Page 1

Daha iyi yarnlar için Yßksek performansl klimalar

R410A

For a better tomorrow High performance Air conditioner

08R02E-B-0


GELM TEKNOLOJMZLE ENDÜSTR LDER ENERJ VERMLL VE YÜKSEK GÜVENLRLK

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. LTD. 1884 ylnda kurulan Mitsubishi Heavy Industries (MHI), bugün ileri teknoloji gerektiren enerji santralleri, gemi inas, kimya tesisleri, çelik yaplar, endüstriyel ve genel amaçl makineler, havaclk ve uzay sanayi gibi endüstriyel alanlarda dünyann lider irketlerinden biridir. MHI firmasnn iklimlendirme grubu 8 ayr ülkede, 6 fabrika ile geni ürün yelpazesinin üretim ve pazarlama faaliyetlerini gerçekletirmektedir. Ortak deneyimlerin paylam her iki markay sektörde önemli noktalara tamtr. Airfel, kusursuz ürün ve hizmet anlay, uzman kadrosuyla ibirliinin gereklerini eksiksiz olarak sürdürmektedir.


ÇNDEKLER Ürün Özellikleri

01

Inverter Multi-Split Modelleri

05

Sabit Hızlı Modeller

06

Fonksiyonlar

07

Teknik Özelikler

08

Mükemmel Enerji Tasarrufu Is eanjörünün yüksek kapasitesi ve DC motorun yüksek verimi gibi özelliklerle Yüksek Performans ve Mükemmel Enerji Tasarrufu ayn anda elde edilmitir. DC PowerActiveModule PAM

INVERTER

Çevreci Yaklam

A CLASS

A B C D E F G

Tehlikeli maddelerin doaya braklmasnn önlenmesi için, tüm modellerde kurun içermeyen lehim kullanlmtr. RoHS: Tehlikeli Maddelerin Snrlandrlmas direktifi

R410A

Tüm modellerde, ozona zarar vermeyen R410A soutucu akkan kullanlmaktadr.

ISO 14001 Certificate 04104 1998 0813 E5


Temiz Hava Tem

Temiz Hava AAllergen lllergen leerge rgen

FFilter er Fiiltter te SU S UN UN SUN

FFilter er Fiiltter te EEnzyme nzym Enzym mee

Filter FFi illttter er er 24 Saat YON

24h ION

lgili modeller Tüm SRK, SKM

Bir orman ortam ile ayn miktarda negatif iyon üretir

Klima ana gövdesine turmalin kapl bir panel yerletirilmitir. Panel sürekli olarak negatif iyonlar üretir. Klima çalr durumda deilken bile bir orman, kaynak veya elale kadar çok negatif iyon (2.500 - 3.000 cm3) üretir ve bunu gerçekletirirken herhangi bir enerji sarfiyat olmaz.

Cleaning OFF

lgili modeller

Kendi Kendini Temizleme lemi

Tüm SRK, SKM

ç ünitenin her zaman temiz tutulmas

ç ünitenin normal çalmas bittikten sonra 2 saat boyunca "Kendi kendini temizleme ilemini" gerçekletirilir. ç ünite kurutulur ve küf oluumu önlenir. Kullanc bu modun devreye girip girmeyeceini belirleyebilir. Çalmay durdurur

2 Saat

Normal çalma

Temizlik ilemi

Otomatik olarak kapanr

Allergen

Allerjen Temizleme Sistemi

lgili modeller

Dünyada ilk defa

SRK-ZG, SRK-ZHX, SRK-ZE

Odanzn havas temiz tutulur

"Allerjen Temizleme Sistemi", scakln ve nemin kontrol edilmesi ile filtre tarafndan tutulan alerjenlerin ortadan kaldrlmasn salar.

Alerjen filtrede yakalanr

51

Soutma lemi Youma suyu oluur.

Istma lemi Filtre nemlendirilerek alerjenler etkisiz hale getirilir.

HAVA Temizleme Kendi Kendine Temizleme lemi ç ünite kurutulur


Filtrele Filtreler

Filtreler Allergen

Filter

Alerjen Temizleme Filtresi Bu teknoloji, alerjenlerin etkisiz hale getirilmesi için scakln ve nemin kontrol edilmesini salayan ilk ve tek teknolojidir. Sterilizasyon Mekanizmas Üre H2N-

Enzim

Hücre yapsnn krlmas

Moleküldeki parçalanma

-COOH

Alerjenin protein yaps Molekül yaps çözülmütür

*1 Test yöntemi: ELISA renk saym yöntemi / ELISA floresan yöntemi Laboratuar: Ulusal Sagamihara Hastanesi, Salk, Çalma ve Refah Bakanl, No. 1536

Filtre üzerinde hapsedilen alerjenlerin etkisiz hale getirilme oran Etkisiz hale getirilme oran (%)

Alerjen temizleme filtresi polenleri, bitleri ve kedi gibi hayvanlarn derisinde bulunan alerjenleri yakalar ve etkisiz hale getirir. Etkisiz hale getirmenin altnda yatan sr Enzim-Üre karmdr. Sadece alerjenleri etkisiz hale getirmekle kalmaz ayn zamanda her türlü bakterileri, küfü ve virüsleri de etkisiz hale getirir. Alerjen ve bakteriler filtreden kurtulsa bile, etkisiz hale getirilmi olduklarndan odanzdaki hava temiz kalr.

93.6%

100

99.9%

99.0%

Virus i

Virus p

*3

*3

83.5%

83.5% 72.7%

50

0 Evsel toz kenesi

Bir kene türü Sedir aac poleni

*1

*1

*2 Test yöntemi: ELISA renk saym yöntemi Laboratuar: Ulusal Sagamihara Hastanesi, Salk, Çalma ve Refah Bakanl, No. 1536

*2

Bir kedi epiteli *2

*3 Test yöntemi: TCID (Enfeksiyon deeri %50) Laboratuar: Kitazato Vakf Doa Bilimleri Merkezi, No. 15-0145

Enzyme Doal Enzim Filtresi

Filter

Mantar ve bakterileri yok eder, ayrca virüsler ve alerjen maddeler (kedi kl, toz kenesi, polen, vs.) üzerinde etkilidir.

Enzim Filtre

Analiz Analysis Bölgesi Zone

Bu filtrelerde kullanlan enzimler, doal varolan hücre çözümleyici enzimlerdir. Litik enzimler, filtrede hapsedilen mikroorganizmalarn hücre duvarlarna saldrr ve yok eder, böylece güçlü sterilizasyon etkisi göstererek küf ve bakteri oluumunu önler. Doal enzim filtresi, odadaki havay temiz ve güvenli tutmak için üzerinden geçen havay temizler ve sterilize eder.

Hava akm

Klasik Filtre

Analiz Bölgesi

Enzimin sterilizasyon mekanizmas Bakteriler Enzim

Enzim

Balant Filtre lifi

Hücre duvar

SUN

Fotokatalitik Ykanabilir Koku Filtresi

Filter

Sadece suyla temizlenerek ve günee braklarak filtrenin koku giderme özellii yeniden kazandrlabilir.

Güçlü sterilizasyon etkisi

Kötü kokuya neden olan moleküllerin kokusunu gidererek havay temiz tutar. Koku giderme özellii suyla ykanarak ve günete kurutularak yenilenebilir, bu ekilde geri dönüümlü koku filtresi yeniden kullanlabilir.

26


Yüksek V Verim

Yüksek Verim A

Endüstrinin En Yüksek COP (performans katsays) Seviyeleri

CLASS

Soutmada EER(Enerji verimlilik oran)

Istmada COP (Istma performans katsays)

5.41

5.5

5.5

5.0

5.0

5.45 5.08

5.0

4.5

4.02

4.0

3.2

3.85

3.5

3.23

3.42

3.6

4.44

4.5

4.20

4.07

3.82

4.0

3.21

3.62

3.5

3.0

3.0

2.5

2.5 SRK20ZGX-S SRK25ZGX-S SRK35ZGX-S SRK50ZHX-S SRK60ZHX-S SRK63ZE-S1 SRK71ZE-S1

SRK20ZGX-S SRK25ZGX-S SRK35ZGX-S SRK50ZHX-S SRK60ZHX-S SRK63ZE-S1 SRK71ZE-S1

Mükemmel Enerji Tasarrufu Is eanjörünün yüksek kapasitesi ve DC motorun yüksek verimi gibi özelliklerle Yüksek Performans ve Mükemmel Enerji Tasarrufu ayn anda elde edilmitir.

DC PAM INVERTER

lgili modeller

DC PAM Inverter

PowerActiveModule

SRK-ZGX, SRK-ZHX, SRK-ZE, SRK-ZG, SCM-ZG

Hzl ve verimli kontrol

Inverter sistemler, sabit hzl sistemlere kyasla çeitli performans avantajlarna sahiptir. Örnein, deiken kompresör çklar, ilk çaltrmann ardndan hzl stmay ve ayar scaklnn çok hzl elde adilmesini salar. Daha sonra klima kompresörün devrini düürerek enerji tasarrufu salarken ortamn konfor artlarn da korur. Ayrca, kompresör DC tahrikli olduundan daha yüksek performans salar.

Motor Verimi (%)

Mknatsl Motor

Art Art Endüksiyon Motoru

Düük Zaman

DC PAM INVERTER

Oda Scakl

DC kompresör motoru

Oda Scakl

KLASK INVERTER PAM

Yüksek

Devir hz

Zaman

PWM

Ayar Scakl

Ayar Scakl

Sabit Scaklk

DC PAM INVERTER

Nominal Kapasite AÇIK

KLASK Kompresör (dev/sn)

Yüksek çk gücü ve kontrol optimizasyonu ile maksimum konfor ve enerji verimi salanmtr.

AÇIK KAPALI

Nominal Kapasite KAPALI

Kompresör (dev/sn)

Daha az gelimi teknoloji, AÇIK/KAPALI döngüleri sorununu çözümleyemez.

Geni Çalma Aral

lgili modeller SRK-ZGX, SRK-ZHX, SRK-ZE, SRK-ZG, SCM-ZG

-15oC'ye kadar düen d ortam scaklklarnda stma ve soutma yapabilmek mümkündür. Yeni gelimi teknolojimiz, stma ve soutma uygulama araln büyük ölçüde geniletmitir. Bu özellik, -15oC'ye kadar olan düük d ortam scaklklarnda cihazn montaj yaplp stma ve soutma amaçl kullanmna izin verir.

Sessiz Çalma

-15oC

-15oC

30

20

10

0

-10

-20

+46oC

Soutma 40

50

Düük scaklk koullarnda mevcut olan kapasiteler için lütfen teknik klavuzlara bakn.

a

rle kyaslam

ndk sesle

amdaki ta

Gündelik ya

21dB

numa

Normal ko

70dB 60dB

Her köeye eit hava akm salayan jet sistemine ek olarak, yumuak hava akm salayan bir dengeleme konfigürasyonu da mevcuttur. Kullanlan trtll yap hava akm ile fan arasndaki etkileimi minimum düzeye indirgeyerek çalma sesinin daha da azalmasn salar.

+21oC

Istma

is

Sessiz of

50dB

lerinde ede ehrin banliyö vakit gece geç

Kütüphan

40dB 30dB 20dB

60dB

50dB

40dB

30dB

21dB

10dB

SRK20,25ZGX-S 0dB

3

(Soutma modunda, düük fan hznda)


Hava Hav Akm

Hava Akm lgili modeller

Jet Hava Sarmal

Tüm SRK, SKM

Klimann hava akm sistemin tasarmnda uçak teknolojisi kullanlmtr. Klimalarn tasarmnda jet motorlarnn gelitirilmesinde kullanlan aerodinamik analiz teknolojisi kullanlmtr. Jet motorlarnn bçak tasarmnda kullanlan CFD (Saysal Akkanlar Dinamii), klimalarn içerisindeki hava kanallarnn tasarmna da uygulanarak ideal hava kanal sistemi (hava sirkülasyonu) elde edilmesi salanmtr. Bu sistemle jetlerde oluturulan hava akm, çok miktarda havann minimum güç tüketimi ile itilmesini salar, hava akm homojendir, sessizdir ve fandan çok uzak mesafelere kadar ular.

GÜÇLÜ

SRK63/71ZE (soutma modunda)

17m

Uzun Mesafeli Hava Akm Jet teknolojisi ile güçlü hava akm elde edilmitir. Büyük salonlara ve mazalara uygundur.

lgili modeller SRK-ZHX, SRK-ZE

Geni ve Deiken Hava Ak

lgili modeller Tüm SRK, SKM

Kübik Hava Ak Yatay ve dikey hava sarmal birleerek kübik hava akm yaratr ve bu özellik yerinizden kalkmadan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Yüksek hacimli hava akm, souk veya scak havann odann tamamna yaylmasn salar. Yatay Salnm

Dikey Salnm

Salnm

Salnm

1. Dikey salnm kanatç konforlu bir hava akm yaratr. (Dikey Salnm) 2. "4 çeitli" geni hava akm seçenekleri. (Yatay Salnm)

lgili modeller

Artrlan borulama uzunluu Borulama uzunluklar artrlm ve tasarm esneklii iyiletirilmitir.

SRK-ZHX, SRK-ZE

Maksimum boru uzunluu 30 m

30m Maksimum yükseklik fark 20 m

20m Anti-mikrobik fan ç ünite fanna anti-mikrobik ilem uygulanarak küf ve bakterilere kar dayankl hale getirilmitir. Böylece sistemin daha temiz ve güvenli olmas salanmtr. Klima sistemi çalr durumda deilken ortaya çkabilecek kötü koku ve küf önlenmitir. •Barsak bakterisi (Escherichia coli IFO 3972) •Staphylococcus aureus subsp. aureus IFO 12732 Test Merci: Japon Gda Analiz Merkezi Test Sonuçlarnn Yayn Tarihi: 2004-4-7. Test Raporu No.: 104034022-001 Testler, anti-mikrobik dayankllk testleri JIS Z 2801 2000 "Anti-mikrobik Ürünler - Anti-mikrobik Test Yöntemi" -5.2. Anti-mikrobik Etkiler: Plastik Ürünler için Test Yöntemleri gereklilikleri dorultusunda gerçekletirilmitir. •Apergillus niger IFO 6341 Test Merci: Japon Gda Analiz Merkezi Test Sonuçlarnn Yayn Tarihi: 2004-4-23. Test Raporu No.: 104034022-002 Testler, anti-mikrobik dayankllk testleri JIS Z 2801 2000 "Anti-mikrobik Ürünler - Anti-mikrobik Test Yöntemi" -5.2. Anti-mikrobik Etkiler: Plastik Ürünler için Test Yöntemleri gereklilikleri dorultusunda gerçekletirilmitir.

lgili modeller Tüm SRK, SKM

Fan yüzeylerinde bakteri ve küf geliimi kyaslamas (mikroskobik görüntü) Anti-mikrobik ilem olmadan

Anti-mikrobik ilem ile

Aspergillus niger IFO 6341

Anti-mikrobik ilem olmadan

Anti-mikrobik ilem ile

Escherichia coli IFO 3972

Mitsubishi Heavy Industries Nagoya Aratrma Laboratuarnda gerçekletirilen testlerde, bakteri ile temastan 24 saat sonra, agar ortamda kültür oluumu.

4


Yüksek V Verim

Yüksek Verim SRK-ZHX Serisi R410A

A CLASS

18.000 Btu/h 21.000 Btu/h

Enerji tasarrufu salayan yaprak eklinde zgara

3D Auto

Otomatik 3 boyutlu hava (3D Auto) Auto

Otomatik 3 boyutlu hava ilevi tek dokunula ayarlanr ve üç motor (bir dikey + iki yatay motor) birbirinden bamsz olarak hava akmnn kontrolü salar. Böylece hava akm eit olarak ve sessiz bir ekilde odann en uzak noktalarna kadar istenilen ekilde dalr. Programlanm 3 Boyutlu Hava

Manuel Ayar

Hi-Power (Hzl)

Dikey Salnm

Souk Du

Zemin Istmas

Salnm

1 Geni Açl Salnm (Her Köeye) Salnm

2 Yatay Hava Sarmal - 8 Yönde Salnm

1

2

3

Merkez (Uzun Üfleme)

4

Salnm

3

Salnm

8

7

6

Geni Hava (Eit)

5

Souk Du

4 Zemin

Salnm

Nokta

Geni

Gelimi fin yaps ile yeni s eanjörü Is Transfer Katsays W/m2K

Fin yapsnn ve bakr borularn optimize edilmesi ile iç ünitede maksimum hava akm tutma genilii artrlmtr. Böylece s eanjörünün verimi önceki modellere oranla %30 orannda artrlmtr. D ünite fin yapsndaki deiiklik ile de verim %100 artmtr. Ayrca sessiz bir hava ak salanmtr.

330.0 306.4 282.9 259.3 235.7 212.1 188.8 165.0 141.4 117.9 94.29 70.71 47.14

Hareket hava giri paneli Yeni gelitirilen tasarm ile hareketli bir hava giri paneli kullanlmtr. Böylece hava direnci minimum düzeye indirilmitir.

FONKSYONLAR Konfor Fonksiyonlar

Allergen SUN

Filter Filter Konfor ve Ekonomi Fonksiyonlar Economy OFF Timer Sleep

DRY

5

On Timer 24h Timer

Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar Auto Flap Memory UP/DOWN Lateral Positioning of Swing installation Auto Bakm ve Koruma Fonksiyonlar Self Detachable Diagnostic

MC

Dier Özellikler Back-up Auto Switch Restart

Maksimum borulama uzunluu

30m Luminas

24h ION

Maksimum yükseklik fark

20m


Yüksek COP

Yüksek COP Inverter Modeller SRK-ZGX Serisi ( 7.000 -9.000-12.000 Btu/h ) SRK50ZGX-S serisi Maksimum borulama uzunluu

25m Maksimum yükseklik fark

15m

Allergen SUN

Dier Modeller

Filter Filter

Max. borulama uzunluu 15 m Max. yükseklik 10 m

SRK-ZE Serisi ( 22.000-24.000 Btu/h )

Maksimum borulama uzunluu

30m Maksimum yükseklik fark

Allergen SUN

20m

Filter Filter

SRK-ZG Serisi ( 9.000-12.000-18.000 Btu/h ) SRK50ZG-S serisi Maksimum borulama uzunluu

25m Maksimum yükseklik fark

15m Dier Modeller

Auto

Max. borulama uzunluu 15 m Max. yükseklik 10 m

Positioning of installation

Allergen SUN

Filter Filter

Sabit Hzl Modeller SRK-HG Serisi ( 9.000-12.000-16.000-18.000 Btu/h )

Maksimum borulama uzunluu

15m Maksimum yükseklik fark

Sp

St

urt

art

10m

3HOT Keep

Enzyme SUN

Filter Filter

SRK-HE Serisi ( 22.000-24.000 Btu/h )

Maksimum borulama uzunluu

SRK50HE-S1, SRK56HE-S1

25m Maksimum yükseklik fark

Air Scroll

15m

Auto

SRK63HE-S1 SRK71HE-S1

GENEL FONKSYONLAR Konfor Fonksiyonlar

MC

Swing SRK-HG modelleri ve SRK-HE serisi 16-18.000 Btu/h bulunmamaktadır.

Filter

Filter

R410A

CLASS

Konfor ve Ekonomi Fonksiyonlar Economy OFF Timer Sleep

DRY

Enzyme SUN

A

Bakm ve Koruma Fonksiyonlar Self Detachable Diagnostic

Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar Auto Flap Memory UP/DOWN Lateral

Positioning of installation

On Timer 24h Timer

SRK-HE serisi 16-18.000 Btu/h bulunmamaktadır.

Dier Özellikler Back-up Auto Switch Restart

Luminas 24h ION SRK-HE serisi 16-18.000 Btu/h bulunmamaktadır.

6


Teknik nik Özel Özellikler

Teknik Özellikler Teknik Özellikler Model Kodu Soutma Kapasitesi

Btu/s

Istma Kapasitesi

kW Btu/s

Enerji Sarfiyat Yllk Enerji Tüketimi Enerji Verimlilii Enerji Snf Çekilen Akm Güç Kayna Elektrik Beslemesi Hava Debisi * Ses Seviyesi Ebatlar (YxGxD) Net Arlk Bakr Boru Çaplar

Soutma Istma

kW kW kW kWsaat

Soutma (EER) Istma (COP) Soutma Istma Soutma Istma

A A

Soutma/Istma Soutma (ç/D) Istma (ç/D) ç Ünite D Ünite ç Ünite D Ünite Sv Taraf Gaz Taraf

m3/s d(B)A d(B)A mm mm kg kg mm(in) mm(in)

Balant ekli Maksimum Borulama Uzunluu Maksimum Borulama Yükseklik Fark lave arjsz Borulama Uzunluu Soutucu Akkan D Ortam Çalma Scaklk Aral Soutma Istma Filtreler

m m m °C °C

HYPER INVERTER DZAYN SERS SRK-ZHX Serisi SRK50ZHX-S SRK60ZHX-S 20.470 17.060 (2.388 - 21.154) (2.730 - 23.202) 6.0 (0,8 - 6,8) 5.0 (0,7 - 6,2) 20.470 23.200 (2.730 - 33.096) (2.388 - 30.026) 6,0 (0,7 - 8,8) 6,8 (0,8 - 9,7) 1,86 (0,25 - 2,30) 1,3 (0,2 - 2,20) 1,35 (0,2 - 2,26) 1,67 (0,25 - 2,70) 930 650 3,85 3,23 4,44 4,07 A A A A 6,0 / 5,7 / 5,5 8,5 / 8,2 / 7,8 6,2 / 5,9 / 5,7 7,7 / 7,3 / 7,0

SRK20ZGX-S 6.820 (1.706 - 9.554) 2,0 (0,5 - 2,8) 8.190 (1.706 - 15.695) 2,4 (0,5 - 4,6) 0,37 (0,10 - 0,91) 0,44 (0,09 - 1,27) 185 5,41 5,45 A A 2,1 / 2,0 / 1,9 2,5 / 2,4 / 2,3

D Üniteden 810 / 990 45 - 38 - 26 / 48 45 - 38 - 32 / 48 309x890x220 640x800x290 15 43 6,35 (1/4") 12.7 (1/2") Haval 30 20 15 R410A -15 / 46 -15 / 21

ç Üniteden 708 / 720 42 - 34 - 21 / 44 42 - 35 - 25 / 43 298x840x259 540x780x290 12 38 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") Haval 15 10 15 R410A -15 / 46 -15 / 21

D Üniteden 870 / 1020 47 - 38 - 26 / 51 45 - 39 - 33 / 51 309x890x220 640x800x290 15 43 6,35 (1/4") 12.7 (1/2") Haval 30 20 15 R410A -15 / 46 -15 / 21

HYPER INVERTER SRK-ZGX Serisi SRK25ZGX-S SRK35ZGX-S 8.530 11.940 (1.706 - 10.236) (1.706 - 13.307) 2,5 (0,5 - 3,0) 3,5 (0,5 - 3,9) 10.240 14.330 (1.706 - 17.060) (1.706 - 17.401) 3,0 (0,5 - 5,0) 4,2 (0,5 - 5,1) 0,50 (0,10 - 0,64) 0,87 (0,10 - 0,98) 0,59 (0,09 - 1,16) 1,00 (0,09 - 1,16) 250 435 5,00 4,02 5,08 4,20 A A A A 4,2 / 4,0 / 3,8 2,5 / 2,4 / 2,3 2,9 / 2,8 / 2,7 4,9 / 4,7 / 4,5 1 Faz, 220-240V, 50Hz ç Üniteden ç Üniteden 708 / 720 720 / 732 43 - 34 - 21 / 45 44 - 35 - 22 / 47 43 - 36 - 26 / 47 44 - 37 - 27 / 50 298x840x259 298x840x259 540x780x290 540x780x290 12 12 38 38 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") Haval Haval 15 15 10 10 15 15 R410A R410A -15 / 46 -15 / 46 -15 / 21 -15 / 21

SRK-ZE Serisi SRK71ZE-S1 SRK63ZE-S1 24.230 21.500 (3.071 - 24.225) (3.071 - 27.296) 6,3 (0,9 - 7,1) 7,1 (0,9 -8,0) 24.230 27.300 (3.071 - 29.002) (3.071 - 35.826) 7,1 (0,9 - 8,5) 8,0 (0,9 - 10,5) 1,84 (0,32 - 2,33) 2,21 (0,32 - 2,98) 1,86 (0,26 - 2,62) 2,21 (0,26 - 3,75) 920 1105 3,42 3,21 3,82 3,62 A A A A 8,4 / 8,1 / 7,7 10,1 / 9,7 / 9,3 8,5 / 8,2 / 7,8 10,1 / 9,7 / 9,3

D Üniteden 1110 / 1260 43 - 39 - 33 - 26 / 47 44 - 38 - 32 - 27 / 48 318x1098x248 750x880x340 18 65 6,35 (1/4") 15.88 (5/8") Haval 30 20 15 R410A -15 / 46 -15 / 21

D Üniteden 1200 / 1350 45 - 40 - 34 - 26 / 52 46 - 40 - 34 - 27 / 49 318x1098x248 750x880x340 18 65 6,35 (1/4") 15.88 (5/8") Haval 30 20 15 R410A -15 / 46 -15 / 21

Alerjen Filtre , Fotokalitik Ykanabilir Koku Filtre

Veriler aadaki koullarda tespit edilmitir (ISO-T1). Soutma : Oda scakl 27°CKT, 19°CYT ve d ortam scakl 35°CKT. Istma: Oda scakl 20°CKT ve d ortam scakl 7°CKT, 6°CYT. * Eko olmayan odadaki deeri ifade eder. Çalma esnasnda bu deerler ortam koullarna bal olarak biraz daha yüksektir.

Teknik Özellikler STANDART INVERTER SRK-ZG Serisi

Model Kodu Soutma Kapasitesi

Istma Kapasitesi

Enerji Sarfiyat Yllk Enerji Tüketimi Enerji Verimlilii Enerji Snf Çekilen Akm Güç Kayna Elektrik Beslemesi Hava Debisi * Ses Seviyesi Ebatlar (YxGxD) Net Arlk Bakr Boru Çaplar

Soutma Istma Soutma (EER) Istma (COP) Soutma Istma Soutma Istma

Soutma/Istma Soutma (ç/D) Istma (ç/D) ç Ünite D Ünite ç Ünite D Ünite Sv Taraf Gaz Taraf

Balant ekli Maksimum Borulama Uzunluu Maksimum Borulama Yükseklik Fark lave arjsz Borulama Uzunluu Soutucu Akkan D Ortam Çalma Scaklk Aral Soutma Istma Filtreler

SRK25ZG-S Btu/s 8.530 (1.706 - 10.236) kW 2,5 (0,5 - 3,0) Btu/s 11.600 (1.706 - 16.378) kW 3,4 (0,5 - 4,8) kW 0,62 (0,1 - 0,97) kW 0,93 (0,09 - 1,30) kWsaat 310 4,03 3,66 A A A 3,1 / 3,0 / 2,9 A 4,5 / 4,3 / 4,1

SRK35ZG-S 11.940 (1.706 - 13.307) 3,5 (0,5 - 3,9) 14.330 (1.706 - 17.401) 4,2 (0,5 - 5,1) 1,05 (0,10 - 1,22) 1,14 (0,09 - 1,32) 525 3,33 3,68 A A 4,9 / 4,7 / 4,5 5,3 / 5,1 / 4,9

SRK50ZG-S 17.060 (2.047 - 18.084) 5,0 (0,6 - 5,3) 19.790 (2.047 - 26.955) 5,8 (0,6 - 7,9) 1,66 (0,12 - 2,10) 1,70 (0,11 - 2,71) 830 3,01 3,41 B B 7,6 / 7,3 / 7,0 7,9 / 7,5 / 7,2

ç Üniteden ç Üniteden ç Üniteden m3/s 510 / 648 456 / 522 690 / 780 d(B)A 40 - 32 - 23 / 48 36 - 30 - 22 / 44 47 - 46 - 26 / 48 d(B)A 41 - 36 - 27 / 50 36 - 33 - 22 / 47 48 - 40 - 34 / 50 mm 268x790x199 268x790x199 268x790x199 mm 540x780x290 540x780x290 640x850x290 kg 8,5 8,5 8,5 kg 38 35 43 mm(in) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") mm(in) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") Haval Haval Haval m 15 15 25 m 10 10 15 m 15 15 15 R410A R410A R410A °C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 °C -15 / 21 -15 / 21 -15 / 21 Alerjen Filtre , Fotokalitik Ykanabilir Koku Filtre

SRK28HG-S 8.870 2,6 9.550 2,8 0,81 0,77 405 3,21 3,64 A A 3,8 / 3,7 / 3,6 3,7 / 3,5 / 3,3 ç Üniteden 510 / 600 39 - 33 - 30 / 46 40 - 33 - 29 / 46 268x790x199 540x780x290 8,5 31 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") Hava 15 10 15 R410A 21 / 43 -5 / 21

SABT HIZLI SRK-HG Serisi SRK40HG-S SRK50HE-S1 SRK56HE-S1 12.280 16.040 17.400

3,6 13.380

4,7 18.080

3,92 5,3 1,12 1,41 1,15 1,40 560 705 3,21 3,33 3,41 3,79 A A B A 5,3 / 5,2 / 5,1 6,5 / 6,3 / 6,0 5,4 / 5,3 / 5,2 6,5 / 6,2 / 6,0 1 Faz, 220-240V, 50Hz

5,1 19.790

6,3 22.860

7,1 25.590

5,8 1,59 1,58 795 3,21 3,67 A A 7,3 / 7,1 / 6,8 7,4 / 7,1 / 6,8

6,7 2,19 1,85 1095 2,88 3,62 C A 10,9 / 10,6 / 10,0 9,2 / 8,8 / 8,5

7,5 2,21 2,07 1105 3,21 3,62 A A 11,0 / 10,6 / 10,1 10,3 / 9,9 / 9,5

D Üniteden 1080 / 1230 44 - 40 - 37 / 49 45 - 41 - 37 / 49 318x1098x248 640x850x290 18 50 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") Haval 25 15 15 R410A 21 / 43 -5 / 21

D Üniteden 1140 / 1260 45 - 41 - 38 / 54 46 - 41 - 38 / 55 318x1098x248 750x880x340 18 76 6,35 (1/4") 15.88 (5/8") Haval 25 15 15 R410A 21 / 43 -5 / 21

ç Üniteden ç Üniteden ç Üniteden 540 / 600 600 / 750 660 / 750 40 - 38 - 34 / 49 44 - 40 - 35 / 49 43 - 39 - 34 / 47 40 - 38 - 34 / 52 44 - 39 - 35 / 51 45 - 39 - 35 / 49 268x790x199 298x840x259 298x840x259 540x780x290 640x850x290 640x850x290 8,5 12 12 44 38 44 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") Haval Hava Haval 25 15 25 15 10 15 15 15 15 R410A R410A R410A 21 / 43 21 / 43 21 / 43 -5 / 21 -5 / 21 -5 / 21 Doal Enzim Filtre, Fotokalitik Ykanabilir Koku Filtre

Veriler aadaki koullarda tespit edilmitir (ISO-T1). Soutma : Oda scakl 27°CKT, 19°CYT ve d ortam scakl 35°CKT. Istma: Oda scakl 20°CKT ve d ortam scakl 7°CKT, 6°CYT. * Eko olmayan odadaki deeri ifade eder. Çalma esnasnda bu deerler ortam koullarna bal olarak biraz daha yüksektir.

77

SRK-HE Serisi SRK63HE-S1 SRK71HE-S1 21.500 24.230


Fonksiyon Fonksiyonlar

Fonksiyonlar Konfor Fonksiyonlar Fuzzy Otomatik Modu

"HI POWER" (YÜKSEK GÜÇ) Fonksiyonu

Cihaz çalma modunu ve scaklk ayarn bir algoritma dorultusunda otomatik olarak belirler. Buna göre inverter frekansn ayarlar.

Cihaz 15 dakika boyunca "HI POWER" (YÜKSEK GÜÇ) modunda çalabilir. Bu mod, arzu edilen scakln hzla elde edilmesinde oldukça faydaldr. Sp urt

art

St

Otomatik Çalma Klima stma, soutma ve nem alma ilevleri arasnda otomatik olarak seçim yapar.

3HOT Ke e p

Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar 3D Auto (3 Boyutlu Otomatik)

Memory Hava Kanatlarnn Bellei

Sadece tek dümeye basarak hava yönlendirme kanatçklarnn soutma veya stma fonksiyonlar için en uygun konumunu seçmeniz mümkündür.

Auto

Hava kanatlar yukar-aa hareket ederken arzu edilen konumda sabitlenebilir. Kanatlar, cihaz tekrar çaltrldnda kald konuma otomatik olarak döner.

Auto Flap Otomatik Kanat Modu Cihazn çalt moda göre otomatik olarak optimum kanat açsn seçer. SOUTMA VE NEM ALMA Yatay üfleme

UP/DOWN

Hava kanatçklarnn yukar-aa hareketi hava akmnn yere ularken girdaplar haline gelmesini ve esintinin tüm odaya dalmasn salar. SOUTMA VE NEM ALMA Kaln çizgi - : Hzl hareket eder nce çizgi - : Yava hareket eder ISITMA Kaln çizgi - : Hzl hareket eder nce çizgi - : Yava hareket eder

Yukar/Aa Kanatlarn Hareketi Kanatlarn Yukar/Aa hareketi, yatay ile dikey konum arasnda arzu edilen açyla sabitlenebilir.

ISITMA Öne, aa doru eimli üfleme

Air Scroll Havann Dalgalanmas

Üç "Hot" (SICAK) Sistemi Bu seri ürünler, üç adet "Hot" (Scak) sistem sunmaktadr. "Hot start" (Scak balatma) sistemi; ünitenin scak olarak derhal çalmaya balamasn salar. "Hot spurt" (scak püskürtme) hzl stma sistemi; scaklk ayarnn iki derece artrlmasn salar. "Hot keep" (scak tutma) sistemi; otomatik buz çözme esnasnda veya souk hava giriinin önlenmesinde kullanlr. Bu üç kontrol sistemi konforlu ve verimli stma salar.

KANATLARIN SALINIM HAREKET Kanatlar sürekli olarak yukar/aa hareket eder.

Lateral Swing

Yatay Salnm ç küçük kanatlar saa/sola doru otomatik olarak çevirerek odann her köesine esintiyi ulatrr. ç kanat açs arzu edilen konuma sabitlenebilir.

Montaj Yeri Alternatifi

Positioning Klima bir yan duvara çok yakn monte edilmek of installation zorunda kalndysa, uzaktan kumanda ile saa ve sola hava akm yönlendiricilerini ayarlayarak, montaj konusunda rahatlk salanabilir.

Konfor ve Ekonomi Fonksiyonlar 24 Saat Açma/Kapatma

On Timer Açlma Zamanlaycs Bu ilev, cihazn arzu edilen saatte devreye girmesini salar. Siz olmasanz dahi AÇILMA ZAMANLAYICISI cihaz çaltrr ve böylece ortam scakl optimum düzeye ulam olur. Bu ekilde arzu ettiiniz scaklk arzu ettiiniz anda hazr olur.

Economy Ekonomi Modu Cihaz etkili enerji tasarrufu salarken ayn zamanda da konforlu soutma ve stma ilevlerini sürdürür.

Nem Alma Modu

24h Timer Programlanabilir Zamanlaycs Balatma zamanlaycs durdurma zamanlaycs ile birletirilerek günde iki zamanlayc ilevi programlanabilir. Bir defa ayarlandktan sonra, zamanlayclar ayarlanan zamanlarda sürekli olarak sistemi balatr veya durdurur.

OFF Timer Kapatma Zamanlaycs Cihaz ayarlanan zamanda otomatik olarak durur.

Sleep

Cihaz, aralkl soutma ilemi ile ortamdaki nemi giderir.

DRY

Uyku Modu Ayarlanan uyku modu döneminde ortam scakl otomatik olarak kontrol edilir ve ortam scaklnn çok yüksek veya çok düük olmas önlenir.

Bakm ve Önleme Fonksiyonlar

MC

Mikrobilgisayar Kontrollü Buz Çözme

Detachable Sökülebilir Kapal Ortam Hava Girii Paneli

Bu fonksiyon, buzlanmay otomatik olarak giderir ve dier modlarda gereksiz çalmay önler.

ç ünitedeki hava giri paneli kolaylkla açlr ve kapanr, bu özellik filtre temizliini kolaylatrr. Ayn zamanda emme paneli de sökülebilir.

Kendi Kendine Arza Tehis Fonksiyonu Self Diagnostic Cihazn arzalanmas durumunda, dahili mikrobilgisayar

Cihazn içinin temizlii veya dier ilemler için hava giri paneli sökülürken, zgaray önce 65 derece kaldrn ve daha sonra yana doru çekin.

otomatik olarak kendi kendine arza tehis ilevini yürütür. (Kontrol ve onarm yetkili servisler tarafndan gerçekletirilmelidir.)

Dier Özellikler Back-up Yedek Düme Switch ç ünite üzerinde, uzaktan kumanda kullanlamadnda veya pilleri bittiinde cihazn açlmasna/kapatlmasna imkan veren bir yedek düme mevcuttur.

Auto Otomatik Yeniden Balatma levi Restart Otomatik yeniden balatma ilevi, elektrik kesilmeden hemen önce cihazn çalma durumunu kaydeder ve elektrik geldiinde otomatik olarak cihazn ayn ekilde çalmaya devam etmesini salar.

24 saat YON 24h ION

Turmalin kapl panel sürekli olarak negatif iyonlar üretir. Klima çalr durumda deilken bile bir orman, kaynak veya elale kadar çok negatif iyon üretir ve bunu gerçekletirirken herhangi bir enerji sarfiyat olmaz.

Luminas Luminas Dümesi "Karanlkta bile parlayan" "Luminas" tipi kablosuz uzaktan kumandalarla ünitenin arzu edilen tüm ilevlerini tek dümeyle kontrol etmek mümkündür.

88


Mitsubishi Tüketici Kataloğu  

MHI klima sistemleri, güçlü - güvenilir ve yüksek enerji tasarruf teknolojisi ile KX4 serisinde yüksek performans değerlerine ulaşmış ve bin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you