__MAIN_TEXT__

Page 1

Kazalo ŽIVLJENJE . .....................................................................................5 FILOZOFIJA .................................................................................16 SLOVAR GLAVNIH NIETZSCHEJEVIH OSEB . ................40 DELO .............................................................................................47 ODLOMKI......................................................................................53

A) KAJ JE FILOZOF? .................................................................53 1. Zakrinkani filozof . ..............................................................53 2. Kritični filozof........................................................................55 3. Času neprimeren filozof . .................................................56 4. Filozof, fiziolog in zdravnik..............................................59 5. Filozof, iznajditelj možnosti življenja..........................61 6. Filozof zakonodajalec.........................................................62

B) DIONIZ FILOZOF..................................................................64 7. Dioniz in Apolon: njuna sprava (tragiško)................64 8. Dioniz in Sokrat: njuno nasprotje (dialektika)........67 9. Dioniz in Kristus: njuno protislovje (religija)..........68 10. Dioniz in Ariadna: njuna komplementarnost (Ditiramb)....................................................................................70 11. Dioniz in Zaratustra: njuna podobnost (preizkus).....................................................................................71 C) SILE IN VOLJA DO MOČI ..................................................74 12. Za pluralizem .....................................................................74 13. Dve vrsti sil: aktivne in reaktivne...............................77 14. Dve lastnosti volje do moči: afirmacija in negacija .............................................................79 15. Kako reaktivne sile slavijo zmago: resentiment...80 16. Nadaljevanje: slaba vest ali obrat proti sebi .........81 17. Kako nihilizem slavi zmago v volji do moči............83

D) OD NIHILIZMA DO TRANSMUTACIJE .......................84 18. Bog in nihilizem.................................................................84 19. Prva verzija »Bog je mrtev«..........................................86

Niertzsche Text.indd 150

06/10/14 16:13

Profile for KUD Police Dubove

Gilles Deleuze: Nietzsche (kazalo)  

Gilles Deleuze: Nietzsche Prevedla Jelka Kernev Štrajn Strokovni pregled Eva D. Bahovec Spremna beseda: Eva D. Bahovec Jezik: slovenščina Š...

Gilles Deleuze: Nietzsche (kazalo)  

Gilles Deleuze: Nietzsche Prevedla Jelka Kernev Štrajn Strokovni pregled Eva D. Bahovec Spremna beseda: Eva D. Bahovec Jezik: slovenščina Š...

Advertisement