Page 1

TĂŚnk hvis >


PROFIL

Tænk hvis

INVENTAR

processer og produktprogram var under konstant udvikling

Tænk hvis

høj kvalitet, høj fleksibilitet og funktionelt design var en selvfølge

Nøglen til en god og effektiv arbejdsplads er et helhedsorienteret arbejdsmiljø. Derfor tror Zystm

Et krav til et funktionelt produkt, er kompromisløs kvalitet og fleksibilitet. Hvis dette kombineres med et

på helhedsløsninger, hvor personale og patient er i fokus. Med baggrund i mange års erfaring og

funktionelt design og et modulerbart program, så har man opnået et optimalt produktprogram - det har vi!

vores store kendskab til arbejdslogistikker indenfor hospitalssektoren, ønsker vi derfor at udvikle

Vores inventar er ikke bare inventar. Her er der tænkt på arbejdsgangen og indbyggede funktioner. Tag som

og designe hele arbejdsmiljøer til sygehuse og klinikker.

et eksempel vores greb. Grebet er designet og skabt til at være mere end et greb - det er også en informationsbærende enhed.

Vision

Vores vision er at udvikle holistiske arbejdsmiljøer til sygehuse og klinikker.

Inventaret er, som alt andet i vores program, kompatibelt i design, mål og kombination med eksisterende pro-

Samtidigt ønsker vi, i samarbejde med brugere og arkitekter, at være innovative

dukter på markedet.

udviklere af stadig mere optimale hardwarekomponenter til arbejdsmiljøerne på sygehuse og klinikker.

Mission

Sammen med førende specialister sikrer vi vore kunder de mest kvalitative og fleksible produktprogrammer til hele arbejdsmiljøer til sygehuse og klinikker.


Tænk hvis

du havde adgang til det bredeste og mest fleksible logistiksystem

Tænk hvis

Se rvi ce

Im ple me nte rin g

Pla nlæ gn ing

An aly se

PROCESS

Be ho v

LOGISTIK

knowhow og produktprogram kunne løse netop dine behov

Optimering af logistik skaber en effektiv hverdag! Logistik, rigtigt forstået: Det betyder frem for alt, at befri

Vi kan, som den eneste leverandør på markedet, tilbyde dig en dybdegående analyse af dine

mennesket for unødig belastning og lette det i det produktive arbejde. Som erfaren udbyder af et fuldt pro-

arbejdsopgaver. Du kan som kunde vælge at lade os analysere dine logistiske muligheder eller

duktprogram inden for sygehuslogistik, kan vi levere det bredeste logistikprogram på markedet. Således kan

bare anvende os som almindelig “hardware” leverandør. Uanset dit valg, så er du sikret høj ydel-

vi sammen planlægge og udforme optimale arbejds- og forsyningsprocesser.

se og service.

Resultat: Plejepersonalet kan koncentrere sig om dets opgaver, og hele forløbet på afdelingen bliver mere effektivt. Alle vore produkter er kompatible med eksisterende produkter på markedet.


YDELSER

Tænk hvis

projektstyring, kvalitetssikring og leveringssikkerhed var en selvfølge Vi taler ikke kun om projektstyring og kvalitetssikring - vi gør også noget ved det. Vores procedurer sikrer at man som kunde oplever en sikkerhed i projektet, da leverancer og installationer styres kompromisløst. Samarbejdspartnere og leverandører er nøje udvalgte og alle har lang erfaring fra branchen.

Dok./design

Installationer Garanti

Stål/plast

Økonomi

Kvalitet

Kunde Leveringssikkerhed

Ergonomi

Logistik

Rådg./styring Sikkerhed

Inventar/skabe


Tænk hvis

du var kunde hos Zystm!

Zystm A/S Hedemølle Erhvervsvej 23 8850 Bjerringbro Tel 96 66 66 60 info@zystm.com www. zystm.com

Profilbrochure  

Værdier og holdninger hos Zystm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you