Page 1

JURE DETELA

Wiersze z ksiąŜki Mech i srebro. Tłum. Karolina Bucka Kustec. Mikołów: Instytut Mikołowski, 2014.

Z tomu Mah in srebro (Mech i srebro):

1. Gdy słyszę wspomnienie, rozbrzmiewają gongi z krańca świata.

© Jure Detela – heirs © for translation Karolina Bucka Kustec

1

Profile for KUD Police Dubove

Jure Detela: Wiersze (Mech i srebro, 2014)  

Jure Detela: Wiersze (z tomu poetyckiego Mech i srebro, Mikołów: Instytut Mikołowski, 2014) Tlumaczenie: Karolina Bucka Kustec Festiwal Złot...

Jure Detela: Wiersze (Mech i srebro, 2014)  

Jure Detela: Wiersze (z tomu poetyckiego Mech i srebro, Mikołów: Instytut Mikołowski, 2014) Tlumaczenie: Karolina Bucka Kustec Festiwal Złot...

Advertisement