu Nové koupaliště

Měníme tvář Jičína Nová sociální zařízení II. MŠ

Sportoviště III. ZŠ

Cyklo a in-line stezka lipová alej


Hřiště u Sportovního areálu

Střecha I. MŠ

Tělocvična I. ZŠ Hřiště na sídlišti Jih

Hřiště na sídlišti Husova

Matějkovo cvičiště

Plus pro Jičín


Jiráskova Pod Koželuhy

17. listopadu, Butovská

Sedličky

Cyklostezka Popovice

Měníme tvář Jičína Prachovská

Sokolovská

Dělnická

Fűgnerova

Tyršova, Kosmonautů

Jakubcova

Markova

Štrauchova, Dukelská

Tylova, Nová, Židovská

Čelišova

Vrchlického


Parkoviště Foersterova

Parkoviště Šafaříkova

Záchytná stanice pro psy

Parkoviště Revoluční

Nový areál Technických služeb

Sídliště Allanovy sady

Revitalizace sídlišť Husova a Jih

Sídliště Robousy

Nové bezpečnější přechody

Modernizace třídicí linky odpadu

Plus pro Jičín


Vzhledem k demokratickému volebnímu systému máme my občané sami možnost rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat vývoj našeho bezprostředního okolí. V naší zemi je velmi populární prosazovat změny, novinky, snažit se rychle a zásadně něco ovlivnit. Ve své práci se však přesvědčuji, že pouze dlouhodobou a systematickou prací postavenou na pevných základech lze dosáhnout posunu vpřed a úspěchu.

Jsem jičínský patriot a s uspokojením sleduji, jak se Jičín rozvíjí a mění k lepšímu přímo před očima svých obyvatel. Protože mojí srdeční záležitostí je ochrana životního prostředí a ekologie, jsem velmi potěšen, že i tato oblast je pro stávající vedení města prioritou. Svědčí o tom rozsáhlé výsadby zeleně a investice do ochrany životního prostředí. Velmi bych si přál, aby Jičín v tomto nastoleném trendu pokračoval, a proto dám důvěru ve volbách opět ODS. Ing. Daniel Bílek Předseda Komise životního prostředí a ekologie města Jičína

Jičín je branou Českého ráje a dá se říci, že rozvojem a malebností je jeho skutečnou perlou. Zamysleme se nad tím, kde naše město bylo před dvaceti, deseti ale i před dvěma lety… Ty systematické změny a neustálý rozvoj a posun vpřed ocení mnozí návštěvníci, ale především my občané, kteří zde žijeme a pracujeme. Jistě ne každý souhlasí se všemi změnami, které se v našem okolí odehrávají, ale to je právě ten princip svobodného rozhodování občanů o budoucnosti. Při přečtení kandidátky ODS pro Jičínsko se mi vybaví celá řada známých tváří, přátel a velmi aktivních lidí. Myslím, že tito lidé mnohé dokázali a výsledky jejich práce jsou viditelné na každém kroku.

Tým lidí, vedený panem starostou Ing. Martinem Pušem, je pro mne zárukou, že i nadále budu moci denně v práci, kam přijíždí lidé z blízkého i dalekého okolí, naslouchat obdivným hlasům a názorům nad rozvojem krásného Jičína a jeho okolí. Naše volba je velmi důležitá, neboť se dotýká nás všech. Proto bychom měli využít svého práva volit, abychom si nemuseli vyčítat, že jsme pro rozvoj našeho domova nic neudělali. A až půjdeme po městě, na výlet do okolí, do skal, … – rozhlédněme se – je zde spousta změn, o které se zasloužili konkretní lidé. A tito lidé mají mojí důvěru. MUDr. Richard Zachoval


Jičín – důvod proč se vracet Díky své práci v cestovní kanceláři se mám možnost podívat i do jiných zemí a porovnat život tam i zde. S chutí se ze svých cest vracím do krásného města Jičína, kde se za posledních několik let udělalo opravdu mnoho práce a město se mění k lepšímu doslova před očima. Renata Svobodová cestovní kancelář Czech Paradise Jičín

Před nadcházejícími volbami mám potřebu poděkovat stávajícímu vedení radnice za dosavadní práci pro nás, obyčejné obyvatele města Jičína. Žijeme tu více jak 20 let a musím říci, že město stále vzkvétá a žije se v něm dobře. Přátelé, kteří k nám často přijíždějí z Čech i ze zahraničí, nám toto závidí. Nejenom obchody, upravené domy a většinu památek, čisté ulice s opravenými chodníky, aquacentrum, koupaliště, mnoho sportovišť včetně hřišť pro nejmenší, zámecký park, zeleň a květinová výzdobu, cyklostezku v lipách, ale hlavně velké množství kulturních pořadů a sportovních akcí. Často cestuji po republice i v zahraničí a mám možnost srovnávat. Jičín dle mého názoru patří mezi evropskou špičku měst, která jsem poznal. Na své město jsem hrdý, a proto se pokaždé rád domů vracím. Líbí se tu moc i našim dětem a vnoučatům a tak jsou u nás k naší spokojenosti velice často. Snažíme se s manželkou pohodové žití zde městu a lidem v něm žijícím oplatit naší aktivitou, přiměřenou našemu věku. Rád jsem reprezentoval město na cyklistickém mistrovství světa veteránů v zahraničí, manželka se úspěšně věnuje fotografii a pořádá výstavy; poslední je právě nyní v galerii ve Vokšicích. Organizujeme pravidelně pro jičínské turisty –

seniory týdenní zájezdy do hor Slovenska (letos Malá Fatra), týdenní pobyty vysokohorských turistů do italských Dolomit (nedávno 18 lidí), besedy o svých cestách pro Jičíňáky i v hradeckém Radiožurnálu. Již 18 let organizujeme pravidelný výstup 28.10. na Sněžku (až 50 lidí). Přál bych si, aby občané města měli správnou ruku v nadcházejících volbách a nezapomněli na ty, kteří se postarali o příjemný život v našem krásném městě Jičíně. Ivan Pírko cestovatel


Člověk v každém věku v životě musí mnohdy řešit otázku, jestli umí vybírat dobře. Dítě si vybírá kamarády, mladý člověk své přátele a dospělí partnery nebo spolupracovníky. Na dobrém výběru záleží spokojenost a pohoda každého. Řekněte, vybere si dítě zlého kamaráda, sobeckého, surového, uplakánka? Vybere si mladý člověk přítele lenocha, vypočítavce, nezodpovědného nebo nepoctivce a zrádce? I dospělý chce mít ve své blízkosti lidi obětavé, optimistické, ale cílevědomé, kteří už dokázali, že chtějí a umějí pro svou zemi, pro své město být užiteční a prospěšní. Brzy budeme všichni stát před otázkou výběru vhodných kandidátů do senátu i do zastupitelstva. Výběr by měl být docela jednoduchý. Vybírejme lidi, kteří mají kladné vlastnosti, které se nám líbí, které uznáváme. Vybírejme takové, kteří už dokázali, že výsledky jejich práce prospívají nám všem, našemu městu, naší zemi. Že takových lidí je málo? Ale kdepak! Jen se podívejte kolem sebe. Kdopak se postaral o to, že Jičín za poslední léta zkrásněl? Že tu jsou pěkně upravené ulice, opravené chodníky, že se tu objevují čisté a pestré omítky domů, že máme krásný prosvětlený zámecký park, předlážděné

náměstí, nové koupaliště, opravené budovy škol, kouzelný sportovní stadion, který nám leckdo závidí, udržovanou lipovou alej a mnoho jiných věcí, o které se musel někdo postarat. A ten někdo musel poctivě pracovat, aby se to všechno mohlo uskutečnit, aby byl Jičín krásnější a lidé v něm spokojenější. A to je odpověď na moji otázku. Dobře víme, kdo se o to všecko stará a kdo se o všechno v Jičíně zasloužil. Proto bychom neměli mít s výběrem problém, protože všechny ty lidi dobře známe. Právě i proto já vím, koho budu vybírat. Maryška Stará Bývalá učitelka a ředitelka školy v důchodu žijící 50 let v Jičíně, sokolka a jičínský patriot

Základem úspěšného rozvoje jakékoli oblasti je volba správné strategie a její realizace. Jsem přesvědčen, že město Jičín takovou strategii mělo a má, a proto podpořím její kontinuitu. Ing. Jiří Hnízdo Jednatel společnosti Ronal CR, s. r. o.


Jsme Jičíňáci


Podpořte nás a pomozte tak i nadále všestranně rozvíjet Jičín. Přijďte k volbám 15. a 16. října 2010.

Jsme Jičíňáci Jsme jedni z vás, známe se, jde nám o to samé.

Volebni noviny ODS Jicin  

Volební noviny ODS Jičín